CHUONG 1 THUẾ ĐẠI CƯƠNG

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:06

HỌC PHẦN THUẾ Mã học phần: 511 0013 004 Phân bổ thời gian: - Nghe giảng lý thuyết : tín - Tự học : tín Yêu cầu sinh viên: - Tham dự nghe giảng lớp đầy đủ - Làm tập nhà đọc tài liệu trước đến lớp nghe giảng - Thi kiểm tra kỳ theo quy chế 43 Bộ Giáo dục Đào tạo HỌC PHẦN THUẾ Mã học phần: 511 0013 004 Tài liệu tham khảo: - Đề cương chi tiết học phần Thuế - Giáo trình Thuế – NXB Thanh niên - TS Lê Phú Hào - Luật thuế XK, NK, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… Bộ Tài ban hành Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Điểm kiểm tra thường xuyên: Trọng số 40% (1) Bài KT số thực kết thúc chương (2) Bài KT số thực kết thúc chương - Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60% HỌC PHẦN THUẾ Mã học phần: 511 0013 004 Đề cương tổng quát: Chương 1: Thuế đại cương Chương 2: Thuế Xuất – Thuế Nhập Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 4: Thuế giá trị gia tăng Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân CHƯƠNG THUẾ ĐẠI CƯƠNG 1.1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1.2 Chức thuế 1.3 Cấu thành luật thuế Phần tự học thảo luận sinh viên: 1.4 Vai trò thuế kinh tế 1.5 Phân loại thuế 1.1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1.1.1 Sự hình thành phát triển thuế Loài 1.1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1.1.2 Khái niệm Thuế khoản đóng góp bắt buộc tiền thể nhân pháp nhân cho Nhà nước theo luật định để đáp ứng yêu cầu chi tiêu theo chức Nhà nước Đặc điểm: (1)Tính cưỡng chế (2)Thuế khơng hồn trả trực tiếp ngang giá 1.1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1.1.3 Bản chất thuế Bản chất kinh tế thuế: + Nhà nước tập trung phần thu nhập quốc dân vào NSNN qua công cụ thuế + Tiền thuế thu phục vụ nhu cầu chi tiêu Nhà nước qua kênh chi NSNN Bản chất giai cấp: chất giai cấp Nhà nước định Bản chất xã hội: thuế công cụ quản lý vĩ mô toàn xã hội nhạy bén Nhà nước 1.2 Chức thuế 1.2.1 Chức tái phân phối thu nhập xã hội Một phần thu nhập xã hội động viên vào NSNN thơng qua thuế hình thành quỹ tiền tệ Nhà nước Quá trình cần thiết khu vực tư khơng thể cung cấp cung cấp hiệu sản phẩm cơng cộng hoạt động theo chế thị trường 1.2 Chức thuế 1.2.2 Chức điều tiết kinh tế vĩ mơ Kích thích kìm hãm kinh tế phát triển với vai trò đòn bẩy Khắc phục mặt tiêu cực kinh tế thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Đảm bảo công xã hội Ổn định phát triển kinh tế 1.3 Cấu thành Luật thuế 1.3.1 Tên gọi thuế Tên gọi Sắc thuế cho biết đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh thuế nói lên nội dung chủ yếu Sắc thuế 1.3.2 Đối tượng chịu thuế Là nội dung chủ yếu Luật thuế, xác định để tính thuế luật thuế (đối tượng mà thuế đánh vào) 1.3.3 Đối tượng nộp thuế Xác định đối tượng (tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thực việc kê khai nộp thuế theo quy định Luật thuế 1.3 Cấu thành Luật thuế 1.3.4 Căn tính thuế Là sở để đối tượng nộp thuế quan thuế xác định nghĩa vụ thuế Thông thường, tính thuế bao gồm dung lượng hay độ lớn đối tượng chịu thuế mức thuế suất tương ứng Thuế suất: yếu tố quan trọng Luật thuế, thể yêu cầu động viên đối tượng chịu thuế 1.3.5 Phương pháp tính thuế Cho biết số tiền thuế mà đối tượng nộp thuế phải nộp xác định có giá trị 1.3 Cấu thành Luật thuế 1.3.6 Trách nhiệm đối tượng nộp thuế Thực theo quy định Nhà nước như:  Khai báo thuế ban đầu;  Giữ sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn;  Khai báo tài liệu đối tượng tính thuế;  Cung cấp tài liệu theo yêu cầu quan thuế;  Nộp thuế đúng, đủ, kịp thời theo quy định 1.3 Cấu thành Luật thuế 1.3.7 Trách nhiệm, quyền hạn quan thuế Xác định việc cán thuế, quan thuế phải làm thẩm quyền giải quan thuế cán thuế 1.3.8 Chế độ ưu đãi thuế Là việc miễn thuế phần hay toàn người nộp thuế phù hợp với pháp luật hành để: Chiếu cố đến hồn cảnh khó khăn người nộp thuế; Khuyến khích kinh doanh; Khuyến khích đầu tư 1.3 Cấu thành Luật thuế 1.3.9 Hình thức vi phạm mức xử lý vi phạm Xác định việc người nộp thuế, cán thuế đối tượng khác có liên quan khơng làm; xác định mức độ thẩm quyền xử lý cấp trường hợp vi phạm THẢO LUẬN Vai trò thuế kinh tế: Tại nói thuế nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước? Chứng minh thuế công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế Nhà nước Tại nói thuế góp phần bảo đảm bình đẳng thành phần kinh tế công xã hội? ... PHẦN THUẾ Mã học phần: 511 0 013 004 Đề cương tổng quát: Chương 1: Thuế đại cương Chương 2: Thuế Xuất – Thuế Nhập Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 4: Thuế giá trị gia tăng Chương 5: Thuế. .. Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân CHƯƠNG THUẾ ĐẠI CƯƠNG 1. 1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1. 2 Chức thuế 1. 3 Cấu thành luật thuế Phần tự học thảo luận sinh viên: 1. 4 Vai trò thuế kinh tế 1. 5 Phân... thuế kinh tế 1. 5 Phân loại thuế 1. 1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1. 1 .1 Sự hình thành phát triển thuế Loài 1. 1 Bản chất thuế kinh tế thị trường 1. 1.2 Khái niệm Thuế khoản đóng góp bắt buộc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 1 THUẾ ĐẠI CƯƠNG, CHUONG 1 THUẾ ĐẠI CƯƠNG, CHƯƠNG 1. THUẾ ĐẠI CƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay