Những khó khăn thách thức trong chống chuyển giá tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở bình dương

57 6 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2019, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ HỒNG VĂN NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC TRONG CHỐNG CHUYỂN GIÁ TẠI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HUỲNH THẾ DU TP.Hồ Chí Minh – Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thực Các trích dẫn nguồn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn độ xác cao khả hiểu biết Những phần trao đổi ghi rõ tên, đơn vị công tác chuyên gia nhận đồng ý người trả lời mặt nội dung Các số liệu tên công ty bảo mật theo quy định cam kết khảo sát Đây nghiên cứu cá nhân, vậy, luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Cục Thuế tỉnh Bình Dương nơi tra viên tham gia khảo sát cơng tác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Văn ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, chân thành cảm ơn thầy Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tâm huyết, tận tình truyền đạt, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, tạo điều kiện, mơi trường học tập tốt suốt q trình học tập Chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình ân cần thầy Huỳnh Thế Du, quan tâm, nhắc nhở, hỗ trợ, động viên định hướng nghiên cứu suốt trình làm luận văn.Chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Cục thuế phòng chức Cục Thuế Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thông tin số liệu Cảm ơn anh chị đồng nghiệp Cục thuế Bình Dương ln động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt Cảm ơn bạn học viên lớp MPP8 với thảo luận, góp ý cảm ơn gia đình nhỏ động viên tinh thần lúc áp lực công việc học tập nặng nề, đồng hành bạn gia đình nhỏ động lực lớn để cố gắng cố gắng thực hoàn thiện đề tài Trân trọng cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Văn iii TÓM TẮT Luận văn “Những khó khăn thách thức chống chuyển giá doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi Bình Dương” từ thực tiễn cơng tác, từ tình điển hình cụ thể qua khảo sát, vấn cán lãnh đạo quan thuế, tra viên thuế Cục Thuế Bình Dương với mục tiêu tìm nguyên nhân việc chống chuyển giá chưa thật hiệu Từ đề xuất giải pháp, kiến nghị sách để góp phần làm cho cơng tác chống chuyển giá đạt hiệu cao hơn, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh cơng loại hình doanh nghiệp vốn nước vốn nước Căn vào nghiên cứu, tài liệu vấn đề chuyển giá, báo cáo hội nghị, hội thảo, vào số liệu thực tế khai thác từ liệu quản lý doanh nghiệp Cục Thuế Bình Dương, khảo sát vấn lực lượng đặc nhiệm làm công tác tra chống chuyển giá, tác giả đưa chứng cho thấy doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi (FDI) bên cạnh đóng góp cho ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn lợi dụng kẽ hở sách pháp luật, gây thất thu ngân sách tình trạng bất bình đẳng mơi trường kinh doanh doanh nghiệp nước doanh nghiệp vốn đầu nước Qua nghiên cứu, đề tài nêu rõ tình trạng chuyển giá Việt nam, Bình Dương vấn đề chống chuyển giá kết chống chuyển giá, từ sau thành lập tra giá cuyển nhượng Đề tài tham khảo tài liệu để đưa dấu hiệu, hành vi phương cách thực doanh nghiệp chống chuyển giá, đưa kinh nghiệm số nước việc chống chuyển giá từ vấn đề sách, tổ chức máy kết chống chuyển giá nước, nước khu vực Tình cụ thể điển hình Bình Dương, trích từ tài liệu tra chống chuyển giá Công ty ABCST (Tình tài liệu tra Cục Thuế Bình Dương năm 2016 – 2017 mã hóa tên, mã số thuế doanh nghiệp) số thơng tin liên quan đến cá nhân cụ thể), minh chứng cho khó khăn thực iv tế gặp phải, từ đề xuất kiến nghị sách theo hướng bổ khuyết cho phương thức chống chuyển giá Các đề xuất sách theo hướng để tiếp cận thông tin phục vụ công tác tra chống chuyển giá, tạo hành lang pháp lý, đưa phương thức chống chuyển giá phù hợp thực tế Đề tài tránh khỏi sai sót vấn đề chuyển giá khơng đơn giản, bên cạnh việc tìm pháp lý, nguồn liệu, khó tránh khỏi vấn đề nhạy cảm hành vi cá nhân thực thi cơng vụ Vì vậy, đề xuất tác giả đóng góp với mong muốn hồn thiện khuôn khổ pháp lý làm để thực thi hiệu thời gian tới ngành công tác v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Cấu trúc luận văn 1.7 Chuyển giá, dấu hiệu, cách thức nguyên nhân dẫn đến chuyển giá: 1.8 Các cách thức chống chuyển giá 1.9 Kinh nghiệm chống chuyển giá số nước 1.9.1 Trong lĩnh vực sách thuế 10 1.9.2 Về tổ chức máy 11 1.9.3 Về tổ chức thực công tác chống chuyển giá quốc gia 12 1.9.4 Kết chống chuyển giá số nước 12 CHƯƠNG 2: CHUYỂN GIÁCHỐNG CHUYỂN GIÁ VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG TẠI BÌNH DƯƠNG 14 vi 2.1 Chuyển giá chống chuyển giá Việt Nam: dấu hiệu, cách thức nguyên nhân dẫn đến chuyển giá 14 2.1.1 Các dấu hiệu cách thức chuyển giá Việt Nam 14 2.1.2 Các hành vi chuyển giá phố biến Việt Nam 15 2.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến chuyển giá Việt Nam 16 2.2 Thực trạng chống chuyển giá Việt Nam 17 2.2.1 Trong lĩnh vực sách 17 2.2.2 Về tổ chức máy: 18 2.2.3 Tổ chức thực chống chuyển giá Việt Nam 18 2.2.4 Kết chống chuyển giá Việt Nam 19 2.3 Thực trạng chuyển giá Bình Dương 19 2.3.1 Tình trạng chuyển giá Bình Dương 20 2.3.2 Chống chuyển giá Bình Dương 22 2.4 Những khó khăn thách thức cơng tác chống chuyển giá Bình Dương 24 CHƯƠNG 3: TÌNH HUỐNG CƠNG TY TNHH ABCST 27 3.1 Mơ tả tình 27 3.2 Phân tích vấn đề liên quan 28 3.3 Những vấn đề rút 30 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 32 4.1 Kết luận 32 4.2 Khuyến nghị sách 32 4.2.1 Nhóm giải pháp sách 32 4.2.2 Nhóm nâng cao lực tra chống chuyển giá 33 4.3 Hạn chế đề tài 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp GTGT Thuế Giá trị gia tăng TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi TT Thơng NĐ Nghị định CP Chính Phủ TCT Tổng Cục Thuế APA Thỏa thuận giá trước OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) viii DANH MỤC BẢNG Bảng Nguồn thu NSNN tỉnh Bình Dương qua năm 20 ix DANH MỤC HÌNH Hình Tỷ lệ doanh nghiệp lỗ giai đoạn 2012 – 2016 (DN vốn nước) 21 Hình 2 Tỷ lệ doanh nghiệp lỗ giai đoạn 2012 – 2016 (DN vốn FDI) 22 32 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 4.1 Kết luận Sự thay đổi cấu kinh tế diễn nhanh toàn diện nhiều mặt điều kiện thuận lợi cho phát triển tăng khoản huy động ngân sách, đồng thời mở nhiều thách thức cho trình quản lý, lĩnh vực tài chính-thuế, Bình Dương trở thành tiêu điểm cho tượng chuyển giá doanh nghiệp giao dịch liên kết Quá trình quản lý thuế diễn biến phức tạp hơn, đòi hỏi tầm nhìn rộng sâu quản lý, đặt bên cạnh mục tiêu quản lý thuế đơn trước mắc xích hơn, phải chiến lược thích ứng thời kỳ hội nhập kinh tế tồn cầu Trong khn khổ nghiên cứu ”Những khó khăn, thách thức việc chống chuyển giá doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi Bình Dương” , đưa khái niệm chuyển giá chống chuyển giá, qua khảo sát thực trạng cơng tác chống chuyển giá phân tích lực cán bộ, phân tích tình điển hình cụ thể tra chống chuyển giá Cơng ty TNHH ABCST, phân tích hội thách thức quan quản lý thuế lĩnh vực chống chuyển giá đối mặt nhiều thử thách, từ đề xuất khuyến nghị sách xuất phát từ thực tiễn diễn Cục Thuế Bình Dương, với mong muốn học hỏi, trải nghiệm đóng góp vào q trình thực tế làm việc, đóng góp vào việc định hướng quản lý thuế, tạo bình đẳng quản lý thuế huy động ngân sách loại hình doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách, hạn chế tận thu để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp dân doanh nước, giảm phụ thuộc vào xuất nhà đầu FDI 4.2 Khuyến nghị sách 4.2.1 Nhóm giải pháp sách Thứ nhất, cần quy định rõ chuyển giá hành vi vi phạm pháp luật Luật quản lý thuế, bổ sung quy định riêng trường hợp chuyển giá Luật xử phạt vi phạm hành theo hướng tăng mức độ mạnh hơn, mang tính răn đe Mức độ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế trường hợp 33 chuyển giá nhẹ, quy định chung với hành vi vi phạm khác thuế (quy định Luật xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13, Bộ Tài hướng dẫn Thơng số 166/2013/TT-BTC) xử phạt kê khai sai (20%) phạt chậm nộp (0,05%/1 ngày chậm nộp) Đề nghị bổ sung quy định hình thức xử phạt riêng, nghiêm khắc trường hợp để răn đe tạo môi trường đầu bình đẳng cho tất doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Thứ hai, sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng thu hẹp ưu đãi thuế Cần thu hẹp ưu đãi thuế chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp quốc gia, chênh lệch thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quốc gia áp dụng thuế suất ưu đãi ưu đãi khác miễn, giảm thuế tiền đề để doanh nghiệp thực hành vi chuyển giá Hiện thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam mức 20% cao thiên đường thuế Singapore, Britan 17% đến 0% Điều làm tăng yếu tố lợi dụng thuế suất để chuyển giá, tối đa hóa lợi nhuận cơng ty mẹ quốc gia thiên đường thuế Thứ ba, bổ sung Luật thuế GTGT trường hợp vi phạm chuyển giá Đề nghị bổ sung quy định việc điều chỉnh doanh thu tính thuế TNDN theo Thơng số 66/2010/TT-BTC làm sở điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT 4.2.2 Nhóm nâng cao lực tra chống chuyển giá Thứ nhất, tăng cường kết nối hợp tác quốc tế Các khó khăn đấu tranh chống chuyển giá xuất phát từ việc thiếu thông tin so sánh công khai để quan thuế doanh nghiệp sử dụng, phải áp đặt sở liệu thực tế để so sánh Điều thật không hợp lý mơ hình hoạt động doanh nghiệp khác nhau, dù ngành nghề, quy mô vốn, quy mô lao động nhiên thực chất cần chút khác biệt thị trường tiêu thụ, cơng nghệ sản xuất, chi phí nghiên cứu phát triển khác dẫn đến việc so sánh bị khập khiễng Và so sánh chút khập khiễng dễ va vấp, cán tra thuế mong manh chiến chống chuyển giá pháp lý khơng khả bảo vệ họ Cần thiết áp dụng chế trao đổi mua lại thơng tin giao dịch tài từ tổ chức quản lý thơng tin tài quốc tế đáng tin cậy quốc gia khác thực 34 Thứ hai, bổ sung quyền hạn nghĩa vụ quan Thuế vào Luật Tổ chức điều tra hình Quy định quyền điều tra, mở rộng phạm vi điều tra cho quan thuế quan Thuế quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, việc giao cho quan thẩm quyền điều tra ban đầu góp phần giảm tải quan điều tra chuyên trách Thứ ba, bồi dưỡng lực cán Nâng cao kỹ tra, khuyến khích cán tra tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chế khen thưởng, trích thưởng để tăng thu nhập đáng, tạo hội thăng tiến làm động Trước đây, quy định trích thưởng 50% số tiền phạt vi phạm thuế động khuyến khích để tra thuế làm việc đấu tranh với doanh nghiệp chống thất thu thuế, nhiên sau năm 2013, quy định khơng thực Nếu thực quy định trích thưởng góp phần cho cơng tác tra hiệu hơn, động lực tích cực, góp phần hạn chế tiêu cực nguy bắt tay doanh nghiệp, gây tổn thất công tác thu ngân sách nhân lực vi phạm lẽ tra thuế chống chuyển giá nhân viên kinh nghiệm kiểm tra tuổi nghề, trình độ nghiệp vụ tốt 4.3 Hạn chế đề tài Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, khả thân hạn chế, đề tài chưa thể điều kiện khảo sát hành vi cán tra công tác chống chuyển đưa hết phương pháp tra chống chuyển giá áp dụng Bình Dương hy vọng đề tài đóng góp cần thiết cho sở hồn thiện sách hỗ trợ cơng tác chống chuyển giá, góp phần hồn thiện hệ thống sách thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, quản lý kinh tế hội nhập phát triển 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Tài (2005), Thơng Số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 Hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên quan hệ liên kết Bộ Tài (2010), Thơng số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 Hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên quan hệ liên kết Chính Phủ (2017), Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Chính Phủ quy định quản lý thuế doanh nghiệp giao dịch liên kết Cục thuế Bình Dương (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác thuế Cục Thuế Bình Dương giai đoạn 2012 – 2016 Diego (2016) BEPS việc triển khai nước phát triển Đỗ Thiên Anh Tuấn, (2014), Chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam Hướng dẫn xác định giá chuyển nhượng tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD), Liên hiệp quốc Lê Xuân Trường (2011), "Chống chuyển giá Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý điều kiện thực hiện", Tạp chí Tài chính, số 5, tr18-22) Liên Hợp Quốc (2013), “Cẩm nang thực hành chuyển giá cho nước phát triển” 10 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 09/2003//QHH 11 ngày 17/06/2003 11 Luật quản lý thuế số 78/2006/QHH 11 ngày 29/11/2006 12 Nhà xuất Tài (2017), Quản lý thuế hoạt động giao dịch liên kết chống chuyển giá, Tổng Cục Thuế - Tạp chí thuế nhà nước 13 Nghị định 83/2013/NĐ-CP 14 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 15 Nguyễn Quang Tiến, “Cơ quan Thuế phải đối đầu với phản kháng doanh nghiệp chuyển giá”, http://www.baohaiquan.vn/Pages/Co-quan-Thue-dangphai-doi-dau-voi-su-phan-khang-cua-DN-chuyen-gia.aspx 16 Nguyễn Thị Hoánh (2016), Tài liệu tập huấn Thanh tra giá chuyển nhượng Tổng Cục Thuế 17 Tài liệu Hội thảo tra thuế giá chuyển nhượng TPHCM 16/11/2016 36 18 Thông 66/2010/TT-BTC 19 Thông 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 20 Tổng cục Thuế (2009) Quyết định Số 460/QĐ-TCT ngày 5/5/2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình tra thuế 21 Tổng cục Thuế (2014) Quyết định Số 74/QĐ-TCT ngày 27/01/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình tra thuế 22 Tổng cục Thuế (2015) Quyết định Số 1404/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình tra thuế 23 Tổng cục Thuế (2015) Quyết định Số 1276/QĐ-TCT ngày 16/7/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành Quy chế giải trước ký biên tra, kiểm tra trụ sở người nộp thuế trường hợp khả khiếu nại 24 Tổng cục Thuế (2013), Tài liệu Họp chuyên đề Quản lý thuế doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết giai đoạn 2013-2015 25 Tổng cục Thuế, EU, OECD, WB (2013), Tài liệu xây dựng lực cho cán thuế Việt Nam giá chuyển nhượng (Chuyên đề 1, 3) 26 Tổng Cục Thuế (2017), Báo cáo hội nghị tổng kết chuyên đề tra giá chuyển nhượng 2016 27 Tổng Cục Thuế (2017), Báo cáo hội nghị tổng kết ngành thuế năm 2016 Tài liệu nước ngoài: 28 Department of Economics & Social Affairs (2013), “Practical manual on transfer pricing for Developing Countries”, United Nations 29 Grant Richardson & Grantley Taylor & Roman Lanis (2013), “Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from australian firms” 30 Jon Hills – Chairman, PKF International Tax Committee (2012), “Malaysia Tax Guide” 31 NIS, “Determination of transfer pricing in multinational companies faculty of economics”, University of NIS, Serbia 32 Yeni Mulyani (2010), “Factory influencing transfer pricing compliance: an indonesian perspective”, the University of New South Wales 37 Phụ lục số Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 doanh nghiệp FDI Số DN STT MST Tên NNT 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 206 -1,225,767,106,960 1487 -38,056,560,696 2116 -33,470,712,560 505 -29,436,694,089 561 1970 -100 562 1851 -6 1503 617 45,313,425,644 1504 223 88,748,000,000 1505 112 212,109,639,278 Phụ lục số Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 doanh nghiệp vốn nước Mã số 14 Tổng lợi nhuận kế toán Tên NNT thuế trước thuế (50 = 30 + 40) -472,989,621,108 -190,604,301,543 -50,475,322,566 -34,803,552,232 99 -320,015 291 150,349,064,744 299 789,987,151,706 300 1,652,060,570,746 38 Phụ lục số Báo cáo kết kinh doanh năm 2013 doanh nghiệp FDI 14 Tổng lợi nhuận kế toán MST Tên NNT trước thuế (50 = 30 + 40) -324,864,727,523 -263,713,634,658 -139,262,488,571 -90,329,761 -89,905,331 -209,874 -186,587 189,898,641,492 352,046,872,658 409,240,321,000 562 563 603 604 1272 1278 1279 Phụ lục số Trích biên tra Công ty ABCST ( kỳ 2010 - 2014) NỘI DUNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG NĂM 2010: (Đơn vị tính: đồng) STT Chỉ tiêu Số kê khai Số tra Chênh lệch -4.052.033.295 38.717.904.765 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Điều chỉnh tăng lợi nhuận 1.465.705.290 1.465.705.290 Điều chỉnh giảm lợi nhuận 0 Tổng thu nhập chưa trừ chuyển lỗ -2.586.328.005 40.183.610.055 Lỗ từ năm trước chuyển sang 0 Tổng thu nhập chịu thuế TNDN -2.586.328.005 40.183.610.055 42.769.938.060 42.769.938.060 42.769.938.060 * Giải trình số liệu chênh lệch: - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN chênh lệch 42.769.938.060 đồng quan thuế ấn định tỷ suất thu nhập 8,02% tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (Biên xác nhận số liệu ngày 25/04/2016) - Tổng thu nhập chịu thuế 40.183.610.055 đồng, thuế TNDN phát sinh tăng 8.036.722.011 đồng - Năm 2010, Công ty miễn thuế TNDN năm thứ theo quy định (do đáp ứng điều kiện sở thành lập, sử dụng nhiều lao động) nên không phát sinh thuế TNDN phải nộp 39 NỘI DUNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG NĂM 2011: (Đơn vị tính: đồng) STT Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Số kê khai Số tra Chênh lệch 9.021.332.258 33.660.557.405 24.639.225.147 Điều chỉnh tăng lợi nhuận 23.381.410.299 -23.381.410.299 Điều chỉnh gảm lợi nhuận 8.678.403.025 -8.678.403.025 Tổng thu nhập chưa trừ chuyển lỗ 23.724.339.532 33.660.557.405 9.936.217.873 23.724.339.532 26.120.592.547 2.396.253.015 7.539.964.859 7.539.964.859 a Thu nhập ưu đãi thuế Thu nhập không ưu đãi thuế b (do ĐTMR) Lỗ từ năm trước chuyển sang 21.649.515.207 19.063.187.202 -2.586.328.005 Tổng thu nhập chịu thuế TNDN 2.074.824.325 14.597.370.203 12.522.545.878 2.074.824.325 7.057.405.345 4.982.581.020 7.539.964.859 7.539.964.859 414.964.865 3.296.472.284 2.881.507.419 Thuế TNDN từ thu nhập ưu đãi a thuế (TS 20%) 414.964.865 1.411.481.069 996.516.204 Thuế TNDN từ thu nhập không ưu b đãi thuế (TS 25%) 1.884.991.215 1.884.991.215 207.482.433 1.482.960.059 1.275.477.627 207.482.433 705.740.534 498.258.102 777.219.525 777.219.525 207.482.432 1.813.512.224 1.606.029.792 a Thu nhập ưu đãi thuế Thu nhập không ưu đãi thuế b (do ĐTMR) Thuế TNDN phát sinh Thuế TNDN giảm a Thuế TNDN giảm 50% năm thứ Thuế TNDN giảm 30% theo b Thông số 154 Thuế TNDN phải nộp * Giải trình số liệu chênh lệch: - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN chênh lệch 24.639.225.147 đồng quan thuế ấn định tỷ suất thu nhập 7,55% tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (Phụ lục Bảng tính thuế năm 2011) - Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận chênh lệch doanh thu, giá vốn tương ứng chi phí quản lý khơng hợp lệ tính tồn tổng chi phí ấn định tỷ suất thu nhập 40 - Từ đó, tổng thu nhập chưa trừ chuyển lỗ chênh lệch 9.936.217.873 đồng, sau phân bổ theo tỷ lệ doanh thu ưu đãi thuế (Biên làm việc ngày 08/04/2016) bù trừ lỗ năm 2007 & 2008 chuyển sang (chênh lệch chuyển lỗ 2.586.328.005 đồng số lỗ năm 2010 không công nhận nêu trên), thuế TNDN phát sinh tăng 2.881.507.419 đồng - Năm 2011, Công ty giảm 50% thuế TNDN năm thứ theo quy định giảm 30% thuế TNDN theo khoản 2, Điều Thông số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Bộ Tài nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động lĩnh vực sản xuất, gia công da giày Từ nguyên nhân trên, thuế TNDN phải nộp tăng thêm 1.606.029.792 đồng (Trong đó: Tăng thêm qua tra thơng thường trước truy thu 69.714.098 đồng truy thu qua tra giá chuyển nhượng 1.536.315.694 đồng) NỘI DUNG THANH TRA THUẾ NĂM 2012: II Thuế TNDN: (Đơn vị tính: đồng) ST Chỉ tiêu Số kê khai Số tra Chênh lệch T I Kết sản xuất kinh doanh Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 612.804.299.526 612.804.299.526 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 Doanh thu hoạt động tài 1.201.338.193 1.201.338.193 Chi phí SXKD hàng hóa, dịch vụ 585.765.087.085 585.765.087.085 a Giá vốn hàng bán 535.982.200.528 535.982.200.528 b Chi phí bán hàng 15.630.096.925 15.630.096.925 c Chi phí quản lý doanh nghiệp 17.703.239.612 17.703.239.612 d Chi phí tài 16.449.550.020 16.449.550.020 28.240.550.634 28.240.550.634 48.072.481 48.072.481 723.275.717 723.275.717 -675.203.236 -675.203.236 27.565.347.398 27.565.347.398 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 10 Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN II Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN 41 Điều chỉnh tăng lợi nhuận 2.751.110.128 Điều chỉnh giảm lợi nhuận Tổng thu nhập chưa trừ chuyển lỗ 30.316.457.526 Lỗ từ năm trước chuyển sang Tổng thu nhập chịu thuế TNDN a Thu nhập ưu đãi thuế b Thu nhập không ưu đãi thuế (do ĐTMR) Thuế TNDN phát sinh a Thuế TNDN từ thu nhập ưu đãi thuế (TS 20%) b Thuế TNDN từ thu nhập không ưu đãi thuế (TS 25%) Thuế TNDN giảm a Thuế TNDN giảm 50% năm thứ b Thuế TNDN giảm 30% theo Thông số 140 Thuế TNDN phải nộp {(8) = (6)-(7)} 18.207.362.063 15.456.251.935 45.772.709.461 15.456.251.935 30.316.457.526 45.772.709.461 15.456.251.935 30.263.529.920 32.296.453.902 2.032.923.982 52.927.606 13.529.183.165 13.476.255.559 6.065.937.886 9.854.818.473 3.788.880.588 6.052.705.984 6.459.290.780 406.584.796 13.231.902 3.395.527.693 3.382.295.791 3.938.228.460 5.217.197.315 1.278.968.855 3.026.352.992 3.229.645.390 203.292.398 911.875.468 1.987.551.925 1.075.676.457 2.127.709.425 4.637.621.158 2.509.911.733 * Giải trình số liệu chênh lệch: - Điều chỉnh tăng lợi nhuận chênh lệch 15.456.251.935 đồng trích, lập sử dụng khoản dự phòng tổn thất khoản đầu tài chính, khơng theo hướng dẫn Bộ Tài trích lập dự phòng - Tổng thu nhập chịu thuế tăng 15.456.251.935 đồng nguyên nhân trên, sau phân bổ tỷ lệ doanh thu ưu đãi thuế (Biên làm việc ngày 08/04/2016), thuế TNDN phát sinh tăng 3.788.880.588 đồng - Năm 2012, Công ty giảm 50% thuế TNDN năm thứ giảm 30% thuế TNDN theo khoản 3, Điều Thông số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 Bộ Tài nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động lĩnh vực sản xuất, gia cơng da giày Từ đó, thuế TNDN phải nộp qua tra tăng thêm 2.509.911.733 đồng NỘI DUNG THANH TRA THUẾ NĂM 2013: I Thuế GTGT: (Đơn vị tính: đồng) * Giải trình số liệu chênh lệch: - Chưa phát số liệu chênh lệch Thuế TNDN: (Đơn vị tính: đồng) 42 STT Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Điều chỉnh tăng lợi nhuận Điều chỉnh gảm lợi nhuận Tổng thu nhập chưa trừ chuyển lỗ Lỗ từ năm trước chuyển sang Tổng thu nhập chịu thuế TNDN Thuế TNDN phát sinh Số kê khai Số tra Chênh lệch -28.889.202.903 32.417.844.678 3.851.903.791 61.307.047.581 2.219.286.016 -1.632.617.775 200.871.077 54.369.424.807 54.168.553.730 -25.238.170.189 -19.732.294.113 5.505.876.076 0 -25.238.170.189 -19.732.294.113 5.505.876.076 0 Thuế TNDN giảm 50% năm thứ 0 Thuế TNDN phải nộp 0 * Giải trình số liệu chênh lệch: - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN chênh lệch 61.307.047.581 đồng quan thuế ấn định tỷ suất thu nhập 7,24% tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (Phụ lục Bảng tính thuế năm 2013) - Điều chỉnh tăng lợi nhuận chênh lệch 1.632.617.775 đồng giảm chi phí quản lý khơng hợp lệ tính tồn tổng chi phí ấn định tỷ suất thu nhập - Điều chỉnh giảm lợi nhuận chênh lệch 54.168.553.730 đồng cho trừ chi phí khác biệt trọng yếu trước xác định thu nhập chịu thuế (Thông báo số 11976/TB-CT ngày 14/07/2017 Cục Thuế tỉnh Bình Dương việc Kết luận Lãnh đạo Cục Thuế buổi họp giải vướng mắc sách thuế ngày 05/07/2017) - Tổng thu nhập chịu thuế: -19.732.294.113 đồng, giảm lỗ 5.505.876.076 đồng nguyên nhân NỘI DUNG THANH TRA THUẾ NĂM 2014: I Thuế GTGT: (Đơn vị tính: đồng) STT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Doanh thu không chịu thuế GTGT Doanh thu chịu thuế GTGT Số kê khai Số tra Chênh lệch 548.839.259.547 548.839.259.547 0 548.839.259.547 548.839.259.547 aDoanh thu chịu thuế suất 0% 547.597.475.340 547.597.475.340 bDoanh thu chịu thuế suất 5% 0 43 cDoanh thu chịu thuế TS 10% 1.241.784.207 1.241.784.207 Thuế GTGT đầu 124.178.421 124.178.421 Thuế GTGT đầu vào 23.149.405.578 23.149.405.578 Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang khấu trừ 0 Thuế GTGT phát sinh 0 23.025.227.157 23.025.227.157 aPhải nộp bCòn khấu trừ Thuế GTGT đề nghị hoàn, đủ ĐK hoàn 23.025.227.157 23.025.227.157 Thuế GTGT hoàn 23.025.227.157 23.025.227.157 10 Thuế GTGT thu hồi sau hoàn 0 * Giải trình số liệu chênh lệch: - Chưa phát số liệu chênh lệch II Thuế TNDN: (Đơn vị tính: đồng) ST Chỉ tiêu Số kê khai Số tra Chênh lệch T Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Điều chỉnh tăng lợi nhuận Điều chỉnh gảm lợi nhuận Tổng thu nhập chưa trừ chuyển lỗ Lỗ từ năm trước chuyển sang Tổng thu nhập chịu thuế TNDN Thuế TNDN phát sinh 0 Thuế TNDN miễn/giảm 0 Thuế TNDN phải nộp 0 -59.677.039.386 46.490.905.717 106.167.945.103 1.730.818.551 326.354.398 -1.404.464.153 326.487.393 71.829.203.324 71.502.715.931 -58.272.708.228 -25.011.943.209 33.260.765.019 0 -58.272.708.228 -25.011.943.209 33.260.765.019 * Giải trình số liệu chênh lệch: - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN chênh lệch 106.167.945.103 đồng quan thuế ấn định tỷ suất thu nhập 7,71% tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (Phụ lục Bảng tính thuế năm 2014) 44 - Điều chỉnh tăng lợi nhuận chênh lệch 1.404.464.153 đồng giảm chi phí quản lý khơng hợp lệ 1.474.178.251 đồng tính tồn tổng chi phí ấn định tỷ suất thu nhập tăng lợi nhuận 69.714.098 đồng số thuế TNDN truy thu (chi phí khác) khơng trừ chi phí thuế - Điều chỉnh giảm lợi nhuận chênh lệch 71.502.715.931 đồng cho trừ chi phí khác biệt trọng yếu trước xác định thu nhập chịu thuế (Thông báo số 11976/TB-CT ngày 14/07/2017 Cục Thuế tỉnh Bình Dương việc Kết luận Lãnh đạo Cục Thuế buổi họp giải vướng mắc sách thuế ngày 05/07/2017) - Tổng thu nhập chịu thuế: -25.011.943.209 đồng, giảm lỗ 33.260.765.019 đồng nguyên nhân KIẾN NGHỊ VÀ YÊU CẦU: I Kiến nghị: Về việc mở, ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán hoá đơn chứng từ: - Thực mở, ghi chép, khóa sổ lưu giữ theo quy định - Lưu giữ hóa đơn chứng từ, xuất trình đầy đủ, kịp thời yêu cầu kiểm tra Về việc kê khai thuế, nộp thuế: - Công ty kê khai chi phí trích, lập sử dụng khoản dự phòng tổn thất khoản đầu tài chính, khơng theo hướng dẫn Bộ Tài trích lập dự phòng; chưa điều chỉnh giảm khoản thuế TNDN bị truy thu không quy định - Công ty kê khai áp dụng ưu đãi thuế tổng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hưởng ưu đãi thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đầu mở rộng, không hưởng ưu đãi thuế làm giảm số thuế TNDN phải nộp TNDN năm 2011 2012 - Qua tra hồ sơ kê khai giá thị trường giao dịch liên kết năm 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014, Cơng ty quan hệ giao dịch kinh doanh liên kết gia công giày (trên 50% sản lượng sản phẩm tiêu thụ) với Công ty mẹ ST Co Ltd (Nhà đầu 100% vốn), chi phí đầu vào chủ yếu tiền lương nguyên vật liệu mua công ty độc lập Việt Nam Cơng ty khơng kê khai Phụ lục 1-GCN/CC (Ban hành kèm theo Thông số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 Bộ Tài hướng dẫn thực xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên quan hệ liên kết), Phụ lục 03-7/TNDN (Ban hành kèm theo Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Bộ Tài chính) tốn thuế TNDN khơng thực hồ sơ báo cáo xác định giá thị trường để chứng minh giá bán cho doanh nghiệp liên kết phù hợp với giá thị trường Tuy nhiên, Cơng ty nộp Phụ lục kê khai thông tin giao dịch liên kết hàng tháng năm tra cung cấp Báo cáo phân tích giá thị trường giao dịch liên kết gộp chung cho tất 05 năm từ năm 2010 đến năm 2014 (các năm khơng điều chỉnh giá giao dịch liên kết), sau đoàn tra hết thời hạn tra doanh nghiệp - Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2010, 2011, 2013 & 2014 công ty không phù hợp với sở liệu quan thuế thu thập kết hoạt động SXKD, tỷ suất lợi nhuận gộp 45 đơn vị sản xuất kinh doanh ngành nghề, quy mô địa bàn tỉnh Bình Dương năm - Theo quy định Điều 37 Luật Quản lý Thuế sở liệu quan thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số xxxx/QĐ-CT ngày xx/xx/2016 việc ấn định tỷ suất thu nhập tổng chi phí SXKD hàng hóa, dịch vụ Căn kết tra thuế nêu trên, Công ty phải nộp số thuế TNDN truy thu năm 2011 & 2012, số tiền: 4.046.227.427 đồng Công ty bị xử lý phạt hành quy định điểm a, Khoản 1, Điều 13 khoản 2, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 Chính phủ quy định xử phạt hành thuế kê khai sai, làm giảm số thuế TNDN phải nộp II Các yêu cầu: (Biên năm 2016) - Công ty phải nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước định xử lý quan quản lý thuế số thuế TNDN truy thu qua tra, tổng số tiền: 16.590.176.454 đồng Trong đó: + Truy thu thuế TNDN năm 2011: 1.536.315.694 đồng, + Truy thu thuế TNDN năm 2012: 2.509.911.733 đồng, + Truy thu thuế TNDN năm 2013: 4.278.126.777 đồng, + Truy thu thuế TNDN năm 2014: 8.265.822.250 đồng - Đoàn tra kiến nghị thủ trưởng quan thuế xử phạt vi phạm hành thuế vi phạm nêu khoản 2, Mục I, Phần G Biên tra thuế Công ty thực nộp phạt nhận Kết luận tra thuế Quyết định xử lý - Cơng ty hạch tốn kế toán kê khai thuế theo quy định pháp luật kế toán, thuế văn hướng dẫn thi hành Thực kê khai, xác định giá thị trường giao dịch liên kết theo quy định - Điều chỉnh số liệu chuyển lỗ năm trước vào năm 2015 trở sau theo kết tra thuế II Các yêu cầu: (Biên năm 2017) - Công ty phải nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước định xử lý quan quản lý thuế số thuế TNDN truy thu qua tra, tổng số tiền: 4.046.227.427 đồng Trong đó: + Thuế TNDN năm 2011: 1.536.315.694 đồng, + Thuế TNDN năm 2012: 2.509.911.733 đồng, - Đoàn tra kiến nghị thủ trưởng quan thuế xử phạt vi phạm hành thuế vi phạm nêu khoản 2, Mục I, Phần G Biên tra thuế Công ty thực nộp phạt nhận Kết luận tra Quyết định xử lý thuế - Cơng ty hạch tốn kế tốn kê khai thuế theo quy định pháp luật kế toán, thuế văn hướng dẫn thi hành Thực kê khai, xác định giá thị trường giao dịch liên kết theo quy định - Điều chỉnh số liệu chuyển lỗ theo kết tra thuế 46 Phụ lục số Bảng câu hỏi khảo sát lãnh đạo tra viên chống chuyển giá KHẢO SÁT VỀ THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG (Thơng tin sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu bảo mật) I ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI KHẢO SÁT Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Đơn vị cơng tác: Vị trí cơng tác: Thâm niên công tác: Dưới năm Dưới năm Dưới 10 năm Trên 10 năm Dưới năm Trình độ đào tạo Cao đẳng Đại học Sau đại học Bồi dưỡng nghiệp vụ chống chuyển giá Chưa bồi dưỡng Dưới lớp bồi dưỡng Dưới lớp bồi dưỡng Không biết Biết sơ sơ Biết không thành thạo Chỉ thành thạo giao tiếp Sử dụng công tác Dưới 10 lớp bồi dưỡng Trình độ ngoại ngữ II NỘI DUNG KHẢO SÁT (đánh dấu vào ô theo bạn đúng) Nhận định thực trạng đề xuất giải pháp Anh ( Chị) để tăng hiệu công tác chống chuyển giá: Trân trọng cảm ơn cộng tác! ... thuế doanh nghiệp Chính lý đó, đề tài Những khó khăn thách thức việc chống chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Bình Dương mong muốn tìm hiểu nhiều thực trạng chuyển giá, tra chống chuyển. .. thuế nhiều khó khăn việc quản lý chống chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 1.2 Lý chọn đề tài Song song với hội phát triển kinh tế vấn đề quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi lộ... khai nước phát triển 14 CHƯƠNG 2: CHUYỂN GIÁ VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG TẠI BÌNH DƯƠNG 2.1 Chuyển giá chống chuyển giá Việt Nam: dấu hiệu, cách thức nguyên nhân dẫn đến chuyển giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Những khó khăn thách thức trong chống chuyển giá tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở bình dương , Những khó khăn thách thức trong chống chuyển giá tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay