Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 16:36

Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) I, MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học sinh cần đạt được: Kiến thức: - Trình bày đặc điểm nguồn gốc thành phần hệ thần kinh dạng ống động vật có xương sống - Phân biệt chức hệ thần kinh vận động hệ thần kinh sinh dưỡng - Phân biệt loại phản xạ động vật có xương sống Lấy ví dụ minh họa Kỹ năng: - Kỹ hoạt động nhóm - Rèn luyện kỹ hệ thống hóa, khái quát hóa - Rèn luyện kỹ nghiên cứu tài liệu phân tích tranh Thái độ: Hình thành thói quen tốt học tập sống II, THIẾT BỊ DẠY HỌC - Hình 27.2 SGK11-Cơ - Phiếu học tập - Sơ đồ tóm tắt cấu trúc hệ thần kinh III, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Phương pháp nghiên cứu SGK- tìm tòi phận - Phương pháp quan sát tranh – tìm tòi phận - Phương pháp hỏi đáp – tìm tòi phận - Phương pháp hỏi đáp – tái kiến thức IV, TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC TIẾT DẠY Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Trình bày tiến hóa tổ chức thần kinh qua nhóm động vật hình thức cảm ứng nó? Hoạt động dạy mới: Đặt vấn đề: tiết trước nghiên cứu đại diện thuộc ngành ĐVKXS thấy cang flên cao bậc thang tiến hóa hình thức cảm ứng nhanh, phong phú xác Vậy để tìm hiểu xem ĐVCXS hình thức cảm ứng có khác tiến hóa so với ĐVKXS nghiên cứu 27 Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU Thờ Hoạt động GV Hoạt động HS i gian Hoạt động 1: Cảm ứng động vật có hệ thần kinh (HTK) dạng ống - GV: Các em biết ĐVCXS hệ thần kinh có dạng ống, nằm phía lưng có nguồn gốc từ phơi thứ Nghiên cứu mục SGK kết hợp hiểu biết lớp cho biết cấu trúc hệ thần kinh theo giải phẩu theo chức năng? - HS:Theo giải phẩu: hệ thần kinh gồm HTK trung ương HTK ngoại biên GV bổ sung đầy đủ cấu Theo chức năngcó trúc HTK để HS ghi vào HTK vận động HTK sinh dưỡng - GV nêu ví dụ: Ví dụ 1: Cung phản xạ tự vệ người GV treo sơ đồ hình 27.2 SGK 11 bản, giới thiệu cung phản xạ, yêu cầu HS cho biết thành phần tham gia vào hoạt động cung phản xạ? Nó thuộc HTK vận động hay sinh dưỡng? Vậy HTK vận động gì? GV bổ sung - HS: gồm thụ quan đau, đường cảm giác, đường vận động, tủy sống, co quan trả lời Thuộc HTK vận động Ví dụ 2: Điều hòa hoạt - HS: trung khu giao động tim HTK sinh cảm, đối giao cảm, dưỡng dây mê tẩu, tim Nội dung ghi bảng 2, Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh c, Cảm ứng động vật có HTK dạng ống * Cấu trúc HTK: - Theo giải phẩu + HTK trung ương gồm não tủy sống + HTK ngoại biên gồm dây thần kinh hạch thần kinh - Theo chức + HTK vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động hoạt động có ý thức + HTK sinh dưỡng: điều khiển hoạt động nội quan hoạt động tự động không theo ý thức * Ví dụ Ví dụ 1: Cung phản xạ tự vệ người Do HTK vận động đảm nhận Ví dụ 2: Điều hòa hoạt động tim HTK sinh dưỡng + Thần kinh giao cảm: Tăng lực nhịp tim + Thần kinh đối giao cảm: Giảm lực Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU GV treo sơ đồ hình 27.1 nhịp tim SGK 11 nâng cao giải - HS nêu khí niệm thích số chỗ, yêu cầu: HTK sinh dưỡng nghiên cứu ví dụ SGK sơ đồ cho biết phận tham gia cung phản xạ? Vậy HTK sinh dưỡng gì? GV bổ sung cách sơ - HS thảo luận hồn đồ hóa thành GV: Treo sơ đồ thiếu HTK Để nắm vững em hoàn thành sơ đồ thiếu sau, cho biết số gì? (GV chia lớp thành - HS: Thảo luận trả lời nhóm, nhóm hồn thành số) * Hình thức cảm ứng: GV bổ sung hoàn thiện Theo nguyên tắc phản - Từ sơ đồ em có nhận xét xạ HTK ĐVCXS? -HTK có cấu trúc hoạt động cảm ứng có đặc biệt so với nhóm động vật khác GV nêu số ví dụ: + Khi đưa tay lại gần lửa rụt tay + Khi bị kim đâm vào tay co tay + Khi thấy rắn độc bỏ chạy hoăc nghĩ cách - HS: phản xạ chống lại Nhờ có HTK + Con chó thấy người lạ sủa, người nhà vẩy Tất hoạt động Giáo án Sinh 11 gọi gì? Nhờ vào đâu mà có? GV bổ sung kết luận cảm úng đơng vật có HTK dạng ống Hoạt động 2: Phản xạ Như kết hợp với tiết trước động vật chưa có HTK cảm ứng dạng ứng động đến động vật có HTK từ dạng lưới đến dạng ống hình thức cảm ứng phản xạ Có thể nói phản xạ thuộc tính thể có tổ chức thần kinh Em nhắc lại khái niệm phản xạ? Ý nghĩa nó? - Có phản xạ sinh có, có phản xạ phải qua luyện tập có, vào người ta chia phản xạ loại: PXKĐK PXCĐK GV phát phiếu học tập loại phản xạ, chia lớp thành nhóm, nhóm mục THPT VÕ THỊ SÁU HStrả lời HS thảo luận nhóm Phân loại phản xạ hoàn thành phiếu học (Phiếu học tập) tập: “PXKĐK” - Qua bảng so sánh em cho biết phản xạ đơn HS: có thói quen tốt giản hơn? học tập - Từ em co rút sống học cho thân? Củng cố: - Nhắc lại sơ đồ cấu trúc HTK II Phản xạ - Một thuộc tính thể có tổ chức thần kinh 1, Phản xạ - Hoạt động HTK theo nguyên tắc phản xạ - Phản xạ hình thức trả lời kích thích sinh vật trước mơi trường - Vai trò: Giúp cho động vật thích nghi vơi môi trường sống Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU - Phiếu tập: Điền dấu”x” vào bảng sau cho hợp lý: STT Ví dụ PXKĐK Tay chạm vào vật nóng x rụt tay lại Đi nắng , mặt đỏ gay, chảy mồ hôi Trời rét mơi tím, người run Gió mùa về, nghe tiếng gió biết trời lạnh mặc thêm áo ấm Chẳng dại mà đùa với lửa Nghe tiếng chuông, kẻng cá lên ăn Thấy đèn đỏ dừng lại PXCĐK Dặn dò: - Học cũ - Đọc mục “Em có biết” - Làm tập sau: + Hồn thành bảng sau: Các hình thức cảm ứng động vật liên quan đến tiến hóa tổ chức thần kinh Nhóm động vật Đại diện Cấu trúc thần kinh (1) (2) (3) (4) Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU Hình thức cảm ứng Họ tên: Nhóm: Ngày tháng năm Tiết: PHIẾU HỌC TẬP Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) Hoàn thành bảng sau: Chỉ tiêu so sánh Định nghĩa Đặc điểm Ý nghĩa Bảng so sánh PXKĐK PXCĐK PXKĐK PXCĐK Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU TỜ NGUỒN PHIẾU HỌC TẬP Bảng so sánh PXKĐK PXCĐK Chỉ tiêu so sánh Định nghĩa Đặc điểm Ý nghĩa PXKĐK PXCĐK Là phản xạ sinh có, Là phản xạ hình khơng cần phải học tập thành đời sống qua học tập rèn luyện Bẩm sinh, có tính chất Dễ mất, khơng bền bền vững vững Di truyền, mang tính Khơng di truyền, mang chủng loại tính cá thể Số lượng hạn chế Số lượng không hạn chế Trả lời kích thích Chỉ trả lời kích thích tương ứng Hình thành đường liên Cung phản xạ đơn giản hệ tạm thời Trung ương vỏ não Trung ương: trụ não tủy sống Giúp sinh vật Giúp sinh vật thích nghi sinh đáp ứng với với điều kiện sống ln điều kiện môi trường biến đổi ... (2) (3) (4) Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU Hình thức cảm ứng Họ tên: Nhóm: Ngày tháng năm Tiết: PHIẾU HỌC TẬP Bài 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (tt) Hoàn thành bảng sau: Chỉ tiêu so sánh Định... hoạt động Giáo án Sinh 11 gọi gì? Nhờ vào đâu mà có? GV bổ sung kết luận cảm úng đơng vật có HTK dạng ống Hoạt động 2: Phản xạ Như kết hợp với tiết trước động vật chưa có HTK cảm ứng dạng ứng động. .. hòa hoạt - HS: trung khu giao động tim HTK sinh cảm, đối giao cảm, dưỡng dây mê tẩu, tim Nội dung ghi bảng 2, Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh c, Cảm ứng động vật có HTK dạng ống * Cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT), Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay