BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP

186 5 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CAO THỊ HỒNG LAM BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CAO THỊ HỒNG LAM BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO THỊ OANH HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng 06 năm 2017 Tác giả luận án Cao Thị Hồng Lam LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục phát triển cộng đồng với đề tài “Biện pháp phát triển lực dạy học cho đội ngũ giảng viên trẻ trường Đại học Phú Yên dựa vào cộng đồng nghề nghiệp” kết trình nỗ lực thân giúp đỡ, động viên khích lệ q thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp người thân Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Đào Thị Oanh trực tiếp hướng dẫn tận tình hỗ trợ, cung cấp tài liệu, thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn quý Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội, quý thầy cô Khoa Tâm lý – Giáo dục tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc học tập - nghiên cứu khoa học Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Lãnh đạo trường Đại học Phú Yên, tập thể giảng viên Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn hỗ trợ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn anh chị đồng nghiệp, sinh viên trường Đại học Phú Yên hợp tác, giúp đỡ, cung cấp thông tin cho luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè người thân đồng hành, hỗ trợ động viên suốt thời gian qua! TÁC GIẢ Cao Thị Hồng Lam DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐH ĐLC ĐTB CĐ CĐNN GV NL NLDH SV Đại học Độ lệch chuẩn Điểm trung bình Cộng đồng Cộng đồng nghề nghiệp GV Năng lực Năng lực dạy học Sinh viên MỤC LỤC CAO THỊ HỒNG LAM BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN HÀ NỘI, NĂM 2017 CAO THỊ HỒNG LAM BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ 1.1.1.2.Hướng nghiên cứu thực trạng lực dạy học giảng viên đại học 1.1.1.3.Hướng nghiên cứu biện pháp phát triển lực dạy học cho giảng viên 1.2 Một số vấn đề lí luận phát triển lực dạy học giảng viên trẻ dựa vào cộng đồng nghề nghiệp Tiểu kết chương Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 2.2.1.Thực trạng lực dạy học giảng viên trẻ Trường Đại học Phú Yên 2.2.1.1.Đánh giá chung thực trạng lực dạy học giảng viên trẻ trường Đại học Phú Yên 2.2.1.2 Thực trạng biểu cụ thể lực dạy học giảng viên trẻ trường Đại học Phú Yên 2.2.2 So sánh mặt biểu lực dạy học giảng viên trẻ Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .113 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ Bảng 0.1 Kết phân tích độ tin cậy thang đo Bảng 1.1 Khung lực dạy học giảng viên đại học Bảng 2.1 Thống kê số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Phú Yên Bảng 2.2 Thống kê số lượng, trình độ giảng viên trẻ Bảng 2.3 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Phân tích, cấu trúc lại nội dung, chương trình mơn học/ học phần" “Phát triển chương trình mơn học” Bảng 2.4 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Biên soạn đề cương mơn học" “Phát triển chương trình mơn học” Bảng 2.5 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Biên soạn giảng, giáo trình, học liệu mơn học" “Phát triển chương trình mơn học” Bảng 2.6 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Lập kế hoạch học" Bảng 2.7 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc “Tổ chức, quản lý dạy học” Bảng 2.8 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Sử dụng PPDH, hình thức tổ chức dạy học" Bảng 2.9 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Lựa chọn, sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin" Bảng 2.10 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc "Đánh giá kết học tập SV" Bảng 2.11 Tự đánh giá GV nhóm cơng việc “Tự học, tự bồi dưỡng phát triển NLDH” Bảng 2.12 Mức độ ảnh hưởng CĐNN đến phát triển NLDH GV trẻ Bảng 2.13 Hoạt động CĐNN nhằm phát triển NLDH GV trẻ Bảng 3.1 Tự đánh giá NLDH GV trẻ Bảng 3.2 Tự đánh giá NLDH GV trẻ - mức yếu, Bảng 3.3 Mong muốn SV phát triển NLDH GV trẻ Biên soạn giáo trình theo hướng tiếp cận tự học, tự nghiên cứu 14 Sưu tầm học liệu phục vụ hoạt động dạy học 15 Biên soạn học liệu phục vụ hoạt động dạy học 16 Dịch thuật tài liệu phục vụ hoạt động dạy học Giáo trình môn học cập nhật định kỳ phù hợp với thực 17 tiễn giáo dục phổ thông, thực tiễn lao động Giáo trình mơn học biên soạn phù hợp với trình độ kiến 18 thức hiểu biết sinh viên Năng lực lập kế hoạch học 19 Xây dựng giảng theo quy trình Lập kế hoạch họcdựa vào q trình học tập trước 20 đánh giá trình độ nhận thức sinh viên 21 Xác định phương pháp dạy học phù hợp với học 22 Lựa chọn phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với học 23 Viết mục tiêu xác định trọng tâm học 24 Xây dựng tiêu chí làm cơng cụ đánh giá hiệu học 25 Thực điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch học 26 Vận dụng lý thuyết sư phạm vào lập kế hoạch học 27 Cung cấp, giới thiệu đầy đủ đề cương môn học 28 Cung cấp đầy đủ học liệu liên quan đến môn học Năng lực thực kế hoạch học Tổ chức hoạt động khác nhau, tận dụng nguồn lực cộng 29 đồng để sinh viên học tập qua trải nghiệm 30 Hướng dẫn sinh viên đặt câu hỏi tự trả lời câu hỏi 31 Nhiệt tình, quan tâm tới sinh viên 32 Phản hồi cho sinh viên tiếp nhận ý kiến phản hồi từ sinh viên 33 Quan tâm tới sinh viên có khó khăn lớp học 34 Khuyến khích suy nghĩ riêng, sáng tạo sinh viên Theo dõi tiến sinh viên, hỗ trợ sinh viên gặp khó 35 khăn việc học 36 Lắng nghe sinh viên với tôn trọng Tạo môi trường học thuật tương tác tích cực, khuyến khích 37 sinh viên phát triển tư phản biện Tổ chức dạy học phân hóa phù hợp với đặc điểm, khả 38 SV 39 Hướng dẫn sinh viên dạy học tích cực dạy học phân hóa Đa dạng hóa phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội 40 dung học nhu cầu sinh viên Giới thiệu nguồn tài liệu, áp dụng phương pháp 41 giảng dạy khác sử dụng tài liệu 13 2,75 3,08 3,50 4,50 3,50 2,00 3,96 3,54 2,67 4,50 4,00 3,50 3,50 3,58 3,50 3,25 3,79 4,00 3,78 4,00 3,91 3,83 3,95 4,00 3,50 3,83 4,00 3,75 3,75 3,75 3,25 3,75 3,50 4,25 4,25 3,66 3,88 4,04 3,96 3,54 3,63 3,67 4,29 4,42 3,85 4,00 4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 3,80 3,75 4,08 3,50 3,25 4,25 4,00 4,25 4,00 3,67 4,38 4,21 3,83 4,17 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,88 3,50 4,75 4,33 4,00 3,75 3,83 3,50 3,00 3,54 3,50 3,00 3,63 3,00 3,50 3,79 3,50 4,00 3,96 3,50 Sử dụng câu hỏi thảo luận lớp để thúc đẩy tính tích cực đánh giá hiểu biết sinh viên 43 Thiết kế hoạt động semina phù hợp nội dung dạy Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm, chiến 44 lược học tập sinh viên Sử dụng phương pháp dạy học định hướng lực sáng tạo 45 giải vấn đề sinh viên Sử dụng phương pháp dạy học định hướn, phát triển 46 lực nghiên cứu khoa học sinh viên Sử dụng hình thức dạy học định hướng lực tự học 47 sinh viên Liên hệ tình từ thực tiễn giáo dục phổ thông, 48 lao động nghề nghiệp vào học 49 Lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học phù hợp với học 50 Sử dụng tranh vẽ, đồ thị, sơ đồ nội dung phù hợp 51 Sử dụng trợ giúp phương tiện nghe nhìn thích hợp Sử dụng phương tiện trợ giúp giảng dạy thích hợp có 52 hiệu 53 Sử dụng mạng internet dạy học Năng lực đánh giá kết học tập sinh viên Tổ chức đánh giá trình hoạt động học tập rèn 54 luyện nghề nghiệp sinh viên Xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá thành tích học tập 55 sinh viên Cung cấp thông tin phản hồi trước sau trình 56 đánh giá Lựa chọn phương pháp đánh giá đa dạng, phù hợp nội dung 57 học tập Biên soạn đề thi hướng vào đánh giá lực thực 58 sinh viên 59 Thiết kế đề thi đánh giá lực tư bậc cao Sử dụng nhiều kỹ thuật đánh giá thích hợp để thúc đầy sinh 60 viên học tập, rèn luyện Chỉ dẫn cho sinh viên biết họ đánh 61 khóa học 62 Sinh viên hài lòng với cách thức mà họ đánh giá 63 Kết hợp đánh giá trình với đánh giá kết môn học Phản hồi, theo dõi, quản lý tiến trình học tập 64 rèn luyện sinh viên Năng lực tự học, tự bồi dưỡng phát triển lực dạy học 42 3,25 3,71 3,50 3,50 3,54 3,50 3,50 3,63 3,50 3,25 3,63 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,79 3,50 3,25 4,04 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,63 3,71 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 3,25 3,66 3,71 3,77 4,50 3,68 3,50 3,96 3,00 3,50 3,50 4,00 3,50 3,71 3,00 3,75 3,75 4,00 3,75 3,58 4,00 3,75 3,58 3,50 3,75 3,75 4,00 3,25 4,25 4,00 3,75 4,25 3,79 3,88 3,50 4,00 3,50 3,71 3,50 3,69 3,98 3,56 65 66 67 68 69 70 71 72 Xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng phù hợp cho giai đoạn Quan sát giảng viên khác, rút học từ thành công thất bại thân đồng nghiệp Tiếp nhận phản hồi đồng nghiệp Tiếp nhận phản hồi sinh viên Chủ động cập nhật kiến thức Chủ động làm kỹ dạy học Phát vấn đền nảy sinh thực tiễn dạy học Chủ động tìm giải pháp giải vấn đề nảy sinh hoạt động dạy học Trung bình chung 3,25 3,71 3,50 4,00 3,96 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 4,17 4,13 4,21 3,92 3,88 3,50 3,50 4,00 3,50 3,50 3,75 3,88 3,50 3,61 3,83 3,78 Bảng B10 Ảnh hưởng lòng yêu nghề đến phát triển NLDH GV trẻ Stt Lòng yêu nghề giảng viên trẻ ĐTB ĐLC Ý thức tự trọng nghề nghiệp 4,65 0,551 Coi giảng dạy niềm vui, cống hiến thân 4,42 0,564 Ham học hỏi, cầu thị, khiêm tốn 4,42 0,620 Tác phong làm việc khoa học, xác, có kế hoạch 4,39 0,558 Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 4,35 0,608 môn, nghiệp vụ Quan tâm đến sinh viên 4,16 0,523 Quan tâm đến đồng nghiệp 4,10 0,539 Thường xuyên trau dồi phẩm chất trị đạo đức 4,10 0,700 Trung bình chung 4,32 0,583 Bảng B11 Ảnh hưởng tinh thần trách nhiệm đến phát triển NLDH GV trẻ Stt Tinh thần trách nhiệm giảng viên trẻ Nhiệt tình giảng dạy Nỗ lực học tập, rèn luyện, BD chuyên môn, nghiệp vụ Luôn thực tốt qui chế, nội qui giảng dạy, chuyên mơn nghiêp vụ Quyết tâm hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu xã hội Dạy học gắn liền với thực tiễn công tác, đạt kết thiết thực Trung bình chung ĐTB ĐLC 4,55 0,506 4,48 0,508 4,42 0,620 4,39 0,558 4,29 0,693 4,43 0,577 Bảng B12 Ảnh hưởng tự học, tự bồi dưỡng đến phát triển NLDH GV trẻ Stt Ý thức tự học, tự bồi dưỡng giảng viên trẻ ĐTB ĐLC 4,52 4,32 4,26 4,23 4,16 3,87 4,23 0,508 0,702 0,514 0,617 0,638 0,763 0,624 Tích cực học tập nâng cao trình độ Thường xuyên cập nhật với tri thức Sẵn sàng vượt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao Chủ động, sáng tạo đổi phương pháp dạy học Tích cực trau dồi kiến thức ngoại ngữ, tin học Sáng tạo kiểm tra đánh giá kết học tập SV Trung bình chung Bảng B13 Đánh giá SV NLDH GV trẻ STT HOẠT ĐỘNG ĐTB ĐLC Tổ chức giải tình lao động thu thập từ thực tiễn Tích hợp dạy học với nghiên cứu khoa học Tổ chức thảo luận, seminar Tổ chức tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng sinh viên lớp dạy Tiếp nhận thơng tin phản hồi sinh viên lực dạy học GV Lấy thông tin phản hồi sinh viên lực dạy học GV 2,82 3,18 3,40 3,43 3,45 3,46 0,97 0,88 1,00 0,83 0,90 0,85 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tổ chức đánh giá nhanh kết học tập lớp Hướng dẫn sinh viên tự đánh giá kết thân Thực hành lớp Hướng dẫn SV cách tìm kiếm, khai thác, lưu trữ thông tin môn học Công khai kết kiểm tra, đánh giá Tích hợp dạy học với rèn luyện nghiệp vụ, kỹ Tích hợp dạy học với giáo dục, rèn luyện nhân cách Chuẩn bị sở vật chất, trang thiết bị dạy học Hướng dẫn cách thức kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên Sử dụng trang thiết bị dạy học Giới thiệu tồn kế hoạch mơn học cho SV trước bắt đầu khóa học Xây dựng mơi trường học tập tương tác, thân thiện Sử dụng CNTT dạy học Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động, tích cực tham gia học Thuyết trình giảng Chuẩn bị, giới thiệu cho sinh viên nguồn tài liệu học tập môn học Chuẩn bị, cung cấp đề cương chi tiết cho sinh viên bắt đầu môn học 3,48 3,49 3,62 3,65 3,72 3,74 3,77 3,77 3,82 3,88 3,95 3,97 3,98 4,00 4,05 4,22 4,29 0,77 0,77 0,82 0,78 0,72 0,64 0,68 0,75 0,64 0,70 0,80 0,68 0,78 0,66 0,76 0,65 0,58 Bảng B14 Điều SV hài lòng GV trẻ STT Điều hài lòng GV 10 11 Tích cực, nhiệt tình giảng dạy lớp Tinh thần trách nhiệm cao Kiến thức vững Gần gũi với sinh viên Vui vẻ, hòa động, nhiệt huyết, động Có lòng u nghề Phương pháp dạy làm sinh viên hứng thú Chuẩn bị kỹ trước lên lớp Tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên Tổ chức lớp học phù hợp Tác phong đảm bảo Số ý kiến 39 32 29 22 20 (%) 62,9% 51,6% 46,8% 35,5% 32,3% 14,5% 9,7% 8,1% 6,5% 4,8% 1,6% Tổng 62 274,2% Bảng B15 Điều SV chưa hài lòng GV trẻ STT Điều chưa hài lòng GV 10 Thiếu kinh nghiệm, vấp dạy Chưa có kinh nghiệm truyền đạt Kiến thức chưa tốt Chưa có phương pháp giảng dạy phù hợp Lúng túng sinh viên đặt câu hỏi Chưa phát huy hết khả sinh viên Hay bắt lỗi cáu gắt với sinh viên Giải tình sư phạm chưa tốt Chưa thật hòa đồng với sinh viên Khác Tổng Số ý kiến 5 2 1 23 % 30,4% 21,7% 21,7% 17,4% 13,0% 8,7% 8,7% 4,3% 4,3% 4,3% 134,8% Bảng B16 SV học tập từ GV trẻ STT Bạn học tập từ giảng viên 10 11 12 13 14 Sự tự tin, chủ động Sự sáng tạo, có nhiều sáng kiến hay Nỗ lực trau dồi kiến thức không ngừng Sự thân thiện Kiến thức nghiệp vụ Khác Hòa nhập với sinh viên Đạo đức nghề nghiệp Lòng yêu nghề Kỹ sống Cách tổ chức hoạt động cho sinh viên Sự hài hước Trình độ cao Kỹ thuyết trình Tổng Số ý kiến 31 11 5 4 2 1 53 % 58,5% 20,8% 15,1% 13,2% 9,4% 9,4% 7,5% 7,5% 5,7% 3,8% 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 160,4% Bảng B17 Năng lực SV mong muốn GV trẻ phát triển thêm STT Mong muốn giảng viên trẻ có thêm lực Sử dụng thiết bị dạy học đại Số ý kiến % 34,6% 10 11 12 Phát triển ngoại ngữ Sử dụng phương pháp dạy học mới, tiến Trau dồi kiến thức chuyên môn Phát triển kỹ mềm Tổ chức lớp học sinh động Tăng cường lực giải tình Nhiệt tình, tận tâm với cơng việc Có thêm nhiều tài lẻ Tích hợp nhiều mơn học Tập trung cao Khác Tổng 5 3 1 26 30,8% 19,2% 19,2% 19,2% 11,5% 11,5% 11,5% 7,7% 3,8% 3,8% 3,8% 176,9% TỎNG HỢP Ý KIẾN CBQL Câu 1: Xin q Thầy/Cơ vui lòng cho biết, công tác phát triển lực dạy học cho giảng viên trẻ đóng vai trò chiến lược phát triển nhà trường nói chung, Trường Đại học Phú n/ Khoa/ Bộ mơn nói riêng? - Với mơn: GV trẻ có NLDH tốt giúp nâng cao chất lượng chun mơn, từ nâng cao chất lượng giảng dạy - Với Khoa: GV trẻ có NLDH đội ngũ kế cận có nhiệt huyết trình độ chuyên môn đảm bảo, phát triển vững mạnh cho Khoa - Với Trường: GV trẻ có ý thức nâng cao trình độ chun mơn, từ nâng cao tỉ lệ thạc sĩ, tiến sĩ, tạo thêm uy tín cho nhà trường - Trong trình phát triển nhà trường, Trường Đại học Phú Yên trọng phát triển lực dạy học cho GV trẻ Bởi GV có lực dạy học giúp cho việc nâng cao chất ượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo tốt hơn, khẳng định thương hiệu nhà trường qua chất lượng SV tốt nghiệp - Vai trò quan trọng, tảng cho chiến lược phát triển chung - Xây dựng đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu xã hội - Cơng tác trọng tâm, nòng cốt đảm bảo chất lượng đào tạo nói chung - Cập nhật kiến thức mới, cải tiến chuyên môn cho Bộ môn/ Khoa - Phát triển NLDH cho GV trẻ hình ảnh, thương hiệu cho Trường/ Khoa/ Bộ môn - Quan trọng cần thiết, đội ngũ GV trẻ nhân tố quan trọng chuyển đổi mạnh mẽ hệ thống giáo dục - Đóng vai trò quan trọng vấn đề đổi phương pháp dạyhọc nay.chủ chốt - GV trẻ người kết nối quan hệ hệ GV S, lực lượng tiên phong thực nhiệm vụ NCKH áp dụng công nghệ mới, lực lượng chủ chốt triển khai chủ trương, ý tưởng, phương pháp giảng dạy NCKH - Nâng cao nội dung đào tạo, chất lượng đào tạo - Nâng cao chất lượng đội ngũ GV - Tạo đội ngũ GV giỏi, chuyên nghiệp - Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, thay - Phát triển nhân lực - Là nhiệm vụ trọng tâm - Là trách nhiệm GV, quy định chế độ làm việc GV - Phát triển NLDH nhà trường trọng, gắn liền với chất lượng đào tạo, gắn với chiến lược định hương phát triển nhà trường - Trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội địa phương khu vực - Có vai trò định việc thực mục tiêu sứ mệnh nhà trườnglực lượng trẻ có lực, có nhiệt huyết có sức sáng tạo cao - Rất quan trọng đội ngũ GV kế cận đơn vị Câu 2: Nhà trường/Khoa/Bộ mơn có hoạt động nhằm phát triển lực dạy học cho đội ngũ giảng viên trẻ? Mục tiêu hoạt động bồi dưỡng gì? - Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ GV trẻ - Nâng cao yêu cầu NCKH đội ngũ GV trẻ - Cử đội ngũ GV trẻ tham gia hội thảo khoa học trường, viện tổ chức - Mời nhà khoa học báo cáo để GV trẻ tham dự, học tập - Hướng dẫn tập chun mơn tìm hiểu thực tế trường - Tổ chức lớp học ngoại ngữ - Tham gia giảng dạy, rút kinh nghiệm giảng, thao giảng - Tham gia NCKH - Kế hoạch đưa GV học, tham quan học tập Mục tiêu: Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm - Khi phân công giảng dạy học phần nào, GV trẻ phải từ nghiên cứu khoảng nửa năm học thuật, thực tế giảng dạy tập 01 năm nghiên cứu thực tế sở sản xuất kinh doanh Mục tiêu: đưa thực tế đến SV, củng cố lý luận - Sinh hoạt chuyên môn, tham gia lớp tập huấn, tham quan du lịch nhằm giải hiệu vấn đề sống đặt - Tham gia hội thảo cấp tổ chức Tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Mục tiêu: nhằm tăng cương hiểu biết giảng viên đánh giá người học - Tổ chức hội thảo khoa học, seminar chuyên đề, giao lưu với nhà khoa học GV thỉnh giảng - Khuyến khích hoạt động NCKH GV, SV, ưu tiên cho GV trẻ - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp môn/ Khoa để trao đổi học thuật, trao hội cho GV trẻ - Tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn, trao đổi chuyên môn - Cử GV trẻ tham dự hội thảo,tập huấn nước - Thúc đẩy có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ GV trẻ tham gia NCKH - Tổ chức thao giảng, dự cho GV trẻ tham gia - Các hoạt động phát triển lực: đưa đào tạo, mở lớp tập huấn, xây dựng nhiệm vụ GV nhằm nâng cao phát triển NLDH - Bồi dưỡng theo chuyên đề - Động viên, tạo điều kiện cho GV trẻ học tập nâng cao trình độ chuyên môn - Mời báo cáo viên Bộ giáo dục sở giáo dục Đại học lớn trường báo cáo để GV nắm bắt - Tổ chức phong trào, hội thi trường: hội giảng, nghiệp vụ sư phạm giỏi - Dự giờ, phân tích đánh giá dạy, góp ý để nâng cao NLDH cho GV - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ môn, sinh hoạt chuyên đề - Tổ chức hội thảo, cử GV tham dự lớp tập huấn báo cáo sau tập huấn - Đầu tư nâng cao kiến thức chuyên môn cho GV trẻ cách: GV có kinh nghiệm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho GV trẻ, tạo điều kiện cho GV trao đổi học thuật với chuyên gia, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn qua buổi sinh hoạt chuyên đề tổ môn - Thường xuyên tổ chức hội giảng, hội thi nghiệp vụ cho GV trẻ - Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV trẻ - Khuyến khích nâng cao trình độ, tạo điều kiện để GV trẻ tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, đại - Kịp thời góp ý, điều chỉnh, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho GV trẻ Câu 3: Nhà trường/Khoa/Bộ mơn có cách thức để giúp đỡ giám sát giảng viên trẻ thực tốt nhiệm vụ phát triển lực dạy học, nâng cao lực nghề nghiệp thân? - Nhà trường có văn quy định kiểm tra học chế, dự giờ, hội giảng để giúp GV nâng cao phát tiển NLDH - Phân cơng GV có lực giúp đỡ GV trẻ - Cử GV phụ trách hướng dẫn GV trẻ tập - Cho theo GV có kinh nghiệm để học tập - Giảng dạy trước SV, GV, viết báo cáo kết - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm - Dự giờ, góp ý dạy giúp GV có có dạy làm cho SV muốn học, biết cách học đạt mục tiêu học tập đề - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đề xuất GV trẻ tham gia hội thảo, tham khảo tài liệu - Phân cơng giảng dạy có lưu ý đến hồn cảnh điều kiện thực tế GV nguyện vọng GV, ý đến lực cá nhân, trình độ chun mơn thực tế GV - Đánh giá GV trẻ sở hiệu tham gia hoạt động - Giám sát có kế hoạch bồi dưỡng, nâng chuẩn GV - Giao nhiệm vụ cụ thể - Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề - Kiểm tra định kỳ (theo kế hoạch) - Kiểm tra dự - Đánh giá GV trẻ qua: Sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn,; học tập nâng cao trình độ: thạc sĩ, tiến sĩ; tập huấn xin tập huấn; quy định khác dạy, NCKH; qua dự hội giảng, dự GV thỉnh giảng, qua kết dự - Chủ yếu thông qua tổ môn, hoạt động hội giảng, thao giảng - Tăng cường hướng dẫn - Theo dõi, góp ý q trình giảng dạy GV trẻ - Tổ chức loại hình đào tạo để GV trẻ tiếp cận - Đánh giá tiểu luận tập sự, giảng Câu : Đề nghị Thầy/Cô cho nhận xét chung chất lượng công tác phát triển lực dạy học cho giảng viên trẻ nhà trường/ Khoa/ Bộ môn tổ chức: a/ Mặt được: - Luôn động viên GV trẻ học - Có quan tâm, có quy định rõ ràng dạy học - Có hồ sơ, tài liệu dạy học đầy đủ - Nhận thức GV trẻ vấn đề đánh giá lực dạy học - Đoàn kết, phát huy khả năng, trình độ GV trẻ - GV có thái độ tích cực công tác phát triển lực dạy học - GV nổ hơn, chịu khó tìm tòi, học hỏi - Chất lượng GV trẻ tốt trước - Tạo chế, tạo điều kiện, có chế độ khen thưởng để khuyến khích - Nhà trường trọng phát triển NLDH cho GV trẻ tương đối tốt - Chính sách chung nhà trường có quan tâm, tạo điều kiện - Các cấp quan tậm, tạo điều kiện - Đa số GV trẻ có mong muốn phát triển thân - Các đơn vị chuyên môn có ý thức việc bồi dưỡng, nâng cao NLDH cho GV trẻ - Nhiệt tình, động giảng dạy cập nhật kịp thời kiến thức chuyên ngành - GV trẻ có trình độ chun mơn đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học - GV trẻ trí dồi dào, có điều kiện tiếp thu tốt - Xét tuyển GV theo quy trình - Tổ chức, hướng dẫn đánh giá GV tập bảo đảm quy trình b/ Mặt hạn chế: - Phải sau năm công tác nghiên cứu sinh - Chất lượng chưa cao, quan tâm tới số lượng nhiều - Các hoạt động không thường xuyên, không theo quy tắc rõ ràng mà phần lớn tùy thuộc vào tình hình thực tế suy nghĩ hcur quan lãnh đạo Khoa, Bộ mơn - Chưa xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể GV - Chưa có kế hoạch cụ thể, sinh hoạt chun mơn hạn chế - GV trẻ chưa thực chủ động tự học, nâng cao trình độ theo quy định - Kinh phí hẹn chế nên đáp ứng u cầu phát triển NLDH chưa mong muốn GV trẻ - Chất lượng sinh hoạt chun mơn yếu, khơng đồng đều, sinh hoạt chun đề hạn chế - GV tham gia dự thao giảng, hội giảng chưa cao - Chất lượng phong trào hội giảng, thao giảng chưa cao - Sắp xếp cơng việc gia đình quan chưa thực hợp lý - Chưa có kinh nghiệm giảng dạy - Còn chủ quan NCKH phục vụ giảng dạy - GV trẻ không qua chế độ trợ giảng nên lúng túng chun mơn - GV trẻ chưa tạo cảm hứng giảng dạy sáng tạo c/ Nguyên nhân: - Một phận GV chưa có tinh thần cầu tiến, an phận - Chưa có chế thương – phạt ngiêm minh - Kinh phí dự hội thảo chưa đáp ứng - Kinh phí trường - Nhận thức chưa đầy đủ - Chưa cụ thể hóa nhiệm vụ GV yêu cầu phương pháp giảng dạy (Ví dụ: vận dụng lý thuyết vào thực tế GV phải có kiến thức, kỹ thực tế) - Khách quan: công tác tuyển sinh gặp khó khăn - Chủ quan: thân GV chưa nhận thức đắn tầm quan trọng từ nâng cao trình độ, kỹ dạy học - Chưa trọng sinh hoạt tổ môn - Sinh hoạt Khoa mang tính hành nhiều - Thời gian đứng lớp GV trẻ - Chưa ổn định việc gia đình, kinh tế - GV trẻ thỏa mãn với cơng việc có - Chủ quan, thiếu kinh nghiệm - Bộ môn Khoa chưa thực tâm bồi dưỡng NL cho GV trẻ, chưa theo dõi sát chuyên môn - GV trẻ đông nữ nhiều, thời điểm cưới, sinh con, nhỏ nên chưa có nhiều nổ lực, đóng góp - Sự tiếp thu, cầu thị GV trẻ qua buổi góp ý giảng dạy chưa cao - Chưa siêng dự GV có thâm niên Câu 5: Theo Thầy/Cơ, giảng viên trẻ Trường Đại học Phú Yên cần bồi dưỡng, phát triển lực để nâng cao chất lượng dạy học? Vì sao? - Năng lực tự học, tự bồi dưỡng cá nhân - Năng lực giải vấn đề chuyên môn theo yêu cầu người học - NL làm việc nhóm - Giảng dạy NCKH - Năng lực ngoại ngữ - tiếp cận giới - Năng lực tin học, internet – tiếp cận thu thập thông tin - Năng lực NCKH – Đưa lý luận vào thực thiễn vào ngược lại - Thực hành rèn luyện kỹ - lực nghề nghiệp – giúp cho GV trẻ kiến thức, kỹ tư nghề nghiệp, có ý thức tự học tự làm giàu phẩm chất lực nghề nghiệp - Năng lực tự NCKH Vì thơng qua lực có tác dụng nâng cao lực khác người GV - Ngoại ngữ, NCKH, kỹ giao tiếp, hướng dẫn SV, hội nhập - Phương pháp dạy học - Kỹ sử dụng CNTT dạy học NCKH - Năng lực ngoại ngữ - Cần phát triển lực tư duy, kỹ nghề nghiệp Vì, tư tốt: GV chủ động, tích cực sáng tạo tốt; nói (lý thuyết) + làm (kỹ năng) = dạy hiệu - Năng lực chuyên môn, Năng lực phương pháp, Năng lực nghiên cứu tự bồi dưỡng - Năng lực chun mơn, đạt trình độ thạc sĩ - Năng lực tổ chức hoạt động dạy học - NL giao tiếp, tương tác với người học - NL công nghệ thông tin - Bồi dưỡng phẩm chất trị, phẩm chất nhà giáo Câu 6: Theo Thầy/cơ, nhà trường cần phải làm để nâng cao lực dạy học cho giảng viên trẻ? (xây dựng chế sách; xây dựng quy định/quy chế…đối với giảng viên; tạo điều kiện cần thiết cho giảng viên; tổ chức bồi dưỡng…) - Có quy định chặt chẽ, hợp lý để GV học Xây dựng chế sách Kiểm tra, giám sát chế sách - Tổ chức hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học - Xây dựng chế sách hỗ trợ kinh phí - Có sách hỗ trợ GV trẻ học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ - Sử dụng hợp lý GV trẻ theo trình độ, lực - Thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, tạo điều kiện cho GV trẻ tiếp cận, hội nhập, nâng cao trình độ - Có sách thưởng phạt đắn - Tổ chức thêm hoạt động để thúc đẩy - Xây dựng chế sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng GV - Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể GV - Tổ chức lớp bồi dưỡng cử học tập, bồi dưỡng, tham gia hội thảo - Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phương pháp dạy học - Cần có chế sách cho việc học nâng cao trình độ cho đội ngũ GV nói chung đội ngũ GV trẻ nói riêng - Nhà trường cần quy định chặt chẽ yêu cầu NL, kiểm tra đánh giá phân loại; tạo điều kiện thuận lợi cho GV trẻ học tập nghiên cứu - Tạo điều kiện cho GV tham gia lớp tập huấn chuyên môn ngành tổ chức - Tổ chức hội nghị chuyên đề NLDH, mời chuyên gia giao lưu, trao đổi - Tăng cường thực tế phổ thông - Tạo điều kiện cho GV trẻ đứng lớp nhiều - Lập danh sách đội ngũ GV trẻ có phân loại, đánh giá; lấy ý kiến đề nghị GV trẻ việc phát triển NL; lập kế hoạch bồi chưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, NCKH, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ Câu 7: Kiến nghị Thầy/Cơ cấp có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, phát triển lực dạy học cho giảng viên trẻ Trường Đại học Phú Yên? (Cơ chế quản lí, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, điều kiện phục vụ bồi dưỡng…) - Quyết liệt động viên để GV trẻ học - Cơ chế quản lý rõ ràng - Phương pháp: kiểm tra giam sát, đánh giá định kỳ - Tạo môi trường thuận lợi cho GV trẻ - Tạo chế sách phù hợp để GV trẻ có điều kiện tham gia nâng cao trình độ - Các cấp tạo điều kiện cho nhà trường kinh phí điều kiện sở vật chất giúp nhà trường thực sách bồi dưỡng nâng cao lực GV trẻ - Phải xác định: đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn nhiệm vụ GV - giữ vai trò định - Tổ chức chủ sử dụng (trường) tạo điều kiện – vai trò hỗ trợ - Chú trọng cơng tác quy hoạch đội ngũ GV trẻ - Có chế tài phù hợp thỏa đáng cho việc học, bồi dưỡng GV trẻ - Tạo chế thông thống - Kiểm tra chặt chẽ chun mơn - Chế tài GV không tự cập nhật nhiệm vụ học tập theo quy định - Xây dựng quy trình bồi dưỡng cho đội ngũ GV - Xây dựng nghị chế riêng bồi dưỡng NL chuyên môn cho GV trẻ - Yêu cầu GV trẻ phải lập kế hoạch tự bồi dưỡng, phát triển chuyên mơn cụ thể theo năm (có sản phẩm, kết cam kết kèm theo cụ thể) - Nghiêm túc thực công tác tuyển dụng đầu vào, sàng lọc chất lượng GV từ ban đầu - Có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, phát triển NLDH cho GV trẻ cách cụ thể ... trẻ Đại học Phú Yên Chương Biện pháp phát triển lực dạy học dựa vào cộng đồng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên trẻ Trường Đại học Phú Yên Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC DỰA... đề phát triển lực dạy học dựa vào cộng đồng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên trẻ Chương Kết nghiên cứu thực trạng phát triển lực dạy học dựa vào cộng đồng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên trẻ. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 2.2.1.Thực trạng lực dạy học giảng viên trẻ Trường Đại học Phú Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP, Lý do chọn đề tài, Mục đích nghiên cứu, CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ, DẠY HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay