Biến động của thị trường chứng khoán việt nam trước sự kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu của FED

75 8 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 23:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** HỒ THỊ ANH THƯ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRƯỚC SỰ KIỆN FOMC CÔNG BỐ LÃI SUẤT MỤC TIÊU CỦA FED LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** HỒ THỊ ANH THƯ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TRƯỚC SỰ KIỆN FOMC CƠNG BỐ LÃI SUẤT MỤC TIÊU CỦA FED Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Lương Anh TP Hồ Chí Minh, Năm 2018 GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Biến động thị trường chứng khốn Việt Nam trước kiện FOMC cơng bố lãi suất mục tiêu FED” văn nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu thảm khảm trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 Hồ Thị Anh Thư Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED i GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu khoa Đào tạo sau Đại học trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, tác giả hồn thành luận văn thạc sỹ với đề tài: “Biến động thị trường chứng khoán Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED” Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, tác giả nhận nhiều giúp đỡ quý Thầy Cô, bạn bè Tác giả xin gởi lời cám ơn chân thành Thầy Cô khoa Đào tạo sau Đại học, truyền đạt vốn kiến thức quý báo cho tác giả suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, tác giả bày tỏ lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc tới Thầy TS Trần Lương Anh Mặc dù, có ngăn cách địa lý Thầy tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều tài liệu hay giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Bài luận văn khơng thể hồn thành khơng có động viên, ủng hộ gia đình Tác giả xin dành tặng đứa tinh thần đến gia đình lời cảm ơn sâu sắc cho sinh thành nuôi dưỡng từ ba mẹ suốt năm qua Cám ơn người bạn đời sát cánh tác giả suốt thời gian qua Lời cuối tác giả xin gửi lời chúc sức khỏe đến với quý thầy cô, chúc cho nghiệp giáo dục quý Thầy Cô mãi thành công Tác giả xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 Hồ Thị Anh Thư Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED ii GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÓM TẮT Nghiên cứu xác định phản ứng TTCK Việt Nam FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED Phản ứng thị trường đo lường thông qua giá khối lượng giao dịch cổ phiếu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu kiện tài để xem xét phản ứng TTCK Việt Nam FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED Phản ứng thị trường đo lường biến động giá khối lượng giao dịch cổ phiếu Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 306 doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh từ 08/2000 đến 09/2017 Kết nghiên cứu cho thấy lợi nhuận bất thường trung bình khối lượng giao dịch bất thường trung bình tồn xung quanh ngày cơng bố thơng tin Thị trường không hiệu dạng vừa, cụ thể thị trường phản ứng chậm thông qua khối lượng giá cổ phiếu tăng giai đoạn Ngoài ra, đề tài xem xét yếu tố đặc trưng doanh nghiệp sách tiền tệ Mỹ tác động tới phản ứng TTCK Việt Nam phương pháp ước lượng mơ hình hồi quy Các yếu tố đặc trưng doanh nghiệp sách tiền tệ Mỹ tác động tới phản ứng thị trường thông qua giá cổ phiếu Cụ thể, lợi nhuận bất thường tích lũy ngày trước ngày kiện, FOMC điều chỉnh tăng lãi suất khối lượng giao dịch bất thường có mối quan hệ đồng biến với lợi nhuận bất thường tích lũy từ ngày kiện đến ngày sau; tồn mối quan hệ nghịch biến quy mô công ty FOMC công bố lãi suất thời kỳ khủng hoảng với lợi nhuận bất thường tích lũy CAR[0,+5] Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED iii GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT APEC : Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM : Hội nghị Á – Âu CSTT : Chính sách tiền tệ ECB : Ngân hàng trung ương Châu FED : Cục trữ liên bang Mỹ FEM : Phương pháp hồi quy ảnh hưởng cố định FOMC : Ủy ban thị trường mở OLS : Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ thông thường REM : Phương pháp hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên S&P500 : Chỉ số chứng khoán Mỹ TTCK : Thị trường chứng khoán TTP : Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương Vnindex : Chỉ số chứng khoán Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED iv GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng mô tả biến đo lường sử dụng mơ hình nghiên cứu Bảng 4.1: Kết kiểm định khối lượng giao dịch bất thường trung bình Bảng 4.2: Kết kiểm định lợi nhuận bất thường trung bình Bảng 4.3: Kết kiểm định lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy Bảng 4.4: Kết kiểm định lợi nhuận bất thường trung bình chia tách theo kiện FOMC công bố tăng, giảm giữ nguyên lãi suất Bảng 4.5: Kết kiểm định lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy chia tách theo kiện FOMC công bố tăng, giảm giữ nguyên lãi suất Bảng 4.6: Kết kiểm định lợi nhuận bất thường trung bình phân loại theo ngành Bảng 4.7 Thống kê mô tả biến định lượng Bảng 4.8 Bảng thống kê ngành mẫu nghiên cứu Bảng 4.9 Bảng thống kê FOMC điều chỉnh lãi suất Bảng 4.10 Ma trận tương quan biến Bảng 4.11: Bảng kiểm định phương sai sai số thay đổi Bảng 4.12: Bảng kiểm định tự tương quan sai số Bảng 4.13: Kết hồi quy Bảng 4.14: Bảng tóm lược kỳ vọng dấu kết nghiên cứu Bảng PL.1: Danh sách cơng ty mơ hình nghiên cứu Bảng PL.2: Ngày kiện mức công bố lãi suất FOMC Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED v GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Giao dịch website FED Hình 4.1: Khối lượng giao dịch bất thường trung bình cửa sổ kiện Hình 4.2: Lợi nhuận bất thường trung bình cửa sổ kiện Hình 4.3 Lợi nhuận bất thường trung bình chia tách theo kiện FOMC cơng bố tăng, giảm giữ ngun lãi suất Hình 4.4: Phân phối xác suất lợi nhuận bất thường tích lũy từ ngày [0] đến [+5] Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED vi GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vi CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 1.8 Kết cấu luận văn nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Giới thiệu tổng quan CSTT 2.1.2 Cơ chế truyền dẫn CSTT - kênh lãi suất 2.1.3 Khái niệm Ủy ban Thị trường Mở - FOMC 2.1.4 Khái niệm lãi suất Quỹ dự trữ liên bang 2.1.5 Cơ chế lan truyền CSTT 2.2 Lý thuyết kinh tế học truyền thống 2.3 Lý thuyết thị trường hiệu 2.4 Các nghiên cứu liên quan 12 2.4.1 CSTT tác động lên TTCK Mỹ 12 2.4.2 CSTT Mỹ tác động lên TTCK số quốc gia giới 14 Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED vii GVHD: TS Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư 2.5 Giả thuyết nghiên cứu 16 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu kiện 19 3.2.2 Phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê 22 3.2.3 Ước lượng mơ hình hồi quy 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Phản ứng thị trường FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 27 4.1.1 Phản ứng thị trường thông qua khối lượng giao dịch cổ phiếu 27 4.1.2 Phản ứng thị trường thông qua giá cổ phiếu 29 4.2 Tác động số yếu tố đến phản ứng thị trường thông qua giá cổ phiếu FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 40 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả 40 4.2.2 Phân tích tương quan 43 4.2.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 44 4.2.4 Kiểm định tự tương quan sai số 44 4.2.5 Kết hồi quy 44 4.2.6 Thảo luận kết 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 51 5.3 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 52 5.3.1 Hạn chế luận văn 52 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 55 Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED viii GVHD: TS.Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư dịch bất thường có mối quan hệ đồng biến với lợi nhuận bất thường tích lũy từ ngày kiện đến ngày sau; tồn mối quan hệ nghịch biến quy mô công ty FOMC công bố lãi suất thời kỳ khủng hoảng với lợi nhuận bất thường tích lũy CAR[0,+5] Kết nghiên cứu góp phần làm gia tăng hiểu biết tác động CSTT Mỹ, thông qua kênh lãi suất công bố Fed lên TTCK Việt Nam Từ kết đạt được, nghiên cứu nêu lên số kiến nghị, gợi ý cho nhà đầu tư quan quản lý việc đưa dự báo chiều hướng biến động TTCK Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro, gia tăng lợi nhuận, đồng thời tạo ổn định tránh cú sốc bất ngờ cho TTCK trướng thông báo thay đổi lãi suất Fed 5.2 Kiến nghị Kết nghiên cứu cung cấp cho nhà đầu tư TTCK Việt Nam tài liệu tham khảo dự báo biến động TTCK Việt Nam theo hướng tiếp cận thông qua thay đổi lãi suất FED, từ làm đưa định đầu tư nhằm hạn chế định đầu tư hiệu Một cú sốc CSTT Mỹ gây phản ứng không đồng với thời kỳ khác Cụ thể, nhà đầu tư - nhà đầu tư ngắn hạn tìm kiếm lợi nhuận bất thường FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED cách mua cổ phiếu ngày có thơng tin FOMC cơng bố lãi suất, Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân tích cân nhắc kỹ định đầu tư thị trường thời kỳ khủng hoảng Ngoài ra, thị trường nhận thơng tin FOMC cơng bố tăng lãi suất nhà đầu tư ý đến nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có mặc hàng xuất sang thị trường Mỹ Hơn nữa, tác giả nhận thấy thông tin FOMC công bố lãi suất giá cổ phiếu cơng ty lớn ổn định hơn, khả tồn lợi nhuận bất thường giai đoạn thấp Vì vậy, trước lựa chọn danh mục đầu tư, nhà đầu tư cần xem xét yếu tố quy mô doanh nghiệp Và thông qua kết nghiên cứu cho thấy thông tin chiều hướng tác động cụ thể CSTT Mỹ đến TTCK Việt Nam, qua giúp nhà đầu tư, nhà quản lý thiết lập sách TTCK Việt Nam tham khảo để đề kế hoạch sách phản ứng kịp thời nhằm đón đầu hội thách thức thị trường Hơn nữa, nghiên cứu mang hàm ý cảnh báo phụ thuộc TTCK Việt Nam CSTT Mỹ Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 51 GVHD: TS.Trần Lương Anh 5.3 HVTH: Hồ Thị Anh Thư Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế luận văn TTCK Việt Nam non trẻ nên chuỗi liệu giá chứng khốn nhiều hạn chế số lượng quan sát chất lượng khả phản ánh chất thực kinh tế chưa cao, điều dẫn đến đánh giá chưa sát với hoạt động kinh tế - tài thực Một cú sốc CSTT Mỹ gây phản ứng không đồng với quốc gia thời kỳ khác Trong đó, nghiên cứu dừng lại TTCK Việt Nam, mà chưa quan sát phản ứng TTCK quốc gia khác thời kỳ khác Để xem xét so sánh phản ứng quốc gia thời kỳ FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa xem xét tác động xuất phát từ yếu tố đặc trưng doanh nghiệp đến khối lượng giao dịch cổ phiếu Hơn nữa, nghiên cứu loại trừ kiện khác; FOMC cơng bố lãi suất xảy lúc với kiện khác thị trường Việt Nam, ngành hay doanh nghiệp khác Ngoài ra, nghiên cứu chưa quan sát phản ứng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian trung dài hạn trước CSTT Mỹ Vì số hạn chế nên xem xét mở rộng thêm nghiên cứu 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu Từ hạn chế nêu luận văn, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu cho đề tài nhằm gia tăng khả đáng tin cậy kết nghiên cứu sau: - Mở rộng giới hạn phạm vi nghiên cứu, quan sát phản ứng TTCK quốc gia khu vực ASEAN thời kỳ trước, sau khủng hoảng - Mở rộng nghiên cứu theo hướng xem xét tác động CSTT Mỹ yếu tố đặc trưng doanh nghiệp tới phản ứng thị trường thông qua biến động khối lượng giao dịch bất thường - Kết hợp phương pháp nghiên cứu kiện mơ hình VAR để có nhìn cụ thể phản ứng thị trường ngắn, trung dài hạn Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 52 GVHD: TS.Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÀI LIỆU THAM KHẢO Kontonikas, A., MacDonald, R & Saggu, A (2013), “Stock market reaction to fed funds rate surprises: State dependence and the financial crisis”, Journal of Banking and Finance 37, 4025–4037 Araújo, E (2015), Monetary policy objectives and Money’s role in U.S business cycles Journal of Macroeconomics, 45, 85-107 Campbell, C.J & Wasley, C.E (1996), “Measuring abnormal daily trading volume for samples of NYSE/ASE and NASDAQ securities using parametric and nonparametric test statistics”, Review of Quantitative Finance and Accounting, 6(3), 309-326 Bajo, E (2010), “The information content of abnormal trading volume”, Jounal of Business Finance & Accounting, 37(7-8), 950-978 Bemanke, B.S & Blinder, A.S (1992), “The federal funds rate and the channels of monetary transmission”, American economic Review, 901-921 Bhattacharya, R (2012) “Behavioral finance: an insight into the psychological and sociological biases affecting financial decision of investors” Zenith International Journal of Business Economics & Management Research, 2(7), 147-157 Brown, S.J & Warner, J.B 1980, “Measuring security security price performance”, Journal of Financial Economics, vol 8, no 3, pp 205-258 Dolley, J.C (1993), “Characteristics and procedure of common stock split-ups”, Harvard Business Review, vol.11, no.3, pp 316-26 Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C & Roll, R (1969), “The adjustment of stock prices to new information”, International economic review, 10(1), 1-21 Fama, F., E (1970), “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work” Journal of Finance, 25(2), 383-417 Fernandez – Izquierdo, A & Lafuente, J.A (2004), “International transmission os stock exchange volatility: Empirical evidence from the Asian crisis”, Global Finance Journal, 15(2), 125-137 Holmes, P & Wong, M.W (2001), “Foreign investment, regulation and price volatility in South-east Asian stock markets”, Emerging Markets Review, 2(4), 371-386 Jordan, J.S (1983), “On the efficient markets hypothesis”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1325-1343 Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 53 GVHD: TS.Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư Kahneman, D and Tversky, A (1979), “Prospect theory: an analysis of decision under risk” Econometrica, 47(2), 263-292 Kahneman, D and Tversky, A (1996), “theoretical notes, on the reality of cognitive illusion” The Psychological Review, 103(3), 582-591 Kim, S.-J & Nguyen, D.Q.T (2009), “The spillover effects of target interest rate news from the US Fed and the European Central Bank on the Asia-Pacific stock markets”, Journal of International Financial Market, Institutions and Money, 19(3), 415-431 Lo, W., A (2007), “Efficient Markets Hypothesis”, A Dictionary of Economics, Second Edition, New York: Palgrave Mc/millan Lobo, B.J (2000), “Asymmetric effects of interest rate changes on stock prices”, Financial Review, 35(3), 125-144 MacKinlay, A.G (1997), “Event studies in economics anh finance”, Journal of Economic Literature Mankiw, N G & Taylor, M P (2011), Macroeconomics, South-Western, Cengage Learning Velikov, M (2017), “FOMC announcement and predictable return”, working paper Samuelson, A., P (1965), “Proof that properly anticipated prices fluctuate random” Industrial Management Review, 6(2), 41-49 Sewell, M (2007), “Behavioural Finance”, United Kingdom: University of Cambridge Sheng, H.-C & Tu, A.H (2000), “A study of cointegration and variance decomposition among national equity indices before and during the period of the Asian financial crisis”, Journal of Multinational Financial Management, 10(3), 345-365 Taylor, J B (1995), “The monetary transmission mechanism: an empirical framework” Journal of Economic Perspectives, 11-26 Thorbecke, W & Alami, T (1994), “The efect of changes in the federal funds rate target on stock prices in the 1970s”, Journal of Economics and Business, 46(1), 13-19 Trầm Thị Xuân Hương & Võ Xuân Vinh & Nguyễn Phúc Cảnh (2014), “Tác động sách tiền tệ Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam – trước sau WTO”, Tạp chí Cơng Nghệ Ngân Hàng, 97, 10-21 Website FED: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm Website Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh http://www.hsx.vn Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 54 GVHD: TS.Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư PHỤ LỤC Bảng PL.1: Danh sách công ty mơ hình nghiên cứu STT MÃ CK TÊN CÔNG TY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AAA AAM ABT ACC ACL ADS AGF AGM AGR AMD ANV APC APG ASM ASP ATG BBC BCE BCG BCI Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường Xanh An Phát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Bến Tre Công ty cổ phần Bê tông Becamex Công ty cổ phần Xuất nhập Thủy sản Cửu Long An Giang Công ty cổ phần Damsan Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản An Giang Công ty cổ phần Xuất nhập An Giang Công ty Cổ phần Chứng khốn Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Cơng ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản AMD Group Công ty Cổ phần Nam Việt Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Phát Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha Công ty Cổ phần An Trường An Công ty Cổ phần Bibica Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Cơng ty cổ phần Bamboo Capital Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh 21 BFC Cơng ty cổ phần Phân bón Bình Điền 22 BGM Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khống sản Bắc Giang 23 BHN Tổng Cơng ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 24 BHS 25 BIC Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 26 BID Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 27 BMC Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định 28 BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 29 BMP Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 30 BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành 31 BSI Cơng ty cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 55 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 32 33 34 35 36 37 BTP BTT BVH C32 C47 CAV 38 CCI 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 CCL CDC CDO CIG CII CLC CLW CMG CMT CMV CMX CNG COM CSM CSV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành Tập đồn Bảo Việt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Công ty Cổ phần Chương Dương Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Phát triển đô thị Công ty Cổ phần COMA18 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Cát Lợi Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập Thuỷ sản Cà Mau Công ty cổ phần CNG Việt Nam Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Cơng ty Cổ phần Hóa chất Cơ miền Nam 54 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 55 56 57 58 59 60 61 CTG CTI CHP D2D DAG DAH DAT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Cơng nghiệp Số Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á Cơng ty cổ phần Tập đồn Khách sạn Đông Á Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản 62 DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 63 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 64 DGW Công ty cổ phần Thế giới số 65 DHA Công ty Cổ phần Hóa An 66 DHC Cơng ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 56 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 DHG DHM DIC DIG DLG DMC DPM DPR DQC DRC DRH DRL DSN DTA DTL DTT DVP DXG DXV EIB ELC EMC EVE FCM FCN Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Công ty cổ phần Thương mại Khai thác Khống sản Dương Hiếu Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí-CTCP Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen Công ty Cổ phần Đệ Tam Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức Công ty cổ phần Everpia Việt Nam Cơng ty cổ phần Khống sản FECON Cơng ty cổ phần FECON 92 FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển Đầu tư Tp HCM 93 FIT Công ty cổ phần Tập đồn F.I.T 94 FLC Cơng ty cổ phần Tập đồn FLC 95 FMC Cơng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 96 FPT Công ty Cổ phần FPT 97 FTM Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đức Quân 98 FTS Công ty Cổ phần Chứng khốn FPT 99 GAS Tổng Cơng ty Khí Việt Nam-CTCP 100 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 101 GTN Công ty cổ phần GTNfoods Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 57 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 102 103 104 105 106 GIL HAG HAH HAI HAP 107 HAR 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 HAS HAX HBC HCD HCM HDC HDG HHS HID HLG HMC HNG HOT HPG HQC HRC HSG HT1 HTI HTL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Bình Thạnh Cơng ty Cổ phần Hồng Anh Gia Lai Cơng ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I Công ty Cổ phần Tập đồn Hapaco Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Công ty Cổ phần HACISCO Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Xây dựng Hồ Bình Cơng ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty Cổ phần Tập đồn Hà Đơ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hồng Huy Cơng ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Hà Long Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long Cơng ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel Cơng ty cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Cơng ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An Công ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát Cơng ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hồng Qn Cơng ty Cổ phần Cao su Hòa Bình Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen Cơng ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ơ tơ Trường Long 128 HTV Cơng ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên 129 HU1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 130 131 HU3 HVG Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD3 Công ty Cổ phần Hùng Vương 132 HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 133 ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản 134 IDI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 135 IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 136 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 58 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ITA ITC ITD JVC KAC KBC KDC KDH KMR KPF KSA KSB KSH L10 LAF LBM LCG LCM LDG LGC LGL LHG LIX LM8 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP Công ty Cổ phần Tập đồn Kido Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Mirae Công ty Cổ phần Đầu tư tài Hồng Minh Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Khống sản Bình Thuận Cơng ty Cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dương Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KSH Công ty cổ phần Lilama 10 Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất Long An Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng Công ty cổ phần LICOGI 16 Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khống sản Lào Cai Cơng ty Cổ phần Đầu tư LDG Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang Công ty Cổ phần Long Hậu Công ty Cổ phần Bột giặt Lix Công ty Cổ phần Lilama 18 161 LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 162 MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 163 MCG Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam 164 MCP Cơng ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu 165 MHC Công ty Cổ phần MHC 166 MSN Cơng ty Cổ phần Tập đồn MaSan 167 MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động 168 NAF Công ty Cổ phần Nafoods Group 169 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 170 NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 171 NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 59 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 NKG NLG NNC NSC NT2 NTL NVL NVT OGC OPC PAC PAN PC1 PDN PDR PET PGC PGD PGI PIT PJT PNC PNJ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương Cơng ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Cơng ty cổ phần Tập đồn Đầu tư Địa ốc No Va Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay Công ty Cổ phần Tập đồn Đại Dương Cơng ty cổ phần Dược phẩm OPC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Công ty Cổ phần Tập đồn PAN Cơng ty cổ phần Xây lắp điện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Tổng Cơng ty Gas Petrolimex-CTCP Cơng ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cơng ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 195 POM Công ty Cổ phần Thép Pomina 196 PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 197 PPI 198 PTB Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Cơng ty Cổ phần Phú Tài 199 PTC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện 200 PTL Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đơ thị Dầu khí PVC 201 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí 202 PVT Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 203 204 PXI PXS Cơng ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp dân dụng Dầu khí Cơng ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí 205 PXT Cơng ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 206 QBS Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Quảng Bình Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 60 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 QCG RAL RDP REE RIC ROS S4A SAB SAM SAV SBA SBT SC5 SCD SCR SFC SFG SFI SGT SHA SHI SHP SII SJD Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Cơng ty Cổ phần Quốc tế Hồng Gia CTCP Xây dựng FLC Faros Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Xuất nhập SAVIMEX Công ty Cổ phần Sông Ba Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Xây dựng số Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Cơng ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Phân bón Miền Nam Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Cơng ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà 231 SJS 232 SKG Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 233 SMA Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 234 SMC Cơng ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC 235 SPM Công ty Cổ phần S.P.M 236 SRC Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng 237 SRF Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 238 SSC Công ty Cổ phần Giống trồng Miền Nam 239 SSI Công ty cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 240 241 STB STG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Cơng ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 61 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CÔNG TY 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 STK STT SVC SVI SVT SZL TAC TBC TCL TCM TCO TCR TCT TDC TDH TDW TIC TIE TIP TIX TLG Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist Cơng ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Sài Gòn Viễn Đơng Cơng ty cổ phần Sonadezi Long Thành Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Công ty Cổ phần TIE Công ty cổ phần Phát triển Khu Cơng nghiệp Tín Nghĩa CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ Đầu tư Tân Bình Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long 263 TLH Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên 264 TMP Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 265 TMS Công ty Cổ phần Transimex 266 267 TMT TNA Cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thiên Nam 268 TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất 269 TNT Công ty Cổ phần Tài nguyên 270 TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 271 TS4 Công ty cổ phần Thủy sản số 272 TSC Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ 273 TTF Công ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 274 TV1 Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 275 TVS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thiên Việt 276 TYA Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 62 GVHD: TS.Trần Lương Anh STT MÃ CK 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 THG TRA TRC UDC UIC VAF VCB VCF VFG VHC VHG VIC VID VIP VIS VJC VMD VNE VNM VNG VOS VPK VPS VPH VRC VSC VSH VSI VTB VTO HVTH: Hồ Thị Anh Thư TÊN CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang Công ty Cổ phần TRAPHACO Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Idico Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO Công ty Cổ phần Thép Việt Ý Công ty cổ phần Hàng không VietJet Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam Cơng ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư VRC Công ty cổ phần Tập đồn Container Việt Nam Cơng ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp nước Cơng ty Cổ phần Viettronics Tân Bình Cơng ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 63 GVHD: TS.Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư Bảng PL.2: Ngày kiện mức công bố lãi suất FOMC FOMC công bố STT Ngày kiện STT Ngày kiện lãi suất (%) 7/27/2017 1-1.25 5/2/2013 35 FOMC công bố lãi suất (%) – 0.25 6/15/2017 1-1.25 36 3/21/2013 – 0.25 5/4/2017 0.75 - 37 1/31/2013 – 0.25 3/16/2017 0.75 - 38 12/13/2012 – 0.25 2/2/2017 0.5 – 0.75 39 10/25/2012 – 0.25 12/15/2016 0.5 – 0.75 40 9/14/2012 – 0.25 11/3/2016 0.25 – 0.5 41 8/2/2012 – 0.25 9/22/2016 0.25 – 0.5 42 6/21/2012 – 0.25 7/28/2016 0.25 – 0.5 43 4/26/2012 – 0.25 10 6/16/2016 0.25 – 0.5 44 3/14/2012 – 0.25 11 4/28/2016 0.25 – 0.5 45 1/26/2012 – 0.25 12 3/17/2016 0.25 – 0.5 46 12/14/2011 – 0.25 13 1/28/2016 0.25 – 0.5 47 11/3/2011 – 0.25 14 12/17/2015 0.25 – 0.5 48 9/22/2011 – 0.25 15 10/29/2015 – 0.25 49 8/10/2011 – 0.25 16 9/18/2015 – 0.25 50 6/23/2011 – 0.25 17 7/30/2015 – 0.25 51 4/28/2011 – 0.25 18 6/18/2015 – 0.25 52 3/16/2011 – 0.25 19 4/30/2015 – 0.25 53 1/27/2011 – 0.25 20 3/19/2015 – 0.25 54 12/15/2010 – 0.25 21 1/29/2015 – 0.25 55 11/4/2010 – 0.25 22 12/18/2014 – 0.25 56 9/22/2010 – 0.25 23 10/30/2014 – 0.25 57 8/11/2010 – 0.25 24 9/18/2014 – 0.25 58 6/24/2010 – 0.25 25 7/30/2014 – 0.25 59 4/29/2010 – 0.25 26 6/19/2014 – 0.25 60 3/17/2010 – 0.25 27 5/1/2014 – 0.25 61 1/28/2010 – 0.25 28 3/20/2014 – 0.25 62 12/17/2009 – 0.25 29 1/30/2014 – 0.25 63 11/5/2009 – 0.25 30 12/19/2013 – 0.25 64 9/24/2009 – 0.25 31 10/31/2013 – 0.25 65 8/13/2009 – 0.25 32 9/19/2013 – 0.25 66 6/25/2009 – 0.25 33 8/1/2013 – 0.25 67 4/30/2009 – 0.25 34 6/20/2013 – 0.25 68 3/19/2009 – 0.25 Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 64 GVHD: TS.Trần Lương Anh HVTH: Hồ Thị Anh Thư STT Ngày kiện 69 1/29/2009 FOMC công bố lãi suất (%) – 0.25 STT Ngày kiện 103 11/11/2004 FOMC công bố lãi suất (%) 70 12/17/2008 – 0.25 104 9/22/2004 1.75 71 10/30/2008 105 8/11/2004 1.50 72 9/17/2008 106 7/1/2004 1.25 73 8/6/2008 107 5/5/2004 74 6/26/2008 108 3/17/2004 75 5/1/2008 109 1/29/2004 76 3/19/2008 2.25 110 12/10/2003 77 1/31/2008 111 10/29/2003 78 12/12/2007 4.25 112 9/17/2003 79 11/1/2007 4.5 113 8/13/2003 80 9/19/2007 4.75 114 6/26/2003 81 8/8/2007 5.25 115 5/7/2003 1.25 82 6/29/2007 5.25 116 3/19/2003 1.25 83 5/10/2007 5.25 117 1/30/2003 1.25 84 3/22/2007 5.25 118 12/11/2002 1.25 85 2/1/2007 5.25 119 11/7/2002 1.25 86 12/13/2006 5.25 120 9/25/2002 1.75 87 10/26/2006 5.25 121 8/14/2002 1.75 88 9/21/2006 5.25 122 6/27/2002 1.75 89 8/9/2006 5.25 123 5/8/2002 1.75 90 6/30/2006 5.25 124 3/20/2002 1.75 91 5/11/2006 125 1/31/2002 1.75 92 3/29/2006 4.75 126 12/12/2001 1.75 93 2/1/2006 4.5 127 11/7/2001 94 12/14/2005 4.24 128 10/3/2001 2.5 95 11/2/2005 129 8/22/2001 3.5 96 9/21/2005 3.75 130 6/28/2001 3.75 97 8/10/2005 3.25 131 5/16/2001 98 7/1/2005 132 3/21/2001 99 5/4/2005 133 2/1/2001 5.5 100 3/23/2005 2.75 134 12/20/2000 6.5 101 2/3/2005 2.5 135 11/16/2000 6.5 102 12/15/2004 2.25 136 10/4/2000 6.5 Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED 65 ... thị trường - Xác định phản ứng thị trường chứng khốn Việt Nam thơng qua giá cổ phiếu FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED Biến động TTCK Việt Nam trước kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu FED GVHD:... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** HỒ THỊ ANH THƯ BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRƯỚC SỰ KIỆN FOMC CÔNG BỐ LÃI SUẤT MỤC TIÊU CỦA FED Chuyên ngành :... động thị trường chứng khốn Việt Nam trước kiện FOMC cơng bố lãi suất mục tiêu FED Qua đó, đánh giá xác phản ứng thị trường chứng khoán Việt Nam tác động lãi suất FED cơng bố Xa nữa, thơng qua giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến động của thị trường chứng khoán việt nam trước sự kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu của FED , Biến động của thị trường chứng khoán việt nam trước sự kiện FOMC công bố lãi suất mục tiêu của FED

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay