BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

122 5 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGÔ SỸ NGUYÊN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGÔ SỸ NGUYÊN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Viết Vượng HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận án Ngô Sỹ Nguyên LỜI CẢM ƠN! Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy giáo, Cô giáo thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội toàn thể Thầy giáo, Cô giáo tham gia giảng dạy lớp cao học Giáo dục phát triển cộng đồng K25 tạo điều kiện thuận lợi để tác giả học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này! Tác giả xin cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD – ĐT huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Trung tâm học tập công đồng cán các xã, thị trấn, tổ chức trị xã hội địa bàn huyện Vân Đồn tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư – Tiến sĩ Phạm Viết Vượng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình định hướng đề tài, nghiên cứu hoàn thành luận văn Do điều kiện thời gian khả tìm kiếm tài liệu có hạn, nên dù cố gắng, luận văn khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kính mong nhận bảo, góp ý quý Thầy giáo, Cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 Tác giả Ngô Sỹ Nguyên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt CNH, HĐH XHCN TT HTCĐ GD&ĐT GDTX HTSĐ XHHT GDCQ KCQ XMC CLB UBND THCS,THPT CBQL, GV KH - KT ĐTB KH - CN CSVC Cơng nghiệp hóa, đại hóa Xã hội chủ nghĩa Trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo Giáo dục thường xuyên Học tập suốt đời Xã hội học tập Giáo dục quy Khơng quy Xóa mù chữ Câu lạc Ủy ban nhân dân Trung học sở, Trung học phổng thông Cán quản lý, giáo viên Khoa học kỹ thuật Điểm trung bình Khoa học - cơng nghệ Cơ sở vật chất Tiếng Anh UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu học tập cộng đồng .7 1.2 Các khái niệm liên quan đến đề tài 10 1.2.1 Trung tâm học tập cộng đồng 10 1.2.2 Học tập suốt đời 11 1.2.3 Xã hội học tập .12 1.2.4 Chất lượng 13 1.3 Hoạt động trung tâm học tập cộng đồng .14 1.3.1 Mục tiêu hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 14 1.3.2 Chức hoạt động trung tâm học tập cộng đồng 15 1.3.3 Quy trình tổ chức hoạt động trung tâm học tập cộng đồng 17 1.3.4 Nội dung giáo dục Trung tâm học tập cộng đồng .18 1.3.5 Phương thức tổ chức trung tâm học tập cộng đồng 18 1.3.6 Đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm học tập cộng đồng 21 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 23 1.4.1 Chính sách Đảng Nhà nước: 23 1.4.2 Trình độ, lực đội ngũ cán quản lý giáo dục địa phương 24 1.4.4 Điều kiện sở vật chất địa phương .26 1.4.5 Biện pháp khuyến khích lợi ích xã hội .26 1.5 Kinh nghiệm xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng nước giới: 27 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH 32 2.1 Khái quát nghiên cứu thực trạng 32 2.1.1 Giới thiệu tổng quan địa bàn nghiên cứu .32 2.1.2 Khái quát điều tra khảo sát 34 2.2 Thực trạng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng huyện Vân Đồn 35 2.2.1 Sự phát triển quy mô, chất lượng, cấu tổ chức trung tâm học tập cộng đồng huyện Vân Đồn 35 2.2.2 Nhận thức CBQL, GV, quyền cộng đồng tầm quan trọng TTHTCĐ 36 2.2.3 Thực trạng nhu cầu người dân tham gia học tập TTHTCĐ.40 2.2.4 Thực trạng hoạt động Trung tâm tâm học tập cộng đồng huyện Vân Đồn .43 2.2.5 Hiệu hoạt động TTHTCĐ 59 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động trung tâm học tập cộng đồng huyện Vân Đồn .63 2.3 Đánh giá thực trạng .65 2.3.1 Ưu điểm .65 2.3.2 Những tồn .66 2.3.3 Nguyên nhân .66 Kết luận chương .68 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .70 3.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh .71 3.2.1 Nâng cao nhận thức CBQL, GV, quyền cộng đồng địa phương hoạt động TTHTCĐ 71 3.2.2 Thực triệt để quy trình tổ chức khóa học TTHTCĐ .73 3.2.3 Huy động tham gia tích cực cộng đồng vào học tập TTHTCĐ .75 3.2.4 Đổi phương thức tổ chức lớp học TTHTCĐ 77 3.2.5 Huy động nguồn lực từ cộng đồng nhằm tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho lớp học TTHTCĐ .79 3.2.6 Phối hợp quyền đoàn thể việc tổ chức có hiệu lớp học TTHTCĐ 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp 83 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 84 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm .84 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm .84 3.4.3 Phương pháp khảo nghiệm 84 3.4.4 Kết khảo nghiệm 85 Kết luận chương .88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC .96 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nhận thức CBQL, GV, quyền cộng đồng vai trò TTHTCĐ 37 Bảng 2.2: Nhận thức CBQL người dân ý nghĩa nội dung giáo dục cộng đồng triển khai TTHTCĐ huyện Vân Đồn 38 Bảng 2.3: Nhu cầu học tập TTHTCĐ người dân huyện Vân Đồn .40 Bảng 2.4: Mức độ thực hình thức tổ chức khóa học cho cộng đồng học tập cácTTHTCĐ cấp xã huyện Vân Đồn 44 Bảng 2.5: Mức độ thực khâu tổ chức khóa học cho người dân TTHTCĐ huyện Vân Đồn .46 Bảng 2.6: Mức độ triển khai nội dung kiến thức khóa học cho người dân TTHTCĐ 48 Bảng 2.7 Thực trạng sở vật chất, kinh phí hoạt động đội ngũ CBQL - GV TT HTCĐ xã, phường .51 Bảng 2.8: Đánh giá điều kiện tổ chức lớp học, việc thực chương trình phổ biến kiến thức, tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ TTHTCĐ .53 Bảng 2.9 Thực trạng hoạt động hợp tác, liên kết TTHTCĐ với lực lượng xã hội tham gia hoạt động 56 Bảng 2.10 Hiệu hợp tác, liên kết lực lượng thamgia tổ chức hoạt động TTHTCĐ 58 Bảng 2.11: Hiệu thực nội dung giáo dục TTHTCĐ 59 Bảng 2.12: Hiệu hình thức giáo dục tổ chức TTHTCĐ huyện Vân Đồn 61 Bảng 2.13 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động trung tâm học tập cộng đồng huyện Vân Đồn 63 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 85 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 86 10 11 12 Tình hình sản xuất đời sống địa phương Luật Tố tụng hình Luật dân Chủ trương phát triển Kinh tế – xã hội địa 13 14 phương Kiến thức thời nước Kiến thức nghệ thuật thể thao Câu Xin ông (bà) cho biết TTHTCĐ của địa phương đa tiến hành các hình thức hoạt động nào? MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Thường Không Đôi xuyên STT HÌNH THỨC 10 Mở lớp tập huấn Tổ chức hội nghị, trao đổi, tọa đàm Sinh hoạt câu lạc theo lĩnh vực Tham quan thực tế Tổ chức hội thi Phát đài truyền xã Trao đổi trực tiếp tới đối tượng Phát tài liệu, tờ rơi Đọc tài liệu, báo trung tâm Khai thác sử dụng băng hình Câu Xin ông (bà) cho biết quy trình tổ chức khóa học ở TTHTCĐ được thực nào? MỨC THỰC HIỆN STT CÁC KHÂU Tốt Khảo sát trình độ nhu cầu học tập đối tượng trước triển khai khóa học Đánh giá nguồn nhân lực, vật lực tài lực TTHTCĐ địa phương trước triển khai khóa ĐỘ học Xây dựng kế hoạch triển khai khóa học Tuyên truyền, quảng bá mục tiêu, nội dung hình thức tổ chức khóa học đến thành viên cộng 98 Bình Chưa thường tốt đồng, làng xã để họ chủ động lựa chọn Phối hợp liên kết với tổ chức, cá nhân việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho nhân dân Tổ chức triển khai khóa học với hình thức theo kế hoạch Trưng cầu ý kiến đối tượng sau kết thúc khóa học Đánh giá hiệu khóa học Câu Xin ơng (bà) cho biết mức độ triển khai các nội dung kiến thức của các khóa học cho người dân tại các TTHTCĐ nào? MỨC ĐỘ HIỆN TT NỘI DUNG KIẾN THỨC Thường Đôi xuyên Kĩ thuật sản xuất tiêu thụ sản phẩm Luật đất đai NĐ phủ đất đai Kinh nghiệm điển hình SX đời sống Luật Hơn nhân gia đình Khoa học thường thức Luật Giáo dục Luật chăm sóc & bảo vệ TE Luật phòng chống TNXH, ATGT Quy chế dân chủ sở Quy định xây dựng gia đình văn 10 hóa Tình hình sản xuất đời sống 11 địa phương Luật Tố tụng hình Luật dân 12 Chủ trương phát triển KT – XH 13 địa phương Kiến thức thời 99 THỰC MỨC ĐỘ QUẢ Không Hiệu Ít HIỆU Không hiệu hiệu quả 14 nước Kiến thức nghệ thuật thể thao Câu Xin ông (bà) cho biết mức độ hiệu quả các hình thức tổ chức các khóa học cho người dân tại các TTHTCĐ nào? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Hiệu Ít hiệu Không STT HÌNH THỨC 10 hiệu Mở lớp tập huấn Tổ chức hội nghị, trao đổi, tọa đàm Sinh hoạt câu lạc theo lĩnh vực Tham quan thực tế Tổ chức hội thi Phát đài truyền xã Trao đổi trực tiếp tới đối tượng Phát tài liệu, tờ rơi Đọc tài liệu, báo trung tâm Khai thác sử dụng băng hình Câu Theo ơng (bà), chế hoạt động TTHTCĐ địa phương nào? - TTHTCĐ hoàn toàn tự chủ hoạt động - TTHTCĐ hoạt động theo quản lí ngành giáo dục - TTHTCĐ hoạt động theo quản lí, kế hoạch địa phương Câu Ơng (bà) hay đánh giá điều kiện tở chức lớp học, việc thực các chương trình phổ biến kiến thức, tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ ở TTHTCĐ của địa phương? MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Tôt Bình Chưa STT ĐIỀU KIỆN thường tốt 100 Có chủ trương, biện pháp lựa chọn tuyên truyền viên, báo cáo viên, giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn tốt; tạo điều kiện cho tuyên truyền viên, báo cáo viên tham gia hoạt động chuyên mơn, nghiệp vụ phòng GD&ĐT tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trung tâm Tổ chức đánh giá hoạt động tuyên truyền, giảng dạy tuyên truyền viên, giáo viên Đổi phương pháp tuyên truyền, dạy học theo hướng phát triển lực tự học, tự tìm hiểu tinh thần hợp tác người học Thôn, tổ dân phố, thị trấn có sở vật chất, phương tiện (thư viện, nhà văn hóa, hội trường thơn phòng họp chung; Mạng lưới truyền thanh; Điểm nối Internet ) nhiều hình thức, phương thức khác để khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người lớn học tập suốt đời Có nguồn tài ổn định, đáp ứng hoạt động phổ biến kiến thức tập huấn chuyển giao KH-CN hoạt động hợp pháp khác trung tâm Tổ chức thu hút tham gia tối đa người dân vào việc đề xuất nhu cầu học tập, vào việc lập kế hoạch hoạt động TT quản lý địa điểm học tập, nguồn lực phục vụ cho học tập cộng đồng Thiết lập mối quan hệ trung tâm với sở văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, thông tin đại chúng cộng đồng, địa phương Tổ chức Đảng, quyền có đạo chặt chẽ đối việc học tập cộng đồng, đưa tiêu xây dựng “Cộng đồng học tập” vào kế hoạch năm chi bộ, thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, phường tổ chức, đoàn thể khu dân cư 101 Câu 10 Xin ông (bà) cho biết, trung tâm phối hợp với những LLXH để tổ chức hoạt động nào? MỨC TT NỘI DUNG PHỐI HỢP ĐỘ HIỆN TX BT THỰCMỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Không Tốt Khá TB Yếu Có liên kết, phối hợp hoạt động trung mơ hợp hìnhhoạt giáo động dục khác Có sựtâm liênvới kết,cácphối trung tâm với trung tâm xã khác Phối hợp với quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động TT Phối hợp với đoàn thể Đoàn TN, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,… triển khai khóa học Câu 11 Về thực trạng sở vật chất, kinh phí hoạt động đội ngũ CBQL - GV TT HTCĐ xã, thị trấn thể nào? TT 01 Nội dung Mức độ đánh giá đánh giá CSVC, thiết Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cần có bị hoạt động Đã đầu tư thiếu thốn TT Nghèo nàn, lạc hậu Kinh phí hoạt Rất thiếu 02 động dành choThiếu TT HTCĐ Đủ để hoạt động Vừa thiếu lượng, vừa yếu chất Đội ngũ Số lượng thiếu, chất lượng đạt yêu 03 CBQL – GV cầu Đủ lượng, yếu chất Cộng tác viên Đủ lượng, mạnh chất 102 KQ đánh giá Đúng Sai Phân vân Câu 12 Xin ông (bà) cho biết hiệu hoạt động TTHTCĐ đạt hiệu nào? - Rất hiệu - Hiệu - Bình thường - Khơng hiệu Câu 13 Theo ông (bà), hoạt động của TTHTCĐ chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào? STT MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG Không Bình Mạnh ảnh thường hưởng CÁC YẾU TỐ Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương Trình độ dân trí tầng lớp nhân dân địa phương Cơ chế quản lý, phối hợp TTHTCĐ với tổ chức, ban ngành địa phương Năng lực, nhiệt tình đội ngũ cán cộng tác viên TTHTCĐ Nhu cầu học tập hưởng ứng nhân dân Các nguồn tài sở vật chất dành cho hoạt động TTHTCĐ Sự quan tâm cấp ủy quyền địa phương, phối kết hợp ban ngành Sự đạo chuyên môn ngành giáo dục huyện Xin Ơng/ bà cho biết thêm số thơng tin: - Giới tính: - Nghề nghiệp: 103 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho người dân) Với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động TT HTCĐ huyện Vân Đồn Xin ông (bà) vui long trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu (X) vào phù hợp với ý kiến Câu Theo ông (bà), Trung tâm học tập cộng đồng có vai trò đời sống cộng đồng - Rất cần thiết - Ít cần thiết - Cần thiết - Khơng cần thiết - Bình thường Câu Theo ông (bà), việc phát triển các TTHTCĐ nhằm mục đích gì? STT MỨC ĐỘ CẦN THIẾT Không Quan Bình quan trọng thường trọng MỤC ĐÍCH Tạo hội học tập cho người dân cộng đồng để nâng cao chất lượng sống người dân phát triển nguồn nhân lực cộng đồng Tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm “cần học nấy”, giáo dục suốt đời cho người Xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên sở nhằm học hành, tham gia vào công việc giáo dục học tập cộng đồng 104 Câu Theo ông (bà), việc triển khai các nội dung giáo dục cộng đồng tại TTHTCĐ có ý nghĩa nào? STT MỨC ĐỘ CẦN THIẾT Không Quan Bình quan trọng thường trọng NỘI DUNG Xoá mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục Tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức cải thiện chất lượng sống nhân dân cộng đồng Phối hợp triển khai chương trình khuyến cơng, khuyến nơng, khuyến ngư dự án, chương trình địa phương Tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội Điều tra nhu cầu học tập cộng đồng, xây dựng nội dung hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể nhóm đối tượng Câu Xin ông (bà) cho biết, nhu cầu học tập của cộng đồng tại TTHTCĐ ở địa phương nào? NHU CẦU Bình Cao thường STT NỘI DUNG Kĩ thuật sản xuất tiêu thụ sản phẩm Luật đất đai NĐ phủ đất đai Kinh nghiệm điển hình SX đời sống Luật Hơn nhân gia đình Khoa học thường thức Luật Giáo dục Luật chăm sóc & bảo vệ TE Luật phòng chống TNXH, ATGT Quy chế dân chủ sở Quy định xây dựng gia đình văn hóa 105 Thấp 10 11 12 Tình hình sản xuất đời sống địa phương Luật Tố tụng hình Luật dân Chủ trương phát triển Kinh tế – xã hội địa 13 14 phương Kiến thức thời nước Kiến thức nghệ thuật thể thao Câu Xin ông (bà) cho biết TTHTCĐ của địa phương đa tiến hành các hình thức hoạt động nào? MỨC ĐỘ THỰC HIỆN Thường Không Đôi xuyên STT HÌNH THỨC 10 Mở lớp tập huấn Tổ chức hội nghị, trao đổi, tọa đàm Sinh hoạt câu lạc theo lĩnh vực Tham quan thực tế Tổ chức hội thi Phát đài truyền xã Trao đổi trực tiếp tới đối tượng Phát tài liệu, tờ rơi Đọc tài liệu, báo trung tâm Khai thác sử dụng băng hình Câu Xin ơng (bà) cho biết quy trình tổ chức khóa học ở TTHTCĐ được thực nào? MỨC THỰC HIỆN STT CÁC KHÂU Tốt Khảo sát trình độ nhu cầu học tập đối tượng trước triển khai khóa học Đánh giá nguồn nhân lực, vật lực tài lực TTHTCĐ địa phương trước triển khai khóa ĐỘ học Xây dựng kế hoạch triển khai khóa học Tuyên truyền, quảng bá mục tiêu, nội dung hình thức tổ chức khóa học đến thành viên cộng 106 Bình Chưa thường tốt đồng, làng xã để họ chủ động lựa chọn Phối hợp liên kết với tổ chức, cá nhân việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho nhân dân Tổ chức triển khai khóa học với hình thức theo kế hoạch Trưng cầu ý kiến đối tượng sau kết thúc khóa học Đánh giá hiệu khóa học Câu Xin ông (bà) cho biết mức độ triển khai các nội dung kiến thức của các khóa học cho người dân tại các TTHTCĐ nào? MỨC ĐỘ HIỆN TT NỘI DUNG KIẾN THỨC Thường Đôi xuyên Kĩ thuật sản xuất tiêu thụ sản phẩm Luật đất đai NĐ phủ đất đai Kinh nghiệm điển hình SX đời sống Luật Hơn nhân gia đình Khoa học thường thức Luật Giáo dục Luật chăm sóc & bảo vệ TE Luật phòng chống TNXH, ATGT Quy chế dân chủ sở Quy định xây dựng gia đình văn 10 hóa Tình hình sản xuất đời sống 11 địa phương Luật Tố tụng hình Luật dân 12 Chủ trương phát triển KT – XH 13 địa phương Kiến thức thời ngồi 107 THỰC MỨC ĐỘ QUẢ Khơng Hiệu Ít HIỆU Không hiệu hiệu quả 14 nước Kiến thức nghệ thuật thể thao Câu Xin ông (bà) cho biết mức độ hiệu quả các hình thức tổ chức các khóa học cho người dân tại các TTHTCĐ nào? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Hiệu Ít hiệu Không STT HÌNH THỨC 10 hiệu Mở lớp tập huấn Tổ chức hội nghị, trao đổi, tọa đàm Sinh hoạt câu lạc theo lĩnh vực Tham quan thực tế Tổ chức hội thi Phát đài truyền xã Trao đổi trực tiếp tới đối tượng Phát tài liệu, tờ rơi Đọc tài liệu, báo trung tâm Khai thác sử dụng băng hình Câu Theo ông (bà), chế hoạt động TTHTCĐ địa phương nào? - TTHTCĐ hoàn toàn tự chủ hoạt động - TTHTCĐ hoạt động theo quản lí ngành giáo dục - TTHTCĐ hoạt động theo quản lí, kế hoạch địa phương Câu Ơng (bà) hay đánh giá điều kiện tổ chức lớp học, việc thực các chương trình phổ biến kiến thức, tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ ở TTHTCĐ của địa phương? STT ĐIỀU KIỆN MỨC ĐỘ THỰC HIỆN 108 Tơt Bình Chưa thường tốt Có chủ trương, biện pháp lựa chọn tuyên truyền viên, báo cáo viên, giáo viên có kinh nghiệm chun mơn tốt; tạo điều kiện cho tuyên truyền viên, báo cáo viên tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phòng GD&ĐT tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trung tâm Tổ chức đánh giá hoạt động tuyên truyền, giảng dạy tuyên truyền viên, giáo viên Đổi phương pháp tuyên truyền, dạy học theo hướng phát triển lực tự học, tự tìm hiểu tinh thần hợp tác người học Thơn, tổ dân phố, thị trấn có sở vật chất, phương tiện (thư viện, nhà văn hóa, hội trường thơn phòng họp chung; Mạng lưới truyền thanh; Điểm nối Internet ) nhiều hình thức, phương thức khác để khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người lớn học tập suốt đời Có nguồn tài ổn định, đáp ứng hoạt động phổ biến kiến thức tập huấn chuyển giao KH-CN hoạt động hợp pháp khác trung tâm Tổ chức thu hút tham gia tối đa người dân vào việc đề xuất nhu cầu học tập, vào việc lập kế hoạch hoạt động TT quản lý địa điểm học tập, nguồn lực phục vụ cho học tập cộng đồng Thiết lập mối quan hệ trung tâm với sở văn hố, giáo dục, thể dục thể thao, thơng tin đại chúng cộng đồng, địa phương Tổ chức Đảng, quyền có đạo chặt chẽ đối việc học tập cộng đồng, đưa tiêu xây dựng “Cộng đồng học tập” vào kế hoạch năm chi bộ, thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, phường tổ chức, đoàn thể khu dân cư 109 110 Câu 10 Xin ông (bà) cho biết, trung tâm phối hợp với những LLXH để tổ chức hoạt động nào? MỨC TT NỘI DUNG PHỐI HỢP ĐỘ HIỆN TX BT THỰCMỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Khơng Tốt Khá TB Yếu Có liên kết, phối hợp hoạt động trung tâm với mơ hình giáo dục khác Có liên kết, phối hợp hoạt động trung tâm với trung tâm xã khác Phối hợp với quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động TT Phối hợp với đoàn thể Đồn TN, Hội Phụ nữ, Hội Nơng dân,… triển khai khóa học Câu 11 Về thực trạng sở vật chất, kinh phí hoạt động đội ngũ CBQL - GV TT HTCĐ xã, thị trấn thể nào? TT 01 Nội dung Mức độ đánh giá đánh giá CSVC, thiết Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cần có bị hoạt động Đã đầu tư thiếu thốn TT Nghèo nàn, lạc hậu 02 Kinh phí Rất thiếu hoạt động Thiếu dành cho TT Đủ để hoạt động Đội ngũ Vừa thiếu lượng, vừa yếu chất HTCĐ CBQL – GV Số lượng thiếu, chất lượng đạt yêu cầu 03 - Cộng tác Đủ lượng, yếu chất viên Đủ lượng, mạnh chất 111 KQ đánh giá Đúng Sai Phân vân Câu 12 Xin ông (bà) cho biết hiệu hoạt động TTHTCĐ đạt hiệu nào? - Rất hiệu - Hiệu - Bình thường - Khơng hiệu Câu 13 Theo ông (bà), hoạt động của TTHTCĐ chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào? MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG Không Bình Mạnh ảnh thường hưởng STT CÁC YẾU TỐ Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương Trình độ dân trí tầng lớp nhân dân địa phương Cơ chế quản lý, phối hợp TTHTCĐ với tổ chức, ban ngành địa phương Năng lực, nhiệt tình đội ngũ cán cộng tác viên TTHTCĐ Nhu cầu học tập hưởng ứng nhân dân Các nguồn tài sở vật chất dành cho hoạt động TTHTCĐ Sự quan tâm cấp ủy quyền địa phương, phối kết hợp ban ngành Sự đạo chuyên môn ngành giáo dục huyện Xin Ông/ bà cho biết thêm số thơng tin: - Giới tính: - Nghề nghiệp: 112 ... lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phiên họp Bác Hồ lời kêu gọi chống giặc đói, giặc dốt giặc ngo i xâm Chỉ ngày sau Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập "Nhà bình dân học vụ" lo việc học tập... cộng đồng làng xã, với phương châm “cần gì, học nấy”; - Góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thực dân quyền, chất lượng dân số - Góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương,... tưởng mới, từ sau Cách mạng Tháng 10 Nga,V.I Lênin có câu nói tiếng:“Học! học nữa! họcmãi!” 11 Lúc sinh thời Bác Hồ dạy: “Sự học vô cùng”; “Thế giới tiến vô cùng, không học lùi”; “Học hỏi việc phải
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH, BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH, Giáo dục sẽ trở thành một quá trình suốt đời, nó sẽ trở thành một tiến trình liên tục trong nền giáo dục chính quy và trong vai trò của nó với các chức năng khác của cuộc sống. Giáo dục sẽ đảm nhiệm thêm đặc tính phi chính quy hơn, khi ngày càng có nhiều , Việc hệ thống giáo dục hiện hữu đứng trước khả năng khó đáp ứng được các nhu cầu cần thiết thì vấn đề hình thành XHHT đã trở nên cấp thiết., TT HTCĐ cũng là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người một cách trực tiếp, phù hợp với đặc điểm của mỗi cộng đồng dân cư., Theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của TT HTCĐ tại xã, phường, thị trấn”của Bộ GD&ĐTđã ghi rõ:“TT HTCĐ là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý hỗ trợ của Nhà nước, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH, Kết luận chương 2, Tăng cường phối hợp giữa Trung tâm với các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tập huấn cho người dân tại TTHTCĐ nhằm không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn nhằm nâng cao chất lượng các lớp bồ, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Hà Nội.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay