BÀI TẬP THUẾ TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

2 17 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 18:04

BÀI TẬP THUẾ TRONG KINH DOANH XNK THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ GTGT (VAT) Bài 1: Công ty TNHH thành viên thương mại Hoa Hồng có tài liệu năm sau: 1/ Tình hình mua hàng nước nhập 1.1.Mua Cty cổ phần Thăng Long: - Hàng A: số lượng 100.000 cái, đơn giá chưa có VAT 25.000 đồng/cái, thuế suất VAT 10% - Hàng B: số lượng 220.000 bộ, đơn giá chưa có VAT 10.000 đồng/bộ, thuế suất VAT 5% 1.2 Nhập trực tiếp 20.000 chai rượu Martin, đơn giá 12USD/chai/CIF/HCMC Hàng hóa DN phải nộp thuế trước nhận hàng Chi phí vận chuyển hàng kho giá chưa có VAT 800 đ /chai thuế suất thuế nhập 30%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 65%; thuế suất VAT 10% Tỷ giá tính thuế 20.300 đồng/USD 1.3 Nhập trực tiếp 1.000 lít sữa tắm từ Malaysia để gia cơng đóng chai, theo thỏa thuận DN phải trả chi phí bao bì, đóng gói hàng hóa nhập khẩu, đơn giá hóa đơn thương mại theo giá CFR là: USD/ lít Chi phí bao bì, đóng gói: 12.000 đồng/lít DN sang chiêt đóng chai 2.000 chai sữa tắm với dung tích 500ml/chai Tỷ giá tính thuế 20.000 đồng /USD, thuế suất thuế nhập 10%; thuế suất VAT 10% DN định khơng mua bảo hiểm hàng hóa 1.4 Các chi phí dịch vụ: điện, nước, điện thoại phát sinh năm với giá chưa có VAT là: 120.000.000 đồng, thuế suất VAT 10% Trong số chi phí khơng có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo giá chưa có VAT 20.000.000 đồng 2/ Tình hình tiêu thụ hàng hóa: 2.1 Cty xuất bán cho cơng ty TNHH Hùng Cường: 10.000 chai rượu martin với giá bán chưa có VAT: 680.000 đồng/chai; VAT 10% 2.2 Xuất gửi đại lý bán hộ: - Hàng A: 50.000 cái; giá bán lẻ chưa có VAT: 33.000 đồng/cái; VAT 10% - Hàng B: 100.000 bộ; giá bán lẻ chưa có VAT: 12.500 đồng/bộ; VAT 5% - Rượu Martin: 5.000 chai, giá bán lẻ giao đại lý chưa có VAT 682.000 đồng/chai; VAT 10%; hoa hồng trả cho đại lý 5%/giá bán lẻ chưa có VAT, VAT dịch vụ bán đại lý 10% Sau đó, đại lý thơng báo cho biết bán 4.200 chai Đồng thời DN toán tiền hoa hồng cho đại lý 2.3 Bán cho DN khu chế xuất 1.000 chai rượu martin, giá bán kho chưa có VAT 675.000 đồng/chai, VAT 0%; chi phí vận chuyển từ kho đến cửa xuất 8.000 đồng/chai, thuế suất thuế xuất 3% 2.4 C.Ty xuất bán cho công ty TNHH Xuân Hoa: 1.500 chai sữa tắm, giá bán chưa có VAT: 105.000 đồng, VAT 10% Yêu cầu: Tính loại thuế doanh nghiệp phải nộp Biết: hàng nhập công ty thuộc danh mục phải nộp thuế trước nhận hàng xác định theo trị giá giao dịch thực tế hàng nhập a) Trường hợp doanh nghiệp số VAT khấu trừ tháng trước chuyển sang b) Giả sử số VAT khấu trừ tháng trước chuyển sang là: 12.500.000 đồng Bài 2: Công ty Trường Thịnh chuyên sản xuất rượu thuốc xuất từ rượu 40 độ với tỷ lệ: lít rượu 40 độ sản xuất 1,5 lít rượu thuốc, có tài liệu tháng sau: Nhập trực tiếp 500.000 lít rượu 40 độ để sản xuất rượu thuốc xuất theo hợp đồng ký với khách hàng nước ngồi: giá mua hợp đồng là: 1,2USD/lít/CIF.HCMC; thuế suất thuế nhập phải nộp 30%; thuế suất thuế TTĐB phải nộp 65%; thuế suất VAT 10% Tỷ giá tính thuế 1USD = 21.050VNĐ Cty nộp thuế sau 275 ngày kể từ ngày đăng ký Hải quan Cơng ty xuất kho 400.000 lít rượu 40 độ để sản xuất 600.000 lít rươu thuốc Cơng ty xuất xuất cho khách hàng nước ngồi theo hợp đồng ký: 400.000 lít rượu thuốc với giá CIF 3,12USD/lít, phí vận tải bảo hiểm quốc té 4%/giá FOB; thuế suất thuế xuất phải nộp 3%; tỷ giá: 1USD = 21.000VNĐ 4 Bán nước 180.000 lít rượu thuốc với giá bán chưa có VAT, có thuế tiêu thụ đặc biệt là: 87.500 đồng/lít Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt rượu thuốc 25% u cầu: Tính loại thuế cơng ty phải nộp? (chưa tính tiền phạt chậm nộp thuế) Bài 3: Công ty in SALACO chuyên sản xuất sách giáo khoa phổ thơng tạp chí thời trang, có tài liệu tình hình sản xuất kinh doanh năm sau: 1/ Mua 500 giấy công ty giấy Tân Mai với giá chưa có VAT: 3.570.000 đồng/tấn, VAT 5% 2/Mua 20.000 kg mực in công ty Vũ Phong, giá toán bao gồm VAT 10%: 709.500 đồng/kg 3/Vật liệu phụ mua doanh nghiệp chế xuất, trị giá mua cửa là: 842.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập 15%; thuế suất VAT 10% 4/ Nhận nhập ủy thác cho Công ty TNHH Đức Minh lô hàng F, trị giá nhập theo giá CIF 30.000 USD, thuế suất thuế nhập 20%; thuế suất VAT 10% Hoa hồng ủy thác nhập 1,5%/trị giá CIF, VAT dịch vụ nhập ủy thác 10% 5/ Công ty xuất kho: - 300 giấy dùng để sản xuất 1.000.000 sách giáo khoa - 200 giấy để sản xuất 1.000.000 tạp chí thời trang - Toàn số vật liệu phụ xuất dùng hết để sản xuất hai loại sản phẩm - Chi phí dịch vụ mua ngồi dùng chung để sản xuất hai loại sản phẩm theo giá chưa có VAT 250.000.000 đồng, VAT 10% 6/ Tình hình tiêu thụ sản phẩm: 6.1 Bán trực tiếp: + Sách giáo khoa: 600.000 bộ, giá bán chưa có VAT: 200.000 đồng/bộ + Tạp chí thời trang: 400.000 cuốn, giá bán chưa có VAT: 20.000 đồng/cuốn 6.2 Gửi đại lý bán: + Sách giáo khoa: 400.000 bộ, giá bán lẻ giao đại lý 200.000 đồng/bộ + Tạp chí thời trang: 600.000 cuốn, giá bán lẻ giao đại lý: 21.000 đồng/c uốn + Hoa hồng trả cho đại lý 6%/giá bán lẻ chưa có VAT, VAT dịch vụ bán đại lý 10% Đại lý cho biết bán 90% số sản phẩm 6.3 Dịch vụ khác: + Xuất hóa đơn GTGT thu phí hoa hồng ủy thác nhập lô hàng F Cty TNHH Đức Minh + Trả tiền hoa hồng cho đại lý bán lẻ theo số sản phẩm thực tế bán ... liệu phụ mua doanh nghiệp chế xuất, trị giá mua cửa là: 842.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập 15%; thuế suất VAT 10% 4/ Nhận nhập ủy thác cho Công ty TNHH Đức Minh lô hàng F, trị giá nhập theo giá... giá CIF 30.000 USD, thuế suất thuế nhập 20%; thuế suất VAT 10% Hoa hồng ủy thác nhập 1,5%/trị giá CIF, VAT dịch vụ nhập ủy thác 10% 5/ Công ty xuất kho: - 300 giấy dùng để sản xuất 1.000.000 sách... có VAT, có thuế tiêu thụ đặc biệt là: 87.500 đồng/lít Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt rượu thuốc 25% Yêu cầu: Tính loại thuế cơng ty phải nộp? (chưa tính tiền phạt chậm nộp thuế) Bài 3: Công
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP THUẾ TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU, BÀI TẬP THUẾ TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay