BÀI TẬP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:42

Trắc nghiệm: Câu 1: quan hệ sau không thuộc điều chỉnh pháp luật kinh doanh quốc tế: a Mua bán hàng hóa thương nhân có trụ sở thương mại nước khác b Gia cơng hàng hóa thương nhân quốc gia khác c Mua sắm công phủ d Hợp đồng thuê tàu chuyến trọng vận chuyển quốc tế đường biển Câu 2: mục đích quan hệ thương mại quốc tế thương nhân gì? a Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng b Thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt c Thỏa mãn nhu cầu phủ d Thỏa mãn nhu cầu lợi nhuận Câu 3: đặc điểm pháp luật kinh doanh quốc tế gì? a Nguồn luật đa dạng phưc tạp b nguồn luật quốc gia ban hành c nguồn luật tổ chức thương mại quốc tế ban hành d tập quán thương mại quốc tế nguồn luật bắt buộc Câu 4: Công ước liên hợp quốc mua bán hàng hóa quốc tế gọi tắt cơng ước viên có hiệu lực bắt buộc quan hệ hàng hóa quốc tế có thương nhân VN tham gia? a Trong trường hợp b Khi thương nhân VN yêu cầu áp dụng c Khi bên đối ngoại yêu cầu áp dụng d Khi bên hợp đồng thỏa thuận áp dụng Câu 5: công ươc Liên Hợp Quốc vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển gọi công ước Hamburg 1978 áp dụng : a Cảng bốc hàng thành viên công ước b Cảng dở hàng thành viên công ước c Vận đơn phát hành từ viên công ước d Các đáp án Nhận định sai: Câu 1: tập quán quốc tế ap dung nguồn luật bắt buộc đương nhiên chủ thể kinh doanh tham giao vào quan hệ kinh doanh quốc tế Câu 2:Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế PICC viện công ước tư pháp quốc tế văn luật quốc tế Câu 3: theo Công ước viên 1980 mua bán hàng hóa quốc tế bên bán ko cần phải bảo quản hàng hóa giao hàng thời gian địa điểm thỏa thuận mà bên mua chịu trách nhiệm Câu 4: Quốc gia chủ thể đặc biệt quan hệ kinh doanh thương mại quốc tế Câu 5: khiếu nại thủ tục bắt buộc đương đưa đơn khởi kiện tòa án trọng tài chưa thực khiếu nại khơng tòa án hay trọng tài giải Giải tình huống: Câu 1: ngày 15/04/2010 Cơng ty X có trụ sở thương mại cộng hòa Pháp fax cho cơng ty Y có trụ sở thương mại TPHCM Việt Nam bảng chào hàng dụng cụ, thiết bị y tế Nội dung chào hàng quy định chi tiết nội dung liên quan đến giao kết hợp đồng mua bán thiết bị y tế quy định thời hạn trả lời chào hàng 15 ngày kể từ ngày 15/04/2010 (hai bên thỏa thuận ap dụng công ước viên 1980 quan hệ hợp đồng này), 02/05/2010 công ty Y fax chấp nhận toàn điều kiện bảng chào hàng ngày 15/04 cho công ty X , nhiên công ty X từ chối giao kết hợp đồng lý chấp nhận chào hàng trễ hạn anh(chị) nhận định việc giao từ chối giao kết hợp đồng công ty X Câu 2: Bên bán vi phạm biện pháp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bị áp dụng biện pháp chế tài theo cơng ước viên 1980 theo luật thương mại năm 2005 Việt Nam Biện pháp chế tài văn có khác nhau? Ngày 23/01/2011 bên bán gọi bên A malaysia , bên mua gọi bên mua Việt Nam kí hợp đồng mua bán gỗ ép Ngoài khoản số lượng, chất lượng, giá cả, toán trả điều khoản thời gian giao hàng quy định thời gian giao hàng thuộc trung tuần tháng 02 năm 2011, bên vi phạm hợp đồng phải chịu phạt 20% giá trị hàng Sau bên ki phụ lục hợp đồng sô 01 ngày 14/02/2011 bên mua mở eoxi quy định thời gian giao hàng chậm ngày 28/02/2011 bên bán giao hàng bên mua nhận hàng Sau thực xong phụ lục số 01 khơng có tranh chấp phát sinh 16/03/2011 hai bên lại kí tiếp phụ lục hợp đồng số 02 có nội dung sơ 01 vào thời điểm thị trường biến động giá hàng hóa giá trị đồng tiền tốn bên B trả tiền ít, bên B đề nghị bên A giảm hàng từ 9,4$ xuống 9.1$ sản phẩm, tốn theo phương thức nhận thu Khơng đồng ý với bên B, bên A gửi đơn kiện B trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam 1) Nếu bạn bên bán (Malaysia-bên kiện) bạn lưu ý vấn đề pháp lý để bảo vệ quyền lợi (thuộc dạng câu hỏi tổng hợp) 2) Nếu bạn bên mua (bên VN-bên bị kiện) bạn lưu ý vấn đề pháp lý để bảo quyền lợi mình.(thuộc dạng cau hỏi tổng hợp) 3) Địa điểm giao hàng thời điểm chuyển rủi ro quy định theo luật thương mại Việt Nam công ươc viên 1980 (xem đối chiếu thời điểm giao hang giao nào? Chuyển rủi ro bên bán sang bên mua nào? ) (ko liên quan câu trên) ... 1: tập quán quốc tế ap dung nguồn luật bắt buộc đương nhiên chủ thể kinh doanh tham giao vào quan hệ kinh doanh quốc tế Câu 2:Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế PICC viện công ước tư pháp quốc. .. quốc tế văn luật quốc tế Câu 3: theo Công ước viên 1980 mua bán hàng hóa quốc tế bên bán ko cần phải bảo quản hàng hóa giao hàng thời gian địa điểm thỏa thuận mà bên mua chịu trách nhiệm Câu 4: Quốc. .. điểm thỏa thuận mà bên mua chịu trách nhiệm Câu 4: Quốc gia chủ thể đặc biệt quan hệ kinh doanh thương mại quốc tế Câu 5: khiếu nại thủ tục bắt buộc đương đưa đơn khởi kiện tòa án trọng tài chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ, BÀI TẬP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay