Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh bình phước

54 3 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2019, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - NGUYỄN DUY THÁI HÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH ĐIỀU TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CÔNG KHẢI TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Đinh Công Khải Nội dung kết nghiên cứu thực cách nghiêm túc trung thực Mọi số liệu thông tin luận văn thu thập dựa khảo sát thực tế trích nguồn đầy đủ./ TP.HCM, ngày 08 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Duy Thái Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn, tơi nhận giúp đỡ từ nhiều tổ chức, cá nhân Trước tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất q thầy Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, người tận tình truyền đạt kiến thức quý báu để tạo cho tảng suốt trình học tập thực luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn đến thầy Đinh Công Khải, người nhiệt tình hướng dẫn tơi tháng thực luận văn tốt nghiệp Thông qua đây, xin gửi lời cám ơn đến tổ chức ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân nhiệt tình hỗ trợ cho từ việc cung cấp số liệu, thơng tin đến góp ý chân thành tơi q trình thu thập thơng tin phục vụ cho thực luận văn Ngoài ra, xin gửi đến lãnh đạo Cơng ty, gia đình bạn bè lời tri ân sâu sắc tạo điều kiện thời gian hỗ trợ nhiều suốt thời gian theo học trình thực luận văn tốt nghiệp Nguyễn Duy Thái Hà iii TÓM TẮT Nằm vùng kinh tế trọng điểm Đơng Nam Bộ có điều kiện tương đối thuận lợi khí hậu lẫn đất đai, Bình Phước vùng đất đầy tiềm phát triển với loại cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, có điều Tính đến năm 2015, tồn tỉnh có 134 ngàn hecta điều, chiếm 50% diện tích nước tạo sản lượng xấp xỉ 200 ngàn tấn, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương Tuy nhiên, phát triển cụm ngành điều Bình Phước đối mặt với thách thức không nhỏ việc khắc phục tình trạng khát nguyên liệu điều thô để đáp ứng cho công nghiệp chế biến; đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng nước; nâng cao giá trị gia tăng ngành điều thông qua việc đẩy mạnh chế biến sâu tăng cường liên kết tác nhân tham gia cụm ngành… Từ đó, tác giả sâu vào tìm hiểu cụm ngành điều tỉnh Bình Phước trả lời hai câu hỏi: (i) Yếu tố quan trọng tác động đến lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước gì?; (ii) Làm để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước? Qua phân tích cụm ngành điều tỉnh Bình Phước theo mơ hình kim cương Michael Porter, tác giả nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi, thúc đẩy phát triển cụm ngành điều Bình Phước điều kiện tự nhiên điều kiện cầu giới phát triển công nghệ chế biến Tuy nhiên, cụm ngành điều tỉnh Bình Phước đối mặt với vấn đề mang tính cản trở, thiếu liên kết tác nhân chuỗi giá trị, sản phẩm thiếu đa dạng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm đặc biệt chưa xây dựng thương hiệu điều Bình Phước… Trên sở đó, giải pháp mà tác giả đề xuất để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước thời gian tới (i) Đẩy mạnh công tác quy hoạch diện tích điều áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất điều; (ii) Tạo điều kiện để doanh nghiệp chế biến nâng cao công nghệ để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng khách hàng vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành điều; (iii) Các tác nhân tham gia cụm ngành điều phải tăng cường liên kết chuỗi giá trị chủ động tiếp cận nguồn lực cần thiết… iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Vấn đề sách 1.3 Câu hỏi sách 1.4 Khung phân tích 1.5 Thiết kế nghiên cứu 1.6 Nguồn thông tin 1.7 Cấu trúc dự kiến luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Lý thuyết lực cạnh tranh 2.2 Lý thuyết cụm ngành 2.3.Tổng quan nghiên cứu ngành điều Bình Phước CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH ĐIỀU TỈNH BÌNH PHƯỚC 10 3.1 Điều kiện yếu tố đầu vào 10 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 10 3.1.2 Vốn 11 3.1.3 Dân số lao động 12 3.1.4 Hạ tầng kỹ thuật 14 3.2 Điều kiện cầu 15 3.2.1 Cầu giới 15 v 3.2.2 Cầu nội địa 16 3.2.3 Chất lượng sản phẩm 18 3.2.4 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm 19 3.3 Bối cảnh chiến lược cạnh tranh 19 3.3.1 Sự cạnh tranh tính liên kết doanh nghiệp 19 3.3.2 Thương hiệu điều Bình Phước 22 3.3.3 Công nghiệp chế biến 23 3.4 Các nhân tố hỗ trợ 25 3.4.1 Hội điều tỉnh Bình Phước 26 3.4.2 Viện nghiên cứu trường đại học 26 3.4.3 Các trung tâm khuyến nông, hội nông dân 26 3.4.4 Các dịch vụ hỗ trợ 27 3.5 Vai trò Nhà nước 28 3.6 Đánh giá chung 29 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 33 4.1 Kết luận 33 4.2 Khuyến nghị 35 4.2.1 Đối với quyền 35 4.2.2 Đối với nông dân 37 4.2.3 Đối với tác nhân khác 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt GAP Good Agricultural Practices Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt VietGAP GlobalGAP ISO BRC Vietnamese Good Agricultural Quy trình sản xuất nơng Practices nghiệp tốt Việt Nam Global Good Agricultural Quy trình sản xuất nơng Practices nghiệp tốt tồn cầu International Organization Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc for Standardization tế British Retailer Consortium Tiêu chuẩn hiệp hội nhà bán lẻ Anh AFI Association of Food Industries Hiệp hội công nghiệp thực phẩm FSMA Food Safety Modernization Act Luật đại hóa an tồn thực phẩm QĐ Quyết định UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Năng suất sản lượng hạt điều Bình Phước (2013-2015) Hình 1.2 Diện tích điều Bình Phước (2007-2015) Hình 2.1 Mơ hình kim cương Michael Porter Hình 3.1 Trình độ văn hóa 50 hộ nơng dân 13 Hình 3.2 Cơ cấu dân tộc 50 hộ nơng dân 13 Hình 3.3 Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất điều nhân tỉnh Bình Phước 15 Hình 3.4 Cơ cấu xuất điều nhân giai đoạn 2001 - 2014 15 Hình 3.5 Xu hướng tiêu dùng điều nhân giai đoạn 1993 - 2013 15 Hình 3.6 Chuỗi giá trị ngành điều tỉnh Bình Phước 21 Hình 3.7 Sản lượng điều thơ nhập tỉnh Bình Phước 24 Hình 3.8 Sản lượng điều nhân chế biến tỉnh Bình Phước 25 Hình 3.9 Tình hình áp dụng tiến kỹ thuật canh tác điều 50 hộ dân 27 Hình 3.10 Sơ đồ cụm ngành điều 30 Hình 3.11 Mơ hình kim cương 31 Bảng 3.1 Đánh giá tình hình vay vốn doanh nghiệp ngành điều 12 Hộp 3.1 Đánh giá chất lượng hạt điều Bình Phước 22 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách Điều xem đa mục tiêu, có giá trị cao, vừa để phát triển kinh tế, vừa giúp xóa đói giảm nghèo bảo vệ môi trường đất Theo số liệu Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), tính đến năm 2015, nước có khoảng 300.000 điều, tạo sản lượng 400.000 đóng góp 8% vào tổng kim ngạch xuất tồn ngành nơng nghiệp Kể từ năm 2006 đến nay, Việt Nam từ nước xuất điều thô với giá trị thấp vươn lên trở thành quốc gia đứng đầu giới kim ngạch xuất nhân điều với giá trị xuất đạt gần 2,5 tỷ USD năm 2015 chiếm 50% thị phần xuất toàn giới1 Theo Cục Chế biến nông lâm thủy sản nghề muối (2015) hạt điều Việt Nam có mặt 100 quốc gia vùng lãnh thổ, chủ yếu Mỹ (chiếm 30 35%), Liên minh Châu Âu (chiếm 20 - 25%), Trung Quốc (chiếm khoảng 20%), lại quốc gia khác Bên cạnh quốc gia đứng đầu giới xuất nhân điều, với phát triển công nghệ chế biến hạt điều, Việt Nam nước nhập điều thơ thứ hai giới Theo đó, sản lượng điều thô nhập Việt Nam ngày gia tăng, từ mức 25.000 vào năm 2000 tăng lên 867.000 vào năm 2015 Hình 1.1 Năng suất sản lượng hạt điều Bình Phước (2000 - 2015) Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2000- 2015 Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2015 Hình 1.2 Diện tích điều Bình Phước (2000 - 2015) Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2000-2015 Ở nước ta, điều trồng phổ biến Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Duyên Hải Nam Trung Bộ Trong đó, Bình Phước với điều kiện thuận lợi khí hậu thổ nhưỡng, phù hợp để trồng phát triển điều Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước (2015), diện tích trồng điều toàn tỉnh 134.014 với tổng sản lượng đạt 198.851 Năng suất trung bình năm 2015 tỉnh đạt 1,51 tấn/ha cao so với mức suất bình quân nước 1,32 tấn/ha Theo đó, Bình Phước xem “Thủ phủ điều”, nơi trở thành vùng nguyên liệu lớn nước với diện tích sản lượng đạt xấp xỉ 50% nước Cây điều ngày thể vai trò quan trọng người nơng dân nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung trở thành cơng nghiệp chủ lực, có đóng góp khơng nhỏ vào kinh tế địa phương với giá trị kim ngạch xuất nhân điều đạt gần 1/3 tổng kim ngạch xuất toàn tỉnh vào năm 2015 Ngoài ra, với xu hướng chung nước phát triển công nghiệp chế biến, Bình Phước tỉnh có lượng điều nhập ngày tăng, từ 26.252 vào năm 2011 lên 45.719 vào năm 2015 1.2 Vấn đề sách Trong trình hội nhập sâu rộng, với yêu cầu ngày khắt khe người tiêu dùng, đặc biệt nước phát triển việc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm đặt thách thức không nhỏ việc phát triển 32 chung Thứ hai, việc xây dựng thương hiệu tỉnh Bình Phước đối mặt với nhiều thách thức từ tình trạng khát ngun liệu điều thơ mà Bình Phước đối mặt nói riêng nước nói chung Thứ ba, phát triển ạt doanh nghiệp nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể lĩnh vực chế biến hạt điều dần giết chết doanh nghiệp hoạt động có uy tín ảnh hưởng đến chất lượng điều Bình Phước Ngồi ra, vấn đề điều kiện cầu, cụ thể việc thiếu tính đa dạng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm có tác động khơng nhỏ đến cơng nghiệp chế biến ngành điều nói riêng lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước nói chung 33 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 4.1 Kết luận Điều công nghiệp chủ lực tỉnh Bình Phước, góp phần khơng nhỏ vào cải thiện nâng cao thu nhập người nông dân đóng góp vào nguồn thu tỉnh Tuy nhiên, cụm ngành điều tỉnh Bình Phước chưa phát huy hết tiềm lực vốn có chưa đạt hỗ trợ mức để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành Bên cạnh yếu tố điều kiện tự nhiên thuận lợi khí hậu đất đai, yếu tố khác vốn, kỹ thuật, sách quyền địa phương hạn chế Thêm vào đó, thiếu liên kết chủ thể ngành, thiếu đa dạng sản phẩm tình trạng nhập khẩu, chế biến điều tràn lan yêu cầu chất lượng khách hàng ngày khắt khe làm suy giảm giá trị thương hiệu điều Bình Phước ảnh hưởng đến lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước Đối với sản xuất điều, diện tích trồng điều Bình Phước có xu hướng giảm mạnh giai đoạn 2007 - 2013, từ 171.100 (năm 2007) xuống 134.911 (năm 2013) bắt đầu ổn định giai đoạn gần Diện tích điều giảm chủ yếu thực trạng đất xấu, thâm canh thiếu hiệu hạn chế việc ứng dụng khoa học kỹ thuật; đặc biệt xu hướng sản xuất theo phong trào thời gian qua Theo đó, Bình Phước nhiều dư địa diện tích lẫn suất có đầu tư thích đáng cải thiện đáng kể sản lượng điều thời gian tới Theo Phan Văn Don (2015), phần lớn diện tích trồng điều tỉnh Bình Phước tập trung vùng núi cao, nơi có độ dốc 15 độ chiếm 62,5%; từ 15 đến 25 độ chiếm 33,5% 25 độ chiếm 4%; đặc biệt có tới 129.000 (trên 96% diện tích) khơng có nguồn nước tưới; 128.285 (khoảng gần 96% diện tích) có giao thơng thuận lợi khơng thuận lợi; 13.500 (khoảng 10% diện tích) gần với mạng lưới điện Đây trở ngại không nhỏ việc quy hoạch phát triển ngành điều thời gian tới Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tùy theo điều kiện sản xuất cụ thể vùng, suất điều bình qn đạt 3,0 - 3,5 tấn/ha, chí cao Vấn đề phải đầu tư thích đáng sở hạ tầng gồm đường sá, điện nước; đặc biệt vùng nguyên liệu; đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất, khâu chọn giống, chăm sóc (bón phân, tỉa 34 cành tạo tán), phòng chống sâu bệnh cỏ dại….để góp phần nâng cao suất điều Ngồi ra, xét thực trạng sản xuất điều nay, khảo sát thực tế cho thấy quy mô đất canh tác chủ yếu nông hộ trồng điều từ – ha, phần lớn diện tích trồng điều nằm xa khu dân cư (khoảng từ 10- 20 km), lại khó khăn thiếu hệ thống mương tưới phục vụ cho trồng điều Đó chưa kể đến tình trạng đa phần hộ nơng dân có trình độ văn hóa thấp, với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 1/3 số nông hộ khảo sát, vấn đề áp dụng tiến công nghệ sản xuất điều nơng hộ hạn chế Theo đó, đa phần vườn 20 năm tuổi lại rơi vào tình trạng cằn cỗi, sinh trưởng suất thấp Trong điều kiện canh tác vậy, việc thâm canh tăng suất trở thành vấn đề cấp thiết nông hộ trồng điều Để giải vấn đề tăng suất điều đòi hỏi phải nâng cao nhận thức người nơng dân vai trò việc thâm canh, tăng suất… Đặc biệt phải trọng từ khâu chọn giống đến quy trình chăm sóc nâng cao chất lượng hiệu Đối với chế biến, tỉnh Bình Phước xem vùng có cơng nghệ chế biến vượt bậc phạm vi nước hầu hết sở chế biến tập trung địa bàn tỉnh Với chi phí đầu tư không cao hầu hết dây chuyền công nghệ sản xuất nước, 70% sở chế biến ứng dụng dây chuyền cơng nghệ đại quy trình chế biến hạt điều Theo đó, cơng suất chế biến vượt so với sản lượng nội địa năm sở chế biến phải nhập lượng lớn điều từ nước Châu Phi để phục vụ cho chế biến Việc nhập điều thô với bất cập chất lượng xuất sở chế biến nhỏ lẻ (chiếm khoảng 30% tổng sở chế biến điều toàn tỉnh) chưa đầu tư thỏa đáng nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm Ngoài ra, việc hạn chế lĩnh vực chế biến theo hướng tập trung chế biến điều thô, chưa mở rộng phát triển lĩnh vực chế biến sâu dẫn đến tình trạng khan nguyên liệu điều chưa thể tối đa hóa giá trị gia tăng ngành điều Việc không quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoạt động mua bán thương lái Từ đó, ảnh hưởng đến lợi ích nơng hộ lẫn uy tín doanh nghiệp kinh doanh ngành điều Đặc biệt hơn, với đặc điểm hạt điều có hệ số quy đổi từ điều thô điều nhân thấp, từ 25 – 30%, tức kg điều thô chế biến kg điều nhân việc đặt sở chế biến vùng sản xuất nguyên liệu trở thành vấn đề cấp thiết, vừa giải vấn đề hao hụt khối lượng nguy sụt giảm chất lượng (độ ẩm) vận chuyển, 35 giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển để từ nâng cao giá trị gia tăng hoạt động chế biến điều Đối với kinh doanh điều, Việt Nam giữ vững vị trí số giới 11 năm liên tục xuất điều nhân hạt điều nhân Việt Nam xuất nhiều thị trường khắp giới Theo Cục chế biến Nơng lâm thủy sản nghề muối (2015) hạt điều Việt Nam có mặt 100 quốc gia vùng lãnh thổ, chủ yếu Mỹ (30 – 35%), Liên minh Châu Âu (chiếm 20 – 25%), Trung Quốc (chiếm khoảng 20%), lại quốc gia khác Riêng Bình Phước, kim ngạch xuất điều không ngừng tăng cao, từ 453 vào năm 1996, đến năm 2015 đạt 45.338 Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp xuất doanh nghiệp chế biến xuất xuất tràn lan, chưa có đủ quy mơ, trình độ cơng nghệ chế biến; chí nhiều doanh nghiệp thực thu mua dẫn đến tình trạng thiếu kiểm sốt chất lượng nguồn nguyên liệu Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp cạnh tranh thiếu lành mạnh, gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp lớn nói riêng ngành điều nói chung Về nhập khẩu, tình trạng nhập điều để đáp ứng nhu cầu chế biến trở thành yếu tố mang tính sống số doanh nghiệp Khối lượng điều nhập không ngừng tăng thời gian qua, từ 1.292 vào năm 1999, đến năm 2015 đạt 45.719 Có thể nói, việc nhập điều thô để phục vụ chế biến biết khai thác tốt đem lại lợi ích kinh tế lớn cho Việt Nam nói chung ngành điều Bình Phước nói riêng Tuy nhiên, tình trạng thiếu kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập đem lại nhiều rủi ro cho ngành điều Đó chưa kể đến việc giá nhập điều thô cao mức giá thu mua nước từ 50 đến 130 USD/tấn ảnh hưởng lớn đến thu nhập nơng hộ lẫn tình hình sản xuất điều nước 4.2 Khuyến nghị 4.2.1 Đối với quyền Thực tế cho thấy, tình trạng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt công nghiệp lâu năm điều cao su tỉnh Bình Phước có xu hướng thay đổi theo biến động giá Thực trạng gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích nơng dân nói riêng tổng thể kinh tế địa phương nói chung Trong giai đoạn trước 2013, giá cao su tăng đột biến dẫn đến tình trạng hàng loạt hộ nông dân phá điều trồng cao su Tuy Cục thống kê tỉnh Bình Phước Báo cáo Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS, 2013) 36 nhiên, từ năm 2013 trở lại đây, giá điều có biến chuyển tích cực thay cho sụt giảm nghiêm trọng giá cao su diện tích trồng điều bắt đầu ổn định Theo đó, cần đẩy mạnh thâm canh để nâng cao suất đưa sách cụ thể để trẻ hóa vườn điều kỹ thuật ghép trồng xen Song song phải tiến hành rà sốt, phân loại diện tích chất lượng vườn điều để xây dựng vùng sản xuất điều thâm canh Tương ứng với loại, xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp (thâm canh, tái canh cải tạo…) Đặc biệt, để nâng cao giá trị gia tăng ngành điều, việc tạo liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất - thu mua - chế biến – thương mại - tiêu thụ khơng phần quan trọng Theo đó, cần có sách khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, gắn kết sở chế biến với vùng nguyên liệu, hình thành mạng lưới thu mua trực tiếp vùng sản xuất ngun liệu Theo đó, sách đề cần khơi thơng, đẩy mạnh ưu đãi tín dụng; hỗ trợ đầu tư dây chuyền thiết bị cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành điều… Khảo sát rằng, tỷ lệ nhựa hóa tuyến đường giao thông liên xã thấp hạn chế không nhỏ việc tăng cường liên kết chủ thể chuỗi giá trị điều, đặc biệt nông dân – doanh nghiệp Do đó, đầu tư phát triển giao thơng liên xã, thôn giải pháp thiết yếu để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước Đối với tình trạng doanh nghiệp chế biến kinh doanh hoạt động cách tràn lan, không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng độ an tồn vệ sinh thực phẩm, cần phải có chế tài quản lý việc thành lập doanh nghiệp, sở chế biến hạt điều Cụ thể yêu cầu việc thành lập doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh phải đảm bảo dây chuyền chế biến hạt điều công suất tối thiểu Đồng thời xử lý nghiêm đối hộ kinh doanh không đăng ký quy trình chế biến khơng đảm bảo theo u cầu Song song việc tăng cường cơng tác kiểm tra, đánh giá phân loại Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chế biến điều Vấn đề nhận thức hộ nông dân đóng vai trò quan trọng việc cải thiện suất điều, góp phần gia tăng sản lượng điều tỉnh Bình Phước Theo đó, cần phải tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo, huấn luyện truyền đạt thông tin đến hộ nông dân, để họ dần thay đổi thói quen canh tác, chuyển sang hướng thâm canh ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất Điều đòi hỏi phối hợp chặt chẽ từ phía tổ 37 chức khác Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông tỉnh, Sở Khoa học công nghệ việc tăng cường, phổ biến kỹ thuật, công nghệ đến nông hộ 4.2.2 Đối với nông dân Trong bối cảnh dư địa suất còn, nơng dân cần nhận thức rõ vai trò quan trọng việc thâm canh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất để nâng cao suất, chất lượng cải thiện hiệu Theo đó, nơng dân cần tn thủ quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc, từ khâu chọn giống đến chăm sóc trước, sau thu hoạch điều Điều đòi hỏi người nơng dân cần phải chủ động việc tiếp cận nguồn thơng tin hữu ích cho hoạt động sản xuất từ trung tâm khuyến nơng địa phương, truyền truyền hình, hội nghị, hội thảo sách báo, tài liệu… Ngồi ra, nơng dân, cần có sách khuyến khích phát triển tổ hợp tác, hình thành nên nhóm nơng dân để thuận tiện cho việc hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân sản xuất, tạo liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp chế biến kinh doanh: tạo chế để hợp tác xã tiếp cận vốn ưu đãi từ quỹ tín dụng, đào tạo nâng cao lực cán hợp tác xã, hỗ trợ chuyển giao tiến kỹ thuật hướng tới sản xuất sản phẩm hữu Từ đó, giảm thiểu hao hụt chi phí trung gian, góp phần nâng cao giá trị gia tăng ngành điều lợi ích chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành điều Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm sách chiến lược nông nghiệp nông thôn miền Nam, hộ tham gia hợp tác xã có hiệu kinh tế cao so với hộ không tham gia hợp tác xã, cụ thể giá trị gia tăng hộ cao 2,75 lần lãi gộp cao 3,5 lần; lãi ròng cao 3,68 lần Nguyên nhân hộ tham gia hợp tác xã có suất cao hơn, giá bán cao chi phí thấp 4.2.3 Đối với tác nhân khác Doanh nghiệp chế biến điều cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho thiết bị dây chuyền công nghệ đại, đặc biệt dây chuyền chế biến sâu để nâng cao giá trị ngành điều Ngoài ra, doanh nghiệp cần tạo mối liên kết chặt chẽ với nông hộ hoạt động thu mua, tiêu thụ sản phẩm để hạn chế tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh, gian lận thương mại, ảnh hưởng đến lợi ích bên Theo đó, cần xây dựng thúc đẩy hình thành mơ hình liên kết doanh nghiệp nơng dân: mơ hình hợp tác xã, hình thức liên kết sản xuất tiêu thụ thơng qua hợp đồng… Ngoài ra, tác nhân quan trọng Hội Điều tỉnh Bình Phước cần chủ động, tích cực hỗ trợ chủ thể trực tiếp tham gia chuỗi giá trị ngành điều, xây dựng mối liên 38 kết tác nhân thúc đẩy hoạt động phát triển hình ảnh thương hiệu điều tỉnh Bình Phước nước quốc tế Theo đó, Hội Điều Bình Phước cần đẩy mạnh tổ chức, vận động doanh nghiệp chế biến, kinh doanh điều tham gia xây dựng mơ hình liên kết sản xuất điều, xây dựng vùng nguyên liệu địa bàn tỉnh; đạo doanh nghiệp hội viên thống giá thu mua, đặc biệt cho không thấp so với giá điều nhập để tối thiểu hóa thiệt hại cho nơng hộ, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoạt động thu mua thị trường Đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu Điều Bình Phước thị trường nước 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2007), Quyết định số 39/2007/QĐ-BNN ngày 02/05/2007 Bộ Nông nghiệp PTNT việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước địa http://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/ Hội Điều tỉnh Bình Phước địa http://www.hoidieubinhphuoc.vn/ Hiệp hội Điều Việt Nam địa http://www.vinacas.com.vn/ Hoàng Quân (2016), “Biến vỏ hạt điều thành tiền”, Nhịp cầu đầu tư, truy cập ngày 07/09/2016 địa chỉ: http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/phan-tich/bien-vo-hatdieu-thanh-tien-3315753/ Khải Kỳ (2016), “Bài toán gia tăng giá trị cho hạt điều Việt Nam”, Báo Hải Quan, truy cập ngày 24/11/2016 địa chỉ: http://www.baohaiquan.vn/pages/bai-toan-gia-tanggia-tri-cho-hat-dieu-viet-nam.aspx Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước (2011) Phan Văn Đon (2012), “Tình hình phát triển sản xuất điều tỉnh Bình Phước - Sở NN & PTNT tỉnh Bình Phước” Phan Văn Đon (2014), “Tình hình sản xuất chế biến điều tỉnh Bình Phước” 10 “Phát huy chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ điều hồ tiêu”, truy cập ngày 13/08/2015 địa http://www.vinacas.com.vn/index.php?route=common/news/ details&news_id=615 11 Quy cách hạt điều nhân theo tiêu chuẩn AIF địa http://www.longson.vn/afi/ detail/tieu-chuan-afi 12 Tạ Quốc Tuấn (2015), “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ điều hồ tiêu tỉnh Bình Phước” 13 Trần Công Khanh cộng (2013), “Cây điều Việt Nam, trạng giải pháp phát triển” 14 Vũ Thành Tự Anh (2015), “Khung phân tích lực cạnh tranh”, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 40 PHỤ LỤC Phụ lục Diện tích trồng điều phân theo huyện/thị Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, 2015 Phụ lục Diện tích thu hoạch điều phân theo huyện/thị Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, 2015 41 Phụ lục Sản lượng điều phân theo huyện/thị Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, 2015 Phụ lục Thống kê trạng đường tỉnh Bình Phước T T Cấp quản lý Quốc lộ Đường tỉnh Đường huyện Đường đô thị Đường xã Tổng cộng C dài (km) 192,7 535,3 927,3 401,4 3.265,5 5.322,1 Số tuyến 14 123 264 1.636 2.039 Kết cấu mặt đường BTN 147,7 82,0 68,6 13,2 311,3 Láng nhựa 45,0 405,3 392,3 252,4 136,6 1.231,5 BTXM 108,8 108,8 CPSĐ +Đất 48,0 466,5 135,8 3.020,1 3.670,4 Tỷ lệ nhựa hóa 100,0% 91,0% 49,7% 66,2% 7,5% 31,0% Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 42 Phụ lục Cơ cấu nhập điều nhân theo thị trường giai đoạn 2001 - 2014 Nguồn: UNCOMTRADE, 2016 Phụ lục Hiệu kinh tế sản xuất điều KHOẢN MỤC TT 1.1 1.2 1.3 THÀNH TIỀN (Triệu đồng/ha) TỔNG CHI PHÍ 26,43 Chi phí vật tư 9,46 - Phân chuồng/bón lá/sinh học 3,09 - Phân vô 4,20 - Thuốc BVTV 1,13 - Nhiên liệu/năng lượng 0,59 - Vật tư khác 0,45 Chi phí lao động 14,16 - Lao động gia đình 10,65 - Lao động th 3,51 Chi phí khác 2,81 - Lãi vay 0,27 - Khấu hao TSCĐ CCDC 1,57 43 - Sửa chữa TSCĐ CCDC 0,08 - Khấu hao đầu tư KTCB 0,89 TỔNG THU NHẬP 34,74 2.1 - Năng suất trung bình (kg/ha) 1.669 2.2 - Giá trung bình (đ/kg) 20.812 LỢI NHUẬN 8,31 Nguồn: Tạ Quốc Tuấn – SCAP, 2014 Phụ lục Hiệu kinh tế sở chế biến THÀNH TIỀN (Triệu đồng/tấn) TT KHOẢN MỤC Cơ sở chế biến vừa nhỏ Doanh nghiệp chế biến (Dưới 200 công nhân) xuất DOANH THU 29,11 35,71 W240 6,82 9,29 W320 11,36 20,45 W450 9,61 4,65 Bán vỏ cứng 1,10 1,10 Bán vỏ lụa 0,22 0,22 TỔNG CHI PHÍ 27,88 30,42 Mua điều tươi 23,20 23,50 Chi phí vận chuyển 0,24 0,73 Chi phí bao bì 0,02 0,33 Chi phí nhiên liệu 1,06 1,59 Lao động 2,94 2,20 Chi phí lãi vay 0,17 0,08 Chi phí khác 0,03 1,89 Khấu hao + tu 0,22 0,10 1,23 5,29 trang thiết bị LỢI NHUẬN Nguồn: Tạ Quốc Tuấn – SCAP, 2014 44 Phụ lục Nhập điều nhân Hoa Kỳ giai đoạn 2012 – 2016 (Nghìn USD) Nguồn: VIETRADE, 2016 Phụ lục Nhập điều nhân Châu Âu giai đoạn 2012 – 2016 (Nghìn USD) Nguồn: VIETRADE, 2016 45 Phụ lục 10 Thơng tin khảo sát hộ nơng dân Giới tính Chủ hộ  Nam  Nữ Năm sinh Chủ hộ …………………………  Chưa qua đào tạo  Cấp Trình độ văn hóa Chủ hộ  Cấp  Cấp  Trên Cấp Vườn điều Anh/chị nằm xã/huyện nào? …………………………  Dưới km Vườn điều Anh/chị cách nơi cư trú bao xa?  Từ đến 10 km  Từ 10 đến 15 km  Trên 15 km Anh/chị trồng điều năm? ………………………… Vườn điều Anh/Chị năm tuổi? …………………………  Dưới tấn/ha Năng suất điều bình quân Anh/Chị bao  Từ đến tấn/ha nhiêu?  Từ đến tấn/ha  Trên tấn/ha Diện tích đất trồng điều Anh/Chị bao nhiêu? ………………………… 10 Doanh thu năm Anh/Chị bao nhiêu? ………………………… Anh/Chị có liên hệ với trung tâm khuyến nơng địa  Có phương hay khơng? Nếu có lần/năm? ……… lần/năm Anh/Chị có áp dụng tiến kỹ thuật sau  Có  Không 11 12  Không canh tác điều hay khơng? 12.1 Giống  Có  Khơng 12.2 Cắt tỉa cành  Có  Khơng 12.3 Xử lý hoa, đậu trái  Có  Khơng 12.4 Phòng trị sâu bệnh  Có  Khơng 12.5 Phân vơ  Có  Khơng 12.6 Phân chuồng  Có  Khơng 46 12.7 Phân vi sinh  Có  Khơng 12.8 Tưới nước  Có  Khơng Phụ lục 11 Thông tin khảo sát Doanh nghiệp  Chế biến Loại hình doanh nghiệp  Thu mua  Xuất Loại hình khác:………… Quy mơ Doanh nghiệp Cơ cấu vốn Doanh nghiệp ………………triệu đồng Vốn tự có……………… Vốn vay……………… Doanh nghiệp có vay vốn nơng nghiệp khơng?  Khơng  Có Khả tiếp cận vốn nơng nghiệp khó khăn 1 2 3 4 Doanh nghiệp khơng thể vay khơng có tài sản  2 3 4 2 3 4 chấp Thủ tục vay vốn phiền hà, nhiêu khê 1 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN Doanh nghiệp chủ yếu thu mua nguyên liệu từ đâu?  Trong tỉnh  Vùng khác  Nước ngồi Doanh nghiệp có ký hợp đồng mua bán dài hạn không? Công suất chế biến Doanh nghiệp  Có  Khơng ………………………… ... trọng tác động đến lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước gì?; (ii) Làm để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh Bình Phước? Qua phân tích cụm ngành điều tỉnh Bình Phước theo mơ hình... thuyết lực cạnh tranh 2.2 Lý thuyết cụm ngành 2.3.Tổng quan nghiên cứu ngành điều Bình Phước CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH ĐIỀU TỈNH BÌNH PHƯỚC... lược cạnh tranh (công nghiệp chế biến, thương hiệu điều tỉnh Bình Phước) 2.3 Tổng quan nghiên cứu ngành điều tỉnh Bình Phước Trong ngành điều, chưa có nghiên cứu sâu cụm ngành điều tỉnh Bình Phước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh bình phước , Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành điều tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay