GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

185 9 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 22:06

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ ÁI VIÊN PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA HỌC SINH THCS BỎ HỌC TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HUYỆN TUY AN TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCGIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ ÁI VIÊN PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG CỘNG ĐỒNG PHÒNG NGỪA HỌC SINH THCS BỎ HỌC TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HUYỆN TUY AN TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số:Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌCGIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Trọng Ngọ HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Phan Trọng Ngọ Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố lần Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Phú Yên, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Ái Viên LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Trọng Ngọ, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo, động viên suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Hội đồng khoa học khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập nghiên cứu luận văn Trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy lớp cao học Giáo dục phát triển cộng đồng K25 - Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình truyền đạt, cập nhật cho vốn kiến thức quý báu, tạo tảng vững giúp học viên nghiên cứu lĩnh vực Giáo dục phát triển cộng đồng Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Tuy An xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển huyện tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Dù có nhiều cố gắng học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy cô, bạn bè, tất quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đóng góp ý kiến để luận văn hoàn thiện Phú Yên, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Ái Viên MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CB Cán CBQL CĐ ĐBKK CMHS GD GV GVCN HS THCS XH Cán quản lý Cộng đồng Đặc biệt khó khăn Cha mẹ học sinh Giáo dục Giáo viên giáo viên chủ nhiệm Học sinh Trung học sở Xã hội DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện tượng HS bỏ học nước không nỗi lo riêng ngành giáo dục, mà nỗi lo chung tồn xã hội HS bỏ học khơng chuyện tương lai HS mà trở thành vấn đề XH, ảnh hưởng đến tương lai đất nước Những hệ nảy sinh từ tình trạng bỏ học hơm việc hệ trọng cho thân em cho tương lai XH sau Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 Bộ Chính trị (khố XI) Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi, củng cố kết Phổ cập giáo dục Tiểu học THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS xóa mù chữ cho người lớn Trong đưa mục tiêu cụ thể: “Năm 2015, huy động 80% trẻ từ đến tuổi vào học mẫu giáo; phấn đấu nước hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Năm 2020, huy động 99,7% trẻ tuổi vào học lớp 1, tỉ lệ lưu ban bỏ học tiểu học 0,5% 100% đơn vị cấp tỉnh, 100% đơn vị cấp huyện 99,5% đơn vị cấp xã phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi theo quy định Chính phủ Tỉ lệ trẻ hồn thành chương trình tiểu học vào lớp đạt 99,8%; tỉ lệ lưu ban bỏ học bậc THCS 1%; phấn đấu có 30% HS sau tốt nghiệp THCS học nghề, xóa mù chữ cho triệu người từ 36 tuổi đến hết tuổi lao động” [1] Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định "Đổi bản, toàn diện GD Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế" "Giáo dục- đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam" Trong mục tiêu cụ thể với GD phổ thơng đến năm 2020 “… Hoàn thành việc xây dựng chương trình GD phổ thơng giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) … Nâng cao chất lượng phổ cập GD, thực GD bắt buộc năm từ sau năm 2020 Phấn đấu đến năm 2020, có 80% niên độ tuổi đạt trình độ GD trung học phổ thơng tương đương”[8] Có thể nhận thấy, Chỉ thị số 10-CT/TW Bộ Chính trị (Khóa XI) Nghị số 29-NQ/TW Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đưa mục tiêu cụ thể Phổ cập giáo THCS đến năm 2020, đưa tỉ lệ lưu ban bỏ học bậc THCS 1%, chí thực GD bắt buộc năm từ sau năm 2020 (Nghị 29-NQ/TW) Như vậy, phòng ngừa HS THCS nhiệm vụ bắt buột, muốn thực mục tiêu phổ cập THCS năm tới Tình trạng bỏ học HS xuất phát từ nhiều lý do, phải kể đến công tác phối hợp với lực lượng giáo dục CĐ chưa thường xuyên, chưa có phối hợp đồng bộ, chưa hiệu nên không huy động tổng hợp nguồn lực việc phòng ngừa HS bỏ học Chưa có phối hợp đồng lực lượng nhà trường phòng ngừa HS THCS bỏ học Tác động lực lượng nhà trường, gia đình, quyền địa phương, hội đoàn thể xã, hội khuyến học chưa hiệu quả, chưa đạt so với vai trò trách nhiệm lực lượng, mà trước hết phải kể đến nhà trường, với vai trò chủ đạo mình, nhà trường chưa thực hiên tốt; chưa quan tâm mức đến phối hợp lực lượng GD; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp với lực lượng GD XH Bên cạnh đó, gia đình mơi trường trường GD đầu tiên, môi trường quan trọng việc xây dựng tảng trình hình thành nhân cách người Gia đình có vai trò quan trọng trongviệc GD người lực lượng GD thường xuyên, trực tiếp, đồng thời có tác dụng hỗ trợ đặc biệt cho trình GD nhà trường Với vai trò quan trọng gia đình chưa nhận thức rõ, xem việc GD nhà trường nên chưa có chủ động công tác phối hợp với nhà trường Mặt khác, phía lực lượng XH (chính quyền địa phương, hội đoàn thể xã, hội khuyến học ) chưa có nhận thức rõ ràng trách nhiệm phòng ngừa HS bỏ học nên chưa phát huy hết trách nhiệm cơng tác phối hợp, mà phối hợp diễn nhà trường có liên hệ Trên thực tiễn, theo thống kê huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, từ năm 2011 đến năm 2016 tồn huyện có 773/31270 HS THCS bỏ học, chiếm tỷ lệ 2,47% ; xã ĐBKK, vùng bãi ngang ven biển, số HS THCS bỏ học 564, chiếm 2/3 số HS toàn huyện(16 xã, thị trấn) Điều cho thấy, số lượng HS THCS bỏ học xã đặc ĐBKK, vùng bãi ngang ven biển cao so với xã lại địa bàn huyện Tình trạng HS THCS bỏ học xã ĐBKK, vùng bãi ngang ven biển huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vấn đề quan trọng cấp bách, làm đau đầu tất ngành, cấp ảnh hưởng đến thân em XH Đòi hỏi ban, ngành, lực lượng CĐ cần phối hợp để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giải kịp thời vấn đề Từ phân tích trên, cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học HS THCS xã ĐBKKhuyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chưa có phối hợp đồng lực lượng CĐ trongphòng ngừa HS THCS bỏ học Trong đó, quan điểm đạo thị số 10-CT/TW Bộ Chính trị (Khóa XI) “Phổ cập giáo dục trách nhiệm hệ thống trị, nhằm tạo tảng dân trí vững để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực thành công ba khâu đột phá Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020” “Chăm lo GD cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập nhiệm vụ cấp, ngành, đồn thể, gia đình tồn XH” Vì vậy, cơng tác phối hợp lực lượng CĐ trongphòng ngừa HS THCS bỏ học nhiệm vụ bắt buột cần phải thực để đạt mục tiêu Phổ cập GDTHCS năm tới Với phân tích nêu trên, đề tài nghiên cứu tơi chọn là:“Phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa học sinh THCS bỏ học xã đặc biệt khó khăn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận phối hợp lực lượng CĐ phòng ngừa HS THCS bỏ học đánh giá thực trạng việc phối hợp lực CĐ phòng ngừa HS THCS bỏ học xã ĐBKK huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên , đề xuất biện pháp nâng cao hiệu phối hợp lực lượng CĐ phòng ngừa HS THCS bỏ học xã ĐBKK huyện Tuy An, tỉnh Phú n, góp phần thực 10 Chính quyền, hội đoàn thể, hội khuyến học ) phòng ngừa học sinh THCS bỏ học MỨC ĐỘ TT HIỆU QUẢ Điểm 3: Rất Cần thiết Điểm 3: Rất khả thi Điểm 2: Cần thiết Điểm 2: Khả thi Điểm 1: Không cần thiết Điểm 1: Không khả thi Nội dung biện pháp Mức độ Nâng cao nhận thức lực lượng cộng đồng tham gia vào phòng ngừa HS bỏ học Bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho lực lượng cộng đồng HS bỏ học phòng ngừa HS bỏ học Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách thống lực lượng cộng đồng phòng ngừa HS THCS bỏ học Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ lực lượng cộng đồng phòng ngừa HS THCS bỏ học Huy động nguồn lực xã hội tham gia vào tuyên truyền, phòng ngừa HS THCS bỏ học Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa HS THCS bỏ học Đánh giá thường xuyên khách quan tình hình HS THCS bỏ học Hiệu Câu 12: Xin ông/bà đề xuất thêm biện pháp để nâng cao công tác phối hợp nhà trường với lực lượng ( gia đình, Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học ) phòng ngừa học sinh THCS bỏ học theo ý kiến ông/bà ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………… PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Mẫu 3: Dành cho cán Chính quyền địa phương, hội đồn thể, hội khuyến học) Kính gởi : Các anh/chị ! Để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, chúng tơi kính mong anh/chị giúp đỡ cách cho biết ý kiến vấn đề sau Xin anh/chi vui lòng đọc câu hỏi ghi đánh dấu X vào ý phù hợp với suy nghĩ (Câu trả lời phục vụcho mục đích nghiên cứu mà khơng đánh giá người trả lời) Xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình đồng chí! Xin quý anh/chị cho biết số vấn đề có liên quan sau đây: Anh/chị thuộc đơn vị công tác: .; Chức vụ: ……………………………… Tuổi: ………………………… ;Trình độ học vấn………………………… Câu 1: Đánh giá anh/chị tình trạng học sinh bỏ học địa phương nơi đồng chí cơng tác Rất nhiều Nhiều Bình thường Ý kiến khác:……………… Câu Theo đánh giá anh/chị , nguyên nhân học sinh THCS bỏ học địa phương đồng chí cơng tác đâu? Ngun nhân bỏ học từ phía gia đình: Do hồn cảnh kinh tế gia đình khó khăn Gia đình neo đơn cần nhân lực lao động Gia đình neo đơn cần nhân lực lao động Bố, mẹ không quan tâm đến việc học tập Do gia đình khơng hòa thuận( bố mẹ bỏ nhau, ly thân, có nguy đổ vở) Do trường xa nhà, lại khó khăn Ý kiến khác:……………………………… ………………………………… Nguyên nhân bỏ học từ phía mơi trường xã hội Do xu hướng tự kinh doanh, tự làm giàu không cần trình độ học vấn Quan niệm người dân khơng cần học cao, cần học để biết đọc, biết viết Quan niệm người dân không cần học cao, cần học để biết đọc, biết viết Do xa vào tệ nạn xã hội Do địa bàn vùng bãi ngang ven biển nên tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng đến HS Ý kiến khác:…… Nguyên nhân bỏ học từ phía nhà trường: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, nghèo nàn Chương trình học tải học sinh Mơi trường học tập khơng an tồn, đồn kết Thầy dạy khó hiểu, khơng hứng thú Thầy chưa quan tâm đến lực hoàn cảnh HS Do GVCN chưa thật quan tâm đến em Ý kiến khác:………………… Nguyên nhân bỏ học từ phía thân học sinh: Do chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc học Do học lực yếu khơng có khả lên lớp Do tai nạn rủi ro, sức khỏe yếu, thiên tai, dịch bệnh Do lấy vợ, lấy chồng Ý kiến khác:…………… Câu 3: Theo anh/chị phối hợp lực lượng: Nhà trường-gia đình -Chính quyền- hội đồn thể, hội khuyến học phòng ngừa học sinh bỏ học trường trung học sở là: Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Câu 4: anh/chị cho biết hoạt động phối hợp lực lượng : Nhà trường, gia đình, Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học… phòng ngừa học sinh THCS bỏ học địa phương đồng chí chủ động thực hiện? Nhà trường Chính quyền địa phương Gia đình Các hội đoàn thể xã, hội khuyến học Cả bốn Câu 5: Xin Anh/chị cho biết sau tham gia vận động học sinh bỏ học trở lại lớp? TT Các cá nhân, tổ chức Tham gia Không tham gia Ban giám hiêu (Hiệu trưởng, hiệu phó) Giáo viên chủ nhiệm Ban đại diện CMHS Lãnh đạo quyền xã Đại diện Hội khuyến học Hội phụ nữ xã Hội Nông dân xã Hội Cựu chiến binh xã Đoàn niên xã 10 Bạn bè HS 11 Cán thôn(trưởng thôn) Câu 6: anh/chị cho biết hoạt động phối hợp lực lượng: Nhà trường, gia đình, Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học phòng ngừa học sinh THCS bỏ học địa phương đồng chí tiến hành: Rất thường xuyên Thường xuyên Chỉ phối hợp đầu năm học qua dịp tết nguyên đán Chỉ phối hợp có nhiều học sinh bỏ học Câu 7: anh/chị cho biết Chính quyền, Hội, Hội đồn thể đồng chí phối hợp với Nhà trường phòng ngừa học sinh THCS bỏ học nơi địa phương đồng chí cơng tác: Khi nhà trường yêu cầu phối hợp Chủ động liên hệ phối hợp có biết có HS bỏ học Ý kiến khác………………………… Câu 8: anh/chị cho biết nội dung phối hợp nhà trường với Chính quyền địa phương, hội đoàn thể xã, hội khuyến học phòng ngừa học sinh THCS bỏ học mà trường ta thực hiện? T T Các cá nhân, tổ chức Bàn bạc, thống nội dung, biện pháp, hình thức phối hợp phòng ngừa học sinh bỏ học Định kỳ thường xuyên thông báo cho quyền, hội đồn thể xã, hội khuyến học danh sách học sinh có biểu sa sút học tập vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật, em có nguy bỏ học để có biện pháp giáo dục kịp thời Xác định cho Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học hiểu rõ trách nhiệm xã hội phòng ngừa học sinh bỏ học Phối hợp tuyên truyền sâu rộng tầm quan trọng việc học na Lập kế hoạch phối hợp nhà trường với quyền, hội đồn thể xã, hội khuyến học; tổ chức thực kế hoạch; tổng kết đánh giá việc thực kế hoạch Đến trực tiếp gia đình Vận động học sinh bỏ học trở lại lớp Bồi dưỡng cho cán quyền, hội đồn thể, hội khuyến học kiến thức tâm lý, kỹ vận động Đã Chưa thực thực hiện Chủ động kiến nghị với quyền địa phương việc quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa, hàng quán chung quanh trường, ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, ngăn chặn bạo lực học đường… Phối hợp huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất phát triển giáo dục đào tạo; đẩy mạnh công tác Khuyến học - Khuyến tài; huy động nguồn học bổng, học phẩm, học cụ để hỗ trợ học sinh nghèo, gặp khó khăn, khen thưởng, tơn vinh học sinh đạt thành tích cao 10 học tập, rèn luyện Phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội nhà trường Câu 9: anh/chị đánh giá việc thực hình thức phối hợp nhà trường với Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học phòng ngừa học sinh THCS bỏ học với mức độ hiệu nào? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Điểm 4: Rất thường xuyên Điểm 4: Rất hiệu Điểm 3: thường xuyên Điểm 3: Hiệu Điểm 2: Thỉnh thoảng Điểm 2: Ít hiệu Điểm 1: không thực Điểm 1: không hiệu Hình thức phối hợp Mức độ Thơng qua họp, hội nghị Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin văn theo yêu cầu quan chủ trì, quan phối hợp Qua buổi sinh hoạt thường kỳ hội đoàn thể Qua buổi họp phụ huynh Nhà trường Qua buổi họp hội khuyến học, thôn Tổ chức hội thi Thành lập Ban đạo khắc phục tình trạng học sinh bỏ học Hiệu Thông qua quy chế phối hợp Thông qua vận động HS bỏ học trở lại lớp Hình thức khác………………… …………………………………… Câu 10: anh/chị đánh giá việc thực công tác phối hợp nhà trường với gia đình lực lượng XH (Chính quyền, hội đoàn thể, hội khuyến học ) phòng ngừa học sinh THCS bỏ học với mức độ hiệu nào? Hiệu thiết thực Hiệu hạn chế Hiệu mang tính chất hình thức Khơng hiệu Câu 11: anh/chị đánh giá thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hiệu hoạt động phối hợp nhà trường với lực lượng ( gia đình, Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học ) phòng ngừa học sinh THCS bỏ học Đánh giá TT Nội dung Nhiều Nhận thức lực lượng CĐ tầm quan trọng việc phối hợp lực lượng phòng ngừa HS THCS bỏ học Ít Khơng Ý thức, trách nhiệm, lực CBQL, GV Sự chủ động phối hợp Nhà trường Sự đạo cấp Trình độ dân trí, quan niệm học tập dân cư Điều kiện phát triển kinh tế - XH địa phương Các Yếu tố khác …………………………… ……………………………………… Câu 12: anh/chị cho ý kiến cần thiết tính khả thi biện pháp nâng cao công tác phối hợp nhà trường với lực lượng ( gia đình, Chính quyền, hội đồn thể, hội khuyến học ) phòng ngừa học sinh THCS bỏ học MỨC ĐỘ Điểm 3: Rất Cần thiết Điểm 2: Cần thiết Điểm 1: Không cần thiết TT Nội dung biện pháp HIỆU QUẢ Điểm 3: Rất khả thi Điểm 2: Khả thi Điểm 1: Không khả thi Mức độ 3 Nâng cao nhận thức lực lượng cộng đồng tham gia vào phòng ngừa HS bỏ học Bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho lực lượng cộng đồng HS bỏ học phòng ngừa HS bỏ học Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cách thống lực lượng cộng đồng phòng ngừa HS THCS bỏ học Tổ chức phối hợp cách đồng chặt chẽ lực lượng cộng đồng phòng ngừa HS THCS bỏ học Huy động nguồn lực xã hội tham gia vào tuyên truyền, phòng ngừa HS THCS bỏ học Thường xuyên tổng kết đánh giá kết phối hợp lực lượng cộng đồng phòng ngừa HS THCS bỏ học Đánh giá thường xuyên khách quan tình hình HS THCS bỏ học Hiệu Câu 13: Xin anh/chị đề xuất thêm biện pháp để nâng cao công tác phối hợp lực lượng: nhà trường - gia đình-Chính quyền- hội đồn thể, hội khuyến học ) phòng ngừa học sinh THCS bỏ học địa phương đồng chí công tác ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Mẫu 4: Dành cho học sinh) Kính gởi : Các em học sinh ! Để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, mong em giúp đỡ cách cho biết ý kiến vấn đề sau Các em vui lòng đọc câu hỏi ghi đánh dấu x vào ý phù hợp với suy nghĩ (Câu trả lời phục vụ cho mục đích nghiên cứu mà khơng đánh giá người trả lời) Xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình em! Xin Các em cho biết số vấn đề có liên quan sau đây: Các em học trường: Lớp: ……….; Nơi ở: Thơn………………………, xã……………………… Câu 1: Đánh giá em tình trạng học sinh bỏ học trường em học Rất nhiều Nhiều Bình thường Ý kiến khác:………………… Câu Theo em,Nguyên nhân sau khiến bạn em nghỉ học: Nguyên nhân bỏ học từ phía gia đình: Do hồn cảnh kinh tế gia đình khó khăn Gia đình neo đơn cần nhân lực lao động Bố, mẹ không quan tâm đến việc học tập Do gia đình khơng hòa thuận( bố mẹ bỏ nhau, ly thân, có nguy đổ vở) Do trường xa nhà, lại khó khăn Ý kiến khác:………………… Nguyên nhân bỏ học từ phía mơi trường xã hội Do xu hướng tự kinh doanh, tự làm giàu khơng cần trình độ học vấn Quan niệm người dân không cần học cao, cần học để biết đọc, biết viết Quan niệm người dân không cần học cao, cần học để biết đọc, biết viết Do xa vào tệ nạn xã hội Do địa bàn vùng bãi ngang ven biển nên tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng đến HS Ý kiến khác:………………… Nguyên nhân bỏ học từ phía nhà trường: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, nghèo nàn Chương trình học tải học sinh Môi trường học tập khơng an tồn, đồn kết Thầy dạy khó hiểu, không hứng thú Thầy cô chưa quan tâm đến lực hoàn cảnh học sinh Do GVCN chưa thật quan tâm đến em Ý kiến khác:………………… Nguyên nhân bỏ học từ phía thân học sinh: Do chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc học Do học lực yếu khả lên lớp Do tai nạn rủi ro, sức khỏe yếu, thiên tai, dịch bệnh Do lấy vợ, lấy chồng Ý kiến khác:………………… Câu 3: Khi “bạn thân” em nghỉ học, em làm gì? Tự nguyện đến nhà vận động bạn học lại Đi đến nhà bạn vận động giáo viên chủ nhiệm yêu cầu Khơng làm Ý kiến khác:…… Câu 4: Trong thời gian đến em có ý định bỏ học khơng Có Khơng Câu 5: Nếu phải nghỉ học em nghĩ lý khiến em nghỉ học Do học yếu nên chán học Do cha mẹ muốn em nghỉ học để làm kinh tế gia đình khơng khó khăn Do hồn cảnh gia đình khó khăn Do gia đình khơng hòa thuận( bố mẹ bỏ nhau, ly thân, có nguy đổ vở) Do trường xa nhà, lại khó khăn Do bạn bè rủ rê Do ham chơi game Thầy có lời lẽ nặng lời Thầy dạy khó hiểu, khơng hứng thú Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, nghèo nàn Ý kiến khác:………………… Câu 6: Nếu em nghỉ học, cha mẹ em không đồng ý buột em phải học lại em làm Nghe lời cha mẹ học lại Kiên không học lại mẹ có làm Đi học lại điều kiện với cha mẹ Ý kiến khác………………… Câu 7: Nếu em nghỉ học, sau khuyên em em học lại Cha mẹ Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm Đại diện Hội khuyến học Hội phụ nữ Hội Nông dân Hội Cựu chiến binh Đoàn niên xã Bạn bè Cán thôn Ý kiến khác:…………………… Câu 8: Trong lớp em, học sinh nghỉ học buổi GVCN nhắc nhở liên lạc với gia đình buổi buổi buổi Từ buổi trở lên Ý kiến khác:………… Câu 9: Theo em, bạn muốn nghỉ học thường có biểu sau đây: Vắng học nhiều buổi khơng có lý Đến lớp khơng ghi chép bài, có biểu chán nản Có tâm với bạn bè khả bỏ học Không thực yêu cầu giáo viên Xa lánh bạn bè, sống khép kín Trong học khơng tập trung hay nói chuyện Ý kiến khác:…………………… Câu 10: Theo em, để học sinh khơng bỏ học nhà trường, gia đình, quyền hội đồn thể xã, hội khuyến họ cần làm gì? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO HS BỎ HỌC Câu 1:Vì em nghỉ học? Câu 2: Khi em nghỉ học gia đình em có ý kiến khơng? Câu 3: Khi em nghỉ học có đến vận động em học lại? PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CHA MẸ HS BỎ HỌC Câu 1:Vì ơng bà nghỉ học? Câu 2: Khi ông bà nghỉ học ơng/bà có ý kiến khơng? Câu 3: Khi ông/bà nghỉ học có đến vận động em học lại? Câu 3: người định cho ông/bà nghỉ học? ... 80% trẻ từ đến tuổi vào học mẫu giáo; phấn đấu nước hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Năm 2020, huy động 99,7% trẻ tuổi vào học lớp 1, tỉ lệ lưu ban bỏ học tiểu học 0 ,5% ... vấn đề như: “ Thực trạng quản lý phối hợp nhà trường- gia đình cơng tác giáo dục HS trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An”của Hồ Văn Thơm [28]; “ Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục đạo đức cho. .. luật khác ngành giáo dục Quy chế phối hợp thực công tác bảo đảm “ An toàn an ninh trật tự” trường học năm học 20 15- 20 16 trường Mầm Non An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 16 Bài viết Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA HỌC SINH THCS BỎ HỌC, * Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội hay ở xã thường gọi là các hội đoàn thể xã( UBMTTQVN xã, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn TNCS Hồ chí Minh), các tổ chức xã hội ( Hội khuyến học; Ban đại diện CMHS), THỰCTRẠNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA HỌC SINH THCS BỎ HỌC TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN, - Cơ sở vật chất, qui mô trường lớp, * Nhận thức về vai trò của người thực hiện sự phối hợp nhà trường với gia đình,Chính quyền, các hội đoàn thể, hội khuyến học, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA HỌC SINH THCS BỎ HỌC TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay