tiet 23 cấu tạo trong của phiến lá

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 20:57

Sinh học GV: Trần Thị Hiệp Tuần: 12 Tiết: 23 Ngày soạn: 26/10/2018 Ngày dạy: 6/11 12/11/2018 Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Nắm đặc điểm cấu tạo phiến  Giải thích cấu tạo phù hợp với chức phiến  Giải thích đặc điểm màu sắc mặt phiến Kỹ năng:  Rèn luyện kĩ quan sát, nhận biết, giải thích, hoạt động nhóm  Biết làm thí nghiệm quan sát cấu tạo phiến lá, từ đối chiếu với hình vẽ SGK Thái độ:  Giáo dục HS có lòng u thích, say mê mơn học  Có ý thức bảo vệ thực vật, không bẻ cành, hái  giúp quang hợp tốt II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên:  Tranh phóng to H 20.1, 2, 3, SGK  Mơ hình: Cấu tạo phần phiến  Mơ hình: cấu tạo cắt ngang phiến Chuẩn bị học sinh:  Xem trước III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ:  Câu hỏi trình học Giảng mới: - Giới thiệu bài: Bước Tình xuất phát (3phút) GV: Theo em có nhà khoa học tự tạo chất hữu để ni sống khơng? HS: khơng GV: Thế có nhóm sinh vật thực q trình chế tạo chất hữu để ni sống Theo em nhóm sinh vật nào? HS: thực vật hay xanh GV: Theo em xanh phận thực q trình này? Vì em biết? thân non Vì có màu xanh Đa số có màu xanh (có lục lạp) nên thực trình chế tạo chất hữu Quá trình chủ yếu diễn phiến Vậy phiếncấu tạo để thực trình này? số thực vật phiến khơng có màu xanh huyết dụ, Sinh học GV: Trần Thị Hiệp tía tơ, …thì chế tạo chất hữu khơng? Chúng ta giải đáp điều qua cấu tạo phiến Bước Bước 2: Bộc lộ quan điểm ban đầu HS (5 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung em muốn tìm hiểu vấn đề nào? Hs bộc lộ quan điểm nêu số vấn đề cần tìm hiểu sau: Cấu tạo phiến gồm thành phần Chức thành phần Đặc điểm cấu tào phù hợp với chức chế tạo chất hữu Một số khơng có màu xanh có thực trình chế tạo chất hữu khơng? Vì mặt đậm màu mặt GV: có nhiều nội dung nội dung tìm hiểu số vấn đề sau: Phiến cấu tạo gồm thành phần nào? Đặc điểm chức thành phần Bước Đề xuất câu hỏi phương án trả lời (2 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Theo em để trả lời tất vấn đề bạn muốn tìm hiểu có phương pháp nào? GV chốt có nhiều phương pháp khác chủ yếu tìm hiểu qua thơng tin SGK quan sát hình vẽ, mẫu vật - HS nêu số phương pháp như: tìm hiểu đọc thơng tin SGK, đọc sách báo, tìm hiểu internet, quan sát hình vẽ, mẫu vật, … Sinh học GV: Trần Thị Hiệp Bước Tiến hành thí nghiệm tìm tòi, nghiên cứu ( 25 phút) * GV: Cho HS đọc đoạn thông tin mục 1 quan sát H 20.1 SGK tr 65 để nhận biết phần phiến vị trí phần Gồm biểu bì, gân thịt Chúng ta tìm hiểu vào phần biểu bì Hoạt động 1: Biểu bì: 10p Mục tiêu : Hs nắm cấu tạo chức biểu bì: Hoạt động GV Hoạt động HS GV treo tranh H 20.2, H 20.3 SGK yêu HS quan sát tranh, đọc thông tin SGK cầu HS quan sát, đọc thông tin SGK trả trả lời câu hỏi: lời câu hỏi: (?) Biểu bì phiến cấu tạo  Gồm lớp TB suốt xếp sát nào? Trên biểu bì có nhiều lỗ khí thường tập trung mặt (?) Lỗ khí có tác dụng gì?  Điều tiết q trình nước ngồi TĐK với mơi trường, - GV cho HS thảo luận nhóm nhỏ (2 - HS tiến hành thảo luận nhóm trả lời người) trả lời câu hỏi sau: câu hỏi: (?) Những đặc điểm lớp biểu bì Đặc điểm phù hợp với chức bảo phù hợp với chức bảo vệ phiến vệ: bbì cấu tạo gồm lớp TB có cho ánh sáng chiếu vào tế bào bên vách dày, xếp sát trong? - Đặc điểm phù hợp với việc cho ánh sáng chiếu qua: tế bào không màu, suốt (?) Hoạt động lỗ khí giúp trao  Hoạt động đóng mở lỗ khí giúp đổi khí nước? cho TĐK thoát nước - GV nhận xét, bổ sung chỗ sai - Đại diện nhóm báo cáo kết nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV giảng thêm: Khi trời nắng lỗ khí mở - HS lắng nghe ghi nhớ để thoát nước ngồi giúp mát dịu lại khơng bị đốt nóng, trời râm lỗ khí đóng lại GV: hỏi thêm: (?) Tại lỗ khí thường tập trung nhiều  Lỗ khí tập trung chủ yếu mặt mặt lá? thực chức TĐK mà hạn chế thoát nước qua HS lắng nghe ghi nhớ GV giảng thêm: Một số nằm mặt nước lỗ khí nằm mặt -GV chốt kiến thức mở rộng thêm: Khi lỗ khí mở: + Trao đổi khí (cacbonnic oxi) => Sinh học GV: Trần Thị Hiệp điều hồ nồng độ chất khí khơng khí, cung cấp khí oxi + Hơi nước => điều hồ khơng khí => trú nắng gốc to mát - Lỗ khí đóng mở tự động theo chế sinh - hoá tế bào Tiểu kết :  Lớp tế bào biểu bì rong suốt có vách ngồi dày dùng bảo vệ, có nhiều lỗ khí – mặt lá, để trao đổi khí nước Hoạt động : Thịt lá: 10p Mục tiêu : Nắm đặt điểm cấu tạo thịt phù hợp với chức năng: Hoạt động GV GV treo tranh H.20.4 SGK, yêu cầu HS quan sát, đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: (?)Tế bào thịt có đặc điểm khác so với TB vỏ rễ thân non? (?) Thịt có cấu tạo nào? (?) Lục lạp có chức gì? * So sánh lớp TB thịt sát với biểu bì mặt lớp TB thịt sát với biểu bì mặt dưới, trả lời câu hỏi sau: (?) Chúng giống đặc điểm nào? Đặc điểm phù hợp với chức nào? Hoạt động HS HS quan sát tranh, đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: TB thịt có nhiều TB lục lạp so với TB thịt vỏ rễ thân non Thịt gồm nhiều TB có vách mỏng, có nhiều lục lạp (chứa chất diệp lục) bên  Lục lạp có chức thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu Dự kiến trả lời:  Đặc điểm giống nhau: TB thịt phía sát với biểu bì chứa nhiều lục lạp Đặc điểm giúp cho phiến nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cho HS nghiên cứu thơng tin, quan sát hình → thảo luận nhóm để thống trả lời phiếu học tập Những đặc điểm khác nhau: - Về hình dạng TB: TB thịt phía có dạng dài, TB thịt phía có dạng tròn *-u cầu HS đọc thơng tin SGK thảo ln nhóm u cầu theo chuẩn bị nhà: (?)Hãy tìm điểm khác tế bào thịt mặt tế bào thịt mặt hoàn thành phiếu học tập? Sinh học ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH GV: Trần Thị Hiệp LỚP TB THỊT PHÍA TRÊN - Về cách xếp TB: TB thịt phía xếp sát nhau, TB thịt phía xếp không sát - Về lục lạp: TB thịt phía có nhiều lục lạp hơn, xếp theo chiều thẳng đứng, TB thịt phía có lục lạp hơn, xếp lộn xộn Lớp TB thịt phía → chế tạo chất hữu - Lớp TB thịt phía → Chứa trao đổi khí - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung HS lắng nghe ghi nhớ LỚP TB THỊT PHÍA DƯỚI Hình dạng tế bào Cách xếp tế bào Số lượng lục lạp Chức (?) Lớp tế bào thịt có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu cơ? Lớp tế bào thịt có cấu tạo phù hợp với chức chứa trao đổi khí? GV nhận xét, bổ sung - GV lưu ý: TB thịt mặt nhiều lục lạp, mặt lục lạp khoảng trống TB lớn (?) GV giải thích: Tại nhiều loại mặt có màu sẫm mặt dưới? Vì: màu lục hạt diệp lục tạo  Thịt chứa lục lạp  tổng hợp chất nên Các hạt diệp lục tạo thành hữu Có khoảng trống  chứa trao ánh sáng Mặt đổi khí tiếp xúc với ánh sáng nhiều mặt Vì hạt diệp lục tạo nhiều làm cho mặt có màu thẫm mặt - GV cho HS rút kết luận đặc điểm tế bào thịt cách trả lời câu hỏi: (?) Nhiệm vụ phần thịt gì? Gv mở rộng thêm kiến thức số khơng có màu xanh mà có màu đỏ, tím, vàng, có nhiều thể màu lục lạp nên không thấy rõ màu xanh trình chế tạo chất hữu diễn Tiểu kết : Sinh học GV: Trần Thị Hiệp  Các tế bào thịt chứa nhiều lục lạp, gồm số lớp có đặc điểm khác phù hợp với chức thu nhận ánh sáng, chứa trao đổi khí để chế tạo chất hữu cho Hoạt động : Gân lá: 5p Mục tiêu : Biết chức gân lá: Hoạt động GV - GV cho HS nghiên cứu thông tin mục  quan sát hình 20.4 SGK tr 66 → trả lời câu hỏi: (?) Gân thường nằm đâu? (?) Gân gồm bó mạch nào? Chức loại mạch? • GV cho HS rút kết luận Gân Hoạt động HS - HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi  Gân nằm xen phần thịt Gân bao gồm mạch gỗ, mạch rây có chức vận chuyển chất Gân nằm xen phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ mạch rây có chức vận chuyển chất Tiểu kết :  Gân nằm xen kẻ phần thịt , bao gồm mạch gỗ mạch rây có chức vận chuyển chất Bước Kết luận hệ thống hóa kiến thức (3 phút) Hoạt động GV GV hệ thống lại kiến thức cho HS giải đáp vấn đề nêu đầu GV: Còn nhiều vấn đề khác chưa trả lời học tìm hiểu trả lời tiếp Hoạt động HS HS trả lời câu hỏi nêu đầu Bước 4: Củng cố : 4p - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:  Lỗ khí có chức gì? Những đặc điểm phù hợp với chức đó?  Chọn phương án trả lời đúng: Cấu tạo phiến gồm thành phần nào? Biểu bì, thịt lá, bó mạch Các TB thịt phía làm nhiệm vụ gì? Chế tạo chất hữu Vì trồng nên trồng nơi có nhiều ánh sáng? Sinh học GV: Trần Thị Hiệp Trồng nơi có đủ ánh sáng chế tạo nhiều chất hữu cung cấp cho cây, làm tăng sản lượng suất trồng Theo em số bị bụi bám nhiều có ảnh hưởng đến q trình chế tạo chất hữu Hạn chế ánh sáng tiếp xúc, ảnh hưởng đến trình chế tạo chất hữu Bước 5: Dặn dò: (2p)  Học bài, trả lời câu hỏi, làm BT SGK  Đọc mục “ Em có biết”  Xem trước “ Quang hợp” + Chức gì? + Chất khí khơng khí có vai trò trì cháy? + Đọc tìm hiểu thí nghiệm sau Chuẩn bị thí nghiệm nội dung SGK IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kiểm tra BGH Kí duyệt tổ trưởng Ngày ………… Hoàng Thị Mai Thảo ... vấn đề cần tìm hiểu sau: Cấu tạo phiến gồm thành phần Chức thành phần Đặc điểm cấu tào phù hợp với chức chế tạo chất hữu Một số khơng có màu xanh có thực q trình chế tạo chất hữu khơng? Vì mặt... Cách xếp tế bào Số lượng lục lạp Chức (?) Lớp tế bào thịt có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu cơ? Lớp tế bào thịt có cấu tạo phù hợp với chức chứa trao đổi khí? GV nhận xét, bổ sung... hợp với chức đó?  Chọn phương án trả lời đúng: Cấu tạo phiến gồm thành phần nào? Biểu bì, thịt lá, bó mạch Các TB thịt phía làm nhiệm vụ gì? Chế tạo chất hữu Vì trồng nên trồng nơi có nhiều ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 23 cấu tạo trong của phiến lá, tiet 23 cấu tạo trong của phiến lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay