212663602 codientu org bai tap s7 200 update

71 6 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 19:28

Bài tâp về cơ điện tử , thuộc ngành cơ điện tử của cac trường đại học .Tham khảo về bài tập , giải chi tiết về bài tập có ví dụ minh họa.có bình vẽ minh họa thông tin số liệu đpá án rõ ràng MỤC LỤC Bài Chương trình điều khiển động pha Bài Đảo chiều động pha Bài Khởi động động qua cuộn kháng Bài Khởi động động qua biến áp tự ngẫu Bài Khởi động động cách đổi nối tam giác Bài Viết chương trình điều khiển hai động chạy đơn giản 10 Bài Điều khiển động chạy 11 Bài Điều khiển động chạy 12 Bài Điều khiển động chạy 12 Bài 10 Điều khiển động chạy 13 Bài 11 Điều khiển động chạy 13 Bài 12 Điều khiển động chạy theo yêu cầu 13 Bài 13 Khởi động tam giác kết hợp đảo chiều quay 14 Bài 14 khởi động qua biến áp tự ngẫu kết hợp đảo chiều quay 15 Bài 15 Điều khiển động pha cấp tốc độ 16 Bài 16 Động pha cấp tốc độ kết hợp đảo chiều quay 16 Bài 17 Điều khiển động chạy theo yêu cầu 17 Bài 18 Hai động chạy theo yêu cầu 17 Bài 19 Khởi động động qua cấp điện trở phụ 18 Bài 20 Khởi động qua cấp điện trở phụ kết hợp đảo chiều quay 19 Bài 21 Thiết kế hệ thống khởi động cho động , động sử dụng cấp điện trở phụ 20 Bài 22 Thiết kế hệ thống khởi động cho động cơ, động sử dụng phương pháp đổi nối tam giác 21 Bài 23 Thiết kế hệ thống khởi động cho động cơ, động sử dụng khởi động mềm (softstater) G3JA-C (OMRON) 22 Bài 24 Thiết kế hệ thống khởi động cho động cơ, ba động sử dụng chung khởi động mềm (softstater) G3JA-C (OMRON) 22 Programmable Logic Controller Bài 25 Hệ thống làm nhiệm vụ chuyển sản phẩm SP dây chuyền M1 sang dây chuyền M2 23 Bài 26 Chuông báo tiết học 24 Bài 27 Viết chương trình điều khiển thang máy xây dựng: 25 Bài 28 Viết chương trình điều khiển hệ thống băng tải 26 Bài 29 Viết chương trình điều khiển hệ thống phân loại sản phẩm 27 Bài 30 Chương trình điều khiển bồn trộn đơn giản 28 Bài 31 Viết chương trình điều khiển bồn trộn 29 Bài 32 Viết chương trình điều khiển hệ thống trộn hai loại nhiên liệu 29 Bài 33 Viết chương trình điều khiển hệ thống làm đầy bồn chứa 30 Bài 34 Viết chương trình điều khiển bồn vận chuyển nhiên liệu 31 Bài 35 Viết chương trình điều khiển đèn giao thơng 32 Bài 36 Chương trình điều khiển băng tải 33 Bài 37 Viết chương trình điều khiển hệ thống 05 băng tải: 33 Bài 38 Viết chương trình phân loại sản phẩm 35 Bài 39 Chương trình điều khiển cánh tay Robot 36 Bài 40 Viết chương trình điều khiển máy khoan 37 Bài 41 Viết chương trình điều khiển hệ thống nâng hàng 38 Bài 42 Bù công suất phản kháng 39 Bài 43 Điều khiển nhiệt độ 40 Bài 44 Hệ thống đóng hàng tự động 40 Bài 45 Hệ thống bể chứa chất lỏng 41 Bài 46 Điều khiển hệ thống bơm cấp nước cho nhà cao tầng 42 Bài 47 Điều khiển đèn chiếu sáng cửa tự động 44 Bài 48 Chương trình điều khiển bãi giữ xe 44 Bài 49 Máy nghiền than 45 Bài 50 Điều khiển máy dập tự động 46 Bài 51 Điều khiển đèn dành cho người 47 Bài 52 Tập hợp băng tải 48 Bài 53 Hệ thống thay đổi băng tải 48 Bài 54 Điều khiển tháp nước 50 2/71 Programmable Logic Controller Bài 55 Bồn trộn nhiên liệu 50 Bài 56 Điều khiển máy bơm nước 51 Bài 57 Hệ thống bơm nước thải 52 Bài 58 Điều khiển hệ thống ba máy bơm 53 Bài 59 Máy bán nước 54 Bài 60 Bồn trộn nhiên liệu 55 Bài 61 Điều khiển tám động chạy theo yêu cầu 55 Bài 62 Viết chương trình điều khiển hệ thống vô nước chai 56 Bài 63 Phân loại chai bia 57 Bài 64 Thiết kế hệ thống khoan – doa đứng tự động 58 Bài 65 Thiết kế 59 Bài 66 Hệ thống làm nhiệm vụ vận chuyển, khoan doa sản phẩm đặt băng chuyền 60 Bài 67 Hệ thống làm nhiệm vụ lấy khay từ băng chuyền, đặt vào ổ chứa 61 Bài 68 Hệ thống khoan tự động 61 Bài 69 Hệ thống dập phôi dư (ba dớ) sản phẩm sau đúc 62 Bài 70 Hệ thống vận chuyển bìa cartoon 63 Bài 71 Hệ thống cấp bìa cartoon 64 Bài 72 Hệ thống làm nhiệm vụ lấy mực đóng dấu lên mặt sản phẩm đặt băng tải 65 Bài 73 Hệ thống hàn phôi 67 Bài 74 Hệ thống cấp phôi di vận chuyển sản phẩm 68 Bài 75 Dây chuyền hàn tự động 69 Bài 76 Hệ thống nhúng mạ sản phẩm 70 Bài 77 Thiết kế hệ thống trộn hóa chất có mơ hình 71 3/71 Programmable Logic Controller Bài Chương trình điều khiển động pha Viết chương trình điều khiển động ba pha Nhấn nút Start động khởi động, nhấn nút Stop động dừng Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 2) Thiết lập bảng thông số ngõ vào 3) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL BÀI LÀM Sơ đồ mạch động lực Sơ đồ mạch kết nối tới PLC PLC S7-200 CPU 214 SIEMENS Com Com 220 Bảng thông số ngõ vào ra: Ngõ vào I0.0 I0.1 Mô tả Nút Start Nút Stop Ngõ Q0.0 Mô tả Điều khiển Contactor K Chương trình điều khiển: Dạng LAD Dạng STL Network LD I0.0 O Q0.0 AN I0.1 = Q0.0 4/71 Programmable Logic Controller Bài Đảo chiều động pha Viết chương trình đảo chiều động ba pha (đảo chiều gián tiếp thông qua nút nhấn dừng) Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 2) Thiết lập bảng thông số ngõ vào 3) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL BÀI LÀM Sơ đồ mạch động lực Sơ đồ mạch kết nối tới PLC PLC S7-200 CPU 214 SIEMENS Com Com 220 Bảng thông số ngõ vào ra: Ngõ vào I0.0 I0.1 I0.2 Mô tả Nút khởi động thuận Nút khởi động nghịch Nút dừng Ngõ Q0.0 Q0.1 Mô tả Điều khiển Contactor thuận Điều khiển Contactor nghịch Chương trình điều khiển: Dạng LAD Dạng STL Network LD I0.0 O Q0.0 AN I0.2 AN Q0.1 = Q0.0 Network LD I0.1 O Q0.1 AN I0.2 AN Q0.0 = Q0.1 5/71 Programmable Logic Controller Bài tập làm thêm: Viết chương trình đảo chiều động ba pha (đảo chiều trực tiếp) Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 2) Thiết lập bảng thông số ngõ vào 3) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL Bài Khởi động động qua cuộn kháng Viết chương trình khởi động ba pha thơng qua cuộn kháng Nhấn nút Start động khởi động, cuộn kháng mắc nối tiếp vào động cơ, 5s sau hệ thống tự động ngắt cuộn kháng khỏi mạch phần ứng Nhấn nút Stop động dừng Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 2) Thiết lập bảng thơng số ngõ vào 3) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL BÀI LÀM Sơ đồ mạch động lực Sơ đồ mạch kết nối tới PLC PLC S7-200 CPU 214 SIEMENS Com 6/71 Com 220 Programmable Logic Controller Bảng thông số ngõ vào ra: Ngõ vào I0.0 I0.1 Mô tả Nút khởi động Nút dừng Ngõ Q0.0 Q0.1 Mô tả Điều khiển Contactor K1 Điều khiển Contactor K2 Chương trình điều khiển: Dạng LAD Dạng STL Network LD I0.0 O Q0.0 AN I0.1 AN Q0.1 = Q0.0 TON T37, +50 Network LD T37 O Q0.1 AN I0.1 = Q0.1 Bài Khởi động động qua biến áp tự ngẫu Viết chương trình điều khiển khởi động cho động pha qua biến áp tự ngẫu, tự động ngắt biến áp khỏi mạch sau giây Dùng nút dừng cho toàn hệ thống Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ mạch động lực 2) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 3) Thiết lập bảng thông số ngõ vào 4) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL BÀI LÀM Bảng thông số ngõ vào ra: Ngõ vào I0.0 I0.1 Mô tả Nút khởi động Nút dừng Ngõ Q0.0 Q0.1 Q0.2 Mô tả Điều khiển Contactor K1 Điều khiển Contactor K2 Điều khiển Contactor K3 7/71 Programmable Logic Controller Sơ đồ kết nối dây: Sơ đồ mạch động lực Sơ đồ mạch kết nối tới PLC PLC S7-200 CPU 214 SIEMENS Com Com 220 Chương trình điều khiển: Dạng LAD Dạng STL Network LD I0.0 O Q0.0 AN I0.1 AN Q0.2 = Q0.0 = Q0.1 Network LD Q0.0 TON T33, +500 Network LD T33 O Q0.2 AN I0.1 = Q0.2 8/71 Programmable Logic Controller Bài Khởi động động cách đổi nối tam giác Viết chương trình khởi động động ba pha chế độ tam giác Khi nhấn nút Start động khởi động chế độ hình sao, 5s sau tự động chuyển sang chế độ tam giác Nhấn nút Stop động dừng Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ mạch động lực 2) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 3) Thiết lập bảng thông số ngõ vào 4) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL BÀI LÀM Sơ đồ mạch động lực Sơ đồ mạch kết nối tới PLC PLC S7-200 CPU 214 SIEMENS Com Com 220 Bảng thông số ngõ vào ra: Ngõ vào I0.0 I0.1 Mô tả Nút khởi động Nút dừng Ngõ Q0.0 Q0.1 Q0.2 Mô tả Điều khiển Contactor K Điều khiển Contactor KY Điều khiển Contactor K Giản đồ thời gian hệ thống: 9/71 Programmable Logic Controller Start Stop K KY KA Chương trình điều khiển: Dạng LAD Dạng STL Network LD I0.0 O Q0.0 AN I0.1 = Q0.0 AN Q0.2 = Q0.1 Network LD Q0.0 TON T37, +50 Network LD T37 = Q0.2 Bài Viết chương trình điều khiển hai động chạy đơn giản Viết chương trình điều khiển theo u cầu cơng nghệ sau: mở M1 mở trước M2, dừng M2 dừng trước M1 Hệ thống có dùng nút nhấn dừng khẩn cấp để bảo vệ cố Yêu cầu: 1) Vẽ sơ đồ kết nối dây tới PLC 2) Thiết lập bảng thơng số ngõ vào 3) Viết chương trình điều khiển dạng LAD STL 10/71 Programmable Logic Controller Sau van xả đóng lại 1s cần vơ nước nâng lên, đến giới hạn trên, cảm biến giới hạn tác động dừng lại Sau 1s băng tải vận chuyển chai rỗng lại tiếp tục trình lặp lại Chai đổ đầy nước đưa sang băng tải đưa chai vào két Khi chai đặt vào két hệ thống tạo tín hiệu để PLC đếm lên chai Quá trình lặp lặp lại số lượng chai két đủ 12 đèn báo sáng lên hệ thống dừng lại Quá trình lại bắt đầu nút nhấn khởi động tác động Bài 63 Phân loại chai bia Một nhà máy sản xuất Bia Nước Ngọt, Sau động tác làm sạch, diệt trùng chai xong, chai đưa lên băng tải, băng tải chạy dọc theo băng tải có đặt bốn trạm với bốn cảm biến: SES1 SES2 SES3 SES4 M Cảm biến phát chai mẻ (SES1) để loại chai mẻ khỏi băng tải Cảm biến chai đến vị trí làm đầy (SES2) Cảm biến chai chưa đầy (SES3) để loại chai chưa đầy khỏi băng tải Cảm biến chai đầy (SES4) để chai qua tác động đếm 20 chai thùng Khi nhấn start đèn báo hệ thống sẵn sàng họat động Ta chọn chế độ hoạt động tay hay tự động thông qua hai nút nhấn Hand Auto đèn báo tương ứng sáng Chọn chế độ tay ta điều khiển băng tải chạy phải 57/71 Programmable Logic Controller trái thông qua hai nút nhấn Right Left đèn báo tương ứng sáng Khi nhấn Stop tồn hệ thống dừng Bài 64 Thiết kế hệ thống khoan – doa đứng tự động Hệ thống bao gồm pitton 1A, đẩy phôi khỏi ụ chứa phôi Pitton 2A với động khoan làm nhiệm vụ khoan phôi Pitton 3A dùng đẩy phơi khỏi vị trí khoan sang vị trí doa Pitton 4A với động doa làm nhiệm vụ doa phôi Pitton 5A làm dùng đẩy phôi thành phẩm vào thùng chứa Khi nhấn nút SS1, có phơi ụ chứa phơi, pitton 1A điều khiển đẩy phôi kẹp chặt vào thành đối diện Động khoan M1 điều khiển chạy, với pitton 2A điều khiển thực khoan phôi chạm hành trình Khi chạm hành trình, pitton 2A điều khiển co chạm hành trình co, động M1 điều khiển dừng Pitton 3A điều khiển đẩy phôi sang vị trí doa Khi phơi kẹp chặt, pitton 4A điều khiển với động doa M2 chạy thực doa phơi chạm hành trình điều khiển co Khi chạm hành trình co, pitton 5A điều khiển để đẩy sản phẩm sang thùng chứa Nếu ụ chứa phơi phơi, hệ thống tự động thực tiếp Nếu hết phôi, hệ thống dừng chờ đợi đặt phôi vào nhấn nút SS1 lại 58/71 Programmable Logic Controller Hệ thống RESET nhấn nút SS2, khởi động lại nhấn SS1 Nhấn SS3 để hệ thống STOP, nhấn nút SS1 để tiếp tục hoạt động vị trí Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 65 Thiết kế Khay băng tải K1 vận chuyển đến vị trí xác định cảm biến Phôi vận chuyển đến băng tải K2 Nếu đủ sản phẩm băng tải K2, pitton 4A duỗi chặn phôi Tay máy có giác hút 5A, kết hợp với pitton xoay 3A, pitton nâng hạ 2A, pitton vận chuyển 1A vận chuyển sản phẩm đặt vào khay Khay sau vận chuyển lên thêm đoạn để sản phẩm đặt vào Nếu đủ dãy sản phẩm, băng tải vận chuyển khay đến Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : 59/71 Programmable Logic Controller Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 66 Hệ thống làm nhiệm vụ vận chuyển, khoan doa sản phẩm đặt băng chuyền Băng chuyền điều khiển di chuyển cảm biến CB5 CB6 không phát vật trình khoan doa thực xong Nếu có sản phẩm xác định riêng lẽ cảm biến CB5 CB6, động quay 2s, sau điều khiển duỗi để khoan doa đến tận hành trình Khi chạm hành trình, pitton điều khiển quay chạm hành trình cuối, động điều khiển dừng có sản phẩm cần khoan doa Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? 60/71 Programmable Logic Controller Lập trình ? Bài 67 Hệ thống làm nhiệm vụ lấy khay từ băng chuyền, đặt vào ổ chứa Hệ thống vitme (6) điều khiển để hạ dần cho khay ln nằm vị trí cố định xác định CB2 Dây chuyền (5) vận chuyển khay liên tục từ phải sang, cảm biến CB1 xác định khay vào vị trí, dây chuyền điều khiển dừng Tay máy 2A kết hợp với khâu nâng hạ 1A, xoay 3A đưa khay sang ổ chứa khay Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 68 Hệ thống khoan tự động Mô tả: Hệ thống gồm pittong 1A, 2A, 3A, hành trình cuộn coil tương ứng; Nút nhấn khởi động SS1 (NO), nút reset SS2(NC), nút dừng SS3 (NC); cảm biến nhận diện có sản phẩm SP0; đèn báo H1; động khoan AC Ma 61/71 Programmable Logic Controller Nguyên lý hoạt động : Nếu khơng có sản phẩm, đèn chớp tắt với tần số 1Hz, động khoan Ma dừng Nếu có sản phẩm, đèn sáng màu xanh, động khoan hoạt động Nhấn SS2, pittong 1A đẩy sản phẩm khỏi kho đến cuối hành trình kẹp chặt sản phẩm Pittong 2A đẩy khoan ăn xuống, đến cuối hành trình, delay thêm 2s sau quay vị trí đầu Sau đó, pittong 3A duỗi để đẩy sản phẩm vào thùng, hệ thống quay ban đầu Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 69 Hệ thống dập phôi dư (ba dớ) sản phẩm sau đúc Các sản phẩm (5) vận chuyển băng chuyền (7) đến gặp cảm biến CB1 dừng, băng chuyền chạy cảm biến CB1 khơng dò thấy sản phẩm Tay gắp 4A kết hợp với pitton 1A để nâng/hạ gắp sản phẩm (5), pitton 2A để xoay sang trái, hạ xuống, đặt vào khn Sau đó, mở gắp 4A, nâng lên, xoay sang phải vị trí 62/71 Programmable Logic Controller băng tải, chờ sản phẩm (5) Cơ cấu đột thủy lực (3) điều khiển đột xuống để đẩy sản phẩm xuống (6), sau co lên để chờ đột sản phẩm khác Hệ thống RESET nhấn nút SS2, khởi động lại nhấn SS1 Nhấn SS3 để hệ thống STOP, nhấn nút SS1 để tiếp tục hoạt động vị trí Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 70 Hệ thống vận chuyển bìa cartoon Các chồng bìa cartoon (1) vận chuyển băng chuyền (2) gặp cảm biến CB1 dừng Băng chuyền điều khiển chạy tiếp chồng bìa hết (cảm biến CB1 khơng tích cực) Dây chuyền (3) dừng cảm biến CB2 nhận vị trí đặt giấy, chạy tay máy đặt xong giấy co lên Giác hút khí GH1, kết hợp với pitton nâng/hạ 1A pitton trượt trái/phải 2A để vận chuyển bìa từ dây chuyền (2) sang dây chuyền (3) Hệ thống RESET nhấn nút SS2, khởi động lại nhấn SS1 Nhấn SS3 để hệ thống STOP, nhấn nút SS1 để tiếp tục hoạt động vị trí 63/71 Programmable Logic Controller Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 71 Hệ thống cấp bìa cartoon Các chồng bìa cartoon (8) đưa vào hệ thống nâng công nhân đặt vào, cấu vitme điều khiển để nâng chồng giấy lớp giấy phát cảm biến CB1 Khi hết giấy (cơng tắc hành trình), hệ thống vitme trượt lại vị trí đầu (cảm biến hành trình), chờ cơng nhân đặt chồng bìa nhấn nút SS1 Khi có giấy, giác hút GH1 kết hợp với pitton 2A nâng/hạ pitton xoay 1A điều khiển để hút cartoon, thời điểm giác hút chân không GH1 điều khiển mở để thả cartoon xuống băng chuyền Sau đó, hệ thống điều khiển nâng lên, xoay 180 độ để giác hút GH2 vận chuyển bìa 64/71 Programmable Logic Controller Băng chuyền (2) điều khiển hoạt động liên tục để đưa sản phẩm vào tầng Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 72 Hệ thống làm nhiệm vụ lấy mực đóng dấu lên mặt sản phẩm đặt băng tải Để thực hệ thống cấu thành từ thành phần : thành phần lấy mực đóng dấu, thành phần vận chuyển (băng tải) thành phần xoay sản phẩm Vị trí ban đầu cấp điện: Thành phần lấy mực đóng dấu : Pitton 1A co, pitton 2A nằm bên phải Thành phần vận chuyển : Băng tải đứng yên Thành phần xoay sản phẩm : Pitton 3A vị trí mở, 4A vị trí phải (xoay tận phải), 5A vị trí co Khi nhấn nút SS1, thành phần lấy mực đóng dấu + thành phần vận chuyển + thành phần xoay sản phẩm điều khiển thực đồng thời để tối ưu khoảng thời gian 65/71 Programmable Logic Controller Thành phần vận chuyển: Khi nhấn SS1, băng tải (5) vận chuyển sản phẩm (3) đến vị trí xác định từ trước cảm biến SP điều khiển dừng Băng tải điều khiển chạy đóng dấu hồn tất đặt lại băng tải Thành phần lấy mực đóng dấu : Khi nhấn SS1, pitton 2A điều khiển trượt phía trái Khi 2A chạm hành trình trái, 1A điều khiển duỗi Khi 1A chạm hành trình duỗi (đã lấy mực xong), pitton 1A điều khiển co Khi 1A chạm hành trình co, 2A điều khiển trượt phía phải, chờ đợi sản phẩm Khi cảm biến SP xác định có sản phẩm, 1A điều khiển duỗi để đóng dấu Khi chạm hành trình duỗi, 1A điều khiển co Khi 1A chạm hành trình co đứng chờ thành phần xoay mặt sản phẩm thực hoàn tất, 1A tiếp tục điều khiển duỗi để đóng dấu Khi 1A chạm hành trình duỗi, điều khiển co Khi 1A chạm hành trình co, quyền điều khiển trả lại trạng thái ban đầu Thành phần xoay mặt sản phẩm: Sau thành phần lấy mực đóng dấu thực xong việc đóng dấu lần thứ (1A co lên chạm hành trình trên), 3A điều khiển kẹp Khi hành trình kẹp 3A tích cực, pitton 5A điều khiển nâng Khi 5A chạm hành trình duỗi, 4A hành trình phải (4A hành trình trái), 4A điều khiển xoay trái (4A điều khiển xoay phải) Khi 4A chạm 66/71 Programmable Logic Controller hành trình trái (4A chạm hành trình phải), 5A điều khiển hạ, trả quyền điều khiển lại trạng thái đầu cho nhánh Nhấn nút SS2 để dừng chỗ, SS1 để hoạt động tiếp tục Nhất SS3 để reset hệ thống trạng thái đầu, SS1 để hoạt động lại từ đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 73 Hệ thống hàn phơi Phôi (3) chạy băng chuyền (6) Khi đến vị trí định trước cảm biến quang, dây chuyền dừng, pitton 1A nâng phôi lên, đến giới hạn hành trình, đầu hàn đưa vào pitton 4A, đồng thời với ống hút pitton 3A đưa xuống sát đầu hàn để hút khí hàn Sau đó, pitton 2A điều khiển bệ xoay tròn 180 o đồng thời với việc phun chì hàn để hàn phơi Khi xoay bệ hồn tất vòng hàn, cấu ống hút, đầu hàn co về, pitton 1A hạ xuống, đặt phôi lên lại băng chuyền, động băng chuyền tiếp tục chạy để vận chuyển phôi khác tới 67/71 Programmable Logic Controller Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập giải thuật ? Bài 74 Hệ thống cấp phôi di vận chuyển sản phẩm Sản phẩm (2) đặt chồng vào khâu cấp phôi (1), pitton 1A điều khiển để cấp phôi sản phẩm Pitton 2A dùng vận chuyển từ chổ cấp phôi sang tầng Ở tầng kế, pitton 4A dùng để điều khiển nâng hạ, 3A dùng để gắp 5A dùng vận chuyển sản phẩm từ trái qua phải để đặt vào dây chuyền tận bên phải Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập giải thuật ? 68/71 Programmable Logic Controller Bài 75 Dây chuyền hàn tự động Sản phẩm (2) vận chuyển băng chuyền (1), cảm biến xác định sản phẩm qua khỏi 1A, pitton 1A pitton 5A cản Khi sản phẩm đến 5A, pitton 2A điều khiển nâng lên Khi 3A chạm hành trình, pitton 4A điều khiển duỗi để hàn Khi 4A hết tầm, pitton 2A dùng để xoay hết vòng để hàn sản phẩm Sau 4A co đồng thời với pitton 3A hạ xuống, pitton 5A 1A co cho phép dây chuyền tiếp tục vận chuyển sản phẩm sang tầng kế thực sản phẩm khác Nhấn nút SS2 để STOP hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động vị trí dừng Nhấn nút SS3 để RESET hệ thống, nhấn SS1 để hệ thống hoạt động lại từ vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? 69/71 Programmable Logic Controller Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? Bài 76 Hệ thống nhúng mạ sản phẩm Nguyên lý hoạt động : Khi nhấn nút SS1, roller cuộn móc lên chạm S3, roller chuyển động sang trái chạm S4, sau roller hạ móc xuống, nhúng sản phẩm vào bồn hóa chất, sản phẩm nhúng bồn 20s, sau nhấc lên di chuyển chạm S5, roller hạ móc xuống, móc hạ xuống hết chng báo để người (operator) tháo sản phẩm Sau tháo sản phẩm xong, công nhân bấm nút SS2 để roller cuộn móc lên di chuyển phía phải (chạm S1) hạ xuống, hạ xuống hết chng báo để cơng nhân móc sản phẩm vào nhấn SS1 để tiếp tục Nút SS3 để hệ thống dừng, sau nút nhấn SS1 SS2 để hệ thống tiếp tục vị trí Nút SS4 nhấn muốn hệ thống loại bỏ tác vụ thực trở vị trí đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? 70/71 Programmable Logic Controller Bài 77 Thiết kế hệ thống trộn hóa chất có mơ hình Mơ tả: Bơm bơm bơm hóa chất bồn tương ứng đầy, sau van mở để xả xuống bồn trộn Bồn trộn thực trộn, sau 10s van thực xả hết hóa chất Nguyên lý hoạt động hệ thống: Khi nút SS1 nhấn, hai valve fill fill thực đồng thời để làm cho bơm bơm bật Khi cảm biến mức tích cực thi fill dừng lại, tương tự cảm biến mức tích cực fill dừng lại Như ta có bồn bồn đầy Khi bồn bồn đầy, hệ thống mở valve valve để tháo hết hóa chất hai bồn Khi có cạnh xuống cảm biến mức 2, tức lúc bồn rỗng Trạng thái kế tiếp, hổn hợp chất lỏng xác định cảm biến tích cực Sau khoảng thời gian 10s, động dừng sau valve có cạnh xuống cảm biến mức Sau hệ thống bắt đầu lại từ đầu Nhiệm vụ : Vẽ kết nối động lực ? Vẽ kết nối PLC ? Lập trình ? 71/71
- Xem thêm -

Xem thêm: 212663602 codientu org bai tap s7 200 update, 212663602 codientu org bai tap s7 200 update

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay