102 câu hỏi nhận định đúng sai môn luật đất đai 2013 (có đáp án)

37 23 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:50

bài tập luật đất đai 2013 có đáp án, nhận định luật đất đai 2013 có đáp án, trắc nghiệm luật đất đai 2013, ngân hàng câu hỏi luật đất đai, đề thi luật đất đai đh luật tp hcm, nhận định đúng sai luật đất đai 2014, bài tập nhận định đúng sai luật đất đai 2013, câu hỏi luật đất đai 2013, nhận định đúng sai về thu hồi đất ĐỀ BÀI Phần 1: Các nhận định sau hay sai, giải thích sao? (05 điểm) Câu 1: Người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ lực hành vi dân theo qui định Bộ luật dân Câu 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền định việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Hộ gia đình, cá nhân Câu 3: Tiền sử dụng đất khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước nhà nước giao đất Câu 4: Mọi qui hoạch, kế hoạch hệ thống qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đưa lấy ý kiến trực tiếp nhân dân Câu 5: Người sử dụng đất hợp pháp bồi thường nhà nước thu hồi đất Phần 2: Lý thuyết (02 điểm) Trình bày trình thự, thủ tục giải tranh chấp đất đai A B hai cá nhân sinh sống huyện C Biết đất tranh chấp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có loại giấy tờ theo qui định khoản 1,2,3 Điều 100 Luật đất đai Phần 3: Bài tập tình (03 điểm) C công dân Việt Nam, năm 1995 C nước làm ăn sinh sống C mang quốc tịch nước K Năm 2015 C Việt Nam, muốn đầu tư phát triển khu du lịch tỉnh BT Hỏi: Theo qui định Luật đất đai C có phép sử dụng đất để đầu tư phát triển khu du lịch tỉnh BT hay không, C xếp vào loại chủ thể sử dụng đất nào? Nếu C sử dụng đất để thực dự án quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho C? C sử dụng đất hình thức để thực dự án đầu tư phát triển khu du lịch? Trong trình thực xây dựng phát triển khu du lịch, công ty du lịch mà C thành lập theo pháp luật Việt Nam có phát sinh tranh chấp ranh giới đất với hộ dân liền kề Hỏi: Đây có phải tranh chấp đất đai hay khơng? Cơ quan có thẩm quyền giải GỢI Ý ĐÁP ÁN Phần 1: Nhận định Đúng sai, giải thích (5 điểm) Sai, Người sử dụng đất theo Luật đất đai không cá nhân đủ 18 tuổi, có đầy đủ lực hành vi dân mà Người sử dụng đất khái niễm có nội hàm rộng, bao gồm tổ chức; hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư; sở tơn giáo; người Việt Nam định cư nước ngoài; tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (điều Luật đất đai) (1 điểm) Sai, UBND cấp huyện cho thẩm quyền giao đất cho Hộ gia đình, cá nhân Đối với trường hợp cho cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên phải có văn chấp thuận Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước định (điều 59 Luật đất đai) (1 điểm) Sai, tiền sử dụng đất khoản tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước ba trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (điều Luật đất đai) (1 điểm) Sai, hệ thống lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai có qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện phải đưa lấy ý kiến trực tiếp nhân dân nhiều hình thức, qua website tổ chức phiên họp cụ thể Đối với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh lấy ý kiến văn UBND cấp tỉnh nơi có đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (1 điểm) Sai, Người sử dụng đất hợp pháp chưa hẳn đương nhiên bồi thường nhà nước thu hồi đất Nhà nước bồi thường nhà nước thu hồi đất theo qui định điều 61,62 Luật đất đai người sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện theo qui định điều 75 Luật đất đai (1 điểm) Phần 2: Lý thuyết (3 điểm) A B hai cá nhân, đối tượng tranh chấp đất đai lại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có loại giấy tờ qui định khoản 1,2,3 điều 100 Luật đất đai nên theo qui định Luật đất đai tranh chấp giải theo trình tự, thủ tục sau đây: Hòa giải UBND cấp xã nơi có đất tọa lạc Một hai bên làm đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, gửi đến UBND cấp xã nơi có đất Trong thời gian 45 ngày Chủ tịch UBND xã phải tổ chức phiên họp hòa giải theo trình tự, thủ tục Nếu kết hòa giải thành tranh chấp giải Nếu kết hòa giải khơng thành bên bên chọn Tòa án nhân dân Chủ tịch UBND cấp huyện nơi có đất để yêu cầu giải (0,5 điểm) Khi bên chọn Tòa án nhân dân trình tự, thủ tục giải tranh chấp thực theo Bộ luật tố tụng dân (0,5 điểm) Khi bên chọn Chủ tịch UBND cấp huyện giải định chủ tịch UBND cấp huyện định giải lần Nếu bên không đồng ý với định giải lần chọn hai cách Khiếu nại lên chủ tịch UBND tỉnh nơi có đất, định chủ tịch UBND tỉnh định cuối cùng, bên phải chấp hành (0.5 điểm)  Các bên khởi kiện định giải lần chủ tịch UBND cấp huyện Tòa án hành chính, trình tự thủ tục giải vụ án hành qui định Luật tố tụng hành (0.5 điểm)  Phần 3: Bài tập (2 điểm) C người Việt Nam định cư nước theo qui định điều Luật đất đai Do C người VN định cư nước nên thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc UBND tỉnh BT (điều 59 Luật đất đai) (1 điểm) C người Việt Nam định cư nước ngoài, sử dụng đất để đầu tư dự án phát triển du lịch thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp nên nhà nước cho thuê đất để thực dự án đầu tư (điều 56 Luật đất đai) (1 điểm) Đây tranh chấp đất đai, đất cấp giấy chứng nhận bên tranh chấp tổ chức, người Việt Nam định cư nước nên tranh chấp Tòa án nhân dân cấp huyện giải Trình tự, thủ tục theo qui định Bộ luật tố tụng dân (1 điểm) Luật đất đai điều chỉnh quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai => Nhận định Điều Luật Đất đai 2013 Phạm vi điều chỉnh Người sử dụng phép chuyển quyền sử dụng đất từ Luật đất đai năm 1987 có hiệu lực => Nhận định sai Người sử dụng phép chuyển quyền sử dụng đất từ Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực Người sử dụng đất có quyền định đoạt đất đai => Nhận định sai Nhà nước chủ sở hữu tuyệt đối đất đai, nên có Nhà nước có quyền định đoạt đất đai (Điều Luật Đất đai 2013) Nguồn Luật đất đai bao gồm văn pháp luật quan nhà nước trung ương ban hành => Nhận định sai Nguồn Luật đất đai có văn pháp luật quan Nhà nước địa phương ban hành (Bảng giá đất, Quyết định cấp GCN…) Luật đất đai công cụ thực quyền sở hữu nhà nước đất đai => Nhận định sai Luật đất đai cơng cụ thực quyền quản lý Nhà nước đất đai (Điều tra đất đai, hạn mức giao đất, giá đất…) Quan hệ pháp luật đất đai bao gồm tất quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai => Nhận định sai Vì quan hệ pháp luật đất đai không đồng với quan hệ xã hội đất đai, có số quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai quan hệ pháp luật đất đai không điều chỉnh việc cho mượn đất, cầm cố đất đai, quan hệ xã hội đất đai có liên quan đến quốc tế Tổ chức kinh tế nước sử dụng đất không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thành lập Việt Nam => Nhận định Vì theo Khoản 27 điều LDD “Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh tế khác theo quy định pháp luật dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi.” Hộ gia đình sử dụng đất người có hộ thường trú => Nhận định sai Vì theo Khoản 29 điều LDD Hộ gia đình sử dụng đất người có hộ khảu thường trú phải “đang sống chung có quyền sử dụng đát chung” Người có quyền trực tiếp sử dụng đất coi chủ thể sử dụng đất quan hệ pháp luật đất đai => Nhận định sai Vì chủ thể sử dụng đất người nhận chuyển quyền sử dụng đất theo Điều LDD, người phải có quyền nghĩa vụ sử dụng đất theo PL đất đai (Điều 19 43/2014/NĐ-CP) 10 Người Việt Nam định cư nước sử dụng đất Việt Nam người có quốc tịch Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định nước => Nhận định sai Người Việt Nam định cư nước người có thơi gian sinh sống ổn định nước ngồi người có quốc tịch Việt Nam có gốc Việt Nam (từng có quốc tịch Việt Nam, quốc tịch xác lập theo quan hệ huyết thống; có quan hệ huyết thống với người Việt Nam – đời) (Luật Quốc tịch) 11 Chỉ có UBND có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất => Nhận định sai Vì UBND cấp xã khơng có thẩm quyền giao đất mà có thẩm quyền cho thuê đất (đất thuộc quỹ nông nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích) Ngồi ra, đất sử dụng cho khu tinh tế, khu cơng nghệ cao Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (đối với khu công nghệ cao cho thuê đất không giao đất) CSPL: khoản Điều 59 Luật đất đai 2013 Điều 150, 151 Luật đất đai 2013 12 Hạn mức giao đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân tính riêng theo địa phương => Nhận định sai Vì theo Khoản Điều 129 LDD hạn mức giao đất nơng nghiệp tính riêng theo mục đích sử dụng đất 13 Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất loại đất khác nhóm đất phải phép quan nhà nước có thẩm quyền => Nhận định sai Vì có TH chuyển mục đích sử dụng đất loại đất khác nhóm quy định khoản điều 57 Luật Đất đai 2013 phải có phép quan Nhà nước có thẩm quyền => Không phải xin phép 14 Chủ thể sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà giao đất có thu tiền SDĐ => Nhận định sai Theo Điểm đ khoản điều 56 LDD tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng đất để thực dự án đầu tư nhà thuê cho thuê đất 15 Trưng dụng đất thu hồi đất dẫn đến việc chấm dứt QSDĐ người SDĐ => Nhận định sai Trưng dụng đất không dẫn đến việc chấm dứt QSDĐ người SDĐ Khoản 4, điều 72 Luật Đất đai 2013 16 Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ ủy quyền cho quan tài nguyên & môi trường cấp GCNQSDĐ => Nhận định sai Chỉ có quan có thẩm quyền cấp GCN UBND cấp tỉnh ủy quyền cho quan tài nguyên môi trường cấp UBND cấp huyện không phép ủy quyền CSPL: khoản 1, Điều 105 Luật đất đai 2013 17 Khi cần đất sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế Nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất người sử dụng để chuyển giao cho nhà đầu tư => Nhận định sai Vì theo điểm a khoản Điều 68 LDD đất bị thu hồi trường hợp giao cho tổ chức dịch vụ công đất đai để quản lý 18 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nơng nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân khác => Nhận định sai Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nơng nghiệp chuyển đổi QSDĐ đất NN giao nhận chuyển QSDĐ từ người khác chuyển cho hộ GĐ, cá nhân xã, phường, thị trấn (điều 190 LĐĐ 2013) Khơng phải đất th 19 Người nước ngồi nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân nước => Nhận định sai Người nước nhận giá trị tiền QSDĐ thừa kế từ cá nhân trog nước ( Khoản điều 186 LĐĐ 2013 => Người thừa kế người nước chuyển nhượng tặng cho QSDĐ) 20 DN có vốn đầu tư nước ngồi sử dụng đất để đầu tư Việt Nam góp vốn quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh => Nhận định sai Theo Khoản 2, điều 183, DN có vốn đầu tư nước Nhà nước cho thuê đất (thu tiền lần thu tiền hàng năm) giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực dự án đầu tư góp vốn QSDĐ để hợp tác SX kinh doanh 21 Chỉ UBND cấp tỉnh ủy quyền STN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất => Nhận định sai Ngoài việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất STN&MT có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cho người sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận trường hợp: Khi NSDĐ thực quyền họ phải cấp giấy chứng nhận; Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận CSPl: khoản 1, Điều 105 Luật Đất đai 2013; Khoản Điều 37 NĐ 43/2014 22 Khi chuyển mục đích sử dụng đất loại đất nhóm đất, NSDĐ khơng cần phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền => Nhận định sai Đối với trường hợp chuyển từ đất phi nông nghiệp nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất phi nông nghiệp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất Vẫn phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền CSPl: điểm đ, Khoản Điều 57 Luật Đất đai 2013 23 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khơng nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất => Nhận định Theo quy đinh pháp luật đất đai, trường hợp nhà nước giao đất không thu tiền áp dụng cho số chủ thể, mang tính chất ưu đãi tài chính, việc uư đãi nhằm hỗ trợ cho số trường hợp có điều kiện kinh tế khó khăn mục đích sử dụng đất họ khơng lợi nhuận, kinh tế mà mục đích xã hội hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp, tổ chức nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính,… Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khơng hưởng ưu đãi CSPl: Điều 54 Luật Đất đai 2013 24 Giải khiếu nại định hành quản lý nhà nước đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nại => Nhận định Trình tự thủ tục giải khiếu nại định hành chính, hành đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nai CSPl: Khoản Điều 204 luật Đất đai 2013 25 Chỉ sử dụng đất thực dự án đầu tư xây dựng nhà để bán để bán kết hợp cho thuê tổ chức kinh tế nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất => Nhận định sai Ngoài trường hợp sử dụng đất thực dự án đầu tư xây dựng nhà để bán để bán kết hợp cho thuê, tổ chức kinh tế nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thực dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với sở hạ tầng, tổ chức kinh tế nhà nước giao đất có thu tiền CSPL: khoản 2, Khoản 4, Điều 55 Luật Đất đai 2013 26 STN&MT quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho chủ thể có nhu cầu trường hợp cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận => Nhận định sai STN&MT có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng, trường hợp sau: Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực quyền người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng Như vậy, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chưa cấp giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ có ủy quyền UBND cấp tỉnh STN&MT có thẩm quyền cấp trường hợp cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận CSPL: Khoản Điều 37 NĐ 43/2014 27 Mọi tranh chấp đất đai bắt buộc phải thực thủ tục hòa giải UBND cấp xã trước yêu cầu quan có thẩm quyền giải => Nhận định sai Theo Điều 202, Khoản Điều 203 Luật Đất đai 2013, tranh chấp có giấy tờ hợp pháp hay khơng có giấy tờ hợp pháp, đương phải gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để yêu cầu hòa giải Khi Uỷ ban Nhân dân cấp xã hòa giải khơng thành đương có quyền lựa chọn nộp đơn yêu cầu giải tranh chấp Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định nêu trên, khởi kiện tòa án nhân dân để giải tranh chấp Như vậy, hòa giải Ủy ban nhân dân xã bắt buộc trước khởi kiện Tòa án giải tranh chấp Tuy nhiên, Khoản Điều Nghị 05/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn phần thứ hai Bộ Luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung sau: Đối với tranh chấp có quyền sử dụng đất phải tiến hành hòa giải Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định Đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung vợ chồng quyền sử dụng đất,… khơng phải tiến hành hòa giải Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp phải thực thủ tục hòa giải theo quy định Bộ Luật Tố tụng Dân Theo quy định trên, tranh chấp đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất khơng phải hòa giải Uỷ ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp phải thực thủ tục hòa giải theo quy định Bộ luật Tố tụng dân Tòa án tiến hành giải vụ án Do đó, khơng phải tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải Ủy ban Nhân dân cấp xã trước khởi kiện Tòa án 28 Người sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thực giao dịch quyền sử dụng đất => Nhận định sai Về nguyên tắc để thực giao dịch quyền sử dụng đất Chủ thể sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện hình thức nguồn gốc sử dụng đất, cụ thể việc nhà nước giao đất có thu tiền thuế đất trả tiền lần Tuy nhiên, pháp luật đất đai có ưu đãi khác biệt dành cho chủ thể sư dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Cụ thể doanh nghiệp phát triển hạ tầng nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng sở hu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ => Nhận định sai Nhận định sai eo điều 113 LĐĐ, điều 102 nghị định 181 để chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn điều kiện sau: + Đất nông nghiệp nhà nước giao đất chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác (không phải đất thuê) + Phải chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khác xã, phường, thị trấn Câu 12: Người Việt Nam định cư nước nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân nước => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định khoản điều 113 LĐĐ người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng quy định khoản điều 121 LĐĐ nhận thừa kế quyền ssử dụng đất, khơng thuộc đối tượng hưởng giá trị phần thừa kế (xem them điều 13 nghị định 84) Câu 13: Tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất để đầu tư Việt Nam góp vốn quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh => Nhận định sai Nhận định sai eo điểm đ khoản điều 119 LĐĐ tổ chức, cá nhân nước thực quyền Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê; trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất hang năm không thực quyền (khoản điều 119 LĐĐ) Câu 14: Mọi tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê không thực giao dịch quyền sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai eo điểm đ khoản điều 111 LĐĐ tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà trả tiền thuê đất cho thời gian thuê trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất trả tiền lại năm thực giao dịch quyền sử dụng đất Câu 15: Thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất hai hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định khoản điều 31 NĐ 84 bảo lãnh QSDĐ xem chấp QSDĐ Câu 16: Người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định điều Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, loại đất nông nghiệp sau nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp: – Đất có rừng tự nhiên; – Đất đồng cỏ tự nhiên; – Đất dùng để ở; – Đất chuyên dùng Câu 17: Người Việt Nam định cư nước sử dụng đất để đầu tư Việt Nam tặng, cho quyền sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai ỉ có đối tượng thuộc khoản điều 121 LĐĐ thực quyền (điểm đ khoản điều 121 LĐĐ) Câu 18: Cộng đồng dân cư chấp quyền sử dụng đất để vay vốn sản xuất kinh doanh => Nhận định sai Nhận định sai eo khoản điều 117 LĐĐ cộng đồng dân cư không chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp quy định khoản điều 10 NĐ 84) Câu 19: Quyền sử dụng đất hợp pháp coi hàng hóa => Nhận định sai Nhận định sai yền sử dụng đất hợp pháp tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (điều 109 LĐĐ) khơng xem hang hóa trường hợp chủ thể SDĐ không thực quyền giao dịch quyền sử dụng đất… Câu 20: Cá nhân sử dụng đất mà khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định khoản điều 14 nghị định 84, trường hợp quy định khoản điều 14 nghị định 84 phải nộp tiền sử dụng đất Câu 21: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư => Nhận định sai Nhận định sai oản điều 24 NĐ 84 Câu 22: Cơ quan hành khơng có thẩm quyền giải tranh chấp tài sản gắn liền với đất => Nhận định sai Nhận định sai nguyên tắc câu khơng biết => Nhận định sai Nhận định sai Câu 23: Chỉ có nhà nước có quyền chủ sở hữu đất đai => Nhận định sai Nhận định sai c chủ thể người sử dụng đất khác có số quyền (quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu) quy định chương IV LĐĐ Câu 24: Việc nhận chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân bị giới hạn mức pháp luật quy định => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định điều NQ 1126 đất nơng nghiệp pháp luật quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nơng nghiệp hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thoả thuận hợp đồng chấp, bảo lãnh Như pháp luật khơng giới hạn hạn mức hình thức nhận thừa kế, nhận chuyển đổi, nhận góp vốn Câu 25: Cá nhân sử dụng đất mà giấy tờ quyền sử dụng đất nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định khoản điều 14 nghị định 84, trường hợp quy định khoản điều 14 nghị định 84 phải nộp tiền sử dụng đất Câu 26: Mọi giao dịch quyền sử dụng đất làm thay đổi chủ thể sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai ao dịch thuê, thuê lại quyền sử dụng đất không làm thay đổi chủ thể sử dụng đất Câu 27: Cá nhân sử dụng tối đa đất nông nghiệp trồng hàng năm => Nhận định sai Nhận định sai eo điều 71 LĐĐ đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao gồm đất nông nghiệp Nhà nước giao, cho thuê; nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng giới hạn (chỉ có hạn mức giao đất nông nghiệp – mà loại đất mà chủ thể ko tính vào hạn mức – khoản điều 69 nghị định 181) Câu 28: Người sử dụng đất để sản xuất VLXD phải thuê đất nhà nước => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định điểm a khoản điều 95 LĐĐ người sử dụng đất giao đất theo định nhà nước Câu 29: Hòa giải tranh chấp đất đai hoạt động mang tính khuyến khích => Nhận định sai Nhận định sai a giải sở bắt buộc (khoản điều 135 LĐĐ, điều 159 nghị định 181) Câu 30: Xác định hình thức sử dụng đất cho trường hợp sau: a Hộ gia đình sử dụng đất vào mục đích trồng lúa + Giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu thỏa mãn điều kiện: trực tiếp lao động, hạn mức giao quy định điều 70 LĐĐ) (khoản điều 33 LĐĐ) + Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm (khoản điều 35 LĐĐ) => Được lựa chọn hình thức (khoản điều 108 LĐĐ) b Cá nhân sử dụng đất nông thôn xây dựng chuồng trại nuôi gia súc + Tương tự trường hợp c Cá nhân sử dụng đất + Giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản điều 34 LĐĐ) d Ông A Việt Kiều Mỹ sử dụng đất thực dự án xây dựng nhà để bán VN + Giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản điều 34 LĐĐ) + Thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê (điểm a khoản điều 35 LĐĐ) Được lựa chọn hình thức (Khoản điều 108 LĐĐ) e Tổ chức nước sử dụng đất xây dựng nhà để bán cho hộ gia đình, cá nhân nước (xác định hình thức sử dụng đất tổ chức nước ngồi hộ gia đình, cá nhân mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tổ chức nước này) + Đối với tổ chức nước ngồi: Th đất hình thức nộp tiền th đất lần tham gia đấu gia đất (điểm a khoản điều 35 LĐĐ, khoản điều 32 NĐ 84) + Đối với hộ gia đình, cá nhân: Giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản điều 34 LĐĐ, khoản điều 32 NĐ 84) f Công ty X tổ chức kinh tế nước + Giao đất không thu tiền sử dụng đất + Giao đất có thu tiền sử dụng đất + Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Câu 31: Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ => Nhận định sai Nhận định sai ND cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định khoản điều 37 LĐĐ khơng có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ (điều 52 LĐĐ) Câu 32: Hạn mức giao đất diện tích tối đa mà chủ thể phép sử dụng => Nhận định sai Nhận định sai Diện tích đất nông nghiệp mà chủ thể phép sử dụng quy định điều 71 LĐĐ không giao đất mà cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất Câu 33: Mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải phép quan nhà nước có thẩm quyền => Nhận định sai Nhận định sai ỉ có trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản điều 36 LĐĐ phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp khơng thuộc quy định khoản khơng phải xin phép phải đăng ký (khoản điều 36 LĐĐ) Câu 34: Chủ thể sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà lựa chọn hình thức sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai ỉ có người VN định cư nước ngồi có quyền lựa chọn (điều 34-35-điểm a- c khoản điều 84 LĐĐ) Câu 35: Mọi trường hợp nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh bồi thường => Nhận định sai Nhận định sai ải thỏa mãn điều kiện quy định khoản điều 42 LĐĐ (có giấy CNQSDĐ đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ quy định điều 50 LĐĐ) dược bồi thường, không thỏa mãn khơng bồi thường Câu 36: Mọi trường hợp nhà nước giao đất cấp GCNQSDĐ => Nhận định sai Nhận định sai ỉ có trường hợp nhà nước giao đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày LĐĐ có hiệu lực thi hành (01/07/2004) mà chưa cấp GCNQSDĐ Ngoài đất nhà nước giao để quản lý theo quy định điều NĐ 181 không cấp giấy CNQSDĐ (điểm a khoản điều 41 NĐ 181) Câu 37: Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ ủy quyền cho quan quản lý đất đai cấp cấp GCNQSDĐ => Nhận định sai Nhận định sai ỉ có UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ủy quyền, UBND huyện không ủy quyền (khoản điều 52 LĐĐ) Câu 38: Khi cần sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất người sử dụng đất để chuyển giao cho nhà đầu tư => Nhận định sai Nhận định sai nước thu hồi trường hợ đầu tư xây khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế dự án đầu tư lớn theo quy định phủ (khoản điều 40 LĐĐ – khoản điều 36 NĐ 181) Đối với dự án sxkd phù hợp với quy hoạch sử dụng đất xét duyệt nhà đầu tư nhận chuyển nhượng….của tổ chức ktế, hộ gia đình, cá nhân mà thực thủ tục thu hồi đất (khoản điều 40 LĐĐ – khoản điều 36 NĐ 181) Câu 39: Thu lệ phí trước bạ không áp dụng giá đất nhà nước quy định => Nhận định sai Nhận định sai eo tiểu mục 1.2 khoản điều thông tư số 68 có quy định: “Trường hợp người nộp thuế kê khai khơng giá thực tế chuyển nhượng xác định giá đất vào giá m2 đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng địa bàn tỉnh theo phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ quy định” Câu 40: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nơng nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân khác => Nhận định sai Nhận định sai eo điều 113 LĐĐ, điều 102 nghị định 181 để chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn điều kiện sau: + Đất nông nghiệp nhà nước giao đất chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác (không phải đất thuê) + Phải chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khác xã, phường, thị trấn Câu 41: Tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất để đầu tư VN góp vốn QSDĐ để hợp tác sản xuất kinh doanh => Nhận định sai Nhận định sai chức, cá nhân nước đầu tư VN nhà nước cho th đất thu tiền th đất hàng năm khơng có quyền mà có quyền giao dịch đầu tư VN nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê (điểm đ khoản điều 119 LĐĐ) Câu 42: Khi sử dụng đất hình thức thuê, tổ chức kinh tế nước không thực giao dịch quyền sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai eo điểm đ khoản điều 111 LĐĐ tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà trả tiền thuê đất cho thời gian thuê trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất trả tiền lại năm thực giao dịch quyền sử dụng đất Câu 43: Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định khoản điều 31 NĐ 84 bảo lãnh QSDĐ xem chấp QSDĐ Câu 44: Người VN định cư nước ngồi sử dụng đất để đầu tư VN khơng tặng cho QSDĐ => Nhận định sai Nhận định sai eo khoản điều 113, điểm đ khoản điều 121 LĐĐ đối tượng người VN định cư nước quy định khoản điều 121 LĐĐ tặng cho QSDĐ Câu 45: Cộng đồng dân cư chấp quyền sử dụng đất để vay vốn sản xuất kinh doanh => Nhận định sai Nhận định sai eo khoản điều 117 LĐĐ cộng đồng dân cư không chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp quy định khoản điều 10 NĐ 84) Câu 46: Cộng đồng dân cư không thực giao dịch QSDĐ => Nhận định sai Nhận định sai i với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, sx lâm nghiệp, sx kinh doanh phi nông nghiệp, làm sở hoạt động từ thiện sở tôn giáo mà đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thực quyền chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chấp, bảo lãnh QSDĐ (khoản điều 10 NĐ 84) Câu 47: Mọi trường hợp xác định nghĩa vụ tài người sử dụng đất dựa vào giá đất UBND cấp tỉnh ban hành theo khung giá đất Chính phủ => Nhận định sai Nhận định sai tính tiền sử dụng đất dựa vào giá đất UBND cấp tỉnh ban hành dựa vào giá đất trúng đấu giá (khoản điều NĐ 198) Câu 48: Tiền sử dụng đất nghĩa vụ tài bắt buộc phải thực chủ thể nhà nước giao đất => Nhận định sai Nhận định sai c đối tượng quy định điều NĐ 198 nộp tiền sử dụng đất ( có đối tượng người nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định điều 33 LĐĐ) Câu 49: Mọi trường hợp thu tiền sử dụng đất áp dụng giá đất nhà nước quy định => Nhận định sai Nhận định sai oài trường hợp đấu giá đất đấu thầu dự án có sử dụng đất để áp dụng thu tiền sử dụng đất giá đất trúng đấu giá (khoản điều NĐ 198) Câu 50: Tổ chức kinh tế nhà nước giao đất nơng nghiệp khơng phải nộp tiền sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định điểm e khoản điều NĐ 198 đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất Câu 51: Chủ thể nhận quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác khơng phải nộp tiền SDĐ => Nhận định sai Nhận định sai ường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp tiền khơng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, cấp GCNQSDĐ phải nộp tiền SDĐ (khoản điều NĐ 198) Câu 52: Chỉ có chủ thể nhà nước cho thuê phải nộp tiền thuê đất => Nhận định sai Nhận định sai eo quy định điều NĐ 142 ngồi trường hợp nhà nước cho th đất có trường hợp chuyển từ hình thức nhà nước giao đất sang cho thuê đất (khoản điều NĐ 142) Câu 53: Tất chủ thể nhà nước cho phép sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất => Nhận định sai Nhận định sai số đối tượng quy định NQ số 15/2003/QHH11 miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Câu 54: Mọi trường hợp chuyển nhượng QSDĐ phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền SDĐ => Nhận định sai Nhận định sai eo điều Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 trường hợp quy định điều miễn thuế thu nhập (VD: thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đấtnhân trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, quyền sử dụng đất VN…) Câu 55: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDĐ phải nộp thuế chuyển QSDĐ => Nhận định sai Nhận định sai ơng tự câu (Luật thuế chuyển QSDĐ thay Luật Thuế TNDN (01/01/2004) Luật Thuế TNCN (01/01/2009) nên áp dụng tương tự câu => hi vọng logic ^.^) Câu 56: Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất áp dụng tất chủ thể có hành vi chuyển quyền SDĐ => Nhận định sai Nhận định sai c chủ thể có hành vi chuyển quyền SDĐ quy định điều Luật thuế TNCN khơng áp dụng miễn Câu 57: Lệ phí trước bạ nghĩa vụ tài áp dụng chủ thể đăng ký quyền sử dụng đất giao => Nhận định sai Nhận định sai eo điểm d tiểu mục 1.2 khoản thơng tư 68 lệ phí trước bạ nghĩa vụ tài áp dụng đất nhận chuyển nhượng tỗ chức, cá nhân Câu 58: Người VN định cư nước nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân nước => Nhận định sai Nhận định sai ỉ có người VN định cư nước thuộc đối tượng quy định khoản điều 121 LĐĐ nhận thừa kế quyền sử dụng đất (khoản điều 113) Các trường hợp lại giải theo điều 13 NĐ 84 (hưởng giá trị phần thừa kế) Câu 58: Chủ thể SDĐ thực nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ khơng phải nộp lệ phí địa quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đăng ký biến động đất đai => Nhận định sai Nhận định sai Câu 60: Tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất Trả lời: Sai Câu 61: Tất hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh hộ gia đình, cá nhân, lựa chọn hình thức chứng thực UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất cơng chứng Phòng Cơng chứng tỉnh Đúng hay sai? Trả lời: Sai Câu 62: Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, thay Nghị định số 182/2004/NĐ-CP) quy định: Mức độ hậu hành vi vi phạm hành lĩnh vực đất đai xác định theo nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị vi phạm thành tiền theo giá đất thời điểm xử phạt UBND tỉnh nơi có đất quy định chia thành mức Việc chia thành mức hay sai? Trả lời: Sai Câu 63: Theo Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, thay Nghị định số 182/2004/NĐ-CP), hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất phi nông nghiệp mà không thực thủ tục hành theo quy định pháp luật đất đai bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến triệu đồng (tại khu vực nông thôn), từ triệu đồng đến 10 triệu đồng (tại khu vực đô thị) Mức phạt hay sai? Trả lời: Đúng Câu 64: Diện tích đất tối thiểu phép tách thửa đất đô thị địa bàn tỉnh ĐắkLắk 45 m2 với kích thước tối thiểu có chiều rộng không nhỏ 3,3 m chiều sâu (chiều dài) khơng nhỏ 12 m Diện tích tối thiểu phép tách hay sai? Trả lời: Sai Câu 65: Đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư bị Nhà nước thu hồi đất, ngồi việc bồi thường theo giá đất nơng nghiệp mục đích sử dụng hỗ trợ tiền 50% giá đất liền kề phần diện tích nhỏ hạn mức đất UBND tỉnh quy định Mức hỗ trợ hay sai? Trả lời: Đúng Câu 66: Quy định giá loại đất địa bàn tỉnh khơng áp dụng trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận giá đất thực quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 67: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm: Sổ hộ khẩu, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận công chứng nhà nước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đúng hay sai? Trả lời: Sai Câu 68: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để làm mặt xây dựng sở sản xuất, kinh doanh Đúng hay sai? Trả lời: Sai Câu 69: UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận tình trạng tranh chấp đất đai trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đúng hay sai? Trả lời: Sai Câu 70: Ở tỉnh ta, trường hợp, UBND cấp xã nơi có bất động sản (tại địa phương chưa có Phòng Cơng chứng) phải thực việc chứng thực hợp đồng, văn bất động sản ngày nhận hồ sơ Đúng hay sai? Trả lời: Sai Câu 71: Cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải tranh chấp đất đai hòa giải UBND xã, phường, thị trấn mà bên bên khơng trí Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 72: Người sử dụng đất nơng nghiệp có vườn, ao để làm nhà phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất khơng phải nộp tiền sử dụng đất Trường hợp nộp tiền sử dụng đất hay sai? Trả lời: Sai Câu 73: Giá đất để tính bồi thường giá đất theo mục đích sử dụng UBND tỉnh quy định công bố Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 74: Theo quy định Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, thay Nghị định số 182/2004/NĐ-CP) thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai năm kể từ ngày có hành vi vi phạm hành thực Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 75: Việc tách đất sản xuất nông nghiệp đô thị đất sản xuất nông nghiệp nông thôn địa bàn tỉnh phụ thuộc vào diện tích tối thiểu đất, khơng phụ thuộc vào kích thước chiều rộng chiều sâu (chiều dài) đất Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 76: Hộ gia đình, cá nhân có mức sống thuộc diện hộ nghèo địa bàn tỉnh bị nhà nước thu hồi đất sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục sản xuất nơng, lâm nghiệp hỗ trợ thêm tiền mua giống với mức tối đa triệu đồng Mức hỗ trợ hay sai? Trả lời: Đúng Câu 77: Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn 12 tháng liền bị Nhà nước thu hồi đất khơng bồi thường Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 78: Trong trường hợp, Nhà nước thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi giấy tờ quyền sử dụng đất việc bồi thường thực theo diện tích đo đạc thực tế Đúng hay sai? Trả lời: Sai Câu 79: Đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu vực đất nông thôn, khu dân cư đô thị không quy hoạch đất đất phi nông nghiệp khác giá đất tính 1,5 lần so với mức giá đất nông nghiệp hạng cao vùng UBND tỉnh quy định Mức tính hay sai? Trả lời: Đúng Câu 80: Ở huyện tỉnh ta mà chưa có Phòng Cơng chứng UBND cấp xã nơi có đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng tài sản hộ gia đình, cá nhân Đúng hay sai? Trả lời: Đúng Câu 81: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nơng nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hạn mức quy định Việc giao đất không thu tiền sử dụng đất trường hợp hay sai? Trả lời: Đúng Câu 82: Thuế sử dụng đất nghĩa vụ tài áp dụng chủ thể sử dụng đất hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất Trả lời: Sai Câu 83: Công ty TNHH K tổ chức kinh tế nước có chức kinh doanh bất động sản Công ty K muốn thực dự án đầu tư xây dựng khu nhà để bán cho thuê quận Khu đất mà cty K muốn sử dụng để thực dự án trạng đất nơng nghiệp nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng Hỏi: a Trường hợp nhà nước có thu hồi đất để giao cho cty K thực dự án không? Tại sao? Trường hợp thuộc khoản điều 40 LĐĐ, khoản điều 36 NĐ 181,không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất dược quy định khoản điều 40 LĐĐ, khoản điều 36 NĐ 181 Vì vậy, dự án nhà nước không thực việc thu hồi đất mà Cty K nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn QSDĐ hộ già đình, cá nhân (nếu dự án phù hợp với quy hoạch SDĐ xét duyệt) b Nếu thuộc trường hợp thu hồi đất quan có thẩm quyền thu hồi? Áp dụng khoản điều 44 LĐĐ UBND TPHCM có thẩm quyền thu hồi đất c Hình thức sử dụng đất công ty K trường hợp nói Áp dụng khồn điều 34 LĐĐ hình thức sử dụng đất cty K nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Cty TNHH K tổ chức kinh tế nước) ... định sai Nhận định sai nguyên tắc câu khơng biết => Nhận định sai Nhận định sai Câu 23: Chỉ có nhà nước có quyền chủ sở hữu đất đai => Nhận định sai Nhận định sai c chủ thể người sử dụng đất khác... giá đất, Quyết định cấp GCN…) Luật đất đai công cụ thực quyền sở hữu nhà nước đất đai => Nhận định sai Luật đất đai công cụ thực quyền quản lý Nhà nước đất đai (Điều tra đất đai, hạn mức giao đất, ... trường hợp định => Nhận định sai Về ngun tắc câu khơng biết => Nhận định sai Câu 6: Chỉ có UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền giải khiếu nại đất đai => Nhận định sai Nhận định sai ồi có chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: 102 câu hỏi nhận định đúng sai môn luật đất đai 2013 (có đáp án), 102 câu hỏi nhận định đúng sai môn luật đất đai 2013 (có đáp án), Phần 3: Bài tập (2 điểm), Nhận định đúng sai theo Luật đất đai 2003

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay