Bao cao thực tập nhà máy bột mỳ Việt Ý

29 9 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 23:12

Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 1.1 ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY .4 1.2 CƠ CẤU NHÀ MÁY 1.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT CHƯƠNG II SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU 2.1 NGUỒN GỐC CỦA NGUYÊN LIỆU 2.2 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NGUYÊN LIỆU 2.2.1 Mục đích 2.2.2 Tài liệu liên quan .6 2.2.3 Nội dung .6 2.3 CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG BỘT MỲ 2.3.1 Tính chất cảm quan 2.3.2 Tiêu chuẩn hóa lí 2.3.3 Tiêu chuẩn vi sinh 2.3.4 Hạn sử dụng CHƯƠNG III DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY 10 3.1 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: .10 3.2 DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY 11 3.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 11 3.3.1 Hệ thống tiếp nhận nguyên liệu làm sơ 11 3.3.2 Hệ thống làm lần sàng tạp chất 11 3.3.3 Hệ thống xử lý lúa mì lần 12 3.3.4 Hệ thống xử lý lúa mì lần 12 3.3.5 Hệ thống làm lần 12 3.3.6 Hệ thống thu hồi xử lý tạp chất 13 3.3.7 Hệ thống xay .13 3.3.8 Hệ thống sàng 13 3.3.9 Hệ thống thiết bị vận chuyển dây chuyền 13 3.3.10 Hệ thống Silo đóng bao .14 3.3.11 Quạt hút lọc khí 14 3.3.12 Hệ thống sản xuất phụ 14 3.4 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN CƠNG NGHỆ 15 3.4.1 Kênh quạt hút TRC 15 3.4.2 Máy tách tạp chất SPR 15 3.4.3 Máy tách sạn TSV .16 3.4.4 Máy xát vỏ SIG 17 3.4.5 Máy nghiền kép RMQ .18 3.4.6 Sàng trung tâm SFL 19 3.4.7 Thiết bị gia ẩm SCV 20 3.4.8 Sàng kép SDB500 21 3.4.9 Máy hoàn thiện kiểu đa giác FP .22 3.4.10 Máy diệt trứng sâu IDA 23 3.5 HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY 24 CHƯƠNG IV GIỚI THIỆU HỆ SCADA 25 SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý 4.1 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ SCADA 26 4.2 ƯU ĐIỂM 26 4.3 NHƯỢC ĐIỂM .26 LỜI KẾT 27 SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Công Nhân Nhà máy BộtViệt Ý LỜI MỞ ĐẦU Để ứng dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn sống Hàng năm nhà trường tổ chức cho sinh viên năm tư thực tế nhà máy, cơng ty, xí nghiệp…với thời gian tháng Nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc cơng nghiệp, nắm bắt quy trình công nghệ, nguyên lý hoạt động số thiết bị tự động hố cao nhà máy, xí nghiệp, công ty…Đồng thời giúp cho sinh viên biết chức nhiệm vụ người kỹ sư Sau giới thiệu khoa, em đến thực tập Nhà máy bộtViệt Ý, 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Qua tháng thực tập với hiểu biết với giúp đỡ tận tình anh chị phòng Kỹ Thuật Cơng Nghệ anh chị phân xưởng sản xuất nhà máy Em tổng hợp viết thành báo cáo SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 1.1 ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY Nhà máy bộtViệt –Ý Foodinco nằm 51-Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Nhà máy đưa vào hoạt động từ ngày 13/10/2001 cổ phần hóa từ ngày 01/11/2005 Nhà máy hoạt động theo dây chuyền cơng nghệ khép kín Italia Nhà máy đời đáp ứng nhu cầu thị trường tăng thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu việc làm cho người dân 1.2 CƠ CẤU NHÀ MÁY Giám đốc TCTH Bảo vệ KHKD Nhà kho KCS TCKT Tổ khí KTCN ca sản xuất Tổ Đóng bao PXSX Tổ Xe nâng Vệ Sinh Công nghiệp ` 1.3 - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHỊNG KỸ THUẬT Kiểm sốt thực quy trình quản lý thiết bị cơng nghệ, thiết bị phụ trợ, thiết bị kiểm tra thử nghiệm - Kiểm sốt cơng tác đầu tư, đổi thiết bị - Xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu, phụ tùng SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân - Nhà máy BộtViệt Ý Kiểm sốt việc thực quy định bảo hộ lao động, an tồn phòng chống cháy nổ bảo vệ mơi trường - Xây dựng tiêu chất lượng nhà máy - Kiểm sốt cơng tác xây dựng bản, quản lý đất đai nhà xưởng - Nghiệm thu việc thực tu sửa thiết bị, lắp đặt thiết bị cơng trình nghiên cứu sản xuất mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý CHƯƠNG II SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU 2.1 NGUỒN GỐC CỦA NGUYÊN LIỆU Nguồn nguyên liệu nhà máy lúa mì nhập từ nước Trung Quốc, Canada, Mỹ, Úc… Năng suất nhà máy đạt 220 nguyên liệu/24h với loại sản phẩm phụ sau:  Sản phẩm chính: Non nước, Hải Vân, Tiên Sa, Tháp Chàm, Tháp Chàm Đỏ, Tràng Tiền  Sản phẩm phụ: Cám loại 1, Cám loại Sản phẩm nhà máy cung cấp cho nhà máy : Acecook, nhà máy thủy sản, nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi…Tùy theo yêu cầu chất lượng 2.2 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NGUYÊN LIỆU 2.2.1 Mục đích Tiêu chuẩn nguyên liệu lập làm sở cho việc mua nguyên liệu, kiểm tra nguyên liệu trước đưa vào sản xuất 2.2.2 Tài liệu liên quan Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6095 : 1995 2.2.3 Nội dung Nguyên liệu đưa vào sản xuất nhà máy hạt lúa mì giống Tritiaem aestiviem sử dụng làm thức ăn cho người đối tượng dùng mua bán quốc tế  Các khái niệm, định nghĩa - Tạp chất: hạt lúa mì hư hỏng, tất tạp chất hữu vô khác lẫn hạt lúa mì - Hạt lúa mì hư hỏng: + Hạt gãy: có phần nội nhũ bị bóc trần bị phơi SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý + Hạt teo: hạt lọt qua sàng với chiều rộng lỗ 1.7 mm trường hợp áp dụng tiêu chuẩn Việt nam : TCVN 6095 : 1995 rộng 1.62 mm tiêu chuẩn hiệp hội lúa mì Úc AWB hội lúa mì Mỹ US Wheat As + Hạt khơng bình thường + Hạt mốc: quan sát mắt thường thấy mốc đến 50% diện tích bề mặt hay bên hạt + Hạt hỏng nhiệt:có màu nâu hạt dẻ đến màu đen ảnh hưởng nhiệt + Hạt bị sinh vật có hại xâm nhập: hạt bị hư hỏng nhìn thấy mắt thường lồi gặm nhấm, trùng, nhện mạt sinh vật khác công + Hạt nảy mầm + Hạt ngũ cốc khác: lúa mì Tricum aestivm + Vật ngoại lai: sau loại bỏ nấm cựa gà, vật ngoại lai bao gồm:  Tất thành phần mẫu khác loại trừ hạt ngũ cốc khác, hạt độc hại hạt bị thối giữ lại sàng có chiều rộng lỗ 3.55 mm tất thành phần mẫu lọt qua sàng có chiều rộng lỗ mm ( theo qui ước thành phần sau cho tạp chất vô cơ)  Tất thành phần hữu khác khơng phải hạt lúa mì, hạt ngũ cốc, hạt bị thối, hạt lạ, mảnh rơm rạ, xác côn trùng mảnh côn trùng… thành phần vô đá cát lọt qua lưới sàng có chiều rộng lỗ 3.55 mm bị giữ lại sàng có chiều rộng lỗ mm - Hạt độc hại, hạt bị thối, hạt bị mầm cựa gà: theo định nghĩa tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6095 : 1995  Yêu cầu - Lúa mì phải có độ dòn, sạch, khơng có mùi lạ hay mùi chứng tỏ hạt bị hư hỏng hạt khơng có chất phụ gia chất độc hại - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chất nhiễm bẩn khác không mức tối đa cho phép luật hành hay theo mức tối đa cho phép ủy ban Codex Alimentaius mà FAO WHO phối hợp ban hành - Hạt lúa mì khơng có trùng sống ( quan sát mắt thường )  Những đặc tính lý học hóa học - Độ ẩm: khơng vượt q 15.5% SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý - Dung trọng: không thấp 70 kg / 100 lít - Tạp chất: mức cho phép tối đa bảng sau: Tạp chất Hạt gãy Hạt teo Hạt khơng bình thường Hạt bị sinh vật gây hại xâm nhập Hạt ngũ cốc khác Vật ngoại lai Chất vô Hạt độc hại,hạt bị thối Hạt bị nấm cựa gà Mức cho phép tối đa theo % khối lượng 0.5 0.5 0.05 Lượng tối đa hạt gãy, hạt teo, hạt không bình thường, hạt bị sinh vật gây hại xâm nhập hạt ngũ cốc khác không vượt 15% tổng khối lượng 2.3 - Protein tối thiểu : 11% - Hoạt tính alpha-amylaza biểu thị số tơi không thấp 160 CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG BỘT MỲ 2.3.1 Tính chất cảm quan - Có mùi đặc trưng bột mì - Khơng có mùi lạ - Có màu trắng ngà đặc trưng - Khơng sâu mọt, nấm mốc - Khơng vón cục 2.3.2 Tiêu chuẩn hóa lí - Độ ẩm : 14 ± 0.5(%) - Độ mịn (qua lưới sàng 150 µm): khơng nhỏ 99% - Gluten ướt (đo máy glutomatic): 23÷28% tùy theo loại bột - Độ tro (trên sở 14 % độ ẩm): (0.58÷0.65) ± 0.02 tùy theo loại bột - Độ chua (tối đa) : (ml NaOH/100g) 2.3.3 Tiêu chuẩn vi sinh (thông số tham khảo) - Tổng số vi khuẩn hiếu khí : 106 - Coliforms : 103 - E.coli : 102 SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Công Nhân 2.3.4 - S.aureus : 102 - B.ceneus :102 - Tổng số bào tử nấm men, mốc : 103 Nhà máy BộtViệt Ý Hạn sử dụng Có hạn sử dụng 90 ngày kể từ ngày sản xuất SVTH: Đinh Văn Bình Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý CHƯƠNG III DÂY CHUYỀN CƠNG NGHỆ NHÀ MÁY 3.1 SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ: ● Kho NL  Gàu tải  Vít tải  Gàu tải  Nam châm  Cân  Máy sàng  Kênh Silo  FC quạt hút  Gàu tải  Vít tải (*) Silo  FC Vít tải  Gàu tải  Nam châm  Silo  FC (*) Cân  Máy tách  Kênh quạt hút  Máy tách phân loại hạt  Lưu lượng kế  Gàu tải (*) Tách sạn Silo  FC  Gia ẩm 1 Vít tải đứng  Vít tải Silo  FC Vít tải  Gàu tải  Gia Silo  FC Silo  RV ẩm  Vít tải đứng  Vít tải Silo  RV (*) Silo  RV Vít tải  Gàu tải  Máy xát vỏ  Kênh quạt hút  Cân  Nam châm  Máy xay  Máy đánh tơi  Sàng (**) F1  Vít tải  Sàng tạp chất  Cân  Vít tải  Van xoay  Máy diệt trứng sâu F2  Vít tải  Sàng tạp chất  Cân  Vít tải  Van xoay  Máy diệt trứng sâu Silo Silo  Van phân chia Silo  Van phân chia Silo Vít tải  Van xoay  Van phân chia  Cửa thơng Silo gió tự động  Van xoay  Nam châm  Sàng tạp chất  Silo thép  Cân định lượng  Đóng bao Hạt lớn  Silo  Vít tải  Nam châm  Máy xay kiểu búa ● (*)  Sàng Hạt nhỏ  Silo  Vít tải  Van xoay SVTH: Đinh Văn Bình Trang 10 Báo cáo thực tập Công Nhân Nhà máy BộtViệt Ý cám, hệ thống quạt hút FN202 hút cho vào silo chứa cám Từ silo cám chuyển xuống vít tải SC210 nhờ máy thổi BL304 thổi silo cám SL406 3.4 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN CƠNG NGHỆ 3.4.1 Kênh quạt hút TRC  Mục đích: Hút bụi bẩn, tạp chất nhẹ, hạt lép v.v… có lẫn nguyên liệu  Cấu tạo: gồm có phần sau: - Nguyên liệu vào - Hệ thống sàng - Nguyên liệu - Cửa quan sát - Hạt nhẹ - Kênh điều chỉnh - Hệ thống phân bố liệu - Quạt hút - Cơ cấu động - Đệm giảm xóc Hình 3.4.1.1: Kênh quạt hút TRC  Nguyên lý làm việc: Nguyên liệu nạp vào cửa đến lưới sàng thơng qua hệ thống phân bố Hình 3.4.1.2: Đường nguyên liệu Hình 3.4.1.3: Các hình chiếu thiết bị TRC liệu khơng khí lên theo đường khí Tại lưới sàng, hạt nhẹ tác dụng lực khí nâng chuyển động rung sàng vận chuyển sàng đưa theo cửa C vào máy tách hạt Những hạt nặng lọt sàng qua cửa B vào máy tách sạn Sàng rung SVTH: Đinh Văn Bình Trang 15 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý chuyển động nhờ động số động kép, hoạt động theo cấu lệch tâm Những tạp chất nhẹ lên theo đường khơng khí tác dụng quạt hút, tập trung vùng chứa, ngồi nhờ vít tải Sự cố: Kênh điều chỉnh khí khơng nên thiết bị làm không đạt yêu cầu, cần điều chỉnh lại phận hút khí cho thích hợp 3.4.2 Máy tách tạp chất SPR  Mục đích: Máy tách tạp chất lẫn nguyên liệu: đất cát, gỗ, rơm rạ,…  Cấu tạo: - 1: Nguyên liệu vào - 2: Ngõ tạp chất thô - 3: Ngõ tạp chất nhỏ - 4: Nguyên liệu - 5: Thốt khí Hình 3.4.2.1: Máy tách tạp chất SPR  Nguyên lý làm việc: Nguyên liệu vào theo cửa qua lưới sàng thô nhờ sàng chuyển động rung tạp chất thô như: bông, rác, rơm, đất, đã,… nằm sàng tách theo cửa 2, nguyên liệu lọt lưới sàng tiếp tục xuống lưới sàng mịn, tạp chất có kích thước nhỏ như: cát, đất, bụi v.v…được tách theo cửa Cuối sản phẩm theo cửa vào kênh hút khí Lưới sàng rung nhờ tác động động cấu lệch tâm Sự cố: Đứt dây curoa vỡ ổ trục, bi động cơ, cần sửa chữa thay 3.4.3 Máy tách sạn TSV SVTH: Đinh Văn Bình Trang 16 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý  Mục đích: Loại bỏ cát, sạn lẫn nguyên liệu để không ảnh hưởng đến máy móc q trình  Cấu tạo - 1: Nguyên liệu vào - 2: Ngõ cát sạn - 3: Nguyên liệu - 4: Cửa hút bụi - Chân thiết bị - Động rung - Lò xo rung - Vít điều chỉnh loại bỏ đá - Cửa quan sát Hình 3.4.3.1: Máy tách sạn TSV  Nguyên lý làm việc: Máy hoạt động nhờ cấu lệch tâm kết hợp với khí lực hệ thống quạt gió tạo áp suất âm thiết bị, hệ thống động tạo độ rung cho sàng Nguyên liệu vào cửa qua phận điều chỉnh nguyên liệu cần gạt nguyên liệu rơi xuống sàng Nhờ sàng đặt nghiêng góc , rung kết hợp với hệ thống thổi khí mà hạt chuyển động (giật lùi) theo độ dốc sàng ngồi SVTH: Đinh Văn Bình Trang 17 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý tháo theo cửa Sạn có tỉ trọng nặng không chuyển động giật lùi tác dụng rung sàng mà chuyển động lên phía sàng theo cửa Bụi, tạp chất nhẹ, nhờ hệ thống hút chân khơng hút ngồi Đồng thời hệ thống giúp cân áp suất ta cần điều chỉnh hệ thống khí hút vừa phải không lùi lại theo hạt Sự cố: Cả hạt sạn bị hút lại hệ thống khí hút mạnh, cần điều chỉnh hệ thống khí hút 3.4.4 Máy xát vỏ SIG  Mục đích: Làm phôi nhũ bụi hạt  Cấu tạo - Chân đế - Đường liệu - Đường liệu vào - Đường bụi - Rô to - Quạt hút - Cánh vít - Động - Trục vít  Hình 5.4.4.1: Máy xát vỏ SIG Ngun lý làm việc: Nguyên liệu đưa vào cửa vào thiết bị Trong thiết bị có roto quay gắn cánh đập, quay cánh đập va chạm ma sát với hạt đồng thời hạt có ma sát với Nội nhũ bụi bám hạt tách khỏi hạt Sau tách hạt, bụi nhũ quạt hút hút lên đưa SVTH: Đinh Văn Bình Trang 18 Báo cáo thực tập Công Nhân Nhà máy BộtViệt Ý ngồi Còn lại ngun liệu sau tách vỏ qua hệ thống lưới lọc 3.4.5 Máy nghiền kép RMQ  Mục đích: Phá vỡ cấu trúc hạt  Cấu tạo: - Trục nghiền nghiền - Cửa liệu vào - Trục phân phối liệu - Trục quay nhanh - Trục quay chậm - Lưới sàng - Cửa tháo liệu Hình 3.4.5.1: Máy nghiền kép RMQ  Nguyên lý làm việc: Máy nghiền kép gồm cặp trục răng, hạt lúa mì vào máy cửa vào nhờ trục phân phối liệu đưa bột vào hai cặp trục nghiền thứ Ở hai cặp trục nghiền có trục quay nhanh trục quay chậm hai trục nghiền quay ngược chiều Thơng thường trục quay nhanh di động trục quay chậm cố định Bán thành phẩm sau cặp trục thứ nhất, phần lọt sàng đường riêng, phần không lọt sàng tiếp tục vào cặp trục nghiền thứ hai, phần lọt sàng lại tiếp tục vào đường riêng lúc phần khơng lọt sàng đường khác để tiếp tục qua máy nghiền 3.4.6 Sàng trung tâm SFL SVTH: Đinh Văn Bình Trang 19 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý  Mục đích: - Phân loại nguyên liệu theo nhiều kích thước khác - Tăng tỉ lệ thu hồi - Tạo chất lượng tốt  Cấu tạo: Máy sàng gồm có ngăn sàng, ngăn sàng bên có 25 : 27 lưới sàng với kích thước lỗ sàng khác Lưới sàng gồm hai loại: inox nilông Động gắn với cấu lệch tâm tạo rung cho sàng Hình 3.4.6.1: Sàng trung tâm SFL  Nguyên lý làm việc: Máy hoạt động nhờ cấu lệch tâm gắn liền động làm dao động rung cho sàng Hai sàng trung tâm nhận bột từ tất máy xay, nguyên liệu vào máy xay 18 đường khác nhau, qua lưới sàng lấy từ ngăn khác gồm 22 đường bột lọt lưới sàng Còn bột sàng quay trở lại máy xay để nghiền lại Sự cố: - Lưới sàng bị rách đặc biệt lưới sàng nilong, phải vá thay - Động bị trục trặc đứt dây curoa, vỡ trục, bi, cần thay 3.4.7 Thiết bị gia ẩm SCV  Mục đích: Làm tăng độ ẩm hạt đến độ ẩm yêu cầu  Cấu tạo: - Cửa nguyên liệu vào - Cửa nguyên liệu - Trục đứng SVTH: Đinh Văn Bình Trang 20 Báo cáo thực tập Công Nhân - Cánh ngang - Vít xoắn - Thân thiết bị - Vòi phun nước - Động - Cửa hạt nhỏ nhẹ - Hệ thống truyền động - Cửa thiết bị - Chân đế Nhà máy BộtViệt Ý  Nguyên lý làm việc: Nguyên liệu vào theo cửa H, xuống qua vòi phun nước, nguyên liệu làm ẩm theo lượng nước cài đặt sẵn Sau đó, liệu phân phối nhờ cánh phối liệu Nguyên liệu vít xoắn chuyển từ đến thân thiết bị, liệu lại trộn phối ẩm nhờ cánh khuấy ngang với quạt hút thiết bị Các hạt sau gia ẩm đưa đến thành thiết bị đưa thành qua đường I Các cánh gắn với trục, trục quay nhờ động truyền động Hình 3.4.10.1: Cấu tạo máy diệt trứng sâu IDA SVTH: Đinh Văn Bình Trang 21 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý qua hệ thống dây curoa Trong trình gia ẩm, hạt bụi nhỏ hút theo cửa G Cửa thiết bị dùng để vệ sinh sửa chữa hệ thống đặt bệ Sau trình gia ẩm lần tùy theo lượng thủy phần có hạt mà người ta đưa gia ẩm lần Sự cố: - Nước máy gia ẩm không - Cánh trục bị nghẽn hạt 3.4.8 Sàng kép SDB500  Mục đích: - Phân bột thành loại khác sau qua sàng trung tâm - Tăng hệ số thu hồi bột  Cấu tạo: - Đường liệu vào - Cửa liệu - Cửa vỏ cám - Cửa tạp chất nhẹ - Bộ phận phân phối - Sàng - Thiết bị tạo rung lệch tâm - Đế - Ngăn hứng - Kênh thu - Lối - Tay cầm - Cửa quan sát - Ống xả - Bộ phận hút gió Hình 3.4.8.1: Sàng kép SDA500 SVTH: Đinh Văn Bình Trang 22 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý  Nguyên lý làm việc: Sàng kép gồm nhiều lưới sàng chia thành nhiều hộc, phía thiết bị có gắn thiết bị hút gió để hút tạp chất nhỏ đồng thời trải nguyên liệu sàng Trên lưới sàng có phận gạt nhằm phân phối liệu đều, lớp sàng với nhiều lưới, sàng có kích thước lỗ thay đổi từ xuống từ trái sang phải giảm dần Nguyên liệu vào phận phân phối trải sàng Sàng hoạt động nhờ động gắn với cấu lệch tâm Nguyên liệu sau qua sàng phân loại thành loại có kích thước khác nhờ tác dụng quạt hút tạo chênh lệch áp suất bên thiết bị Lúc vỏ trấu, cám có trọng lượng thấp bị hút bay lên sàng Lực hút điều chỉnh van điều chỉnh để dòng hạt vừa chuyển động vừa tách phân loại mà khơng bị hút theo khí Vỏ trấu, cám bị hút chuyển động dọc lớp bột đưa cuối sàng Phần sàng qua kênh thu, hạt mịn nhỏ, trấu cám (màng vỏ) nhóm hạt có kích thước hạt lớn cửa Trấu, cám cửa Các tạp chất nhẹ theo khí hút qua cửa khác Sự cố: - Lưới sàng bị rách, cần thay lưới sàng 3.4.9 Máy hoàn thiện kiểu đa giác FP  Mục đích: Tách nội nhũ dính vỏ  Cấu tạo: - Đường liệu vào - Ổ trục - Vít tải - Cánh khuấy - Thanh đỡ - Vách ngăn - Đường vỏ - Đường nội nhũ - Động - Đường tạp chất nhẹ SVTH: Đinh Văn Bình Trang 23 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý Hình 3.4.9.1: Máy hồn thiện kiểu đa giác SP  Nguyên lý làm việc: Bán thành phẩm vào cửa nhờ vít tải đưa vào khoang thiết bị Trên trục không gian thiết bị có gắn cánh khuấy, hệ thống quay nhờ nối với động Khi cánh khuấy quay bán thành phẩm đảo trộn, ma sát bán thành phẩm với cánh khuấy làm nội nhũ tách khỏi hạt Các tạp chất nội nhũ tách khỏi sàng qua cửa vỏ ngồi qua cửa cửa nối với kênh quạt hút để hút tạp chất nhẹ hạt lép Sự cố: - Đứt dây curoa động truyền động, cần thay dây - Ổ bi, ổ trục bị mài mòn bị vỡ cần thay 3.4.10 Máy diệt trứng sâu IDA  Mục đích: Phá vỡ trứng sâu để sau tránh tượng trứng nở, bột bị sâu ăn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm  Cấu tạo: - Đường liệu vào - Đường liệu - Vít tải - Đĩa SVTH: Đinh Văn Bình Trang 24 Báo cáo thực tập Công Nhân - Stato - Động - Dây curoa - Phểu - Van điều tiết khơng khí - Chân đỡ Nhà máy BộtViệt Ý Hình 3.4.10.1: Cấu tạo máy diệt trứng sâu IDA  Nguyên lý làm việc: Bột vào theo cửa A đến đĩa, đĩa quay nhờ hệ thống động dây curoa Trên đĩa có gắn đinh nhọn, đĩa quay làm bột quay với vận tốc lớn va đập vào thành thiết bị đinh gắn đĩa, làm trứng sâu bị vỡ Sau bột xuống phểu thu Toàn hệ thống đặt chân đế Sự cố: 3.5 - Đứt dây curoa động cơ, cần thay dây HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY Nhà máy cấp điện từ trạm biến áp riêng 2x750KVA vận hành song song Trạm đấu nối vào đường dây 22KV lưới điện thành phố qua cầu chì tự rơi (FCO) chống sét van (LA) cho pha Phía 0,4KV đấu nối vào Aptomat tổng từ tủ cung cấp cho nhà máy hệ thống cáp ngầm đặt mương cáp đất, đến cung cấp cho hệ thống tủ động lực, tủ chiếu sáng tủ điều khiển nhà máy SVTH: Đinh Văn Bình Trang 25 Báo cáo thực tập Công Nhân Nhà máy BộtViệt Ý CHƯƠNG IV GIỚI THIỆU HỆ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) SCADA (Supervisory Control And Data Acquistion): Là hệ thống điều khiển giám sát thu thập liệu Đây phần thiếu hệ thống tự động hoá đại Hệ thống SCADA cho phép liên kết mạng nhiều mức dộ khác nhau, từ cảm biến, cấu chấp hành, cấp trường điều khiển, máy tính điều khiển giám sát máy tính điều hành quản lý cơng ty SCADA hệ thống điều khiển có đặc thù tính phân bố cao phần chấp hành (các trạm sở trạm trung tâm – phần cứng) lại có tính chất tập trung điều khiển (phần mềm điều khiển, thu thập, lưu trữ xữ lý liệu) Vì đáp ứngđược u cầu hệ thống đòi hỏi tính phân bố phạm vi địa hình rộng Bên cạnh khả hoạt động tồn hệ thống theo chương trình định trước, hệ SCADA cho phép người vận hành quan sát trạng thái làm việc thiết bị trạm sở, đưa cảnh báo, báo động hệ thống có cố thực lệnh điều khiển can thiệp vào hoạt động hệ thống có tình bất thường hay cố SVTH: Đinh Văn Bình Trang 26 Báo cáo thực tập Cơng Nhân 4.1 Nhà máy BộtViệt Ý CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ SCADA - Giám sát (Supervisory): Chức cho phép người điều hành giám sát liên tục hoạt động hệ thống điều khiển q trình Hiển thị thơng báo tổng kết trình sản xuất, thị giá trị đo lường dạng trang hình, trang đồ thị, trang kiện, trang báo cáo sản xuất Từ điều khiển xa đối tượng từ trạm vận hành hệ thống - Điều khiển (Control): Chức cho phép người điều hành điều khiển thiết bị giám sát mệnh lệnh điều khiển - Thu thập liệu (Data Acquisition): Thu thập liệu qua đường truyền số liệu trình sản xuất sau tổ chức lưu trữ số liệu như: số liệu sản xuất, chất lượng sản phẩm, kiện thao tác, cố dạng trang ghi chép hệ thống (System Notepad) theo sở liệu định 4.2 ƯU ĐIỂM Việc trang bị hệ thống SCADA nhà máy mang lại nhiều lợi ích: - Tiết kiệm dây dẫn, công dây, nối dây, giảm kích thước hộp điều khiển - Tăng độ linh hoạt hệ thống nhờ sử dụng giao diện chuẩn khả ghép nối đơn giản - Nâng cao độ tin cậy độ xác hệ thống nhờ sử dụng hệ thống truyền thông số 4.3 - Đơn giản hóa tiện lợi hóa việc chuẩn đoán lỗi cố thiết bị - Nâng cao khả vận hành quản lý thiết bị - Tăng độ tin cậy toàn hệ thống NHƯỢC ĐIỂM - Vốn đầu tư để trang bị hệ SCADA lớn chi phí mời chuyên gia bảo trì sửa chữa có cố xảy tốn - Các chương trình thường khơng có mã nguồn nên cần mở rộng hệ thống phải mua lại chương trình - Giao diện chương trình tiếng nước ngồi nên gây khó khăn cho người vận hành đào tạo vận hành SVTH: Đinh Văn Bình Trang 27 Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy BộtViệt Ý LỜI KẾT Sau thời gian tháng thực tập Nhà máy, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện Lãnh đạo, hướng dẫn tận tình anh, chị phòng Kỹ Thuật Cơng Nghệ anh phân xưởng sản xuất nhà máy giúp Tôi hồn thành đợt thực tập cuối khố thời gian quy định Cuối Tôi xin chân thành cám ơn ban Lãnh đạo nhà máy, anh chị phòng Kỹ Thuật Công Nghệ, anh trực tiếp làm việc phân xưởng sản xuất tạo điều kiện giúp đỡ Tơi suốt q trình thực tập Đà Nẵng, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực Đinh Văn Bình SVTH: Đinh Văn Bình Trang 28 Báo cáo thực tập Công Nhân Nhà máy BộtViệt Ý NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY Đà Nẵng, ngày tháng năm 2010 SVTH: Đinh Văn Bình Trang 29 ... thực tập Cơng Nhân Nhà máy Bột Mì Việt Ý CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 1.1 ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY Nhà máy bột mì Việt Ý Foodinco nằm 51-Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Nhà máy đưa vào hoạt... Trang Báo cáo thực tập Cơng Nhân Nhà máy Bột Mì Việt Ý LỜI MỞ ĐẦU Để ứng dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn sống Hàng năm nhà trường tổ chức cho sinh viên năm tư thực tế nhà máy, cơng ty,... trình thực tập Đà Nẵng, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực Đinh Văn Bình SVTH: Đinh Văn Bình Trang 28 Báo cáo thực tập Công Nhân Nhà máy Bột Mì Việt Ý NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BAN LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thực tập nhà máy bột mỳ Việt Ý, Bao cao thực tập nhà máy bột mỳ Việt Ý, SƠ LƯỢC VỀ NGUYÊN LIỆU, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY, 3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG, 4 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ, GIỚI THIỆU HỆ SCADA

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay