Kiểm sát viên là gì các bước để trở thành kiểm sát viên

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:58

trở thành Kiểm sát viên, nữ kiểm sát viên, Kiểm sát viên học ngành gì, Kiểm sát viên là gì, Kiểm sát viên thi khối gì, làm sao để trở thành công tố viên, công tố viên thi khối gì, nghề Kiểm sát viên, Kiểm sát viên phim Kiểm sát viên gì? Các bước để trở thành Kiểm sát viên? kiểm sát viên gì? Kiểm sát viên chức danh tư pháp Viện kiểm sát nhân dân, có vai trò quan trọng việc thực chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; họ hình ảnh tập trung nhất, gần gũi, sinh động Viện kiểm sát nhân dân; ước mơ, mục tiêu phấn đấu nhiều sinh viên luật cán trẻ vào ngành Kiểm sát Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên Theo quy định Điều 75 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, tiêu chuẩn chung Kiểm sát viên là:  cơng dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, lĩnh trị vững vàng, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa  Có trình độ cử nhân luật trở lên  Đã đào tạo nghiệp vụ kiểm sát  Có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định Luật  Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giao Các bước để trở thành Kiểm sát viên Để trở thành Kiểm sát viên trình phấn đấu không đơn giản chút may mắn Đầu tiên, bạn cần theo học sở đào tạo luật Việt Nam Tức bạn phải vượt qua vượt qua kỳ thi THPT quốc gia xét học bạn,… để theo học sở đào tạo luật (có thể học viện, trường đại học luật khoa luật trường Đại học,…) Bước 2: Lấy Cử nhân luật Bạn phải hồn thành chương trình đào tạo sở đào tạo luật theo học (trung bình khoảng năm cho khố đào tạo) để trường với Cử nhân luật Bước 3: Tham gia kỳ thi tuyển công chức ngành Kiểm sát Bạn cần theo dõi thông báo thi tuyển công chức đăng tải trang thông tin điện tử Viện kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh/thành phố để nắm bắt thông tin: số lượng, vị trí tuyển dụng; điều kiện đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm bán nhận hồ sơ để chuẩn bị tham gia kỳ thi – Có hình thức dự tuyển xét tuyển thi tuyển – Tiêu chí đăng ký dự tuyển: + Trình độ đại học trở lên + Yêu câu lịch sử trị thân gia đình: Có lý lịch rõ ràng; khơng vi phạm quy định Ngành cơng tác bảo vệ trị nội + Yêu cầu ngoại hình: Nam cao từ 1m60, nặng 50kg trở lên;  Nữ cao từ 1m55, nặng 45kg trở lên + Yêu cầu độ tuổi:  Nam từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi;  Nữ từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi;  Trường hợp đặc biệt: nam không 50, nữ không 45 tuổi Bạn cần vượt qua kỳ thi công chức để vào ngành kiểm sát, trước trở thành KSV bạn Chuyên viên, Kiểm tra viênBước 4: Tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát viên Đối với cử nhân luật chưa đào tạo nghiệm vụ Kiểm sát viên cần hồn thành khố tào đạo nghiệp vụ Kiểm sát viên (thời gian: tháng) Bước 5: Tham gia kỳ thi tuyển Kiểm sát viên cấp Bạn bổ nhiệm làm Kiểm tra viên sau 03 năm tham gia công tác pháp luật Sau bổ nhiệm 02 năm, bạn tham gia kỳ thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp Bước 6: Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Sau hồn thành tất bước nói trên, tuỳ theo nhu cầu cán Viện kiểm sát, bạn bổ nhiệm trở thành Kiểm sát viên     Đã vượt qua kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp -> Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp (đã KSV sơ cấp năm) -> Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp (đã KSV trung cấp năm) -> Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp Đã KSV cao cấp năm có lực đạo, giải vấn đề -> Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ... gia kỳ thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp Bước 6: Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Sau hồn thành tất bước nói trên, tuỳ theo nhu cầu cán Viện kiểm sát, bạn bổ nhiệm trở thành Kiểm sát viên     Đã... luật trở lên  Đã đào tạo nghiệp vụ kiểm sát  Có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định Luật  Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giao Các bước để trở thành Kiểm sát viên Để trở thành. .. chức để vào ngành kiểm sát, trước trở thành KSV bạn Chuyên viên, Kiểm tra viên  Bước 4: Tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát viên Đối với cử nhân luật chưa đào tạo nghiệm vụ Kiểm sát viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát viên là gì các bước để trở thành kiểm sát viên, Kiểm sát viên là gì các bước để trở thành kiểm sát viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay