Bộ luật hàng hải VN 2005

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:14

Bộ luật hàng hải VN 2005 CHƯƠNG V HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN MỤC CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 70 Hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển hợp đồng giao kết người vận chuyển người thuê vận chuyển, theo người vận chuyển thu tiền cước vận chuyển người thuê vận chuyển trả dùng tàu biển để vận chuyển hàng hoá từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng Hàng hố máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng động sản khác, kể động vật sống, công-te-nơ công cụ tương tự người gửi hàng cung cấp để đóng hàng vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Cước vận chuyển tiền công trả cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Điều 71 Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển bao gồm: Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu phần tàu cụ thể mà vào chủng loại, số lượng, kích thước trọng lượng hàng hoá để vận chuyển Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển giao kết theo hình thức bên thoả thuận; Hợp đồng vận chuyển theo chuyến hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu phần tàu cụ thể để vận chuyển hàng hoá theo chuyến Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải giao kết văn Điều 72 Các bên liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Người thuê vận chuyển người tự uỷ quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển với người vận chuyển Trong trường hợp hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển, người thuê vận chuyển gọi người gửi hàng Người vận chuyển người tự uỷ quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển với người thuê vận chuyển Người vận chuyển thực tế người người vận chuyển uỷ thác thực toàn phần việc vận chuyển hàng hoá đường biển Người giao hàng người tự người khác uỷ thác giao hàng cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Người nhận hàng người có quyền nhận hàng theo quy định Điều 89 Điều 110 Bộ luật Điều 73 Chứng từ vận chuyển Chứng từ vận chuyển bao gồm vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển chứng từ vận chuyển khác Vận đơn chứng từ vận chuyển làm chứng việc người vận chuyển nhận hàng hoá với số lượng, chủng loại, tình trạng ghi vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng; chứng sở hữu hàng hoá dùng để định đoạt, nhận hàng chứng hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Vận đơn suốt đường biển vận đơn ghi rõ việc vận chuyển hàng hố hai người vận chuyển đường biển thực Giấy gửi hàng đường biển chứng việc hàng hoá nhận ghi giấy gửi hàng đường biển; chứng hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Giấy gửi hàng đường biển không chuyển nhượng 5 Chứng từ vận chuyển khác chứng từ người vận chuyển người thuê vận chuyển thoả thuận nội dung, giá trị MỤC HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ THEO CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN Điều 74 Thời điểm phát sinh chấm dứt trách nhiệm người vận chuyển Trách nhiệm người vận chuyển phát sinh từ người vận chuyển nhận hàng cảng nhận hàng, trì suốt trình vận chuyển chấm dứt kết thúc việc trả hàng cảng trả hàng Việc nhận hàng tính từ thời điểm người vận chuyển nhận hàng hoá từ người giao hàng, quan nhà nước có thẩm quyền bên thứ ba theo quy định pháp luật theo quy định cảng nhận hàng Việc trả hàng kết thúc trường hợp sau đây: a) Người vận chuyển hoàn thành việc trả hàng cho người nhận hàng; trường hợp người nhận hàng khơng trực tiếp nhận hàng từ người vận chuyển cách trả hàng theo yêu cầu người nhận hàng phù hợp với hợp đồng, pháp luật tập quán thương mại áp dụng cảng trả hàng; b) Người vận chuyển hoàn thành việc trả hàng cho quan nhà nước có thẩm quyền cho bên thứ ba theo quy định pháp luật quy định cảng trả hàng Các bên tham gia hợp đồng vận chuyển có quyền thoả thuận việc giảm trách nhiệm người vận chuyển trường hợp sau đây: a) Khoảng thời gian từ nhận hàng đến trước bốc hàng lên tàu biển khoảng thời gian từ kết thúc dỡ hàng đến trả xong hàng; b) Vận chuyển động vật sống; c) Vận chuyển hàng hoá boong Điều 75 Nghĩa vụ người vận chuyển Người vận chuyển phải mẫn cán để trước bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả biển, có thuyền thích hợp, cung ứng đầy đủ trang thiết bị vật phẩm dự trữ; hầm hàng, hầm lạnh khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hố có đủ điều kiện nhận, vận chuyển bảo quản hàng hố phù hợp với tính chất hàng hoá Người vận chuyển chịu trách nhiệm việc bốc hàng, dỡ hàng cẩn thận thích hợp, chăm sóc chu đáo hàng hố q trình vận chuyển Người vận chuyển phải thông báo thời gian hợp lý cho người giao hàng biết trước nơi bốc hàng lên tàu biển, thời điểm mà tàu sẵn sàng nhận hàng thời hạn tập kết hàng hố Việc thơng báo khơng áp dụng tàu chuyên tuyến, trừ trường hợp lịch tàu có thay đổi Điều 76 Hàng hoá chở boong Hàng hố chở boong có thoả thuận người vận chuyển với người giao hàng theo tập quán thương mại phải ghi rõ chứng từ vận chuyển Điều 77 Trách nhiệm người vận chuyển, người vận chuyển thực tế người làm công, đại lý Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm tồn q trình vận chuyển theo quy định Mục toàn phần việc vận chuyển giao cho người vận chuyển thực tế thực Đối với phần vận chuyển người vận chuyển thực tế thực hiện, người vận chuyển phải chịu trách nhiệm hành vi người vận chuyển thực tế người làm công, đại lý người vận chuyển thực tế đảm nhiệm phạm vi công việc giao Người vận chuyển thực tế, người làm công đại lý người vận chuyển thực tế có quyền hưởng quyền liên quan đến trách nhiệm người vận chuyển quy định Chương thời gian hàng hoá thuộc kiểm soát họ thời gian người tham gia thực hoạt động quy định hợp đồng vận chuyển hàng hoá Các thoả thuận đặc biệt mà theo người vận chuyển đảm nhận nghĩa vụ khơng quy định Chương từ bỏ quyền hưởng Bộ luật quy định có hiệu lực người vận chuyển thực tế người vận chuyển thực tế đồng ý văn Dù người vận chuyển thực tế đồng ý khơng đồng ý người vận chuyển bị ràng buộc nghĩa vụ phát sinh từ thoả thuận đặc biệt 4 Trong trường hợp người vận chuyển người vận chuyển thực tế liên đới chịu trách nhiệm xác định theo mức độ trách nhiệm bên Tổng số tiền bồi thường người vận chuyển, người vận chuyển thực tế người làm công, đại lý họ phải trả khơng vượt q tồn giới hạn trách nhiệm quy định Mục Điều 78 Miễn trách nhiệm người vận chuyển Người vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường mát, hư hỏng hàng hố việc tàu biển khơng đủ khả biển, thực đầy đủ nghĩa vụ quy định khoản Điều 75 Bộ luật Trong trường hợp này, người vận chuyển có nghĩa vụ chứng minh thực nhiệm vụ cách mẫn cán Người vận chuyển miễn hồn tồn trách nhiệm, tổn thất hàng hố xảy trường hợp sau đây: a) Lỗi thuyền trưởng, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải người làm công người vận chuyển việc điều khiển quản trị tàu; b) Hoả hoạn không người vận chuyển gây ra; c) Thảm họa tai nạn hàng hải biển, vùng nước cảng biển mà tàu biển phép hoạt động; d) Thiên tai; đ) Chiến tranh; e) Hành động xâm phạm trật tự an tồn cơng cộng mà thân người vận chuyển khơng gây ra; g) Hành động bắt giữ người dân cưỡng chế Toà án quan nhà nước có thẩm quyền khác; h) Hạn chế phòng dịch; i) Hành động sơ suất người giao hàng, chủ sở hữu hàng, đại lý đại diện họ; k) Đình cơng hành động tương tự khác người lao động ngun nhân làm đình trệ hồn tồn phần công việc; l) Bạo động gây rối; m) Hành động cứu người cứu tài sản biển; n) Hao hụt khối lượng, trọng lượng mát, hư hỏng khác hàng hoá xảy chất lượng, khuyết tật ẩn tỳ khuyết tật khác hàng hố; o) Hàng hố khơng đóng gói quy cách; p) Hàng hố khơng đánh dấu ký, mã hiệu quy cách không phù hợp; q) Khuyết tật ẩn tỳ tàu biển mà người có trách nhiệm khơng phát được, thực nhiệm vụ cách mẫn cán; r) Bất kỳ nguyên nhân khác xảy mà người vận chuyển khơng có lỗi khơng cố ý gây tổn thất người làm công, đại lý người vận chuyển có lỗi gây Trong trường hợp có người hưởng quyền miễn hồn toàn trách nhiệm người vận chuyển theo quy định pháp luật theo thoả thuận ghi hợp đồng người phải chứng minh người vận chuyển khơng có lỗi, khơng cố ý người làm công, đại lý người vận chuyển khơng có lỗi khơng cố ý gây mát, hư hỏng hàng hoá Chậm trả hàng việc hàng hố khơng trả khoảng thời gian thoả thuận theo hợp đồng khoảng thời gian hợp lý cần thiết mà người vận chuyển mẫn cán trả hàng trường hợp khơng có thoả thuận Người vận chuyển khơng phải chịu trách nhiệm việc chậm trả hàng trường hợp sau đây: a) Đi chệch tuyến đường có chấp thuận người gửi hàng; b) Nguyên nhân bất khả kháng; c) Phải cứu người trợ giúp tàu khác gặp nguy hiểm tính mạng người tàu bị đe dọa; d) Cần thời gian để cấp cứu cho thuyền viên người tàu Điều 79 Giới hạn trách nhiệm người vận chuyển Trong trường hợp chủng loại, giá trị hàng hố khơng người gửi hàng, người giao hàng khai báo trước bốc hàng không ghi rõ vận đơn, giấy gửi hàng đường biển chứng từ vận chuyển khác người vận chuyển có nghĩa vụ bồi thường mát, hư hỏng hàng hoá tổn thất khác liên quan đến hàng hoá giới hạn tối đa tương đương với 666,67 đơn vị tính tốn cho kiện cho đơn vị hàng hoá đơn vị tính tốn cho kilơgam trọng lượng bì số hàng hố bị mát, hư hỏng tuỳ theo giá trị hàng hố Đơn vị tính tốn quy định Bộ luật đơn vị tiền tệ Quỹ tiền tệ quốc tế xác định quy ước Quyền rút vốn đặc biệt Tiền bồi thường chuyển đổi thành tiền Việt Nam theo tỷ giá thời điểm toán bồi thường Khi công-te-nơ công cụ tương tự dùng để đóng hàng hố kiện đơn vị hàng hố ghi chứng từ vận chuyển, đóng vào công cụ coi kiện đơn vị hàng hoá quy định khoản Điều Trường hợp chứng từ vận chuyển không ghi rõ số kiện đơn vị hàng hố cơng-te-nơ cơng cụ xem kiện đơn vị hàng hoá Trong trường hợp chủng loại giá trị hàng hoá người giao hàng khai báo trước bốc hàng người vận chuyển chấp nhận, ghi vào chứng từ vận chuyển người vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường mát, hư hỏng hàng hố sở giá trị theo nguyên tắc sau đây: a) Đối với hàng hoá bị mát bồi thường giá trị khai báo; b) Đối với hàng hoá bị hư hỏng bồi thường mức chênh lệch giá trị khai báo giá trị lại hàng hố Giá trị lại hàng hố xác định sở giá thị trường thời điểm địa điểm dỡ hàng lẽ phải dỡ hàng; khơng xác định vào giá thị trường thời điểm địa điểm bốc hàng cộng thêm chi phí vận chuyển đến cảng trả hàng Trách nhiệm người vận chuyển việc chậm trả hàng giới hạn số tiền 2,5 lần tiền cước số hàng trả chậm, không vượt tổng số cước phải trả theo hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển Điều 80 Mất quyền giới hạn trách nhiệm người vận chuyển Người vận chuyển quyền giới hạn trách nhiệm người vận chuyển quy định Điều 79 Bộ luật người khiếu nại chứng minh mát, hư hỏng hàng hoá hậu người vận chuyển có hành vi cố ý gây mát, hư hỏng, chậm trả hàng cẩu thả biết việc mát, hư hỏng chậm trả hàng xảy Người làm cơng, đại lý người vận chuyển thực với chủ định gây mát, hư hỏng hàng hoá, chậm trả hàng cẩu thả biết việc mát, hư hỏng chậm trả hàng xảy không giới hạn trách nhiệm quy định Mục Điều 81 Nghĩa vụ người gửi hàng người giao hàng Người gửi hàng phải bảo đảm hàng hố đóng gói đánh dấu ký, mã hiệu theo quy định Người vận chuyển có quyền từ chối bốc lên tàu biển hàng hố khơng bảo đảm tiêu chuẩn đóng gói cần thiết Người gửi hàng phải cung cấp thời gian thích hợp cho người vận chuyển tài liệu dẫn cần thiết hàng hoá dễ nổ, dễ cháy loại hàng hoá nguy hiểm khác loại hàng hố cần phải có biện pháp đặc biệt bốc hàng, vận chuyển, bảo quản dỡ hàng Người gửi hàng phải bồi thường tổn thất phát sinh việc cung cấp chậm trễ, thiếu xác khơng hợp lệ tài liệu dẫn cần thiết Người gửi hàng người giao hàng dù cố ý vô ý phải chịu trách nhiệm người vận chuyển, hành khách, thuyền viên chủ hàng khác tổn thất phát sinh khai báo hàng hố khơng xác khơng thật, người vận chuyển chứng minh người gửi hàng người giao hàng có lỗi gây tổn thất Điều 82 Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm Người vận chuyển có quyền dỡ hàng hố khỏi tàu biển, huỷ bỏ làm khả gây hại hàng hoá dễ nổ, dễ cháy hàng hoá nguy hiểm khác mà bồi thường thu đủ cước, số hàng hố khai báo sai người vận chuyển không thông báo trước nhận biết đặc tính nguy hiểm hàng hố bốc hàng theo hiểu biết nghiệp vụ thông thường Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm tổn thất phát sinh Trong trường hợp người vận chuyển nhận bốc lên tàu biển hàng hoá nguy hiểm, thông báo trước nhận biết tính chất nguy hiểm hàng hố theo hiểu biết nghiệp vụ thông thường thực biện pháp bảo quản theo quy định, hàng hố đe dọa an tồn tàu, người hàng hố tàu người vận chuyển có quyền xử lý theo quy định khoản Điều Trong trường hợp này, người vận chuyển chịu trách nhiệm tổn thất phát sinh theo nguyên tắc tổn thất chung thu cước cự ly Cước cự ly cước vận chuyển tính sở tỷ lệ quãng đường mà hàng hoá vận chuyển thực tế so với toàn quãng đường vận chuyển thoả thuận hợp đồng, sở tỷ lệ đầu tư chi phí, thời gian, rủi ro khó khăn thơng thường liên quan đến qng đường vận chuyển thực so với quãng đường vận chuyển lại Điều 83 Miễn trách nhiệm người gửi hàng Người gửi hàng miễn trách nhiệm bồi thường mát, hư hỏng xảy người vận chuyển tàu biển, chứng minh người làm cơng, đại lý khơng có lỗi gây tổn thất Điều 84 Thanh toán cước vận chuyển Khi nhận hàng, người nhận hàng phải toán cho người vận chuyển cước vận chuyển chi phí khác ghi chứng từ vận chuyển, khoản tiền chưa tốn trước Người vận chuyển có quyền từ chối trả hàng có quyền lưu giữ hàng, người gửi hàng người nhận hàng chưa toán đủ khoản nợ chưa nhận bảo đảm thoả đáng Các khoản nợ bao gồm cước vận chuyển, chi phí khác theo quy định khoản Điều chi phí đóng góp vào tổn thất chung, tiền cơng cứu hộ phân bổ cho hàng hố Các khoản nợ khơng trả hạn tính lãi theo lãi suất áp dụng ngân hàng giao dịch liên quan Điều 85 Cước vận chuyển trường hợp hàng hoá bị thiệt hại Trong trường hợp hàng hoá bị thiệt hại có tai nạn tàu biển hành trình dù với nguyên nhân miễn cước vận chuyển; thu hồn trả lại Trong trường hợp hàng hố cứu hồn trả lại người vận chuyển thu cước cự ly, người có quyền lợi liên quan đến hàng hố khơng thu lợi ích từ qng đường mà hàng hố tàu biển vận chuyển Trường hợp hàng hoá hư hỏng hao hụt đặc tính riêng hàng hoá động vật sống mà bị chết vận chuyển người vận chuyển có quyền thu đủ cước vận chuyển Điều 86 Ký phát vận đơn Theo yêu cầu người giao hàng, người vận chuyển có nghĩa vụ ký phát cho người giao hàng vận đơn Vận đơn ký phát dạng sau đây: a) Ghi rõ tên người nhận hàng, gọi vận đơn đích danh; b) Ghi rõ tên người giao hàng tên người người giao hàng định phát lệnh trả hàng, gọi vận đơn theo lệnh; c) Không ghi rõ tên người nhận hàng người phát lệnh trả hàng, gọi vận đơn vô danh Trường hợp vận đơn theo lệnh không ghi rõ tên người phát lệnh trả hàng người giao hàng coi người có quyền Điều 87 Nội dung vận đơn Vận đơn bao gồm nội dung sau đây: a) Tên trụ sở người vận chuyển; b) Tên người gửi hàng; c) Tên người nhận hàng ghi rõ vận đơn ký phát dạng vận đơn theo lệnh vận đơn vô danh; d) Tên tàu biển; đ) Mô tả chủng loại, kích thước, thể tích, số lượng đơn vị, trọng lượng giá trị hàng hoá, xét thấy cần thiết; e) Mơ tả tình trạng bên ngồi bao bì hàng hố; g) Ký, mã hiệu đặc điểm nhận biết hàng hoá mà người giao hàng thông báo văn trước bốc hàng lên tàu biển đánh dấu đơn vị hàng hố bao bì; h) Cước vận chuyển khoản thu khác người vận chuyển; phương thức toán; i) Nơi bốc hàng cảng nhận hàng; k) Cảng trả hàng dẫn thời gian, địa điểm định cảng trả hàng; l) Số vận đơn gốc ký phát cho người giao hàng; m) Thời điểm địa điểm ký phát vận đơn; n) Chữ ký người vận chuyển thuyền trưởng đại diện khác có thẩm quyền người vận chuyển Trong vận đơn, thiếu nội dung quy định khoản phù hợp với quy định Điều 73 Bộ luật khơng ảnh hưởng đến giá trị pháp lý vận đơn Trường hợp tên người vận chuyển khơng xác định cụ thể vận đơn chủ tàu coi người vận chuyển Trường hợp vận đơn lập theo quy định khoản Điều ghi khơng xác khơng thật người vận chuyển chủ tàu chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh sau quyền u cầu người vận chuyển bồi hồn Điều 88 Ghi vận đơn Người vận chuyển có quyền ghi vận đơn nhận xét có nghi vấn tình trạng bên ngồi bao bì hàng hố Người vận chuyển có quyền từ chối ghi vận đơn mơ tả hàng hố, có đủ nghi ngờ tính xác lời khai báo người gửi hàng, người giao hàng thời điểm bốc hàng khơng có điều kiện xác minh Người vận chuyển có quyền từ chối ghi vận đơn ký, mã hiệu hàng hoá, chúng chưa đánh dấu rõ ràng kiện hàng bao bì, bảo đảm dễ nhận thấy chuyến kết thúc Trường hợp hàng hố đóng gói trước giao cho người vận chuyển người vận chuyển có quyền ghi vào vận đơn khơng biết rõ nội dung bên Người vận chuyển không chịu trách nhiệm bồi thường mát, hư hỏng hàng hoá tổn thất liên quan đến hàng hoá trường hợp, người gửi hàng, người giao hàng cố tình khai gian chủng loại, giá trị hàng hố bốc hàng khai báo ghi nhận vào vận đơn Điều 89 Chuyển nhượng vận đơn Vận đơn theo lệnh chuyển nhượng cách ký hậu vận đơn Người ký hậu cuối có quyền phát lệnh trả hàng vận đơn theo lệnh người nhận hàng hợp pháp Vận đơn vô danh chuyển nhượng cách người vận chuyển trao vận đơn vơ danh cho người chuyển nhượng Người xuất trình vận đơn vơ danh người nhận hàng hợp pháp Vận đơn đích danh khơng chuyển nhượng Người có tên vận đơn đích danh người nhận hàng hợp pháp Điều 90 Thay vận đơn chứng từ vận chuyển khác Người giao hàng thoả thuận với người vận chuyển việc thay vận đơn giấy gửi hàng đường biển chứng từ vận chuyển khác thoả thuận nội dung, giá trị chứng từ theo tập quán hàng hải quốc tế Điều 91 Áp dụng vận đơn suốt đường biển Các quy định Bộ luật vận đơn áp dụng vận đơn suốt đường biển người vận chuyển ký phát, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Điều 92 Quyền định đoạt hàng hoá người gửi hàng Người gửi hàng có quyền định đoạt hàng hoá hàng trả cho người nhận hàng hợp pháp, chưa giao quyền cho người khác; có quyền yêu cầu dỡ hàng trước tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng cảng trả hàng sau chuyến bắt đầu với điều kiện phải bồi thường tổn thất chi phí liên quan Người vận chuyển có nghĩa vụ thực yêu cầu người gửi hàng sau thu lại toàn số vận đơn gốc ký phát Các quyền quy định khoản Điều không áp dụng, việc thực gây chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi, trừ trường hợp người vận chuyển đồng ý Điều 93 Nghĩa vụ trả hàng Khi tàu biển đến cảng trả hàng, người vận chuyển có nghĩa vụ trả hàng cho người nhận hàng hợp pháp có vận đơn gốc, giấy gửi hàng đường biển chứng từ vận chuyển khác có giá trị để nhận hàng quy định Điều 89 Bộ luật Sau hàng hoá trả, chứng từ vận chuyển lại khơng giá trị để nhận hàng Điều 94 Xử lý hàng hố bị lưu giữ Người nhận hàng khơng đến nhận, từ chối nhận hàng trì hỗn việc nhận hàng người vận chuyển có quyền dỡ hàng gửi vào nơi an tồn, thích hợp thơng báo cho người gửi hàng biết Mọi chi phí tổn thất phát sinh người nhận hàng chịu trách nhiệm chi trả Người vận chuyển có quyền thực theo quy định khoản Điều này, có nhiều người xuất trình vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển chứng từ vận chuyển khác có giá trị để nhận hàng Việc bồi thường tổn thất lưu tàu để dỡ hàng gửi hàng quy định khoản Điều giải tương tự trường hợp lưu tàu để bốc hàng Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, khơng có người nhận số hàng gửi người nhận hàng khơng tốn hết khoản nợ khơng đưa bảo đảm cần thiết người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng để trừ nợ; hàng hoá mau hỏng việc gửi tốn so với giá trị thực tế hàng hố người vận chuyển có quyền bán đấu giá trước thời hạn Người vận chuyển có nghĩa vụ thơng báo cho người gửi hàng biết trường hợp quy định khoản 1, Điều dự định bán hàng để trừ nợ theo quy định khoản Việc xử lý hàng hoá người vận chuyển lưu giữ cảng biển Việt Nam quy định Điều thực theo quy định Chính phủ Điều 95 Tiền bán đấu giá hàng hoá Sau khấu trừ khoản nợ người nhận hàng, chi phí liên quan đến việc gửi bán đấu giá hàng hoá quy định Điều 94 Bộ luật này, số tiền thừa phải gửi vào ngân hàng để trả lại cho người có quyền nhận số tiền Trường hợp tiền bán hàng khơng đủ để toán khoản tiền quy định khoản Điều người vận chuyển có quyền tiếp tục yêu cầu người có liên quan phải trả đủ Trong thời hạn trăm tám mươi ngày, kể từ ngày bán đấu giá hàng hoá mà khơng có người u cầu nhận lại số tiền thừa số tiền sung cơng quỹ nhà nước Điều 96 Giám định thông báo mát, hư hỏng hàng hoá chậm trả hàng Người nhận hàng trước nhận hàng cảng trả hàng người vận chuyển trước giao hàng cảng trả hàng yêu cầu quan giám định tiến hành giám định hàng hoá Bên yêu cầu giám định có nghĩa vụ tốn chi phí giám định có quyền truy đòi chi phí từ bên gây thiệt hại Hàng hoá coi trả đủ ghi vận đơn, giấy gửi hàng đường biển chứng từ vận chuyển khác, người nhận hàng không thông báo văn cho người vận chuyển mát, hư hỏng hàng hoá chậm ba ngày, kể từ ngày nhận hàng, phát thiệt hại từ bên ngồi; hàng hố giám định quy định khoản Điều khơng cần thông báo văn Mọi thoả thuận trái với quy định khoản khơng có giá trị Người nhận hàng có quyền thơng báo hàng, khơng nhận hàng vòng sáu mươi ngày, kể từ ngày hàng hoá lẽ phải giao theo thoả thuận hợp đồng Người vận chuyển bồi thường tổn thất phát sinh việc chậm trả hàng, trừ trường hợp thông báo việc chậm trả hàng văn gửi tới người vận chuyển vòng sáu mươi ngày, kể từ ngày hàng hoá lẽ giao theo thoả thuận hợp đồng Điều 97 Thời hiệu khởi kiện hư hỏng, mát hàng hoá Thời hiệu khởi kiện hư hỏng, mát hàng hoá vận chuyển theo chứng từ vận chuyển năm, kể từ ngày trả hàng lẽ phải trả hàng cho người nhận hàng MỤC HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THEO CHUYẾN Điều 98 Sử dụng tàu biển hợp đồng vận chuyển theo chuyến Người vận chuyển có nghĩa vụ dùng tàu biển định hợp đồng để vận chuyển hàng hoá, trừ trường hợp người thuê vận chuyển đồng ý cho người vận chuyển thay tàu biển định tàu khác Điều 99 Chuyển giao quyền hợp đồng vận chuyển theo chuyến Người thuê vận chuyển chuyển giao quyền theo hợp đồng cho người thứ ba mà không cần người vận chuyển đồng ý, phải chịu trách nhiệm việc thực hợp đồng giao kết Điều 100 Ký phát vận đơn hợp đồng vận chuyển theo chuyến Trường hợp vận đơn ký phát theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến người giữ vận đơn khơng phải người th vận chuyển quyền nghĩa vụ người vận chuyển người giữ vận đơn điều chỉnh điều khoản vận đơn; điều khoản hợp đồng vận chuyển theo chuyến đưa vào vận đơn điều khoản áp dụng Điều 101 Cảng nhận hàng nơi bốc hàng Người vận chuyển có nghĩa vụ đưa tàu biển đến cảng nhận hàng trạng thái sẵn sàng để nhận hàng thời điểm địa điểm; lưu tàu biển nơi bốc hàng theo điều kiện thoả thuận hợp đồng vận chuyển hàng hoá Người vận chuyển đưa tàu biển đến nơi bốc hàng người thuê vận chuyển định Nơi bốc hàng phải an tồn, khơng gây trở ngại cho việc tàu biển vào, ra, chờ đợi với hàng hoá Trong trường hợp có nhiều người th vận chuyển mà họ khơng thoả thuận nơi bốc hàng người thuê vận chuyển không định rõ nơi bốc hàng người vận chuyển đưa tàu biển đến địa điểm coi nơi bốc hàng theo tập quán địa phương Trường hợp hợp đồng khơng có thoả thuận cụ thể nơi bốc hàng cảng nhận hàng người vận chuyển đưa tàu biển đến địa điểm coi nơi bốc hàng theo tập quán địa phương Người thuê vận chuyển yêu cầu người vận chuyển thay đổi nơi bốc hàng, nơi bốc hàng ghi rõ hợp đồng Người thuê vận chuyển phải toán đầy đủ chi phí liên quan đến việc thực yêu cầu Điều 102 Thời hạn bốc hàng Thời hạn bốc hàng bên thoả thuận hợp đồng, khơng có thoả thuận áp dụng tập quán địa phương Thời gian gián đoạn người thuê vận chuyển gây ra, thời gian thay đổi nơi bốc hàng theo yêu cầu người thuê vận chuyển tính vào thời hạn bốc hàng Thời gian gián đoạn người vận chuyển gây ra, nguyên nhân bất khả kháng, điều kiện thời tiết làm ảnh hưởng đến việc bốc hàng kỹ thuật gây nguy hiểm cho việc bốc hàng khơng tính vào thời hạn bốc hàng Người thuê vận chuyển thoả thuận với người vận chuyển chế độ thưởng cho việc bốc hàng xong trước thời hạn phạt việc bốc hàng thời hạn bốc hàng thoả thuận Điều 103 Thời hạn dôi nhật Các bên tham gia hợp đồng thoả thuận hợp đồng thời gian cho phép kéo dài thời hạn bốc hàng quy định Điều 102 Bộ luật (sau gọi thời hạn dôi nhật) Trường hợp hợp đồng khơng quy định cụ thể số ngày, thời hạn dôi nhật bên liên quan xác định theo tập quán địa phương Tiền toán thời hạn dôi nhật bên thoả thuận hợp đồng; trường hợp khơng có thoả thuận xác định theo tập quán địa phương Trường hợp tập qn địa phương khơng có khoản tiền xác định sở tổng chi phí thực tế để trì tàu biển thuyền thời hạn dôi nhật Thời gian tàu biển phải lưu lại cảng nhận hàng sau thời hạn bốc hàng thời hạn dôi nhật người thuê vận chuyển gây gọi thời gian lưu tàu Người vận chuyển có quyền đòi bồi thường thiệt hại phát sinh lưu tàu Điều 104 Thông báo sẵn sàng Người vận chuyển có nghĩa vụ thơng báo văn cho người thuê vận chuyển việc tàu biển đến cảng nhận hàng sẵn sàng để nhận hàng (sau gọi Thông báo sẵn sàng) Ngày, có hiệu lực Thơng báo sẵn sàng bên thoả thuận hợp đồng, trường hợp khơng có thoả thuận xác định theo tập quán địa phương Người vận chuyển phải bồi thường thiệt hại phát sinh nội dung Thông báo sẵn sàng không với thật thời điểm người thuê vận chuyển nhận văn Điều 105 Thay hàng hoá Người thuê vận chuyển có quyền thay hàng hố ghi hợp đồng vận chuyển hàng hoá loại hàng hoá khác có tính chất tương đương, khơng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người vận chuyển người thuê vận chuyển khác Giá cước vận chuyển loại hàng hố thay khơng thấp giá cước thoả thuận loại hàng hoá bị thay Điều 106 Bốc hàng xếp hàng tàu biển Hàng hoá phải xếp tàu biển theo Sơ đồ hàng hoá thuyền trưởng định Việc xếp hàng hoá boong phải người thuê vận chuyển đồng ý văn Người vận chuyển có nghĩa vụ chăm sóc chu đáo việc bốc hàng, xếp, chằng buộc ngăn cách hàng hoá tàu biển Các chi phí liên quan hai bên thoả thuận hợp đồng Điều 107 Tàu rời cảng nhận hàng Người vận chuyển có quyền cho tàu biển rời cảng nhận hàng sau thời hạn bốc hàng thời hạn dôi nhật hợp đồng vận chuyển theo chuyến kết thúc, tồn hàng hố phần hàng hoá thuê vận chuyển chưa bốc lên tàu biển nguyên nhân thuộc người thuê vận chuyển Trong trường hợp này, người vận chuyển thu đủ tiền cước vận chuyển, kể tiền cước số hàng hoá chưa bốc lên tàu biển; cước thu số hàng hoá gọi cước khống Trường hợp cho thuê nguyên tàu biển, người vận chuyển có quyền thu đủ tiền cước, phải thực yêu cầu sau người thuê vận chuyển: a) Cho tàu biển khởi hành trước thời hạn; b) Bốc lên tàu biển số hàng hoá tập kết nơi bốc hàng, thời hạn dôi nhật kết thúc, việc bốc số hàng hố làm lưu tàu thời hạn không mười bốn ngày hưởng quyền lợi quy định khoản Điều 103 Bộ luật Trong trường hợp cho thuê phần tàu biển, người vận chuyển có quyền thu đủ cước từ chối bốc lên tàu số hàng >hoá đưa đến sau thời hạn bốc hàng sau thời hạn dôi nhật thoả thuận nguyên nhân thuộc người thuê vận chuyển Điều 108 Tuyến đường thời gian vận chuyển Người vận chuyển phải thực việc vận chuyển hàng hoá thời gian hợp lý, theo tuyến đường quy định hợp đồng theo tuyến đường thường lệ, hợp đồng khơng có thoả thuận khác Người vận chuyển không bị coi vi phạm hợp đồng, tàu biển phải chệch tuyến đường để cứu người gặp nạn biển lý đáng khác Người vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất hàng hoá phát sinh tàu biển phải chệch tuyến đường trường hợp Điều 109 Cảng thay Khi tàu biển không vào cảng trả hàng nguyên nhân khơng thể vượt qua khơng có khả chờ đợi để vào cảng trả hàng sau thời gian hợp lý người vận chuyển phép đưa tàu biển vào cảng thay an toàn gần phải thông báo cho người thuê vận chuyển biết để xin thị Trường hợp cho thuê nguyên tàu biển tuỳ theo điều kiện cụ thể, thuyền trưởng phải xin thị cảng thay hành động theo thị người thuê vận chuyển; khơng có khả thực thị người thuê vận chuyển sau thời gian chờ đợi hợp lý mà không nhận thị người thuê vận chuyển thuyền trưởng dỡ hàng khỏi tàu biển vận chuyển hàng quay lại cảng nhận hàng, tuỳ theo suy xét mình, cho quyền lợi người thuê vận chuyển bảo vệ đáng Người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển cước cự ly chi phí liên quan Trường hợp cho thuê phần tàu biển thuyền trưởng có quyền hành động quy định khoản Điều này, sau năm ngày kể từ ngày xin thị mà không nhận thị người thuê vận chuyển khơng có khả thực thị Người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển đủ cước chi phí liên quan Điều 110 Dỡ hàng trả hàng Việc dỡ hàng thuyền trưởng định Người vận chuyển có nghĩa vụ chăm sóc chu đáo việc dỡ hàng Người thuê vận chuyển có quyền định đoạt hàng hố hàng trả cho người nhận hàng hợp pháp, chưa giao quyền cho người khác; có quyền yêu cầu dỡ hàng trước tàu biển bắt đầu chuyến đi, thay đổi người nhận hàng cảng trả hàng sau chuyến bắt đầu với điều kiện phải bồi thường tổn thất chi phí liên quan 3 Các quyền quy định khoản Điều không áp dụng, việc thực gây chậm trễ đáng kể cho việc bắt đầu chuyến đi, trừ trường hợp người vận chuyển đồng ý Điều 111 Cước vận chuyển Trường hợp hàng hoá bốc lên tàu biển vượt khối lượng thoả thuận hợp đồng người vận chuyển có quyền thu tiền cước vận chuyển theo giá cước thoả thuận số hàng hố Trường hợp hàng hoá bốc lậu lên tàu biển người vận chuyển có quyền thu gấp đơi tiền cước vận chuyển từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng bồi thường tổn thất phát sinh việc xếp số hàng hố bốc lậu tàu Người vận chuyển có quyền dỡ số hàng hố bốc lậu cảng nào, xét thấy cần thiết Khi nhận hàng, người nhận hàng phải toán cho người vận chuyển tiền cước vận chuyển, tiền bồi thường lưu tàu chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hố, khoản tiền chưa tốn trước Điều 112 Thanh toán cước vận chuyển, lưu kho xử lý tiền bán đấu giá hàng hoá Các quy định toán cước vận chuyển, xử lý hàng hoá bị lưu giữ, tiền bán đấu giá hàng hoá điều 84, 85, 94 95 Bộ luật áp dụng tương tự việc vận chuyển hàng hoá theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến Điều 113 Quyền chấm dứt hợp đồng người thuê vận chuyển Người thuê vận chuyển có quyền chấm dứt hợp đồng trường hợp sau đây: a) Người vận chuyển không đưa tàu biển đến nơi bốc hàng thời điểm thoả thuận, chậm trễ việc bốc hàng bắt đầu chuyến đi; trường hợp này, người thuê vận chuyển có quyền yêu cầu bồi thường tổn thất phát sinh; b) Khi hàng xếp xong mà chưa bắt đầu chuyến tàu biển thực chuyến đi, người thuê vận chuyển có quyền yêu cầu dỡ hàng phải trả đủ tiền cước vận chuyển, chi phí liên quan cho người vận chuyển Người vận chuyển có quyền từ chối, không thực yêu cầu dỡ hàng người thuê vận chuyển quy định điểm b khoản Điều này, xét thấy việc làm chậm trễ chuyến ảnh hưởng đến quyền lợi người liên quan phải thay đổi lịch trình định Trường hợp thuê nguyên tàu biển, người thuê vận chuyển có quyền chấm dứt hợp đồng trước tàu biển bắt đầu chuyến đi, phải bồi thường chi phí liên quan, tuỳ theo thời điểm chấm dứt hợp đồng, người thuê vận chuyển phải trả tiền cước theo nguyên tắc sau đây: a) Trả nửa tiền cước vận chuyển, chấm dứt hợp đồng trước tính thời hạn bốc hàng; b) Trả đủ tiền cước vận chuyển, chấm dứt hợp đồng sau tính thời hạn bốc hàng chấm dứt hợp đồng sau tính thời hạn dơi nhật, hợp đồng giao kết cho chuyến; c) Trả đủ tiền cước vận chuyển chuyến mà người thuê vận chuyển chấm dứt hợp đồng trước bắt đầu chuyến cộng thêm nửa tiền cước vận chuyển tất chuyến tiếp theo, hợp đồng giao kết cho nhiều chuyến Trường hợp người thuê vận chuyển chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều người vận chuyển có nghĩa vụ lưu tàu nơi bốc hàng hàng hoá dỡ xong, việc vượt thời hạn bốc hàng thời hạn dôi nhật Trường hợp thuê phần tàu biển người th vận chuyển có quyền chấm dứt hợp đồng phải bồi thường chi phí liên quan, tuỳ theo thời điểm chấm dứt hợp đồng, người thuê vận chuyển phải trả tiền cước vận chuyển theo nguyên tắc sau đây: a) Trả nửa tiền cước vận chuyển, chấm dứt hợp đồng sau thời hạn tập kết hàng hoá thoả thuận; b) Trả đủ tiền cước vận chuyển, chấm dứt hợp đồng tàu biển thực chuyến Điều 114 Quyền chấm dứt hợp đồng người vận chuyển Người vận chuyển có quyền chấm dứt hợp đồng trước bắt đầu chuyến đi, số hàng hoá bốc lên tàu biển chưa đủ theo hợp đồng tổng giá trị số hàng hố khơng đủ để bảo đảm cho tiền cước vận chuyển chi phí liên quan mà người vận chuyển cho hàng hoá, trừ trường hợp người thuê vận chuyển trả đủ tiền cước vận chuyển có bảo đảm cần thiết Người thuê vận chuyển phải trả chi phí liên quan đến việc dỡ hàng nửa tiền cước vận chuyển thoả thuận Điều 115 Chấm dứt hợp đồng bồi thường Các bên tham gia hợp đồng có quyền chấm dứt hợp đồng mà khơng phải bồi thường, trước tàu biển bắt đầu rời khỏi nơi bốc hàng xảy kiện sau đây: a) Chiến tranh đe dọa an toàn tàu biển hàng hoá; cảng nhận hàng cảng trả hàng công bố bị phong toả; b) Tàu biển bị bắt giữ tạm giữ theo định quan nhà nước có thẩm quyền mà khơng lỗi bên tham gia hợp đồng; c) Tàu biển bị Nhà nước trưng dụng; d) Có lệnh cấm vận chuyển hàng hoá khỏi cảng nhận hàng vào cảng trả hàng Bên chấm dứt hợp đồng trường hợp quy định khoản Điều phải chịu chi phí dỡ hàng Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng, kiện quy định khoản Điều xảy tàu biển hành trình; trường hợp này, người thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả tiền cước cự ly chi phí dỡ hàng Điều 116 Hợp đồng đương nhiên chấm dứt Hợp đồng đương nhiên bị chấm dứt, không bên phải bồi thường thiệt hại, sau hợp đồng giao kết trước tàu biển rời khỏi nơi bốc hàng mà khơng bên có lỗi trường hợp sau đây: a) Tàu biển định hợp đồng bị chìm đắm, tích, bị cưỡng đoạt; b) Hàng hoá ghi hợp đồng bị mất; c) Tàu biển định hợp đồng coi hư hỏng sửa chữa việc sửa chữa không kinh tế Trong trường hợp tàu biển hành trình mà xảy trường hợp quy định khoản Điều người vận chuyển có quyền thu cước cự ly; có tàu biển bị tổn thất mà hàng hố cứu hồn trả người vận chuyển có quyền thu cước cự ly số hàng hố Điều 117 Bảo quản hàng hố chấm dứt hợp đồng Khi hợp đồng chấm dứt theo quy định Mục người vận chuyển phải có nghĩa vụ chăm sóc hàng hố đến giao cho người có quyền nhận hàng, trừ trường hợp quy định điểm a điểm b khoản Điều 116 Bộ luật Điều 118 Thời hiệu khởi kiện việc thực hợp đồng vận chuyển theo chuyến Thời hiệu khởi kiện việc thực hợp đồng vận chuyển theo chuyến hai năm, kể từ ngày người khiếu nại biết phải biết quyền lợi bị xâm phạm ... hỏng hàng hoá, chậm trả hàng cẩu thả biết việc mát, hư hỏng chậm trả hàng xảy không giới hạn trách nhiệm quy định Mục Điều 81 Nghĩa vụ người gửi hàng người giao hàng Người gửi hàng phải bảo đảm hàng. .. Điều 89 Bộ luật Sau hàng hoá trả, chứng từ vận chuyển lại khơng giá trị để nhận hàng Điều 94 Xử lý hàng hố bị lưu giữ Người nhận hàng khơng đến nhận, từ chối nhận hàng trì hỗn việc nhận hàng người... báo mát, hư hỏng hàng hoá chậm trả hàng Người nhận hàng trước nhận hàng cảng trả hàng người vận chuyển trước giao hàng cảng trả hàng yêu cầu quan giám định tiến hành giám định hàng hoá Bên yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ luật hàng hải VN 2005, Bộ luật hàng hải VN 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay