De cuong on tap vat li 6 HKI

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 17:10

CÂU HỎI ƠN TẬP HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2018-2019 CHƯƠNG I : CƠ HỌC A LÍ THUYẾT: Câu 1: Nêu dụng cụ đo độ dài? Giới hạn đo thước gì? Độ chia nhỏ thước gì? - Dụng cụ đo độ dài: Thước - Giới hạn đo thước độ dài lớn ghi thước - Độ chia nhỏ thước độ dài hai vạch chia liên tiếp thước Câu 2: Đơn vị đo độ dài gì? - Đơn vị đo độ dài hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp Việt Nam mét, kí hiệu m - Đơn vị đo độ dài lớn mét kilômét (km) nhỏ mét đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm) 1km = 1000m; 1m = 10dm; 1m = 100cm; 1m = 1000mm Câu 3: Nêu số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo bình chia độ là gì? Độ chia nhỏ bình chia độ gì? - Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: Bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm,… có ghi sẵn dung tích Kí hiệu thể tích: V - Giới hạn đo bình chia độ thể tích lớn ghi bình - Độ chia nhỏ bình chia độ phần thể tích bình hai vạch chia liên tiếp bình Đơn vị đo thể tích gì? - Đơn vị đo thể tích thường dùng mét khối (m3) lít (l); - 1l = 1dm3; - 1ml = 1cm3 = 1cc Câu 4: Khối lượng gì? Dụng cụ đo khối lượng gì? Đơn vị đo khối lượng gì? Nêu số loại cân mà em biết? - Khối lượng vật: lượng chất chứa vật Kí hiệu: m - Đo khối lượng cân - Đơn vị đo khối lượng kilôgam: kg Các đơn vị khối lượng khác thường dùng gam (g), tấn(t), tạ, yến, hg - Một số loại cân thường gặp là: Cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế , cân tạ Câu 5: Lực gì? Dụng cụ đo lực gì? Đơn vị đo lực gì?Kí hiệu lực ? - Lực tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác Kí hiệu: F - Đo lực lực kế - Đơn vị lực niutơn, kí hiệu N Nêu 01 ví dụ tác dụng đẩy, 01 ví dụ tác dụng kéo lực? - Gió thổi vào cánh buồm làm thuyền buồm chuyển động, gió tác dụng lực đẩy lên cánh buồm - Đầu tàu kéo toa tàu chuyển động, đầu tàu tác dụng lực kéo lên toa tàu Câu 6: Thế hai lực cân bằng? - Hai lực cân hai lực mạnh có phương, ngược chiều, tác dụng vào vật Nêu ví dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân phương, chiều, độ mạnh yếu hai lực - Quyển sách nằm yên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng lực cân lực hút trái đất tác dụng lên sách có phương thẳng đứng từ xuống lực đỡ mặt bàn tác dụng lên sách có phương thẳng đứng chiều từ lên trên, hai lực có độ lớn Câu 7: Nêu kết tác dụng lực? - Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm cho vật bị biến dạng Nêu 01 ví dụ tác dụng lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ tác dụng lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) - Dùng tay ép kéo lò xo, ta tác dụng lực vào lò xo lò xo bị biến dạng - Khi ta xe đạp, bóp phanh xe đạp chuyển động chậm dần dừng lại - Xe đạp xuống dốc, xe chạy nhanh Câu 8: Trọng lực gì? Cho biết phương chiều trọng lực? - Trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật Kí hiệu trọng lực : P Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất - Cường độ (độ lớn) trọng lực tác dụng lên vật gần mặt đất : trọng lượng vật Trọng lượng kí hiệu P Đơn vị Niutơn(N) - Trọng lượng cân 100g 1N Câu 9:Vì nói lò xo vật đàn hồi ?Nêu cách nhận biết vật có tính đàn hồi ? - Lò xo vật đàn hồi: Sau nén kéo dãn vừa phải bng chiều dài lò xo trở lại cũ - Cách nhận biết: Tác dụng lực làm cho vật bị biến dạng, sau ngừng tác dụng lực vật tự trở hình dạng cũ: vật có tính đàn hồi Câu 10: Viết công thức liên hệ khối lượng trọng lượng? - Công thức: P = 10m; Với m : khối lượng vật( kg);P trọng lượng ( N) Câu 11: Khối lượng riêng gì? Đơn vị đo khối lượng riêng gì? Cơng thức tính khối lượng riêng? - Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Kí hiệu khối lượng riêng: D D= m V ; đó, D khối lượng riêng (kg/m 3); m khối lượng (kg), V - Công thức: thể tích (m3) - Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối: kg/m3 Câu 12: Nêu cách xác định khối lượng riêng chất? - Để xác định khối lượng riêng chất, ta đo khối lượng đo thể tích D= m V để tính tốn vật làm chất đó, dùng cơng thức: Câu 13: Trọng lượng riêng gì? Đơn vị đo trọng lượng riêng gì? Cơng thức tính trọng lượng riêng? -Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất đó.Kí hiệu trọng lượng riêng: d d= P V ; đó, d trọng lượng riêng (N/m 3); P trọng lượng (N); V - Công thức: thể tích (m3) - Đơn vị trọng lượng riêng niutơn mét khối: N/m3 - d=10 D Câu 14: Nêu máy đơn giản thường gặp? Cho ví dụ loại máy? Cơng dụng máy đơn giản? - Có loại máy đơn giản: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc - Mặt phẳng nghiêng: Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc núi , dốc cầu,… - Đòn bẩy: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, … -Ròng rọc: Cần cẩu cơng trường xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng,… - Công dụng: giúp người thực công việc dễ dàng Câu 15: kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần dùng lực ? kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần dùng lực trọng lượng vật F= P Câu 16: Tác dụng mặt phẳng nghiêng ? -Dùng mặt phẳng nghiêng để kéo vật lên với lực nhỏ trọng lượng vật F < P -Mặt phẳng nghiêng ( dài ) lực cần để kéo vật mặt phẳng nghiêng nhỏ Câu 18: máy đơn giản muốn lực nâng vật nhỏ trọng lượng vật phải làm ? máy đơn giản muốn lực nâng vật nhỏ trọng lượng vật phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực nâng, lớn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng trọng lượng vật F2 < F1 OO2 > OO1 B BÀI TẬP : Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống đây: a f 1m = …… dm 1m3 = ……….cm3 b g 1m = …… cm 1m3 = ……… lít c h 1cm = …….mm 1m3 = …………ml d i 1km = ………m 1m3 = ………….cc e 1m3 = ………dm3 Câu Cho bình chia độ hình vẽ Giới hạn đo độ chia nhỏ bình A 400 ml 20 ml B 200 ml 20 ml 400 ml C 400 ml 10 ml D 400 ml ml 200 ml Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: ml a Một cân có khối lượng 100g có trọng lượng ……….N b Một cân có khối lượng ……… có trọng lượng 2N c Một cân có khối lượng 1kg có trọng lượng …….N Câu 4: Một xe tải có khối lượng 2,5 có trọng lượng Niutơn Hướng dẫn: m=2,5 t= 2500kg P=10.m= 10.2500=25000 N Câu 5:Tính khối lượng riêng trọng lượng riêng vật có khối lượng 250kg , thểtích100dm3 Hướng dẫn: V= 100 dm3 =0,1 m3 D=m/ V= 250/0,1=… ? kg/m3 d=10 D = … Câu 6: Tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m khối lượng riêng đá 2600kg/m3 Hướng dẫn m= D V= 2600 0,5=…….( kg) Câu 7: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 V= 40 dm3 m= D.V=………………… P= 10.m=……………………………… Câu 8: Một hộp sữa Ơng Thọ có khối lượng 397g tích 320cm Hãy tính khối lượng riêng sữa hộp theo đơn vị kg/m3 m=397g= ………… kg V=320 cm3=0,00032 m3 D= m/V= Câu 9:Tính khối lượng 2lít nước lít dầu hỏa, biết khối lượng riêng nước dầu hỏa là: 1000kg/m3 800kg/m3 Hướng dẫn Vn =2l=2 dm3 =0,002 m3 mn= Dn.Vn=1000.0,002= kg 3 Vd = 3l= 3dm = 0,003 m md = Dd Vd =800 0,003=2,4 kg câu 10 : vật có khối lượng 15 kg cần dùng lực để kéo vật lên theo phương thẳng đứng ? hướng dẫn: m= 15kg P=10.m= 10.15=150 N F= P= 150 N THAM KHẢO I Trắc nghiệm Câu 1(1): Để đo độ dài người ta dùng dụng cụ sau đây? A Lực kế B Cây cân C Bình chia độ D Thước mét Câu 2(2): Để đo thể tích chất lỏng người ta dùng dụng cụ nào? A Dùng bình tràn bình chia độ B Dùng bình chia độ C Khơng kết D Cả A B Câu 3(1): Giới hạn đo thước ? A Độ dài thước B Độ dài hai vạch chia liên tiếp thước C Con số nhỏ ghi thước D Con số lớn ghi thước Câu 4(1): Trên chai nước có ghi500ml, số chai? A Trọng lượng B Thể tích C Khối lượng D Trọng lượng riêng Câu 5(3): Một người có khối lượng 25kg trọng lượng người Niuton ? A 250 N B 2500 N C 2.5 N D 25 N Câu 6(2): Trên bao gạo có ghi 50kg, số cho ta biết ? A Khối lượng bao gạo B Thể tích bao gạo C Trọng lượng bao gạo D Sức nặng bao bên Câu 7(3): Có học sinh chơi nhảy dây gốc bàng, bổng nhiên có trái bàng rụng xuống gần đó, bốn bạn thấy, tất học sinh dừng chơi, có bạn hỏi: “Vì trái bàng lại rơi thẳng xuống đất mà không rơi theo hướng khác”, tất suy nghỉ cuối có đáp án sau đây? Hỏi đáp án đúng? A Vì lực hút Trái Đất tác dụng lên trái bàng nên bị rơi xuống đất B Vì gió đẩy trái bàng xuống đất C Vì sức đẩy khơng khí đẩy trái bàng rơi xuống đất D Vì lực đẩy nhánh đẩy trái bàng rơi xuống đất Câu 8(1): Cơng thức sau dùng để tính trọng lượng riêng? A d = p x V B d = V /P C d = m x V D d = P/ V Câu 9(1): Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng là: A Thước dây B Bình chia độ C Cân D Bình chứa 3 Câu 10(3): Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm chứa 50cm nước để đo thể tích đá Khi thả đá vào bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 75cm3 Thể tích đá là: A 25cm3 B 50cm3 C 75cm3 D 125cm3 Câu 3(1): Đơn vị đo lực là: A mililít B mét C niutơn D kilơgam Câu 11(2): Khi đặt nam châm gần nặng sắt Nam châm tác dụng lên nặng lực gì? A Lực đẩy B Lực ép C Lực kéo D Lực hút Câu 12(2): Con số 500g ghi hộp bánh chỉ: A thể tích hộp bánh B số lượng bánh hộp C sức nặng hộp bánh D khối lượng bánh hộp Câu 13 (2) Lực lực đàn hồi? A Lực hút cuả trái đất lên vật B Lực đẩy lò xo yên xe đạp C Lực hút nam châm tác dụng lên miếng sắt D Lực kết dính tờ giấy dán bảng với mặt bảng Câu 14.(2) Trong câu sau câu đúng: A.Lực kế dụng cụng dùng để đo khối lượng B.Cân Rôbecvan van dụng cụ dùng để đo trọng lượng C.Lực kế dụng cụ dùng để đo trọng lượng lẫn khối lượng D.Lực kế dụng cụ dùng để đo lực, cân Rơbecvan dụng cụ dùng để đo khối lượng Câu 15(3) Muốn đo khối lượng riêng bi thủy tinh, ta cần dùng dụng cụ gì? B Chỉ cần dùng cân C Chỉ cần dùng lực kế D Chỉ cần dùng bình chia độ E Chỉ cần dùng cân bình chia độ Câu 16(2): Khi sử dụng bình tràn bình chứa để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước thể tích vật F Thể tích bình tràn G Thể tích bình chứa H Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa I Thể tích nước lại bình chứa Câu 17(2) Vì bng viên phấn khỏi tay viên phấn rơi xuống mặt đất? A Vì sức đẩy khơng khí đẩy viên phấn rơi xuống B Vì lực hút Trái Đất tác dụng lên viên phấn C Vì lực đẩy tay đẩy viên phấn rơi xuống mặt đất D Vì khơng có sức cản khơng khí Câu 18(1) Đơn vị đơn vị sau dùng để đo khối lượng? A kg B mililit C lít Câu 19.(2) Vì sách nằm n bàn? A Vì khơng có lực tác dụng lên sách C Vì Trái Đất khơng hút sách B Vì sách khơng hút Trái Đất D Vì sách chịu tác dụng lực cân Câu 20(3) Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật nặng lên cao.Các cách làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng để giảm độ lớn lực kéo vật: A Giảm chiều dài, giữ nguyên chiều cao B Giảm chiều dài, tăng chiều cao C Tăng chiều dài , giữ nguyên chiều cao D Giữ nguyên chiều dài, tăng chiều cao Câu 21(2) Một bình chia độ chứa 80cm3 nước.Thả đá vào, mực nước dâng lên 95cm3,vậy thể tích đá là: A 80cm3 B 15cm3 C 175cm3 D.10cm3 Câu 22(3) Hãy chọn bình chia độ phù hợp bình chia để đo thể tích lượng chất lỏng gần đầy chai 0,5l: A Bình 1000ml có vạch chia tới 10ml B Bình 500ml có vạch chia tới 2ml C Bình 100ml có vạch chia tới 1ml D Bình 500ml có vạch chia tới 5ml Câu 23(3) Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc A Đẩy ống bi nặng từ mương lên lên B Đưa thùng nước từ giếng C Đưa vật liệu xây dựng lên cao theo phương thẳng đứng D Kéo cắt giấy Câu 24.(2) Đơn vị trọng lượng riêng là: a kg/m3 b N/m3 c N.m3 d N/m3 II Tự luận 1(1): Trọng lực gì? Viết cơng thức liên hệ trọng lượng khối lượng? 2(2): a/ Nêu kết tác dụng Lực? b/ Mỗi trường hợp cho ví dụ ? 3(3): Cây cột nhà em có khối lượng khoảng 100 kg a/ Trọng lượng cột Niu tơn? b/ Biết thể tích cột cột 0.5m3, tính khối lượng cột ? ... =0,1 m3 D=m/ V= 250/0,1=… ? kg/m3 d=10 D = … Câu 6: Tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m khối lượng riêng đá 260 0kg/m3 Hướng dẫn m= D V= 260 0 0,5=…….( kg) Câu 7: Hãy tính khối lượng trọng... Cả A B Câu 3(1): Giới hạn đo thước ? A Độ dài thước B Độ dài hai vạch chia li n tiếp thước C Con số nhỏ ghi thước D Con số lớn ghi thước Câu 4(1): Trên chai nước có ghi500ml, số chai? A Trọng... Trọng lượng riêng Câu 5(3): Một người có khối lượng 25kg trọng lượng người Niuton ? A 250 N B 2500 N C 2.5 N D 25 N Câu 6( 2): Trên bao gạo có ghi 50kg, số cho ta biết ? A Khối lượng bao gạo B Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tap vat li 6 HKI, De cuong on tap vat li 6 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay