Dưới đây là những câu hỏi tình huống thường gặp khi phỏng vấn giáo viên mầm non

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2019, 15:06

1. Nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) Không cho trẻ ăn thức ăn sống, kém phẩm chất, ôi thiu. Thức ăn phải cất, đậy cẩn thận, vệ sinh. Nhà trường phải ký hợp đồng mua thực phẩm sạch với các nhà cung cấp tin cậy, có địa chỉ rõ ràng. Không dùng đồ chơi, dụng cụ đựng thức ăn làm bằng nguyên liệu có thể gây độc cho trẻ. Cho trẻ dùng thuốc phải đúng hướng dẫn của y tế về liều lượng, thời gian và cách cho uống. Tủ thuốc nhà trẻ phải đặt ở cao, ngoài tầm với của trẻ, các lọ thuốc phải có dán nhãn ghi rõ tên thuốc, công dụng, liều lượng và hạn sử dụng. Thuốc uống không được để chung với thuốc dùng ngoài. Diêm, xà phòng, thuốc sát trùng chỉ được để ở nơi quy định trẻ không lấy được. Giáo viên, Cán bộ, công nhân viên không được đưa thuốc của mình dùng hoặc các loại thuốc khác như thuốc bả chuột, dung dịch sát trùng, hóa chất, mỹ phẩm có hại vài lớp.2. Có một phụ huynh trong lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, nếu bạn là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm) Cô nên giải thích cho phụ huynh biết: Nhà trường không được phép nhận thuốc kháng sinh. Nhà trường chỉ nhận các loại thuốc cảm, thuốc ho thông thường cho cháu uống tại lớp (Tiếp tục uống sau khi đã điều trị khỏi bệnh ở nhà) Các loại thuốc thông thường gửi phụ huynh phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời gian uống và ký vào sổ nhật ký đón trả. Phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cho con sử dụng các loại thuốc này. Đề 6: Nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Không cho trẻ ăn thức ăn sống, phẩm chất, ôi thiu Thức ăn phải cất, đậy cẩn thận, vệ sinh Nhà trường phải ký hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp tin cậy, có địa rõ ràng - Khơng dùng đồ chơi, dụng cụ đựng thức ăn làm nguyên liệu gây độc cho trẻ - Cho trẻ dùng thuốc phải hướng dẫn y tế liều lượng, thời gian cách cho uống - Tủ thuốc nhà trẻ phải đặt cao, tầm với trẻ, lọ thuốc phải có dán nhãn ghi rõ tên thuốc, công dụng, liều lượng hạn sử dụng Thuốc uống không để chung với thuốc dùng ngồi - Diêm, xà phòng, thuốc sát trùng để nơi quy định trẻ không lấy - Giáo viên, Cán bộ, công nhân viên không đưa thuốc dùng loại thuốc khác thuốc bả chuột, dung dịch sát trùng, hóa chất, mỹ phẩm có hại vài lớp Có phụ huynh lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, bạn giáo viên lớp bạn xử lý nào? (30 điểm) - Cơ nên giải thích cho phụ huynh biết: Nhà trường không phép nhận thuốc kháng sinh - Nhà trường nhận loại thuốc cảm, thuốc ho thông thường cho cháu uống lớp (Tiếp tục uống sau điều trị khỏi bệnh nhà) - Các loại thuốc thông thường gửi phụ huynh phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời gian uống ký vào sổ nhật ký đón trả Phụ huynh phải hồn tồn chịu trách nhiệm việc cho sử dụng loại thuốc Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm) - Hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ là: Hoạt động với đồ vật - Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo là: Hoạt động vui chơi Đề 7: Chế độ vệ sinh phòng trẻ quy định quy chế ni dạy trẻ: (40 điểm) - Hàng ngày phải thực vệ sinh: - Quét lau nhà lần (trước đón, sau bữa ăn) - Lau bàn ghế khăn ẩm Thơng thống phòng trước đón, ngủ trẻ - Khăn mặt phải giặt, sấy khô phơi nắng hàng ngày - Đồ dùng, dụng cụ phòng vệ sinh chổi, tải (khăn) lau nhà, bàn chải phải dùng riêng - Có lịch vệ sinh hàng tuần - Tổng vệ toàn trường tuần lần + Khơi thông cống rãnh + Vệ sinh hành lang, phòng họp, phòng làm việc, phòng y tế… + Quét, lau mạng nhện, bụi cánh cửa, tủ, quạt điện + Giặt chiếu, áo gối, phơi chăn + Rửa đồ chơi phơi nắng Có trẻ hoạt động góc, trẻ thích chơi nhóm chơi, bạn giáo viên lớp bạn xử lý nào? (30 điểm) */ Giáo viên nên tìm hiểu nguyên nhân: - Nếu kỹ chơi trẻ nghèo nàn giáo viên cung cấp kỹ chơi cho trẻ cách chơi trẻ với đồ dùng đồ chơi có chuẩn bị kỹ để trẻ có kỹ qua chơi - Nếu trẻ thích chơi nhóm bạn góc chơi giáo viên cần bao qt hướng trẻ việc phân vai, nhận vai chơi - Giới thiệu nội dung chơi, đồ chơi góc chơi khác để thu hút trẻ Anh (chị) nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học? (30 điểm) Cấu trúc tổ chức hoạt động học gồm phần Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú Phần 2: Dạy Phần 3: Luyện tập, củng cố Đề 8: Những hành vi giáo viên không làm, quy định điều 40 điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; b) Xuyên tạc nội dung giáo dục; c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình ni dưỡng, chăm sóc giáo dục; d) Đối xử không công trẻ em; e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; f) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Trong hoạt động ngồi trời có trẻ bị ngã chảy máu, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Đưa trẻ vào phòng y tế, phối hợp với đồng chí y tế sơ cứu chỗ - Nếu nặng đưa trẻ đến bệnh viện gần để xử lí - Gọi điện báo với phụ huynh tình trạng trẻ để phối hợp giải Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo mẫu - Quan sát, phân tích mẫu - Giáo viên làm mẫu - Trẻ thực - Nhận xét sản phẩm Đề 9: Nội dung hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em điều 24, điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) - Việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiến hành thông qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non - Hoạt động ni dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ đảm bảo an tồn - Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ - Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thơng qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha mẹ trẻ cộng đồng Trong lớp có trẻ đến ăn khơng chịu ăn loại thịt mà ăn cơm với canh, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Tìm hiểu nguyên nhân qua phụ huynh học sinh, qua theo dõi bữa ăn trẻ lớp - Trò chuyện trẻ nhóm trẻ ăn có thịt, lợi ích ăn với thể - Tổ chức động viên trẻ tham gia vào hoạt động Bé tập làm nội trợ chế biến ăn từ thịt: làm nem, phở cuốn… - Đến bữa ăn, giới thiệu ăn, động viên trẻ ăn - Phối hợp với phụ huynh chế biến ăn khác từ thịt tập cho trẻ ăn từ đến nhiều Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán ( tiết lập số tiết 1) - Ơn nhóm số lượng, chữ số cũ - Lập số ( giới thiệu nhóm số, số lượng mới, chữ số mới) - Luyện tập: Tìm nhóm số có số lượng số vừa học, tạo nhóm có số lượng theo yêu cầu Đề 10: Nội dung phòng tránh hóc sặc quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Thức ăn cho trẻ phải nhặt bỏ hết vỏ, xương có chế độ loãng, đặc, nhỏ, nhừ theo chế độ ăn lứa tuổi - Cho trẻ ăn loại trái có hạt phải tách bỏ hạt trước theo dõi trẻ ăn - Không cho trẻ ăn uống trẻ nằm khóc, khóc, buồn ngủ, ho - Cấm bịt mũi trẻ , cấm dùng thìa ngáng miệng trẻ để đổ thức ăn, ép trẻ nuốt - Không cho trẻ mang theo đồ vật nhỏ, hạt dễ nuốt Khi trẻ chơi đồ vật nhỏ phải có theo dõi, nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho trẻ Khi tổ chức ngủ trưa, có trẻ thường xuyên khó ngủ, khơng ngủ trưa, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Cho trẻ nằm gần cô giáo để tiện quan sát - Giáo viên tạo cho trẻ khơng khí n tĩnh tuyệt đối, chỗ ngủ rộng rãi, tương đối riêng biệt - Trước ngủ cho trẻ nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cô kể chuyện cho trẻ nghe để trẻ vào giấc ngủ Khi cho trẻ hoạt động trời, bạn cần chuẩn bị vấn đề gì? - Mũ, trang phục cho trẻ - Những đồ dùng, đồ chơi cần thiết phải dùng tổ chức hoạt động trời - Hệ thống câu hỏi đàm thoại cho nội dung quan sát có chủ đích Đề 11: Nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Thường xuyên kiểm tra nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi trẻ, chỗ hỏng phải sửa chữa ngay, có bảo đảm an tồn sử dụng cho trẻ - Cửa sổ phải có móc cố định Cửa sổ, hành lang cao phải có chấn song, khoảng cách chấn song 15cm đặt song song theo chiều thẳng đứng - Không cho trẻ chơi đồ dùng gây chấn thương dao, kéo, thuỷ tinh, đồ vật nhọn Trong hoạt động ngồi trời có trẻ bị ngã gẫy tay, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Cơ giáo cần phải cho trẻ nằm cố định, tách trẻ khỏi bạn Cô động viên an ủi trẻ cho trẻ bình tĩnh khỏi hoảng sợ, báo cho ban giám hiệu, y tế nhà trường biết - Giữ chỗ xương gãy tư bất động cách: dùng hai nẹp gỗ tre to bản, có chiều dài lớn khoảng cách hai khớp lân cận, đặt sát vào hai bên xương gãy dùng cuộn băng dài cuộn chặt hai miếng nẹp lại (suốt từ đầu đến đầu nẹp) nhẹ nhàng đưa trẻ đến bệnh viện Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là: (30 điểm) - An toàn thể lực, sức khoẻ - An toàn tâm lý - An tồn tính mạng Đề 12: Nội dung phòng bỏng quy định quy chế ni dạy trẻ: (40 điểm) - Trước cho trẻ ăn uống phải kiểm tra độ nóng thức ăn, nước uống, vừa ấm mang vào lớp cho trẻ ăn - Không cho trẻ chơi gần bếp, gần nơi chia cơm, nơi để nước uống, không để xoong cơm, canh, thức ăn nóng đến chia bàn trẻ Đèn dầu, phích nước sơi phải để q tầm với tay trẻ - Tuyệt đối không đun nấu, quần áo phòng trẻ Phòng trẻ gần bếp phải có chắn ngăn cách Trong lớp có trẻ bị sốt cao, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Đặt trẻ nằm nơi yên tĩnh, cho trẻ uống nước hoa quả, nước chè đường - Cởi bớt quần áo, lau cho trẻ nước ấm Nếu trẻ tốt mồ cần thay quần áo lau khô da, không nên chườm lạnh cho trẻ - Cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo dẫn để đề phòng trẻ bị co giật báo cho cha mẹ đưa trẻ đến sở y tế Anh (chị) nêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm lĩnh vực nào? (30 điểm) - Phẩm chất trị, đạo đức lối sống - Kiến thức - Kỹ sư phạm Đề 13: Nội dung phòng chết đuối, thất lạc quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Trường Mầm non phải có tường rào, cổng, cửa chắn Sau đón trẻ phải đóng kín cổng vào - Giếng, bể nước phải có thành cao có nắp đậy chắn - Cô không đưa trẻ ao, giếng - Dẫn nhiều trẻ chơi trời phải có hai theo: trước, cô sau - Phải quản lý trẻ chặt chẽ vào đón trả, chơi Ở lớp có trẻ hay đánh bạn, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp cụ thể - Giải thích cho trẻ hiểu khơng nên đánh bạn đánh bạn hành vi xấu không nên làm, bạn lớp phải chơi đoàn kết với - Nếu có việc cần giải nên trình bày với để giúp đỡ Anh (chị) nêu kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm) - Kiến thức giáo dục mầm non - Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non - Kiến thức phương pháp giáo dục mầm non - Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hố, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non Đề 14: Chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ quy định điều 26 quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Những trẻ mệt có triệu chứng sức khoẻ khơng bình thường đột xuất phải theo dõi chăm sóc chu đáo Nếu sốt cao chườm khăn ướt lên trán, cho uống nước mát, ăn nhẹ uống thuốc theo hướng dẫn y tế Đồng thời thông báo cho gia đình biết để xử lý - Nhà trẻ phải định kỳ cân cho trẻ ghi vào biểu đồ tăng trưởng Trẻ năm trẻ suy dinh dưỡng: cân hàng tháng Trẻ năm: cân hàng quý - Định kỳ khám kiểm tra sức khoẻ cho trẻ trung bình 2lần/năm Phối kết hợp với y tế tổ chức tiêm chủng cho trẻ theo quy định chung y tế Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu rửa tay, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân: - Nếu trẻ chưa biết cách rửa tay giáo viên cần hướng dẫn trẻ giải thích cho trẻ phải rửa tay trước ăn - Giáo viên thường xuyên quan sát, nhắc nhở trẻ trước ăn - Động viên khích lệ trẻ để trẻ thực nghiêm túc quy định lớp Anh (chị) nêu kỹ giáo viên mầm non cần có: - Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ - Tổ chức thực hoạt động chăm sóc trẻ - Tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ - Quản lý lớp học - Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh, cộng đồng Đề 15: Chế độ dạy trẻ quy định điều 31 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Nhà trẻ phải tạo điều kiện tổ chức, đôn đốc thực kiểm tra việc dạy trẻ theo chương trình cho lứa tuổi Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành - Giáo viên phải nắm vững nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ Hàng ngày, phải chuẩn bị đồ dùng dụng cụ học tập đầy đủ cho cô trẻ, Chú ý tận dụng yếu tố thiên nhiên (sân vườn, ánh nắng, cối, súc vật ) tự làm thêm đồ chơi cho trẻ - Nhà trường phải có chương trình dạy năm, lớp phải có chương trình dạy hàng tháng, hàng tuần Giáo viên phải soạn trước dạy trẻ theo dõi kết dạy trẻ để có điều chỉnh vào lần dạy sau - Giám hiệu phụ trách dạy nhà trường phải có trách nhiệm đơn đốc tồn nhà trường việc chuẩn bi, soạn dạy trẻ - Bảo vệ sức khoẻ cho trẻ học: không cho trẻ chơi sức, hát to nhiều, không để lâu tư , không kể chuyện sợ hãi dọa nạt trẻ… - Bảo vệ an toàn vệ sinh dạy cho trẻ, thể dục , tổ chức hoạt động ngồi trời, trò chơi với thiên nhiên (cát, nước…) với vật thật (hột, hạt, dao, kéo…) Không cho trẻ chơi với đồ vật, đồ chơi dễ gây tai nạn - Bảo đảm nội dung, mục đích giáo dục trẻ, khơng dạy trẻ trò chơi, hát, câu nói, động tác… khơng hợp lứa tuổi, khơng có nội dung giáo dục tốt cho trẻ Khi có trẻ bị bỏng nước sơi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên cần tách trẻ khỏi chỗ nước gây bỏng - Rửa ngâm chỗ bị bỏng vào nước lạnh (sạch) để giảm độ nóng, tránh làm bẩn vết bỏng, giữ khơng để vỡ nốt phồng - Nếu bỏng nhẹ, diện tích da bị bỏng nhỏ bơi dầu cá lên vết bỏng(nếu có), - Nếu bỏng nặng phải đưa trẻ đến sở y tế Lựa chọn nội dung giáo dục chủ đề chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu:(30 điểm) - Nội dung giáo dục chương trình theo độ tuổi - Dựa vào đặc điểm, khả trẻ - Dựa vào kiện xảy xã hội Đề 16: Nội dung kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm) Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non Bao gồm tiêu chí sau: a Hiểu biết an tồn, phòng tránh xử lý ban đầu tai nạn thường gặp trẻ; b Có kiến thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ; c Hiểu biết dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giáo dục dinh dưỡng cho trẻ; d Có kiến thức số bệnh thường gặp trẻ, cách phòng bệnh xử lý ban đầu Đến ăn có trẻ bị đánh đổ hết bát cơm có thức ăn mặn, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên tuyệt đối phạt trẻ, cô phải động viên an ủi trẻ thay cho trẻ bát cơm - Trường hợp đặc biệt mệt nhẹ (khơng có sốt) mà gia đình trẻ lại khơng có người trơng muốn gửi giáo viên nhận trẻ phải theo dõi trẻ thường xuyên ngày - Trường hợp diễn biến trẻ nặng lên cần đưa sang phòng y tế nhà trường thông báo cho gia đình trẻ Theo anh ( chị ) mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm lĩnh vực? lĩnh vực phát triển nào? (30điểm) Gồm lĩnh vực giáo dục phát triển: Giáo dục phát triển thể chất Giáo dục phát triển nhận thức Giáo dục phát triển ngôn ngữ Giáo dục phát triển tình cảm kĩ xã hội Giáo dục phát triển thẩm mĩ Đề 18: Các tiêu chí kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: (40 điểm) Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng Bao gồm tiêu chí sau: a Có kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ cách gần gũi, tình cảm; b Có kỹ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; c Gần gũi, tôn trọng hợp tác giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; d Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng tinh thần hợp tác, chia sẻ Trong lớp có hai giáo viên, giáo viên nghỉ ốm đột xuất, giào viên làm lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Dây chuyền làm việc giáo viên lớp học vô quan trọng, định chất lượng chăm sóc giáo dục ngày Vì có giáo viên nghỉ ảnh hưởng trực tiếp đến dây chuyền làm việc: - Cần báo cáo với ban giám hiệu để xin người vào thay - Trong trường hợp khơng có người vào thay giáo viên phải đảm bảo an tồn cho trẻ lên hàng đầu, khơng có đủ giáo viên quản lý trẻ hoạt động ngày giáo viên linh hoạt khơng thiết phải tổ chức tất hoạt động mà tổ chức hoạt động quản lý an toàn cho trẻ Anh (chị) liệt kê chế độ sinh hoạt ngày trẻ lớp? (30 điểm) Chế độ sinh hoạt ngày trẻ lớp gồm: Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh Hoạt động học Chơi, hoạt động góc Chơi, hoạt động ngồi trời Ăn, ngủ, vệ sinh (vệ sinh, ăn trưa; ngủ trưa, ăn phụ) Chơi hoạt động buổi chiều Trả trẻ Đề 19: Anh (Chị) nêu quyền trẻ em sách trẻ em điều 43, điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) Điều 43 Quyền trẻ em sách trẻ em Được ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hòa nhập theo quy định lập kế hoạch giáo dục cá nhân Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh trả tiền sở y tế công lập Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu Được giảm phí dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu ăn thịt mà ăn cơm với canh rau, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Tìm hiểu nguyên nhân qua phụ huynh học sinh, qua theo dõi bữa ăn trẻ lớp - Trò chuyện trẻ nhóm trẻ ăn có thịt, lợi ích ăn với thể - Tổ chức động viên trẻ tham gia vào hoạt động Bé tập làm nội trợ chế biến ăn từ thịt: làm nem, phở cuốn… - Đến bữa ăn, giới thiệu ăn, động viên trẻ ăn - Phối hợp với phụ huynh chế biến ăn khác từ thịt tập cho trẻ ăn từ đến nhiều Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán ( tiết lập số tiết 1) - Ơn nhóm số lượng, chữ số cũ - Lập số ( giới thiệu nhóm số, số lượng mới, chữ số mới) - Luyện tập: Tìm nhóm số có số lượng số vừa học, tạo nhóm có số lượng theo yêu cầu Đề 20: Nhiệm vụ trẻ em điều 44, điều lệ trường mầm non 2008 (40 điểm) Điều 44 Nhiệm vụ trẻ em Đi học đều; Tham gia đầy đủ hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em; Thực quy định nhà trường Có lời nói, cử lễ phép, có thói quen vệ sinh văn minh phù hợp lứa tuổi Trang phục sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho hoạt động vui chơi học tập Giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ nơi công cộng Trong hoạt động góc, bạn vào chơi, có trẻ khơng tham gia chơi vào góc cả, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Tìm hiểu nguyên nhân: - Nếu lý sức khoẻ trẻ khơng tốt, giáo viên cần có biện pháp chăm sóc cho phù hợp - Nếu chủ đề chơi không phù hợp với nhu cầu, ý tưởng chơi trẻ, giáo viên cần trò chuyện với trẻ để nắm bắt ý tưởng chơi trẻ để chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ tham gia chơi - Do trẻ thiếu kỹ chơi trò chuyện chơi trẻ, kịp thời khen ngợi, động viên trẻ để tạo hứng thú chơi cho trẻ Anh (chị) nêu nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm) Gồm nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ Phối hợp thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ Phối hợp thực chương trình giáo dục trẻ Phối hợp kiểm tra đánh giá cơng tác chăm sóc – giáo dục trẻ trường/ lớp mầm non Tham gia xây dựng CSVC Đề 21: Chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ quy định điều 26 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Những trẻ mệt có triệu chứng sức khoẻ khơng bình thường đột xuất phải theo dõi chăm sóc chu đáo Nếu sốt cao chườm khăn ướt lên trán, cho uống nước mát, ăn nhẹ uống thuốc theo hướng dẫn y tế Đồng thời thông báo cho gia đình biết để xử lý - Nhà trẻ phải định kỳ cân cho trẻ ghi vào biểu đồ tăng trưởng Trẻ năm trẻ suy dinh dưỡng: cân hàng tháng Trẻ năm: cân hàng quý - Định kỳ khám kiểm tra sức khoẻ cho trẻ trung bình 2lần/năm Phối kết hợp với y tế tổ chức tiêm chủng cho trẻ theo quy định chung y tế Khi có trẻ bị ốm, mệt phụ huynh mang đến lớp gửi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Cô giáo phải dựa vào tình hình thực tế sức khoẻ trẻ: - Cơ phải giải thích để phụ huynh đưa bị ốm mệt nhà chăm sóc (Trường mầm non nhận chăm sóc cháu khoẻ mạnh) - Trường hợp đặc biệt mệt nhẹ (khơng có sốt) mà gia đình trẻ lại khơng có người trơng muốn gửi giáo viên nhận trẻ phải theo dõi trẻ thường xuyên ngày đưa sang phòng y tế nhà trường diễn biến trẻ nặng lên thông báo cho gia đình trẻ Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm) - Hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ là: Hoạt động với đồ vật - Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo là: Hoạt động vui chơi Đề 22: Những hành vi giáo viên không làm, quy định điều lệ trường mầm non 2008 (40 điểm) Các hành vi giáo viên không làm: a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp; b) Xuyên tạc nội dung giáo dục; c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình ni dưỡng, chăm sóc giáo dục; d) Đối xử khơng công trẻ em; e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; f) Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Trong lớp có trẻ đến ăn không chịu rửa tay, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân: - Nếu trẻ chưa biết cách rửa tay giáo viên cần hướng dẫn trẻ giải thích cho trẻ phải rửa tay trước ăn - Giáo viên thường xuyên quan sát, nhắc nhở trẻ trước ăn - Động viên khích lệ trẻ để trẻ thực nghiêm túc quy định lớp Anh (chị) nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học? (30 điểm) Cấu trúc tổ chức hoạt động học gồm phần Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú Phần 2: Dạy Phần 3: Luyện tập, củng cố Đề 23: Anh (Chị) nêu chế độ dạy trẻ quy định điều 31 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Nhà trẻ phải tạo điều kiện tổ chức, đôn đốc thực kiểm tra việc dạy trẻ theo chương trình cho lứa tuổi Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành - Giáo viên phải nắm vững nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ Hàng ngày, phải chuẩn bị đồ dùng dụng cụ học tập đầy đủ cho cô trẻ, Chú ý tận dụng yếu tố thiên nhiên (sân vườn, ánh nắng, cối, súc vật ) tự làm thêm đồ chơi cho trẻ - Nhà trường phải có chương trình dạy năm, lớp phải có chương trình dạy hàng tháng, hàng tuần Giáo viên phải soạn trước dạy trẻ theo dõi kết dạy trẻ để có điều chỉnh vào lần dạy sau - Giám hiệu phụ trách dạy nhà trường phải có trách nhiệm đơn đốc tồn nhà trường việc chuẩn bi, soạn dạy trẻ - Bảo vệ sức khoẻ cho trẻ học: không cho trẻ chơi sức, hát to nhiều, không để lâu tư , không kể chuyện sợ hãi dọa nạt trẻ… - Bảo vệ an toàn vệ sinh dạy cho trẻ, thể dục , tổ chức hoạt động trời, trò chơi với thiên nhiên (cát, nước…) với vật thật (hột, hạt, dao, kéo…) Không cho trẻ chơi với đồ vật, đồ chơi dễ gây tai nạn - Bảo đảm nội dung, mục đích giáo dục trẻ, khơng dạy trẻ trò chơi, hát, câu nói, động tác… khơng hợp lứa tuổi, khơng có nội dung giáo dục tốt cho trẻ Trong tổ chức học, có trẻ khơng ý nghe nói, không tham gia vào hoạt động cô yêu cầu, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Nếu trẻ mệt, giáo viên cho trẻ vào góc riêng nghỉ ngơi - Nếu trẻ không tập trung ý, giáo viên sử dụng trò chơi, hát, câu hỏi phù hợp với nội dung dạy để thu hút trẻ hướng trẻ vào hoạt động chung - Nếu nội dung hoạt động không hấp dẫn trẻ, giáo viên cho trẻ hoạt động khác không ảnh hưởng đến bạn Anh (chị) nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo mẫu (30 điểm) - Quan sát, phân tích mẫu - Giáo viên làm mẫu - Trẻ thực - Nhận xét sản phẩm Đề 24: Chế độ ăn uống quy định điều 24 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Nhà trường phải tổ chức ăn theo chế độ lứa tuổi: ăn bột, cháo, cơm Trẻ gửi ngày phải ăn bữa trường tuổi nhà trẻ, ăn bữa chính, bữa phụ tuổi mãu giáo - Phải có nguồn nước dùng sinh hoạt trẻ, có đủ nước chín để uống - Phải xây dựng thực đơn hàng tuần, theo mùa theo tình hình thực phẩm địa phương - Phải bảo đảm kỹ thuật chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm, thực thao tác kỹ thuật cho trẻ ăn Trong lớp có trẻ đến ăn khơng chịu ăn rau mà ăn cơm với loại thịt cá, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Tìm hiểu nguyên nhân qua phụ huynh học sinh, qua theo dõi bữa ăn trẻ lớp - Trò chuyện trẻ nhóm trẻ rau, lợi ích ăn với thể - Tổ chức động viên trẻ tham gia vào hoạt động Bé tập làm nội trợ chế biến ăn từ rau, củ, quả: làm xa lát, làm nem… - Đến bữa ăn, giới thiệu ăn, động viên trẻ ăn - Phối hợp với phụ huynh chế biến ăn khác từ rau tập cho trẻ ăn từ đến nhiều Anh (chị) nêu nội dung tổ chức hoạt động ngồi trời?(30 điểm) - Hoạt động có mục đích - Trò chơi vận động - Chơi theo ý thích Đề 25: Chế độ vệ sinh cô quy định điều 30 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm) - Trong làm việc cô phải mặc quần áo dép lao động Không mặc quần áo lao động khỏi trường Mặc quần áo thường phải sẽ, gọn gàng - Móng tay cắt ngắn, rửa tay trước chia thức ăn, trước cho trẻ ăn, sau lau nhà, quét nhà rửa đít cho trẻ - Khơng hút thuốc, ăn uống phòng trẻ Nếm thức ăn trẻ phải có thìa, đũa riêng, nếm thừa không đổ lại vào nồi - Không dùng chung đồ dùng cá nhân trẻ, không ngồi, nằm lên giường chiếu trẻ Không tắm gội, giặt thay quần áo phòng vệ sinh trẻ - Khơng đưa người ngồi (kể cháu) vào phòng trẻ - Cơ phải khám kiểm tra sức khoẻ định kỳ tháng/lần Khi có trẻ bị ốm, mệt phụ huynh mang đến lớp gửi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) */ Cơ giáo phải dựa vào tình hình thực tế sức khoẻ trẻ: - Cơ phải giải thích để phụ huynh đưa bị ốm mệt nhà chăm sóc (Trường mầm non nhận chăm sóc cháu khoẻ mạnh) - Trường hợp đặc biệt mệt nhẹ (khơng có sốt) mà gia đình trẻ lại khơng có người trơng muốn gửi giáo viên nhận trẻ phải theo dõi trẻ thường xuyên ngày - Trường hợp diễn biến trẻ nặng lên cần đưa sang phòng y tế nhà trường thơng báo cho gia đình trẻ Khi cho trẻ hoạt động trời, bạn cần chuẩn bị vấn đề gì? - Mũ, trang phục cho trẻ - Những đồ dùng, đồ chơi cần thiết phải dùng tổ chức hoạt động trời - Hệ thống câu hỏi đàm thoại cho nội dung quan sát có chủ đích Đề 26: Nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Thường xuyên kiểm tra nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi trẻ, chỗ hỏng phải sửa chữa ngay, có bảo đảm an tồn sử dụng cho trẻ - Cửa sổ phải có móc cố định Cửa sổ, hành lang cao phải có chấn song, khoảng cách chấn song 15cm đặt song song theo chiều thẳng đứng - Khơng cho trẻ chơi đồ dùng gây chấn thương dao, kéo, thuỷ tinh, đồ vật nhọn Khi tổ chức ngủ trưa, có trẻ thường xun khó ngủ, khơng ngủ trưa, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Cho trẻ nằm gần cô giáo để tiện quan sát - Giáo viên tạo cho trẻ khơng khí n tĩnh tuyệt đối, chỗ ngủ rộng rãi, tương đối riêng biệt - Trước ngủ cho trẻ nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cô kể chuyện cho trẻ nghe để trẻ vào giấc ngủ Tổ chức mơi trường an tồn cho trẻ là: (30 điểm) - An toàn thể lực, sức khoẻ - An toàn tâm lý - An tồn tính mạng Đề 27: Các tiêu chí kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (40 điểm) Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng Bao gồm tiêu chí sau: a Có kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ cách gần gũi, tình cảm; b Có kỹ giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn; c Gần gũi, tôn trọng hợp tác giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ; d Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng tinh thần hợp tác, chia sẻ Trong trả trẻ có trẻ bị thất lạc, bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên báo cho ban giám hiệu kết hợp với lực lượng an ninh, phương tiện truyền thông phối hợp để tìm trẻ cách nhanh - Thơng báo cho phụ huynh để kết hợp tìm kiếm Anh (chị) nêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm lĩnh vực nào? (30 điểm) - Phẩm chất trị, đạo đức lối sống - Kiến thức - Kỹ sư phạm Đề 28: Chế độ nhận đón trẻ quy định nội dung quy chế ni dạy trẻ: (40 điểm) - Nhà trường phải có sổ danh bạ ghi rõ tên, ngày sinh trẻ, tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, điện thoại bố mẹ, ngày vào ngày trường - Mỗi nhóm lớp phải có danh sách trẻ với đầy đủ tên, tuổi, ngày sinh, ngày vào lớp chuyển lớp - Cơ trực phải đến trước đón trẻ 15 phút Mở cửa cho thơng thống Làm vệ sinh xếp đồ dùng lớp hợp lý để sẵn sàng đón trẻ Chuẩn bị sẵn nước uống, nước dùng vệ sinh cho trẻ Nước uống lấy vào buổi sáng, không dùng nước cũ hôm trước, mùa đông thiết phải có nước ấm để uống sử dụng - Đón trẻ cửa lớp học, thái độ niềm nở, ân cần gia đình, nhẹ nhàng âu yếm trẻ cần biết tình hình sức khoẻ trẻ trẻ đến trường - Trẻ sức khoẻ bình thường nhận vào nhóm - Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà ) sốt cao có triệu chứng bất thường cần trả lại gia đình chăm sóc kịp thời đưa trẻ khám bệnh - Đồ dùng trẻ cần cô kiểm tra nhận trẻ để giao lại đủ trả trẻ, tránh nhầm lẫn Không cho trẻ mang đến lớp đồ dễ gây tai nạn (Kim băng, ngòi bút, đinh, hạt…) Nhắc phụ huynh không đeo đồ trang sức đắt tiền cho trẻ Sau đón: điểm danh trẻ, báo ăn Khi có trẻ bị bỏng nước sơi, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Giáo viên cần tách trẻ khỏi chỗ nước gây bỏng - Rửa ngâm chỗ bị bỏng vào nước lạnh (sạch) để giảm độ nóng, tránh làm bẩn vết bỏng, giữ không để vỡ nốt phồng - Nếu bỏng nhẹ, diện tích da bị bỏng nhỏ bơi dầu cá lên vếtbỏng(nếu có), - Nếu bỏng nặng phải đưa trẻ đến sở y tế Anh (chị) nêu kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm) - Kiến thức giáo dục mầm non - Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non - Kiến thức phương pháp giáo dục mầm non - Kiến thức phổ thơng trị, kinh tế, văn hố, xã hội liên quan đến giáo dục mầm Đề 29: Nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) quy định quy chế nuôi dạy trẻ: (40 điểm) - Không cho trẻ ăn thức ăn sống, phẩm chất, ôi thiu Thức ăn phải cất, đậy cẩn thận, vệ sinh Nhà trường phải ký hợp đồng mua thực phẩm với nhà cung cấp tin cậy, có địa rõ ràng - Khơng dùng đồ chơi, dụng cụ đựng thức ăn làm nguyên liệu gây độc cho trẻ - Cho trẻ dùng thuốc phải hướng dẫn y tế liều lượng, thời gian cách cho uống - Tủ thuốc nhà trẻ phải đặt cao, tầm với trẻ, lọ thuốc phải có dán nhãn ghi rõ tên thuốc, công dụng, liều lượng hạn sử dụng Thuốc uống khơng để chung với thuốc dùng ngồi - Diêm, xà phòng, thuốc sát trùng để nơi quy định trẻ không lấy - Giáo viên, Cán bộ, công nhân viên không đưa thuốc dùng loại thuốc khác thuốc bả chuột, dung dịch sát trùng, hóa chất, mỹ phẩm có hại vài lớp Trong hoạt động ngồi trời có trẻ bị ngã gẫy tay, giáo viên lớp bạn xử trí nào? (30 điểm) - Cô giáo cần phải cho trẻ nằm cố định, tách trẻ khỏi bạn Cơ động viên an ủi trẻ cho trẻ bình tĩnh khỏi hoảng sợ, báo cho ban giám hiệu, y tế nhà trường biết - Giữ chỗ xương gãy tư bất động cách: dùng hai nẹp gỗ tre to bản, có chiều dài lớn khoảng cách hai khớp lân cận, đặt sát vào hai bên xương gãy dùng cuộn băng dài cuộn chặt hai miếng nẹp lại (suốt từ đầu đến đầu nẹp) nhẹ nhàng đưa trẻ đến bệnh viện Anh (chị) nêu kỹ giáo viên mầm non cần có: - Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ - Tổ chức thực hoạt động chăm sóc trẻ - Tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ - Quản lý lớp học - Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh, cộng đồng Đề 30: Nhiệm vụ người giáo viên điều 35 điều lệ trường mầm non 2008: (40 điểm) Bảo vệ an tồn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thực công tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên mơn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; G¬ương mẫu, thương u trẻ em, đối xử cơng tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng Có phụ huynh lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, bạn giáo viên lớp bạn xử lý nào? (30 điểm) - Cơ nên giải thích cho phụ huynh biết: Nhà trường không phép nhận thuốc kháng sinh - Nhà trường nhận loại thuốc cảm, thuốc ho thông thường cho cháu uống lớp (Tiếp tục uống sau điều trị khỏi bệnh nhà) - Các loại thuốc thông thường gửi phụ huynh phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời gian uống ký vào sổ nhật ký đón trả Phụ huynh phải hồn tồn chịu trách nhiệm việc cho sử dụng loại thuốc Lựa chọn nội dung giáo dục chủ đề chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu:(30 điểm) - Nội dung giáo dục chương trình theo độ tuổi - Dựa vào đặc điểm, khả trẻ - Dựa vào kiện xảy xã hội Đề 18: Anh (Chị) nêu nội dung kiến thức giáo dục mầm non quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? Trong lớp có giáo viên nghỉ ốm đột xuất, giào viên làm lớp bạn xử trí nào? Đề 20: Anh (Chị) nêu tiêu chí lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? Trong hoạt động góc, bạn vào chơi, có trẻ khơng tham gia chơi vào góc cả, giáo viên lớp bạn xử trí nào? Đề 21: Anh (Chị) nêu tiêu chí kỹ quản lý lớp học quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? Trong tổ chức học, có trẻ khơng ý nghe nói, khơng tham gia vào hoạt động u cầu, giáo viên lớp bạn xử trí nào? ... Anh (chị) nêu kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm) - Kiến thức giáo dục mầm non - Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non - Kiến thức phương pháp giáo dục mầm non - Kiến thức phổ thơng... Anh (chị) nêu kiến thức giáo viên mầm non cần có: (30 điểm) - Kiến thức giáo dục mầm non - Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non - Kiến thức phương pháp giáo dục mầm non - Kiến thức phổ thơng... 18: Anh (Chị) nêu nội dung kiến thức giáo dục mầm non quy định điều chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? Trong lớp có giáo viên nghỉ ốm đột xuất, giào viên làm lớp bạn xử trí nào? Đề 20: Anh (Chị)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dưới đây là những câu hỏi tình huống thường gặp khi phỏng vấn giáo viên mầm non, Dưới đây là những câu hỏi tình huống thường gặp khi phỏng vấn giáo viên mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay