đề thi thử THPTQG 2019 ngữ văn THPT tam dương vĩnh phúc lần 1 có lời giải chi tiết

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:52

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Lồi người khơng cho sẵn mặt đất Tất cần - phải làm chúng Và loài người đối mặt với lựa chọn mình: tồn theo hai cách - cách làm việc độc lập với óc riêng anh ta, trở thành kẻ ăn bám sống nhờ óc người khác Người sáng tạo chọn cách thứ Kẻ ăn bám chọn cách thứ hai Người sáng tạo đối mặt với tự nhiên Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua trung gian Mối quan tâm người sáng tạo chinh phục tự nhiên Còn mối quan tâm kẻ ăn bám chinh phục người Người sáng tạo sống với lao động Anh ta khơng cần khác Mục đích thân Kẻ ăn bám sống đời thứ cấp Anh ta cần người khác Những người khác trở thành động lực (Trích tiểu thuyết Suối nguồn, Ayn Rand, NXB Trẻ, TP HCM, 2017, tr.1174) Thực yêu cầu sau: Câu Xác định thao tác lập luận sử dụng đoạn trích Câu Trong đoạn trích, tác giả nhắc đến đặc điểm người sáng tạo? Câu Nêu tác dụng biện pháp điệp sử dụng đoạn trích II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ hậu lối sống ăn bám Câu (5,0 điểm) Cuộc đời dài Năm tháng qua Như biển rộng Mây bay xa Làm tan Thành trăm sóng nhỏ Giữa biển lớn tình u Để ngàn năm vỗ (Trích Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr 156) Cảm nhận anh/chị tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ Từ đó, anh/chị liên hệ với tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ sau để nhận xét quan niệm thời gian hai tác giả Xuân đương tới, nghĩa xuân đương qua, Xuân non, nghĩa xuân già, Mà xuân hết, nghĩa tơi Lòng tơi rộng, lượng trời chật, Không cho dài thời trẻ nhân gian, Nói làm chi xn tuần hồn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại! Còn trời đất, chẳng tơi mãi, Nên bâng khng tơi tiếc đất trời; Mùi tháng năm rớm vị chia phôi, Khắp sông, núi than thầm tiễn biệt Con gió xinh thào biếc, Phải hờn nỗi phải bay đi? Chim rộn ràng đứt tiếng reo thi, Phải sợ độ phai tàn sửa? Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng Mau thơi! Mùa chưa ngả chiều hơm, (Trích Vội vàng, Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2007, tr 21-22) - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 2018 – 2019 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN - LỚP 12 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Phần Câu Nội dung ĐỌC HIỂU I Thao tác lập luận sử dụng đoạn trích là: thao tác lập luận so sánh/so sánh Những đặc điểm người sáng tạo mà tác giả nhắc đến đoạn trích: làm việc độc lập với óc riêng anh ta; đối mặt với tự nhiên; mối quan tâm chinh phục tự nhiên; sống với lao động mình, khơng cần khác; mục đích thân - Phép điệp sử dụng câu văn bắt đầu từ: Người sáng tạo…; Kẻ ăn bám… - Tác dụng: khiến cho lời văn giàu nhạc điệu; nhấn mạnh đặc điểm khác người sáng tạo kẻ ăn bám; thể rõ quan điểm, thái độ tác giả - Thí sinh đồng tình, khơng đồng tình đồng tình phần - Lí giải hợp lí, thuyết phục LÀM VĂN II Trình bày suy nghĩ hậu lối sống ăn bám a Đảm bảo u cầu hình thức đoạn văn Thí sinh trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân - hợp, móc xích song hành b Xác định vấn đề nghị luận Hậu lối sống ăn bám c Triển khai vấn đề nghị luận Thí sinh lựa chọn thao thác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách phải làm rõ hậu lối sống ăn bám thể theo hướng sau: - Lối sống ăn bám thói tật người, người sống dựa dẫm, phụ thuộc, kí sinh, lợi dụng người khác để mưu lợi cho thân - Khi sống theo kiểu ăn bám, người thường thái độ ỷ lại, thiếu tự lập, khơng kĩ sống, khơng đủ sức đề kháng với thử thách đời - Khi sống theo kiểu ăn bám, người hạ thấp giá trị, nhân cách, dễ đánh - Một xã hội tồn nhiều kẻ ăn bám, xã hội khơng thể phát triển d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt e Sáng tạo Thể suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận; cách diễn đạt mẻ Cảm nhận đoạn thơ Sóng Xuân Quỳnh liên hệ với đoạn thơ Vội vàng Xuân Diệu để nhận xét điểm tương đồng, khác biệt tư tưởng cảm xúc thơ hai tác giả a Đảm bảo cấu trúc nghị luận Mở nêu vấn đề, Thân triển khai vấn đề, Kết khái quát vấn đề b Xác định vấn đề nghị luận Cảm nhận tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ Sóng; liên hệ với tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ thơ Vội vàng; nhận xét quan niệm thời gian hai tác giả c Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm Học sinh triển khai theo nhiều cách, cần vận dụng tốt thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ lí lẽ dẫn chứng; đảm bảo yêu cầu sau: * Giới thiệu khái quát tác giả Xuân Quỳnh thơ Sóng * Cảm nhận tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ Sóng * Liên hệ với đoạn thơ Vội vàng - Tâm trạng tiếc nuối nhận thức nghịch lí hữu hạn tuổi trẻ đời người so với vô hạn thời gian đất trời - Trân trọng, nâng niu giây phút đời người, năm tháng tuổi trẻ Thúc giục người biết sống để tận hưởng mùa xuân đời * Nhận xét quan niệm thời gian hai tác giả - Tương đồng: Cả hai đoạn thơ thể cảm nhận tác giả thời gian tuyến tính nhận thức hữu hạn đời người, đặc biệt tuổi trẻ trước vô thủy vô chung thời gian Nhạy cảm trước chảy trôi thời gian, dự cảm mát, chia lìa, để phấp phỏng, lo âu, băn khoăn, nuối tiếc Khao khát vượt qua giới hạn nhỏ hẹp để thỏa mãn tình yêu rộng lớn Hai đoạn thơ kết hợp cảm xúc triết lí - Khác biệt: Cách “ứng xử” nhà thơ trước chảy trôi thời gian Xuân Diệu lo sợ đời người hữu hạn, tuổi trẻ ngắn ngủi không đủ thời gian để tận hưởng sắc sống nên nhà thơ chọn cách sống gấp gáp, vội vàng Xuân Quỳnh lo âu không đủ thời gian để dành cho khao khát tình u lứa đơi mãnh liệt nên nữ sĩ chọn cách nâng niu, chắt chiu hạnh phúc đời thường, tan hòa riêng vào chung để tình u trở nên d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt e Sáng tạo Thể suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận; cách diễn đạt mẻ TỔNG ĐIỂM - Hết - ... tr 21- 22) - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM HỌC 2 018 – 2 019 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN... hờn nỗi phải bay đi? Chim rộn ràng đứt tiếng reo thi, Phải sợ độ phai tàn sửa? Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng Mau thôi! Mùa chưa ngả chi u hơm, (Trích Vội vàng, Xn Diệu, Ngữ văn 11 , Tập hai, NXB Giáo... chắt chiu hạnh phúc đời thường, tan hòa riêng vào chung để tình yêu trở nên d Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn tả, ngữ pháp tiếng Việt e Sáng tạo Thể suy nghĩ sâu sắc vấn đề nghị luận; có cách
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 ngữ văn THPT tam dương vĩnh phúc lần 1 có lời giải chi tiết, đề thi thử THPTQG 2019 ngữ văn THPT tam dương vĩnh phúc lần 1 có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay