BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

139 7 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 21:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LƯU VĨNH HOÀ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐƠNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LƯU VĨNH HOÀ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐƠNG HỊA TỈNH PHÚ N Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA GIÁO DỤC HỌC Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thị Minh Thành Hà Nội 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận án trung thực Kết nghiên cứu khơng trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lưu Vĩnh Hoà LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Minh Thành, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám hiệu, thầy cô giáo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tồn thể thầy giáo tham gia giảng dạy lớp cao học Giáo dục phát triển cộng đồng K25 - Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Chúng tơi xin ghi nhớ tận tình giảng dạy thầy, cô trang bị cho kiến thức quý báu, bổ ích phục vụ cho công tác sống, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Đơng Hồ, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, em học sinh, phụ huynh học sinh, lực lượng xã hội huyện Đông Hồ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình cung cấp tài liệu, đóng góp ý kiến, động viên, tiếp thêm nghị lực để tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng nhiều việc nghiên cứu, song lực có hạn nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận góp ý thầy giáo để luận văn hồn chỉnh Phú Yên, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lưu Vĩnh Hoà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN .2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài .1 1.1 Cơ sở lí luận .1 1.2 Cơ sở thực tiễn .4 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu .6 Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 6 Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn 1.2.Một số khái niệm vấn đề nghiên cứu .12 1.2.5 Nguồn lực .20 Nguồn lực tổng thể vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, hệ thống trị, nguồn nhân lực, vốn thị trường nước nước ngồi khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế vùng lãnh thổ định 20 1.3 Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực .22 1.3.1.Mục tiêu 22 1.3.2.Yêu cầu 23 1.3.3 Nội dung 23 1.5 Những yêu cầu công tác quản lý giáo dục việc HĐCĐ nhằm nâng cao nguồn lực cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường THCS 42 *GD THCS: .49 2.1.3 Định hướng phát triển GD huyện Đơng Hòa đến năm 2020 50 Công tác tuyên truyền: 53 Nâng cao lực quản lý trường học Hiệu trưởng: 54 3.2 Một số biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực .82 * Ngồi lãnh đạo nhà trường cần phải tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh Thông qua hoạt động giáo dục hoạt động ngoại khoá, nhà trường thiết kế hoạt động để giúp học sinh có nhận thức kỹ như: .94 + Học sinh: Tích cực học tập, tự tin, mạnh dạn đưa ý kiến thảo luận nhóm, lớp tiết học Ln có ý thức “nói lời hay, làm việc tốt”, trau dồi văn hoá ứng xử, lễ phép với người lớn tuổi, chan hoà với bạn Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có tương trợ giúp đỡ lẫn học tập Các bạn học giỏi cần có quan tâm giúp đỡ bạn yếu theo phân cơng hướng dẫn thầy Có ý thức bảo vệ trường lớp xanh, sạch, đẹp: bỏ rác nơi quy định, có ý thức giữ vệ sinh nơi cơng cộng, trồng bảo vệ xanh, năm lớp tổ học sinh nhận trồng chăm sóc xanh trường địa phương 95 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 114 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 118 I Kết luận 118 Với huyện Đông Hòa Phòng GD-ĐT Đơng Hồ: 120 Với trường địa bàn: 120 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải KTXH Kinh tế xã hội HĐCĐ Huy động cộng đồng XHHGD Xã hội hoá giáo dục GD Giáo dục THTT, HSTC Trường học thân thiện, học sinh tích cực HS Học sinh NT Nhà trường THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNCS HCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh LLXH Lực lượng xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1.1: Quan hệ chủ thể khách thể quản lý14 Hình 2.1 Mức độ nhận thức cần thiết HĐCĐ việc xây dựng THTT, HSTC trường THCS 56 Bảng 2.1 Kết ý kiến mức độ nhận thức nội dung HĐCĐ cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường trường THCS .57 Bảng 2.2: Kết ý kiến mức độ nhận thức đối tượng HĐCĐ cho việc xây dựng THTT, HSTC .58 Bảng 2.3: Kết ý kiến mức độ nhận thức mục tiêu HĐCĐ tham gia xây dựng trường THTT, HSTC 59 Bảng 2.4 Thống kê CSVC trường THCS đầu năm học 2016 – 2017 64 Bảng 2.5 Đầu tư ngân sách nhà nước huy động ngân sách cho trường THCS huyện 65 Bảng 2.6 Kết nguồn lực đầu tư CSVC cho GD THCS Đơng Hồ 66 Bảng 2.7 Quỹ khuyến học 66 Bảng 2.8 Thực trạng CSVC phục vụ dạy học năm học 20162017 68 Bảng 2.9: Thực trạng hoạt động dạy học GV HS trường THCS địa bàn huyện Đơng Hồ 72 Bảng 2.10: Quan điểm để học tốt HS trường huyện Đơng Hồ .72 Bảng số 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 115 Bảng số 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 116 Bảng số 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp (Theo thang điểm bậc) Biện pháp Tổng số đối Điểm trung tượng khảo bình (XTB) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, Chính quyền, đồn thể nhân dân nghiệp Giáo dục 110 4.9 & Đào tạo Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành Giáo dục & Đào tạo; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương 110 4.7 tổ chức xã hội cộng đồng giáo dục Tăng cường thể chế hoá HĐCĐ xây dựng chế Chính 110 4.6 sách huy động nguồn lực phát triển giáo dục Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để 110 4.4 huy động Minh bạch hóa nguồn lực huy động theo mục đích cải 110 4.6 thiện chất lượng giáo dục Qua nghiên cứu cho thấy ý kiến đồng ý biện pháp đề xuất có tính cấp thiết phù hợp với nhu cầu địa phương Trong đó, đứng vị trí đầu tiên đánh giá cao biện pháp "Tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, Chính quyền, đoàn thể nhân dân nghiệp GD đào tạo” (XTB = 4.9 điểm) Biện pháp “Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành Giáo dục & Đào tạo; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương tổ chức xã hội cộng đồng giáo dục” đứng thứ ((XTB = 4.7 điểm)) vị trí thứ biện pháp “Tăng cường thể chế hoá HĐCĐ xây dựng chế sách huy động nguồn lực để phát triển GD ”, “Minh bạch hóa nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng giáo dục.” (XTB = 4.6 điểm) Biện pháp đánh giá thấp "Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để huy động " (XTB = 4,4 điểm) Tuy nhiên chênh lệch điểm đánh giá biện pháp không nhiều (0.3-0.5 điểm) Như vậy, thấy biện pháp quan trọng cần thiết để tiến hành 3.3.2.2.Tính khả thi biện pháp Đánh giá tính khả thi biện pháp tổ chức thực công tác HĐCĐ bậc huyện Đơng Hòa theo thang điểm từ đến theo mức độ khả thi điểm, khả thi điểm, trung bình điểm, khả thi điểm, không khả thi điểm (xếp theo thứ tự giảm dần tính khả thi biện pháp) 115 Bảng số 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp (Theo thang điểm bậc) Biện pháp Tổng số đối tượng khảo Điểm trung bình Tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, Chính quyền, đồn thể nhân dân nghiệp Giáo 110 5.0 dục & Đào tạo Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành Giáo dục & Đào tạo; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa 110 4.7 phương tổ chức xã hội cộng đồng giáo dục Tăng cường thể chế hoá HĐCĐ xây dựng chế 110 4.6 Chính sách huy động nguồn lực phát triển giáo dục Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để 110 4.3 huy động Minh bạch hóa nguồn lực huy động theo mục đích 110 4.7 cải thiện chất lượng giáo dục Nhìn vào bảng cho thấy, biện pháp có điểm trung bình cao "Tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Đồn thể nhân dân nghiệp GD đào tạo.”(5 điểm) “Tăng cường trách nhiệm Ngành GD-ĐT; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương tổ chức xã hội cộng đồng GD” “Tăng cường thể chế hoá HĐCĐ xây dựng chế Chính sách huy động nguồn lực để phát triển GD ” (4,6 điểm), đạt điểm thấp “Minh bạch hóa nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng giáo dục” (4,4 điểm) Biện pháp “Minh bạch hóa nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng giáo dục” cho cần thiết việc thực gặp chút khó khăn nhiều nguyên nhân khách quan Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng ý biện pháp mang tính khả thi Như vậy, thấy, nhà quản lí, chun viên phòng GD ĐT, quản lí giáo viên trường PTCS, cha mẹ học sinh địa bàn huyện đánh giá cao tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Đây động lực lớn cho người nghiên cứu mạnh dạn áp dụng thực biện pháp địa phương thời gian tới KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lí luận thực tiễn q trình HĐCĐ xây dựng 116 THTT, HSTC, luận văn xây dựng đề xuất biện pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, Chính quyền, đồn thể nhân dân nghiệp Giáo dục & Đào tạo; Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành Giáo dục & Đào tạo; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương tổ chức xã hội cộng đồng giáo dục; Tăng cường thể chế hoá HĐCĐ xây dựng chế Chính sách huy động nguồn lực phát triển giáo dục; Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để huy động; Minh bạch hóa nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng giáo dục Các biện pháp đưa dựa sở đặc điểm địa phương, điều kiện người làm nghiên cứu Các biện pháp phải đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo tính lợi ích, tính pháp lí, tính dân chủ, cơng khai, tính tự nguyện, liên ngành Để kiểm tra giả thuyết tính cấp thiết, khả thi biện pháp, luận văn khảo nghiệm biện pháp đề xuất phương pháp lấy ý kiến 110 nhà quản lí, lãnh đạo, chuyên viên phòng GD, Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên trường THCS, đại diện ban ngành địa phương phụ huynh học sinh địa bàn huyện Đơng Hòa, Phú Yên Các ý kiến đánh giá cao tính cần thiết khả thi biện pháp Bước đầu khẳng định giả thuyết nghiên cứu ban đầu có tính đắn; biện pháp đề xuất cần thiết, phù hợp hiệu địa phương 117 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận HĐCĐ tư tưởng chiến lược, chủ trương lớn, đường để phát triển giáo dục Việt Nam HĐCĐ cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nội dung XHHSNGD để thúc đẩy GD Việt nam phát triển mạnh mẽ thu nhiều thành tựu vô to lớn Thực phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm, phân tích thực tiễn, đề tài giải nhiệm vụ nghiên cứu từ kết chương trên, luận văn rút số kết luận sau: Cơng tác HĐCĐ tham gia xây dựng GD có tầm quan trọng ý nghĩa to lớn Đó xu chung khu vực giới Đó Chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta, tư tưởng chiến lược thể cách làm GD xác định đặc điểm là: Huy động sức mạnh tổng hợp ngành có liên quan; huy động lực lượng xã hội cá nhân, tiến hành hoạt động đa dạng hoá nguồn lực, tham gia mức độ định vào trình GD Luận văn làm rõ khái niệm vấn đề lí luận đề tài khái niệm: GD; quản lí, quản lí GD, quản lí trường học; cộng đồng HĐCĐ, nguồn lực tài Luận văn di sâu phân tích khái niệm HĐCĐ mối liên hệ với XHHSNGD; tầm quan trọng nguồn lực vật chất tài phát triển GD-ĐT nói chung GD nói riêng Luận văn làm rõ u cầu cơng tác quản lí việc HĐCĐ nhằm tăng cường nguồn lực cho GD Luận văn phân tích điều kiện KTXH huyện Đơng Hồ, nhu cầu phát triển GD huyện Luận văn công tác HĐCĐ tham gia xây dựng GD thời gian qua có nhiều thuận lợi, có nhiều phong trào mạnh song bộc lộ nhiều điểm yếu khó khăn gặp phải Đơng Hoà, thời gian qua doanh nghiệp đầu tư xây dựng có phát triển định, thời gian đến phát triển mạnh tiềm tốt để khai thác nguồn lực cho GD; nguy dẫn đến nhiều học sinh bỏ học để vào Nhà máy, Xí nghiệp lao động để phụ giúp cho gia đình Các cấp lãnh đạo huyện Đơng Hòa nhận thức tầm 118 quan trọng nghiệp GD-ĐT, nên quan tâm đạo phát triển GD; nhân dân quan tâm đến việc học hành em Do điều kiện kinh tế xã hội thấp lại phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm GD, nên kết HĐCĐ cho phát triển GD đạt chưa cao Sự tham gia cộng đồng vào xây dựng phát triển GD góc độ vật chất, việc tham gia vào hoạt động GD khác hạn chế Huyện chưa có chế để huy động Doanh nghiệp đóng địa bàn tham gia xây dựng GD cách ổn định vững Tuy nhiên nghiệp GD huyện thời gian qua có bước phát triển Từ việc nghiên cứu lí luận phân tích thực tiễn cơng tác HĐCĐ tham gia xây dựng GD huyện Đơng Hòa thời gian qua, luận văn nêu biện pháp để HĐCĐ nhằm tăng cường nguồn lực vật chất, tài tinh thần cho GD Đó số biện pháp thể luận Văn: - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp uỷ Đảng, Chính quyền, đồn thể nhân dân nghiệp GD Đào tạo - Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành GD & Đào tạo; cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương tổ chức xã hội cộng đồng GD - Tăng cường thể chế hoá HĐCĐ xây dựng chế sách huy động nguồn lực phát triển GD - Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để huy động - Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng GD Việc HĐCĐ tham gia xây dựng GD chủ trươngtính chiến lược, đặc điểm riêng địa phương mặt nên áp dụng, thực vào địa bàn dân cư cần có vận dụng vừa linh hoạt vừa sáng tạo cho phù hợp Mặt khác, biện pháp cần thực đồng bộ, có liên kết, tác động hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành riêng lẻ không phát huy tác dụng hiệu 4.HĐCĐ nói chung biện pháp HĐCĐ nói riêng thành công quản lý cách khoa học phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội địa phương 119 II Khuyến nghị Công tác HĐCĐ tham gia xây dựng phát triển GD cần phải thực cách phù hợp với thực tế phát triển KTXH, đề xuất số khuyến nghị cụ thể sau: * Với Sở GD-ĐT Phú Yên: - Sở GD-ĐT tham mưu với UBND tỉnh để có chế sách rõ ràng việc xã hội hố sách cụ thể đất, đền bù giải phóng mặt - Hàng năm cần tổ chức sơ, tổng kết phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để kịp thời đánh giá nhân điển hình tiêu biểu khắc phục tồn tại, hạn chế huyện, thành phố trình triển khai thực * Với huyện Đơng Hòa Phòng GD-ĐT Đơng Hoà: - Chỉ đạo cấp uỷ sơ kết, đánh giá việc thực chủ trương thực công tác xã hội hố GD, HĐCĐ cho chuẩn hố có văn thường xuyên đạo công tác HĐCĐ cho phát triển GD - Tiềm huyện Đông Hòa để huy động nguồn lực cho phát triển GD lớn, lực lượng Doanh nghiệp địa bàn huyện đà phát triển Phòng GD-ĐT cần tham mưu với Huyện định kỳ phải có buổi làm việc với doanh nghiệp để vận động giao nghĩa vụ đóng góp Doanh nghiệp cho GD, doanh nghiệp sử dụng nhiều lực lượng lao động học sinh ngành GD-ĐT đào tạo Thực sách địa phương để phát triển nghiệp GD-ĐT huyện, tăng thu ngân sách để đầu tư cho GD, * Với trường địa bàn: - Cần định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đồng thời có điều chỉnh giải pháp cho hợp lý với phát triển kinh tế-xã hội địa phương - Các trường phải tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo xã, thị trấn tranh thủ quan tâm ủng hộ xã phong trào hoạt động nhà trường Làm tốt cơng tác tham mưu với cấp uỷ, Chính quyền địa phương sách phát triển GD-ĐT địa bàn 120 - Thành lập Chi hội khuyến học trường, hàng năm huy động quỹ tổ chức hoạt đông * Với đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cán nhân viên nhà trường - Cần nắm chủ trương, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục, phát triển giáo dục, XHHSNGD HĐCĐ - Cần có kế hoạch thực biện pháp HĐCĐ cách đồng thống với chiến lược xây dựng, phát triển nhà trường - Thường xuyên giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm cải tiến biện pháp HĐCĐ nhằm mục tiêu xây dựng thành công trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển cộng đồng phát triển toàn xã hội 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Số 242-TB/TW Kết luận Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị Trung ương (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế Bộ GD Đào tạo, Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trường sư phạm, Nxb giáo dục 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 ngành Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo Chỉ thị số 40/2008/CT - BGD ĐT V/v phát động phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” trường phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo Kế hoạch số 307/ KH-BGDĐT Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” trường phổ thông năm học 2008-2009 giai đoạn 2008-2013 Bộ Giáo dục Đào tạo Công văn số 1741/ BGDĐT-GDTrH việc “Hướng dẫn đánh giá kết phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” Bộ GD&ĐT Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) C.Mac Angghen toàn tập, tập NXB Chính trị Quốc gia 10 Chính phủ (2005), Nghị số 05/2005/NQ-CP đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực GD, y tế, văn hóa, thể dục thể thao 11 Chỉ thị số 29/1999/CT TTg thủ tướng Chính phủ việc phát huy vai trò hội khuyến học Việt Nam phát triển nghiệp GD 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khố VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2015 18 Huyện ủy Đơng Hòa Chương trình hành động số 24/-CTr/HU năm 2014 số 04-CTr/HU năm 2016 xây dựng phát triển ngành giáo dục huyện 19 Nghị Quyết đảng huyện Đơng Hòa nhiệm kỳ (2010-2015) (2015- 2020) 20 Luật Giáo dục NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005 21 Sở GD&ĐT- Cơng đồn Giáo dục tỉnh Phú n Cơng văn số 04/LT-SGD&ĐT -CĐN V/v: phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017 22 Sổ tay trường học thân thiện, học sinh tích cực 2008-2013 NXB Giáo dục, 23 Xã hội hóa GD (2001), Nxb- ĐH QG Hà Nội 24 Bùi Gia Thịnh - Võ Tấn Quang – Nguyễn Thanh Bình (2007) Xã hội học tập yêu cầu đổi quản lý GD, Nxb viện khoa học GD 25 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Hữu Dũng (2002), Giáo dục học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 26 Nguyễn Văn Thuần (2011) Luận văn Quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường THPT huyện Kinh Môn – Hải Dương 27 Cẩm nang truyền thông – Huy động thamg gia gia đình cộng đồng việc hỗ trợ trẻ em học tập tích cực VVOB, 2010 28 Ben Fleming (sửa Phil Bartle, PhD, người dịch Thu Dương), Sự tham gia cộng đồng chìa khóa để phát huy sức mạnh cộng đồng http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/par-bevt.htm 123 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho giáo viên cán lãnh đạo quản lý giáo dục) 1.Xin đồng chí cho biết mức độ quan trọng; mức độ cấp thiết; mức độ khả thi biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (THTT,HSTC) trường THCS địa bàn huyện Đơng Hồ (Đồng chí đánh dấu x vào thể ý kiến đồng chí) Điểm Các biện pháp Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng ngành giáo dục tầm quan trọng việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT, HSTC Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành Giáo dục&Đào tạo; cấp uỷ Đảng, quyền địa phương tổ chức xã hội cộng đồng giáo dục Tăng cường thể chế hoá huy động cộng đồng xây dựng chế sách huy động nguồn lực để phát triển giáo dục THCS Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để huy động Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng giáo dục Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng ngành giáo dục tầm quan trọng việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT, HSTC * Xin đồng chí vui lòng cho biết: • Hiện làm tốt (có hiệu quả) biện pháp gì? • Làm chưa tốt (chưa hiệu quả) biện pháp gì? 124 • Cần phải làm biện pháp khác? 1.Ngồi biện pháp nêu trên, theo đồng chí cần thiết phải áp dụng biện pháp khác để huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT,HSTC trường THCS huyện Đơng Hồ, tỉnh Phú n? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Theo đồng chí đánh giá việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT,HSTC trường THCS huyện Đơng Hồ, tỉnh Phú n đạt phần trăm so với mong muốn đồng chí? Đạt khoảng: % Để đạt 100% mong muốn theo đồng chí cần phải làm gì? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nếu xin đồng chí cho biết số thông tin thân: - Đồng chí Nam hay Nữ - Năm sinh: - Chức vụ: - Đơn vị cơng tác: - Trình độ đào tạo: - Vào ngành năm: - Đồng chí là: Giáo viên: Cán lãnh đạo quản lý: Cán khác: Xin trân trọng cám ơn đồng chí! 125 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cộng đồng ngành giáo dục) Xin Ông (bà) cho biết mức độ quan trọng; mức độ cấp thiết; mức độ khả thi biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường THCS địa bàn huyện Đơng Hồ Ơng (bà) đánh dấu x vào thể ý kiến Ơng (bà) Điểm Các biện pháp Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng ngành giáo dục tầm quan trọng việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT, HSTC Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp Ngành Giáo dục&Đào tạo; cấp uỷ Đảng, quyền địa phương tổ chức xã hội cộng đồng giáo dục Tăng cường thể chế hoá huy động cộng đồng xây dựng chế sách huy động nguồn lực để phát triển giáo dục THCS Phân loại đối tượng để huy động định rõ cách thức để huy động Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực huy động theo mục đích cải thiện chất lượng giáo dục Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng ngành giáo dục tầm quan trọng việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT, HSTC * Xin ơng (bà) vui lòng cho biết: Hiện ơng bà có con: Ơng bà có học THCS khơng? Có: Khơng: Ơng bà có huy động tham gia xây dựng THTT, HSTC khơng? Có :…… Khơng …………….Khơng biết: 126 Trung bình tháng ơng bà phải đóng tổng cộng tiền cho học THCS: Trong số tiền đóng cho nhà trường? Bao nhiêu tiền đóng cho hội phụ huynh? Trung bình tháng ông bà họp phụ huynh trường lần? Trong tháng vừa qua ông bà có trao đổi, đóng góp ý kiến thày giáo, cán nhà trường việc học tập khơng? Có: Khơng: * Xin Ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng THTT, HSTC trường THCS địa bàn huyện Đông Hồ, tỉnh Phú n đây: (Ơng (bà) đánh dấu x vào nội dung thể ý kiến ông (bà) Về tầm quan trọng việc huy động cộng đồng để xây dựng THTT, HSTC - Rất cần - Cần - Khơng cần Theo Ơng (bà) việc huy động cộng đồng để xây dựng THTT, HSTC có nội dung đây: - Tạo phong trào học tập toàn xã hội, làm xã hội trở thành xã hội học tập - Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, vận động tồn dân chăm sóc hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ Gia đình - Nhà trường - Xã hội, tăng cường trách nhiệm cấp uỷ Đảng Chính quyền - Khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội nhân dân tham gia xây dựng nghiệp giáo dục - Đa dạng hố loại hình: Củng cố trường cơng lập, phát triển trường ngồi cơng lập - Cả ba nội dung Theo Ông (bà) nhiệm vụ huy động cộng đồng để xây dựng THTT, HSTC nhà trường đối tượng đây: - Là nhiệm vụ ngành giáo dục 127 - Là nhiệm vụ tổ chức, gia đình cơng dân - Là nhiệm vụ ngành giáo dục, tổ chức gia đình cơng dân Theo Ơng(bà) việc huy động cộng đồng để xây dựng THTT, HSTC nhà trường nhằm vào mục tiêu chủ yếu - Huy động tiền nhân dân đóng góp cho giáo dục - Giảm bớt ngân sách đầu tư cho giáo dục - Huy động toàn dân tham gia giáo dục - Nâng cao nhân thức, vị trí, vai trò giáo dục - Mọi người bình đẳng có hội học tập - Tổ chức tốt mối quan hệ Gia đình - Nhà trường - Xã hội - Tận dụng điều kiện sẵn có để phục vụ cho giáo dục 128 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Xin em cho biết mức độ thực nội dung sau Em đánh dấu x vào ô thể ý kiến TT NỘI DUNG MỨC ĐỘ THỰC HIỆN(%) Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Chưa Tâm chuyện riêng với thầy cô Áp dụng kiến thức học vào thực tế Bỏ học trốn tiết chơi Tự giác, tích cực tham gia xây dựng Thầy tổ chức cho HS thảo luận, hoạt động nhóm Xin em cho biết để việc học tập đạt kết tốt em cần làm gì: Học thuộc làm đầy đủ trước đến lớp, lớp trật tự nghe giảng ghi chép đầy đủ, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, nghiêm túc làm kiểm tra Em đánh dấu x vào ô thể ý kiến Nội dung Đồng ý Để việc Học thuộc làm đầy đủ trước học tập đến lớp Trong lớp trật tự nghe giảng ghi đạt kết tốt em cần chép đầy đủ Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng Nghiêm túc làm kiểm tra 129 Phân vân Không đồng ý ... huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường THCS địa bàn huy n Đơng Hồ tỉnh Phú Yên Chương 3: Đề xuất biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường. .. ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LƯU VĨNH HOÀ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUY N ĐƠNG HÒA TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành:... cứu: Các biện pháp HĐCĐ tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường trung học sở địa bàn huy n Đơng Hồ, tỉnh Phú Yên Giả thuyết nghiên cứu Việc xây dựng trường học thân thiện,
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay