Ôn tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lenin phần 2

31 6 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:08

PHẦN – KINH TẾ CHÍNH TRỊ SẢN XUẤT HÀNG HÓA .2 ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ TỒN TẠI CỦA NỀN SX HÀNG HÓA NỀN SẢN XUẤT HÀNG HÓA HIỆN ĐANG TỒN TẠI Ở VIỆT NAM: CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN SXHH Ở VIỆT NAM HẠN CHẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA NƯỚC TA: TÁC DỤNG CỦA NỀN SXHH HÀNG HÓA ĐỐI VỚI SỰ PT CHUNG CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM: NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA SX HÀNG HÓA SXHH CĨ NHỮNG ƯU VIỆT GÌ SO VỚI SXTN HẠN CHẾ CỦA SXHH + MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KẾT BÀI: HÀNG HĨA – HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA – LƯỢNG GIÁ TRỊ HÀNG HĨA VÀ HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA .6 TÍNH CHẤT HAI MẶT CỦA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA LƯỢNG GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA: .9 QUY LUẬT GIÁ TRỊ 11 A) NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ: .11 B) TÁC ĐỘNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ: 12 VÍ DỤ THỰC TẾ 13 SỰ HIỆN DIỆN CỦA QLGT Ở VIỆT NAM 13 KẾT QUẢ CỦA VIỆC VẬN DUNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀO VIỆT NAM 14 NHÀ NƯỚC, NHÀ SẢN XUẤT, NGƯỜI TIÊU DÙNG 14 PHÂN TÍCH HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH .15 Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TRÊN 15 TIỀN CÔNG DƯỚI CNTB 16 BẢN CHẤT KINH TẾ CỦA TIỀN CÔNG 16 CÁC HÌNH THỨC TIỀN CƠNG 16 CÁC LOẠI TIỀN CÔNG: TIỀN CÔNG DANH NGHĨA VÀ TIỀN CÔNG THỰC TẾ 17 THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM: 17 THỰC CHẤT VÀ ĐỘNG TÍCH LŨY TƯ BẢN 18 ĐỘNG CỦA TÍCH LŨY TƯ BẢN 18 KẾT QUẢ CỦA Q TRÌNH TÍCH LŨY TƯ BẢN CHỦ NGHĨA .19 THỰC TIỄN VẤN ĐỀ TÍCH LŨY VỐN Ở VIỆT NAM 19 Ý NGHĨA 20 TÍCH TỤ TƯ BẢNTẬP TRUNG TƯ BẢN 20 CẤU TẠO HỮU CỦABẢN 21 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ BẢN CHẤT CỦA CNTBĐQ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CĨ DIỄN RA XU HƯỚNG ĐỘC QUYỀN KHƠNG? VÌ SAO? .23 *Ở VN diễn xu hướng độc quyền ngun nhân dẫn đến TBĐQ VN 24 PHÂN TÍCH NGUN NHÂN, BẢN CHẤT, HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CNTBĐQNN 25 ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC VẪN THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 27 Sản xuất hàng hóa Điều kiện đời tồn SX hàng hóa Sản xuất cải vật chất, hoạt động người, sở đời sống xã hội Xã hội loài người trải qua hai kiểu sản xuất sản xuất tự cấp tự túc sản hàng hóa Trong kiểu sản xuất hàng hóa cao kiểu sản xuất tự cấp tự túc • Sản xuất tự cấp tự túc kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm lao động tạo nhằm để thỏa mãn trực tiếp nhu cầu người sản xuất • Sản xuất hàng hóa kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất để trao đổi mua bán thị trường Sản xuất hàng hóa đời từ cuối chế độ công xã nguyên thủy Từ xã hội CNTB trở trước chủ yếu kinh tế sản xuất tự cấp tự túc So với sản xuất tự cấp tự túc sản xuất hàng hóa ưu điểm vượt trội nhiều mặt Sản xuất hàng hóa phạm trù lịch sử xuất đủ hai điều kiện: Tuy nhiên, phân công lao động xã hội điều kiện thứ chưa đủ để sản xuất hàng hóa đời tồn C Mác chứng minh rằng, công xã thị tộc Ấn Độ thời cổ phân cơng lao động chi tiết, sản phẩm lao động chưa trở thành hàng hóa tư liệu sản xuất chung nên sản phẩm nhóm sản xuất chun mơn hía chung, cơng xã phân phối trực tiếp cho thành viên để thõa mãn nhu cầu Ở khơng hình thành quan hệ trao đổi, chưa đủ điều kiện để đời tồn sản xuất hàng hóa Vì vậy, phân công lao động xã hội điều kiện cần, muốn sản xuất hàng hóa đời tồn phải điều kiện thứ hai b Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất (điều kiện đủ) • Sự tách biệt quan hệ sở hữu khác tư liệu sản xuất, mà khởi thủy chế độ tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất, xác định người sở hữu tư liệu sản xuất người sở hữu sản phẩm lao động • Chế độ tư hữu làm cho tư liệu sản xuất riêng người nên họ hoàn toàn định trình sản xuất Chế độ tư hữu tạo nên độc lập kinh tế người sản xuất, chia cắt họ thành đơn vị riêng lẻ, trình sản xuất người sản xuất quyền định việc sản xuất loại hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu, cách trao đổi với Như vậy, chế độ tư hữu làm cho người sản xuất hàng hóa độc lập với phân công lao động lại làm cho họ phụ thuộc vào Đây mâu thuẫn Để giải mâu thuẫn cần phải thông qua trao đổi mua bán sản phẩm Từ phân tích trên, sản xuất hàng hóa đời đồng thời hai điều kiện cần đủ nói trên, thiếu hai điều kiện khơng sản xuất hàng hóa sản phẩm lao động khơng mang hình thái hàng hóa Nền Sản xuất hàng hóa tồn Việt Nam: Ở nước ta phân công lao động xã hội mối quan hệ kinh tế quốc tế nước Đối với nước: phân công lao động xã hội phạm vi nước ngành, sở Theo kết Thống kê tháng đầu năm 2018 Tổng cục thống kê, mức tăng trưởng toàn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,93%, đóng góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,07%, đóng góp 48,9%; khu vực dịch vụ tăng 6,90%, đóng góp 41,4% Trong năm trước qua, nước ta việc phân công lao động xã hội nước tiến hành tất địa bàn Điều cho phép địa phương, đơn vị sở tự khai thác hết tiềm năng, mạnh sẵn đơn vị mình, đồng thời bước hình thành cụm kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ nông thôn thành thị Việt Nam ta hội nhập, tham gia vào q trình phân cơng lao động quốc tế Nước ta nhiều mặt hàng xuất nhập đa dạng gạo, cà phê, thủy hải sản, nông sản phẩm, Số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho biết, tính chung tháng đầu năm 2018, trị giá xuất Việt Nam đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8% so với kỳ năm trước Điều cho thấy phát triển mạnh mẽ sản phẩm hàng hóa VN thị trường nước tham gia tích cực đất nước ta kinh tế hàng hóa tồn giới Ở nước ta tồn tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất Trong kinh tế Việt Nam tồn nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất khác bao gồm: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, v.v Các hình thức sở hữu sở để tạo nên nhiều thành phần kinh tế khác kinh tế hàng hóa nước ta Đại hội XII Đảng khẳng định: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế; chủ thể thuộc thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác cạnh tranh theo pháp luật” Các thời kì phát triển SXHH Việt Nam -Giai đoạn 1986–2006 Thời kỳ 1986–2000 gọi thời kỳ chuyển tiếp kinh tế Việt Nam, từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo chế thị trường, khơng phải thị trường hồn tồn tự mà "có quản lý, điều tiết nhà nước".Việt Nam tập trung triển khai Ba Chương trình kinh tế lớn: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất Đặc biệt, thành phần kinh tế quốc doanh tập thể thừa nhận bắt đầu tạo điều kiện hoạt động Kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển biến tốt Từ chỗ phải nhập lương thực, Việt Nam sản xuất đủ tự cung cấp, dự trữ xuất gạo -Giai đoạn 2006–nay Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 năm 2010 tăng 63,2% so với năm 2006 Bình quân thời kỳ 2006-2010, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 tăng 13,8%/năm Giá trị sản xuất nơng, lâm nghiệp thuỷ sản tăng bình qn 5%/năm thời kỳ 2006-2010, nơng nghiệp tăng 4,2%; lâm nghiệp tăng 3,1%; thuỷ sản tăng 8%.Sản xuất lâm nghiệp phát triển nhanh theo hướng chuyển từ khai thác sang xây dựng vốn rừng chủ yếu đầu tư theo chương trình, dự án, giao đất lâm nghiệp ổn định lâu dài cho hộ gia đình Sản xuất thủy sản gặp khơng khó khăn trình Việt Nam gia nhập WTO việc áp dụng thuế chống bán phá giá hàng thủy sản Mỹ Nhưng sản phẩm xuất mũi nhọn nước ta Hạn chế Sản xuất hàng hóa nước ta:  Nguồn nhân lực nước ta dồi chất lượng thấp, chủ yếu lao động thủ cơng Năm 2010, đến 19,5 triệu lao động Việt Nam làm việc ngành nghề khơng đòi hỏi trình độ chun mơn chuyên môn thấp Phần lớn doanh nghiệp phải tự đào tạo nghề cho công nhân Công nhân không lành nghề dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, suất lao động không cao  Tốc độ đổi cơng nghệ trang thiết bị chậm, chưa đồng chưa theo định hướng phát triển rõ rệt: 80-90% công nghệ nước ta sử dụng cơng nghệ nhập 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhập thuộc thập niên 50-60 50% đồ tân trang Công nghệ nước ta tụt hậu so với nước giới từ 2-3 hệ (Được thu nhập từ nhiều nguồn Internet) ➔ Tạo chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định Gây cho hàng hóa nhiều hạn chế cạnh tranh giá  Sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam đặc điểm hàm lượng tri thức công nghệ sản phẩm không cao ➔ Làm giảm chất lượng sản phẩm  Chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam phải nhập nguyên vật liệu cho sản xuất Ngay sản phẩm mạnh nước ta như: dệt may, da giày, thực phẩm,… phải nhập ngun liệu Nhiều sản phẩm giá thành khơng ổn định phụ thuộc vào tính bấp bênh nguồn nguyên liệu Nhận thức mặt hạn chế sản xuất hàng hóa nước nhà, cần giải pháp hiệu quả, tích cực để khắc phục vấn đề đó:  Đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa; coi trọng việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ loài người  Tập trung đào tạo lao động trình độ cao  Xây dựng phát triển thị trường hướng ngoại phải lấy thị trường nước làm sở, phải mặt hàng mũi nhọn khả cạnh tranh dựa sở mạnh lợi so sánh  Nhà nước cần góp phần điều tiết kinh tế thơng qua giáo dục, pháp luật sách kinh tế - xã hội thích hợp để tạo điều kiện cho người sản xuất, người lao động; mở rộng thị trường, nâng cao đời sống nhân dân - - Tác dụng SXHH Hàng hóa PT chung đất nước Việt Nam: Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, khai thác lợi tự nhiên, xã hội, kĩ thuật người, sở sản xuất Bên cạnh phát triển sản xuất hàng hóa lại tác động trở lại, thúc đẩy phát triển phân công lao động xã hội, làm cho chun mơn hóa lao động tăng, Đẩy mạnh q trình xã hội hóa sản xuất Khai thác lợi tự nhiên xã hội kỹ thuật người, sở, địa phương, kích thích phát triển kinh tế quốc gia Đáp ứng nhu cầu đa dạng cho xã hội Xã hội ngày phát triển, nhu cầu người ngày gia tăng lượng chất, sản xuất hàng hóa giúp cho họ nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu Góp phần cải thiện đời sống xã hội Tạo cạnh tranh ngày gay gắt, buộc người sản xuất hàng hóa phải động, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Tạo điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa địa phương nước quốc tế phát triển sản xuất mang tính chất “mở”; tạo điều kiện nâng cao đời sống, văn hóa nhân dân Những ưu điểm SX hàng hóa SXHH ưu việt so với SXTN (Tại nói SXHH đời bước ngoặt lớn phát triển chung XHLN) Tiêu chí so sánh Sản xuất tự cấp tự túc Sản xuất hàng hóa Mục đích sản xuất Cho người sản xuất Cho người tiêu dùng Tính chất sản xuất Khơng cạnh tranh Vừa hợp tác vừa cạnh tranh Trình độ phân cơng lao Đơn giản, phụ thuộc vào Chun mơn hóa sản xuất ngày động xã hội tự nhiên sâu sắc Trình độ kỹ thuật Thủ cơng, lạc hậu khí máy móc đại Năng suất lao động sản NSLĐ thấp, sản phẩm phẩm NSLĐ cao, sản phẩm nhiều Mở Xu hướng phát triển Khép kín Hạn chế SXHH + số biện pháp khắc phục Chính sách hạn chế PHGN * Điều tiết tăng thu nhập cho tầng lớp nghèo: Nhà nước dung tiền ngân sách để hỗ trợ cho người nghèo, người gặp rủi ro, khuyết tật thông qua chương trình kinh tế - xã hội, quỹ trợ cấp quốc gia, trợ cấp, tín dụng, ưu đãi * Chính sách lao động việc làm: sách hỗ trợ, việc hỗ trợ tín dụng ưu đãi nên ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ vừa, khu vực tạo nhiều công ăn việc làm lại gặp khó khăn việc tiếp cận vốn nguy phá sản thất nghiệp nhiều * Chính sách người công với cách mạng: Nhà nước tiếp tục thực nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội miền núi chương trình chiến lược phát triển kinh tế miền núi, chương trình xố đói giảm nghèo Điều tiết giá cả, quan hệ cung cầu thị trường, sách cho vay ưu đãi nhằm bảo đảm ổn định sản xuất mức sống người thu nhập thấp “nên mở rộng mạng lưới cho vay ưu đãi đến vùng nông thôn, nơi tập trung 70% lực lượng lao động, 80% hộ nghèo tồn quốc Cùng với đó, nên sách hỗ trợ cho chương trình nhà cho người thu nhập thấp vùng giáp ranh, khu công nghiệp, khu nhà tạm, thiếu tiện nghi tối thiểu thành phố.” (Trích TCCS- Khủng hoảng kinh tế tồn cầu từ góc nhìn lợi ích) Hạn chế khả khủng hoảng thừa: Chính sách kích cầu Cần sách tài nguyên, bảo vệ môi trường Mục tiêu sách tài ngun bảo vệ mơi trường sử dụng hợp tài ngun, bảo vệ mơi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng mơi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng sống nhân dân Phương hướng: + Tăng cường công tác quản Nhà nước bảo vệ mơi trường từ Trung ương đến địa phương Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, ban hành sách phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường; tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế trả tiền thuê + Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân Nhà nước tạo điều kiện để người tiếp nhận thông tin môi trường, xây dựng nếp sống vệ sinh, tiết kiệm, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường + Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực lĩnh vực bảo vệ môi trường, tham gia chương trình hợp tác để giải vấn đề bảo vệ môi trường chung với quốc gia liên quan + Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên Nhà nước áp dụng biện pháp hiệu để tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động, thực vật, động, thực vật quý nguy tuyệt chủng, xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, bảo vệ đa dạng sinh học, chống nhiễm đất, nước, khơng khí + Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Trước mắt, cần chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí tài nguyên rừng, suy thái đất ô nhiễm môi trường Xây dựng sách giáo dục hợp lí: Để xóa bỏ lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền công dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân xây dựng kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kết bài: Trong điều kiện tồn cầu hóa kinh tế hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, nước ta không tránh khỏi ảnh hưởng, tác động phức tạp khủng hoảng kinh tế toàn giới Tuy nhiên, điều kiện thuận lợi Một là, Nhà nước ta nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - nhà nước thông qua chế vận hành để bảo đảm đại diện thực cho lợi ích quyền lực nhân dân Hai là, sở kinh tế - xã hội, thành phần kinh tế nhà nước kinh tế tập thể nước ta ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Ba là, xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghĩa kinh tế đó, với mục tiêu phát triển kinh tế phải coi trọng bảo đảm công phân phối lợi ích ưu tiên cho mục tiêu phát triển người Đó điều kiện tiên bảo đảm cho việc chủ động điều chỉnh sách giải khủng hoảng, phát triển kinh tế kế hoạch, thực chế độ phân phối lợi ích cơng bằng, hợp lý, bảo vệ nguyên tắc công xã hội lợi ích đáng nhân dân, trì phát triển lành mạnh bền vững kinh tế quốc dân cung đất nước nói chung./ Hàng hóa – Hai thuộc tính hàng hóa – Lượng giá trị Tài liệu Nhóm thuyết trình Tài liệu Mác Lenin cũ Hàng hóa hai thuộc tính hàng hóa a) Khái niệm hàng hóa: Theo định nghĩa kinh tế - trị Marx - Lenin, hàng hóa sản phẩm lao động, thỏa mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Sản phẩm trở thành hàng hóa thỏa mãn đủ ba điều kiện (dựa định nghĩa hàng hóa kinh tế - trị Marx – Lenin): Thứ nhất, sản phẩm lao động tạo Thứ hai, cơng dụng định (tức thỏa mãn nhu cầu người) Thứ ba, trước vào tiêu dùng phải thơng qua q trình mua bán, trao đổi Hàng hóa tồn ở: Dạng vật thể (Hữu hình) nhà cửa, xe cộ Dạng phi vật thể (Dịch vụ vơ hình) du lịch, dịch vụ Internet b) Hai thuộc tính hàng hóa: Mỗi hàng hóa hai thuộc tính: giá trị sử dụng giá trị Thiếu hai thuộc tính này, sản phẩm khơng trở thành hàng hóa  Giá trị sử dụng: Bất hàng hóa hay số cơng dụng đinh, đáp ứng nhu cầu người cách trực tiếp (tư liệu sinh hoạt) gián tiếp (tư liệu sản xuất) Ví dụ: công dụng áo, quần để mặc; mỹ phẩm để làm đẹp; phương tiện giao thông để di chuyển, … Chính cơng dụng làm cho hàng hóa trở nên ích, khả phục vụ một vài nhu cầu người đời sống xã hội, lao động sản xuất Trong kinh tế trị Marx – Lenin, giá trị sử dụng hàng hóa khái quát cơng dụng hàng hóa thỏa mãn nhu cầu người Khi bàn giá trị sử dụng hàng hóa, người ta thường ý đến đặc điểm sau đây:  Giá trị sử dụng xem phạm trù vĩnh viễn (không bị quy định thời gian) Bởi lẽ, cơng dụng, tính ích hàng hóa thuộc tính tự nhiên, vốn hàng hóa, tính chất sẵn (lí tính, hóa tính, sinh tính) quy định  Một sản phẩm khơng cơng dụng định, mà nhiều chức để thỏa mãn nhiều nhu cầu khác người Do đó, hàng hóa nhiều giá trị sử dụng  Giá trị sử dụng không quy định thời gian, xã hội theo thời gian, giá trị sử dụng hàng hóa mở rộng Giá trị sử dụng hàng hóa phát song hành với tiến trình phát triển khoa học – công nghệ nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, sản xuất Khi khoa học – công nghệ, kỹ thuật sản xuất lực lượng lao động phát triển sản xuất tạo điều kiện để ngày phát triển, số lượng giá trị sử dụng tăng lên ngày nhiều VD: Ngày trước, than đá, dầu mỏ sử dụng chủ yếu làm chất đốt Về sau, xã hội sản xuất phát triển, than đá, dầu mỏ dùng làm nguyên liệu cho số ngành công nghiệp, chế biến sản phẩm khác Sữa dùng để uống tắm ban đầu người biết dùng sữa để uống Về sau, cung điện vua chúa bắt đầu dùng sữa để tắm  Mỗi hàng hóa (hoặc nhiều) giá trị sử dụng khác Giá trị sử dụng giúp phân biệt hàng hóa với hàng hóa khác  Giá trị sử dụng hàng hóa phụ thuộc vào đánh giá từ người tiêu dùng, giá trị sử dụng cho người sản xuất hàng hóa Chính lẽ đó, thân người sản xuất cần nắm bắt tốt thị trường, nhu cầu thị hiếu người mua hàng để để làm sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội  Giá trị sử dụng hàng hóa, suy từ đặc điểm trên, thể thơng qua q trình sử dụng, tiêu dùng người Một vật thể giá trị sử dụng khâu sản xuất mà thông qua mua bán, trao đổi, tiêu dùng  Giá trị: Trong kinh tế - trị Marx – Lenin, giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Để hiểu rõ giá trị hàng hóa, cần phân tích ví dụ sau đây: Một người chợ, mang theo kg bông, người đến hàng gạo dùng kg bơng để đổi kg gạo thể thấy, bơng gạo giá trị sử dụng hồn tồn khác nhau, trao đổi cho Như vậy, gạo chắn tồn điểm chung, giá trị sử dụng Chính điểm chung sở cho quan hệ trao đổi với hai hàng hóa Điều cần làm rõ chung hai hàng mang trao đổi Cả gạo, dễ thấy, sản phẩm lao động, đòi hỏi người sản xuất phải hao phí sức lao động để tạo chúng Giữa hai sản phẩm tồn quan hệ trao đổi với Dù lượng bơng đổi lượng gạo nhiều thân hai hàng cần lượng sức lao động nhau, ngang Khả trao đổi giá trị trao đổi hàng hóa Còn lượng lao động cần thiết kết tinh, ẩn giấu hàng hóa (được xã hội cơng nhận) giá trị hàng hóa Khi bàn giá trị hàng hóa, người ta thường ý đến đặc điểm sau đây:  Giá trị xem phạm trù lịch sử, tìm thấy kinh tế hàng hóa (Còn giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn)  Giá trị hàng hóa lao động kết tinh bên hàng, sở định giá trị trao đổi Còn giá trị trao đổi khả trao đổi hàng, hình thái biểu bên giá trị  Cũng giống giá trị sử dụng, giá trị thuộc tính đặc trưng hàng hóa, sản phẩm thiếu thuộc tính khơng thể tính hàng hóa Bởi vì, theo định nghĩa hàng hóa, vật muốn xem hàng hóa phải thơng qua trao đổi, mua bán, phải so sánh giá trị với sản phẩm hàng hóa khác  Nếu giá trị sử dụng thuộc tính tự nhiên giá trị hàng hóa thuộc tính xã hội Bởi lẽ, giá trị hàng hóa biểu mối quan hệ giữ người sản xuất với nhau, lao động sản phẩm lao động Sản phẩm cần nhiều lao động giá trị lại cao Như vậy, Việt Nam, sản phẩm Hê rô in không xem hàng hóa Bởi hàng quốc cấm, khơng thơng qua, bn bán, trao đổi nên khơng giá trị c) Mối quan hệ hai thuộc tính: Giá trị sử dụng giá trị hàng hóa hai phương diện thống với hàng hóa Tuy nhiên, thống hai mặt đối lập, mâu thuẫn Sự thống thể chỗ: hai thuộc tính hai thuộc tính đặc trưng hàng hóa Bất hàng hóa phải hai thuộc tính này, sản phẩm lao động phải mang đủ hai thuộc tính trở thành hàng hóa Sự mâu thuẫn thể chỗ:  Mỗi hàng hóa giá trị sử dụng khác (công dụng khác nhau), không đồng với Tuy nhiên xét giá trị, chúng lại đồng chất, kết tinh lao động gồm sức lực, trí tuệ, tư liệu sản xuất, v.v (lượng lao động khác tùy loại hàng hóa)  Người sản xuất hàng hóa tập trung ý đến giá trị hàng hóa, làm để thu lợi nhuận từ hàng hóa Người tiêu dùng lại để tâm đến giá trị sử dụng, tức việc thỏa mãn nhu cầu họ sinh hoạt sản xuất Tuy nhiên, người tiêu dùng muốn sở hữu hàng phải trả cho người sản xuất giá trị cho người bán Điều nghĩa người tiêu dùng phải thực giá trị hàng hóa trước sử dụng, thực giá trị sử dụng hàng Tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa Hàng hóa thuộc tính lao động người sản xuất hàng hóa tính mặt a) Lao động cụ thể  Theo Kinh tế-Chính trị Marx-Lenin, lao động cụ thể lao động ích hình thức cụ thể nghề nghiệp-chuyên môn định VD: Lao động người tạo xe (phương tiện lại), máy giặt (giặt đồ), …  Mỗi loại lao động cụ thể mục đích riêng, đối tượng riêng, phương tiện riêng, phương pháp kết riêng VD: Người thợ mộc  mục đích: tạo bàn ghế…  đối tượng: gỗ  phương tiện: cưa, búa…  phương pháp: khoan, đục…  kết quả: tạo bàn ghế đẹp → đáp ứng nhu cầu xã hội  Lao động nhiều tạo nhiều giá trị sử dụng khác  Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã hội  Giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn, lao động cụ thể phạm trù vĩnh viễn gắn liền với vật phẩm  Hình thức lao động cụ thể thay đổi (nhờ giúp đỡ máy móc, thiết bị đại hỗ trợ) VD: Sấy khơ thức ăn→ máy sấy, đóng gói đồ ăn, thức uống → máy đóng hộp, đóng bịch b) Lao động trừu tượng  Theo Kinh tế-Chính trị Marx-Lenin, lao động trừu tượng lao động người sản xuất hàng hóa hình thức hao phí lao động để sản xuất hàng hóa (hao phí sức óc, thần kinh bắp nói chung)  Lao động hao phí sức lực người xét mặt sinh lý, khơng phải hao phí lao động lao động trừu tượng Lao động trừu tượng sản xuất hàng hóa, mục đích sản xuất để trao đổi mua bán  Lao động trừu tượng tạo giá trị, làm sở cho ngang trao đổi  Lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng hàng hóa  Lao động trừu tượng nhân tố tạo thành giá trị hàng hóa → Gía trị hàng hóa kết tinh lao động trừu tượng  Tính hai mặt lao động sản xuất hàng hóa phản ánh tính chất tư nhân tính chất xã hội lao động người sản xuất hàng hóa:  Lao động cụ thể mang tính chất tư nhân  Lao động trừu tượng mang tính chất xã hội 10 Phân tích hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư giá trị thặng dư siêu ngạch Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng dư tối đa Vì vậy, nhà tư dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất khối lượng giá trị thặng dư Khái quát hai phương pháp để đạt mục đích sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư thu kéo dài thời gian lao động vượt thời gian lao động tất yếu, suất lao động, giá trị sức lao động thời gian lao động tất yếu không thay đổi Bất nhà tư muốn kéo dài ngày công lao động công nhân, việc kéo dài khơng thể vượt qua giới hạn sinh lý công nhân giới hạn ngày tự nhiên Bởi vì, người cơng nhân cần thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khỏe Do vậy, việc kéo dài thời gian lao động gặp phản kháng gay gắt giai cấp cơng nhân đòi giảm làm Khi độ dài ngày lao động khơng thể kéo dài thêm, lợi nhuận mình, nhà tư lại tìm cách tăng cường độ lao động người cơng nhân Vì tăng cường độ lao động nghĩa chi phí nhiều sức lao động khoảng thời gian định Cho nên, tăng cường độ lao động thực chất biến tướng kéo dài cường độ lao động Vì vậy, kéo dài thời gian lao động hay tăng cường độ lao động để sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Phương pháp chủ yếu áp dụng thời kỳ đầu sản xuất tư bản, với việc phổ biến sử dụng lao động thủ công suất lao động thấp Giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư thu rút ngắn thời gian lao động tất yếu cách nâng cao suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ tăng thời gian lao động thặng dư lên điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động cũ Điểm mấu chốt phương pháp phải hạ thấp giá trị sức lao động Điều đồng nghĩa với giảm giá trị tư liệu sinh hoạt dịch vụ cần thiết cho công nhân Muốn phải tăng suất lao động xã hội ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng ngành sản xuất tư liệu sản xuất để trang bị cho ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng cách áp dụng khoa học công nghệ mới, cung cách quản sản xuất Phương pháp sử dụng rộng rãi giai đoạn chủ nghĩa tư phát triển, khởi đầu từ nhà tư cá biệt, dẫn tới sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạch C.Mác gọi giá trị thặng dư siêu ngạch hình thức biến tướng giá trị thặng dư tương đối Bởi chúng dựa sở tăng suất lao động, khác chỗ bên tăng suất lao động cá biệt, bên tăng suất lao động xã hội Giá trị thặng dư siêu ngạch phần giá trị thặng dư thu áp dụng công nghệ sớm xí nghiệp khác làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị thị trường (giá trị xã hội) Nhà tư phải bỏ chi phí nhà tư khác bán hàng hóa với giá ngang với giá thị trường, từ thu giá trị thặng dư cao Khi số đông xí nghiệp đổi kỹ thuật cơng nghệ giá trị thặng dư siêu ngạch doanh nghiệp khơng Đối với nhà tư cá biệt, giá trị thặng dư siêu ngạch tượng tạm thời, xét phạm vi toàn xã hội, lại thường xuyên tồn Và động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhà tư đổi công nghệ để tăng suât lao động cá biệt, đánh bại đối thủ cạnh tranh, thu phần giá trị thặng dư lớn Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề Từ việc nghiên cứu hai phương pháp nói trên, gạt bỏ mục đích tính chất chủ nghĩa tư phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối siêu ngạch vận dụng doanh nghiệp nước ta nhằm kích thích sản xuất, tăng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất Đối với q trình phát triển kinh tế nước ta việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư gợi mở cho nhà hoạch định sách phương thức làm tăng cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, điều kiện điểm xuất phát nước ta thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cần tận dụng 17 triệt để nguồn lực, lao động sản xuất kinh doanh Về lâu dài cần phải coi trọng việc tăng suất lao động xã hội, coi đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa kinh tế quốc dân giải pháp để tăng suất lao động xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhìn chung, thấy học thuyết GTTD quan trọng phức tạp Sự cần thiết thời gian thặng dư với sản phẩm thặng dư Nó nguồn gốc giàu xã hội, điều dễ hiểu Song điều cần thiết biện pháp kinh tế tổ chức, đặc biệt mặt xã hội để kéo dài thời gian thặng dư việc sử lý đắn mối quan hệ kéo dài ngày lao động, tăng cường độ tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng để rút ngắn thời gian cần thiết xã hội trình độ phát triển thấp nước ta Tiền công CNTB Bản chất, nguồn gốc thủ đoạn chiếm đoạt giá trị thặng dư phân tích Nhưng giá trị thặng dư lại mối liên hệ chặt chẽ với tiền cơng Vì vậy, nghiên cứu tiền cơng C.Mác mặt tác dụng hoàn chỉnh lý luận giá trị thặng dư, mặt khác lại góp phần tạo lý luận độc lập tiền công Bản chất kinh tế tiền công Công nhân làm việc cho nhà tư thời gian định, sản xuất lượng hàng hóa hay hồn thành số cơng việc nhà tư trả cho cơng nhân số tiền định gọi tiền công Hiện tượng làm cho người ta lầm tưởng tiền cơng giá lao động Sự thật tiền công giá trị hay giá lao động, lao động khơng phải hàng hóa Sở dĩ vì: thứ nhất, lao động hàng hóa, phải trước, phải vật hóa hình thức cụ thể Tiền đề lao động vật hóa phải tư liệu sản xuất Nhưng người lao động tư liệu sản xuất, họ bán hàng hóa sản xuất ra, khơng phải bán “lao động”; thứ hai, việc thừa nhận lao động hàng hóa dẫn tới hai mâu thuẫn lý luận sau đây: là, lao động hàng hóa trao đổi ngang giá, nhà tư khơng thu lợi nhuận (giá trị thặng dư); điều phủ nhận tồn thực tế quy luật giá trị thặng dư chủ nghĩa tư bản; hai là, “hàng hóa lao động” trao đổi khơng ngang giá để giá trị thặng dư cho nhà tư bản, phải phủ nhận quy luật giá trị; ba là, lao động hàng hóa, hàng hóa phải giá trị Nhưng lao động thực thể thước đo nội giá trị, thân lao động khơng giá trị Vì thế, lao động khơng phải hàng hóa, mà cơng nhân bán cho nhà tư sức lao động Do đó, tiền cơng mà tư trả cho cơng nhân giá sức lao động Tóm lại, lao động khơng phải hàng hóa, mà sức lao động hàng hóa Bản chất tiền cơng chủ nghĩa tư hình thức biểu tiền giá trị sức lao động, hay giá sức lao động, lại biểu bề thành giá lao động Tiền cơng biểu ngồi giá lao động do: thứ nhất, đặc điểm hàng hóa sức lao động không tách khỏi người bán, nhận giá cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, tức lao động cho nhà tư bản, bề ngồi thấy nhà tư trả giá trị cho lao động; thứ hai, cơng nhân, tồn lao động ngày phương tiện để tiền sinh sống, thân cơng nhân tưởng bán lao động Còn nhà tư bỏ tiền để lao động, nên nghĩ mà họ mua lao động; thứ ba, lượng tiền công phụ thuộc vào thời gian lao động số lượng sản phẩm sản xuất ra, điều làm cho người ta lầm tưởng tiền công giá lao động Như vậy, tiền công che đậy dấu vết phân chia ngày lao 18 động thành thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư, thành lao động trả cộng lao động không trả cơng, tiền cơng che đậy chất bóc lột chủ nghĩa tư Các hình thức tiền cơng hình thức tiền cơng CNTB: tiền cơng tính theo thời gian tiền cơng tính theo sản phẩm Tiền cơng tính theo thời gian: hình thức tiền cơng tính theo thời gian lao động công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng) Ví dụ: cơng nhân làm việc ngày giờ, lãnh 100.000đ, trả 12.500đ Nếu nhà tư bắt công nhân làm việc 10 trả 110.000đ giá giảm từ 12.500đ xuống 11.000đ Tiền cơng tính theo sản phẩm: hình thức tiền cơng tính theo số lượng sản phẩm làm ra, số lượng cơng việc hồn thành thời gian định Ví dụ: người cơng nhân làm ngày 10 sản phẩm, nhận 10.000đ, ngày thứ làm sản phẩm, nhận 8.000đ, ngày thứ làm sản phẩm, nhận 9.000đ Như vậy, đơn giá tiền công mà người công nhân nhận 1.000đ/sản phẩm Về thực chất, đơn giá tiền công tiền công trả cho thời gian cần thiết sản xuất sản phẩm Vì tiền cơng tính theo sản phẩm hình thức biến tướng tiền cơng tính theo thời gian Tiền cơng tính theo sản phẩm, mặt, giúp cho nhà tư việc quản lý, giám sát q trình lao động cơng nhân dễ dàng hơn; mặt khác, kích thích cơng nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo nhiều sản phẩm để thu lượng tiền cơng cao hơn, giảm hao mòn máy móc tăng số vòng chu chuyển tư Chính thế, tiền cơng tính theo sản phẩm bóc lột cơng nhân nhiều Các loại tiền công: tiền công danh nghĩa tiền công thực tế Tiền công danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận được, bán sức lao động cho nhà tư Tiền công danh nghĩa giá sức lao động, mà giá sức lao động biểu giá trị sức lao động Lượng giá trị sức lao động phụ thuộc vào yếu tố tác động ngược chiều nhau, tay nghề công nhân, cường độ lao động, nhu cầu lao động, việc tăng giảm suất lao động, trình độ phát triển xã hội Tiền cơng thực tế tồn tư liệu sinh hoạt, số hàng hóa, dịch vụ mà người cơng nhân mua tiền cơng danh nghĩa sau đóng góp trừ khoản theo quy định Rõ ràng tiền công thực tế phản ánh mức sống người lao động giá trị tiền công mà họ nhận Quan hệ tiền công danh nghĩa tiền công thực tế là: tiền cơng danh nghĩa khơng đổi tiền cơng thực tế tỷ lệ nghịch với giá thị trường Xu hướng chung sản xuất TBCN hạ thấp tiền cơng trung bình, song xu hướng gặp trở lực đấu tranh giai cấp công nhân ngày hướng gặp trở lực đấu tranh giai cấp công nhân ngày điều kiện khách quan cách mạng khoa học – công nghệ, nhà tư cần nhiều lao động tay nghề cao, nên phải trả cơng cao Thực tiễn Việt Nam: Chính sách tiền cơng Việt Nam hành thực chất dựa tảng cải cách sách tiền cơng quy định tạm thời thực từ năm 1993 Sau 20 năm thực cải cách sách tiền cơng sách liên quan, tiền lương cơng chức hành cơng nhân viên chức chưa xem kênh đầu tư hiệu cho phát triển xã hội Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu chung cho người lao động khu vực hành - nghiệp điều chỉnh lần từ 210.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng, với mức tăng gần lần Từ ngày 1/5/2012, mức lương tối thiểu 19 định tăng lên mức 1.050.000 nghìn đồng/tháng Việc điều chỉnh thực sở mức dự kiến Đề án tiền lương giai đoạn 2003 - 2007 2008 - 2012, điều chỉnh theo mức tăng trưởng kinh tế, số giá tiêu dùng khả NSNN Tuy nhiên thực tế mức sống nay, mức lương tối thiểu hồn tồn khơng đủ để người lao động sống tháng, thành phố lớn Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh Khi lạm phát ngày đẩy giá tiêu dùng leo thang chóng mặt Hội đồng Tiền lương quốc gia thống 100% ý kiến với phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2019 mức tăng 5,3% so với năm 2018 Ngày 13/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia họp bàn phiên thứ lương tối thiểu 2019 Theo đó, 15 thành viên hội đồng thống với phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 mức bình quân tăng 5,3% so với năm 2018 Như vậy, tính theo vùng quy định, lao động tăng thêm từ 160.000-200.000 đồng/tháng Cụ thể, theo phương án này, mức lương tối thiểu năm 2019 với vùng 4,18 triệu đồng, tăng 200.000 đồng; vùng 3,71 triệu đồng, tăng 180.000 đồng; vùng 3,25 triệu đồng, tăng 160.000 đồng vùng tăng thêm 160.000 đồng lên mức 2,92 triệu đồng Thực chất động tích lũy tư Tái sản xuất nói chung hiểu trình sản xuất lặp lặp lại tiếp diễn cách liên tục không ngừng Sản xuất theo nghĩ rộng nghĩa tái sản xuất Căn vào quy mơ, chia tái sản xuất thành hai loại: tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Tái sản xuất giản đơn trình sản xuất lặp lại với quy mô cũ; đặc trưng sản xuất cũ Tái sản xuất mở rộng q trình sản xuất lặp lại với quy mơ lớn trước; đặc trưng sản xuất lớn Trên thực tế, khát vọng vô hạn giá trị thặng dư buộc nhà tư phải không ngừng mở rộng quy mô sản xuất để tăng quy mơ giá trị thặng dư Vì vậy, nét điển hình chủ nghĩa tư tái sản xuất mở rộng Muốn vậy, phải biến phận giá trị thặng dư thành tư phụ thêm Sự chuyển hóa trở lại giá trị thặng dư thành tư gọi tích lũy tư Như vậy, tích lũy tư tư hóa giá trị thặng dư, tái đầu tư, tức chuyển phần giá trị thặng dư thành tư bổ sung Để thực tích lũy, nhà tư khơng sử dụng hết giá trị thặng dư cho tiêu dùng mà phải chuyển đổi phần thành tư bổ sung Thực chất tích lũy tư chuyển hóa phần giá trị thặng dư thành tư bản, q trình tư hóa giá trị thặng dư Ví dụ: - Năm 2015, doanh thu cơng ty A 80(C) + 20(V)+ 20(M) = 120 triệu USD - Năm 2016, nhà tư không sử dụng hết 20(M) mà chia thành 10(M) dung để tích lũy 10(M) dùng để dành cho tiêu dùng cá nhân 10(M) dùng để tích lũy chia thành 8(C)+ 2(V) Khi đó, quy mơ sản xuất năm 2016 88(C) + 22(V) + 22(M) = 132 triệu USD  Năm 2016, quy mô tư bất biến tư khả biến tăng lên, giá trị thặng dư tăng lên tương ứng Nhận xét: - Điều kiện tích lũy tư khối lượng giá trị thặng dư - Giá trị thặng dư tư hóa trở thành phương tiện để đạt mục đích giá trị thặng dư - Tích lũy tư tất yếu khách quan, mà động thúc đẩy quy luật giá trị thặng dư 20 - Tích lũy tư điều kiện hay khả tái sản xuất mở rộng tư chủ nghĩa Động tích lũy tư Động tích lũy tư làm giàu cạnh tranh Khát vọng làm giàu vô hạn nhà tư (về mặt chủ quan) tác động quy luật sản xuất giá trị thặng dư, quy luật cạnh tranh… định tồn vong họ (về mặt khách quan) động thúc đẩy nhà tư tích lũy tái sản xuất mở rộng, nghĩa biến phận giá trị thặng dư thành tư để tái xuất đầu tư với quy mô lớn trước Vì vậy, nét điển hình CNTB tái sản xuất mở rộng Tích lũy tư vạch rõ chất bóc lột quan hệ sản xuất TBCN Thứ nhất, nguồn gốc tích lũy tư giá trị thặng dư Trong trình sản xuất, tư tích lũy chiếm tỷ lệ ngày lớn toàn tư bản, C.Mác diễn tả hình ảnh: “tư ứng trước giọt nước dòng sơng tích lũy mà thơi” Giả sử tư ứng trước “chân chính” sau thời gian, nhà tư tiêu hết số “chân chính” đó, muốn tiếp tục tồn nhà tư bản, tất yếu họ phải dựa hồn tồn vào cơng sức lao động làm thuê Thứ hai, lao động khứ người cơng nhân lại trở thành phương tiện để bóc lột người cơng nhân Trong q trình tích lũy, nhà tư chiếm đoạt phần lao động cơng nhân, mà người sở hữu hợp pháp lao động không công họ Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mơ tích lũy tư chia thành trường hợp Một là, trường hợp giá trị thặng dư khơng đổi quy mơ tích lũy tư phụ thuộc vào tỉ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư thành quỹ: quỹ tích lũy quỹ tiêu dùng nhà tư bản, tỉ lệ quỹ tăng lên tỉ lệ dành cho quỹ giảm Hai là, tỉ lệ phân chia cố định quy mơ tích lũy tư phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư Trong trường hợp này, khối lượng giá trị thặng dư bị phụ thuộc vào nhân tố sau đây: Thứ nhất, Trình độ bóc lột sức lao động biện pháp: tăng cường độ lao động, kéo dài ngày lao động, cắt giảm tiền lương cơng nhân (Có nghĩa thời gian cơng nhân sáng tạo giá trị kéo dài chi phí lại bị cắt giảm, khối lượng giá trị thặng dư lớn quy mơ tích lũy tư lớn) Thứ hai, Trình độ suất lao động xã hội: Năng suất lao động xã hội tăng lên thêm yếu tố vật chất để biến giá trị thặng dư thành tư mới, nên làm tăng quy mô tích lũy => tăng suất lao động xã hội Thứ ba, Quy mô tư đầu tư, khả hiệu tập trung tư Thứ tư, Sử dụng tư tiềm tang: sử dụng quỹ khấu hao (do chênh lệch tư cố định sử dụng tư cố định tiêu dùng) như khoản tư phụ thêm (Trong trình sản xuất, tư liệu lao động (máy móc, thiết bị) tham gia tồn vào q trình sản xuất, giá trị chủng lại bị khấu hao phần Như dần giá trị, suốt thời gian hoạt động, máy móc tác dụng đủ giá trị Sự hoạt động máy móc xem phục vụ khơng cơng Máy móc, thiết bị đại, chênh lệch tư sử dụng tư tiêu dùng lớn, đó, phục vụ không công lớn, tư lợi dụng thành tựu lao động khứ nhiều, nhờ quy mơ tích lũy tư lớn.) Thứ năm Quy mô tư ứng trước (Với trình độ bóc lột khơng thay đổi khối lượng giá trị thặng dư khối lượng tư khả biến định Do quy mơ tư ứng trước, phận tư khả biến lớn, khối lượng giá trị thặng dư bóc lột lớn, tạo điều kiện tăng thêm quy mơ tích lũy tư bản.) Kết q trình tích lũy tư chủ nghĩa Về mặt kinh tế: Q trình tích lũy tư làm cho quy mô tư cấu tạo hữu tư tăng lên, tạo điều kiện để thực tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng theo chiều sâu + Cấu tạo hữu tư tỉ lệ tương ứng tư bất biến với tư khả biến dựa sở tỉ lệ tương ứng tư liệu sản xuất với sức lao động Cấu tạo hữu tư câu tạo giá trị cấu kỹ thuật quy định 21 + C/V tăng lên C tăng nhanh V, ngành công nghiệp nặng Về thực chất, nhà tư trọng tăng cường cho C để tăng tích trữ tài sản cho Về mặt xã hội: Sự gia tăng cấu tạo hữu nguyên nhân nạn thất nghiệp- nạn nhân thừa tương đối bần hóa giai cấp cơng nhân Thực tiễn vấn đề tích lũy vốn Việt Nam Trước kinh tế bao cấp, tiêu dùng thiếu thốnthì q trình tích lũy vốn gặp nhiều trở ngại Nhà nước lại can thiệpquá sâu vào kinh tế dẫn đến việc tổ chức doanh nghiệp pháthuy hết khả mình, nhiệm vụ tích tụ tập trung vốn không đạtđược hiệu quả.Từ chuyển đổi kinh tế, đời sống nhân dân cảithiệ rõ rệt, thu nhập quốc dân tăng lên…tuy nhiên q nhỏ bé sovới kinh tế giới Một nguyên nhân thực trạngtích lũy vốn ta chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quy mô vốn cácdoanh nghiệp thấp Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến ngày 01/01/2004, nước 72.012 doanh nghiệp thực tế hoạt động với tổng số vốn 1.724.558 tỷđồng (nếu quy đổi đô la Mỹ (thời điểm năm 2003) thìquy mơ vốn doanh nghiệp Việt Nam tương đương với tậpđoàn đa quốc gia cỡ trung bình giới) Trong doanh nghiệp Nhànước chiếm 59,0/% tổng vốn doanh nghiệp nước, doanh nghiệpngồi quốc doanh chiếm 19,55%, doanh nghiệp vốn đầu tưnước ngoàichiếm 21,44% tổng vốn doanh nghiệp nước Xét riêng mỗidoanh nghiệp, vốn doanh nghiệp nhỏ Để giữđược tốc độ tăng trưởng cao năm tới phụthuộc nhiều vào việc tích lũy, huy động vốn cho kinh tế Nhiềuchuyên gia quốc tế cho Việt Nam muốn phát triển đạt tốc độ theohướng rồng bay phải nỗ lực huy động tích luỹ nước, tăng cườngnó hiệu với vốn nước ngồi vàđầu tư phải hiệu cao để hệ số ICOR chỉở mức 2,5 mức tăng trưởng phải 8% năm,như thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tăng gấp 4-5 lần vòng hệ Việt Nam lựa chọn tình tăngtrưởng tuỳ theo mức tích luỹ nước mức đầu tư GDP nhưhiệu suất sử dụng vốn Việt Nam muốn đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH nềnkinh tế cần huy động tối đa không nguồn vốn tiền mặt nằm rải ráctrong dân cư mà cần phải huy động nguồn tài lực, kinhnghiệm quản lý, tất quan hệ bang giao cho nghiệp cơng nghiệphố đại hố kinh tế Ý nghĩa Qua lý luận tích lũy tư bản, ta thấy với phát triểncủa xã hội, tích lũy ngày đóng vai trò cần thiết Nhờ tích lũy mà củacải xã hội khơng ngừng tăng lên Tuy nhiên giai đoạn lịch sửtích lũy lại mang chất khác nhau: chủ nghĩa tư bản, tích lũylà phương tiện để giai cấp tư sản bóc lột lao động làm th, tích lũy càngnhiều lao động làm thuê bị bóc lột nặng nề gây mâu thuẫn đối khángkhông thể giải được, chủ nghĩa xã hội, tích lũy phương tiệnlàm tăng cải, tích lũy cao đời sống nhân dân cảithiện.Riêng Việt Nam, để đạt thuận lợi với việcvượt qua thách thức cơng nghiệp đại hóa đất nước, trước hết phải nguồn vốn dồi quan trọng việc sử dụng vốn thếnào để đạt hiệu Sự phát triển bền vững liên tục kinh tế cũngtạo áp lực, thách thức đòi hỏi người dân, doanh nghiệp…khơngchỉ biết làm giầu cho mà phải làm giầu cho tồn xã hội.Quy luậtcạnh tranh bắt buộc doanh nghiệp phải khôngngừng mở rộng vốn đầu tư để phát triển doanh nghiệp Mà đường duynhất phải tích lũy ngày nhiều để tái sản xuất mở rộng Mặtkhác việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi tác động lớn vậychúng ta bước thực thành công cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, sớm đạt mụctiêu dân giàu nước mạnh Tích tụ tư tập trung tư Tích tụ tư tăng thêm quy mô tư cá biệt cách tư hóa giá trị thặng dư thơng qua việc bóc lột sức lao động cơng nhân xí nghiệp đó, kết trực tiếp tích lũy tư Tập trung tư tăng thêm quy mô tư cá biệt cách kết hợp nhiều tư nhỏ thành tư lớn Tập trung tư diễn hai phương pháp 22 cưỡng (các nhà tư bị thơn tính phá sản) tự nguyện (các nhà tư liên hiệp, tổ chức thành cơng ty cổ phần) Tích tụ tư xuất ứng dụng tiến kỹ thuật, tái sản xuất mở rộng Trong đó, tái sản xuất mở rộng hình thức tái sản xuất điển hình chủ nghĩa tư bản, lặp lặp lại sản xuất với quy mô sản xuất lớn hơn, với quy mô tư lớn trước Điều liên quan mật thiết đến thực chất động tích lũy tư Muốn thực tái sản xuất, nhà tư phải chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản, giá trị thặng dư mang sẵn yếu tố vật chất tư Vì thế, khối lượng giá trị thặng dư tăng thêm lại tạo khả cho tích tụ tư phát triển mạnh Tích tụ tư quan hệ nhà tư lao động, nhờ vào khối lượng giá trị thặng dư mà Tập trung hình tư hình thành tư lớn mạnh ln cạnh tranh với tiềm lực thị trường bất phân thắng bại, quy mô ngang liên kết tự nguyện Những tư yếu sáp nhập vào tư mạnh từ tư mạnh nắm vai trò độc quyền Tín dụng tư chủ nghĩa phương tiện để tập trung khoản tiền mà nhà tư chắn không cần dùng đến khoảng thời gian định, kể trừ khoản đề phòng bất trắc ngồi ý muốn xã hội Khoản tiền vào tay nhà tư Đó hình thức cho vay kèm theo lãi suất việc tập trung tư Ngồi ra, tập trung tư nhờ vào việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán, hợp Khi đề cập đến việc công ty doanh nghiệp mua bán sáp nhập hay cạnh tranh ln liền với quan hệ lao động: người lao động tư Tích tụ tư bản, mặt thúc đẩy tái sản xuất mở rộng, ứng dụng tiến KH-KT, mặt khác làm tăng khối lượng GTTD trình phát triển sản xuất TBCN, đồng thời làm tăng quy mô sức mạnh tư cá biệt cạnh tranh gay gắt dẫn đến tập trung nhanh Ngồi tạo điều kiện cho nhà tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ tăng suất lao động thúc đẩy trình hình thành sản xuất lớn TBCN Tập trung tư trở thành đòn bẩy mạnh mẽ tích lũy tư bản, làm cho tư gia tăng chất lượng, tổ chức rộng lớn lao động hợp tác, thực cơng trình lớn, hợp đồng lớn, biến q trình sản xuất thủ cơng, khơng tính gắn kết thành q trình kết hợp theo quy mơ lớn, sản xuất trình tự rõ ràng, siêu việt làm cho cấu tạo hữu tư tăng lên, dẫn đến biến đổi lượng tư Tập trung tích tụ tư quan hệ mật thiết với tác động thúc đẩy Tập trung động lực cho tích tụ tư tích tụ điều kiện cần để thiết lập nên tập trung tư Tích tụ tập trung tư hiểu hai cặp phạm trù, hai phương diện tư Tập trung mà khơng tích tụ tư tư khơng tiến triển Chính thế, vấn đề cạnh tranh hay sáp nhập tư liền với quan hệ hoạt động nhà tuyển dụng nhân viên doanh nghiệp tích tụ tư Thành quốc gia phát triển nhanh giới khẳng định điều tích tụ tập trung vốn vai trò đặc biệt quan trọng trình tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia Đó động lực, sở cho thăng tiến củ kinh tế, từ mở hướng cho ngành, lĩnh vực hoạt động hiệu Ở Việt Nam, vấn đề vốn trở nên quan trọng hơn, sở lượng đầu tư mạnh, với lượng vốn lớn xây dựng cơng nghiệp đại kĩ thuật cao ngang tầm nước phát triển, khai thác hữu hiệu nguồn tài nguyên đất nước Đối với nước ta cần hình thành tập đồn kinh tế quy mơ vốn lớn Từ nước ta điều kiên tham gia cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế nước ta với kinh tế khu vực giới Quy mơ vốn lớn điều kiện, tiền đề nhằm đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa nước ta Việc hợp nhất, sáp nhập bị kiểm sốt hay khơng phụ thuộc chủ yếu vào mức vốn cơng ty Ví dụ tập đồn sữa Việt Nam Vinamilk chiến lược phát triển, tăng cường hợp tác 23 quốc tế với nước Mỹ, New Zealand,… sử dụng công nghệ mới, máy móc nâng cao chất lượng sữa Điều giúp cho tập dồn tiên phong ngành công nghiệp sữa Việt Nam Cấu tạo hữu tư Trong q trình tích lũy tư bản, tư tăng lên quy mơ, mà khơng ngừng biến đổi cấu tạo C Mác phân biệt cấu tạo kỹ thuật, cấu tạo giá trị cấu tạo hữu tư – Về mặt hình thái vật, tư bao gồm tư liệu sản xuất sức lao động để sử dụng tư liệu sản xuất Tỷ lệ số lượng tư liệu sản xuất số lượng sức lao động sử dụng tư liệu sản xuất trình sản xuất gọi cấu tạo kỹ thuật tư Ví dụ: để biểu thị cấu tạo kỹ thuật cửa tư bản, người thường dùng tiêu số lượng số lượng máy móc cơng nhân sử dụng sản xuất, ví dụ 100 kW điện/1 cơng nhân, 10 máy dệt/1 công nhân – Về mặt giá trị, tư chia thành hai phần tư bất biến (c) tư khả biến (v) Tỷ lệ số lượng giá trị tư bất biến số lượng giá trị tư khả biến cần thiết để tiến hành sản xuất gọi cấu tạo giá trị tư Ví dụ: tư mà đại lượng 12.000 $, dó giá trị tư liệu sản xuất 10.000 $, giá trị sức lao động 2.000 $, cấu tạo giá trị tư 10.000 $: 2.000 $ = 5: – Cấu tạo kỹ thuật cấu tạo giá trị tư quan hệ chặt chẽ với nhau, thay đổi cấu tạo kỹ thuật tư dẫn đến thay đổi cấu tạo giá trị tư Để biểu mối quan hệ đó, C Mác dùng phạm trù cấu tạo hữu tư Cấu tạo hữu tư cấu tạo giá trị tư cấu tạo kỹ thuật tư định phản ánh biến đổi cấu tạo kỹ thuật tư + Cùng với phát triển chủ nghĩa tư bản, tác động thường xuyên tiến khoa học – công nghệ, cấu tạo kỹ thuật tư ngày tăng, kéo theo tăng lên cấu tạo giá trị tư bản, nên cấu tạo hữu tư ngày tăng lên Sự tăng lên cấu tạo hữu tư biểu chỗ tư bất biến tăng tuyệt đối tương đối, tư khả biến tăng tuyệt đối, lại giảm xuống cách tương đối Sự giảm xuống cách tương đối tư khả biến làm cho cầu sức lao dộng giảm cách tương đối Vì vậy, số cơng nhân lâm vào tình trạng thất nghiệp 24 + Sự tăng lên cấu tạo hữu tư làm cho khối lượng tư liệu sản xuất tăng lên, tăng lên máy móc, thiết bị điều kiện để tăng suất lao dộng, nguyên liệu tăng theo suất lao động Như vậy, cấu tạo hữu tư tăng lên q trình tích lũy nguyên nhân trực tiếp gây nạn thất nghiệp chủ nghĩa tư Còn nguyên nhân sâu xa nạn thất nghiệp lại quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Vậy cấu tạo hữu tư cấu tạo giá trị tư cấu tạo kỹ thuật quy định phản ánh thay đổi cấu tạo kỹ thuật Cấu tạo hữu tư thay đổi tùy theo mức độ phát triển lực lượng sản xuất Ở giai đoạn cơng nghiệp hóa tư chủ nghĩa, phát triển cơng nghiệp khí, cấu tạo hữu tư tăng lên nhanh Nhưng nhiều ngành cơng nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị kỹ thuật rẻ so với máy móc, thiết bị kỹ thuật cũ mà thay thế, phát triển ngành cấu tạo hữu thấp lĩnh vực dịch vụ Vì vậy, xu hướng tăng lên cấu tạo hữu tư không rõ rệt số ngành 25 Phân tích nguyên nhân chất CNTBĐQ Ở Việt Nam diễn xu hướng độc quyền khơng? Vì sao? Theo Lênin "tự cạnh tranh đẻ tập trung sản xuất tập trung sản xuất này, phát triển tới mức độ định, lại dẫn tới độc quyền" - V.I Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t 27, tr 402 Sự độc quyền hay thống trị tư độc quyền sở chủ nghĩa tư độc quyền bốn ngun nhân hình thành chủ nghĩa tư độc quyền Một là: Sự phát triển lục lượng sản xuất tác dụng tiến KHKT, làm xuất ngành sản xuất Ngay từ đầu ngành trình độ tích tụ cao, xí nghiệp lớn đòi hỏi hình thức kinh tế tổ chức Hai là: Cạnh tranh tự Một mặt buộc nhà TB phải cải tiến kỹ thuật, tăng qui mơ tích lũy Mặt khác, dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ, trình độ kỹ thuật kém, bị đối thủ mạnh thơn tính, phải liên kết với để đứng vững cạnh tranh Vì xuất số xí nghiệp tư lớn nắm địa vị thống trị ngành hay số ngành công nghiệp Ba là: Khủng hoảng kinh tế làm cho nhiều xí nghiệp nhỏ vừa bị phả sản Một số sống sót phải đổi kỹ thuật để khỏi khủng hoảng, thúc đẩy q trình tập trung sản xuất Tín dụng TBCN mở rộng trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất Bốn là: Những xí nghiệp cơng ty lớn tiềm lực kinh tế mạnh mẽ lại tiếp tục cạnh tranh với ngày khốc liệt, khó phân thắng bại, nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, từ hình thành tổ chức độc quyền Xét chất, CNTB độc quyền nấc thang phát triển CNTB CNTB độc quyền CNTB hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế tồn tổ chức tư độc quyền chúng chi phối phát triển toàn kinh tế Sự đời CNTB độc quyền không làm thay đổi chất CNTB Bản thân quy luật lợi nhuận độc quyền hình thái biến tướng quy luật giá trị thặng dư năm đặc điểm kinh tế CNTBĐQ Thứ tập trung sản xuất tổ chức độc quyền Tích tụ tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành tổ chức độc quyền đặc trưng kinh tế CN đế quốc: bắt đầu chuyển sang CNTBĐQ hình thức thống trị công ty cổ phần Những liên minh độc quyền hình thành theo liên kết ngang (cùng ngành) hình thức: Cácten, Xanhđica, Trớt; sau liên kết dọc, liên kết không xí nghiệp lớn mà Xanhđica, Trớt thuộc ngành khác liên quan với kinh tế - kỹ thuật dẫn đến hình thành công ty độc quyền lớn như: Côngxoocxiom Nhưng từ kỷ 20 phát triển lên hình thức mới: liên kết đa ngành hình thành cơng ty lớn như: Cơnglơmêrát, Consơn thâu tóm nhiều cơng ty xí nghiệp thuộc ngành cơng nghiệp khác Tổ chức độc quyền liên minh nhà TB lớn để tập trung vào tay phần lớn (thậm chí tồn bộ) sản phẩm ngành, cho phép liên minh phát huy ảnh hưởng định đến q trình sản xuất lưu thơng ngành Nhờ nắm địa vị thống trị lĩnh vực sản xuất lưu thông, tổ chức độc quyền khả định giá độc quyền - giá hàng hóa chệnh lệch lớn so với giá sản xuất: họ định giá độc quyền cao giá sản xuất hàng hóa bán ra; họ định giá độc quyền thấp giá sản xuất hàng hóa mua vào, qua thu lợi nhuận độc quyền Nhưng giá độc quyền không thủ tiêu tác động quy luật giá trị quy luật giá trị thặng dư, xét phạm vi tồn xã hội thì: Tổng giá tổng giá trị; tổng số lợi nhuận tổng số giá trị thặng dư Do mà độc quyền thu mà tầng lớp tư sản vừa nhỏ, nhân dân lao động nước TB, thuộc địa Như ta thấy, độc quyền đời từ cạnh tranh giữ vai trò thống trị, khơng thủ tiêu cạnh tranh; độc quyền cạnh tranh tồn song song thống với cách biện chứng Tuy nhiên thời đại Đế quốc chủ nghĩa tính chất cạnh tranh khác hẳn thời kỳ tự cạnh tranh mức độ hình thức Đặc điểm thứ hai TB tài bọn đầu sỏ tài Song song với qúa trình tích tụ tập trung sản xuất, ngành ngân hàng diễn trình tương tự Hình thành tổ 26 chức độc quyền ngân hàng Sự đời tổ chức độc quyền ngân hàng làm thay đổi vai trò ngân hàng từ chỗ trung gian việc tốn tín dụng, nắm phần lớn tư tiền tệ xã hội, ngân hàng quyền lực vạn chi phối hoạt động kinh tế xã hội Các tổ chức độc quyền ngân hàng cho tổ chức độc quyền công nghiệp vay nhận gửi số tiền lớn tổ chức độc quyền công nghiệp tring thời gian dài, nên lợi ích chúng quyện chặt vào Hai bên quan tâm đến hoạt động nhau, tìm cách thâm nhập vào nhau, hình thành nên TB tài TB tài thâm nhập dung hợp vàp TB độc quyên ngân hàng TB độc quyền cơng nghiệp Sự phát triển TB tài dẫn đến hình thành nhóm nhỏ độc quyền chi phối tồn hệ thống kinh tế, trị xã hội xã hội TB Đó bọn đầu sỏ tài Bọn đầu sỏ tài thực thống trị "chế độ tham dự" với số phiếu khống chế mà chi phối cơng ty gốc (cơng ty mẹ), sau chi phối công ty con, tiếp đến chi phối công ty cháu… Như số TB định đầu sỏ tài chi phối lĩnh vực sản xuất Thứ ba xuất tư Xuất hàng hóa mang hàng hóa nước để thực giá trị giá trị thặng dư Xuất tư xuất giá trị nước (đầu tư tư nước ngồi) nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư nước nhập tư Xuất tư tất yếu nước tư tượng "thừa tư bản", giá trị nguyên liệu nhân công nước chậm phát triển rẻ, lại thiếu vốn kỹ thuật thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn Hình thức xuất TB bao gồm: xuất tư trực tiếp (xây dựng xí nghiệp, trực tiếp kinh doanh thu lợi nhuận ) xuất tư gián tiếp (cho vay tư để thu lợi tức ) Xuất TB vừa tác dụng tích cực vừa tác dụng tiêu cực, đặc biệt nước nhận đầu tư, dẫn tới tình trạng lệ thuộc kinh tế, dẫn tới lệ thuộc trị Thứ tư phân chia giới mặt kinh tế liên minh độc quyền quốc tế Việc xuất TB tăng lên quy mô mở rộng phạm vi tất yếu dẫn đến việc phân chia giới mặt kinh tế, nghĩa phân chia lĩnh vực đầu tư TB, phân chia thị trường giới tổ chức độc quyền quốc tế với Từ hình thành liên minh độc quyền quốc tế: Cacten, Xanhđica, Trớt quốc tế Nhưng cac tổ chức luôn diễn cạnh tranh lẫn nhau… tất yếu dẫn đến xu hướng thoả hiệp từ hình thành liên minh độc quyền quốc tế Đặc điểm cuối phân chia giới mặt lãnh thổ cường quốc đế quốc Lợi ích việc xuất TB thúc đẩy cường quốc TB xâm chiếm thuộc địa, thị trường thuộc địa dễ dàng loại trừ đối thủ cạnh tranh, dễ dàng nắm độc quyền nguyên liệu thị trường tiêu thụ Do tác động đó, đặc biệt tác động quy luật phát triển không CNTB nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giới lần thứ lần thứ hai, xung đột nóng nhiều khu vực giới Như vậy, chủ nghĩa đế quốc kết hợp yêu cầu vươn thống trị nước tư độc quyền với đường lối xâm lăng nhà nước Chủ nghĩa đế quốc đặc trưng chủ nghĩa tư độc quyền biểu đường lối xâm lược nước ngoài, biến nước thành hệ thống thuộc địa cường quốc nhằm đáp ứng yêu cầu thu siêu lợi nhuận độc quyền tư độc quyền Như vậy, chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước quan hệ kinh tế, trị, xã hội khơng phải sách giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư Bất nhà nước vai trò kinh tế định xã hội mà thống trị, song chế độ xã hội, vai trò kinh tế nhà nước biến đổi thích hợp xã hội Các nhà nước trước chủ nghĩachủ yếu can thiệp bạo lực theo lối cưỡng siêu kinh tế Trong giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, nhà nước tư sản bên trên, bên ngồi q trình kinh tế, vai trò nhà nước dừng lại việc điều tiết thuế pháp luật Cùng với phát triển chủ nghĩa tư độc quyền, vai trò nhà nước tư sản biến đổi, khơng can thiệp vào sản xuất xã hội thuế, luật pháp mà vai trò tổ chức quản lý xí nghiệp 27 thuộc khu vực kinh tế nhà nước, điều tiết biện pháp đòn bẩy kinh tế vào tất khâu trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, lưu thơng, tiêu dùng Ở VN diễn xu hướng độc quyền nguyên nhân dẫn đến TBĐQ VN Việc thành lập tổng cơng ty 90 – 91 coi ý nghĩa quan trọng kinh tế phạm vi nước ngành, địa phương Các tổng công ty tập hợp doanh nghiệp Nhà nước sản xuất loại sản phẩm lại với nhau, việc làm nhằm nâng cao lực cạnh tranh hàng hoá Việt Nam trường quốc tế Thực tế, cho thấy việc tổng công ty 90, 91 đời gây cản trở cho môi trường cạnh tranh mà tổng cơng ty hoạt động Tạo cạnh tranh bất bình đẳng tổng cơng ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác lĩnh vực Thể qua hoạt động sau: Một số tổng công ty với mạnh kinh tế kiến nghị với phủ thực sách bảo hộ ngăn cản nhập khẩu, sách bao cấp, lãi suất ưu đãi để trì vị độc quyền Nhiều tổng cơng ty thể chế hoá ưu đãi đặc quyền đưa quy định bất lợi cho đối thủ cạnh tranh nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh Với ưu độc quyền, nhiều công ty định sản phẩm mà họ sản xuất tạo bất bình đẳng người kinh doanh với thị trường Ví dụ: loại hàng hố dịch vụ tổng cơng ty áp đặt nhiều giá khác loại khách hàng Cạnh tranh nội tổng công ty bị hạn chế Được bảo hộ phủ, nhiều tổng cơng ty hoạt động trì trệ, ỷ lại gây tốn kém, lãng phí cho xã hội Như với mục đích nâng cao lực cạnh tranh tổng công ty không thực được, mà việc thành lập tổng công ty ảnh hưởng khơng tốt, chí cản trở cạnh tranh thị trường Hiện nước 17 tổng công ty 91 với 450 thành viên, 71 tổng công ty 90 với 1057 thành viên tổng công ty 90 địa phương với 116 thành viên, tổng công ty chiếm 27% số doanh nghiệp Nhà nước 76,5% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Nhà nước nước Độc quyền tự nhiên tồn ngành kết cấu hạ tầng đòi hỏi vốn đầu tư lớn mà lợi nhuận đem lại chậm khơng đáng kể Ngồi độc quyền tự nhiên tồn ngành kinh tế quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến chiến lược phát triển kinh tế đất nước như: Điện, nước, dầu khí, đặc biệt một vài doanh nghiệp Nhà nước phép hoạt động Các doanh nghiệp kinh doanh theo mơ hình khép kín theo chiều dọc vừa thực khâu đầu vừa thực khâu cuối Do hình thức hoạt động nên hạn chế cạnh tranh hay dường khơng đối thủ cạnh tranh thị trường Do tổng cơng ty đưa mức giá chung cao so với mức giá thực tế sản phẩm để thu lợi nhuận siêu ngạch cao Điều làm cho người tiêu dùng nhiều chi phí để sử dụng hàng hố dịch vụ chất lượng khơng tương xứng Ví dụ: giá điện Việt Nam 0,07USD/kwh so với Thái Lan 0,04 USD, phí vận hành, cảng vạn cảng Sài Gòn 40.000USD, cảng Bangkok 20.000USD, cước viễn thông từ Hà Nội gọi đến Tokyo hết 7,92USD/3phút, từ Bangkok hết 2,48USD Giá hàng hoá cao chất lượng phục vụ hàng hoá lại bị hạn chế: hệ thống giao thơng phát triển, đường xá trật hẹp hạn chế khả lại người dân, tai nạn, ùn tắc giao thông xảy liên tục 28 đường đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập úng đường mưa điều khơng Kho tàng, bến bãi, cảng biển ít, đường sắt phát triển, hệ thống cấp thoát nước thiếu, vệ sinh Ở Việt Nam 25% mạng lưới đường rải nhựa Kết độc quyền tự nhiên suất lao động thấp, giá tăng cao cách bất hợp lý, buộc toàn kinh tế phải chịu mức giá đầu vào cao, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp kinh doạnh khác kinh tế quốc dân Nhà nước ta chưa quy định cụ thể chưa quan chuyên trách theo dõi, giám sát hành vi liên quan đến cạnh tranh độc quyền Chưa hiệp hội người tiêu dùng đủ mạnh dể hỗ trợ cho việc giám sát cạnh tranh độc quyền Chính thơng qua hiệp hội mà hành vi cạnh tranh không lành mạnh sớm xử lý Phân tích nguyên nhân, chất, hình thức biểu CNTBĐQNN Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước chủ nghĩa tư độc quyền điều tiết, can thiệp nhà nước kinh tế, phương thức kết hợp sức mạnh tư độc quyền với sức mạnh kinh tế nhà nước Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước nấc thang phát triển chủ nghĩa tư độc quyền Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước đời sáu nguyên nhân Một là, Sự phát triển LLSX dẫn đến quy mơ kinh tế ngày lớn, tính chất xã hội hoá kinh tế ngày cao đòi hỏi phải điều tiết xã hội sản xuất phân phối, kế hoạch hoá tập trung từ trung tâm Nhà nước phải dùng công cụ khác để can thiệp, điều tiết kinh tế Hai là, phát triển phân công lao động xã hội làm xuất só ngành mà tổ chức độc quyền tư tư nhân không muốn kinh doanh đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm lợi nhuận (như lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học ) Nhà nước tư sản đảm nhiệm kinh doanh ngành đó, tạo điều kiện cho tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh ngành khác lợi Ba là, thống trị độc quyền làm sâu sắc thêm đối kháng giai cấp giai cấp tư sản giai cấp vô sản, nhân dân lao động Nhà nước phải sách để giải mâu thuẫn đó: Trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phat triển phúc lợi xã hội Bốn là, tích tụ tập trung tư cao dẫn đến mâu thuẫn tổ chức độc quyền với nhau, mâu thuẫn tư độc quyền với tổ chức kinh doanh vừa nhỏ… trở nên gay gắt cần điều tiết, can thiệp nhà nước… Năm là, với xu quốc tế hóa đời sống kinh tế, bành trướng tổ chức liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc xung đột lợi ích đối thủ trường giới Đòi hỏi điều tiết quan hệ trị, kinh tế quốc tế nhà nước tư sản Nhà nước tư sản vai trò quan trọng để giải quan hệ Ngồi ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, đấu tranh với CNXH thực tác động cách mạng khoa học- cơng nghệ, đòi hỏi can thiệp trực tiếp nhà nước vào đời sống kinh tế Xét chất CNTB độc quyền nhà nước chủ nghĩa tư bản, chịu chi phối quy luật giá trị thặng dư, nhiều thay đổi so với chủ nghĩa tư thời kỳ canh tranh tự CNTB độc quyền nhà nước nấc thang phát triển chủ nghĩa tư độc quyền, chưa khỏi chủ nghĩa tư độc quyền CNTB độc quyền nhà nước nấc thang so với chủ nghĩa tư độc quyền thời kỳ đầu Đặc điểm bật CNTB độc quyền nhà nước can thiệp, điều tiết nhà nước kinh tế Như CNTB độc quyền nhà nước chế độ kinh tế so với CNTB, lại chế độ tư so với CNTB độc quyền CNTB độc quyền nhà nước CNTB độc quyền can thiệp, điều tiết nhà nước kinh tế, kết hợp sức mạnh tư độc quyền với sức mạnh nhà nước kinh tế 29 Những biểu chủ yếu CNTB độc quyền nhà nước: hình thành phát triển sở hữu nhà nước, kết hợp nhân tổ chức độc quyền nhà nước tư sản điều tiết kinh tế nhà nước tư sản Sự kết hợp nhân thực thông qua đảng phải tư sản thông qua hội chủ xí nghiệp Thơng qua hội chủ xí nghiệp, đại biểu tổ chức độc quyền tham giai vào máy nhà nước quan chức phủ cài vào ban quản trị tổ chức độc quyền Sự hình thành phát triển sở hữu nhà nước: CNTB độc quyền nhà nước thâm nhập vào lĩnh vực đời sống, bật sức mạnh độc quyền nhà nước kết hợp với lĩnh vực kinh tế sở biện pháp độc quyền nhà nước kinh tế thay đổi quan hệ sở hữu: sở hữu nhà nước tăng lên, quan hệ sở hữu nhà nước sở hữu độc quyền tăng cường trình chu chuyển tổng tư xã hội Sở hữu nhà nước hình thành hình thức: xây dựng doanh nghiệp nhà nước vốn ngân sách, quốc hữu hóa xí nghiệp tư nhân cách mua lại, nhà nước mua cổ phiếu cảu doanh nghiệp tư nhân, mở rộng doanh nghiệp nhà nước vốn tích lũy doanh nghiệp tư nhân Sự điều tiết kinh tế cua nhà nước tư sản thể việc Nhà nước tư sản dung hợp chế thị trường, độc quyền tư nhân điều tiết nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực chế Xét đến chất, hệ thống điều tiết phục vụ cho CNTB độc quyền.B Bất nhà nước vai trò kinh tế định xã hội mà thống trị, song chế độ xã hội, vai trò kinh tế nhà nước biến đổi thích hợp xã hội Các nhà nước tư chủ nghĩa chủ yếu can thiệp bạo lực theo lối cưỡng siêu kinh tế Trong giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh, nhà nước tư sản bên trên, bên ngồi q trình kinh tế, vai trò nhà nước dừng lại việc điều tiết thuế pháp luật Cùng với phát triển chủ nghĩa tư độc quyền vai trò nhà nước tư sản biến đổi, không can thiệp vào sản xuất xã hội thuế, luật pháp mà vai trò tổ chức quản lý xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước, điều tiết biện pháp đòn bẩy kinh tế vào tất khâu trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước hình thức vận động quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nhằm trì tồn chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư thích nghi với điều kiện lịch sử Độc quyền nhà nước thống lĩnh thị trường Việt Nam Trình bày Báo cáo nghiên cứu Cải cách độc quyền nhà nước ngành công nghiệp mạng lưới Việt Nam, TS Nguyễn Thị Luyến, Trưởng ban Thể chế kinh tế (CIEM) nêu dẫn chứng độc quyền nhà nước, khiến doanh nghiệp “lớn” nổi, chí rơi vào khủng hoảng Ngành đường sắt ví dụ điển hình Đến nay, Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam gần độc quyền toàn ngành đường sắt Do khơng cạnh tranh nên ngành thiếu hẳn động lực nâng cao chất lượng, giảm giá thành, dẫn đến thị phần giảm Nếu năm 2010 11,2 triệu lượt khách tàu hỏa, đến năm 2017, số 9,5 triệu lượt Tương tự, thị phần vận tải hàng hóa Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam giảm từ 0,97% (năm 2010) xuống 0,39% (năm 2017) Hàng hóa vận tải ngành đường sắt giai đoạn giảm từ 7,8 triệu xuống 5,55 triệu Việt Nam chưa hồn tất sách cạnh tranh, loại bỏ độc quyền nhiều ngành then chốt Điều khiến cho thị trường méo mó, tính tự cạnh tranh bị xâm hại, khiến cho động lực thay đổi không đạt Dẫn chứng cho câu chuyện cải cách độc quyền ngành điện, Báo cáo nghiên cứu Cải cách độc quyền nhà nước ngành công nghiệp mạng lưới Việt Nam rằng, trước Luật Điện lực năm 2004 ban hành, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam (EVN) độc 30 quyền toàn quy trình sản xuất, kinh doanh điện Nhờ cải cách, cho nhiều thành phần tham gia, mà tại, EVN không đơn vị khâu sản xuất điện, giúp quy mô thị trường phát điện cạnh tranh không ngừng mở rộng Tất nhiên, điện ngành độc quyền cao, đặc biệt khâu truyền tải, phân phối, bán lẻ, EVN nắm độc quyền phân khúc từ mua buôn điện, truyền tải điện, đến phân phối/bán lẻ điện mà ngành điện cần tiếp tục cải cách thời gian tới Báo cáo nghiên cứu kiến nghị tiếp tục cải cách lưu ý xác định khâu trọng tâm cần trì sở hữu nhà nước; cách thức quản lý, giám sát phù hợp, tránh chuyển từ độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp Trong lĩnh vực hàng không, khuyến nghị đáng lưu ý bao gồm: đảm bảo khả tiếp cận cảng hàng khơng cơng bằng, bình đẳng cho hãng hàng không; thực giám sát giá tiếp cận dịch vụ cảng hàng không; ban hành chế kiểm soát đơn vị quản lý cảng hàng không… Đối với ngành viễn thông, quan điều tiết ngành đề nghị thực giám sát, ngăn chặn tình trạng liên kết độc quyền, thống lĩnh thị trường 31 ... sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước hình thức vận động quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nhằm trì tồn chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư thích nghi với điều... trị thặng dư thành tư bản, q trình tư hóa giá trị thặng dư Ví dụ: - Năm 20 15, doanh thu cơng ty A 80(C) + 20 (V)+ 20 (M) = 120 triệu USD - Năm 20 16, nhà tư không sử dụng hết 20 (M) mà chia thành 10(M)... chủ yếu lao động thủ công Năm 20 10, có đến 19,5 triệu lao động Việt Nam làm việc ngành nghề khơng đòi hỏi trình độ chuyên môn chuyên môn thấp Phần lớn doanh nghiệp phải tự đào tạo nghề cho công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lenin phần 2, Ôn tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lenin phần 2, Hàng hóa – Hai thuộc tính của hàng hóa – Lượng giá trị, Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa, Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa:, Cấu tạo hữu cơ của tư bản, Phân tích nguyên nhân và bản chất của CNTBĐQ. Ở Việt Nam hiện nay có diễn ra xu hướng độc quyền không? Vì sao?

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay