CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ 10: VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

16 13 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:59

Giáo án sử 10 CHUYÊN ĐỀ: VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX I MỤC TIÊU Kiến thức HS cần nắm: - tưởng tôn giáo : Sự thay đổi vai trò thống trị tưởng Phật giáo Nho giáo Vài nét Đạo giáo, tín ngưỡng truyền thống, du nhập Thiên Chúa giáo - Biết phát triển giáo dục nho học thời phong kiến ; phát triển văn học chữ Hán chữ Nôm - Biết đặc điểm bật nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc ; khái quát hình thành phát triển loại hình sân khấu, đặc biệt múa rối nước; hát quan họ, Nhã nhạc cung đình Huế, hát Ví dặm( Hà Tĩnh), cố Huế di sản văn hóa giới đất nước Việt Nam kỉ X-XIX - Kể cơng trình khoa học đặc sắc - So sánh khác tưởng, tôn giáo, giáo dục, văn học, nghệ thuật giai đoạn lịch sử - Phát triển khai thác tranh ảnh, liệu lịch sử - Phát triển phân tích, so sánh kiện lịch sử Thái độ - Bồi dưỡng lòng tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam - Giáo dục cho HS thái độ trân trọng có ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa nhân loại, trì phát triển sắc văn hóa ông cha ta Định hướng lực hình thành Năng lực chung: Năng lực tự học, lực phát giải vấn đề, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực chuyên biệt: - Năng lực tái kiện lịch sử dân tộc, thành tựu văn hóa kỉ X-XV - Năng lực thực hành môn: Khai thác, sử dụng liệu gốc, tranh ảnh lịch sử,… - So sánh, phân tích thay đổi vai trò thống trị tưởng Phật giáo Nho giáo, hưng, suy giáo dục nho học, phát triển dòng văn học chữ Hán, Nơm, dân gian - Vận dụng kiến thức lịch sử học để giải vấn đề thực tiễn: Biết tìm hiểu thông tin lịch sử nhân vật lịch sử Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du - Biết vận dụng kiến thức liên môn môn Văn học, Địa lí giải vấn đề học, lĩnh hội kiến thức II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên - Tranh ảnh lịch sử theo chuyên đề (ảnh Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Cố Đô Huế,)… - Phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ Học sinh - Nghiên cứu nội dung chuyên đề tìm hiểu thành tựu văn hóa dân tộc giai đoạn từ kỉ X đến kỉ XV - Bút bút màu III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG, GIỚI THIỆU BÀI HỌC ( Hình thức tổ chức: phát vấn, thuyết giảng) - Giáo viên sử dụng tranh ảnh minh họa, tổ chức trò chơi nhỏ: Nhận diện nội dung lịch sử qua tranh: ? Những hình ảnh gợi cho em liên tưởng đến nội dung lịch sử Việt Nam? HS suy nghĩ trả lời GV chốt ý, giới thiệu nội dung học: - Hình ảnh Tượng Phật Tích chùa Quỳnh Lâm - Hình ảnh khoa thi thời phong kiến - Hình ảnh Tháp Báo Thiên Hà Nội - Hình ảnh sân khấu Tuồng => Những hình ảnh muốn nói nét văn hóa Việt nam Việt Nam đất nước có bề dày lịch sử, nhiều thành tựu văn hóa đất nước trở thành di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể nhân loại bia tiến sĩ, hát xoan, ví dặm, với danh nhân văn hóa lớn Nguyễn Trãi, Nguyễn Du Nền tảng cho thành tựu văn hóa bật giai đoạn lịch sử dân tộc từ kỉ X đến kỉ XIX HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ TƯỞNG, TƠN GIÁO THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX ( Hình thức tổ chức: phát vấn, cá nhân tự học làm việc nhóm) GV cho HS xem số tranh sau: GV yêu cầu học sinh tìm hiểu SGK lịch sử 10, mục I - 20, mục I – Bài 24, kết hợp với liệu sau GV đặt câu hỏi: - Em nêu nét tưởng tôn giáo nước ta từ kỉ X đến kỉ XIX? - Em có nhận xét tiếp nhận tơn giáo bên vào Việt Nam? - Điểm khác tưởng, tơn giáo thời Lí, Trần với triều Lê sơ gì?Tại có khác đó? - Nhà Nguyễn có sách trước du nhập Thiên chúa giáo ? Vì sao? HS làm việc cá nhân với hình ảnh liệu cho, sau thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi Giáo viên tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức cho học sinh Các nhóm học sinh thực nhiệm vụ báo cáo sản phẩm trước lớp, GV nhận xét, chốt ý chính: Câu 1: * Nho giáo, Phật giáo Đạo giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc - Phật giáo: + Trong TK X-XIV, thời Lí- Trần, Phật giáo giữ vị trí quan trọng “quốc giáo”, từ vua đến quan dân sùng đạo Phật, nhà triều đình coi trọng + Thế kỉ XV, Phật giáo suy giảm + Từ kỉ XVI, Phật giáo có điều kiện phục hồi Nhiều chùa, quán xây dựng thêm, số chùa đựợc trùng tu lại - Nho giáo: + Thế kỉ X-XIV, trở thành hệ tưởng giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục, thi cử + TK XV, nâng lên địa vị độc tôn, trở thành hệ tưởng thống nhà nước phong kiến thời Lê sơ + Từ kỉ XVI, Nho giáo bước suy thối, thi cử khơng nghiêm túc trước Tôn ti trật tự phong kiến khơng thời Lê sơ + Nhà Nguyễn, chủ trương độc tôn Nho giáo - Đạo giáo tồn song song với Nho giáo Phật giáo Một số đạo quán xây dựng Đạo giáo bước hòa lẫn vào tín ngưỡng dân gian khác * Thiên chúa giáo: từ kỉ XVI, số giáo sĩ đạo Thiên Chúa phương Tây theo thuyền buôn nước vào Đại Việt truyền đạo Thiên Chúa hai Đàng, thời nhà Nguyễn hạn chế hoạt động Thiên Chúa giáo Do nhu cầu việc truyền đạo, chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latinh đời kỉ XVII Tuy nhiên, chữ Quốc ngữ chưa phổ biến xã hội, phải đến đầu kỉ XX, chữ Quốc ngữ sử dụng phổ biến * Các tín ngưỡng truyền thống dân gian trì phát huy tục thờ cúng tổ tiên, thờ người anh hùng có cơng với nước, với làng Câu 2: Người Việt tiếp thu nhiều tơn giáo từ bên ngồi, việt hóa nhiều yếu tố nhằm làm phong phú đa dạng văn hóa dân tộc Câu 3: - Thời Lý- Trần thời “ Tam giáo đồng nguyên”, Phật giáo coi “ Quốc giáo” - Thời Lê sơ, độc tôn Nho giáo - Nguyên nhân : + Trong giai đoạn đầu dành độc lập dân tộc, với ý thức tự chủ vua thời khơng chọn Nho giáo + Tuy nhiên Phật giáo hay Đạo giáo tôn giáo, hệ tưởng trị quốc Nho giáo lại hệ tưởng trị quốc… Câu : - Cấm truyền bá - Lấy cớ truyền đạo, giáo sĩ thăm dò tình hình nước ta để báo cho quyền Pháp có sách xâm lược việt nam TIẾT 2: Bài củ : Em trình bày nững nét đời sống tín ngưỡng tưởng Việt Nam thời trung đại? HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX ( Hình thức tổ chức: phát vấn, cá nhân tự học thảo luận cặp đôi) GV cho học sinh xem hình ảnh sau: Chu Văn An Khuê Văn Các Bia tiến sĩ ? Những hình ảnh gợi cho em nhớ tới cơng trình kiến trúc nào?Ở đâu? ( Liên mơn với địa lí văn học) HS suy nghĩ trả lời, GV chốt ý dẫn vào mục mới: Các hình ảnh nói Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội Và nói địa danh người ta nghĩ đến giáo dục Việt Nam thời phong kiến GV yêu cầu HS đọc SGK trang 102, mục trang 122, đoạn trích từ “ Giáo dục nho học không nhiều so với kỉ trước.” trang 129 GV cung cấp thêm liệu: ( liên môn Văn học) liệu 1: Một di tích tiếng Văn Miếu –Quốc Tử Giám 82 bia Tiến sĩ, ghi họ tên, quê quán 1307 vị Tiến sĩ 82 khoa thi từ 1442- 1779 gồm 81 khoa triều Lê khoa triều Mạc Bia Tiến sĩ khắc loại đá màu xanh, kích thước không trạm khắc hoa văn tinh xảo Bia đặt lưng rùa Rùa bốn linh vật: Long, Ly, Qui, Phượng Rùa sống lâu, có sức khỏe nên việc đặt bia Tiến sĩ lưng rùa đá thể tôn trọng hiền tài trường tồn mãi Ngày 9/3/2010, Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO thức ghi danh 82 bia đá khoa thi Tiến sĩ triều Lê Mạc di sản liệu thứ Việt Nam trở thành Di sản liệu giới chương trình “Ký ức giới” , sau mộc triều Nguyễn, (Trích trong: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Van-MieuQuoc-Tu-Giam-Nhung-dieu-can-biet) liệu 2: SGK Ngữ văn 10, tập trang 31,32 “Hiền tài nguyên khí quốc gia, ngun khí thịnh nước mạnh lên cao, ngun khí suy nước yếu xuống thấp Thế việc dựng bia lợi ích nhiều: kẻ ác lấy làm răn, người thiện theo mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để cố mệnh mạch cho nhà nước Thánh thần đặt đâu phải vô dụng Ai xem bia nên hiểu ý sâu (Theo danh sĩ Thân Nhân Trung, với kẻ sĩ danh việc lớn, phải danh thực, nên ký Đề tên Tiến sĩ Khoa Đinh Mùi (1487).) liệu 3: (SGK môn Ngữ Văn 10 tập 1, trang 172.) Chu Văn An từ hồi trẻ tiếng người cương trực, sửa sạch, giữ tiết tháo, khơng cầu danh lợi, nhà đọc sách Khi thi đỗ Thái học sinh, ông không làm quan, mà trở mở trường dạy học quê nhà Học trò nhiều nơi tìm đến theo học đơng GV đặt câu hỏi yêu cầu HS tìm hiểu, thảo luận trả lời: ? Khát quát tình hình giáo dục Việt Nam từ kỉ X đến đầu kỉ XIX? ? Từ liệu em cho cô biết vai trò phát triển đất nước ? Nhận xét giáo dục Việt Nam thời phong kiến? ? Vì Thầy Chu Văn An xã hội trọng vọng, tôn thờ Văn Miếu? HS làm việc cá nhân với hình ảnh liệu cho, sau thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi Giáo viên tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức cho học sinh Các nhóm học sinh thực nhiệm vụ báo cáo sản phẩm lớp, GV xét, chốt ý chính, cho HS ghi chép Câu 1: - Từ kỉ XI đến kỉ XV, giáo dục Đại Việt bước hoàn thiện phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan lại chủ yếu + Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu Năm 1075, khoa thi quốc gia tổ chức kinh thành + Sang thời Trần, giáo dục, thi cử quy định chặt chẽ + Thời Lê sơ, nhà nước quy định : năm thi Hội để chọn tiến sĩ Trong dân gian, số người học ngày đông số người đỗ đạt tăng thêm nhiều Riêng thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497) tổ chức 12 khoa thi Hội, có 501 người đỗ tiến sĩ Năm 1484, nhà nước định dựng bia ghi tên tiến sĩ Nhiều trí thức tài giỏi góp phần quan trọng vào cơng xây dựng, phát triển đất nước - Sang kỉ XVI, giáo dục giáo dục Nho học tiếp tục phát triển, song chất lượng giáo dục khơng trước: + Nhà Mạc tiếp tục phát triển giáo dục, tổ chức đặn thi để chọn lựa nhân tài Thời nhà Mạc tổ chức 22 thi hội lấy 485 Tiến sĩ + Ở triều đại Tây Sơn, với sách chăm lo giáo dục Quang Trung, chữ Nôm dùng cơng việc hành chính, thi cử + Dưới thời nhà Nguyễn, giáo dục Nho học củng cố Nhà nước tổ chức đặn thi Hương thi Hội để tuyển người làm quan Câu 2: Vai trò giáo dục phát triển đất nước quan trọng Nay Đảng nhà nước coi giáo dục “ quốc sách” hàng đầu Giáo dục phát triển thể truyền thống hiếu học nhân dân ta.Mặc dù vậy, nội dung giáo dục kinh sử Các môn khoa học tự nhiên ý, điều làm cho kinh tế nước ta khơng có bước phát triển vượt bậc nước phương tây Câu 3: Vì tài đức độ thầy HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX ( Hình thức tổ chức: phát phiếu học tập, cá nhân tự học, cặp đôi thảo luận ) GV cho học sinh đọc SGK lịch sử 10 mục trang 103, mục trang 122; kết hợp với liệu kết hợp với hình ảnh để trao đổi làm việc nhóm theo hình thức cặp đơi.( Liên mơn với mơn Ngữ văn) liệu 1( Khái quát văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX SGK Ngữ văn 10, tập trang 104, 105.): Nhìn chung, văn học Việt Nam thời trung đại gồm hai thành phần chủ yếu văn học chữ Hán văn học chữ Nôm Văn học chữ Hán bao gồm sáng tác chữ Hán người Việt Thành phần văn học xuất sớm, tồn suốt trình hình thành phát triển văn học trung đại, bao gồm thơ văn xuôi Về thể loại văn học chữ Hán chủ yếu tiếp thu thể loại văn học từ Trung Quốc chiếu, biểu, hịch, cáo, truyện truyền kì, sự, tiểu thuyết chương hồi, phú, thơ cổ phong, thơ đường luật Dù thơ hay văn xi, trữ tình hay tự sự, luận, loại hình văn học chữ Hán có thành tựu nghệ thuật to lớn Văn học chữ Nôm bao gồm sáng tác chữ Nôm,ra đời muộn văn học chữ Hán ( khoảng cuối kỉ XIII xuất hiện), tồn tại, phát triển đến hết thời trung đại Văn học chữ Nôm chủ yếu thơ, tác phẩm văn xuôi Trong Văn học chữ Nôm, Văn học chữ Nơm có số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc phú, văn tế, thơ đường luật, phần lớn thể loại văn học dân tộc ngâm khúc viết theo thể song thất lục bát, truyện thơ viết theo thể lục bát, hát nói viết theo thể thơ tự có kết hợp với âm nhạc, thể loại văn học Trung Quốc dân tộc hóa phần thơ đường luật thất ngôn xen lẫn lục ngôn Văn học chữ Nơm có thành tựu lớn tất thể loại kể Từ tài liệu cho, kết hợp với tác phẩm văn học em học GV yêu cầu học sinh phân theo cặp đơi hồn thành phiếu học tập sau: GIAI ĐOẠN TÁC PHẨMTHỂ NỘI DUNG CƠ TÁC GIẢ TIÊU LOẠI BẢN BIỂU THẾ KỈ X - THẾ KỈ XV THẾ KỈ XVI - ĐẦU THẾ KỈ XIX HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập Các nhóm báo cáo, bổ sung cho GV chốt ý: GIAI ĐOẠN TÁC PHẨM- TÁC GIẢ TIÊU IỂU THỂ LOẠI NỘI DUNG CƠ BẢN THẾ KỈ X - THẾ KỈ XV -Nam quốc sơn hà- Lý Thường Kiệt - Bình ngơ đại cáo- Nguyễn Trải - Phú sông Bạch Đằng- Trường Hán Siêu - Hịch ướng sĩ – Trần Quố T ấ Thơ đường Cáo Phú Hịch Ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi chiên công oanh liệt dân tộc công bảo độc lập dân tộc THẾ KỈ XVI - ĐẦU THẾ KỈ XIX - Chinh phụ ngâm- Đặng Trần Cơn, Đồn Thị Điểm dịch - Truyền mạn lục- Nguyễn Dữ - Truyện Kiều- Nguyễn Du -Thơ Hồ Xuâ Hương - Lục bát, song thất lục bát - Văn xuôi - Lục bát - Lục bát Lên án xã hội phong kiến, phán n tâm tư, ước vọng quần chúng nhân dân GV đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời:( liên kết với 17,bài 21, 25 lịch sử 10; liên môn ngữ văn 10; liên môn GDCD 10, 14) ? Tại lại có khác nội dung văn học giai đoạn? ? Em có nhận xét văn học viết nước ta từ kỉ X đến kỉ XIX? HS tổ chức thảo luận nhóm , rút kết luận báo cáo kết GV bổ sung chốt ý: * Có khác nội dung văn học giai đoạn bối cảnh lịch sử có thay đổi: - Từ kỉ X đến kỉ XV giai đoạn hình thành phát triển chế độ phong kiến Việt Nam, văn học thể hện ý thức dân tộc cao độ, đặc biệt “ Hào khí Đơng A” Đồng thời thể trách nhiệm cá nhân công xây dựng bảo đất nước - Từ kỉ XVI trở sau, chế độ phong kiến bước vào giai đoạn suy yếu, tình trạng chia bè phái, cát lên, chiến tranh liên miên, đời sống nhân dân cực khổ Văn học phản ánh thực khác quan ấy, nêu lên khát vọng nhân dân * Nền văn học viết đạt nhiều thành tựu bật, phát triển phong phú đa dạng Văn học viết chịu nhiều tác động văn học Trung Quốc thể loại, chữ viết Song văn học chư Hán thể tinh thần Việt Sự đời phát triển văn học chữ Nôm cho thấy tinh thần Việt thể cao độ Tiết 3: Bài củ: ? Em trình bày nhận xét văn học trung đại? ? Trình bày tình hình giáo dục phong kiến Việt Nam? Tại giáo dục lúc không tạo điều kiện để phát triển kinh tế? - HS trả lời - Gv chốt ý giới thiệu tiết học Hoạt động 5: Tìm hiểu khoa học –kĩ thuật a Yêu cầu: phát triển văn học chữ Hán chữ Nôm ; kể tên cơng trình khoa học đặc sắc : GV cung cấp phiếu học tập Thành tựu Nghệ thuật Khoa học-kĩ thuật Thế kỉ X-XV Thế kỉ XVI-XVIII Thế kỉ XIX HS đọc SGK 20,24,25 hồn thành phiếu học tập theo hình thức hoạt động cá nhân b Học sinh thực nhiệm vụ báo cáo sản phẩm trước lớp, giáo viên tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức cho học sinh GV chỉnh sửa mục văn học, nghệ thuật, KHKT - GV sử dụng kiến thức liên môn môn Văn học lớp 10: Yêu cầu HS kể tên tác giả, tác phẩm, nội dung văn học chữ Hán, chữ Nôm Nêu hiểu biết em Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương GV cung cấp hình ảnh nghệ thuật chùa cột, tượng phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, vị la hán chùa Tây Phương HS nhận diện, nêu hiểu biết tranh ảnh minh họa xếp cho phù hợp với giai đoạn - GV phát vấn: - Vì kỉ XVI-XIX, dòng nghệ thuật dân gian, văn học dân gian phát triển mạnh mẽ? - Kể tên, nêu hiểu biết em cơng trình nghệ thuật Việt Nam kỉ X-XIX công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia, giới mà em biết? - GV sử dụng Video quần thể kiến trúc Cố Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Hát quan họ, hát xoan khái quát lại thành tựu rực rỡ dân tộc đạt được, cơng nhận di sản giới, qua giáo dục HS lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn di sản văn hóa q hương, đất nước Thành tựu Nghệ thuật Khoa học-kĩ thuật Thế kỉ X-XV + Nghệ thuật kiến trúc phát triển, chùa, tháp xây dựng chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa Phật Tích, tháp Báo Thiên, tháp Phổ Minh, kinh Thăng Long + Từ kỉ X đến kỉ XV, nhiều cơng trình khoa học đời, : "Đại Việt sử kí" Lê Văn Hưu (thời Trần), "Lam Sơn thực lục", xây dựng từ thời Lý Thành nhà Hồ xây dựng cuối kỉ XIV cơng trình nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc Việt Nam Ngoài ra, đền tháp Chăm xây dựng "Dư địa chí" Nguyễn Trãi, "Hồng Đức đồ" thời Lê Thánh Tông + Về quân có "Binh thư yếu lược" "Vạn Kiếp tơng bí truyền thư" Hưng Đạo + Nghệ thuật điêu khắc có Vương Trần Quốc Tuấn nét đặc sắc : rồng Tốn học có "Đại thành toán trơn cuộn đề, bệ chân cột pháp" Lương Thế Vinh, hình hoa sen nở, phù điêu "Lập thành tốn pháp" có cô tiên, vũ nữ vừa múa, Vũ Hữu vừa đánh đàn + Đầu kỉ XV, Hồ + Nghệ thuật sân khấu tuồng, Nguyên Trừng cho chế tạo chèo ngày phát triển Múa súng thần thuyền rối nước loại hình nghệ chiến Kinh đô Thăng Long thuật đặc sắc, phát triển từ thời xây dựng từ thời Lý, Lý sang thời Trần thời Lê sơ xây dựng thêm + Âm nhạc phát triển với nhạc cụ trống cơm, sáo, tiêu, đàn cầm, đàn tranh + Ca múa ngày lễ hội dân gian phổ biến Thế kỉ XVIXVIII - Trong kỉ XVI - XVIII, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc tiếp tục phát triển, thể chùa xây dựng chùa Thiên Mụ (Huế), tượng Phật chùa - Nghệ thuật dân gian hình thành cơng trình điêu khắc kiến trúc - Nghệ thuật sân khấu phát triển Đàng Trong Đàng Ngoài với nhiều phường tuồng, chèo làng, điệu dân ca địa phương - Nhiều cơng trình khoa học lĩnh vực sử học Ơ Châu Cận lục, Đại Việt thơng sử, Thiên Nam ngữ lục, địa lí có Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, y học có Lê Hữu Trác, triết học có sách Lê Q Đơn, Qn có Hổ Trướng Khu Cơ Đào Duy Từ đời - thuật : thuật đúc súng theo kiểu phương Tây, đóng thuyền, xây thành luỹ hình thành phát triển, nghề làm đồng hồ đời Thế kỉ XIX - Về kiến trúc : Kinh Huế xây dựng hồn thiện với hệ thống cung điện, lăng tẩm thể trình độ phát triển cao nghệ thuật kiến trúc điêu khắc - Nhã nhạc cung đình Huế di sản văn hố lại đến ngày Các loại hình ca múa nhạc dân gian tiếp tục phát triển nhân dân - Về sử học : Các sử Quốc sử quán biên soạn đời "Đại Nam thực lục" Ngoài có sử cá nhân biên soạn "Lịch triều hiến chương loại chí" Phan Huy Chú, "Lịch triều tạp kỉ" Ngô Cao Lãng, "Gia Định thành thơng chí" Trịnh Hồi Đức Củng cố học Giáo viên yêu cầu học sinh hệ thống lại thành tựu văn hóa kỉ X-XIX, lí giải có thay đổi đặc điểm qua giai đoạn Giao tập nhà - Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn kiện nhân vật, lĩnh vực thành tựu văn hóa kỉ X-XIX trình bày thành tiểu luận ngắn - - Học sinh sưu tầm liệu cho chủ đề HS trình bày tập nhóm nhà chuẩn bị thuyết trình: giới thiệu văn hóa địa phương đền Lê Khơi, Miếu Ao, Ví dặm, chùa sò ... nhân văn hóa lớn Nguyễn Trãi, Nguyễn Du Nền tảng cho thành tựu văn hóa bật giai đoạn lịch sử dân tộc từ kỉ X đến kỉ XIX HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, TƠN GIÁO THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX ( Hình... mơn Ngữ văn) Tư liệu 1( Khái quát văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX SGK Ngữ văn 10, tập trang 104, 105.): Nhìn chung, văn học Việt Nam thời trung đại gồm hai thành phần chủ yếu văn học... học tập sau: GIAI ĐOẠN TÁC PHẨMTHỂ NỘI DUNG CƠ TÁC GIẢ TIÊU LOẠI BẢN BIỂU THẾ KỈ X - THẾ KỈ XV THẾ KỈ XVI - ĐẦU THẾ KỈ XIX HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập Các nhóm báo cáo, bổ sung cho GV
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ 10: VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX, CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ 10: VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX, Giáo dục phát triển thể hiện truyền thống hiếu học của nhân dân ta.Mặc dù vậy, nội dung giáo dục vẫn là kinh sử. Các bộ môn khoa học tự nhiên ít được chú ý, điều này làm cho nền kinh tế nước ta không có bước phát triển vượt bậc như các nước phương tây.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay