ThS.Phan Anh Thế: KỸ THUẬT THÂM CANH MẠ

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2019, 19:23

ThS Phan Anh Thế KỸ THUẬT GIEO MẠ VÀ CHĂM SÓC LÚA GIAI ĐOẠN MẠ ThS Phan Anh Thế Kinh nghiệm cha ơng để lại, vai trò mạ quan trọng ➢ Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa ➢ Mạ ngạnh Trê hết bề ➢ Mạ Rãnh gánh thóc to ➢ Mạ Bìa nia thóc đầy” ➢ … ➢ Những kinh nghiệm tích lũy hàng trăm năm nghề trồng lúa ➢ Cho thấy, tầm quan trọng mạ với suất lúa CHUẨN BỊ GIỐNG, XỬ LÝ GIỐNG ThS Phan Anh Thế  Hạt giống cắt khỏi bao, phơi nắng nhẹ  Xử lý lép lửng nước muối 15% (1,5 kg muối/10L nước/5 phút), vớt hết hạt lép lửng, rửa nước  Xử lý hạt giống sôi lạnh (54 độ C) Hoặc dùng thuốc chuyên dụng  Ngâm hạt giống dụng cụ sạch, nguồn nước sạch, ngập khoảng cm  Rửa chua 4-6 tiếng lần tùy giống  Các giống lúa lai, giống hở vỏ ngâm từ 16-18 tiếng, giống lúa ngân từ 24-36 tiếng, tùy giống  Làm để hạt lúa tích lũy lượng nước 35-50% hạt Nếu muốn xác đổ nước cân lên PGS Nguyễn Văn Hoan hướng dẫn xử lý lép lửng nước muối ThS Phan Anh Thế Ủ MỘNG Sau ủ khoảng 50h hạt nảy mầm Nhiệt độ thích hợp 30-32 độ C  Vụ Đơng Xn nhiệt độ thấp ngâm hạt no nước, để hạt nảy mầm sau 24h  Hình ảnh tư liệu: PGS.TS Nguyễn Văn Hoan ThS Phan Anh Thế Hãm mộng gặp ngày mưa rét  Nếu rải mộng lâu, thấy mộng không phát triển, thực mầm phát triển rễ bị ức chế, khô héo  Việc đổ rải mộng lúc, để ức chế rễ phát triển mức độ, mầm tốt lên Nhưng sau ủ lại mầm bị ức chế rễ lại phát triển  Nên rải khoảng tiếng ủ lại khoảng tiếng tiếp tục làm lại thời tiết ấm lên 16oC nên gieo ThS Phan Anh Thế Thời điểm gieo thích hợp  Khi hạt có đầy đủ mầm rễ  Rễ dài 1/3 chiều dài hạt thóc giống với nhóm giống hạt dài  Rễ dài 1/3 chiều dài hạt thóc giống với nhóm giống hạt ngắn  Mầm nhú Nguồn tư liệu: PGS.TS Nguyễn Văn Hoan ThS Phan Anh Thế Làm đất      Vệ sinh cỏ dại Cả tàn dư thực vật ruộng Và xung quanh ruộng gieo mạ Để ngăn ngừa chuột, sâu bệnh ốc bươu vàng phá mạ Làm đất nhuyến nhừ Bón lót phân tính cho 500 m2 diện tích làm mạ ThS Phan Anh Thế  Lượng phân bón: Tuỳ đất sử dụng lượng phân bón lót khác ✓ 300 kg phân chuồng hoai mục 20 kg Super Lân kg đạm u rê kg Kali clorua Phân chuồng bón trước bừa lần cuối Phân vơ bón sau tạo luống Bừa lại đất sau bón phân chuồng lần ✓ ✓ ✓    ThS Phan Anh Thế  Tạo luống theo hướng thoát nước khu ruộng  Luống rộng 1,2-1,5 m  Bón phân vơ lên luống  Dùng cào san lấp phân ThS Phan Anh Thế Gieo mạ  Khi gieo dùng tay nghịch bê dụng cụ đựng mộng  Tay thuẩn dùng để gieo  Lượng giống gieo 50-60 g/m2  Lượng giống cần cho diện tích cấy gieo sạ: Lúa 40-60 kg giống/ha; Lúa lai cần 24-30 kg giống/ha ThS Phan Anh Thế Chăm sóc mạ sau gieo - Gieo xong, đậy lưới để hạn chế chuột rầy gây hại - Cắm ngang luống tre mềm khoảng m tạo khung - Cố định khung dọc, cột chặt - Phủ lưới, nilon lên khung - Vùi đất mép ni non, hai đầu luống Chăm sóc mạ sau gieo (tiếp) - Duy trì lưới che, nilon chăm sóc mạ - Khi nhiệt độ ngồi trời xấp xỉ 200C, mở đầu khung che Tối đậy lại - Khi nhiệt độ trời ≥25 0C, lạt mở Nilon sang bên mái - Gần cấy vén ni lon hai bên đáy mái 2-5 ngày trước cấy, vén cao dần theo ngày ThS Phan Anh Thế ThS Phan Anh Thế Chăm sóc mạ sau gieo (tiếp) - - Thường xuyên kiểm tra đổ ẩm mặt ruộng Tưới nước đất se cần bổ sung nước Vụ Xuân cần giữ nước rãnh, trì độ ẩm ThS Phan Anh Thế Chăm sóc mạ sau gieo (tiếp) Lần bón thúc Giai đoạn (lá) Urê (kg/500 m2) Kali clorua (kg/500 m2) Thúc lần 2,1 4 Thúc lần 4,1 Thúc lần 6,7 - Thúc lần dành cho giống dài ngày cấy mạ 7,5 trở Hoặc ruộng sâu trũng cấy mạ già - Nếu giống trung, ngắn ngày bón đến lầ 2, nên cấy trước thật, tốt 5-6 ThS Phan Anh Thế Phương pháp xúc đặt, thường áp dụng cho nhóm ngắn ngày Trên chân đất vàn cao, luân canh mau vụ cần giống ngắn ngày để chạy lũ,… Bộ rễ bảo toàn, mạ hạt chưa tách ThS Phan Anh Thế Cấy mạ đủ tuổi, thường áp dụng chân đất vàn Từ 5-5,5 thật muộn ThS Phan Anh Thế Cấy mạ già, thường áp dụng chân đất sâu trũng Do ruộng ngập sâu nên khản đẻ nhánh bị hạn chế ThS Phan Anh Thế Phòng trừ số sâu bệnh cho mạ  Xử lý hạt giống trước gieo Cruiser plus, Enado,…  Phun phòng trừ rầy xuất loại thuốc chọn lọc, khơng gây hại cho thiên địch Actara,…  Phủ lưới chống rầy vụ hè nilon vụ đông  Khoanh vùng dập dịch vùng có dịch Lùn sọc đen rầy xuất ThS Phan Anh Thế Đạo ôn số bệnh nấm mạ  Đạo ôn thường xuất mạ lúa Xuân Cần cắt tích lũy nguồn bệnh trước lúc đưa ruông  Xử lý loại thuốc Filia, Beam, Katana,…  Một số bệnh khác thối thân, khô vằn,…, nấm gây ra, xử lý có triệu chứng số chết  Xử lý thuốc Anvil 5SC Chúc bà mùa, giá!!! ThS Phan Anh Thế ...ThS Phan Anh Thế Kinh nghiệm cha ông để lại, vai trò mạ quan trọng ➢ Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa ➢ Mạ ngạnh Trê hết bề ➢ Mạ Rãnh gánh thóc to ➢ Mạ Bìa nia thóc đầy” ➢ … ➢... ngắn ngày để chạy lũ,… Bộ rễ bảo toàn, mạ hạt chưa tách ThS Phan Anh Thế Cấy mạ đủ tuổi, thường áp dụng chân đất vàn Từ 5-5,5 thật muộn ThS Phan Anh Thế Cấy mạ già, thường áp dụng chân đất sâu... ThS Phan Anh Thế ThS Phan Anh Thế Chăm sóc mạ sau gieo (tiếp) - - Thường xuyên kiểm tra đổ ẩm mặt ruộng Tưới nước đất se cần bổ sung nước Vụ Xuân cần giữ nước rãnh, trì độ ẩm ThS Phan Anh Thế
- Xem thêm -

Xem thêm: ThS.Phan Anh Thế: KỸ THUẬT THÂM CANH MẠ, ThS.Phan Anh Thế: KỸ THUẬT THÂM CANH MẠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay