GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

107 13 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THAO GIANG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO ĐỒN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THAO GIANG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO ĐỒN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Thị Nho HÀ NỘI, NĂM 2017 DANH MỤC VIẾT TẮT TT 10 NỘI DUNG Bộ Tài nguyên & Môi trường Tác động mơi trường Biến đổi khí hậu Cụm cơng nghiệp Đa dạng sinh học Hệ sinh thái Vùng ven biển Kinh tế - xã hội Bảo vệ thực vật Thanh niên xung kích KÝ TỰ VIẾT TẮT TN&MT TĐMT BĐKH CCN ĐDSH HST VVB KT - XH BVTV TNXK LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu khảo sát khách quan, thân trực tiếp thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Luận văn Nguyễn Thao Giang LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới TS Hoàng Thị Nho, Giảng viên Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người thầy tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Tâm lý - Giáo dục, cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện, nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình theo học chuyên ngành Cao học Giáo dục Phát triển cộng đồng trường Trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành Đồn Tuy Hòa, Ban Chấp hành Đồn trực thuộc Thành Đồn Tuy Hòa bạn đoàn viên, niên địa bàn thành phố hỗ trợ, giúp đỡ để tác giả hoàn thành cơng trình nghiên cứu khoa học Xin bày tỏ lòng tri ân đến gia đình, người thân bạn bè động viên, chia sẻ, khích lệ tác giả suốt thời gian học tập hoàn thành Luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Luận văn Nguyễn Thao Giang MỤC LỤC 7.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn DANH MỤC BẢNG Bảng Thống kê độ tuổi khảo sát đoàn viên, niên 50 Bảng Thống kê địa điều tra đoàn viên, niên .51 Bảng Thống kê địa sinh sống đoàn viên, niên 51 Bảng Thống kê kết đánh giá đoàn viên, niên mức độ quan trọng việc bảo vệ môi trường 52 Bảng Đánh giá quan tâm đoàn viên, niên hoạt động bảo vệ môi trường diễn địa phương 52 Bảng Đánh giá đoàn viên, niên mức độ ảnh hưởng môi trường đến cộng đồng 53 Bảng Tổng hợp độ tuổi năm công tác cán Đoàn .58 Bảng Đánh giá mức độ cần thiết hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên .63 Bảng Đánh giá cán Đồn mức độ khó khăn thực hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên địa phương .68 Bảng 10 Đánh giá cán Đoàn mức độ phù hợp biện pháp tổ chức thực hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên .71 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ Về thực trạng nhận biết mơi trường đồn viên, niên địa phương 54 Biểu đồ Ý kiến đánh giá đoàn viên, niên giải pháp quản lí rác thải tốt 55 Biểu đồ Đánh giá cán Đồn mức độ nhiễm mơi trường 59 Biểu đồ Đánh giá cán Đoàn tầm quan trọng việc giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên địa phương .60 Biểu đồ Đánh giá cán Đoàn thực hoạt động 61 bảo vệ môi trường 61 Biểu đồ Đánh giá cán Đoàn mức độ tổ chức hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên 61 Biểu đồ Đánh giá việc tổ chức hoạt động phong trào nhằm nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên .66 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt tồn phát triển đời sống người, sinh vật phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước, dân tộc nhân loại, biển đổi số thành phần môi trường gây tác động đáng kể hệ sinh thái tự nhiên Nếu môi trường sống bị hủy hoại loại người có nguy bị hủy diệt, sống người gắn bó mật thiết với mơi trường Mơi trường tạo không gian sinh sống cho người, nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản xuất người, nơi chứa đựng, hấp thụ trung hòa chất thải từ trình sinh sống sản xuất người Môi trường không bảo vệ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường sống tồn cầu, chẳng hạn nạn đất, tình trạng khan nước ngọt, nạn tuyệt chủng loài sinh vật, biến đổi khí hậu, biến hay tuyệt chủng nhiều loài Với phát triển mạnh mẽ cơng nghiệp hóa, thị hóa, với gia tăng dân số nhanh nhiều quốc gia thải môi trường lượng lớn chất thải độc hại Môi trường sống bị ô nhiễm ngày trầm trọng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác chủ yếu hoạt động người Ảnh hưởng tác hại mà người gây cho môi trường không giới hạn phạm vi vùng, quốc gia mà ảnh hưởng đến nước, khu vực giới Các tổ chức quốc tế dự báo, hành tinh phải gánh chịu thảm họa môi trường nghiêm trọng thời gian tới khơng có thay đổi từ ý thức đến hành động để bảo vệ môi trường Cùng với xu phát triển chung giai đoạn phát triển cơng nghiệp hóa đất nước, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú n nói riêng bước vào thời kỳ thời kỳ đại hóa đất nước với đời phát triển nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu cơng nghiệp địa bàn tỉnh; đồng thời, dân số ngày gia tăng, nhu cầu người ngày phong phú nên việc khai thác tài nguyên phát thải chất thải mơi trường ngày nhiều Tình trạng nước biển bị xâm ngập mặn vào đất liền, đất trống, đồi núi trọc suy thoái nguồn gen động thực vật có chiều hướng gia tăng Hiện lượng rác thải thải từ hộ gia đình khơng nơi quy định nơng dân nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Mà ngun nhân ý thức tập thể cá nhân chưa cao, chưa đặt vấn đề bảo vệ mơi trường lên vị trí hàng đầu, xem nhẹ tác hại môi trường đến với đời sống người phát triển kinh tế - xã hội địa phương Bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vững trở thành nội dung quan trọng chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Bảo vệ môi trường vấn đề mang tính sống đất nước, yếu tố định phát triển bền vững xã hội, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sống, thể chất giống nòi dân tộc, đòi hỏi phải có đồng lòng, đồng sức người chung tay, tâm tồn xã hội Bảo vệ mơi trường đã, vấn đề sống người, gia đình, cộng đồng dân cư; việc phải làm thường xuyên, liên tục trách nhiệm công dân Tuy nhiên, nay, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường lực lượng đoàn viên, niên chưa trọng mức Thanh niên người chủ tương lai, đất nước chưa trang bị kiến thức hành vi bảo vệ môi trường làm đất nước chậm phát triển ảnh hưởng đến chất lượng sống toàn xã hội năm tới Ý thức bảo vệ mơi trường đồn viên niên khối trường học, “Giỏ rác mơi trường xanh - - đẹp” sử dụng túi bảo vệ mơi trường, thay sử dụng nhiều bao nilon thơng qua vận động “Nói khơng với túi nilon”; tổ chức sân chơi cuối tuần cho em thiếu nhi với chủ đề “Môi trường chúng em”; tổ chức hội thi vẽ tranh, thiết kế thời trang với chủ đề “Thiếu nhi với công tác bảo vệ mơi trường”, “Vì mơi trường thân thiện” - Các cấp Đồn cần chủ động cơng tác vận động đoàn viên niên nhân dân chuyển đổi cấu, giống trồng, vật nuôi, điều chỉnh vụ mùa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Chủ động áp dụng công nghệ sản xuất mới, tiết kiệm lượng, chất thải - Chỉ đạo 100% tổ chức sở Đoàn đăng ký đảm nhận thực cơng trình, phần việc niên cụ thể, hiệu thiết thực, gắn với hoạt động tâm hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm”; “Giờ trái đất”; “Tuần lễ Quốc gia nước vệ sinh môi trường”, “Ngày Đa dạng sinh học hưởng ứng Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Ngày môi trường giới”, “Chiến dịch làm cho giới hơn” hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh” thơng qua hoạt động góp phần bước xây dựng môi trường sống ngày “Xanh - Sạch - Đẹp” - Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên niên tình nguyện quân tuyên truyền thực vệ sinh mơi trường nơi cơng cộng hộ gia đình, thực quy ước nếp sống văn minh đô thị; tuyên truyền cách phòng tránh thiên tai, lụt bão dịch bệnh cho thiếu niên nhân dân …đặc biệt hoạt động vệ sinh môi trường sau đợt thiên tai dịch bệnh xảy - Tổ chức đồng loạt Chiến dịch truyền thông Ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện tất sở Đoàn, đoàn viên, niên toàn tỉnh gắn với hoạt động cụ thể như: Vệ sinh môi trường thu gom rác thải, trồng xanh, nạo vét kênh mương, xóa biển quảng cáo trái phép… 85 - Các Đồn sở, Chi Đồn đảm nhận cơng trình phần việc niên, thực tuyến đường xanh - - đẹp, tuyến sông đẹp… gắn với việc xây dựng khóm, ấp an tồn, đẹp, văn minh - Tổ chức hoạt động khác tình nguyện mơi trường diễu hành xe đạp, trồng cây, dọn vệ sinh, ngày hội tái chế chất thải tổ chức, lồng ghép với hoạt động điểm nêu - Tổ chức Đồn sở tích cực vận động đồn viên, thiếu nhi nhân dân bỏ rác nơi quy định, không đổ nước thải nơi công cộng; khơng thả rong động vật nơi cơng cộng; tích cực xây dựng, giữ gìn cảnh quan thị, khu dân cư sạch, đẹp - Các cấp Đoàn tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xây dựng cơng trình nước nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời nhà tiêu không hợp vệ sinh xa nơi ở, xây lò đốt rác thải Tổ chức trồng xanh, chăm sóc xanh tuyến đường; vận động nhân dân trồng xanh, bồn hoa khuôn viên nhà để tạo mảng xanh 3.2.2.2 Tổ chức tập huấn nâng cao lực hoạt động bảo vệ môi trường cho cán đoàn đoàn viên, niên - Phối hợp quan chức có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán Đoàn chủ chốt cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Đội niên xung kích tình nguyện sở, đội viên đội niên tình nguyện bảo vệ tài ngun mơi trường toàn Thành phố (thuộc khối xã, phường khối trường học) kỹ công tác bảo vệ tài ngun mơi trường, phòng chống dịch bệnh; kỹ vận động đoàn viên, thiếu nhi nhân dân thực tốt việc giữ gìn vệ sinh mơi trường… - Tổ chức cổ vũ, vận động đoàn viên, niên qun góp, đăng ký đảm nhận cơng trình, phần việc niên như: tổ chức trồng rừng hạn chế 86 lụt, bão; thu gom rác thải, bảo vệ dòng sơng, đảm nhận tuyến đường xanh sạch… 3.2.2.3 Phát huy nhân rộng gương điển hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường cộng đồng Để làm công tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên nói riêng tồn xã hội nói chung sở Đồn ngồi việc làm tốt cơng tác tun truyền tổ chức hoạt động thu hút đông đảo hưởng ứng cộng đồng tham gia việc kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích cơng tác bảo vệ môi trường phát xử lý hành động cố tình gây nhiễm mơi trường địa phương, đơn vị xem việc làm quan trọng mà tổ chức Đoàn quyền địa phương cần thường xuyên thực Bởi vì, thơng qua hình thức tun dương, khen thưởng giúp cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cơng tác bảo vệ mơi trường người tuyên truyền viên có sức thuyết phục đến người xung quanh để chung tay bảo vệ môi trường 3.2.2.4 Thành lập đội vệ sinh mơi trường tự quản - Nâng cao vai trò Đội tình nguyện xanh, Đội niên xung kích việc chủ động tham gia phát hiện, kịp thời tố giác, đề xuất phối hợp với ngành chức thực việc xử lý chất thải, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường diễn cộng đồng - Tổ chức lựa chọn lực lượng, xây dựng mơ hình Đội tình nguyện xanh, Đội niên xung kích, Đội tun truyền măng non làm nòng cốt trực tiếp tham gia hoạt động bảo vệ tài ngun, mơi trường lưu vực sơng, dòng sông Phấn đấu xã, phường thành lập 01 Đội tình nguyện xanh, Đội niên xung kích với số lượng từ 10 - 20 thành viên 87 - Các sở Đoàn tiếp tục củng cố, xây dựng mơ hình đội niên xung kích, đội tình nguyện bảo vệ mơi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nhân rộng tuyến đường niên tự quản, làng xã xanh, sạch, đẹp; xây dựng mơ hình góc phố sạch, đội tun truyền măng non, cánh đồng khơng có vỏ thuốc trừ sâu; hỗ trợ triển khai thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã niên thu gom rác thải - Mỗi chi đồn thơn, khu phố đảm nhận dọn dẹp vệ sinh đoạn đường Thanh niên tự quản phân cơng Mỗi tháng, tổ chức cho đồn viên, niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, bóc xóa biển quảng cáo, phát quang bụi rậm Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền loa phát thanh, cổ động nhằm tuyên truyền ý thức bà nhân dân giữ gìn sinh mơi trường, đường làng, ngõ phố 3.3 KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO ĐỒN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈN PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 3.3.1 Các hoạt động tổ chức - Tuyên truyền trực quan công tác bảo vệ mơi trường hình thức: treo băng rơn, pano, hiệu, lễ mittinh, chương trình phát thanh niên - Chiếu phim, tư liệu liên quan đến vấn đề tiết kiệm tài nguyện, biến đổi khí hậu góp phần nâng cao kiến thức nhận thức bảo vệ mơi trường; - Văn nghệ, trình diễn thời trang tái chế; tranh, ảnh, tuyên truyền bảo vệ môi trường - Tổ chức Hội thi tuyên truyền công tác bảo vệ mơi trường, ứng phó biến đổi khí hậu - Tổ chức Ngày hội niên bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường giới (5/6) 88 - Tổ chức Chương trình phát động tiết kiệm điện, tiết kiệm lượng hưởng ứng Giờ Trái Đất - Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng vào dịp Tết âm lịch hàng năm - Trưng bày mơ hình, sản phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường; - Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước Vệ sinh môi trường - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới - Ra quân tổ chức chương trình tình nguyện như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, bóc xóa quảng cáo trái quy định, vệ sinh môi trường theo định kỳ - Thành lập đội hình niên tự quản, niên xung kích bảo vệ mơi trường, đội tun truyền xây dựng sở 3.3.2 Kết thực hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, niên thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú n 3.3.2.1 Cơng tác tun truyền, giáo dục - Trong thời gian qua, Đoàn niên thể rõ vai trò tiên phong, tình nguyện, xung kích đầu việc tổ chức hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thiếu nhi bảo vệ môi trường như: đạo cấp Đoàn tổ chức triển khai hoạt động bảo vệ môi trường nhân Ngày môi trường giới (5/6), Tuần lễ Quốc gia Nước vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới hơn, ngày kỷ niệm, lễ lớn năm - Thông qua phương tiện thông tin tuyên truyền Đoàn như: Phát thanh niên, bảng tin online… phát hành tháng 01 số tuyên truyền, phản ánh kịp thời nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường, hoạt động bật công tác bảo vệ môi trường thời gian vừa qua Triển khai “Xây dựng thí điểm mơ hình Khu dân cư xanh - - đẹp - an toàn - văn minh” Kết triển khai thực thí điểm mơ hình Khu dân cư xanh - 89 - đẹp - an toàn - văn minh 04/16 xã địa bàn thành phố Mơ hình triển khai thực hiệu cấp ủy Đảng, quyền nhân dân đồng tình ủng hộ 3.3.2.2 Chương trình xung kích tình nguyện sống cộng đồng - Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai đến cấp Đoàn đồng loạt triển khai, tổ chức cho đoàn viên, niên quân, thực hiệu hoạt động “Ngày Thứ tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm đội niên xung kích, tình nguyện, CLB đạp xe mơi trường, Trong năm 2016, cấp Đoàn toàn tỉnh tổ chức 40 lễ quân tham gia quét dọn vệ sinh môi trường khu dân cư đông đúc, trồng 200 xanh khuôn viên trường học, quan, khu vực ven bờ bãi biển thành phố, xây dựng 12 cơng trình niên niên đảm nhiệm, - Các cấp Đoàn toàn thành phố đồng loạt tổ chức cho đoàn viên, niên quân sửa chữa, cải tạo khơi phục cơng trình cấp nước vệ sinh cơng cộng; vận động đồn viên, niên nhân dân bảo vệ môi trường, nguồn nước; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, nâng cao chất lượng môi trường sống cơng tác quản lý, sử dụng cơng trình có hiệu quả, bền vững Phát huy vai trò nòng cốt đội niên xung kích, tình nguyện, bảo vệ mơi trường gắn với phong trào “Tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa chung tay xây dựng nơng thơn văn minh thị”, “Mỗi người hành động mơi trường xanh-sạch-đẹp”, “Hãy giữ vệ sinh không vứt rác đường” Phát huy tinh thần xung kích đồn viên niên việc tham gia giữ gìn nguồn nước sạch, bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu - Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” cấp Đoàn trọng phát động triển khai thực với nhiều mơ hình 90 hiệu thiết thực như: nhận chăm sóc vườn hoa, cảnh, trồng xanh, làm mặt bàn, ghế, giữ gìn vệ sinh đoạn đường “thanh niên tự quản”, “đoạn đường em chăm” - đẹp, làm vệ sinh quan, đơn vị vào chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần, làm bờ biển, thu gom rác thải nơi công cộng với 2.000 lượt cán bộ, đồn viên, niên tham gia góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động thiếu niên công tác vào vệ môi trường Phong trào đông đảo bạn học sinh-sinh viên hưởng ứng thực như: Tích cực giữ gìn vệ sinh khu trường học ký túc xá, tạo môi trường học đường xanh - - đẹp Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh xanh - - đẹp Thực lớp học sẽ, ln có khăn bàn, lọ hoa, vệ sinh sẽ; Ký túc xá, Nhà trọ học sinh sinh viên tự quản, xây dựng ký túc xá nhà trọ văn minh, đẹp - Tổ chức hội thi tuyên truyền bảo vệ môi trường như: thi cắt dán hiệu tun truyền với chủ đề “Vì mơi trường xanh - - đẹp”, “Vì mơi trường khơng hút thuốc lá”; hội thi tuổi trẻ Thành phố Tuy Hòa tham gia xây dựng nơng thơn văn minh đô thị; vận động thiếu niên sử dụng “Giỏ rác mơi trường xanh - - đẹp” sử dụng túi bảo vệ mơi trường, thay sử dụng nhiều bao nilon thơng qua vận động “Nói không với túi nilon” kết thu hút 5.000 lượt đoàn viên, thiếu nhi địa bàn thành phố hưởng ứng tham gia - Vận động 100% đoàn viên, niên tham gia ký cam kết thực vận động “Thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh khu dân cư” gắn với nội dung có nội dung “Thanh niên với vệ sinh môi trường” Tiếp tục phổ biến tuyên truyền sâu rộng cấp “Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng mơi trường làm việc khơng khói thuốc lá” nhằm bảo vệ sức khỏe đoàn viên, niên, học sinh, sinh viên tạo môi trường làm việc lành mạnh, không khói thuốc 91 3.3.2.3 Đánh giá kết thực công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đồn viên, niên thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thời gian qua Thời gian qua, đoàn viên niên địa bàn thành phố Tuy Hòa tích cực sơi cơng tác bảo vệ môi trường, gây ấn tượng tạo hiệu tuyên truyền tốt đẹp tới nhân dân cộng động xung quanh hoạt động kêu gọi giữ gìn vệ sinh mơi trường, trồng xanh, vệ sinh đường phố, hồ, kênh, kêu gọi bảo vệ động vật quý Tuổi trẻ - tuổi của, nhiệt huyết, động, đam mê, sáng tạo, tuổi để phấn đấu đóng góp sức trẻ vào cơng xây dựng đất nước Có lẽ nhận thức vai trò trách nhiệm lớn lao mà tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa có nhiều cố gắng đóng góp cho xã hội Khơng lực lượng xung kích lăn xả vào “mặt trận”, lĩnh vực, “đâu cần niên có, đâu khó có niên” mà “mặt trận bảo vệ môi trường” niên, tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa làm tốt vai trò Những hoạt động thường niên Đoàn Thanh niên cấp tổ chức như: “Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thơi thúc đồn viên, niên toàn thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động quân tuyên truyền tham gia bảo vệ môi trường, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: dọn vệ sinh, thu gom rác thải đường làng, ngõ, xóm; trồng, chăm sóc bảo vệ xanh Các hoạt động tác động đến nhận thức mơi trường nhóm đối tượng đồnviên, niên khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức, tiến tới hành động đầu công tác vận động, tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường Cùng với hoạt động sôi ấy, tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa ln nỗ lực xây dựng mơ hình kiểu mẫu bảo vệ mơi trường như: Nhà tiêu 92 hợp vệ sinh”, "Làng xã xanh - - đẹp", “Tổ hợp tác, Hợp tác xã niên làm dịch vụ thu gom rác thải”; “Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ mơi trường”; “Tuyến sơng an toàn, đẹp”; “Trồng rừng ngập mặn, rừng hoàn nguyên, rừng phi lao chắn song” Các mơ hình Đồn niên xây dựng trì góp phần tác động tích cực đến nhận thức, cải thiện mơi trường sống, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình niên, gia đình sách vùng khó khăn, đồng thời, đem lại hiệu thiết thực công tác bảo vệ môi trường địa phương Vai trò niên nói riêng tổ chức trị xã hội nói chung góp phần bảo vệ mơi trường quan trọng, ghi nhận đánh giá cao Các cấp Đồn tích cực triển khai gắn với chương trình hành động Đồn niên hàng năm, thể qua cơng trình, phần việc niên cụ thể, thiết thực, hiệu bước đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đáng Đồn viên niên góp phần bảo vệ mơi trường cấp ủy, quyền cấp quan tâm, ủng hộ đồng thuận nhân dân Tuy nhiên, để phần việc mà niên tham gia q trình góp phần bảo vệ mơi trường, đối phó với biến đổi khí hậu vào hoạt động mang tính bền vững có chiều sâu, cấp Đoàn cần triển khai thực số giải pháp, như: Tiếp tục tổ chức triển khai thực có hiệu chủ trương pháp luật Đảng Nhà nước hoạt động bảo vệ môi trường, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thiếu niên, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ cải thiện mơi trường, góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng sống, xây dựng phát triển môi trường bền vững Cần tranh thủ quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy địa phương để tổ chức hoạt động bảo vệ mơi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, cụ thể phong trào Đồn tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị… 93 94 Tiểu kết chương Công tác bảo vệ môi trường xem nội dung quan trọng chương trình cơng tác Đồn phong trào niên, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức mơi trường cho đồn viên, niên nói riêng, quần chúng nhân dân nói chung cần thiết Các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ mơi trường, sử dụng tiết kiệm lượng sinh hoạt, bỏ rác nơi quy định, trồng chăm sóc xanh, tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác thải hai bên đường, xây dựng tuyến đường xanh - đẹp khơng rác thải có sức lan tỏa rộng hưởng ứng tích cực đồn viên, thiếu niên nhân dân Có thể khẳng định, tuổi trẻ thành phố Tuy Hòa xung kích tình nguyện với nhiều việc làm thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động tun truyền đến đơng đảo đồn viên nhân dân, góp phần tích cực việc nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ, việc làm, tinh thần tự nguyện, tự giác tuổi trẻ việc bảo vệ mơi trường biến đổi khí hậu, khắc họa hình ảnh hệ niên thành phố Tuy Hòa thời kỳ với lòng yêu nước trách nhiệm công dân, sẵn sàng dấn thân, tình nguyện sống góp phần xây dựng môi trường - đẹp - đẹp bền vững Bảo vệ mơi trường vấn đề sống nhân loại, nhiệm vụ người, làm điều q lớn lao mà bảo vệ mơi trường đầu từ hành động cụ thể, thiết thực nơi sinh sống chúng ta, điều có tác động lan tỏa đến tồn cầu, góp phần làm cho giới ngày xanh, 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu "Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng" cho thấy rằng: công tác giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bên cạnh thành tựu Đoàn Thanh niên cấp đạt thời gian qua tồn tại, hạn chế định cách thức triển khai xây dựng cách làm có hiệu quả, thiết thực sâu vào hoạt động để thu hút đoàn viên, niên hưởng ứng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường địa phương Đề tài chứng minh rằng, để làm tốt công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đồn viên, niên Đồn Thanh niên cấp cần chủ động công tác phối hợp với ban, ngành chức địa phương việc thường xuyên tổ chức hoạt động nhằm thay đổi ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên Sự đạo kịp thời cấp ủy Đảng tiền đề để Đoàn Thanh niên cấp đẩy mạnh việc tham mưu cho cấp ủy đảm nhận thực cơng trình, phần việc niêný nghĩa để thu hút hưởng ứng tham gia đoàn viên, niên việc xây dựng giữ gìn mơi trường ngày phát triển Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả biện pháp nhằm giúp cho đoàn viên, niên nâng cao ý thức cá nhân việc giữ gìn mơi trường Trang bị cho người chủ tương lai đất nước kiến thức bổ ích để mai sau có giải pháp hữu hiệu góp phần vào việc xây dựng bảo vệ quê hương ngày giàu mạnh văn minh 96 Kiến nghị - Các quan ban, ngành chức có liên quan thường xuyên hỗ trợ, cấp phát tài liệu công tác bảo vệ mơi trường cho cấp Đồn tồn thành phố quy trình xử lý, lọc nước sạch; quy trình xây dựng nhà vệ sinh nơng thơn (tài liệu cụ thể), mơ hình bếp đốt tiết kiệm lượng-năng suất xanh; mơ hình nhà cầu, hố xí nơng thơn hợp vệ sinh; mơ hình thu gom xử lý rác thải… để học tập, rút kinh nghiệm nhân rộng - Cần hỗ trợ triển khai thí điểm 01 mơ hình bảo vệ mơi trường như: mơ hình bếp đốt tiết kiệm lượng-năng suất xanh; mơ hình nhà cầu hố xí nơng thơn hợp vệ sinh; mơ hình thu gom xử lý rác thải… để học tập, rút kinh nghiệm nhân rộng - Bổ sung kinh phí hoạt động hàng năm cho Đồn niên cấp để thực công tác tuyên truyền tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường - Tập huấn cán Đồn xây dựng mơ hình giáo dục ý thức mơi trường cho đồn viên, niên theo tiếp cận cộng đồng 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Căn văn số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/6/2014 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Bảo vệ môi trường ([1], [4], [6], [7], [8]) Căn Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động quốc gia biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 ([2]) Nghị số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường ([3]) Giáo trình Tâm lý học đại cương GS TS Nguyễn Quang Uẩn - Chủ biên TS Nguyễn Văn Lũy, TS ĐInh Văn Vang biên soạn tái lần thứ 11 nhà xuất Đại học Sư phạm sản xuất ([5]) Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 ([9], [10]) Giáo trình Phát triển cộng đồng Trường Đại học lao động xã hội ([11]) Giáo trình Phương pháp tiếp cận giáo dục - Phát triển cộng đồng Nhà xuất giáo dục ban hành Lê Huy Bá (2002), Tài nguyên Môi trường phát triển bền vững, NXB Khoa học kỹ thuật Nguyễn Đức Kháng, Giáo dục Môi trường cho Cộng đồng khu bảo tồn thiên nhiên, NXB Thanh niên (2008) 10 Lê Văn Lanh (2006), Giáo dục Môi trường, NXB GD 11 La Tổ Đức (2003), Thế Giới khoa học Mơi Trường, NXB Văn hố thơng tin 12 Lưu Đức Hải (2000), Môi Trường cho phát triển bền vững, NXB ĐHQGHN 13 Lê Văn Khoa (2006), Khoa học Môi trường, NXB Giáo Dục 98 14 Võ Văn Phú người khác (1998), Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tính đa dạng sinh học, NXB giáo dục đào tạo - Đại học Huế 15 Chương trình hành động số: 01/CTr-UBND, ngày 03/01/2014 UBND tỉnh Phú Yên việc thực Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16 Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 05/9/2014 UBND tỉnh Phú Yên việc Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên năm 2015 17 Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 24/8/2016 UBND tỉnh Phú Yên việc Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên năm 2017 18 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (2009), Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010 định hướng bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 19 Công văn số:1724/STNMT-BHĐ, ngày 14/9/2015 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Yên v/v phối hợp thực quy định điều 79 Luật Tài nguyên, môi trường biển hải đảo 20 Sở Tài nguyên - Môi trường (2008), Các biện pháp kiểm sốt nhiễm quản lý chất thải - công cụ pháp lý kinh tế, NXB Cục Môi trường 21 Sở Tài nguyên môi trường (2009), Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010, Phú Yên Báo cáo trạng môi trường tổng thể tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006 - 2010, Phú Yên 22 Chương trình hành động số 12 CT/TWĐTN, ngày 24/10/2013 Ban Bí thư Trung ương Đồn “Phát huy vai trò xung kích niên ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ mơi trường”; 23 Một số hình ảnh cơng tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, niên Đoàn Thanh niên cấp tổ chức 99 ... pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho Đoàn viên, niên Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO ĐỒN VIÊN, THANH NIÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 1.1 TỔNG... bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên dựa vào cộng đồng Chương 2: Thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho đồn viên, niên Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Chương 3: Các biện pháp giáo dục. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THAO GIANG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO ĐỒN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay