cac bai toan kho mẹo luu ý

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:35

Đây là tác phẩm thứ hai của mình đây .Các bạn hãy mau xem và like,mua giúp mình nhé Mình đã sửa và bổ sung những cái thông tin cần thiết nhất cho các bạn.Tài liệu này gòm có những các bài toán rát hóc búa của các toán quốc tế Câu 3.1: Hãy cho biết có tất số có chữ số mà số tích số giống nhau? Trả lời: Có tất .6 số thỏa mãn đề Câu 7:Giữa hai số tự nhiên có 2015 số tự nhiên khác hiệu hai số 2016 Câu 7:Số tự nhiên bé có chữ số khác mà tổng chữ số số 25 số Câu 9:Hãy cho biết có tất số lẻ có chữ số ? Trả lời: Có tất 450 số 1789
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bai toan kho mẹo luu ý, cac bai toan kho mẹo luu ý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay