Mẫu báo cáo kế toán xác định kết quả kinh doanh

19 9 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỘC VĨNH XUÂN Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ DIỆU HIỀN NGUYỄN NGỌC THANH NGÂN MSSV: CT1420M512 Cần Thơ, 12/2018 NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU • Thực hiện cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH MTV Lộc Vĩnh Xn • Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty các khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận, giá vốn cơng ty • Đề xuất các giải pháp khắc phục, hoàn thiện, nâng cao cho hệ thống kế toán công ty nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh CƠ SỞ LÝ LUẬN •Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC •Chuẩn mực kế toán Việt Nam •Và các tài liệu tham khảo khác TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY • Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Một Thành Viên Lộc Vĩnh Xn • Địa chỉ: Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng • Chế độ kế toán áp dụng: Thơng tư số 200/2014/TTBTC • Hình thức kế toán: Nhật ký chung TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY KẾ TỐN BÁN HÀNG Doanh thu BH & Cung cấp dịch vụ Sổ cái tài khoản 511 Doanh thu hoạt động tài Sổ cái tài khoản 515 KẾ TỐN CHI PHÍ KINH DOANH KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Sổ cái tài khoản 632 KẾ TỐN CHI PHÍ QLDN Sổ cái tài khoản 642 KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH Sổ cái tài khoản 635 KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KQKD PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HĐKD Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 5.107.017.476 2017 4.856.715.055 Tổng tài sản bình quân Doanh thu Đồng 2015 5.097.078.002 Đồng 10.353.390.440 12.555.408.586 14.037.573.426 Vốn chủ sở hữu bình qn Lợi nhuận ròng Đồng 2.226.571.312 2.339.474.779 2.490.649.737 Đồng 108.432.512 153.884.403 166.627.017 5.ROA [5=(4/1)x100] % 2,13 3,01 3,43 6.ROS [6=(4/2)x100] % 1,05 1,22 1,19 7.ROE [7=(4/3)x100] % 4,87 6,58 6,69 ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP • ĐÁNH GIÁ + Đánh giá về công tác kế toán + Đánh giá về Tổ chức thực hiện sổ sách, cách hạch toán cơng ty • GIẢI PHÁP + Hoàn thiện về tổ chức kế toán, sổ sách + Đưa gia phương pháp kinh doanh, giảm chi phí tăng lợi nhuận KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ • KẾT LUẬN • KIẾN NGHỊ – Nhà nước – Cơ quan thuế CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ! Cần Thơ, 12/2018 ... khoản 642 KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH Sổ cái tài khoản 635 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KQKD PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HĐKD Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 5.107.017.476 2017 4.856.715.055 Tổng tài sản bình quân Doanh thu... BÁN HÀNG Doanh thu BH & Cung cấp dịch vụ Sổ cái tài khoản 511 Doanh thu hoạt động tài Sổ cái tài khoản 515 KẾ TỐN CHI PHÍ KINH DOANH KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Sổ cái tài khoản 632 KẾ TỐN... Hoàn thiện về tổ chức kế toán, sổ sách + Đưa gia phương pháp kinh doanh, giảm chi phí tăng lợi nhuận KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ • KẾT LUẬN • KIẾN NGHỊ – Nhà nước – Cơ quan thuế CHÂN THÀNH CẢM
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo kế toán xác định kết quả kinh doanh, Mẫu báo cáo kế toán xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay