GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 56 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

172 17 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THƠNG QUA TRỊ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THƠNG QUA TRỊ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thanh Thuý Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Phú Yên, tháng 05 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Thùy Dương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học viết luận văn này, hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt quý thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt khoa tâm lý giáo dục thầy cô giảng dạy suốt thời gian học tập Bằng tất lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi đến PGS.TS Hồng Thanh Th, hết lòng quan tâm, giúp đỡ tận tình, hướng dẫn nghiên cứu tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn q thầy Phòng Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học thực luận văn Đồng thời xin cảm ơn ban giám hiệu, đồng nghiệp, GV cháu 04 trường Mầm non thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên tạo điều kiện cho khảo sát để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng đánh giá luận văn cho tơi đóng góp chân thành, q báu để tơi hồn chỉnh luận văn tốt Tác giả Lê Thị Thuỳ Dương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBQL ĐLC ĐVTCĐ ĐC GV KNHT MN MG TC TN TB TC ĐVTCĐ Nghĩa từ viết tắt Cán quản lý Độ lệch chuẩn Đóng vai theo chủ đề Đối chứng Giáo viên Kỹ hợp tác Mầm non Mẫu giáo Trò chơi Thực nghiệm Trung bình Trò chơi-Đóng vai theo chủ đề MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể- đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.3 Những nghiên cứu giáo dục KNHT thơng qua TC ĐVTCĐ 14 1.2.Trò chơi ĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi .14 1.2.1 Đặc điểm tâm – sinh lý trẻ 5-6 tuổi 14 1.2.2 Trò chơi ĐVTCĐ trẻ 5-6 tuổi 16 1.3.2 Đặc điểm, cấu trúc TC ĐVTCĐ trẻ mẫu giáo trường mầm non 18 1.3 KNHT trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ .26 1.3.1 Khái niệm hợp tác .26 1.3.2 Khái niệm kỹ hợp tác 27 1.3.3 Mối quan hệ TC ĐVTCĐ với kỹ hợp tác trẻ 5-6 tuổi 29 1.3.4 Hê thống KNHT trẻ 5-6 tuổi thông qua TCĐVTCĐ .31 1.3.5 Những biểu KNHT tiêu chí đánh giá KNHT trẻ mẫu giáo -6 tuổi thông qua TCĐVTCĐ 31 1.4 Giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 38 1.4.1 Khái niệm giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 38 1.4.2 Mục tiêu GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ .38 1.4.3 Nguyên tắc giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông TC ĐVTCĐ 39 1.4.4 Nội dung giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 40 1.4.5 Phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ .40 1.4.6 Các lực lượng tham gia GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 41 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục KNHT trẻ 5-6 tuổi .41 1.5.1 Yếu tố chủ quan 42 1.5.2 Yếu tố khách quan .42 TIỂU KẾT CHƯƠNG .44 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THƠNG QUA TRỊ CHƠI ĐVTCĐ CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN .45 2.1 Khái quát trường mầm non địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 45 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng .46 2.2.1 Mục đích nghiên cứu 46 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 46 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 46 2.2.4 Khách thể nghiên cứu: 47 2.2.5 Thời gian nghiên cứu: 47 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng GDKNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 48 2.3.1 Thực trạng mức độ KNHT trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ qua đánh giá GV 48 2.3.2 Thực trạng GD KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 52 2.3.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng5 đến giáo dục KNHT qua TC ĐVTCĐ cho trẻ 5-6 tuổi 72 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THÔNG QUA TC ĐVTCĐ CÁC TRƯỜNG MẦM NON 76 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi qua TC ĐVTCĐ trường mầm non 76 3.1.1 Đảm bảo tính khoa học sáng tạo .76 3.1.2 Đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu 76 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát triển .76 3.1.4 Đảm bảo tính hệ thống đồng .77 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi hiệu .77 3.2 Biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ trường mầm non 78 3.2.1 Xây dựng quy trình giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ 79 3.2.2 Xây dựng nội dung, thiết kế tình chơi, hồn cảnh chơi mang tính hợp tác 83 3.2.3 Thiết kế môi trường chuẩn bị đồ dùng đồ chơi hấp dẫn nhằm thu hút trẻ trước chơi 87 3.2.4 Xây dựng môi trường tương tác để trẻ chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng, thương lượng hợp tác, thoả thuận trẻ với tham gia chơi 91 3.2.5 Chú trọng việc trẻ nhận xét, đánh giá kết hoạt động nhóm GV đánh giá trình chơi trẻ .95 3.2.6 Phối hợp trường mầm non gia đình trẻ để giáo dục kỹ hợp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi ĐVTCĐ 97 3.3 Mối quan hệ biện pháp 100 3.4 Thực nghiệm biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ MG 5-6 tuổi qua TC ĐVTCĐ 102 3.4.1 Mục đích thực nghiệm .102 3.4.2 Thời gian thực nghiệm 102 3.4.3 Đối tượng nội dung thực nghiệm: 103 3.4.4 Phương pháp thực nghiệm 104 3.4.5 Kết thực nghiệm 106 TIỂU KẾT CHƯƠNG 118 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp kết đánh giá mức độ KNHT trẻ 5-6 tuổi 48 Bảng 2.2: Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm 49 trao đổi, “Xây Lăng cách chơi phối hợp cách xếp que thỏa thuận Bác" có khu hiểu luật thành hình: V, với để triển lãm tranh chơi phân chơi TR, vai di tích” Cây - Cháu chơi - Cháu biết Xếp hột hạt chơi xanh nhóm nhiểu theo hàng cổng sử kỹ - Rèn cho Thể luật cháu thói làm quen chơi chơi, - Giáo dục nên ngày để biết vai - chơi vai gia Cháu thể cháu tham sản phẩm cách chơi đẹp chơi thỏa tích cực - GD cháu thuận dụng thành chữ rào, yêu cầu - Cháu thể đầy đủ góc TC - Giáo dục gia chơi tích - Giáo dục tích cực cực cháu tham gia dẫn: dùng lưu cổng, niệm: bán để rào, xây cách cực - Bút màu, - Que, hột giấy màu, hạt, nguyên giấy gấp, vật hồ kéo cắt liệu thiên nhiên Cháu - Cháu dùng xếp thành ngang, dọc, Cháu Người luống hoa xếp ghép sách- tập phải thành - Cháu tham chơi dùng que hàng Domino nhiều - chơi liệu dễ tìm gia chơi tích chơi tích cực * - ĐD học - Cây xanh, - Chữ Chuẩn tập nhiều lớp rời, phơng, bút chì bị: Trang học Hàng -Cờ phục biểu rào, cổng Domino - Đồng hồ diễn văn ghế đá chữ nghệ LQVT, LQCV, * Gợi ý - Tổ chức - Cháu dùng - Cháu biết đồ gỗ cháu tham nguyên vật gia chơi bán xếp chữ tham Hướng CN xéo, tạo thành dãy chữ rời - Dùng que hình chữ vui vẻ chào Xung quanh thành mời khách quang cảnh … hàng, hỏi trồng nhiều - tên, cắt nhọn cái: V, TR, đầu Cháu bút chì, bút hột khách cần xanh cho dùng bút mực mua - gì, mát viết thành CN Xếp thành bao - Xung quanh giấy nhiêu có nhiều ghế thực cảm ơn đá cho khách tập quê hương liệu tham hàng ngồi chơi - Người chữ Cháu mua khách hạt nhãn thuộc - Cháu dùng hát nguyên vật quan sách đất nước để nhiên mà trẻ làm chuẩn chưa xong làm bị đổ dùng lưu liên hoan mua nói - Cháu biết tên giữ gìn sản hàng cần phẩm mua, giá bao nhiêu, thiên niệm bạn đưa tiền cho người Nhận bán hàng - GV gợi ý trẻ tự nhận xét đánh giá khả hoạt động, hợp tác xét kết chơi thành viên nhóm thúc - GV kiểm tra mức độ biểu KNHT trẻ, động viên nhắc nhở trẻ biểu KNHT chưa đạt để trẻ ý cho buổi sau - Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi Phụ lục LỚP THỰC NGHIỆM Tần số SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết giải Biết thiết thỏa thuận nghe chia hợp hành với bạn sẻ kinh động tưởng phân công chơi nhiệm chơi bạn hệ với bạn với thực chơi vụ bạn TC mối đột quan chấp nghiệm, ý chơi với xảy nhận N xung lập để chơi, vai thực chơi, TC nhóm Có hiệu nhóm 30 30 30 30 chơi 30 lực Mất hiệu 0 0 lực Bảng tần suất Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Có hiệu Thấp Trung bình Cao TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ 16 30 53,3 26.7 20,0 100,0 53,3 26,7 20,0 100,0 53,3 80,0 100,0 lực Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Thấp Trung bình Tần số 20 % 66,7 13,3 % hợp lệ 66,7 13,3 % tích luỹ 66,7 80,0 Cao TC Có hiệu 30 20,0 100,0 20,0 100,0 20,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Thấp 14 46,7 46,7 46,7 Trung bình 10 33,3 33,3 80,0 Có hiệu Cao 20,0 20,0 100,0 lực TC 30 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Có hiệu Thấp 22 73,3 73,3 73,3 Trung bình 26,7 26,7 100,0 lực TC 30 100,0 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Có hiệu lực Thấp Trung bình TC Tần số 24 30 % 80,0 20,0 100,0 % hợp lệ 80,0 20,0 100,0 % tích luỹ 80,0 100,0 Mơ tả THỐNG KÊ MƠ TẢ Tối N thiểu Tối đa TBC Độ lệch chuẩn Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân 30 1,00 3,00 1,6667 0,81650 30 1,00 3,00 1,5333 0,83381 30 1,00 3,00 1,7333 0,79881 30 1,00 3,00 1,2667 0,45774 bạn chơi, vai chơi, 30 1,00 300 1,2000 0,41404 nhóm chơi Hiệu lực N (thứ tự) 30 công nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với * LỚP ĐỐI CHỨNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết giải Biết thiết thỏa thuận nghe chia hợp hành với bạn sẻ nhận chơi xung đột quan chấp nghiệm, ý chơi với xảy tưởng phân công chơi nhiệm kinh động với mối hệ bạn bạn với thực chơi vụ bạn lập TC để chơi, vai chơi, thực nhóm nhóm Có hiệu lực K hiệu N TC chơi 30 30 30 30 30 0 0 lực Bảng tần suất Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm Hiệu lực Tần số 16 30 Thấp Trung bình Cao TC % 53,3 20,0 26,7 100,0 % hợp lệ 53,3 20,0 26,7 100,0 % tích luỹ 53,3 73,3 100,0 Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Có hiệu Thấp Trung bình Cao lực TC 30 Tần số 10 % 33,3 % hợp lệ 33,3 % tích luỹ 33,3 12 40,0 40,0 73,3 26,7 100,0 26,7 100,0 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Có hiệu Thấp Trung Tần số 12 % 40,0 % hợp lệ 40,0 % tích luỹ 33,3 26,7 26,7 66,7 bình lực Cao 10 33,3 33,3 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Có hiệu Thấp Trung bình Cao TC lực Tần số 20 % 66,7 % hợp lệ 667 % tích luỹ 66,7 26,7 26,7 93,3 30 6,7 100,0 6,7 100,0 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Có hiệu lực Thấp Trung bình TC Tần số 22 % 73,3 % hợp lệ 73,3 % tích luỹ 73,3 26,7 26,7 100,0 30 100,0 100,0 Mơ tả THỐNG KÊ MƠ TẢ N Tối thiểu Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ 30 1,00 chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, 30 1,00 ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với 30 1,00 bạn thực TC Biết giải xung đột xảy 30 1,00 chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với 30 1,00 bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lực N (Thứ tự) 30 SAU THỰC NGHIỆM Tần số Tối đa TBC Độ lệch chuẩn 3,00 1,7333 0,88372 3,00 1,9333 0,79881 3,00 1,9333 0,88372 3,00 1,4000 0,63246 3,00 1,2667 0,45774 SỐ LIỆU THỐNG KÊ N Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Có hiệu lực 30 K hiệu lực Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC 30 30 30 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi 30 SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết giải Biết thiết thỏa thuận nghe chia hợp hành với bạn sẻ kinh động xung lập đột quan hệ với bạn bạn chấp nhận nghiệm, ý chơi với xảy phân cơng tưởng nhiệm chơi N Có hiệu với thực chơi bạn TC nhóm 30 30 30 0 lực K hiệu lực Hiệu lực vụ chơi Thấp Trung bình Cao TC Tần số 16 12 30 mối % 6,7 53,3 40,0 100,0 để chơi, vai thực chơi, TC 30 % hợp lệ 6,7 53,3 40,0 100,0 nhóm chơi 30 % tích luỹ 6,7 60,0 100,0 Bảng tần suất Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Thấp Trung Hiệu lực Tần số % 20,0 % hợp lệ 20,0 % tích luỹ 20,0 10 33,3 33,3 53,3 bình Cao 12 46,7 46,7 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ 20,0 66,7 100,0 Thấp 20,0 20,0 Trung bình 14 46,7 46,7 Hiệu lực Cao 10 33,3 33,3 TC 30 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Hiệu lực Thấp Trung Tần số 10 12 % 33,3 40,0 % hợp lệ 33,3 40,0 % tích luỹ 33,3 73,3 bình Cao 26,7 26,7 100,0 Total 30 100,0 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Thấp Trung Hiệu lực bình Cao TC Tần số % 13,3 % hợp lệ 13,3 % tích luỹ 13,3 20 66,7 66,7 80,0 30 20,0 100,0 20,0 100,0 100,0 Mô tả THỐNG KÊ MÔ TẢ N Tối thiểu Tối đa TBC Độ lệch chuẩn Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lực N (thứ tự) 30 1,00 3,00 2,7333 0,61721 30 1,00 3,00 2,9333 0,79881 30 1,00 3,00 2,9333 0,74322 30 1,00 3,00 2,4000 0,79881 30 1,00 3,00 2,2667 0,59362 30 LỚP ĐỐI CHỨNG Tần số SỐ LIỆU THỐNG KÊ Biết Biết lắng Biết phối Biết thỏa thuận nghe chia hợp hành xung lập với bạn sẻ kinh động giải Biết thiết đột xảy quan chấp nhận nghiệm, ý chơi với phân công tưởng nhiệm chơi N Hiệu lực nhóm 30 vụ chơi TC 30 TC 30 hệ với để bạn với thực thực chơi, bạn 30 bạn chơi mối vai chơi, nhóm chơi 30 K hiệu 0 0 lực Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân công nhiệm vụ chơi nhóm Thấp Trung Hiệu lực % hợp lệ 53,3 % tích luỹ 53,3 Tần số 12 % 40,0 % hợp lệ 40,0 % tích luỹ 40,0 14 46,7 46,7 86,7 bình Cao 13,3 13,3 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Thấp Trung Hiệu lực % 53,3 26,7 26,7 80,0 bình Cao 20,0 20,0 100,0 TC 30 100,0 100,0 Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Thấp Trung Hiệu lực Tần số 16 bình Cao TC Tần số 12 % 40,0 % hợp lệ 40,0 % tích luỹ 40,0 10 33,3 33,3 73,3 30 26,7 100,0 26,7 100,0 100,0 Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Hiệu lực Thấp 22 73,3 73,3 73,3 Trung 26,7 26,7 100,0 bình TC 30 100,0 100,0 Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Tần số % % hợp lệ % tích luỹ Hiệu lực Thấp 20 66,7 66,7 66,7 Trung bình TC 10 33,3 33,3 30 100,0 100,0 100,0 Mơ tả MƠ TẢ THỐNG KÊ Biết thỏa thuận với bạn chấp nhận phân cơng nhiệm vụ chơi nhóm Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn Biết phối hợp hành động chơi với bạn thực TC Biết giải xung đột xảy chơi để thực TC Biết thiết lập mối quan hệ với bạn chơi, vai chơi, nhóm chơi Hiệu lưc N (thứ tự) Phụ lục N Tối thiểu Tối đa TBC Độ lệch chuẩn 30 1,00 3,00 1,6667 0,81650 30 1,00 3,00 1,7333 0,70373 30 1,00 3,00 1,8667 0,83831 30 1,00 3,00 1,2667 0,45774 30 1,00 3,00 1,3333 0,48795 30 ẢNH MINH HỌA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM * TC BÁN HÀNG * TC XÂY DỰNG * TC GIA ĐÌNH ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên... ĐVTCĐ CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRỊ CHƠI ĐĨNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu *... cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục KNHT cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ trường mầm non, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 56 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 56 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, Lý do chọn đề tài, CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN., 3 KNHT của trẻ 5-6 tuổi thông qua TC ĐVTCĐ., Dựa trên cơ sở khái niệm, giáo dục, KN và KNHT ta xác định khái niệm giáo dục, * Phương pháp quan sát, Bảng 2.3: Biết lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng chơi với bạn., Biết nhường nhịn bạn trong khi chơi, Bảng 2.8: Những mục tiêu giáo dục KNHT mà ta hướng tới khi tổ chức TCĐVTCĐ, Bảng 2.11: Thực trạng việc hiệu quả giáo dục KNHT trên cơ sở các ứng dụng các biện pháp, Các yếu tố ảnh hưởng, quả hơn. Bên cạnh đó, yếu tố môi trường cũng ảnh hưởng không kém, đứng vị thứ 2 so với biện pháp giáo dục bởi khi cô quan tâm tới môi trường chơi là nhằm mục đích tạo hứng thú, sự hấp dẫn thu hút trẻ tham gia vào TC, giúp trẻ nảy sinh ý tưởng chơi là nhờ , CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THÔNG QUA TC ĐVTCĐ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON, * Mục tiêu của biện pháp, Sơ đồ 2.1: Quy trình giáo dục kỹ năng hợp tác, - Bước 4. Tổng hợp nhận xét, + Bước 1 -Tiến hành đo đầu vào: tiến hành đo đầu vào mức độ biểu hiện KNHT của trẻ 5-6 tuổi nhóm TN và nhóm ĐC trước khi thực nghiệm bằng việc quan sát các biểu hiện của trẻ., Bảng 3.1: Mức độ biểu hiện KNHT của nhóm TN và nhóm ĐC, Bảng 3.2: Mức độ biểu hiện KNHT của nhóm TN và ĐC sau TN, KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay