Chuyên đề: Dạy học văn bản “ Vợ chồng A Phủ’’ của Tô Hoài bằng các hoạt động trải nghiệm

76 6 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:43

PHẦN I- MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Một vấn đề cốt lõi đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo phải chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học, học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học Từ rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức nhằm giải vấn đề học tập thực tiễn Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển kỷ năng, lực học sinh phương hướng phù hợp với nhịp độ phát triển thời đại đổi đất nước Nắm phương pháp đưa ứng dụng vào giảng dạy, học tập môn ngữ văn trường THPT nhà quản lý giáo dục đặc biệt giáo viên đứng lớp điều quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thời kì đại Trong trường phổ thơng, Ngữ văn mơn học có đặc thù riêng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật Dạy văn văn học tài sư phạm mình, giáo viên đưa học sinh hòa tác phẩm, rung động với nó, lắng nghe tiếng nói tác giả, thưởng thức hay, đẹp tác phẩm Bằng trí tưởng tượng, kinh nghiệm tâm hồn mình, học sinh khám phá ý nghĩa câu, chữ, cảm nhận sức sống hình ảnh, hình tượng nhân vật, theo dõi diễn biến cốt truyện… làm cho văn khô khan biến thành giới sống động đầy sức hút Trước để làm điều này, giáo viên chủ yếu thuyết giảng, học sinh chăm lắng nghe, ghi chép Giờ đây, người giáo viên phải người biết thiết kế, tổ chức hoạt động để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức Qua hình thành cho học sinh lực cần thiết: Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản; Năng lực giải tình đặt văn bản; Năng lực đọc - hiểu văn theo đặc trưng thể loại; Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn bản; Năng lực hợp tác thảo luận vấn đề tác phẩm; lực giao tiếp tiếng Việt… Làm học tác phẩm văn học, hay gọi đọc - hiểu văn đến đích cần đến Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn, gần diễn đàn nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, người ta bàn nhiều đến vấn đề đổi phương pháp dạy học Qua nghiên cứu thực tiễn trường THPT nay, đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực người học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu dạy học Việc đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào dạy học góp phần khắc phục tồn phương pháp dạy học nay, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết đổi bản, toàn diện giáo dục Xuất phát từ chủ trương đổi tồn diện giáo dục, đổi phương pháp giáo dục khâu quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Đồng thời sở gắn bó với nghề bắt nguồn từ băn khoăn trăn trở trình dạy học môn ngữ văn trường THPT làm để có học tốt, để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ người học vào học tập ứng dụng vào thực tế sống, đồng thời phát huy lực vốn có học sinh Điều thơi thúc tơi suy nghĩ để đưa phương pháp phù hợp trình giảng dạy số tác phẩm truyện ngắn chương trình ngữ văn 12 đáp ứng phần định hướng giáo dục trọng phát huy lực học sinh Tôi thiết nghĩ văn “Vợ chồng A Phủ’’ Hồi chương trình Ngữ văn lớp 12 xem hay, dung lượng kiến thức nhiều Việc tổ chức học tập thông qua việc sử dụng kiến thức liên môn, tăng cường hoạt động trải nghiệm giải pháp đem lại hiệu cao Hoạt động trải nghiệm chắn làm cho học trở nên sinh động, hấp dẫn tạo niềm say mê tìm tòi, tư sáng tạo, từ phát triển lực học tập kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn Với ý nghĩa lý định chọn đề tài: Dạy học văn Vợ chồng A Phủ’’ Hồi hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy kỷ năng, lực cho học sinh Mục đích nghiên cứu - Đối với học sinh: Biết vận dụng kiến thức liên môn, tăng cường trải nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học Đồng thời vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề nảy sinh học tập thực tiễn sống - Đối với giáo viên: Thiết kế giảng sáng tạo, nâng cao hiệu học niềm say mê tiếp thêm sức mạnh để thực nhiệm vụ trồng người Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu lý luận dạy học trải nghiệm sáng tạo, tích hợp liên môn phát triển lực học sinh Lấy tác phẩm làm đối tượng nghiên cứu phạm vi Vợ chồng A Phủ ’’ Hồi Phạm vi nghiên cứu - Để thực tốt vấn đề nghiên cứu chọn học sinh khối 12 nơi công tác làm đối tượng nghiên cứu, chọn lớp 12A2 ( lớp thực nghiệm) 12A10 (lớp đối chứng) Hai lớp chọn làm đối tượng tham gia nghiên cứu có nét tương đồng đặc điểm trình độ - Lấy kết kiểm tra 15 phút để làm đối chứng (kết kiểm tra phần phụ lục) Giả thuyết khoa học Dạy học văn Vợ chồng A Phủ ’’ Hồi theo định hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy lực học sinh giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo mình, đồng thời trang bị số kỹ năng: tự tin ứng xử, giao tiếp, tự giải vấn đề nảy sinh thực tiễn sống, nâng cao hiệu dạy học Ngữ văn trường phổ thông Phát huy tác dụng việc dạy học gắn với thực tiễn Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lý luận dạy học trải nghiệm sáng tạo, tích hợp liên mơn phát triển lực học sinh Nghiên cứu thực trạng việc dạy học Ngữ văn với Vợ chồng A Phủ’’của Hồi Xây dựng tiến trình dạy học theo định hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy lực cho học sinh Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, khái qt hóa tài liệu lý luận văn pháp quy tích hợp liên mơn dạy học - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, thực nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, soạn giáo án thể nghiệm, minh họa thông qua hệ thống tranh, ảnh phiếu học tập Đóng góp đề tài nghiên cứu - Về mặt khoa học: Góp phần làm rõ sở lý luận dạy học trải nghiệm sáng tạo dạy học trường phổ thơng nói chung, dạy học Ngữ văn nói riêng - Về mặt thực tiễn: Đề xuất quy trình, nội dung hình thức tổ chức dạy học có tính khả thi nhằm tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy lực học sinh qua dạy học văn Vợ chồng A Phủ ’’ Hồi PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận 1.1.Cơ sở pháp lí Việc đổi phương pháp dạy học đòi hỏi điều kiện thích hợp phương tiện, sở vật chất tổ chức dạy học, điều kiện tổ chức, quản lý Ngoài ra, phương pháp dạy học mang tính chủ quan Mỗi giảng viên với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học kinh nghiệm cá nhân Sự nghiệp công nghiệp hố đại hố đất nước ngày đòi hỏi nguồn nhân lực đủ số lượng mà phải có chất lượng Nguồn nhân lực đóng vai trò to lớn phát triển đơn vị, doanh nghiệp nói riêng đất nước nói chung Kiến thức hiểu biết nguyên tắc đảm bảo chất lượng ngày mở rộng hơn, logíc tất yếu đòi hỏi chất lượng đào tạo ngày phải tốt Một định hướng việc đổi giáo dục chuyển từ giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang giáo dục trọng việc hình thành lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo người học Định hướng quan trọng đổi PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực hành động, lực cộng tác làm việc người học Đó xu hướng quốc tế cải cách PPDH nhà trường Đổi PPDH môn ngữ văn trường THPT kết trình nghiên cứu, thực kiên trì nghiệm thu Khâu đột phá chất lượng đổi phương pháp dạy học Ngữ văn bồi dưỡng lực thực hành nghề nghiệp đội ngũ giáo viên Trước hết đội ngũ giáo viên phải nhận thức việc đổi phương pháp dạy học môn thường xuyên lẽ sống, trách nhiệm, lương tâm, danh dự người thầy Thầy giỏi đào tạo trò giỏi Thầy giỏi trường THPT người có khả tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ theo xu quốc tế, đáp ứng đòi hỏi đất nước thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa, biết thường xuyên vận dụng kết tự nghiên cứu vào q trình dạy học mơn Đổi phương pháp dạy học thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, phải thực chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất Tăng cường việc học tập nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bên cạnh việc học tập tri thức kỹ riêng lẻ môn học chuyên môn cần bổ sung chủ đề học tập tích hợp liên mơn nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp Đối với giáo viên Trung học, cách hiểu môn học, chất khoa học nghệ thuật văn chương Không hiểu văn dạy văn Yêu cầu nắm vững kiến thức ngữ văn nhân tố quan trọng tiềm người giáo viên trình thực đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học khơng có nghĩa loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu việc cải tiến để nâng cao hiệu hạn chế nhược điểm chúng Để nâng cao hiệu phương pháp dạy học người giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu sử dụng thành thạo kỹ thuật chúng việc chuẩn bị tiến hành lên lớp, kỹ thuật đặt câu hỏi xử lý câu trả lời đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu luyện tập Tuy nhiên, phương pháp dạy học truyền thống có hạn chế tất yếu, bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng phương pháp dạy học mới, tăng cường tính tích cực nhận thức học sinh Việc đổi giáo dục Trung học dựa đường lối, quan điểm đạo giáo dục nhà nước, định hướng quan trọng sách quan điểm việc phát triển đổi giáo dục Trung học Việc đổi phương pháp dạy học cần phù hợp với định hướng đổi chung chương trình giáo dục trung học Những quan điểm đường lối đạo nhà nước đổi giáo dục nói chung giáo dục trung học nói riêng thể nhiều văn bản: – Luật giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 quy định: Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh – Nghị hội nghị trung ương khóa XI đổi toàn diện giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt, chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực…” – Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng phủ rõ: Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lục tự học người học.” -Bộ GD&ĐT vừa có văn hướng dẫn thực chương trình GDPT hành theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018: Chú trọng rèn cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận vận dụng kiến thức thông qua giải nhiệm vụ học tập đặt học; dành nhiều thời gian lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết học tập mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận vận dụng Trong phần mục tiêu tổng quát, tiêu quan trọng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016-2020, Nghị Đại hội XII Đảng đưa nhiệm vụ trọng tâm là: “Đổi tồn diện giáo dục, đào tạo (GD-ĐT); phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao” Giáo viên tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập cần tạo mơi trường học tập thân thiện tình có vấn đề nhằm khuyến khích người học tích cực tham gia hoạt động học tập Chính người thầy giáo phải khơi gợi, khuyến khích học sinh tự khẳng định lực nguyện vọng thân, đồng thời rèn cho em thói quen khả tự học, phát huy tiềm vận dụng hiệu kiến thức, kỹ tích lũy Từ tạo tiền đề để phát triển người toàn diện bối cảnh phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới giáo dục Việt Nam đại hội nhập quốc tế Những quan điểm, định hướng nêu sở lí luận mơi trường pháp lí thuận lợi cho việc đổi giáo dục phổ thơng nói chung, đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển kỷ năng, lực người học nói riêng 1.2 Mục tiêu dạy học môn Ngữ văn trường THPT - Cung cấp, bồi dưỡng kiến thức văn học cho học sinh Mục tiêu dạy học môn Ngữ văn cụ thể hóa mục tiêu giáo dục nói chung, trọng dạy chữ, dạy người hướng nghiệp Đi vào cụ thể, môn học Ngữ văn nhấn mạnh mục tiêu sau: + Trang bị kiến thức phổ thơng, bản, đại, có tính hệ thống ngơn ngữ văn học- trọng tâm Tiếng Việt Văn học Việt Nam , phù hợp với trình độ phát triển lứa tuổi yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước + Hình thành phát triển học sinh lực sử dụng Tiếng Việt, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương pháp học tập tư duy, đặc biệt phương pháp tự học, lực ứng dụng điều học vào sống + Bồi dưỡng cho học sinh tình u tiếng Việt, văn học, văn hóa, tình u gia đình, thiên nhiên, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ nhân văn, giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng phát huy giá trị văn hóa dân tộc nhân loại" - Hình thành phương pháp tự kiến tạo tri thức văn học cho học sinh Để học sinh tự kiến tạo tri thức văn học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh chiếm lĩnh tác phẩm văn chương Phải cho học sinh tự vận động, tự phát triển từ nhận thức đặc điểm tác phẩm văn chương đặc trưng quy luật tiếp nhận văn chương, từ đặc điểm trình cảm nhận tác phẩm văn học học sinh để phân chia cách bao quát cấp độ, hình thức hoạt động, chiếm lĩnh tác phẩm học sinh 1.3 Ý nghĩa cấp thiết hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển kỷ năng, lực học sinh THPT 1.3.1 Khái niệm trải nghiệm sáng tạo Theo từ điển tiếng Việt: “Trải nghiệm trải qua, kinh qua Trải nghiệm trải qua thực tế để rút kinh nghiệm Trải nghiệm thiên hoạt động thực tế” Theo từ điển giáo dục học: “Trải nghiệm hành động thực hành, thực nghiệm vấn đề đặt học vấn đề liên quan đến học” Dự thảo Đề án đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 nêu: “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo(HĐ TNST) chất hoạt động giáo dục (HĐGD) nhằm hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng(KN) sống lực cần có người xã hội đại Nội dung HĐ TNST thiết kế theo hướng tích hợp nhiều lĩnh vực, mơn học thành chủ điểm mang tính chất mở Hình thức phương pháp tổ chức đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở không gian, thời gian, quy mơ, đối tượng số lượng…để học sinh có nhiều hội tự trải nghiệm” Trong dạy học trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, sống để học sinh trải nghiệm sáng tạo, phát huy kỷ năng, lực 1.3.2 Khái niệm lực học sinh Bộ Giáo dục Quebec Canada, Công nghệ Giáo dục kỹ thuật dạy nghề (nguyên tiếng Pháp dịch sang tiếng Việt), định nghĩa lực “khả thực nhiệm vụ trọn vẹn, đạt chuẩn kỹ tương ứng với ngưỡng quy định Theo trường phái Anh: “Năng lực giới hạn ba yếu tố: Kiến thức, kĩ năng, thái độ Đây gọi mơ hình ASK” Theo trường phái Mỹ: “Năng lực yếu tố tâm lý cá nhân giúp hồn thành nhanh chóng cơng việc hay hoạt động cách hiệu quả” Các nhà tâm lí học Việt Nam cho rằng: “Năng lực tổng hợp đặc điểm, thuộc tính tâm lí cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động định nhằm đảm bảo cho hoạt động đạt hiệu cao” Người ta chia lực thành lực chung, cốt lõi lực chun mơn, đó, lực chung cốt lõi, lực cần thiết làm tảng để phát triển lực chuyên môn 1.3.3 Khái niệm kỷ sống Hiện chưa có khái niệm thống toàn giới kĩ sống, kĩ sốngđược tiếp cận theo nhiều quan điểm khác 10 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP VĂN BẢN VỢ CHỒNG A PHỦ” CỦA HỒI (Trước tổ chức hoạt động) Họ tên:………………………………… Lớp:…………………………………… Trường:………………………………… Mong em vui lòng tra lời các câu hỏi sau, chọn phương án khoanh tròn vào chữ cái đầu phương án (Trừ các câu hỏi mở) Câu Khi tự học môn Ngữ văn nhà, em học khi? a Ngày mai có tiết Văn b Mai có tiết kiểm tra Văn c Khi GV yêu cầu Câu Trong học Văn, em có tổ chức thảo luận, tranh luận nội dung học tập không? Mức độ thảo luận nào? a Thường xuyên b Thỉnh thoảng c Không Câu Các em thường thảo luận theo hình thức nào? a Cả lớp b Nhóm c Cặp đơi Câu Khi học một tác phẩm văn xuôi liên quan đến văn hóa vùng miền, em có giới thiệu nét văn hóa đặc trưng vùng miền khơng? a Khơng b Rất c Thường xun Câu Em có thích học tập văn bản văn học thơng qua hình thức: Ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, trò chơi, nhập vai diễn kịch, dã ngoại…khơng? 62 a Rất thích b Thích c Tùy vào nội dung d Khơng thích Câu Nếu tham gia HĐTNST học tác phẩm văn học, em thích làm nhất? a Kể chuyện b Hùng biện c.Hát d Đóng kịch đ Xem phim e Đề xuất khác Câu Em thiết kế kịch bản cho một cảnh một tác phẩm văn xi khơng? a Có b Khơng Câu Em dàn dựng mợt tiết mục văn nghệ mợt cảnh tác phẩm văn xi khơng? a Có b Khơng Câu Em có khiếu bật lĩnh vực sau? a Âm nhạc b Hội họa c Hùng biện d Đóng kịch Câu 10 Em bày tỏ quan điểm, mong muốn em học tập mơn Ngữ văn nói chung, tác phẩm văn xi nói riêng hiện nhà trường.(Thực trạng dạy GV, thái độ học tập HS, mong muốn em) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Xin cam ơn em! 63 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP VĂN BẢN “VỢ CHỒNG A PHỦ” CỦA HỒI (Sau tổ chức hoạt động) Họ tên:………………………………… Lớp:………………………Trường:………………………………… Mong em vui lòng tra lời các câu hỏi sau, chọn phương án khoanh tròn vào chữ cái đầu phương án (Trừ các câu hỏi mở) Câu Hãy cho biết thái độ em tham gia vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) vừa qua? a Rất vui b Vui c Bình thường Câu Em thích hình thức hoạt đợng học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” mà em vừa tham gia? a Báo cáo thảo luận sản phẩm nhóm lớp b HĐTNST hình thức sân khấu hóa c Xử lý tình d Biểu diễn văn nghệ Câu Em đánh giá hoạt động trải nghiệm mà em tham gia việc học tập bộ môn Ngữ văn nói chung,truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” nói riêng? a Rất tốt b Tốt c Trung bình 64 d Không tốt Câu HĐTNST giúp em tiếp thu kiến thức vận dụng kiến thức tìm hiểu mợt tác phẩm văn xi? a Rất tốt b Tốt c Trung bình d Khơng tốt Câu Hoạt động trải nghiệm sáng tạo phát huy khiếu sở trường em nào? a Rất tốt b Tốt c Trung bình d Khơng tốt Câu So với cách dạy học truyền thống em thấy hoạt đợng em thích giúp em học tốt môn Văn? a Cách dạy học truyền thống b HĐTNST Câu Khi thực hiện nhiệm vụ, gặp khó khăn, cách giải em là? a Tự giải b Thảo luận nhóm c Hỏi ý kiến GV Câu Em có mong muốn tiếp tục học tác phẩm văn xi khác chương trình hình thức trải nghiệm sáng tạo không? a Rất muốn b Mong muốn c Bình thường d Khơng muốn Câu Em trình bày ý kiến em HĐTNST vừa qua (Tích cực, hạn chế việc học mơn Văn em)? Câu 10 Em đề xuất mong muốn em q trình học tập bợ môn Văn học trường THPT Xin cam ơn em! 65 Phụ lục BẢNG HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP MINH HỌA : Văn bản: VỢ CHỒNG A PHỦ (Tơ Hồi ) VẬN DỤNG NHẬN BIẾT THƠNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO -Hoàn cảnh - Vai trò - Cảm nhận - So sánh hình tượng đời tác hoàn cảnh sáng vẻ đẹp tượng nhân vật Mị với phẩm? tác tác hình tượng hình tượng nhân phẩm nhân vật Mị, vật phụ nữ khác (Chị nhân vật A Dậu Tắt đèn cuả Phủ Ngô Tất Tố, thị - Tác phẩm đời giai - Đằng sau số đoạn nào? Xu phận Mị, A hướng văn Phủ, Hồi học thời kỳ muốn nói điều này? gì? - Chỉ Vợ nhặt Kim Lân…) để hiểu - Cảm nhận khám phá giống nỗi khổ khác người - Hiểu ý người dân phụ nữ xưa vẻ đẹp nghĩa lao động miền nhân vật chi tiết nghệ núi xưa Mị? thuật, cách xây - Chỉ nỗi khổ nhân vật Mị? - Đánh giá nghệ thuật trần thuật nhà văn dựng nhân vật, nghệ thuật trần - Đánh giá quan thuật, cách miêu - Phân tích tả thiên nhiên, nét độc niệm sống phụ nữ - Sức sống tiềm phong tục tập ngày đáo cách - Ý thức biết giữ gìn 66 tàng Mị biểu phương diện nào? quán -Hiểu giá trị thực nhân đạo tác phẩm xây dựng nhân hạnh phúc gia đình vật, cách miêu đấu tranh chống bạo tả thiên nhiên, lực phong tục tập quán Hồi - Chỉ biện pháp nghệ thuật độc đáo ? 67 HÌNH ẢNH DẠY HỌC THỂ NGHIỆM Hình ảnh 1: Giờ dạy thể nghiệm sáng tạo Hình ảnh 2: Học sinh đóng kịch “Cảnh xử kiện” 68 Hình ảnh3: HS thổi sáo Tình ca Tây Bắc 69 70 Hình ảnh 4: Học sinh tích cực thảo luận nhóm 71 Hình ảnh 5: Học sinh tích cực viết đoạn văn 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Đường, Thiết kế giảng Ngữ văn 12 Tập 2, NXB Hà Nội – 2008 Nguyễn Khắc Đàm, Nguyễn Trọng Hoàn, Giới thiệu giáo án Ngữ văn 12 – Tập 2, NXB Hà Nội – 2007 Lê Bá Hán (chủ biên), Tinh hoa thơ Mới thẩm bình suy ngẫm, NXBGD H.1998 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB ĐHQG, H.2000 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên), Sách giáo viên Ngữ văn 11 Tập 1, NXB GD, H.2007 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên), Sách giáo viên nâng cao Ngữ văn Tập 2, NXB GD, H.2007 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Ngữ văn 11 Tập 1, NXB GD, H.2013 Nguyễn Đăng Mạnh, Những giảng tác gia văn học tập 2, NXB ĐHQG, H.1999 Nguyễn Đăng Mạnh (Chủ biên), Phân tích bình giảng tác phẩm văn học lớp 12 nâng cao, NXBGD, H.2007 10 Chu Văn Sơn, Ba đỉnh cao thơ Mới, NXBGD, H.2003 11 Trần Đình Sử (Tổng chủ biên), Ngữ văn 12 nâng cao, tập 2, NXBGD, H 2007 12 Hoŕi Thanh – Hoŕi Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, H.1999 13.Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Ngữ văn – Bộ giáo dục đào tạo – năm 2014 B CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN ĐỀ TÀI Nội dung trình bày giấy khổ A4, đánh giấy mặt Font chữ: TimeNewRoman Căn lề: Trái: 3,5 cm Phải: 2.0 cm Trên: 2cm Dưới 2,5 cm Giãn dòng chế độ: 1,5 Line Chương 1, 2,3 (In đậm, đứng, size 14) Tên chương (in HOA, đậm, đứng, size 15) Số mục (in đậm, nghiêng, size 14) Tiểu mục (không đậm, nghiêng) Đánh số thứ tự trang: đánh gĩữa lề 10 Số dòng / trang: 28 dòng 11.Văn phong khoa học đề tài phải chặt chẽ, rơ ràng, giảm mức tối đa ngữ 12 Mọi trích dẫn phải đưa vào ngoặc kép " " có địa trích dẫn Địa trích dẫn đưa vào ngoặc vuông [ ] sau ngoặc kép Các thông số ngoặc vuông gồm thứ tự tài liệu danh mục tài liệu tham khảo, trang Ví dụ: [12; 58], có nghĩa câu trích, đoạn trích lấy trang 58 tài liệu thứ 12 danh mục tài liệu tham khảo ... tiêu biểu Vợ chồng A Phủ” Trước tìm hiểu nội dung văn bản, tiến hành hoạt động khởi động - trải nghiệm Hoạt động dạy học : TIẾT Giáo viên (GV) tổ chức cho học sinh (HS) hoạt động khởi động ... Trải nghiệm trải qua thực tế để rút kinh nghiệm Trải nghiệm thiên hoạt động thực tế” Theo từ điển giáo dục học: Trải nghiệm hành động thực hành, thực nghiệm vấn đề đặt học vấn đề liên quan đến học ... triển lực học tập kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn Với ý ngh a lý định chọn đề tài: Dạy học văn “ Vợ chồng A Phủ’’ Tơ Hồi hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy kỷ năng, lực cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Dạy học văn bản “ Vợ chồng A Phủ’’ của Tô Hoài bằng các hoạt động trải nghiệm, Chuyên đề: Dạy học văn bản “ Vợ chồng A Phủ’’ của Tô Hoài bằng các hoạt động trải nghiệm, PHẦN I- MỞ ĐẦU, Nghiên cứu về lý luận dạy học trải nghiệm sáng tạo, tích hợp liên môn và phát triển năng lực học sinh ., Cơ sở lí luận., - Một số hoạt động có thể yêu cầu học sinh đọc diễn cảm, kể chuyện, ngâm thơ, hát hoặc vẽ tranh về chủ đề liên quan đến bài học. Các hoạt động này trong một số trường hợp thiết kế thành cuộc thi nhằm tạo không khí sôi nổi, hứng thú cho học sinh., - Tổ chức hoạt động trải nghiệm bằng trò chơi, hoạt động tham quan thực tế, sắm vai, hoạt động nhóm, ứng dụng giải quyết vấn đề thực tiễn., Trong chương trình Ngữ văn THPT nói chung và Ngữ văn 11 nói riêng, có rất nhiều tác phẩm có thể ứng dụng trải nghiệm sáng tạo, nhưng ở phạm vi một sáng kiến, người viết chỉ nêu định hướng ở một tác phẩm để minh họa., Cơ sở thực tiễn, Thiết kế giáo án thực nghiệm, Kiến nghị, đề xuất, PHẦN IV: PHỤ LỤC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay