GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

126 6 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LƯƠNG THỊ PHƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LƯƠNG THỊ PHƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ N Chun ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ HẠNH PHÚC HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Thị Hạnh Phúc Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố lần Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lương Thị Phường LỜI CẢM ƠN Luận văn “Giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n” hoàn thành với giúp đỡ nhiều thầy cô Trường Đại học sư phạm Hà Nội Tôi xin gửi lời kính trọng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Thị Hạnh Phúc, người tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Trân trọng gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo, giáo tham gia giảng dạy lớp cao học Giáo dục phát triển cộng đồng K25 - Khoa Tâm lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình truyền đạt, cập nhật cho vốn kiến thức quý báu, tạo tảng vững giúp học viên nghiên cứu lĩnh vực Giáo dục phát triển cộng đồng Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan, ban, ngành, đồn thể huyện Đơng Hòa tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Qua đây, xin cảm ơn tới gia đình, người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè động viên, chia sẻ, tạo điều kiện, giúp đỡ suốt q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Phú Yên, ngày 12 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lương Thị Phường DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATTP BATT FAO GDATTP NĐTP NXB TP TPAT UBND VSATTP WHO An toàn thực phẩm Bếp ăn tập thể Tổ chức nông lương giới Giáo dục an toàn thực phẩm Ngộ độc thực phẩm Nhà xuất Thực phẩm Thực phẩm an toàn Ủy ban nhân dân Vệ sinh an toàn thực phẩm Tổ chức y tế giới MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN .6 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm luận văn .14 1.2.1 An toàn thực phẩm 14 1.2.2 Giáo dục an toàn thực phẩm 21 1.2.3 Cộng đồng dân 24 1.3 Các chủ trương, sách Đảng Nhà nước đảm bảo an toàn thực phẩm giáo dục an toàn thực phẩm 25 1.3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước an toàn thực phẩm 25 1.3.2 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước đảm bảo ATTP 27 1.4 Giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 28 1.4.1 Sự cần thiết phải giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm 28 1.4.2 Định hướng giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 28 1.4.3 Nguyên tắc giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 29 1.4.4 Mục tiêu giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân .30 1.4.5 Nội dung giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 31 1.4.6 Phương pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 36 1.4.7 Cách thức giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 37 1.5 Biện pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 37 1.5.1 Các chủ thể tham gia GDATTP cho cộng đồng dân cấp huyện 37 1.5.2 Biện pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân 40 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến GDATTP cho cộng đồng dân 41 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 41 1.6.2 Các yếu tố khách quan 41 Kết luận chương .43 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC AN TỒN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN HUYỆN ĐƠNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 45 2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu 45 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 45 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 46 2.1.3 Đặc điểm dân số an sinh xã hội 49 2.2 Tổ chức phương pháp nghiên cứu .51 2.2.1 Mục đích khảo sát .51 2.2.2 Đối tượng khảo sát 51 2.2.3 Nội dung khảo sát 54 2.2.4 Phương pháp khảo sát 54 2.3 Thực trạng vấn đề GDATTP cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n 55 2.3.1 Thực trạng an toàn thực phẩm địa bàn huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n 55 2.3.2 Thực trạng cơng tác đảm bảo an tồn thực phẩm sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, hộ gia đình 59 2.3.3 Thực trạng giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên .66 2.4 Thực trạng biện pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n 78 2.4.1 Hệ thống biện pháp sử dụng 78 2.4.2 Thực trạng thực biện pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên 79 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục an tồn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên 80 2.6 Đánh giá chung giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n .82 2.6.1 Những kết đạt 82 2.6.2 Hạn chế: .84 Kết luận chương .86 Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN HUYỆN ĐƠNG HỊA, TỈNH PHÚ YÊN 87 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 87 3.2 Các biện pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n .88 3.2.1 Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức huyện sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể, người nội trợ gia đình lợi ích ATTP; nguy hậu NĐTP 88 3.2.2 Xây dựng mơ hình an tồn thực phẩm chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm cộng đồng dân .91 3.2.4 Phát triển mạng lưới quản lý VSATTP đủ sức đáp ứng nhu cầu quản lý vệ sinh ATTP huyện, đầu tư phát triển nhân lực quản lý VSATTP 94 3.2.5 Chủ động phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, xác, đầy đủ ATTP cho quan Truyền huyện để tuyên truyền kịp thời đến người dân, cộng đồng 96 3.2.6 Kiểm tra, tra, xử lý hành vi vi phạm ATTP 97 3.3 Mối quan hệ biện pháp .98 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 99 3.4.1 Khái quát trình khảo nghiệm 99 3.4.2 Phân tích kết khảo nghiệm 100 Kết luận chương .102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Biến đổi chất lượng táo đỏ mận giai đoạn bảo quản (Asph: áp suất phù hợp, Ast: áp suất thường) 20 Bảng 2.1 Giới thiệu nhóm đối tượng nghiên cứu (Số liệu lấy Phòng Y tế Trung tâm Y tế huyện Đơng Hòa) 51 Bảng 2.2 Tuổi giới nhóm đối tương nghiên cứu .52 Bảng 2.3 Trình độ đội ngũ cán làm công tác quản lý ATTP huyện 53 Bảng 2.4 Số liệu hệ thống sở sản xuất, chế biến; kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thuộc ngành Y tế quản lý địa bàn huyện Đơng Hòa 54 Bảng 2.5 Nguồn cung thực phẩm chủ yếu cho huyện Đơng Hòa, cụ thể sau: 55 Bảng 2.6 Nhận thức cộng đồng nội dung ATTP .60 Bảng 2.7 Nhận thức vai trò thực phẩm sức khỏe 61 Bảng 2.8 Nhận thức nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm .62 Bảng 2.9 Nhận thức đối tượng nghiên cứu thông qua việc kể số nguyên nhân gây ngộ độc TP 63 Bảng 2.10 Nhận thức khách thể nghiên cứu ATTP thông qua việc biết cách chọn TP an toàn 64 Bảng 2.11 Nhận thức khách thể nghiên cứu ATTP thông qua việc biết cách chế biến TP hợp vệ sinh 65 Bảng 2.12 Nhận thức người dân ATTP thông qua việc biết cách sơ cứu có người bị ngộ độc thực phẩm 66 Bảng 2.13: Nhận thức cán quản lý; sở sản xuất, chế biến TP; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể; người nội trợ gia đình tầm quan trọng GDATTP cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n 67 Bảng 2.14 Kết đánh giá mức độ tiến hành nội dung giáo dục ATTP cho người dân 70 Bảng 2.15 Đánh giá cán làm cơng tác quản lý ATTP huyện Đơng hòa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cao Thị Hoa cộng (2011), Kiến thức, thực hành vệ sinh an tồn thực phẩm người nội trợ gia đình phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, Tạp chí y học thực hành, số 7, 2011, Hà Nội, NXB Bộ y tế; [2] Cẩm nang Pháp luật Vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm - Nhà Xuất Y học năm 2008; [3] Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng vấn đề an toàn thực phẩm tt́nh ht́nh mới; [4] Dinh dưỡng hợp lý Sức khỏe - Nhà Xuất Y học năm 1994; [5] Hỏi đáp An toàn vệ sinh thực phẩm - Nhà Xuất Y học Hà Nội năm 2012; [6] Lê Anh Tuấn, Lê Nhân Tuấn (2001), “Bước đầu đánh giá kết hệ thống kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ngành y tế Hà Nội”, Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lần thứ nhất, NXB Tp HCM; [7] Lê Hồng Quân (2011), “ Nghiên cứu tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm sở dịch vụ ăn uống thành phố Nha Trang”, Luận án CK cấp II chuyên ngành QLYT, Trường Đại học Y Dược Huế; [8] Lê Tấn Phùng (2012), Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp khả thi nhằm đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Khánh Hòa” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; [9] Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, ngày 17/06/2010; [10] Lý Thành Minh, Cao Diễm Thuý (2008), Kiến thức-Thái độ- Thực hành VSATTP người bán người mua thức ăn đường phố thị xã Bến Tre-Tỉnh Bến Tre năm 2007 Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 12, số 4; 100 [11]Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012, quy định chi tiết thi hành số điều Luật An toàn thực phẩm; [12] Nghị số 46 - NQ/TW ngày 25/02/2005 Bộ Chính trị tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; [13] Nguyễn Hữu Huyên, (2003), Đánh giá thực trạng công tác dảm bảo chất lượng VSATTP Đắc Lắc năm (1998-2002) Báo cáo toàn văn hội nghị khoa học vệ sinh ATTP lần thứ năm 2003, Hà Nội, NXB Y học; [14] Nguyễn Văn Hương (2011), “Nghiên cứu tình hình vệ sinh an tồn thực phẩm quán ăn đường phố thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010”, Tóm tắt luận án CK cấp II chuyên ngành QLYT, Trường Đại học Y Dược Huế; [15] Phạm Văn Trọng, Trần Thị Thanh Hương (2007), “Điều tra nhận thức, thái độ, thực hành nhân viên phục vụ quán ăn đường phố thuộc thành phố Thái Bình, năm 2006”, Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 6/2007; [16] Phan Thị Kim, Phan Thị Sửu, Phạm Xuân Ngọc, Nguyễn Văn Đề, Hoàng Thủy Tiến, Nguyễn Đình Thắng, Dương Văn Dù, Vũ Văn Việt, Bùi Mạnh Hải (2007), “Đánh giá trạng ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm, xây dựng mơ hình truyền thơng làm thay đổi tập quán ăn uống vùng nông thôn Nam Định Quảng Ninh” Kỷ yếu Hội Nghị khoa học vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Y học, Hà Nội (4/2007); [17] Phạm Thiên Hương (2011), An toàn thực phẩm từ hệ thống phân phối bán lẻ chợ đầu mối”, nghiên cứu thuộc dự án hợp tác VECO-IPSARD; [18] Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 20112020 tầm nhìn 2030; [19] Sổ tay hướng dẫn “phòng chống ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm tuyến y tế sở - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế năm 2012; 101 [20] Tài liệu Hướng dẫn Bảo đảm An toàn thực phẩm sở chế biến thực phẩm - Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế năm 2011; [21] Tài liệu Tập huấn Kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế năm 2012; [22] Tài liệu triển khai Chỉ thị số 08/CT/TW ngày 21/10/2011 Ban Bí thư Trung ương “tăng cường lãnh đạo Đảng vấn đề an tồn thực phẩm tình hình - Nhà Xuất Y học Hà Nội năm 2012; [23] Từ Quốc Tuấn (2010), Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm người kinh doanh tiêu thụ thực phẩm tỉnh An Giang năm 2009, Luận án chuyên khoa cấp 2, chuyên ngành Quản lý y tế, trường Đại học Y dược Huế; [24] Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012, quy định điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế; [25] Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008, hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sở giáo dục; [26] Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012, quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; [27] Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012, hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm; [28] Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012, quy định điều kiện an toàn thực phẩm sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; 102 [29] Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014, hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; [30] Trương Văn Dũng (2012), Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh ATTP người tiêu dùng thực phẩm huyện Châu Thành năm 2012, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 17, phụ số 5; [31] Vệ sinh an tồn thực phẩm Đề phòng ngộ độc - Cục Quản lý Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế năm 2000; [32] Daman Pattron (2005), An observation study of the Awareness of Food Safety Practices in households in Trinidad, West Indies; [33] Kiah Smith and Geoffrey Lawrence (2010), Food risks, old and new: Demographic characteristics and perception of food additives, regulation and contamination in Australia Sandra Buchler, Journal of Sociology (The Journal of the Australian Sociological Association), pp 353-375; [34] Maizun Mohd Zain anh Nyi Nyi Naing (2002), Sociodemographic Characteristics of Food Handlers anh their knowledge, Attitude and Practice Towards Food Sanitation: A Preliminary report; [35] Shuchi Rai Bhatt (2010), Impact Analysis of knowledge Practice for Food Safety in Urban Area of Varanasi, Pakistan Journal of Nutrution 103 PHỤ LỤC PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho sở sản xuất, chế biến TP, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể người nội trợ gia đình) Xin anh chị vui lòng cho biết y kiến về: Câu Thơng tin chung - Tên sở SX KD: - Họ tên chủ sở SX-KD: Tuổi Giới tính Trình độ học vấn? Khơng biết chữ Cấp (Tiểu học) Cấp (THCS) Cấp (THPT) Câu Các hình thức hoạt động giáo dục an toàn thực phẩm cấp tổ chức mà sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, người làm cơng tác nội trợ gia đình tham gia? (Hãy khoanh tròn đáp án anh chị tham gia) Tham gia hoạt động tuyên truyền, thi tìm hiểu đảm bảo an toàn thực phẩm Tham gia tố giác hành vi gây an toàn thực phẩm cho quan quản lý ATTP thơng qua đường dây nóng Tham gia viết cam kết việc đảm bảo VSATTP cấp có thẩm quyền triển khai Tham gia hoạt động tư vấn cán y tế chủ đề giáo dục an toàn thực phẩm Khơng tham gia giáo dục an tồn thực phẩm trách nhiệm quan chuyên môn Xin chân thành cảm ơn anh (chị) hợp tác PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán làm quản lý ATTP, sở sản xuất, chế biến TP, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể người nội trợ gia đình) Xin Anh (chị) vui lòng cho biết y kiến vấn đề Giáo dục an tồn thực phẩm Câu Xin cho biết nhận thức anh (chị) nội dung GDATTP cách dánh dấu x vào cột A cột B Nhận thức nội dung ATTP Đúng Sai (A) (B) Kiến thức chung ATTP - Vai trò thực phẩm sức khỏe TL Tất đồ ăn, đồ uống (sống chín) - Nguyên nhân gây ngộ độc TP TL Vi sinh vật, hóa chất bảo vệ thực vật, thực phẩm chứa sẵn chất độc, thực phẩm bị hư, biến chất… - Kể số nguyên nhân gây ngộ độc TP TL việc khẳng định đối tượng nắm kiến thức ATTP - Cách chọn TP an toàn TL Là cách nhận dạng thực phẩm tươi, sống thực phẩm khơng đảm bảo - Chế biến TP hợp vệ sinh TL Là việc thực quy trình bước: Giữ vệ sinh sẽ; Bảo quản riêng biệt thức ăn sống chín; Nấu kỹ thức ăn; Bảo quản thực phẩm nhiệt độ phù hợp; Sử dụng nước thực phẩm tươi sống - Sơ cứu có người bị ngộ độc TP TL Tiến hành bước sơ cứu bị ngộ độc thực phẩm sau đây: Gây nôn: Cho người bệnh nghỉ ngơi uống nhiều chất lỏng Theo dõi chặt chẽ biểu hiện, nhịp tim bệnh nhân: Đưa đến sở y tế Câu Anh (chị ) cho biết quan điểm vai trò TP sức khỏe? (hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) lựa chọn Khơng biết Biết Biết tương đối đầy đủ Câu Anh (chị ) cho biết quan điểm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm? (hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) lựa chọn Biết Biết tương đối Biết đầy đủ Câu Anh (chị ) cho biết có kể số nguyên nhân gây ngộ độc TP? (hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) lựa chọn Không kể Kể nguyên nhân Câu Anh (chị ) cho biết quan điểm việc anh (chị) có biết cách chọn thực phẩm an tồn? (hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) lựa chọn Khơng biết Biết Biết tương đối Câu Anh (chị ) cho biết quan điểm việc anh (chị) có biết cách chế biến TP hợp vệ sinh? (hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) lựa chọn Biết Biết tương đối Biết đầy đủ Câu Anh (chị ) cho biết quan điểm việc anh (chị) có biết cách sơ cứu có người bị ngộ độc thực phẩm? (hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) lựa chọn Không biết Đưa đến sở Y tế Bằng kinh nghiệm cá nhân Câu Anh (chị ) cho biết tầm quan trọng giáo dục an toàn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n? (Hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) cho Giúp đỡ định hướng cho người dân thực hành ATTP nhằm đạt an toàn hợp lý ATTP cộng đồng Nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi ATTP khoa học, tạo thói quen thực phẩm an tồn hợp lý cộng đồng Góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội Tăng hiệu lực chuyển tải kiến thức ATTP đến vớ cộng đồng Không hiểu rõ đảm bảo ATTP mà biết quan trọng Tất nhận thức Câu Anh (chị ) cho biết yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục an toàn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n? (Hãy khoanh tròn vào đáp án mà anh (chị) cho Nhận thức người làm công tác giáo dục ATTP 2.Nhận thức sở sản xuất, chế biến TP, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, người nội trợ gia đình Tác động kinh tế, trị, xã hội tới GDATTP cho cộng đồng dân Ảnh hưởng văn hóa địa tới GDATTP Ảnh hưởng kênh truyền thông đại chúng tới GDATTP cho cộng đồng dân Xin anh chị vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Xin chân thành cảm ơn anh (chị) hợp tác PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán quản lý an toàn thực phẩm huyện) Xin Anh (chị) vui lòng cho biết y kiến vấn đề Giáo dục an toàn thực phẩm Câu Anh (chị ) cho biết tất biện pháp giáo dục ATTP đây, biện pháp cán làm công tác quản lý ATTP huyện Đơng Hòa sử dụng để giáo dục ATTP cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên? (Đánh dấu X vào biện pháp mà anh (chị) lựa chọn Thực thông qua quan nhà nước có thẩm quyền an tồn thực phẩm Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Lồng ghép việc giảng dạy, học tập trung tâm học tập cộng đồng Thông qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đoàn thể, tổ chức xã hội loại hình văn hố quần chúng khác Thơng qua điểm hỏi đáp an toàn thực phẩm quan quản lý ngành Kiểm tra, giám sát lồng ghép giáo dục Câu Anh (chị ) cho biết kết công tác giáo dục an toàn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa từ 2013-2015? (Đánh dấu X vào biện pháp mà anh (chị) lựa chọn Hiệu Bình thường Không hiệu Câu Anh (chị ) đánh giá mức độ tiến hành số nội dung giáo dục an toàn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n? (Hãy đánh dấu X vào đáp án mà anh (chị) cho Nội dung Thường xuyên Đôi Khơng Vai trò thực phẩm sức khỏe Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Kể số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Biết cách chọn thực phẩm an toàn Chế biến thực phẩm hợp vệ sinh Biết sơ cứu có người bị ngộ độc thực phẩm Câu Anh (chị ) đánh giá mức độ cần thiết số nội dung giáo dục an toàn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n? (Hãy đánh dấu X vào đáp án mà anh (chị) cho Nội dung Vai trò thực phẩm sức khỏe Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Kể số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Biết cách chọn thực phẩm an toàn Chế biến thực phẩm hợp vệ sinh Biết sơ cứu có người bị ngộ độc thực phẩm Rất cần Cần Không thiết cần thiết thiết Câu Anh (chị ) cho biết ý kiến mức độ tiến hành phương pháp giáo dục an toàn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n? (Hãy đánh dấu X vào đáp án mà anh (chị) cho Phương pháp Thường xuyên Đôi Không Qua thơng tin đại chúng Nói chuyện trực tiếp Thảo luận nhóm Tư vấn Câu Anh (chị ) cho biết ý kiến việc thực số hình thức giáo dục an tồn thực phẩm cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú Yên? (Hãy đánh dấu X vào đáp án mà anh (chị) cho Ý kiến TT Hình thức Tham gia hoạt động tuyên truyền, thi tìm hiểu đảm bảo an tồn thực phẩm Tham gia tố giác hành vi gây an tồn thực Đã Sẽ Khơng làm làm làm phẩm cho quan quản lý ATTP thông qua đường dây nóng Tham gia viết cam kết việc đảm bảo VSATTP cấp có thẩm quyền triển khai Tham gia hoạt động tư vấn cán y tế chủ đề giáo dục an toàn thực phẩm Xin anh chị vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Xin chân thành cảm ơn anh (chị) hợp tác PHỤ LỤC MẪU PHIẾU TRƯNG CẦU Y KIẾN Phiếu xin ý kiến chuyên gia tính cần thiết tính khả thi biện pháp giáo dục ATTP cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n giai đoạn 2016-2020 (Dùng cho cán quản lý ATTP, lãnh đạo ban, ngành đồn thể huyện) Xin Ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết khả thi biện pháp giáo dục ATTP cho cộng đồng dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 cách đánh dấu X vào ô biện pháp bảng sau: Tính cần thiết biện pháp giáo dục ATTP cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n Các biện pháp Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức huyện sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể, người nội trợ gia đình lợi ích ATTP; nguy hậu NĐTP Xây dựng mơ hình ATTP chủ động phòng chống NĐTP cộng đồng dân Tăng cường đạo, quan tâm cấp ủy Đảng, quyền, tổ chức xã hội Huy động tham gia cộng đồng việc truyền thông, giáo dục bảo đảm ATTP Phát triển mạng lưới quản lý VSATTP đủ sức đáp ứng nhu cầu quản lý VSATTP huyện, đầu tư phát triển nhân lực quản lý VSATTP Chủ động phối hợp cung cấp thông tin Rất cần Mức độ Cần Không thiết thiết cần thiết kịp thời, xác, đầy đủ ATTP cho quan Truyền huyện để tuyên truyền kịp thời đến người dân, cộng đồng Kiểm tra, tra, xử lý hành vi vi phạm ATTP Tính khả thi biện pháp giáo dục ATTP cho cộng đồng dân huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n Các biện pháp Rất khả thi Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức huyện sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể, người nội trợ gia đình lợi ích ATTP; nguy hậu NĐTP Xây dựng mơ hình ATTP chủ động phòng chống NĐTP cộng đồng dân Tăng cường đạo, quan tâm cấp ủy Đảng, quyền, tổ chức xã hội Huy động tham gia cộng đồng việc truyền thông, giáo dục bảo đảm ATTP Phát triển mạng lưới quản lý VSATTP đủ sức đáp ứng nhu cầu quản lý VSATTP huyện, đầu tư phát triển nhân lực quản lý VSATTP Chủ động phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, xác, đầy đủ ATTP cho quan Truyền Mức độ Không khả Khả thi thi huyện để tuyên truyền kịp thời đến người dân, cộng đồng Kiểm tra, tra, xử lý hành vi vi phạm ATTP Xin ơng bà vui lòng cho biết số thông tin thân: (Phần khơng phải ghi) Họ tên: Tuổi: Năm công tác: Chức vụ: Số năm công tác: Nơi công tác: Xin chân thành cảm ơn ông bà! ... tiêu giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư .30 1.4.5 Nội dung giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư 31 1.4.6 Phương pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư ... thiết phải giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm 28 1.4.2 Định hướng giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư 28 1.4.3 Nguyên tắc giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư 29 1.4.4... Hòa, tỉnh Phú Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân cư huyện Đơng Hòa, tỉnh Phú n Giả thuyết khoa học Giáo dục an toàn thực phẩm cho cộng đồng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, * Các yếu tố khách quan, THỰC TRẠNG GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về ATTP cho cơ quan Truyền thanh huyện để tuyên truyền kịp thời đến người dân, cộng đồng., KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay