Xây dựng kế hoạch truyền thông

70 12 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:51

Xây dựng kế hoạch truyền thông là tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Nội dung tài liệu trình bày về chuẩn bị kỹ năng, nội dung chính của một kế hoạch truyền thông, bối cảnh, tổng quan môi trường, xác định mục tiêu, chiến lược truyền thông, thông điệp truyền thông, ngân sách tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo. 2008 Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho người hoạt động lĩnh vực truyền thông [Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") khoa học, mà nghệ thuật Bởi mà đa dạng, biến hóa khó tìm mẫu số chung, mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào.] Đỗ Hoa Time Universal Communications 11/6/2008 Trang | MỤC LỤC CHUẨN BỊ KỸ NĂNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN THƠNG BỐI CẢNH 13 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG 15 XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN 16 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 19 CHIẾN LƯỢC 21 CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU 23 TUYÊN BỐ 26 THÔNG ĐIỆP CHÍNH 28 CHIẾN THUẬT HAY PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 30 QUẢN LÝ RỦI RO 33 NGÂN SÁCH 35 ĐÁNH GIÁ 37 KẾT LUẬN 40 Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | Trang | CHUẨN BỊ KỸ NĂNG Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | Hầu hết nhân viên PR mà tuyển dụng đều, rụt rè thẳng thắn, hỏi xin "mẫu kế hoạch truyền thông", kể người có kinh nghiệm làm việc vài cơng ty PR trước hay em sinh viên bước chân khỏi trường đại học Trang | Thực khái niệm PR gì, có nhiều người chưa đọc, chưa học, chí chưa tìm hiểu, chưa nói đến khái niệm hay cách thức viết, thực chiến dịch/ kế hoạch truyền thông Tuy nhiên, công việc công ty PR lại yêu cầu nhân viên PR phải viết kế hoạch này, gửi cho người (là khách hàng họ, lại) tiếp xúc với nhiều tư vấn kế hoạch truyền thông từ công ty PR chuyên nghiệp, từ người làm PR chuyên nghiệp liên tục gửi tới Đây thử thách lớn, cho người bước chân vào nghề, chưa có kiến thức lĩnh vực, chưa chuẩn bị tư hệ thống, tư phân tích, tư chiến lược tư sáng tạo Trước vào giới thiệu với bạn đâu "mẫu" kế hoạch truyền thơng (mà tơi dám gọi "tạm ổn", khơng có mẫu hồn hảo nào, thực tế kế hoạch truyền thơng viết lại có hình thức, nội dung vơ khác nhau, chúng khác kế hoạch sang kế hoạch khác, khách hàng sang khách hàng khác, chí khác cá tính người viết), muốn đề cập tới "hành trang" mà bạn cần chuẩn bị trước bắt tay vào viết kế hoạch truyền thông Những hành trang gì? Khả nắm bắt tổng hợp thơng tin Một cách lý tưởng chun nghiệp, công ty PR nên tập trung vào lĩnh vực cụ thể Ví dụ, cơng ty A tập trung vào tư vấn cách doanh nghiệp lĩnh vực ngân hàng, tài chính, cơng ty B tập trung vào lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, công ty C tập trung vào hệ thống siêu thị, nhà hàng Hay cơng ty tập trung vào vài lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, cơng nghệ Chứ khơng thiết công ty PR phải cung cấp dịch vụ cho tất khách hàng cần đến dịch vụ PR Tuy nhiên, điều Việt Nam gần chưa thể (tơi khơng nói khơng thể), yêu cầu PR đặc thù cho lĩnh vực Việt Nam chưa thực cao, thân người yêu cầu dịch vụ lẫn người cung cấp dịch vụ chưa đặt vấn đề lên hàng thứ Do đó, cơng ty PR Việt Nam cung cấp dịch vụ cho đa dạng khách hàng, cho dù nhà sản xuất hàng tiêu dùng, hay công ty công nghệ cao, hay bệnh viện tư nhân, hay nhà sản xuất máy bay Điều đặt người làm PR Việt Nam vào thử thách lớn Bạn hỏi vấn đề tơi vừa nêu có liên quan tới hàng trang người làm PR khả nắm bắt tổng hợp thông tin? Vấn đề nằm chỗ, chuyên gia PR làm công ty Carter Ryley Thomas (công ty xếp hàng đầu công ty PR tốt để làm việc giới), tập trung vào tối đa bốn lĩnh vực: Corporate, Consumer, Health, Interactive, bạn, PR Executive Việt Nam, bạn phải tư vấn cho khách hàng tất lĩnh vực Đâu khác biệt lớn lao này? Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | Trang | Thứ nhất, chuyên gia PR (ví dụ đến từ CRT nói trên), họ nhà hoạt động truyền thông, người hoạt động lĩnh vực hàng tiêu dùng hay y tế lâu năm, họ có kiến thức tảng lĩnh vực này, họ có "lịch sử" kiến thức lĩnh vực hàng ngày, hàng phút (nếu bạn chịu có tìm đọc blog chuyên gia công ty này, bạn thấy họ cập nhật so với giới nào) họ cập nhật lĩnh vực họ Do đó, chuyên gia làm việc lĩnh vực coi họ người bạn, nguồn tham khảo, chuyên gia tư vấn họ gặp vấn đề Còn với chúng ta? Lứa PR đào tạo cách Việt Nam chưa lò, người đào tạo nước ngồi chuyên nghiệp lĩnh vực lãnh đạo công ty PR chuyên nghiệp Việt Nam đếm đầu ngón tay, người đào tạo nước ngoài, chưa trở thành lãnh đạo doanh nghiệp, vừa nước, lại, người tự học, tự tổng hợp, tự rút kinh nghiệm thương đau từ thực tế, người vừa bước chân vào nghề, kiến thức lộn xộn, nhầm lẫn, người kinh qua vài công ty PR chưa hiểu chất quy trình, cơng việc PR Vậy thì, trừ vài giám đốc công ty PR, người học hành chuyên nghiệp từ nước về, trở thành "bạn", thành "nguồn tham khảo", thành "nhà tư vấn" thực cho vấn đề khách hàng (tuy nhiên, phải nhắc lại là, tất lĩnh vực), số lại, xoay sở việc theo đuổi giữ chân khách hàng? Hành trang mà bạn phải chuẩn bị, xin nhắc lại, khả nắm bắt tổng hợp thông tin Khả sử dụng vào nghề PR cụ thể lập kế hoạch truyền thông nào? Đó là, vòng vài ngày, chí vài giờ, bạn phải có khả nắm bắt sơ tồn thông tin lĩnh vực, ngành hàng Nếu khách hàng bạn nằm khu vực tài chính, ngân hàng, bạn phải (tìm cách, việc hồn tồn bạn, khơng có dẫn cụ thể, riêng biệt cho việc tìm kiếm thơng tin, đơn giản "Just Google It!") nạp đủ thơng tin, tổng hợp chúng, phân tích chúng, để cho khách hàng bạn thấy "Họ đâu" thị trường ngân hàng tài Đơn giản bạn sử dụng mơ hình SWOT để giúp bạn khách hàng bạn xác định vị trí Mơ hình quen thuộc với sinh viên khối ngành kinh tế, với bạn học báo chí, ngoại ngữ, ngành khác, chìa khóa cho bạn: S Strength, W - Weakness, O - Opportunity, T - Threat Tư hệ thống, tư phân tích Bạn vừa làm xong việc tối quan trọng tìm kiếm tổng hợp thơng tin, dạng thô sơ, việc trở nên vơ nghĩa bạn khơng biết làm gì, khơng biết xoay sở với đống thông tin ngồn ngộn Tất nhiên, bạn cần phải có khả nắm bắt nhanh chóng khái niệm, ví dụ khái niệm nhà đầu tư, cổ đơng, tính khoản thị trường, ngân hàng thương mại, khả quan trọng giúp việc tổng hợp phân tích thơng tin trở nên nhanh chóng, dễ dàng Nếu bạn chưa làm cơng trình nghiên cứu khoa học nào, bạn chưa viết báo cáo khoa học, khóa luận, tập lớn hay luận nào, đường phía trước bạn Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | chông gai Lý chỗ, bạn trải qua cơng việc này, bạn Trang | trải nghiệm việc tổng hợp, phân tích đánh giá thơng tin Nếu luận văn tốt nghiệp trường bạn đạt điểm 10 cho khối ngành khoa học xã hội, cá bạn có tư tổng hợp phân tích thơng tin tốt, điều thể bạn tương đối có tư hệ thống Tư hệ thống đóng vai trò vơ quan trọng, cho bạn khả xâu chuỗi thơng tin, kiện lại với nhau, suy xét góc độ góc độ nên sử dụng cốt lõi cho vấn đề bạn đề cập đến Nói sâu xa nữa, bạn sinh viên giỏi Triết học, hay bạn yêu thích mơn này, bạn người có tư hệ thống, bạn có khả chiếm lĩnh lý thuyết nhanh chóng nắm bắt lĩnh vực, tổng kết thành quy luật, xu hướng Nếu bạn thực có lực này, chìa khóa giúp bạn thành công Một phần vô quan trọng kế hoạch truyền thông cần bạn phải sử dụng lực tư mà tơi nêu Đó bạn phải xác định bối cảnh khách hàng, bạn phải tổng quan thị trường, đưa nhận định, từ phân tích để định mục tiêu, chiến lược (từng phần cụ thể viết tiếp theo) Mục tiêu chiến lược truyền thơng bạn có phù hợp hay khơng phụ thuộc hồn tồn vào kết phân tích bạn trước Và chiến lược cụ thể, hoạt động cụ thể bạn áp dụng để đạt mục tiêu đề hoàn toàn kết phân tích Do đó, lực phân tích bạn lọc giúp bạn chuyển hóa thơng tin bạn có thị trường thành hoạt động có khả thay đổi thái độ nhận thức công chúng mục tiêu, từ thay đổi hành vi họ bạn mong muốn (tùy thuộc vào mục tiêu chiến dịch) Tư chiến lược tư sáng tạo Hai phần quan trọng kế hoạch truyền thông "Strategy" "Tactics" tạm dịch "Chiến lược" "Chiến thuật", hiểu "Chiến lược" "Các hoạt động áp dụng cho chiến lược" Để thực tốt hai phần này, trước hết, bạn phải có phân tích tổng quan thị trường, khách hàng (như nói trên) phải nêu xác mục tiêu kế hoạch truyền thông Từ mục tiêu này, bạn đưa chiến lược cho tồn kế hoạch / chương trình Có nhiều định nghĩa khác "chiến lược", có định nghĩa thú vị William H Marquardt: "Chiến lược việc chọn khơng làm trước lựa chọn làm gì" Còn theo Dave Fleet, chun gia PR, chiến lược trả lời câu hỏi: "Bạn định tới đâu? Tại sao?" Để trả lời câu hỏi đơn giản này, bạn phải có tư người hoạch định chiến lược, xác định làm để đạt mục đích, bạn khơng làm để tránh đương đầu với vật cản đường, hoạt động lãng phí khơng cần thiết, bạn sử dụng phương thức để làm việc Sau vạch chiến lược, bạn phải vận dụng tư sáng tạo để nghĩ "chiến thuật" Đây hoạt động cụ thể (tổ chức kiện, họp báo, PR báo viết, tài Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | QUẢN LÝ RỦI RO Bạn thực xong phần kế hoạch cách hoàn hảo mục tiêu, chiến lược, chiến thuật, bạn gần xong việc rồi! Nhưng chuyện xảy có điều khơng ý muốn bạn, có cố? Chuyện xảy nhà báo "hiếu chiến" hỏi shock bạn, chí đưa tin tiêu cực bạn làm? "Quản lý vấn đề" thực chất nắm bắt vấn đề trước chúng trở thành khủng hoảng Kế hoạch chiến lược bạn giúp bạn quản lý điều Nói chung, khó để nói trước chuyện xảy ra, suy nghĩ kỹ lưỡng, bạn lường trước hầu hết chuyện Trong khung kế hoạch truyền thông, phần quản lý rủi ro tiềm ẩn thường xuất dạng câu hỏi Q&A phần hỏi đáp bạn thường chuẩn bị cho họp báo cho kiện Trang | 33 Chuẩn bị phần Q&A giúp bạn giải vấn đề phát sinh dễ dàng theo logic hiểu biết: Q: X gì? A: Câu trả lời chúng tơi Phát vấn đề Đọc thật kỹ kế hoạch bạn tự hỏi thân câu sau: • Cái thay đổi? • Phần gây tranh cãi? • Những nhóm ủng hộ quan tâm tới chương trình này? • Có đối tượng liên quan trơng đợi khác khơng? • Có khía cạnh kế hoạch thu hút giới báo chí trước khơng? • Blog viết đề tài này? Họ nói gì? • Liệu chương trình có tạo tác động mặt tình cảm, cảm xúc người? Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | • Có điều chương trình có ảnh hưởng trực tiếp tới đối tượng khơng? Trang | 34 Bạn (tổ chức bạn) nói với họ vấn đề chưa? • Có phần khó hiểu khơng? Có cần phải giải thích thêm khơng? Có nhiều câu hỏi, thật may mắn cơng việc bạn làm từ đầu đến giúp bạn nhiều việc trả lời Đọc lại tất phần kế hoạch mình, từ bối cảnh, tổng quan, đặc biệt phần phân tích đối tượng liên quan, tìm cách trả lời câu hỏi Bạn tìm thấy nhiều câu trả lời Bạn nên tìm tới chuyên gia vấn đề bạn, lĩnh vực bạn, người có liên quan chặt chẽ tới chương trình bạn, để hỏi xem họ nghĩ Cũng làm phần trước, bạn nên suy nghĩ thật kỹ viết câu hỏi mà bạn cảm thấy cần thiết bạn nghĩ Giảm thiểu rủi ro Một bạn xác định rủi ro tiềm ẩn, bạn nghĩ tới việc làm để giảm thiểu chúng Nhiều bảng Q&A thông thường giải rủi ro bạn Nhưng nhiều trường hợp, bạn cần phải xem lại phần kế hoạch (chiến lược, thông điệp, công chúng, chiến thuật ) điều chỉnh Trong số trường hợp khác, bạn cần làm chiến dịch truyền thơng chưa hẳn giải được, mà bạn cần phải tham vấn chuyên gia lĩnh vực đưa vấn đề để nhờ họ giải trước bạn đưa tuyên bố Xem xét kỹ lưỡng vấn đề tiềm ẩn giúp bạn có tảng vững để thực thành cơng kế hoạch giảm bớt khả rủi ro hạn chế việc không mong muốn tương lai Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | NGÂN SÁCH Trang | 35 Cho dù bạn ngại nghĩ đến tiền nong, thật khơng may kế hoạch truyền thông sơ lược bao gồm phần Trong kế hoạch truyền thông dành cho doanh nghiệp, phần phải thực chi tiết Catharine Montgomery bạn cần phải nhớ đầu khoản ngân sách mà bạn có suốt q trình viết kế hoạch đề xuất hoạt động tương ứng Trong phần này, bạn đưa mức chi phí phù hợp cho đề xuất bên bạn Rất nhiều yếu tố cần cân nhắc Nếu bạn chọn chiến lược tiếp cận thụ động, low-profile, ngân sách cho kế hoạch bạn thấp phần lớn cơng việc bạn liên quan tới viết lách, văn Tuy nhiên, bạn chọn chiến lược chủ động, high-profile, ngân sách bạn cao chóng mặt Ví dụ, chương trình mà Dave Fleet thực vào đầu năm 2008 vừa qua, hạng mục chi phí bao gồm: - Tổ chức kiện báo chí - Ánh sáng, sân khấu, âm thanh, thiết kế, tổ chức địa điểm - Sản xuất biên tập video chỗ - Tài liệu báo chí: • Thơng cáo báo chí • Tài liệu giới thiệu • Tài liệu kỹ thuật • Tư vấn truyền thơng - Các tài liệu khác • Bài báo viết sẵn • Diễn văn người phát ngơn • Q&A cho báo chí • B-roll video • Chiến dịch giáo dục nhận thức công chúng Cho dù chiến lược high-profile, khơng có chi phí th địa điểm, khơng có hoạt động tương tác lớn, không sử dụng phương tiện truyền thông mới, khơng có marketing thực sự, khơng có nghiên cứu thị trường khơng có quảng cáo Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | Lỗi chi tiết Tim Co Nếu bạn đề xuất chi phí lớn (đặc biệt bạn đưa quảng cáo vào chương trình bạn), cố gắng chi tiết, cụ thể hạng mục chi phí Bạn nhận đề xuất chi phí bạn chi tiết dễ thơng qua Nhiều trường hợp bạn phải đề xuất vài phương án tiếp cận cho kế hoạch bạn Ví dụ, bạn phải đưa ba phương án low, medium high-profile đề xuất Nếu vậy, đảm bảo bạn phải đề xuất chi phí tương ứng cho phương án Nguồn ngân sách cho bạn đến từ đâu? Nó có phù hợp với ngân sách định trước cho truyền thơng khơng hay vượt mức cần thiết? Nếu bạn cần phải thơng qua để duyệt ngân sách này? Co Cũ Trang | 36 Đ Á N H G I Á Đâ nh cá ph kh ph nà m lầ nữ lạ tớ ki ch y qu phầ củ n bạ cuố i cùn g tro Tr kh ng ph kế nà hoạ bạ ch tru yền thô ng nh th ph đọ cá bạn ph tíc Bạn có m thể tiê thở củ phà bạ o (b đượ bi c ph đo lường gì) Đánh giá việc khó, lĩnh vực PR, thường bị "lờ" Có nhiều lý do: Trang | 37 • Tìm cơng cụ đo lường cho hoạt động đa dạng chiến dịch PR thực thử thách • Khách hàng khơng thoải mái phải trả phí cho hoạt động đánh giá • Thiếu tiêu chí đánh giá chuẩn cho thành cơng mạng xã hội • Nhu cầu truyền thơng liên tục, nhanh chóng đẩy tới chỗ chưa thực xong chiến dịch lo chiến dịch khác Mục đích bạn Mục đích bạn phần đánh giá bạn đo thành cơng chiến dịch truyền thơng cách Với chiến lược tiếp cận high-profile, bạn phải trải qua nhiều giai đoạn tuyên bố (trước, sau nói trên), bạn phải đánh giá dựa giai đoạn này, chiến lược khác, có phạm vi nhỏ Các giai đoạn đánh giá Nếu bạn chia giai đoạn thực hiện, bạn phải chia giai đoạn đánh giá Cùng với việc đem lại kết đáng kinh ngạc, việc chia giai đoạn giúp bạn thực việc phù hợp hoạt động trước khơng đem lại kết mong muốn Xem lại mốc thời gian khác bạn vừa đặt đưa điểm đánh giá tương ứng Nếu có thể, bạn cố gắng đặt điểm chuẩn cho q trình đánh giá Cho dù kế hoạch bán hàng, nâng cao nhận thức hay tăng thời lượng đưa tin, hay thay đổi thái độ, tiêu chí khác nữa, đánh giá bạn có tính thuyết phục hơn, trường hợp bạn thành công, bạn đưa so sánh trước sau Điều có nghĩa vào thời điểm bạn thực Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | xong chiến dịch mình, bạn phải đo lường xem bạn hoàn thành mục tiêu Trang | 38 đến đâu Lý tưởng là, bạn sử dụng kết bạn có để mục tiêu kinh doanh hoàn thành Thước đo tiềm Dưới số thước đo bạn sử dụng Tần xuất xuất báo • Có báo viết bạn? • Giọng điệu báo (tiêu cực hay tích cực)? • Những tờ báo đưa tin? Đưa tin trang nào, phần nào? Công chúng họ ai? • Bạn có đạt hình ảnh mong muốn khơng? • Họ có lấy lại thơng điệp bạn khơng? • Người phát ngơn bạn có dẫn lời khơng? • Các báo viết chương trình bạn nội dung nội dung điểm qua, thêm thắt? • Phương pháp đánh giá theo cách đa dạng Bạn tham khảo Media Relations Rating Points (xem viết One Degree Ben Boudreu làm ví dụ tham khảo) Tương tác mạng • Bao nhiêu người đọc viết bạn? • Thời gian họ lưu trang bạn? • Những trang họ click vào? • Có trang đặc biệt mà họ ghé thăm nhiều nhất? • Tỷ lệ người quay trở lại đọc trang bạn nào? • Tỷ lệ tham gia thực vào (tùy thuộc vào mục đích bạn cần lôi kéo người đọc hay cần phải thực việc mua bán, đăng ký hay download tài liệu ) • Đo lường hiệu mạng xã hội chí gây tranh cãi nhiều việc đo lường hiệu PR Các comment, liên kết ngược, v.v tuyệt đơi lại ảo nhiều có ý nghĩa đo lường thực tế Bạn bắt đầu với cách đo lường KD Paine's "un-standard" hay Joseph Thornley, Social Media Measurement Routable (hội thảo Toronto đầu năm 2008) Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | Tim Các đối tượng liên quan Co Co Các đối tượng liên quan phản ứng nào? Đón nhận từ phía cơng chúng • Bao nhiêu thư / email / điện thoại bạn nhận vấn đề này? Nhiều hay thường lệ? Giọng điệu báo chí nào? • Các nhà báo hỏi/nói điều gì? Mốc quan trọng • Tiến hành nghiên cứu / khảo sát thị trường trước, sau (thậm chí khi) bạn thực truyền thông cải thiện số, ví dụ thái độ cơng chúng • Tập trung vào nhóm Trên khơng phải tồn cơng cụ bạn sử dụng để đo lường mà bắt đầu Việc đánh giá đa dạng, bạn thiết kế cho phù hợp với chương trình yề th Trang | 39 K Ế T L U Ậ N Hã cố gắ th hi m ph nà Xá lậ Giờ m nề bạn tả vữ có ch mộ t kế th hoạ qu ch hoà n nh Mư ời hai cá ph tíc bố m cá kỹ phầ lư n cá logi nh c ba với qu nha tổ u tro ng mộ t kế hoạ qu m trư g, tấ cá ch đố tru tư liên quan bị tác động chương trình bạn Những phần làm tốt đem đến cho bạn nhìn sâu sắc, giá trị, để bạn phát triển phần Trong trình lập kế hoạch, bạn nên quan tâm tới việc liên hệ phần với Nếu bạn làm tốt, chiến lược chiến thuật bạn rõ ràng người đọc kế hoạch bạn, họ hiểu suy nghĩ bạn Sẽ khơng có kế hoạch truyền thơng "hồn hảo" Đây thử thách cho người làm Trang | 40 truyền thông Từng kế hoạch lại khác nhau, chí, nói đầu tiên, tùy thuộc vào phong cách người viết Tuy nhiên, bạn suy nghĩ cẩn thận trình thực phần kế hoạch, bạn có kế hoạch tốt, thỏa mãn cách tiếp cận bạn thỏa mãn người phê duyệt kế hoạch bạn Có thể khơng hồn hảo, bạn hướng để xây dựng kế hoạch truyền thông tốt Thông tin loạt xây dựng kế hoạch truyền thông tổng hợp nghiên cứu, tham khảo kế hoạch truyền thông Dave Fleet, I&Dea, ODI, Mind Tools, nhiều nguồn khác Time Universal Communications | Confidential | 12/11/2008 | ... "mẫu" kế hoạch truyền thông (mà tơi dám gọi "tạm ổn", khơng có mẫu hồn hảo nào, thực tế kế hoạch truyền thông viết lại có hình thức, nội dung vơ khác nhau, chúng khác kế hoạch sang kế hoạch. .. dịch/ kế hoạch truyền thông Tuy nhiên, công việc công ty PR lại yêu cầu nhân viên PR phải viết kế hoạch này, gửi cho người (là khách hàng họ, lại) tiếp xúc với nhiều tư vấn kế hoạch truyền thông. .. vấn sang nhà tư vấn khác Rất nhiều chuyên gia truyền thông giới đưa số "mẫu" kế hoạch truyền thông bản, với phần "cứng" gần Có kế hoạch đơn giản có kế hoạch phức tạp Ví dụ, người đưa cấu trúc: *
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch truyền thông, Xây dựng kế hoạch truyền thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay