Đề thi luật tố tụng hình sự có đáp án kèm theo 2018

23 27 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:50

Tổng học các bài tập tình huống môn luật tố tụng hình sự có đáp án được sắp xếp theo chương để bạn tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tới. là tài liệu cho sinh viên các trường ĐH luật và giáo viên nghiên cứu đúc kết được các kết quả cao nhất ĐỀ THI MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 01 Lớp: Khóa 42 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên sử dụng văn quy phạm pháp luật Câu – Những câu nhận định sau hay sai? Tại sao? (4 điểm) Nêu rõ sở pháp lý trả lời! Nhận định Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi người thân thích với người bào chữa vụ án => Nhận định Đúng Căn pháp lý: Điều 49 BLTTHS 2015 Giải thích: Theo quy định Điều 49 BLTTHS 2015 quy định trường hợp phải từ chối thay đổi người thẩm quyền tiến hành tố tụng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi rõ ràng khác họ không vô tư làm nhiệm vụ Trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa người thân thích với người bào chữa vụ án Thẩm phán chủ tọa phiên tòa khơng vơ tư xét xử, định hình phạt Nhận định Một người tham gia tố tụng với hai tư cách vụ án hình => Nhận định Đúng Căn pháp lý: Điều 55 BLTTHS 2015 Giải thích: Một người tham gia tố tụng với nhiều tư cách miễn quyền nghĩa vụ tư cách khơng loại trừ lẫn quyền lợi ích tư cách khơng đối chọi Ví dụ: Bị hại vụ án hình tham gia vụ án hình với tư cách bị hại Tuy nhiên bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại lúc Bị hại thêm tư cách tham gia tố tụng nguyên đơn dân Nhận định Biện pháp tạm giam không áp dụng với bị can người 18 tuổi bị khởi tố tội nghiêm trọng => Nhận định Sai Căn pháp lý: khoản 4, Điều 419 BLTTHS 2015 Giải thích: Căn khoản 4, Điều 419 BLTTHS 2015 trường hợp bị can, bị cáo từ đủ 16 tuổi đến 18 phạm tội nghiêm trọng mà Bộ luật hình quy định hình phạt tù đến 02 năm bị áp dụng biện pháp tạm giam họ tiếp tục phạm tội, bỏ trốn bị bắt theo định truy nã Do đó, biện pháp tạm giam áp dụng với bị can người 18 tuổi bị khởi tố tội nghiêm trọng bị can tiếp tục phạm tội, bỏ trốn bị bắt theo định truy nã Nhận định Thời hạn điều tra bổ sung xác định theo loại tội phạm => Nhận định Sai Căn pháp lý: khoản Điều 174 BLTTHS 2015 Giải thích: Thời hạn điều tra bổ sung khơng xác định theo loại tội phạm mà vào loại quan tiến hành tố tụng trả điều tra bổ sung Trường hợp vụ án Viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thời hạn điều tra bổ sung khơng q 02 tháng, Tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thời hạn điều tra bổ sung không 01 tháng Câu – Câu hỏi tình (2 điểm) Hãy nêu hướng giải sở pháp lý để áp dụng Hội đồng xét xử phúc thẩm trường hợp sau đây: Trường hợp 1: xác định hành vi bị cáo không cấu thành tội phạm Đáp án: Khi xác định hành vi bị cáo khơng cấu thành tội phạm Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm, tuyên bị cáo khơng tội đình vụ án Giải thích: Áp dụng khoản Điều 157 BLTTHS 2015 hành vi bị cáo không cấu thành tội phạm không khởi tố vụ án hình Áp dụng khoản Điều 359 BLTTHS 2015 quy định khoản Điều 157 Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm, tun bị cáo khơng tội đình vụ án Căn pháp lý: khoản Điều 157 khoản Điều 359 BLTTHS 2015 Trường hợp 2: để tăng hình phạt cho bị cáo kháng cáo yêu cầu giảm hình phạt (ngồi khơng kháng cáo, kháng nghị khác) Đáp án: Về nguyên tắc bị cáo kháng cáo u cầu giảm nhẹ hình phạt (ngồi khơng kháng cáo, kháng nghị khác) Tòa án chấp nhận khơng chấp nhận u cầu giảm nhẹ hình phạt (khi giảm nhẹ) bị cáo mà khơng thể làm tăng nặng hình phạt (kể tăng nặng hình phạt) bị cáo Do đó, trường hợp trên, Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm Căn pháp lý: điểm a, khoản 1, Điều 355 BLTTHS 2015 Câu – Bài tập tình (4 điểm) A B thực hành vi giết 04 người tỉnh N Vụ án quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra Bản kết luận đề nghị truy tố gửi đến Viện kiểm sát thẩm quyền Câu hỏi 1: Viện kiểm sát thẩm quyền định việc truy tố bị can A, B? Viện kiểm sát cấp trách nhiệm thực hành quyền cơng tố phiên tòa? Đáp án: Áp dụng: khoản Điều 269 Bộ luật tố tụng hình Thẩm quyền theo lãnh thổ: Do hành vi giết người thực tỉnh N nên Tòa án nhân dân thuộc tỉnh N thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N thẩm quyền định việc truy tố bị can A, B Giải thích: Áp dụng khoản Điều 239 BLTTHS 2015 thẩm quyền truy tố Viện kiểm sát thẩm quyền truy tố xác định theo thẩm quyền xét xử Tòa án vụ án Áp dụng điểm a, khoản điểm c, khoản Điều 268 BLTTHS 2015 thẩm quyền xét xử vụ án A B thực hành vi giết 04 người tỉnh N thuộc Tòa án nhân dân tỉnh N Do đó, Viện kiểm sát thẩm quyền định việc truy tố bị can A, B Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N trách nhiệm thực hành quyền cơng tố phiên tòa xét xử sơ thẩm bị can A B phạm tội giết người Giải thích: Áp dụng khoản Điều 239 BLTTHS 2015 thẩm quyền truy tố Viện kiểm sát cấp thực hành quyền cơng tố kiểm sát điều tra Viện kiểm sát cấp định việc truy tố Ở vụ án trên, Tòa án nhân dân tỉnh N thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N kiểm sát hoạt động điều tra, thực hành quyền cơng tố phiên tòa Căn pháp lý: Điều 123 Bộ luật hình 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Khoản 1, Điều 239, khoản 1, Điều 268 khoản 1, điều 269 BLTTHS 2015 Câu hỏi 2: Giả sử giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát phát Điều tra viên vụ án anh em kết nghĩa bị can A Nêu hướng giải Viện kiểm sát trường hợp Đáp án: Áp dụng khoản 3, Điều 49 điểm a, khoản 1, Điều 51 Bộ luật tố tụng hình thì: Trong trường hợp Điều tra viên vụ án anh em kết nghĩa bị can xem trường hợp cho Điều tra viên khơng vơ tư làm nhiệm vụ điều tra vụ án Do trường hợp thuộc trường hợp phải thay đổi điều tra viên Trong trường hợp trên, áp dụng điểm e, khoản 2, Điều 41 BLTTHS 2015 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra (Cụ thể: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân) yêu cầu Thủ trưởng quan điều tra, cấp trưởng quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra thay đổi Điều tra viên Căn pháp lý: khoản 3, Điều 49; điểm a, khoản 1, Điều 51 điểm e, khoản 2, Điều 41 BLTTHS 2015 ĐỀ THI MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 02 Lớp: Khóa 41 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên sử dụng văn quy phạm pháp luật Câu – Câu hỏi lý thuyết (2 điểm) Câu hỏi: Phân tích ý nghĩa việc quy định biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Bộ luật Tố tụng hình năm 2015? Đáp án: Trong bối cảnh nay, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình mới, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, vũ khí, tội mua bán người, khủng bố…; tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt, sử dụng nhiều công cụ, phương tiện công nghệ cao để phạm tội, nên điều tra cơng khai Bộ luật tố tụng hình 2003 hiệu điều tra mang lại khơng cao, đòi hỏi phải quy định để tạo điều kiện cho hoạt động điều tra sử dụng biện pháp đặc biệt pháp luật thừa nhận, đồng thời phù hợp với quy định số nước như: Pháp, Đức, Nga, Trung quốc… Do vậy, để giải tình trạng trên, Bộ luật tố tụng hình 2015 dành chương XVI để quy định biện pháp với 08 điều, từ Điều 223 đến Điều 228 Đây biện pháp bí mật thu thập chứng cứ, quan thẩm quyền, người thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng kết hợp nhiều biện pháp điều tra, để thu thập chứng cách hiệu nhất, phục vụ tốt cho cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm, không làm oan người vô tội, thực đầy đủ quyền tự do, bình đẳng người, quyền suy đốn vơ tội tố tụng hình mà Hiến pháp 2013 quy định Đây biện phá nhằm giúp người tiến hành tố tụng, quan tiến hành tố tụng tránh lạm dụng việc thực thi pháp luật; để quan tiến hành tố tụng chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu người hành vi phạm tội Việc hỏi cung bị can trụ sở quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra bắt buộc phải ghi âm ghi hình âm thanh, quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người bị áp dụng biện pháp tố tụng thực tốt quyền người, quyền công dân, tránh trường hợp ép cung, nhục hình, nguyên nhân xảy tình trạng oan sai, cung, nhục hình Từ bước hạn chế, tiến tới chấm dứt việc người tiến hành tố tụng hành vi cung, dùng nhục hình, mớm cung làm sai lệch chất vụ án, dẫn đến oan sai cho người bị áp dụng biện pháp tố tụng Câu – Phần câu hỏi nhận định (4 điểm) Nhận định sau hay sai? Tại sao? Nêu sở pháp lý? Nhận định Quan hệ pháp luật tố tụng hình xuất trước định khởi tố vụ án hình => Nhận định Đúng Giải thích: Trong số trường hợp cần phải tiến hành số hoạt động trước định khởi tố Khám nghiệm trường; Khám nghiệm phương tiện; Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin; Khám nghiệm trường; Khám nghiệm tử thi; Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản quan hệ pháp luật tố tụng hình nhằm xác định tình tiết vụ án, xác định việc hay khơng tội phạm xảy ra, từ làm để khởi tố vụ án hình Do đó, Quan hệ pháp luật tố tụng hình xuất trước định khởi tố vụ án hình Nhận định Đương vụ án hình quyền yêu cầu giám định, định giá tài sản => Nhận định Đúng Giải thích: Đương vụ án hình Bị đơn dân sự, nguyên đơn dân người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Căn quy định điểm đ, khoản 2, Điều 63; điểm đ, khoản 2, Điều 64 điểm c, khoản Điều 65 BLTTHS 2015 quyền ngun đơn dân đương quyền u cầu giám định, định giá tài sản theo quy định pháp luật Căn pháp lý: điểm đ, khoản 2, Điều 63; điểm đ, khoản 2, Điều 64 điểm c, khoản 2, Điều 65 BLTTHS 2015 Nhận định Trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị án hình sơ thẩm Viện kiểm sát thực chức kiểm sát xét xử => Nhận định Sai Không phải trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị án hình sơ thẩm thực chức kiếm sát xét xử Viện kiểm sát kháng nghị án hình sơ thể phát oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử vụ án hình khơng phải thực chức kiểm sát xét xử Căn pháp lý: Điều 18, Điều 19 Luật Tổ chức Viện kiếm sát nhân dân năm 2014 Nhận định Trường hợp Thư ký Tòa án khơng thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà khơng người thay phải hỗn phiên tòa => Nhận định Sai Giải thích: Trường hợp Thư ký Tòa án (người tiến hành tố tụng) khơng thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà khơng người thay họ tham gia lại phiên tòa thời gian 05 ngày, kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa phải tạm ngừng xét xử Tại quy định khoản 4, Điều 288 BLTTHS 2015 trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi khơng thể tiếp tục tham gia phiên tòa Tòa án xét xử vụ án Thư ký Tòa án dự khuyết; khơng người thay tạm ngừng phiên tòa Căn pháp lý: điểm b, khoản 1, Điều 251 khoản 4, Điều 288 BLTTHS 2015 Câu – Bài tập tình (4 điểm) Theo Cáo trạng bà A vỉa hè, bất ngờ bị bà B lái xe từ phía sau vượt lên bên phải bà, dùng tay trái thò vào cổ để giật dây chuyền Theo phản xạ, bà A nghiêng người dùng tay phải chụp vào dây chuyền để giữ lại Dây chuyền không bị đứt, không bị giãn B bị kéo ngã xe, định bỏ chạy bị bắt giữ Chồng bà A làm chứng việc bà trình bày Chứng buộc tội lời khai bị hại, lời khai nhân chứng chồng bị hại vết xước cổ bị hại Theo bà A vết xước B dây nên, B trình bày vết xước khơng liên quan đến B, bà A theo phản xạ, đưa tay lên chụp cổ nên tự gây cho mình… Vết xước cổ bị hại không giám định để làm sở xác định gây nên, chế hình thành… B khai chiều chúc Tết quẹo nhầm hẻm, quẹo chạy lên lề Do ngày Tết nên lề thơng thống, khơng bị lấn chiếm bn bán, khơng băng rơn hay bảng hiệu chắn lối Lòng đường lổm chổm đá dăm, khó Do vừa vừa nhìn số nhà, nên lúc vượt qua người phụ nữ lề va quẹt Hỏi: Câu hỏi 1: Thẩm phán phân cơng chủ tọa phiên tòa giải tình chuẩn bị xét xử sơ thẩm? Đáp án: Do vụ việc lời khai bên nhiều mâu thuẫn, chưa đủ để xác định hành vi phạm tội B hay không nên Thẩm phán phân công chủ tọa phiên tòa Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung Căn pháp lý: điểm b, khoản 1, Điều 277; điểm a, khoản 1, Điều 280 khoản 1, Điều 85 Bộ luật tố tụng hình 2015 Tình bổ sung: Giả sử B bị đưa xét xử bị kết án 04 năm 06 tháng tù tội cướp giật tài sản Sau B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy quan điều tra không tiến hành thực nghiệm điều tra để xem hành vi mà B bị cáo buộc phù hợp với thực tế hay không Câu hỏi 2: Nêu cách giải Hội đồng xét xử phúc thẩm trường hợp này? Đáp án: Theo quy định điểm đ khoản Điều 45 BLTTHS 2015, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyền tiến hành thực nghiệm điều tra Do đó, trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy quan điều tra không tiến hành thực nghiệm điều tra để xem hành vi mà B bị cáo buộc phù hợp với thực tế hay khơng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tổ chức tiến hành thực nghiệm điều tra theo quy định Căn pháp lý: điểm đ khoản Điều 45 BLTTHS 2015 ĐỀ THI MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 03 Lớp: Khóa 41 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên sử dụng văn quy phạm pháp luật Câu – Câu hỏi lý thuyết (3 điểm) Câu hỏi: Anh chị phân tích khái niệm chứng Luật tố tụng hình Việt Nam? Đáp án: Căn pháp lý: Điều 86 Bộ luật hình năm 2015 * Khái niệm chứng cứ: Căn vào Điều Điều 86 Bộ luật hình năm 2015 quy định Chứng thì: Chứng thật, thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định, dùng làm để xác định hay khơng hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác ý nghĩa việc giải vụ án * Phân tích khái niệm chứng Chứng thật hay Chứng phải mang tính khách quan – Tính khách quan chứng cứ: Chứng phải tài liệu, kiện thật, phản ánh trung thực tình tiết vụ án xảy ra, khơng bị xun tạc, bóp méo theo ý chí chủ quan người + Tính khách quan đòi hỏi thân nguồn thơng tin phải thật, khơng phụ thuộc vào khả người nhận biết chúng hay khơng + Tính khách quan thể chỗ suy đốn, tưởng tượng, khơng thật khơng phải chứng Tính khách quan thời điểm chứng sinh Chứng phải thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định hay Chứng phải mang tính hợp pháp – Tính hợp pháp chứng thể chỗ chứng phải rút từ phương tiện chứng minh thu thập, kiểm tra, đánh giá theo quy định pháp luật tố tụng hình Tính hợp pháp xác định nhằm đảm bảo giá trị chứng minh chứng Chứng dùng làm để xác định hay khơng hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác ý nghĩa việc giải vụ án hay Chứng phải liên quan với đối tượng cần chứng minh để xác định việc hay khơng tội phạm xảy – Tính liên quan chứng thể mối liên hệ khách quan chứng với kiện cần chứng minh + Những thật phải mối liên hệ khách quan với kiện cần phải chứng minh vụ án hình + Chứng phải sở để xác định tồn hay không tồn vấn đề cần chứng minh vụ án hình sự, mối quan hệ nội với tình tiết, nội dung vụ án Nếu tồn khách quan khơng liên quan đến vụ án khơng phải chứng Câu – Nhận định sau hay sai? Tại sao? (4 điểm) Nhận định Lời nhận tội Bị can, bị cáo chứng vụ án hình => Nhận định Sai Căn pháp lý: Điều 86, khoản 2, Điều 87 BLTTHS 2015 Giải thích: Lời nhận tội Bị can, bị cáo nguồn chứng sử dụng làm chứng thỏa mãn thuộc tính chứng (tính khách quan, tính liên quan, tính hợp pháp) Nếu Lời nhận tội Bị can khơng thỏa mãn 01 thuộc tính chứng khơng phải chứng Ví dụ: Lời nhận tội Bị can, bị cáo không thu thập theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định khơng đáp ứng tính hợp pháp chứng nên chứng Nhận định Tòa án sơ thẩm xét xử bị cáo theo tội danh nặng tội danh mà Viện kiểm sát truy tố => Nhận định Đúng Căn pháp lý: Điều 298 BLTTHS 2015 Giải thích: Căn Điều 298 BLTTHS 2015 Giới hạn việc xét xử trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo tội danh nặng tội danh Viện kiểm sát truy tố Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại Viện kiểm sát giữ tội danh truy tố Tòa án quyền xét xử bị cáo tội danh nặng Nhận định Biện pháp tạm giam áp dụng cho bị can, bị cáo người 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng => Nhận định Đúng Căn pháp lý: Điều 419 BLTTHS 2015 Giải thích: Căn khoản 4, Điều 419 BLTTHS 2015 trường hợp bị can, bị cáo từ đủ 16 tuổi đến 18 phạm tội nghiêm trọng mà Bộ luật hình quy định hình phạt tù đến 02 năm bị áp dụng biện pháp tạm giam họ tiếp tục phạm tội, bỏ trốn bị bắt theo định truy nã Nhận định Người thân thích bị can, bị cáo tham gia tố tụng người làm chứng vụ án => Nhận định Đúng Căn pháp lý: khoản 2, Điều 66 BLTTHS 2015 Giải thích: Người thân thích bị can, bị cáo tham gia tố tụng người làm chứng vụ án người thân thích bị can, bị cáo không người bào chữa người bị buộc tội khơng nhược điểm tâm thần thể chất mà khơng khả nhận thức tình tiết liên quan nguồn tin tội phạm, vụ án khơng khả khai báo đắn Do đó, người thân thích bị can, bị cáo tham gia tố tụng người làm chứng vụ án Câu – Bài tập tình (3 điểm) Anh chị nêu hướng giải sở pháp lý để áp dụng quan điều tra trường hợp sau: Trường hợp 1: Khi xác định dấu hiệu tội phạm Đáp án: Khi phát hành vi dấu hiệu tội phạm, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan điều tra trách nhiệm khởi tố vụ án hình để xác định tội phạm xử lý người phạm tội, pháp nhânphạm tội Căn pháp lý: Điều 18 BLTTHS 2015 Trường hợp 2: Khi xác định bị can chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình Đáp án: Khi xác định bị can chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình quan điều tra định khơng khởi tố vụ án hình Căn pháp lý: khoản Điều 157 BLTTHS 2015 Trường hợp 3: Khi trưng cầu giám định mà chưa kết hết hạn điều tra Đáp án: Khi hết hạn điều tra vụ án hình quan điều tra chưa nhận kết trưng cầu giám định quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình Căn pháp lý: khoản Điều 165 BLTTHS 2015 Trường hợp quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình quan điều tra Quyết định tạm đình điều tra vụ án hình Căn pháp lý: điểm c, khoản 1, Điều 229 BLTTHS 2015 ĐỀ THI MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 04 Lớp: Khóa 40 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên sử dụng văn quy phạm pháp luật Câu – Câu hỏi lý thuyết (3 điểm) Câu hỏi: Giải thích ngắn gọn lý pháp luật tố tụng hình quy định trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan thẩm quyền tiến hành tố tụng (Điều 15 BLTTHS 2015)? Đáp án: Tại Điều 15 BLTTHS 2015 ghi nhận: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan thẩm quyền tiến hành tố tụng Người bị buộc tội quyền khơng buộc phải chứng minh vơ tội” Ở nước ta, Trách nhiệm chứng minh tội phạm trao cho quan thẩm quyền tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) nhiều lý sau đây: Thứ nhất, pháp luật công cụ nhà nước dùng để quản lý xã hội, trong quan hệ pháp luật quan để trì trật tự xã hội, thể thống trị giai cấp cầm quyền pháp luật hình Nhằm đảm bảo trật tự xã hội trách nhiệm chứng minh tội phạm trao cho quan tiến hành tố tụng, quan nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Cũng u cầu quan thẩm quyền tiến hành tố tụng thực chức năng, nhiệm vụ để truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội đủ chứng minh người thực hành vi phạm tội, trách nhiệm riêng quan tiến hành tố tụng Thứ hai, Các quan thẩm quyền tiến hành tố tụng đủ điều kiện nguồn lực, phương tiện, kỹ thuật, phương pháp để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử chứng minh tội phạm nhằm xác định thật vụ án cách khách quan, toàn diện đầy đủ Thứ ba, quy định người phạm tội phải tự chứng minh vô tội mình, người phạm tội phải tự tiến hành biện pháp theo quy định luật tố tụng hình sự, mà điều chưa phù hợp với điều kiện dân trí, kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta Thư tư, người dấu hiệu phạm tội chứng minh vơ tội khơng đủ điều kiện, nguồn lực, dễ dẫn đến tình trạng oan sai, thiếu khách quan, thiếu tính tồn diện Câu – Xác định nhận định sau hay sai? Tại sao? (4 điểm) Nhận định Bị can quyền chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội => Nhận định Sai Giải thích: Theo quy định điểm i, khoản 2, Điều 60 BLTTHS 2015 quyền bị can bị can quyền đọc, ghi chép tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội kể từ kết thúc điều tra yêu cầu Nói cách khác, Bị can khơng quyền chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội q trình điều tra vụ án Do đó, Bị can quyền chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội kết thúc điều tra yêu cầu Căn pháp lý: điểm i, khoản 2, Điều 60 BLTTHS 2015 Nhận định Người định giá tài sản tham gia tố tụng đồng thời người thân thích đương => Nhận định Sai Giải thích: Căn Điều 21 BLTTHS 2015 Người định giá tài sản khơng khơng tham gia tố tụng lý cho họ khơng vơ tư thực nhiệm vụ Trong trường hợp người định giá tài sản người thân thích đương xem lý khiến họ không vô tư thực nhiệm vụ định giá Hoặc, Căn điểm a, khoản 5, Điều 69 BLTTHS 2015 quy định trường Người định giá tài sản phải từ chối tham gia tố tụng bị thay đổi người thân thích đương Căn pháp lý: Điều 21 điểm a, khoản 5, Điều 69 BLTTHS 2015 Nhận định Cục trưởng Cục kiểm lâm quyền lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp => Nhận định Sai Giải thích: Theo quy định khoản 2, Điều 110 BLTTHS 2015 người quyền lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp khơng quy định Cục trưởng Cục kiểm lâm Do đó, Cục trưởng Cục kiểm lâm khơng quyền lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp Căn pháp lý: khoản 2, Điều 110 BLTTHS 2015 Nhận định Tòa án quyền xét xử bị cáo theo tội danh khác tội danh Viện kiểm sát truy tố => Nhận định Đúng Giải thích: Theo quy định khoản 2, Điều 298 BLTTHS 2015 Tòa án xét xử bị cáo theo tội khác nhẹ tội mà Viện kiểm sát truy tố Hoặc theo quy định khoản 3, Điều 298 BLTTHS 2015 trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo tội danh nặng tội danh Viện kiểm sát truy tố Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại Nếu Viện kiểm sát giữ tội danh truy tố Tòa án quyền xét xử bị cáo tội danh nặng Căn pháp lý: khoản khoản 3, Điều 298 BLTTHS 2015 Nhận định Người xem xét kháng nghị giám đốc thẩm Bản án, định hiệu lực pháp luật quyền định tạm đình thi hành án, định => Nhận định Sai Giải thích: Căn theo quy định Điều 377 Bộ luật tố tụng hình người định kháng nghị giám đốc thẩm án, định hiệu lực pháp luật quyền định tạm đình thi hành án, định Do đó, người xem xét kháng nghị giám đốc thẩmđối với Bản án, định hiệu lực pháp luật khơng quyền định tạm đình thi hành án, định Căn pháp lý: Điều 377 BLTTHS 2015 Câu – Bài tập (3 điểm) A B bị khởi tố tội hiếp dâm trẻ em (C nạn nhân) Trong trình điều tra, phát bị can A biểu bất thường tâm thần, bị can B người bình thường đủ tuổi chịu TNHS Câu hỏi: quan điều tra giải tình nào? Đáp án: Trong trình điều tra, phát bị can A biểu bất thường tâm thần quan điều tra phải định Trưng cầu giám định pháp y tâm thần bị can A nhằm xác định thực hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị can A khả nhận thức, điều khiển hành vi không để xác định hành vi bị can phạm tội hay không Căn pháp lý: Khoản Điều 206 BLTTHS 2015 Tình tiết bổ sung: Khi quan điều tra làm kết luận điều tra đề nghị truy tố B B bỏ trốn khơng xác định đâu; A chết bệnh viện tâm thần Câu hỏi: Nêu hướng giải quan điều tra trường hợp này? Đáp án: Đối với vụ án: quan điều tra định tách vụ án hình Đối với bị can A: Căn theo quy định điểm a, khoản 1, Điều 230 khoản 7, Điều 157 BLTTHS 2015 bị can A chết bệnh viện tâm thần nên quan điều tra Quyết định đình điều tra bị can A Điều 230 Đình điều tra – quan điều tra định đình điều tra thuộc trường hợp: a – quy định khoản Điều 155 Điều 157 Bộ luật quy định Điều 16 Điều 29 khoản Điều 91 Bộ luật hình sự;” “Điều 157 Căn khơng khởi tố vụ án hình Khơng khởi tố vụ án hình sau: ……………………………… – Người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội chết, trừ trường hợp cần tái thẩm người khác Đối với bị can B: Căn theo quy định điểm a, khoản khoản Điều 229 BLTTHS 2015: Do bị can B bỏ trốn không xác định đâu lý tạm đình điều tra bị can B khơng liên quan đến bị can lại vụ án nên quan định truy nã B (theo quy định Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự) định tạm đình điều tra B Căn pháp lý: điểm a, khoản 1, Điều 229 BLTTHS 2015 Điều 229 Tạm đình điều tra – quan điều tra định tạm đình điều tra thuộc trường hợp: a – Khi chưa xác định bị can rõ bị can đâu hết thời hạn điều tra vụ án Trường hợp rõ bị can đâu, quan điều tra phải định truy nã trước tạm đình điều tra; … – Trường hợp vụ án nhiều bị can mà lý tạm đình điều tra khơng liên quan đến tất bị can tạm đình điều tra bị can ĐỀ THI MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 05 Lớp: 8AB2 Thời gian làm bài: 75 phút Học viên sử dụng văn quy phạm pháp luật Câu 1: Câu hỏi lý thuyết (3 điểm) Câu hỏi: So sánh bị hại với nguyên đơn dân vụ án hình sự? Đáp án: Giống nhau:   Đều chủ thể bị thiệt hại bị đe dọa gây thiệt hại tội phạm gây Chủ thể bị hại nguyên đơn dân cá nhân, quan, tổ chức Khác nhau:      Về sở pháp lý o Bị hại: Điều 62 Bộ luật tố tụng hình 2015 o Nguyên đơn dân sự: Điều 63 Bộ luật tố tụng hình 2015 Về Khái niệm o Bị hại cá nhân trực tiếp bị thiệt hại thể chất, tinh thần, tài sản quan, tổ chức bị thiệt hại tài sản, uy tín tội phạm gây đe dọa gây o Nguyên đơn dân cá nhân, quan, tổ chức bị thiệt hại tội phạm gây đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Về loại thiệt hại o Bị hại bị thiệt hại về: Thể chất, tinh thần, vật chất, uy tín o Nguyên đơn dân bị thiệt hại về: Vật chất Về tính chất thiệt hại o Bị hại: Mang tính trực tiếp Nhưng chưa thiệt hại thực tế xảy (do tội phạm đe dọa gây thiệt hại) o Nguyên đơn dân sự: Mang tính kéo theo Đã thiệt hại xảy thực tế Về việc giải vụ án hình Bị hại: Phải giải vụ án hình khơng u cầu o Nguyên đơn dân sự: Chỉ nguyên đơn đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại Về quyền nghĩa vụ: o Bị hại: Khoản 2, Khoản Điều 62 BLTTHS 2015 o Nguyên đơn dân sự: Khoản 2, khoản Điều 63 BLTTHS 2015 o  o Đề thi mơn Luật tố tụng hình đáp án tham khảo lớp 8AB2 Câu 2: Xác định nhận định sau hay sai? Tại sao? (4 điểm) Nhận định Bào chữa định áp dụng cho người chưa bị khởi tố hình => Nhận định Đúng Theo quy định điểm đ, khoản 1, Điều BLTTHS 2015 quy định việc Giải thích từ ngữ Người bị buộc tội gồm: người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Trong đó, người bị tạm giữ chưa bị khởi tố hình Mà điểm b, khoản 1, Điều 76 BLTTHS 2015 quy định việc Chỉ định người bào chữa Người bị buộc tội (người bị tạm giữ) nhược điểm thể chất mà tự bào chữa thân người bị buộc tội, người đại diện người thân thích họ khơng mời người bào chữa quan thẩm quyền tiến hành tố tụng phải định người bào chữa cho họ (Bào chữa định) Do đó, Bào chữa định áp dụng cho người chưa bị khởi tố hình (người bị tạm giữ) Căn pháp lý: điểm đ, khoản 1, Điều điểm b, khoản 1, Điều 76 BLTTHS 2015 Nhận định Những người quy định khoản Điều 113 BLTTHS 2015 quyền áp dụng tất biện pháp ngăn chặn => Nhận định Sai Các biện pháp ngăn chặn theo quy định Điều 109 BLTTHS 2015 bao gồm: giữ người trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh Những người quy định khoản 1, Điều 113 BLTTHS 2015 bao gồm: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng quan điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án Theo đó, với quan tiến hành tố tụng khác quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn khác Tuy nhiên, người quy định khoản Điều 113 BLTTHS 2015 quyền áp dụng tất biện pháp ngăn chặn Ví dụ: Chánh án, Phó Chánh án Tòa án khơng quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trường hợp khẩn cấp (khoản 2, Điều 110 BLTTHS 2015) Căn pháp lý: khoản 2, Điều 110; khoản 1, Điều 113 Điều 109 BLTTHS 2015 Nhận định Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giai đoạn truy tố => Nhận định Sai Giải thích: Viện kiểm sát khơng thực hành quyền công tố giai đoạn truy tố mà thực hành quyền cơng tố việc giải nguồn tin tội phạm (giai đoạn giải nguồn tin tội phạm), thực hành quyền công tố việc khởi tố vụ án hình sự, thực hành quyền cơng tố giai đoạn điều tra vụ án hình thực hành quyền công tố giai đoạn xét xử Căn pháp lý: Điều 159; Điều 161; Điều 165; Điều 266 BLTTHS 2015 Nhận định Trong trường hợp, bị cáo không trực tiếp đặt câu hỏi với người tham gia tố tụng khác phiên tòa => Nhận định Sai Giải thích: Căn theo quy định điểm i, khoản 2, Điều 61 BLTTHS 2015 quy định quyền bị cáo Bị cáo quyền đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi tự hỏi người tham gia phiên tòa chủ tọa đồng ý Do đó, khơng phải trường hợp, bị cáo không trực tiếp đặt câu hỏi với người tham gia tố tụng khác phiên tòa mà bị cáo trực tiếp đặt câu hỏi với người tham gia tố tụng khác chủ tọa đồng ý Căn pháp lý: điểm i, khoản 2, Điều 61 BLTTHS 2015 Câu 3: Bài tập (4 điểm) A B thực hành vi giết 04 người tỉnh N Vụ án quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố gửi đến Viện kiểm sát thẩm quyền Câu hỏi 1: Viện kiểm sát cấp cao thẩm quyền định việc truy tố bị can A, B khơng? Viện kiểm sát cấp trách nhiệm thực hành quyền cơng tố phiên tòa? Đáp án: Viện kiểm sát nhân dân cấp cao khơng thẩm quyền định việc truy tố bị can A, B Bởi vì: Căn theo quy định khoản 2, Điều 41 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp cao Tuy nhiên vụ án thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân địa phương (cấp tỉnh) nên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thẩm quyền định việc truy tố A B vụ án Căn điểm c, khoản 1, Điều 268, Điều 269 BLTTHS 2015 Thẩm quyền xét xử Tòa án hành vi A B phạm tội Giết người quy định Điều 123 Bộ luật hình năm 2015 nên Thẩm quyền xét xử thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân tỉnh N Căn pháp lý: điểm c, khoản 1, Điều 268; Điều 269 khoản 1, Điều 239 BLTTHS 2015 Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (tỉnh N) trách nhiệm thực hành quyền cơng tố phiên tòa Bởi vì: Theo quy định khoản 1, Điều 239 BLTTHS 2015 Thẩm quyền truy tố Thẩm quyền truy tố Viện kiểm sát xác định theo thẩm quyền xét xử Tòa án vụ án Do đó, Thẩm quyền truy tố vụ án thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh N Căn pháp lý: điểm c, khoản 1, Điều 268; Điều 269 khoản 1, Điều 239 BLTTHS 2015 Câu hỏi 2: Viện kiểm sát phát A người chưa thành niên quan điều tra không định người bào chữa cho A giai đoạn điều tra Viện kiểm sát giải nào? Đáp án: Căn theo quy định Điều 76 BLTTHS 2015 quy định việc định người bào chữa trường hợp Viện kiếm sát phát A người chưa thành niên quan điều tra không định người bào chữa cho A giai đoạn điều tra Viện kiểm sát phải yêu cầu đề nghị tổ chức sau cử người bào chữa gồm: Đoàn luật phân công tổ chức hành nghề luật cử người bào chữa Trung tâm trợ giúp pháp lýnhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, luật bào chữa cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận cử bào chữa viên nhân dân bào chữa cho người bị buộc tội thành viên tổ chức Căn pháp lý: Điều 76 BLTTHS 2015 Câu hỏi 3: Khi xem xét định việc truy tố B bỏ trốn Viện kiểm sát giải nào? Đáp án: Căn điểm b, khoản 1, Điều 247 BLTTHS 2015 Khi bị can bỏ trốn mà rõ bị can đâu hết thời hạn định việc truy tố Viện kiểm sát định tạm đình vụ án phải yêu cầu quan điều tra truy nã bị can trước tạm đình vụ án Căn đoạn 2, khoản 2, Điều 247 BLTTHS 2015 Trường hợp vụ án nhiều bị can mà để tạm đình vụ án khơng liên quan đến tất bị can tạm đình vụ án bị can Trong trường hợp này, việc B bỏ trốn không ảnh hưởng, không liên quan đến A Căn khoản 2, Điều 242 BLTTHS 2015 quy định về việc nhập tách vụ án giai đoạn truy tố Viện kiểm sát định tách vụ án thuộc trường hợp sau xét thấy việc tách khơng ảnh hưởng đến việc xác định thật khách quan, tồn diện định tạm đình vụ án bị can bỏ trốn Kết luận: Khi xem xét định việc truy tố B bỏ trốn Viện kiểm sát yêu cầu quan điều tra truy nã B Sau quan điều tra định truy nã B Viện kiểm sát định Tạm đình vụ án bị can B định Tách vụ án hình để tiếp tục giải “phần” vụ án hình bị can A Căn pháp lý: Căn điểm b, khoản 1, đoạn 2, khoản 2, Điều 247 khoản 2, Điều 242 BLTTHS 2015 Mở rộng thêm: Nếu sau bị can B bị bắt theo lệnh truy nã, quan điều tra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử bị can B theo quy định pháp luật ĐỀ THI MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 06 Lớp: Khóa 39 Thời gian làm bài: 75 phút Sinh viên sử dụng văn quy phạm pháp luật Câu 1: Xác định nhận định sau hay sai? Tại sao? (4 điểm) Chữ viết, hình ảnh Facebook xem nguồn chứng giai đoạn giải VAHS Các nghĩa vụ phải thực theo giấy cam đoan bị can, bị cáo bảo lĩnh bị can, bị cáo đặt tiền giống Tất hoạt động điều tra tiến hành sau định khởi tố vụ án hình Hội đồng xét xử sơ thẩm phải hỗn phiên tòa người bào chữa định vắng mặt lý bất khả kháng Câu 2: Tình giả định (6 điểm) A bị khởi tố điều tra tội giết người theo quy định khoản Điều 123 Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quan điều tra kết luận điều tra đề nghị truy tố chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát Trong giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát phát quan điều tra không định người bào chữa cho A (chưa đủ 18 tuổi trình điều tra); A thực hành vi giết người để cướp tài sản Câu hỏi 1: Viện kiểm sát xử lý trường hợp nào? Tình bổ sung thứ nhất: Sau nhận cáo trạng hồ sơ vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phát thiếu chứng chứng minh Câu hỏi 2: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải trường hợp phát sinh liên quan đến tình tiết nào? Tình bổ sung thứ hai: Bản án sơ thẩm Tòa án nhân dân hiệu lực pháp luật bị kháng nghị giám đốc thẩm đầy đủ chứng cho thấy án sơ thẩm nặng cho bị cáo Câu hỏi 3: Xác định thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án này? Cách xử lý Hội đồng giám đốc thẩm trường hợp trên? ... xác định việc có hay khơng tội phạm xảy ra, từ làm để khởi tố vụ án hình Do đó, Quan hệ pháp luật tố tụng hình xuất trước có định khởi tố vụ án hình Nhận định Đương vụ án hình có quyền yêu cầu... đình thi hành án, định => Nhận định Sai Giải thích: Căn theo quy định Điều 377 Bộ luật tố tụng hình người định kháng nghị giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật có quyền định tạm đình thi. .. trường hợp: a – Có quy định khoản Điều 155 Điều 157 Bộ luật có quy định Điều 16 Điều 29 khoản Điều 91 Bộ luật hình sự; ” “Điều 157 Căn khơng khởi tố vụ án hình Khơng khởi tố vụ án hình có sau: ………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi luật tố tụng hình sự có đáp án kèm theo 2018, Đề thi luật tố tụng hình sự có đáp án kèm theo 2018, Nhận định 4. Thời hạn điều tra bổ sung được xác định căn cứ theo loại tội phạm., Nhận định 4. Trường hợp Thư ký Tòa án không thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà không có người thay thế thì phải hoãn phiên tòa., Nhận định 4. Người thân thích của bị can, bị cáo có thể tham gia tố tụng là người làm chứng trong vụ án., Nhận định 5. Người đang xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó., Nhận định 4. Trong mọi trường hợp, bị cáo không được trực tiếp đặt câu hỏi với người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay