1 tiết CN8 hk1 18 19

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:30

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HKI NĂM HỌC 2018-2019 Môn: Công nghệ - Thời gian: 45 phút BƯỚC XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH KIỂM TRA a.Căn để xác định mục đích kiểm tra -Chương trình Giáo dục phổ thơng mơn Cơng nghệ (Chương trình HKI); -Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ môn Công nghệ (Tài liệu Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kỹ môn Công nghệ THCS); -Sách giáo khoa Công nghệ b Mục đích kiểm tra: -Kiểm tra kết tiếp thu kiến thức học sinh theo mục tiêu cần đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, cụ thể là: - Kiểm tra mức độ nhận thức học sinh, mục tiêu đạt sau học kiến thức vẽ khối hình học,bản vẽ kỹ thuật vận dụng kiến thức học để nhận biết vai trò vẽ kỹ thuật đời sống sản xuất Hiểu khái niệm loại hình chiếu, phép chiếu,biểu diễn ren bảng vẽ Vận dụng vào thực tế để đọc vẽ đơn giản BƯỚC XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : ĐỀ KẾT HỢP TNKQ VÀ TỰ LUẬN VỚI TỈ LỆ 40% ; 60% BƯỚC THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (bảng mô tả tiêu chí đề kiểm tra) Chủ đê kiến thức Vận dụng Nhận biết TN TL ChươngI Biết vai trò : vẽ kĩ thuật sản xuất đời Vẽ kỹ sống thuật Bản vẽ hình chiếu khối hình học ( tiết ) Thơng hiểu TN TL Hiểu phép chiếu Hiểu khái niệm hình chiếu Vận dụng (Cao) TN TỞNG TL biễu diễn hình chiếu khối đa diện Biết vị trí hình chiếu vật thể Biết vẽ hình chiếu số khối đa diện, khối tròn xoay Số câu 5(câu Số điểm 1,5,6,7,9) 1.25đ (câu 4,8,10) câu ( 17) 2.5đ 0,75đ câu (1,4,5,6, 7,8,9,10,1 7,) 4.5 điểm Biết khái niệm số loại vẽ kĩ thuật thông thường Chương II:.Bản vẽ kĩ thuật ( 6tiết) 12.Hiểu công dụng nội dung số vẽ kĩ thuật thông thường Biết khái niệm hình cắt,cơng dụng hình cắt 13.Vận dụng kí hiệu ren để đọc kí hiệu ren đơn giản Biết cơng dụng nội dung trình tự đọc số vẽ kĩ thuật thông thường 10 Biết quy ước vẽ ren 11.biết` kí hiệu ren vẽ Số câu câu Số điểm (2, 11,12,13,14,16 ) 1.5 đ TS câu hỏi TS điểm câu ( 18 ) 1.5 đ câu câu ( 3,15) (19) 0,5 đ 2.0Đ 8câu (2,3,11,12, 13,14,15,1 6,18,19) 5,5 điểm 11câu 6câu câu 19câu 4.25(điểm) 1.25(điểm) 4.5(điểm) 10(điểm) 42.5% 12.5% 45% 100% BƯỚC : RA ĐỀ Trường THCS Đan Phượng KIỂM TRA TIẾT HKI Họ Và Tên: Môn: Công Nghệ Lớp : A Điểm Lời Phê Giáo Viên I/ TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án ghi kết vào bảng Câu 1:Khối hình hộp chữ nhật bao bởi: a hình chữ nhật b hình tam giác c hình chữ nhật d hình thang cân Câu 2: Kích thước vẽ lắp cho biết : a Kích thước chi tiết b Kích thước sản phẩm sản phẩm c kích thước chung, kích thước lắp chi tiết, kích thước xác định khoảng cách chi tiết d tên gọi số lượng sản phẩm Câu : Bản vẽ khí dùng cơng việc : a chế tạo lắp ráp ,thi công , sử dụng b thiết kế ,thi công ,lắp ráp, sử dụng c thiết kế , chế tạo , lắp ráp ,sử dụng d thiết kế, thi công ,sử dụng , chế tạo Câu : phép chiếu song song phép chiếu có : a tia chiếu đồng qui điểm chiếu b tia chiếu song song với mặt phẳng chiếu c tia chiếu vng góc với mặt phẳng chiếu d tia chiếu song song với Câu Vị trí hình chiếu nằm : a phía hình chiếu đứng b bên phải hình chiếu đứng c phía hình chiếu đứng d.bên trái hình chiếu cạnh Câu 6: Khối hình lăng trụ tạo : a mặt đáy mặt bên hình b mặt bên c mặt bên hình đa giác d hai mặt đáy hai đa giác mặt bên hình chữ nhật Câu 7: Khối hình trụ tạo thành quay vòng quanh trục cố định hình a hình phẳng b hình chữ nhật c tam giác vng d nửa hình tròn Câu 8: Đặc điểm phép chiếu vng góc : a tia chiếu xuất phát từ điểm b tia chiếu song song với mặt phẳng chiếu c tia chiếu vng góc với d tia chiếu vng góc với mặt phẳng chiếu Câu 9: Bản vẽ kĩ thuật phương tiện thông tin dùng trong: a sản xuất, chế tạo b lắp ráp, thi công c sinh hoạt, đời sống d sản xuất đời sống Câu 10Các kích thước thể hình chiếu hình hộp chữ nhật là: a dài, rộng b rộng, cao c dài, cao d dài, cao, rộng Câu 11: Trên vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để : a sử dụng thuận tiện vẽ b diễn tả hình dạng bên vật thể c Cho đẹp d diễn tả hình dạng bên ngồi vật thể Câu 12: Nội dung vẽ lắp gồm: a hình biểu diễn, kích thước, khung tên, u cầu kĩ thuật b bảng kê, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật c hình biểu diễn, kích thước, khung tên, bảng kê d hình biểu diễn, kích thước, khung tên Câu 13: Bản vẽ chi tiết dùng để a chế tạo kiểm tra b chế tạo lắp ráp c thiết kế thi công d sử dụng kiểm tra Câu 14: Ở ren nhìn thấy đường đỉnh ren ren trục vẽ bằng: a Nét liền đậm b Nét liền mãnh c Nét gạch gạch d Nét đứt Câu 15: Trình tự đọc vẽ nhà là? a Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, phận b Khung tên, kích thước ,hình biễu diễn, phận c hình biểu diễn, kích thước, khung tên, phận d.hình biểu diễn, kích thước,các phận, khung tên Câu 16: Nội dung vẽ nhà gồm : a hình chiếu bằng, hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh b mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt c hình cắt, hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh d hình chiếu bằng, hình chiếu đứng, mặt cắt II TỰ LUẬN Câu 17: Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, chiếu bằngcủa vật thể sau? (kích thước đo hình vẽ) Câu 18: Trình bày trình tự đọc vẽ chi tiết ? ( 1,5 điểm ) Câu 19: Đọc kí hiệu ren sau : Tr40 x2 LH (2 điểm ) BƯỚC :HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM I/ TRẮC NGHIỆM:( đ) Mỗi câu 0,25 đ Câu Đáp án C C C D C D B D D 10 A 11 B 12 C 13 A 14 A 15 A II/ TỰ LUẬN ( 6đ) Câu 17 a/ vẽ hình chiếu đứng (0.5 đ) b/ vẽ hình chiếu cạnh (0.5đ) c/ vẽ hình chiếu (0.5 đ ) Câu 18 (1.5đ) Nêu ý (0,25đ) Câu 19 Tr: Kí hiệu ren hình thang ( 0.5đ) 40: Kích thước đường kính d ren ( 0.5đ) : Kích thước bước ren P LH: Kí hiệu hướng Xoắn trái (0.5đ) (0.5đ) BƯỚC :xem xét lại việc biên soạn đê kiểm tra 16 B ... 11 ,12 ,13 ,14 ,16 ) 1. 5 đ TS câu hỏi TS điểm câu ( 18 ) 1. 5 đ câu câu ( 3 ,15 ) (19 ) 0,5 đ 2.0Đ 8câu (2,3 ,11 ,12 , 13 ,14 ,15 ,1 6 ,18 ,19 ) 5,5 điểm 11 câu 6câu câu 19 câu 4.25(điểm) 1. 25(điểm) 4.5(điểm) 10 (điểm)... C D B D D 10 A 11 B 12 C 13 A 14 A 15 A II/ TỰ LUẬN ( 6đ) Câu 17 a/ vẽ hình chiếu đứng (0.5 đ) b/ vẽ hình chiếu cạnh (0.5đ) c/ vẽ hình chiếu (0.5 đ ) Câu 18 (1. 5đ) Nêu ý (0,25đ) Câu 19 Tr: Kí... Số điểm 1, 5,6,7,9) 1. 25đ (câu 4,8 ,10 ) câu ( 17 ) 2.5đ 0,75đ câu (1, 4,5,6, 7,8,9 ,10 ,1 7,) 4.5 điểm Biết khái niệm số loại vẽ kĩ thuật thông thường Chương II:.Bản vẽ kĩ thuật ( 6tiết) 12 .Hiểu công
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 tiết CN8 hk1 18 19, 1 tiết CN8 hk1 18 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay