Đề thi luật sư và hành nghề luật sư có đáp án kèm theo

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:40

đề thi và đáp án môn luật sư và nghề luật sư, đề thi môn hành chính lớp luật sư, đề thi hết tập sự luật sư, luật sư và nghề luật sư, đề thi môn tư vấn lớp luật sư, đề thi môn dân sự lớp luật sư, tài liệu môn pháp luật luật sư và nghề luật sư, đề thi môn kỹ năng thực hành nghề luật, bài tập môn luật luật sư, bài tập tình huống luật sư và nghề luật sư, tài liệu ôn thi luật sư Đề thi Luật hành nghề luật khóa đào tạo Luật 12 Học viện Tư Pháp TP.HCM ***oo0oo**** Đề thi Luật hành nghề luật – khóa đào tạo Luật 12 – Học viện Tư Pháp TP.HCM Phần I: Lý thuyết Câu (2 điểm): Anh chị viết lập luận để ủng hộ quan điểm sau: “ Thực trợ giúp pháp lý miễn phí lương tâm trách nhiệm người làm nghề Luật sư” Theo anh chị để thực nghĩa vụ anh chị cần phải làm gì? Câu (1,5 điểm): Luật cần phải ý vấn đề tranh luận? Câu (1,5 điểm): Anh chị phân tích nội dung nguyên tắc “ Bảo vệ tốt lợi ích khách hàng.” Phần II: Bài tập (5 điểm) Ngày 15/05/2010, Bà Nguyễn Thị Th ký hợp đồng pháp lý với VPLS A Luật K làm trưởng văn phòng đại diện Theo hợp đồng thỏa thuận VPLS A trách nhiệm soạn đơn từ cử Luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà Th hai phiên tòa Sơ thẩm phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện B tỉnh H Phí hai bên thỏa thuận 100.000.000 triệu đồng ( Một trăm triệu đồng) Bà Th nộp cho VPLS A ( biên lai thu phí) Luật K với tư cách trưởng VPLS A người hướng dẫn cho anh B tập hành nghề Luật phân công cho B thực việc Anh B tiến hành thực việc sau: – Soạn thảo đơn từ cho bà Th – Đại diện VPLS A tham gia buổi hòa giải Tuy nhiên, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm VPLS A khơng cử tham gia phiên Lúc này, bà Th phát B chưa phải Luật mà tập Luật VPLS A Bà Th cho bị lừa gạt nên làm đơn lên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật tỉnh H, yêu cầu: Phải xử lý kỷ luật với anh B Luật K lừa gạt khách hàng, đồng thời yêu cầu Luật K phải trả lại toàn tiền thu lao mà bà nộp cho Văn phòng Câu (1,5 điểm): Theo anh (chị) đơn yêu cầu bà Th chấp nhận nào? Nếu anh ( chị ) vào trường hợp anh B anh ( chị) làm phân công làm việc đó? Tình bổ sung: Theo đơn khiếu tố bà Th, thỏa thuận vấn đề thù lao, Luật K nói thơng gia thẩm phán phân công giải vụ án này, nên bà tin tưởng thắng vụ kiện Vì thế, bà Th an tâm nộp tồn thù lao Câu (1,5 điểm): Anh (chị) nhận xét hành vi luật K việc mà bà Th nêu đơn khiếu tố thật Tình bổ sung: Quá trình Đoàn Luật H tiến hành giải vụ việc ơng N người chạy xe ơm đến trình bày: Ơng N người gần luật K Trong lần gặp nhau, luật K đặt vấn đề: Nếu tơi tìm khách hàng giới thiệu cho luật K khách hàng luật k đưa 1.000.000 đồng Đến tơi tìm cho ơng K khách hàng ông K chưa toán tiền cho lời hưa Tơi đề nghị Đồn Luật trách nhiệm buộc ông K trả tiền cho Câu (1 điểm): Theo Anh ( chị) Đoàn Luật tỉnh H giải u cầu ơng N khơng? Tại sao? Nếu lời trình bày ơng N Luật H vi phạm khơng? Sau vụ việc bà Th, anh B đơn gửi Đoàn Luật tỉnh H xin thay đổi Luật hướng dẫn Câu (1 điểm): Theo Anh ( chị) Đoàn Luật tỉnh H giải sau? Phân tích rõ sao? Luật hành nghề luật – khóa đào tạo Luật 13 (Lớp G & H) – Học viện Tư Pháp TP.HCM Phần I: Lý thuyết Câu (3 điểm): Anh ( chị) viết lập luận để chứng minh nhận định sau: “Nghề Luật Việt Nam nhiều cản trở triển vọng để phát triển.” Câu (2 điểm): Trình bày hình thức hành nghề Luật quy định Luật Luật 2006? Giải thích Luật Luật lại quy định nhiều hình thức hành nghề? Phần II: Tình Anh Hà Chị Loan vợ chồng muốn ly Cả tìm đến luật An ( Bạn học cũ hai) Trưởng Văn Phòng Luật X nhờ luật An tham gia Phiên tòa để bảo vệ quyền lợi ích cho hai, anh Hà chị Loan cho họ thỏa thuận vấn đề chung cần giải Nhưng qua trao đổi tiếp xúc, Luật An thấy họ bất đồng tài sản nên tư vấn cho họ: Luật An bảo vệ cho người cử luật Văn Phòng Luật X bảo vệ cho bên Anh Hà đồng ý để Luật An bảo vệ cho chị An, Anh Luật An phân cơng cho luật T bảo vệ Câu (1 điểm): Theo Anh (chị) việc làm luật An khơng? Phân tích rõ sao? Tình tiết bổ sung: Trong trình tư vấn cho chị Loan, luật An tư vấn muốn hưởng phần nhiều khối tài sản cần bỏ tờ giấy mua nhà trước tìm người bán nhà trước nhờ họ xác nhận lại việc bán nhà lúc đầu cho cha mẹ chị sau cha mẹ chị nhờ vợ chồng chị đứng tên hộ mà Câu (2 điểm): Theo Anh ( chị) việc luật An tư vấn cho chị Loan hay sai? Phân tích rõ sao? Nếu anh ( chị) luật anh (chị) muốn bảo vệ quyền lợi cho khách hàng mình, anh ( chị) làm khơng? Sau đó, chị Loan luật An bất đồng nên làm đơn gửi đến Ban chủ nhiệm Đoàn Luật thành phố H, khiếu nại việc luật An mượn chị 300.000.000 đồng lâu khơng trả, đề nghị Đồn Luật thành phố H buộc Luật An phải trả số tiền Câu (1 điểm): Theo anh ( chị) đề nghị chị Loan Đồn Luật Thành phố H giải không? Hướng giải nào? Câu (1 điểm): Với tình trên, theo anh (chị) Luật An vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật khơng? Phân tích rõ sao? Đề thi Luật hành nghề luật – Khóa đào tạo luật 13.1 (Lớp A, B, C, D) – Học viện Tư Pháp TP.HCM Phần I: Lý thuyết Câu Anh/chị trình bày nhận thức tính “trung thực” quy định nguyên tắc hành nghề luật Câu Hãy phân tích làm rõ việc luật khơng làm quan hệ với quan tiến hành tố tụng với quan nhà nước khác Phần II: Tình Tình Chị Trần Thị M sau chứng đào tạo nghề luật Văn phòng luật X nhận làm người tập sự hướng dẫn Trưởng Văn phòng luật Nguyễn Văn T Đoàn Luật tỉnh K định cơng nhận Khi vào tập văn phòng, theo yêu cầu Luật T cần phải trang bị thêm phương tiện, thiết bị trả tiền thuê văn phòng nên chị M đóng góp 15 triệu đồng cho luật T Tuy nhiên, trình chị M tập sự, phát thấy chị M hành vi lơi kéo khách hàng Văn phòng để làm riêng, luật T văn đề nghị Đồn luật tỉnh K định kỷ luật xóa tên chị M khỏi danh sách người tập Câu hỏi Theo anh/chị, Đồn luật tỉnh K xóa tên chị M khỏi danh sách người tập khơng? Giải thích sao? Tình tiết bổ sung Khi biết luật T văn đề nghị Đoàn luật tỉnh K định kỷ luật xóa tên khỏi danh sách người tập sự, chị M đơn khiếu nại yêu cầu luật T phải trả lại 15 triệu đồng chị đưa cho luật T Câu hỏi Theo anh/chị, yêu cầu chị M chấp nhận khơng? Tại sao? Tình Luật K thuộc Văn phòng luật X văn phòng cử làm người bào theo chế định bào chữa định cho bị cáo N, bị Tòa án đưa xét xử tội phạm mức hình phạt tử hình Luật K đến gặp bà M, mẹ bị cáo N nói rằng: việc bào chữa cho bị cáo N khó khăn phức tạp, bị cáo bị kết án tử hình; gia đình chi cho luật K thêm khoản tiền luật tích cực bào chữa, hy vọng bị cáo bị kết án tù chung thân Câu hỏi Anh/chị nhận xét hành động luật K? Giải thích lại nhận xét vậy? Tình Luật A quan điều tra cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho bị cáo X, vụ án mà X bị khởi tố tạm giam tội trộm cắp tài sản Cha mẹ cua bị cáo X gặp luật A nói: Điều tra viên giao điều tra vụ án gặp họ nói họ chịu chi khoản tiền (khá lớn) Điều tra viên tìm cách để “giúp” cho bị cáo X ngoại; họ thương khơng thiếu tiền nên đề nghị luật cho họ cách giải Câu hỏi Nếu luật A, anh/chị giải tình nào? Giải thích sao? Đáp án đề thi Luật hành nghề luật – khóa đào tạo 13 (Lớp G & H) – Học viện Tư Pháp TP.HCM Phần 1: Lý thuyết Câu Nội dung trả lời Điể m Phân tích, chứng minh khó khăn trở ngại:– Số lượng luật sư, chất lượng luật chưa đáp ứng nhu cầu xã hội – Nhận thức người dân nghề luật chưa đầy đủ – Một số luật chưa giữ đạo đức, phẩm chất luật 1.0 đ – Một số quan Nhà nước, quan tố tụng chưa tạo điều kiện thuận lợi cho luật chế pháp lý để đảm bảo luật hoạt động chưa đầy đủ (3.0 điểm ) Phân tích, chứng minh triển vọng phát triển lớn:– Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm ( dẫn chứng); – Xã hội hiểu vị trí, vai trò Luật sư; – Xã hội ngày phát triển nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày nhiều – Hệ thống pháp luật cho luật ngày hoàn thiện; – Thể chế thuận lợi ( đời phát triển luật sư, liên đồn luật sư); 2.0đ – Mơi trường trường quốc tế thuận lợi hơn; – Luật đào tạo bản, điều kiện cần thiết hành nghề; (2.0 điểm ) Trình bày hình thức luật Luật 2006:Theo điều 23 luật Luật sư: Hình thức hành nghề luật Hành nghề tổ chức hành nghề luật sư; Hành nghề với tư cách cá nhân; Luật chưa chọn hai hình thức hành nghề quy định khoản khoản Điều để hành nghề 1.5đ (Điều 33 Văn phòng Luật sư; Điều 34 Cơng ty Luật) 0.5đ Phần 2: Tình Câu Nội dung trả lời Điể m (1 điểm ) Theo đề Luật An thấy anh Hà chị Loan bất đồng tài sản, Luật An lại tư vấn cho họ: Luật An bảo vệ người chị Loan, đồng thời phân công cho luật T Luật văn phòng X để bảo vệ cho anh Hà Việc làm Luật An trái pháp luật, vì:-Vi phạm điểm a khoản điều 9: “ Cung cấp dịch vụ pháp lý quyền lợi đối lập cho khách hàng vụ việc -Vi phạm điều 11.2.3: “ Luật tổ chức hành nghề không đồng thời nhận vụ việc khách hàng quyền lợi đối lập 1đ (2.0 điểm ) Việc luật An tư vấn cho chị Loan muốn hưởng phần nhiều khối tài sản cần bỏ tờ giấy mua nhà trước tìm người bán nhà trước nhờ họ xác nhận lại việc bán nhà lúc đầu cho cha mẹ chị sau cha mẹ chị nhờ vợ chồng chị đứng tên hộ mà thôi.Việc tư vấn trái pháp luật Vì: -Theo điểm b khoản Điều 9: Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng sai thật, xúi giục đương khai sai thật” – Vi phạm quy tắc 14.1: “ Chủ động xúi giục khách hàng thực hành vi trái pháp luật” – Vi phạm quy tắc 24.2: “ Cung cấp thông tin tài liệu chứng mà luật biết sai thật, hướng dẫn khách hàng tạo thông tin, tài liệu chứng sai thật nhằm mục đích lừa dối quan tố tụng” Nếu Luật để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tơi khơng làm Vì hành vi trái với quy định luật Luật trái Quy tắc đạo đức ứng xử nghề Luật 0.25 đ 1.5đ 0.25 đ (1 điểm ) -Việc Luật An mượn chi Loan 300.000.000 đồng quan hệ dân Vì vậy, đề nghị chị Loan khơng Đoàn Luật H giải quyết.-Hướng giải quyết: Chị Loan khởi kiện luật An vụ kiện dân Tòa án nơi văn phòng Luật An hoạt động nơi cư trú Luật An 0.5đ 0.5đ (1.0 điểm ) Với tình trên, Luật An vi phạm đạo đức hành nghề Luật Cụ thể:-Vi phạm điểm a, điểm b khoản Điều luật Luật điều cấm Luật không làm – Vi phạm quy tắc: 11.2.3, 14.1, 24.2 1.0đ Đáp án Luật hành nghề luật – Khóa đào tạo Luật 13.1 (Lớp A, B, C, D) – Học viện Tư Pháp TP.HCM Phần I: Lý thuyết CÂU YÊU CẦU NỘI DUNG TRẢ LỜI (2,5 điểm ) Trình bày nhận thức tính “trung thực” nguyên tắc hành nghề luật sư:* Với thân: – Tôn trọng lựa chọn luật khách hàng; nhận vụ việc theo khả chuyên môn, điều kiện thực vụ việc phạm vi yêu cầu hợp pháp khách hàng (Quy tắc 6.2 Quy tắc đạo đức) ĐIỂM 0,5đ – Giải thích rõ cho khách hàng biết quyền, nghĩa vụ trách nhiệm họ quan hệ với luật sư, tính hợp pháp yêu cầu khách hàng, khó khăn thuận lợi… (Quy tắc 6.3) * Với khách hàng:– Khơng xúi giục, kích động khách hàng kiện tụng hành vi khác trái pháp luật (Quy tắc 14.1); – Khơng tạo tình xấu, thơng tin sai thật, bất lợi cho khách hàng để lôi kéo đe dọa, làm áp lực để tăng mức thù lao thỏa thuận mưu cầu lợi ích bất khác từ khách hàng (Quy tắc 14.6); – Không sử dụng thông tin biết từ vụ việc mà luật đảm nhận để mưu cầu lợi ích cá nhân (Quy tắc 14.7); 0,75đ – Không làm cho khách hàng nhầm lẫn khả năng, trình độ chuyên mơn mình, đưa lời hứa hẹn để lừa dối khách hàng (Quy tắc 14.10); – Khơng lời lẽ gây bất lợi cho khách hàng (Quy tắc 23.3) * Với quan tiến hành tố tụng quan nhà nước khác:– Tôn trọng thật khách quan, khơng suy đốn chủ quan mang tính chất kích động, quy chụp, kết tội người khác… khơng cố tình trì hỗn, gây trở ngại cho việc xét xử 0,75đ phương cách bất hợp lý trái đạo đức (Quy tắc 23.3); – Khơng quyền lợi khách hàng mà cố tình cung cấp thông tin, tài liệu, chứng mà luật biết rõ sai thật, tham gia hay hướng dẫn khách hàng tạo thông tin, tài liệu, chứng sai thật để cung cấp cho quan tiến hành tố tụng thực hành vi khác với mục đích lừa dối quan tiến hành tố tụng (Quy tắc 24.2); – Khơng tự giúp khách hàng thực hành vi bất hợp phápnhằm trì hỗn gây khó khăn cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trình giải vụ việc (Quy tắc 24.3) * Với đồng nghiệp:– Không sử dụng biện pháp cạnh tranh không lành mạnh (Quy tắc 18); – Xúi giục khách hàng từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc cho (Quy tắc 20.5.3) * Với quan thông tin đại chúng:– thái độ tơn trọng hợp tác việc cung cấp thơng tin trung thực, xác, khách quan theo yêu cầu quan này, thơng tin khơng làm ảnh hưởng tới quy tắc bảo mật theo quy định pháp luật quyền lợi hợp pháp khách hàng (Quy tắc 26.2); – Luật không sử dụng quan thông tin đại chúng để phản ánh sai thật nhằm mục đích cá nhân, động khác tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp khách hàng (Quy tắc 26.3); 0,25đ 0,25đ – Việc quảng cáo phải theo quy định pháp luật chịu trách nhiệm cam kết quảng cáo chất lượng dịch vụ xã hội (Quy tắc 27) (2,0 điểm ) Phân tích làm rõ việc luật không làm quan hệ với quan tiến hành tố tụng:– Nêu quy tắc 24 phân tích đầy đủ ý Quy tắc 24.1 đến 24.7 1,5đ Phân tích làm rõ việc luật không làm quan hệ với quan nhà nước khác:– Nêu phân tích nội dung Quy tắc 25.4 0,5đ Phần II: Tình CÂU YÊU CẦU NỘI DUNG TRẢ LỜI (1,0 điểm ) Với việc làm chị M tình nêu, Ban chủ nhiệm Đồn luật vào điểm đ khoản Điều 35 Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 quy chế tập hành nghề luật sư: xóa tên chị M khỏi danh sách người tập vi phạm:– Khoản Điều 14 Luật luật sư: “người tập hành nghề luật giúp luật hướng dẫn hoạt động nghề nghiệp; không nhận thực dịch vụ pháp lý khách hàng” – Khoản 1, 2, Điều 11 Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 quy chế tập hành nghề luật sư: ĐIỂM 0,5đ 0,5đ + khoản Điều 11 nêu: “tuân thủ quy định pháp luật luật hành nghề luật sư”; + khoản Điều 11 nêu: “tuân theo điều lệ Đoàn luật nơi đăng ký tập sự, quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề luật sư” + khoản Điều 11 nêu: “tuân theo nội quy tổ chức hành nghề luật sư” 2(1,5 điểm ) 3(1,5 điểm ) – Nếu chị M tự nguyện đóng góp khơng chấp nhận;– Nếu M luật T thỏa thuận vào nội dung thỏa thuận hai bên Nếu kkhông giải được, chị M khởi kiện luật T tòa án nơi Văn phòng luật X hoạt động nơi cư trú luật T * Nhận xét hành động luật K: trái với nguyên tắc hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật văn pháp luật khác liên quan:* Giải thích nhận xét đó: Với hành động luật K gặp bà M (mẹ bị cáo N) đề nghị chi thêm khoản tiền cho luật luật tích cực làm để bào chữa tốt cho bị cáo Luật K vi phạm khoản Điều Luật luật “sử dụng biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp khách hàng” – Luật K vi phạm khoản Điều 11 Nghị định 28/2007 ngày 26/02/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật luật Mục I.2 TTLT số 66/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn thù lao… luật 0,5đ1,0đ 0,5đ 1,0đ trường hợp quan tố tụng yêu cầu: “ngồi khoản thù lao chi phí quan tiến hành tố tụng tốn, luật khơng đòi hỏi thêm khoản tiền từ bị can, bị cáo thân nhân họ” – Luật K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.3: “Gợi ý đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản khách hàng cho luật sư”… – Luật K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.5: “đòi hỏi từ khách hàng người quyền lợi liên quan với khách hàng khoản tiền chi thêm tặng vật khoản thù lao chi phí kèm theo thỏa thuận, trừ trường hợp khách hàng tự nguyện thưởng cho luật kết thúc dịch vụ” – Luật K vi phạm Quy tắc đạo đức 14.6: “Tạo tình xấu, thông tin sai thật, bất lợi cho khách hàng để lôi kéo, đe dọa, làm áp lực nhằm tăng mức thù lao thỏa thuận mưu cầu lợi ích bất khác từ khách hàng” (1,5 điểm ) Nếu luật A, giải tình này:* Thể chia sẻ với xúc với tình cảm nguyện vọng cha mẹ X giải thích mặt pháp luật để cha mẹ bị cáo X hiểu rõ: – Trách nhiệm người luật phải sử dụng biện pháp để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp cho X; – Giải thích để cha mẹ X hiểu việc dùng tiền giải u cầu gia đình mà hành vi trái pháp luật * Hướng dẫn cho cha mẹ X muốn cho X ngoại làm đơn xin bảo lĩnhcho X (theo Điều 92 BLTTHS) với điều kiện: – Trong đơn phải hai người (ở cha, mẹ X) đứng bảo lĩnh; – Khi bảo lĩnh, cha mẹ X phải làm giấy cam đoan không để X tiếp tục phạm tội đảm bảo mặt X theo giấy triệu tập quan điều tra – Đơn bảo lĩnh phải xác nhận quyền địa phương nơi cha mẹ X cư trú việc cha mẹ X đủ điều kiện bảo lĩnh (về tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật) – quan điều tra xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội nhân thân X để Quyết định 0,5đ 1,0đ cho cha, mẹ X bảo lĩnh – Sau bảo lĩnh cha mẹ X vi phạm nghĩa vụ cam đoan phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ cam đoan trường hợp X bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác ... – Luật sư đào tạo bản, có điều kiện cần thi t hành nghề; (2.0 điểm ) Trình bày hình thức luật Luật sư 2006 :Theo điều 23 luật Luật sư: Hình thức hành nghề luật sư Hành nghề tổ chức hành nghề luật. .. kiện luật sư T tòa án nơi có Văn phòng luật sư X hoạt động nơi cư trú luật sư T * Nhận xét hành động luật sư K: trái với nguyên tắc hành nghề luật sư, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư. .. B có đơn gửi Đoàn Luật sư tỉnh H xin thay đổi Luật sư hướng dẫn Câu (1 điểm): Theo Anh ( chị) Đoàn Luật sư tỉnh H giải sau? Phân tích rõ sao? Luật sư hành nghề luật sư – khóa đào tạo Luật sư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi luật sư và hành nghề luật sư có đáp án kèm theo, Đề thi luật sư và hành nghề luật sư có đáp án kèm theo, Luật sư và hành nghề luật sư – khóa đào tạo Luật sư 13 (Lớp G & H) – Học viện Tư Pháp TP.HCM, Đáp án đề thi Luật sư và hành nghề luật sư – khóa đào tạo 13 (Lớp G & H) – Học viện Tư Pháp TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay