Phân tích hiệu quả đổi mới công nghệ doanh nghiệp việt nam

54 8 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2019, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ BẾN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ BẾN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CƠNG KHẢI TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực tơi Các thơng tin trích dẫn, số liệu sử dụng luận văn trích nguồn đầy đủ xác phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Bến - ii - LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tận tình dạy, truyền đạt kiến thức, hỗ trợ tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Đinh Công Khải PGS TS Phạm Duy Nghĩa Các thầy giúp đỡ, động viên, định hướng dành cho lời khun q giá giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Ngô Đăng Thành, chị Đoàn Minh Trà My hỗ trợ việc tiếp cận phương pháp số liệu để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn người bạn lớp MPP8 đồng hành, động viên hỗ trợ Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh chị nhân viên trường hỗ trợ, giúp đỡ thời gian học tập trường Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình người thân động viên hỗ trợ tơi suốt thời gian qua TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Bến - iii - TÓM TẮT Nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh thời gian dài nhờ tăng trưởng từ vốn lao động Tuy nhiên, tăng trưởng dựa yếu tố vốn lao động có xu hướng giảm nên xu hướng tăng trưởng dựa vào yếu tố công nghệ phù hợp bền vững Việt Nam Đổi công nghệ yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao suất từ cải thiện lực cạnh tranh doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng Luận văn sử dụng phương pháp định lượng mơ hình phân tích đường bao giới hạn DEA dùng để đánh giá hiệu đổi công nghệ cấp độ doanh nghiệp Việt Nam Các tính tốn thực dựa khảo sát doanh nghiệp Ngân hàng giới hai năm 2009 2015 Theo đó, kết hiểu rõ vai trò đổi cơng nghệ tỷ lệ chi đầu tư đổi công nghệ doanh nghiệp mức thấp, đồng thời hiệu đổi công nghệ thấp Các doanh nghiệp sử dụng lãng phí nguồn lực thiếu đầu tư đổi công nghệ khiến lực cạnh tranh doanh nghiệp thấp Các doanh nghiệp Việt Nam vừa thiếu hiệu kỹ thuật, vừa thiếu hiệu theo quy mô thực đổi công nghệ Dựa kết phân tích, nghiên cứu đề xuất số gợi ý để hồn thiện sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư đổi công nghệ Thứ nhất, giải pháp cần tập trung tạo môi trường tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận với cơng nghệ sẵn có giới mở rộng quy mô đổi công nghệ Thứ hai, dựa hiệu sách khuyến khích hiệu hoạt động R&D doanh nghiệp Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt động R&D mà để thị trường tự điều tiết Cuối cùng, cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp học tập, tiếp thu kinh nghiệm quản lý nước để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp - iv - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH 2.1 Khái niệm 2.1.1 Hiệu 2.1.2 Năng lực đổi công nghệ doanh nghiệp 2.1.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.2 Lược khảo nghiên cứu lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp 2.2.1 Nghiên cứu mối quan hệ lực đổi công nghệ lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp 2.2.2 Các lý thuyết chấp nhận công nghệ lan tỏa công nghệ 11 2.2.3 Tổng quan đổi công nghệ lực cạnh tranh Việt Nam 12 -v- 2.3 Các sách ưu đãi đổi công nghệ Việt Nam 15 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN THÔNG TIN 17 3.1 Phương pháp phân tích màng bao số liệu để phân tích hiệu 17 3.2 Các biến mơ hình DEA 20 3.2.1 Các biến đầu vào mơ hình DEA 21 3.2.2 Các biến đầu mơ hình DEA 22 3.3 Nguồn thông tin 24 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Thống kê mô tả 25 4.2 Phân tích kết nghiên cứu 27 4.2.1 Hiệu kỹ thuật định hướng đầu vào 27 4.2.2 Hiệu kỹ thuật theo quy mô định hướng đầu vào 30 4.3 Phân tích mục tiêu sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động đổi công nghệ 34 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Khuyến nghị sách 36 5.3 Hạn chế nghiên cứu 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 41 - vi - DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt CIEM Central Institute for Economic Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung Management ương CRS Constant returns to scale Hiệu không đổi theo quy mô DEA Data envelopment analysis Phương pháp phân tích bao liệu DMU Decision making unit Đơn vị định DRS Decreasing returns to scale Hiệu giảm theo quy mô FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước IRS Increasing returns to scale Hiệu tăng theo quy mô PPF Production possibilities frontier Đường giới hạn khả sản xuất R&D Reasearch and deverlopment Nghiên cứu phát triển TFP Total Factor Productivity Năng suất yếu tố tổng hợp TE Technical efficiency Hiệu kỹ thuật TNDN Thu nhập doanh nghiệp VRS Variable returns to scale Hiệu thay đổi theo quy mô VNPI Vietnam National Productivity Viện Năng suất Việt Nam Institute WB World Bank Ngân hàng Thế giới - vii - DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.2: Tốc độ tăng TFP Việt Nam đóng góp vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 – 2014 Bảng 3.1: Tóm tắt mơ tả biến đầu vào, đầu sử dụng mơ hình 23 Bảng 4.1: Điểm hiệu tỷ lệ doanh nghiệp hiệu 27 Bảng 4.2: Điểm hiệu định hướng đầu vào phân theo nhóm ngành 29 Bảng 4.3: Điểm hiệu kỹ thuật theo quy mô tỷ lệ doanh nghiệp hiệu 31 Bảng 4.4: Điểm hiệu kỹ thuật thay đổi theo quy mô doanh nghiệp 32 Bảng 4.5: Hiệu quy mô doanh nghiệp 32 - viii - DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Đóng góp yếu tố vốn, lao động TFP vào tăng trưởng GDP Việt Nam số quốc gia Châu Á giai đoạn 2010 – 2013 Hình 3.1: Đường giới hạn khả sản xuất hai sản phẩm H1, H2 17 Hình 3.2: Đường bao giới hạn trường hợp tối thiểu hóa đầu vào 18 Hình 3.3: Hiệu không đổi/ thay đổi theo quy mô đường bao giới hạn PPF 19 Hình 4.1: Đồ thị số lượng – tỷ lệ doanh nghiệp phân theo điểm hiệu 28 Hình 4.2: Điểm hiệu trung bình phân theo nhóm ngành 30 - 30 - nhỏ, lực tổ chức trung bình, mơi trường kinh doanh nhiều rủi ro, nguồn lực cần thiết để đầu tư công nghệ lớn gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn lực, việc đổi sản phẩm, điều chỉnh cơng nghệ để phù hợp với tình hình kinh doanh phương án khả thi thực nghiên cứu bản, đổi tổng thể Hình 4.2: Điểm hiệu trung bình phân theo nhóm ngành Điểm hiệu trung bình theo nhóm ngành 0.70 0.66 0.60 0.50 0.51 0.40 0.46 0.43 0.40 0.34 0.30 0.39 0.23 0.20 0.10 Thực phẩm May Sản Sản Xây phẩm phẩm từ dựng khoáng kim loại sản phi kim Bán buôn Bán lẻ Ngành khác Nguồn: Tác giả xử lý từ liệu Khảo sát Doanh nghiệp 2009 2015 4.2.2 Hiệu kỹ thuật theo quy mô định hướng đầu vào Điểm hiệu kỹ thuật theo quy mô doanh nghiệp 0,5 tức doanh nghiệp sử dụng lãng phí tới 50% nguồn lực đầu vào, tỷ lệ doanh nghiệp đạt hiệu 100% 18%, cao so với hiệu khơng tính tới quy mơ Mặt khác, tổng số 161 doanh nghiệp, có 54% có điểm hiệu 0,5; hay doanh nghiệp lãng phí tới 50% nguồn lực đầu vào - 31 - Bảng 4.3: Điểm hiệu kỹ thuật theo quy mô tỷ lệ doanh nghiệp hiệu Điểm hiệu Số doanh nghiệp Tỷ lệ 0,25 0,25 – 0,5 0,5 – 0,75 0,75 – 1 52 36 26 18 29 32% 22% 16% 11% 18% Nguồn: Phân tích tác giả từ liệu Khảo sát doanh nghiệp 2009 - 2015 Hầu hết ngành có tỷ lệ doanh nghiệp hiệu kỹ thuật thay đổi theo quy mô cao tỷ lệ doanh nghiệp hiệu không thay đổi theo quy mô Tuy vậy, sau xét tới thay đổi theo quy mô cho kết doanh nghiệp lãng phí nguồn lực đầu vào, có nhiều gợi ý cải thiện hoạt động nội để tăng hiệu q trình đổi cơng nghệ hay nâng cao lực cạnh tranh Bảng 4.4: Điểm hiệu kỹ thuật thay đổi theo quy mô doanh nghiệp Mã ngành Ngành nghề Số doanh CRSTE =1 nghiệp VRSTE = CRSTE* VRSTE* 15 Thực phẩm 19 16% 21% 18 May 21 7 37% 37% 26 Sản phẩm khoáng 25 sản, phi kim 26% 32% 28 Sản phẩm từ kim loại 15 0 0% 0% 45 Xây dựng 5% 11% 51 Bán buôn 14 21% 26% 52 Bán lẻ 12 2 11% 11% Các ngành khác 46 5% 16% Cộng 161 23 29 15% 19% Ghi chú: CRSTE: Hiệu kỹ thuật không đổi theo quy mô, VRSTE: Hiệu kỹ thuật thay đổi theo quy mơ Nguồn: Tính tốn tác giả từ liệu Khảo sát doanh nghiệp 2009 2015 Các doanh nghiệp có điểm hiệu quy mơ trung bình 4,5 cao so với hiệu kỹ thuật không đổi theo quy mơ 4,45 Sau đó, thực kiểm định t –test kết cho thấy - 32 - hiệu CRS VRS khác có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% (t = -4,838 mức ý nghĩa 5%) Mặt khác, kết bảng 4.4 doanh nghiệp có nhiều hội để tăng hiệu kỹ thuật theo quy mô có tới 31% doanh nghiệp nằm đường tăng hiệu mở rộng quy mơ IRS, đường có hiệu tăng thêm mở rộng quy mô, đồng thời có 10% doanh nghiệp nằm đường giảm hiệu tăng quy mô DRS Điều gợi mở giải pháp cho doanh nghiệp để cải thiện hoạt động cần cải thiện hoạt động nội tăng quy mô hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển Đồng thời doanh nghiệp đường DRS cẩn cải thiện hoạt động nội thay mở rộng quy mơ đầu tư, đổi công nghệ Bảng 4.5: Hiệu quy mô doanh nghiệp Mã Ngành nghề ngành Số doanh SE*=1 nghiệp SE
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả đổi mới công nghệ doanh nghiệp việt nam , Phân tích hiệu quả đổi mới công nghệ doanh nghiệp việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay