TÌM HIỂU SƠ NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG 1 LÔ HÀNG FCL NHẬP KHẢU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:36

TÌM HIỂU NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TÌM HIỂU NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (1) Người gửi hàng điền vào booking note gửi cho hãng tàu yêu cầu vận chuyển cont hàng nguyên đến Cảng Việt Nam Khi Hàng giao cho đại lý hãng tàu CY cảng vận đơn B/L cấp phát cho người gửi (2) Đại lý cảng chuyển cont nguyên lên tàu để vận chuyển đến cảng transit (trung chuyển/chuyển tải) sau thơng báo gửi fax manifest để mô tả chi tiết hàng cho đại lý cảng transit Sở dĩ tàu mẹ phải cập cảng trung chuyển Việt Nam chưa có cảng biển đủ khả tiếp ứng tàu mẹ TÌM HIỂU NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (3) Đại lý cảng transit lại tiếp tục đưa cont nguyên lên tàu Feeder loại tàu nối hay tàu chạy nhánh chuyên chạy từ cảng trung chuyển đến cảng Việt Nam Thường người gửi book hàng, đại lý cảng lo liệu, xếp chỗ tàu Feeder Điều vận đơn.Tàu Feeder nhận chở hàng từ cảng transit Việt Nam có trách nhiệm thơng báo cho phận hàng nhập công ty giao nhận (FWD) chi tiết hàng đến Khi tàu đến cảng Việt Nam, tàu gửi thông báo hàng đến (NOA).Tiếp Cơng ty FWD gửi manifest cho tàu Feeder để làm thủ tục Hải Quan Sau tàu Feeder cập cảng tiến hành giao cont cho Cty FWD TÌM HIỂU NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (4) Trong thời gian hàng vận chuyển từ cảng cảng cuối cùng, đồng thời người gửi hàng chuyển chứng từ hàng hoá cho người nhận Khi nhận chứng từ cần thiết người nhận cầm B/L xuất trình cho cty FWD để nhận lệnh giao hàng D/O (5) Người nhận hàng mang D/O đến cảng, nộp phí có liên quan nhận cont hàng TÌM HIỂU NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TÌM HIỂU NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (1) Người gửi giao cont nhận House B/L từ Công ty giao nhận quốc tế (2) Công ty giao nhận giao cont cho người chuyên chở nhận Master B/L (MB/L) đồng thời chuyển MB/L cho đại lý Việt Nam để nhận hàng Người chuyên chở có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá cảng Việt Nam (3) Khi Người chuyên chở cập cảng VN thông báo cho cty FWD, cty FWD xuất trình MB/L nhận cont (4) Trong thời gian hàng hoá vận chuyển từ cảng nước đến Việt Nam, người xuất gửi cho Người Nhập Việt Nam chứng từ hàng hoá kèm theo House B/L (5) Người Nhập xuất trình House B/L nhận cont ...TÌM HIỂU SƠ NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG LÔ HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (1) Người gửi hàng điền vào booking note gửi cho hãng tàu yêu cầu vận chuyển cont hàng nguyên đến... BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TÌM HIỂU SƠ NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG LÔ HÀNG FCL NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (1) Người gửi giao cont nhận House B/L từ Công ty giao nhận quốc tế (2) Công ty giao nhận giao cont
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU SƠ NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG 1 LÔ HÀNG FCL NHẬP KHẢU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, TÌM HIỂU SƠ NÉT VỀ QUAN HỆ CÁC BÊN TRONG 1 LÔ HÀNG FCL NHẬP KHẢU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay