Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hình sự, dân sự, tài chính, lao động

20 25 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:32

Luật Hình sự là một ngành luật độc lập, chứng minh luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật việt nam, ngành luật độc lập là gì, ngành luật hình sự là gì, đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hình sự, vai trò của luật hình sự, đặc điểm quan hệ pháp luật hình sự, bộ luật hình sự là gì, các nguyên tắc của luật hình sự KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ, DÂN SỰ, TÀI CHÍNH, LAO ĐỘNG I Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật hình Khái niệm Luật hình Việt Nam Hiện nay, hệ thống pháp luật Nhà nước bao gồm nhiều ngành luật khác Tuy nhiên, Nhà nước xuất hiện, hệ thống pháp luật sơ khai, bao gồm có vài ngành luật Luật hình xem vài ngành luật đời sớm lịch sử loài người giữ vai trò quan trọng hệ thống pháp luật Nhà nước Khái niệm luật hình xuất từ thời cổ đại có cách hiểu khác Trong tiếng Anh, luật hình gọi “Criminal Law”, tiếng Pháp “Droit Criminel” tiếng Đức “Criminalrecht” Từ “criminal” xuất phát từ từ “crimen”, nghĩa tội phạm kết án tội Như vậy, luật hình hiểu luật tội phạm Song song đó, người ta dùng cụm từ “Penal Law” (tiếng Anh), “Droit Penal” (tiếng Pháp), “Strafrencht” (tiếng Đức) để luật hình Từ “penal” xuất phát từ từ “poena”, nghĩa hình phạt Trong trường hợp này, luật hình hiểu luật hình phạt Đây cách hiểu luật hình tiếng Việt Nhằm thực nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội, trật tự xã hội, Nhà nước dùng nhiều biện pháp vừa có tính thuyết phục, vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm Khi hành vi vi phạm có tính nguy hiểm cho xã hội chưa cao, Nhà nước sử dụng chế tài hành chính, dân sự… Nếu hành vi vi phạm có tính chất mức độ nguy hiểm cao xã hội Nhà nước cần áp dụng biện pháp xử lý mạnh mẽ nghiêm khắc – chế tài hình sự, quy định luật hình Thơng qua hoạt động lập pháp hình sự, nhà làm luật ban hành văn quy phạm pháp luật hình để quy định tội phạm hình phạt tội phạm Như vậy, hiểu Luật Hình hệ thống quy phạm pháp luật xác định hành vi gây nguy hiểm cho xã hội để quy định tội phạm quy định hình phạt áp dụng cá nhân pháp nhân thương mại thực tội Nói khơng có nghĩa Luật hình quy định tội phạm hình phạt Trái lại, bên cạnh tội phạm hình phạt, Luật hình quy định nội dung liên quan đến sở điều kiện trách nhiệm hình chế định pháp luật hình khác liên quan đến trình tự, điều kiện, yêu cầu định hình phạt, phạm vi biện pháp tha miễn trách nhiệm hình hình phạt Như nêu, luật hình ngành luật hệ thống pháp luật, có tất đặc điểm đặc trưng ngành luật nói chung Tuy nhiên, với tư cách ngành luật độc lập, Luật hình có số đặc điểm nguyên tắc đặc trưng Nói cách khác, Luật hìnhđối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh riêng, phù hợp với đặc điểm Đối tượng điều chỉnh Luật hình Đối tượng điều chỉnh ngành luật quan hệ xã hội định Việc nghiên cứu đối tượng điều chỉnh Luật hình phải xuất phát từ chức năng, vai trò Luật hình trước hết có chức bảo vệ quan hệ xã hội lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…khỏi xâm hại hành vi phạm tội Luật hình thực chức cách quy định hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm, đồng thời quy định hình phạt áp dụng người thực hành vi Nói cách khác, Luật hình điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh có tội phạm xảy Theo số quan điểm, quan hệ xã hội phát sinh điều kiện quan hệ xã hội tiêu cực phát sinh có người thực hành vi phạm tội Trong quan hệ pháp luật hình sự, có hai chủ thể với địa vị pháp lý khác Nhà nước người phạm tội Nhà nước chủ thể có vị trí đặc biệt quan hệ pháp luật hình với tư cách người bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, bảo vệ lợi ích tồn xã hội Nhà nước, thơng qua quan tư pháp hình nhân danh (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tồ án…) có quyền khởi tố, bắt giam, điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội, buộc họ phải chịu hình phạt định tương ứng với tính chất mức độ nguy hiểm tội phạm mà họ gây tha miễn số người thực hành vi phạm tội người hội đủ điều kiện pháp luật hình quy định Mặt khác, với tư cách người đại diện cho công lý, Nhà nước đồng thời có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người phạm tội thông qua loạt quy định chặt chẽ quyền nghĩa vụ bị can, bị cáo, người phạm tội, người bị kết án Trong quan hệ pháp luật hình sự, Nhà nước thực trách nhiệm thơng qua quan chức chuyên trách, đại diện (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án…) Chủ thể thứ hai quan hệ pháp luật hình người phạm tội – người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội bị Luật hình coi tội phạm Người phạm tội có trách nhiệm chấp hành biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước áp dụng họ, đồng thời họ có quyền yêu cầu Nhà nước đảm bảo quyền lợi hợp pháp mình, áp dụng biện pháp chế tài giới hạn luật định có quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa cho hành vi phạm tội Căn làm phát sinh quan hệ pháp luật hình hành vi phạm tội diễn thực tế thời điểm chấm dứt quan hệ pháp luật hình người phạm tội chấp hành xong hình phạt biện pháp mà Nhà nước áp dụng người phạm tội người phạm tội chết Tóm lại, đối tượng điều chỉnh Luật hình Việt Nam quan hệ xã hội phát sinh Nhà nước người phạm tội người thực tội phạm Thông qua việc điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh có tội phạm xảy ra, Luật hình Việt Nam tạo điều kiện cho quan hệ xã hội Nhà nước bảo vệ phát triển, tránh khỏi xâm hại tội phạm Bằng cách đó, Luật hình Việt Nam góp phần bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, quyền lợi ích công dân đảm bảo việc thực sách kinh tế xã hội Nhà nước đề Phương pháp điều chỉnh Luật hình Phương pháp điều chỉnh ngành luật nói chung cách thức, phương thức mà hệ thống quy phạm pháp luật tác động lên quan hệ xã hội mà ngành luật điều chỉnh nhằm vào mục đích định ngành luật Phương pháp điều chỉnh ngành luật xác định tính đặc trưng đối tượng điều chỉnh ngành luật Mặt khác, phương pháp điều chỉnh ngành luật thơng qua số hình thức tác động như: trình tự xác lập quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ pháp luật, mức độ xác định quyền, lựa chọn kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật, đặc điểm quan hệ bên, phương pháp bảo đảm thực quyền chủ thể…v.v…Do tính đặc trưng đối tượng điều chỉnh hình thức điều chỉnh (trình tự, mức độ xác định…) ngành luật khác nên có nhiều phương pháp điều chỉnh khác Dựa tính đặc trưng đối tượng điều chỉnh Luật hình sự, nhà lý luận Luật hình Việt Nam gọi phương pháp điều chỉnh Luật hình phương pháp quyền uy Đó phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước việc giải vấn đề có liên quan đến quan hệ pháp Luật hình sự, quyền nghĩa vụ chủ thể có liên quan Các quan đại diện cho quyền lực Nhà nước lĩnh vực tư pháp hình có quyền sử dụng tất biện pháp cưỡng chế mà pháp luật cho phép để giải yêu cầu nội dung mục đích pháp luật hình Quyền lực Nhà nước không bị hạn chế lực cá nhân, tổ chức, đảng phái Người phạm tội, thực hành vi nguy hiểm, gây thiệt hại cho xã hội Nhà nước bảo hộ Luật hình coi tội phạm nên phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước tội phạm gây Trách nhiệm thuộc cá nhân kẻ phạm tội kẻ phạm tội gánh chịu cách trực tiếp “chuyển” hay uỷ thác cho người khác Người phạm tội khơng có quyền từ chối hình phạt hay thoả thuận với Nhà nước mức hình phạt Quan hệ Nhà nước người phạm tội quan hệ gần chiều, người phạm tội phải tuyệt đối tuân theo định Nhà nước II Đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật Tài Đối tượng điều chỉnh Luật Tài Trong điều kiện kinh tế hàng hoá vận hành theo chế thị trường với tham gia nhiều thành phần kinh tế, đối tượng điều chỉnh luật tài vượt ngồi phạm vi tài cơng, tài nhà nước Đối tượng điều chỉnh Luật Tài bao gồm quan hệ tài doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, quan hệ tài tổ chức, cá nhântrên thị trường tài Những quan hệ khơng thiết phải có tham gia nhà nước với tư cách bên chủ thể Như vậy, nói, quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh luật tài đa dạng, có nhiều chủ thể tham gia nhiều cấp độ khác Các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh luật tài thường phân chia theo cách dựa vào tiêu chí khác nhau: – Căn vào lĩnh vực mà quan hệ tài hình thành, đối tượng điều chỉnh luật tài phân biệt thành:  Các quan hệ tài chính- ngân sách Đây nhóm quan hệ tài phát sinh gắn liền với việc hình thành, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung lớn nhà nước quỹ ngân sách nhà nước  Các quan hệ tài doanh nghiệp Đây nhóm quan hệ phát sinh hoạt động tài doanh nghiệp gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Các quan hệ tài lĩnh vực bảo hiểm Những quan hệ liên quan đến việc tổ chức kinh doanh bảo hiểm huy động nguồn vốn đưa chúng tham gia vào thị trường tài hình thức khác đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế  Các quan hệ tín dụng Các quan hệ liên quan đến hoạt động huy động vốn, cho vay vốn tổ chức trung gian tài trình hình thành nguồn tài đáp ứng cho nhu cầu vốn kinh tế thuộc đối tượng điều chỉnh luật tài  Các quan hệ tài khu vực dân cư, tổ chức xã hội – Căn vào hệ thống chủ thể tham gia hoạt động tài chính, đối tượng điều chỉnh luật tài bao gồm:  Quan hệ tài quan nhà nước trung ương với quan nhà nước địa phương hoạt động thu, chi phân cấp quản lý ngân sách nhà nước  Quan hệ tài quan tài chính, tổ chức tín dụng với phát sinh trình quản lý, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước quỹ tiền tệ khác  Quan hệ tài quan tài chính, tổ chức tài với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Các quan hệ phát sinh việc cấp phát vốn, thu nộp thuế vào ngân sách nhà nước Các quan hệ tài quan tài chính, tổ chức tài với dân cư  NHóm quan hệ tài doanh nghiệp  Phương pháp điều chỉnh luật tài Luật tài sử dụng hai phương pháp điều chỉnh chủ yếu phương pháp mệnh lệnh bắt buộc phương pháp bình đẳng thỏa thuận  Phương pháp mệnh lệnh: thể mối quan hệ bất bình đẳng chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tài chính, bên nhân danh nhà nước có quyền lệnh buộc chủ thể bên phải thực hành vi định quan hệ thu nộp thuế, cấp phát kinh phí  Phương pháp bình đẳng thỏa thuận: thể chủ thể tham gia quan hệ tài bình đẳng địa vị pháp lý Sự bình đẳng thể quyền nghĩa vụ tài mà bên phải thực trường hợp bên thực nghĩa vụ thể quyền tự định khuôn khổ pháp luật chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tài quan hệ phát sinh trình phân phối nguồn tài tổ chức kinh tế tạo trình hình thành, sử dụng quỹ tiền tệ chủ thể khác xã hội III Đối tượng phương pháp điều chỉnh luật thi hành án dân Đối tượng điều chỉnh luật thi hành án dân Việt Nam Đối tượng điều chỉnh luật thi hành án dân Việt Nam quan hệ quan thi hành án dân sự, đương sự, quan, tổ chức cá nhân liên quan đến việc thi hành án dân phát sinh trình thi hành án dân Một số đặc trưng bản: – Các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh luật thi hành án dân phát sinh trình thi hành án dân sự, từ đương thực quyền yêu cầu thi hành án dân đến kết thúc thi hành án – Việc thực quyền, nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh luật thi hành án dân có tác dụng trực tiếp việc thi hành án, định đưa thi hành – Một bên chủ thể thuộc đối tượng điều chỉnh luật thi hành án dân quan thi hành án dân bên đương cá nhân, quan, tổ chức khác Đối tượng điều chỉnh luật thi hành án dân chia thành nhóm: – Nhóm 1: Các quan hệ quan thi hành án dân với đương – Nhóm 2: quan hệ quan thi hành án dân với cá nhân, quan tổ chức liên quan đến việc thi hành án dân – Nhóm 3: quan hệ quan thi hành án dân với án, trọng tài, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh viện kiểm sát Trong nhóm đối tượng nhóm quan hệ quan thi hành án dân với đương mang tính phổ biến, đương người có quyền nghĩa vụ thi hành án dân quan thi hành án dân có nhiệm vụ quyền hạn tổ chức thi hành án dân Để đảm bảo việc thi hành án dân nhanh chóng, đắn, boả vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức trước hết pháp luật phải điều chỉnh quan hệ Phương pháp điều chỉnh Luật thi hành án dân Việt Nam Phương pháp điều chỉnh Luật thi hành án dân Việt Nam tổng thể cách thức mà luật thi hành án dân tác động lên quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh Luật thi hành án dân Việt Nam điều chỉnh quan hệ phát sinh trình thi hành án dân hai phương pháp mệnh lệnh định đoạt – Phương pháp mệnh lệnh: Nó quy định địa vị pháp lý cho quan thi hành án dân hoàn toàn khác với địa vị pháp lý chủ thể khác Các chủ thể khác phải phục tùng quan thi hành án dân Quyết định quan thi hành án dân đưa trình thi hành án buộc chủ thể phải thực bị cưỡng chế thực Nếu khơng có can thiệp quan thi hành án nhiều trường hợp việc thi hành án dân thực Ngoài để quan thi hành án dân thực chức năng, nhiệm vụ quan phải có quyền lực pháp lý định với chủ thể khác, từ họ có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành án – Phương pháp định đoạt: Trong trình thi hành án dân đương quyền tự định quyền, lợi ích hợp pháp họ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ Khi án, định dân thi hành, đương có quyền tự định việc thi hành án dân yêu cầu đương bên quan thi hành án thi hành Trong trình thi hành án dân sự, đương thương lượng, thoả thuận việc thi hành án, tự thi hành án không yêu cầu thi hành án IV Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh Luật tố tụng dân Đối tượng điều chỉnh Luật tố tụng dân Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, giải vụ việc dân thi hành án dân theo thủ tục mà Luật tố tụng dân quy định xuất quan hệ tòa án, viện kiểm sát, quan thi hành án với nhau, với đương sự, với người tham gia tố tụng khác Các quan hệ chủ thể thực khuôn khổ mà Luật tố tụng dân xác định nhằm giải vụ việc dân Hành vi chủ thể tham gia vào quan hệ quy phạm pháp luật tố tụng dân điều chỉnh, buộc chủ thể thực quyền nghĩa vụ định Các quan hệ phát sinh trình giải vụ án dân đối tượng điều chỉnh Luật tố tụng dân Đối tượng điều chỉnh luật tố tụng dân quan hệ quan nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật với người tham gia vào trình giải vụ việc dân Phương pháp điều chỉnh Luật tố tụng dân Phương pháp điều chỉnh LTTDS tổng hợp cách thức mà LTTDS tác động lên quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh Với quy phạm pháp luật, Luật tố tụng dân tác động tới đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh sau đây: Phương pháp quyền uy mệnh lệnh Luật tố tụng dân điều chỉnh quan hệ phát sinh tố tụng phương pháp quyền uy mệnh lệnh thể chỗ quy định địa vị pháp lý Tòa án, viện kiểm sát, quan thi hành án chủ thể khác tố tụng không giống nhau; chủ thể khác phải phục tùng Tòa án, viện kiểm sát quan thi hành án Các định Tòa án, viện kiểm sát quan thi hành án có giá trị bắt buộc chủ thể khác phải thực hiện, không bị cưỡng chế thực Quy định xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ mình, quan phải có quyền lực pháp lý định chủ thể khác Do đó, quan hệ Luật tố tụng dân điều chỉnh khơng có bình đẳng Tòa án, viện kiểm sát quan thi hành án với chủ thể khác Phương pháp mềm dẻo – linh hoạt Phương pháp “mềm dẻo – linh hoạt” dựa nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng tự định đoạt đương Phương pháp điều chỉnh xuất phát từ quan hệ pháp luật nội dung mà Tòa án có nhiệm vu giải vụ việc dân quan hệ dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, nhân gia đình Các chủ thể quan hệ có quyền tự định quyền lợi tham gia vào quan hệ Trong vụ việc dân sự, chủ thể đương Do vậy, để bảo đảm quyền tự định quyền lợi đương tố tụng, Luật tố tụng dân điều chỉnh quan hệ Tòa án với đương phát sinh trình tố tụng phương pháp điều chỉnh Theo đó, đương tự định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ trước Tòa án Khi có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại hay tranh chấp đương tự định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải giải vụ việc Trong trình giải vụ việc dân thi hành án dân sự, đương thương lượng, dàn xếp, thỏa thuận giải vấn đê tranh chấp, rút yêu cầu, rút đơn khởi kiện, tự thi hành án không yêu cầu thi hành án Luật tố tụng dân điều chỉnh quan hệ phát sinh trình tố tụng hai phương pháp quyền uy mệnh lệnh “mềm dẻo, linh hoạt”, phương pháp điều chỉnh chủ yếu phương pháp quyền uy mệnh lệnh V Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp Khái niệm Luật Hiến pháp Luật Hiến pháp ngành luật gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ tổ chức quyền lực Nhà nước, chế độ trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, chế độ bầu cử, quyền nghĩa vụ công dân, quốc tịch… Đối tượng điều chỉnh Luật Hiến pháp (Luật Nhà nước) Đối tượng điều chỉnh Luật Hiến pháp quan hệ xã hội Luật Hiến pháp tác động vàonhằm thiết lập trật tự xã hội định phù hợp với ý chí nhà nước Đó mối quan hệ xã hội nhất, quan trọng gắn liền với việc xác định chế độ trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, địa vị pháp lý công dân, tổ chức hoạt động máy nhà nước Những quan hệ xã hội phản ánh đặc điểm xã hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn liền với việc tổ chức quyền lực nhà nước Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp (Luật Nhà nước) Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp cách thức mà Luật Hiến pháp tác động đến quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Hiến pháp nhằm thiết lập trật tự định phù hợp với ý chí nhà nước Luật Hiến pháp sử dụng phương pháp điều chỉnh sau : Xác lập nguyên tắc chung mang tính định hướng cho chủ thể tham gia vào quan hệ Luật Hiến pháp, nguyên tắc: Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; Đảng cộng sảnViệt Nam lãnh đạo nhà nước xã hội; nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc tập trung dân chủ; ngun tắc bình đẳng, đồn kết giúp đỡ dân tộc,… phương pháp điều chỉnh đặc thù Luật Hiến pháp Trong nhiều trường hợp Luật Hiến pháp quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cụ thể chủ thể tham gia vào quan hệ pháp Luật Hiến pháp định Ví dụ: Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch Quốc hội; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền giải tán Hội đồng nhân dâncấp tỉnh trường hợp Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân VI Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh Luật lao động chứng minh luật lao động ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam Để xác định ngành luật độc lập ngành luật phải có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng, nguyên tắc hoạt động riêng, nguồn luật riêng luật lao động không ngoại lệ Như để khẳng định luật lao động ngành luật độc lập ta phải vào yếu tố sau: I Đối tượng điều chỉnh Luật lao động Đối tượng điều chỉnh ngành luật một nhóm quan hệ loại có đặc điểm, tính chất quy phạm pháp luật ngành luật điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Luật lao động bao gồm quan hệ lao động quan hệ xã hội có liên quan trực tiếp với quan hệ lao động Quan hệ lao động – Trong kinh tế thị trường Việt Nam tồn nhiều quan hệ lao động luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động làm công ăn lương sở thuê mướn trả công sức lao động người lao động với người sủ dụng lao động thuộc thành phần kinh tế + Về chất mối quan hệ bên người lao động để thỏa mãn mục tiêu lợi nhuận với bên người lao động có nhu cầu việc làm để đảm bảo thu nhập trình sử dụng sức lao động này, tính ổn định hồn tồn phụ thuộc vào bên + Cơ sở pháp lý làm phát sinh quan hệ lao động việc giao kết hợp đồng bên Người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động để trả lương người sử dụng lao động trả lương để trì quan hệ lao động mục tiêu lợi nhuận theo ngun tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác đảm bảo quyền nghĩa vụ bên mà khơng có can thiệp bên thứ + Trong quan hệ lao động xảy xung đột quyền, nghĩa vụ việc giải tranh chấp thực thơng qua phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án theo thủ tụcgiải tranh chấp lao động luật lao động điều chỉnh – Các quan hệ lao động gần gũi với luật lao động Các quan hệ lao động gần gũi với luật lao động bao gồm quan hệ lao động cán bộ, công chức với nhà nước máy nhà nước đơn vị hành nghiệp; Quan hệ lao động xã viên hợp tác xã hợp tác xã; Quan hệ lao động người lao động người th mướn lao động nhằm hồn thành cơng việc tính kết việc + Quan hệ lao động cán bộ, công chức với nhà nước máy nhà nước đơn vị hành nghiệp * Người lao động công chức người lao động máy nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước Vừa người lao động làm công ăn lương vừa người đại diện cho quyền lực Nhà nước nên phải tuân thủ kỷ luật , mệnh lệnh cấp trên, bảo vệ hình ảnh quan * Cơ sở pháp lý xác định mối quan hệ công chức với Nhà nước định tuyển dụng có tính chất hành thỏa thuận bên trê sở giao kết hợp đồng * Trường hợp xảy xung đột quyền nghĩa vụ bên quan hệ phải thực thông qua đường hành mang nặng tính chất mệnh lệnh , quyền lực nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh ngành luật hành + Quan hệ lao động xã viên hợp tác xã hợp tác xã * Quan hệ xã viên vừa người lao động vừa quản lý sở hữu tư liệu sản xuất hợp tác xã * Cơ sở pháp lý xác lập quan hệ việc xác lập kết nạp xã viên vào hợp tác xã khơng phải hình thức tuyển dụng theo quy định nhà nước hay theo thỏa thuận giao kết hợp đồng Nên việc xác lập thực quan hệ kết nạp, khen thưởng , quản lý, điều hành trực tiếp hợp tác xã định theo điều lệ hợp tác xã quy định pháp luật hợp tác xã * Trường hợp xảy mâu thuẫn ,xung đột chủ thể hợp tác xã giải nội hợp tác xã thông qua quan tài phán kinh tế ,theo thủ tục giải tranh chấp kinh doanh + Quan hệ lao động người lao động người thuê mướn lao động nhằm hoàn thành cơng việc tính kết cơng việc * Đây quan hệ lao động người thuê mướn tính đến kết cơng việc mà khơng quan tâm q trình tạo kết , người lao động trả công thực công việc theo sản phẩm hay theo hình thức cơng nhận * Cơ sở pháp lý để xác định qua hệ thỏa thuận chủ thể thông qua việc giao kết hợp đồng dân điều chỉnh pháp luật dân * Trong quan hệ pháp luật xảy xung đột việc giải tranh chấp sở quy định pháp luật dân luật dân điều chỉnh Các quan hệ xã hội có liên quan trực tiếp với quan hệ lao động Luật lao động Việt Nam không điều chỉnh quan hệ lao động mà ngồi ra, điều chỉnh số quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động Đó quan hệ phát sinh từ quan hệ lao động, gắn liền với việc sử dụng lao động làm ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ lao động Theo pháp luật hành, quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động bao gồm: a Quan hệ việc làm Quan hệ việc làm quan hệ xã hội hình thành để thiết lập quan hệ lao động khơng có việc làm khơng có làm việc, khơng có yếu tố trả lương quan hệ việc làm thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Quan hệ việc làm quan hệ xã hội hình thành người lao động có nhu cầu việc làm với người sử dụng lao động có nhu cầu nhân công để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận Quan hệ việc làm thể ba loại chủ yếu sau đây: * Quan hệ Nhà nước người lao động: quan hệ thể chỗ nhà nước người tổ chức, xác lập, thực sách việc làm, nhà nước có trách nhiệm tham gia với người sử dụng lao động giải việc làm cho người lao động, nhà nước ban hành quy định pháp luật, chế độ sách giám sát việc thực quan hệ * Quan hệ người sử dụng lao động người lao động việc giải đảm bảo việc làm cho người lao động theo cam kết bên quy định pháp luật lao động Theo pháp luật quy định người lao động hưởng quyền tự lựa chọn việc làm ,nơi làm việc,công việc để làm…Người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng, sử dụng phân bổ người lao động theo u cầu, tính chất cơng việc * Quan hệ trung tâm giới thiệu việc làm ,các sở dịch vụ việc làm với người lao động, người sử dụng lao động tổ chức,cá nhân khác có nhu cầu b Quan hệ học nghề Học nghề, đào tạo bồi dưỡng ,nâng cao kĩ nghề nghiệp tạo điều kiện cho người lao động có việc làm trì ổn định cơng việc ,do vấn đề học nghề thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Quan hệ học nghề quan hệ xã hội hình thành người học nghề có nhu cầu với sở dạy nghề nhằm mục đích nâng cao kiến thức nghề định Quan hệ học nghề vừa quan hệ ảnh hưởng trực tiếp với quan hệ lao động thường đan xen với quan hệ lao động nhiều phát sinh trước tạo điều kiện cho quan hệ lao động hình thành nghĩa có số trường hợp họ tham gia học nghề trước để trau dồi kĩ có tay nghề cao tham gia làm việc hội tìm kiếm việc làm tốt Nhưng có số trường hợp quan hệ việc làm xuất sau quan hệ lao động hình thành nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp để giữ việc làm thăng tiến công việc,đồng thời chất lượng quan hệ học nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến hội tính bền vững việc làm, đến trình độ chun mơn mức thu nhập người lao động quan hệ lao động.Mặt khác ta nhìn thấy khía cạnh có nhiều người tham gia học nghề mang tính chất đào tạo, giáo dục mà không tham gia làm việc, việc học họ không phục vụ cho việc làm Chính nói quan hệ học nghề vừa quan hệ phát sinh từ quan hệ lao động vừa quan hệ độc lập c Quan hệ bồi thường thiệt hại Trong quan hệ lao động có khác địa vị chủ thể xung đột quyền nghĩa vụ, thực nghĩa vụ phải có nghĩa vụ bồi thường bồi thường thiệt hạicũng thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Quan hệ bồi thường thiệt hại luật lao động điều chỉnh hình thành bên quan hệ gây thiệt hại tài sản, sức khoẻ hay vi phạm khác cho phía bên phải có nghĩa vụ bồi thường quy phạm pháp luật điều chỉnh Các quan hệ bồi thường thiệt hại luật lao động điều chỉnh bao gồm: Quan hệ bồi thường thiệt hại tài sản, Quan hệ bồi thường vi phạm hợp đồng, Quan hệ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe người lao động d Quan hệ đại diện lao động Quan hệ đại diện lao động mối quan hệ xã hội tổ chức đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động đại diện người sử dụng lao động nhằm đại diện bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh quan quan hệ đại diện lao động thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Tham gia vào quan hệ lao động chủ thể có địa vị khác ,người lao động phải phụ thuộc vào người sử dụng lao động để hạn chế lạm dụng người sử dụng lao động ,duy trì ổn định quan hệ lao động thoả mãn mục tiêu cho bên cần có tham gia tổ chức đại diện tập thể người lao động Như cơng đồn với tư cách đại diện cho tập thể NLĐ, tham gia vào mối quan hệ với bên sử dụng lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp NLĐ như: việc làm, tiền lương, tiền thưởng chế độ khác Ngồi ra, Cơng đồn người đại diện cho lực lượng lao động xã hội mối quan hệ với Nhà nước hoạch định sách, pháp luật, việc kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật lao động e Quan hệ bảo hiểm xã hội Trong quan hệ lao động tiềm ẩn rủi ro làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn để đảm bảo đời sống cho người lao động họ giảm khả lao động, hay hết tuổi lao động Nhà nước đảm bảo nhiều loại quỹ khác nhau, có quỹ bảo hiểm xã hội ,do quan hệ bảo hiểm xã hội thuộc tượng điều chỉnh luật lao động Quan hệ bảo hiểm xã hội gồm :quan hệ việc tạo thành quỹ bảo hiểm, quan hệ việc chi trả bảo hiểm xã hội f Quan hệ giải tranh chấp lao động đình cơng Trong quan hệ lao động việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên sở thoả thuận đảm bảo thực việc đảm bảo quyền nghĩa vụ nguyên nhân dẫn đến xung đột bên ,đặc biệt lĩnh vực lao động bên có địa vị xã hội khác việc xảy mâu thuẫn tránh khỏi việc giải tranh chấp lao động đình cơng thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Quan hệ giải tranh chấp lao động đình cơng quan hệ xã hội hình thành quan có thẩm quyền giải tranh chấp lao động giải đình cơng với bên quan hệ lao động Trong trình thực quan hệ lao động chủ thể xảy bất đồng, xung đột cá nhân hay tập thể lao động quyền lợi ích Trường hợp khơng thể giải tranh chấp thương lượng giải đường tồ án ,có thể u cầu quan có thẩm quyền giải tranh chấp để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho chủ thể g.Quan hệ quản lý nhà nước lao động Trong quan hệ lao động nhằm trì quan hệ chủ thể thoả mãn mục tiêu ,lợi ích cho chủ thể cần phải có tham gia quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhà nước lao động thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Quan hệ quản lí lao động quan hệ quan hệ Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền với cấp, ngành, doanh nghiệphoặc NSDLĐ việc chấp hành quy định pháp luật sử dụng lao động Trong trình thực chức quản lý lao động mình, Nhà nước có quyền kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi phạm pháp luật lao động Ngoài phạm vi quyền hạn định người sử dụng lao động có quyền quản lý điều hành người lao động, nâng cao ý thức người lao động thông qua việc ban hành nội quy ,quy định phải phù hợp với quy định pháp luật Mục đích quan hệ nhằm đảm bảo quyền lợi bên quan hệ lao động lợi ích chung xã hội, đảm bảo cho quan hệ lao động xác lập hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất Như từ phân tích thấy đối tượng điều chỉnh luật lao động mang đặc trưng riêng không giống ngành luật nào,chính điều góp phần chứng minh luật lao động ngành luật độc lập Tuy nhiên đối tượng điều chỉnh không chưa thể bộc lộ rõ nét tính độc lập luật lao động mà phải kể đến phương pháp điều chỉnh II Phương pháp điều chỉnh Luật lao động Phương pháp điều chỉnh ngành luật cách thức, biện pháp tác động nhà nước lên quan hệ xã hội ngành luật điều chỉnh Xuất phát từ tính chất đặc điểm quan hệ LĐ quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ LĐ nên luật LĐ sử dụng nhiều phương pháp tác động khác nhau, bao gồm: Phương pháp thỏa thuận: Đây phương pháp điều chỉnh quan trọng luật LĐ kinh tế thị trường phương pháp sử dụng việc thiết lập quan hệ LĐ (Giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt HĐLĐ, phương pháp sử dụng ký kết thỏa ước LĐ tập thể, giải tranh chấp lao độngPhương pháp mệnh lệnh: Phương pháp áp dụng để xác định nghĩa vụ NLĐ NSD lao động Trong trình lao động NSDLĐ có quyền kiểm tra, giám sát cơng việc NLĐ, có quyền điều chuyển lao động, có quyền ban hành nội quy lao động… mà NLĐ phải có nghĩa vụ chấp hành Phương pháp tác động xã hội (thông qua hoạt động tổ chức CĐ tác động vào quan hệ phát sinh trình LĐ): Đây phương pháp điều chỉnh đặc thù luật LĐ, theo phương pháp để giải vấn đề nảy sinh q trình lao động có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp NLĐ phải có tham gia tổ chức cơng đoàn, nhiên mức độ phạm vi tham gia pháp luật quy định nhằm đảm bảo tính tự chủ NSD lao động Như từ phân tích ta thấy phương pháp điều chỉnh luật lao động mang đặc trưng riêng khơng giống ngành luật nào, điều góp phần chứng minh luật lao động ngành luật độc lập III Các nguyên tắc Luật lao động ... sau: I Đối tượng điều chỉnh Luật lao động Đối tượng điều chỉnh ngành luật một nhóm quan hệ loại có đặc điểm, tính chất quy phạm pháp luật ngành luật điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Luật lao động. .. đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh riêng, phù hợp với đặc điểm Đối tượng điều chỉnh Luật hình Đối tượng điều chỉnh ngành luật quan hệ xã hội định Việc nghiên cứu đối tượng điều chỉnh Luật. .. người lao động quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh quan quan hệ đại diện lao động thuộc đối tượng điều chỉnh luật lao động Tham gia vào quan hệ lao động chủ thể có địa vị khác ,người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hình sự, dân sự, tài chính, lao động, Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hình sự, dân sự, tài chính, lao động, I. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự, II. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Tài chính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay