Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam.docx

76 377 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:46

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam 1MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 31.1. Đặc điểm hoat động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam .31.1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty .31.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 41.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 41.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 61.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất .71.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH JPC Việt Nam 81.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .81.2.2 Đặc điểm hình thức ghi sổ kế toán .111.2.2.1 Sơ đồ hình thức kế toán Nhật ký chung .111.2.2.2 Đặc điểm chứng từ, sổ sách kế toán tại công ty .12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 152.1. Đặc điểm công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam 152.1.1. Đặc điểm phân loại chi phí sản xuấtcông ty TNHH JPC Việt Nam.152.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .162.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH JPC Việt Nam 162.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .162.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .222.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 282.3. Tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .342.4. Tính giá thành sản phẩm tại công ty 392.4.1. Đối tượng kỳ tính giá thành sản phẩm 392.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm .402CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH JPC VIỆT NAM .423.1. Nhận xét về kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cơng ty TNHH JPC Việt Nam 423.1.1. Những ưu điểm trong kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cơng ty .423.1.2. Những hạn chế trong kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cơng ty 433.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cơng ty .443.2.1. Về hạch tốn khoản mục chi phí ngun vật liệu trực tiếp .443.2.2. Về hạch tốn khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp .453.2.3. Về hạch tốn khoản mục chi phí sản xuất chung .463.2.4. Về hạch tốn chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ .463.2.5. Về cơng tác tính giá thành sản phẩm tại cơng ty 463.2.6. Về hệ thống sổ sách kế tốn của cơng ty .50K T LU NẾ Ậ 51 3LỜI NÓI ĐẦUTrong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hoá hiện nay. Các doanh nghiệp sản xuất nói chung các doanh nghiệp sản xuất bao bì nói riêng muốn tồn tại phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt một mặt phải kết hợp sử dụng đúng đắn các yếu tố đầu vào sao cho đảm bảo chất lượng đầu ra, tức là lấy thu bù chi, một mặt phải tạo ra lợi nhuận để tích luỹ tái sản xuất mở rộng. Muốn thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.Một trong những công cụ giúp cho công tác quản lý mang lại hiệu quả cao là việc hạch toán kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí xản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng. Trong công tác quản lý doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà quản lý quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực chất chi phí sản xuất là tiền đề cho việc hạ giá thành sản phẩm do đó đảm bảo tính chất đầy đủ chính xác của giá thành sản xuất đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ chi phí bỏ ra theo đúng chế độ nhà nước quy định.Việc bỏ ra chi phí sản xuất nhiều hay ít, giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm hay lãng phí vật tư, lao động, tiền vốn. Nói cách khác, giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh việc sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn , . tốt hay xấu. Đây chính là con đường quan trọng nhất để doanh nghiệp tăng doanh lợi cũng là biện pháp chủ yếu để doanh nghiệp hạ giá bán sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của mình trên thị trường trong nước ngoài nước.Nhận thức rõ đựơc tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý kinh tế nói chung 4và đặc biệt là trong các DNSX nói riêng. Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH JPC Việt Nam, được sự tận tịnh giúp đỡ của các thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị phòng tài chính –kế toán của công ty, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài : “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam”.Ngoài lời mở đầu kết luận chuyên đề gồm ba chương:Chương 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam.Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam.Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam.Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH JPC Việt Nam em đã thấy được những vấn đề từ thực tế kết hợp với kiến thức đã học trong nhà trường em sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.Do thời gian thực tập không dài, trình độ kinh nghiệm nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu xót nhất định. Bởi vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp bổ sung của các thầy cô giáo các anh chị phòng tài chính –kế toán của công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy Trương Anh Dũng đã tận tình hướng dẫn em trong kỳ thực tập này.Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, các chị trong phòng kế toán của công ty TNHH JPC Việt Nam đã tạo điều kiện tốt cho em trong thời gian thực tập vừa qua.Em xin chân thành cám ơn!Sinh viênNguyễn Thị Hồng5CHƯƠNG 1KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam.1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty.- Tên công ty: Công ty TNHH JPC Việt Nam (Tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng nước ngoài thông dụng) của doanh nghiệp là JPC Việt Nam Company Limited.- Trụ sở chính để giao dịch: Trong cụm công nghiệp Tây Nam Xá, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.- Nhà máy xưởng sản xuất chính: Cùng địa chỉ của trụ sở chính.- Điện thoại: 84-351-846410 Fax: 84-351-846 410- Tên tài khoản giao dịch: 4821000037737- Hình thức hoạt động: Sản xuất kinh doanh - Tổng nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp là: 2.300.000 USDDoanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty TNHH có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.Doanh nghiệp dùng đồng Việt Nam là đơn vị tiền tệ trong hạch toán, việc chuyển đổi giữa đồng tiền khác đồng tiền hạch toán được thực hiện theo tỉ giá, hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển đổi tại thời điểm.Thành lập từ năm 2001 đến nay công ty TNHH JPC Việt Nam đã đang phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đã không ngừng vươn lên vị thế vững chắc trong ngành sản xuất bao bì. Công ty đã giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động, cung cấp những sản phẩm 6che phủ, bao gói cho nhiều tập đoàn các công ty lớn. Hiện nay đóng góp vào ngân sách nhà nước của công ty ngày càng tăng được đánh giá là một trong những doanh nghiệp ngoài quốc doanh làm ăn có hiệu quả.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH JPC Việt Nam1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.Là một doanh nghiệp sản xuất tư nhân, Công ty TNHH JPC Việt Nam tổ chức quản lý theo một cấp: Đứng đầu là Ban Giám đốc Công ty THNN JPC Việt Nam chỉ đạo trực tiếp đến các phòng ban. Giúp việc cho Ban giám đốc là các phòng ban chức năng, mỗi phòng thực hiện các chức năng khác nhau. Các trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng, dưới các trưởng phòng thành lập ra các tổ, nhóm công tác, cụ thể được thể hiện dưới dạng sơ đồ sau:Ban giám đốcPhòng kinh doanh Phòng kế toántài chínhPhòng nhân sựPhòng kế hoạchPhòng kỹ thuậtPhòng xuất nhập khẩu Phân xưởng sản xuất Phân xưởng 1 Quản đốcPhân xưởng 2Phân xưởng 3Phòng thiết kếCác tổ sản xuất7* Nhiệm vụ của các phòng ban:Giám đốc: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thiết lập các mối quan hệ với khách hàng đối tác gia công, kiểm tra kiểm soát các hoạt động tài chính, định hướng các đường lối chính sách của công ty ngắn hạn dài hạn.- Phó giám đốc điều hành: có chức năng tham mưu cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thiết lập mối quan hệ với các bạn hàng. Chịu trách nhiệm về việc thương lượng giá cả, các vấn đề kỹ thuật… để ký kết hợp đồng. Quản lý chi tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.- Phòng kinh doanh: Liên lạc trực tiếp với khách hàng, chuẩn bị các công đoạn cho việc ký kết các hợp đồng kinh tế, đặt hàng mua các nguyên phụ liệu cho sản xuất, may mẫu tính định mức giá thành cho một sản phẩm.- Phòng kế toán - tài chính: Là phòng quản lý về tài chính, kế toán theo các chính sách, chế độ chính sách tài chính hiện hành của nhà nước, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện tất cả các công tác kế toán trong phạm vi công ty, giúp lãnh đạo tổ chức quản lý phân tích hoạt động kinh tế, hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra các bộ phận trong công ty thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán, chế độ kinh tế tài chính,… 8phòng kế toán có vai trò giúp Giám đốc trong các lĩnh vực có liên quan đến tài chính kế toán.- Phòng nhân sự: Có chức năng tham mưu cho Giám đốc, có trách nhiệm về việc xắp xếp các công việc của Công ty, điều hành công tác lao động tiền lương, các chế độ tiền lương, bảo hiểm, tuyển dụng lao động, đào tạo lạ cán bộ.- Phòng kế hoạch – Sản xuất - XNK: Có chức năng lập các kế hoạch sản xuất tiến hành điều độ sản xuất sao cho linh hoạt, kịp thời phối hợp các đơn vị, các nguồn lực trong Công ty sao cho có hiệu quả nhất, đảm bảo ngày giao hàng theo hợp đồng, thực hiện các nghiệp vụ phục vụ cho việc xuất nhập khẩu.Tham mưu giúp Giám đốc các lĩnh vực có liên quan đến:+ Kế hoạch, xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, tổng hợp, báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh.+ Cung cấp nhu cầu cung ứng nguyên liệu phụ mua trong nước phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.+ Xây dựng kế hoạch đầu tư tổ chức thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.- Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về triển khai mẫu mã, triển khai sản xuất đơn hàng, tính định mức lao động cho từng sản phẩm, thời gian công đoạn sản xuất.- Phòng thiết kế: Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc về công tác thiết kế mẫu mã các sản phẩm theo nhu cầu thị hiếu của thị trường.- Phân xưởng sản xuất: Là nơi trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm chiếm đa số nguồn nhân lực sản xuất của công ty.1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty TNHH JPC Việt Nam là một doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu các sản phẩm vật liệu nhựa che phủ đóng gói vận chuyển:- Sản phẩm hoá dầu (PP, PE, PCV, ABS, PTA, v.v…)9- Khoáng sản nông nghiệp (xi măng)- Vải địa chất trong xây dựng đường xá.- Màng phủ nhà kính (dùng trong nông nghiệp)Công ty TNHH JPC Việt Nam đã áp dụng những công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại mới nhất như máy kéo sỏi, mắt cắt, máy dệt, máy may v.v… chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao trên thị trường đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện nay công ty sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu là sản phẩm hoá dầu từ những hạt nhựa PP, PE, …. trong tương lai công ty sẽ sử dụng các nguyên vật liệu từ khoáng sản nông nghiệp, vải địa chất trong xây dựng đường xá, màng phủ nhà kính.Quy trình sản xuất là một quy trình công nghệ liên tục, khép kín. Với mục đích hiện nay là sản xuất tạo ra các vỏ bao xi măng sắp tới công ty sẽ sản xuất ra các vỏ bao với kích cỡ lớn chứa từ 500-1000kg hàng hoá trên cơ sở sử dụng nguyên vật liệu chính là các hạt nhựa PP, PE,…1.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuấtĐặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để xác định đối tượng tập hợp chi phí ,đối tượng giá thành phương pháp tính giá thành.Nói cách khác ,đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất là một nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty.Quy trình công nghệ sản xuất chế tạo vỏ bao xi măngNguyên vật liệu(hạt nhựa PP, PE)Kéo sợiDệt bao ống10PhứcPhế liệu thu hồiCắt gấpInXeo, lồng gấpMayThành phẩmNhư vậy quy trình công nghệ sản xuất vỏ bao của công ty vừa trải qua các công đoạn chính như sau:- Kéo sợi (sử dụng máy): Cả 3 phân xưởng đều có chức năng chế tạo ra bán thành pẩhm là sợi PP từ hạt nhựa PP để dùng cho máy dệt bao, ở công đoạn này có nhiều phế liệu thu hồi do rơi vãi, do hỏng….- Công đoạn dệt (sử dụng máy): Công đoạn này tiếp theo công đoạn kéo sợi, ở đây sợi PP sẽ được đưa vào dệt thành bao ống. Hoạt động này diễn ra ở cả 3 phân xưởng.- Phức (sử dụng máy): Tất cả bao ống sau khi kiểm tra đạt chất lượng thì mới chuyển đến phân xưởng I. Vỏ bao sẽ được in ấn theo mẫu thiết kế của từng loại vỏ bao theo đơn đặt hàng của khách hàng.[...]... ghi sổ kế tốn 111.2.2.1 Sơ đồ hình thức kế tốn Nhật ký chung 111.2.2.2 Đặc điểm chứng từ, sổ sách kế toán tại cơng ty 12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH JPC VIỆT NAM 152.1. Đặc điểm cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam 152.1.1. Đặc điểm phân loại chi phí sản xuấtcông ty TNHH JPC Việt. .. chính kế tốn của cơng ty, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu đề tài : Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH JPC Việt Nam”.Ngồi lời mở đầu kết luận chuyên đề gồm ba chương:Chương 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam.Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC. .. tập hợp chi phí sản xuất 162.2. Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tại cơng ty TNHH JPC Việt Nam 162.2.1. Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 162.2.2. Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 222.2.3. Hạch tốn chi phí sản xuất chung 282.3. Tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 342.4. Tính giá thành sản phẩm tại cơng ty 392.4.1. Đối tượng kỳ tính giá thành sản phẩm. .. khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác bằng tiền phục vụ hoạt động sản xuất. 2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên đối với kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Yêu cầu của hạch tốn chi phí sản xuất là phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời mọi chi phí phát sinh trong q trình sản xuất cung cấp số... xưởng sản xuất: Là nơi trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm chi m đa số nguồn nhân lực sản xuất của công ty. 1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty TNHH JPC Việt Nam là một doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu các sản phẩm vật liệu nhựa che phủ đóng gói vận chuyển:- Sản phẩm hố dầu (PP, PE, PCV, ABS, PTA, v.v…) 23( Đơn giá thực tế bình qn được kế tốn lập sẵn vào... nghệ, khơng chi tiết cho từng phân xưởng, tổ đội.2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY TNHH JPC VIỆT NAM2.2.1. Hạch tốn chi phí NVLTT* Nội dung: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm, cấu thành nên thức thể của sản phẩm sản xuất ra.Trong công ty, khoản mục này chi m tỷ... cách sau:Lương sản phẩm Số lượng Đơn phải trả cho từng = sản phẩm x giá tổ đội sản xuất hồn thành khốn Tổng tiền lương sản phẩm phải trả cho các tổ đội là tồn bộ chi phí tiền lương sản phẩm tồn cơng ty phải tính vào chi phí nhân cơng trực tiếp.Đơn giá khoán sản phẩm theo mức quy định chung của bảng đơn giá lương tồn cơng ty. Bảng này được xây dựng mang tính chất định mức dựa vào quy cách, chủng... phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam.Chương 3: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại cơng ty TNHH JPC Việt Nam.Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH JPC Việt Nam em đã thấy được những vấn đề từ thực tế kết hợp với kiến thức đã học trong nhà trường em sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân.Do thời gian thực tập khơng dài, trình độ kinh nghiệm nghiên cứu... động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam 31.1.1 Q trình hình thành phát triển của cơng ty 31.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 41.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 41.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 61.1.2.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất 71.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH JPC Việt Nam 81.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn... điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam.1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty. - Tên công ty: Công ty TNHH JPC Việt Nam (Tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng nước ngồi thơng dụng) của doanh nghiệp là JPC Việt Nam Company Limited.- Trụ sở chính để giao dịch: Trong cụm công nghiệp Tây Nam Xá, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.- Nhà máy xưởng sản xuất chính: Cùng . kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM2 .1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam.docx, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam.docx, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam.docx, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Cơng ty TNHH JPC Việt Nam, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, Đặc điểm hình thức ghi sổ kế tốn., Phân loại chi phí sản xuất ở cơng ty Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp. Nội dung, Phương pháp tính giá thành sản phẩm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn