Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 15

22 7 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:40

NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 TUN: 15 TH/NGY - Tuần 15 - Năm T ngày 3/12 đến ngày 7/12/2018 BUỔI TIẾT NỘI DUNG BÀI DẠY Tốn Tiếng Việt Bài 47: Em ơn lại học 15A Bn làng đón giáo(T1) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học Tốn Khoa học 15A Bn làng đón giáo(T2) 15A Bn làng đón giáo(T3) Bài 48: Tỉ số phần trăm (T1) Địa lí Tốn Tiếng Việt OLTV Cơng nghiệp ( T2) Giải toán tỉ số phần trăm (T1) 15B Những cơng trình mới(T3) Tuần 15 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 15C Những người lao động(T1) Bài 49: Giải toán tỉ số phần trăm (T2) 15C Những người lao động(T2) Sáng MÔN T2- Chiều Sáng T3 Chiều Sáng 15B Những cơng trình mới(T1) 15B Những cơng trình mới(T2) Thủy tinh Bài 48: Tỉ số phần trăm(T2) Cao su, chất dẻo (T1) T4 Chiều Sáng T5 Chiều T6 Sỏng Chiu Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy Ghi NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 OL Toỏn SHTT - Tuần 15 - Năm Tun 15 Sinh hoạt Lớp TUẦN 15 Thø hai ngµy tháng 12năm 2018 Toỏn: EM ễN LI NHNG Gè HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: -Thực phép cộng, trừ, nhân , chia cho số thập phân Vạn dụng vào tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết giải tốn Kĩ năng: kĩ tính tốn với số thập phân nhanh thành thạo Thái độ: - Giáo dục học sinh u thích mơn học Năng lực: - Tự học, hợp tác nhóm, Tính tốn II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng phụ Phiếu BT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học - Tiêu chí ĐGTX: Giúp em ơn lại bảng nhân chia cách thực nhân số thập phân với số thập phân - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời +/ HĐ HĐTH1,2,3,4 : - Tiêu chí ĐGTX: Hỗ trợ, giúp học sinh nắm cách tính phép tinh với STP vân dụng vào thực hành tính giải tốn lời văn Bài 1: Đặt tính tính: 76,35: 5= 15, 27 126:24= 5,25 5,548 : 1,52= 3,65 119: 9,52= 12,5 Bài : a ( 28,7 + 34,5) x 2,4 b 28,7 + 34,5 x 2,4 = 63,2 x 2,4 =28,7 + 82,8 = 151,68 = 111,5 Bài 3: Tìm x Bài : Bài giải 100l dầu chạy số : 100: 0,8= 125 (giờ) Đáp số : 125 - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: n/x lời IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm chc tớnh cht kt hp ca phộp nhõn Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 +/ i vi hc sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm cách tính cách thuận tiện IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hdẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị *********************** Tiếng Việt: BÀI 15A: BN LÀNG ĐĨN GIÁO (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc - hiểu Bn Chư lênh đóncơ giáo - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người Tây Nguyên quý trọng giáo, mong muốn cho em học hành (Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,) Kĩ năng: - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ - Phát âm tên người dân tộc bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung đoạn Thái độ: - GDHS biết u thương, kính trọng thầy giáo Năng lực: - Phát triển lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; cảm nhận tình người câu chuyện II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Quan sát nói ảnh * Đánh giá: + Tiêu chí: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trả lời câu hỏi - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt toàn với giọng nhẹ nhàng, thể quý trọng - Giải thích nghĩa từ bài: buôn, nghi thức, gùi + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 * ỏnh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh + Câu 1: giáo đến buôn để mở trường dạy học + Câu 2: Mọi người đến đơng khiến nhà sàn chật ních Họ mặc quần áo hội Họ trải đường cho giáo từ đầu cầu thang tới cửa bếp sàn + Câu 3: d Cả ba chi tiết + Câu 4: Người Tây Nguyên ham học, ham hiểu biết + Chốt ND bài: Người Tây Nguyên quý trọng giáo, mong muốn cho em học hành - HS liên hệ thực tế + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Lan, Việt, ): Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc nắm nội dung - Câu hỏi gợi mở: Hướng dẫn giọng đọc, luyện nhiều từ khó đọc? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Kể cho người thân nghe câu chuyện Buôn chư lênh đón giáo - Sưu tầm thêm câu chuyện khác nội dung tương tự ******************** Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 15A: BN LÀNG ĐĨN GIÁO (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nghe – viết tả đoạn văn Bn Chư Lênh đón giáo - Tìm tiếng chứa âm tr,ch, hỏi ngã; Làm tập 3a/b Kĩ năng: - Nghe - viết tả - Trình bày hình thức viết, viết đảm bảo quy trình - phân biệt tr/ch tiếng hỏi, ngã Thái độ: ý thức u thích rèn chữ viết, cách trình bày Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ2,3 III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: Bn Chư Lênh, Y Hoa, lồng ngực - Viết hoa tên riêng: Buôn Ch Lờnh, Y Hoa Giáo viên: Trn Th Ngõn – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu tr/ch, hỏi, ngã - Điền vào chỗ trống âm đầu tr/ch , hỏi, ngã để hoàn chỉnh mẩu chuyện - Tự học tốt, hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn + Phương pháp: viết, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Cường, V Quân, Cường, Tuấn Anh,…): Tiếp cận, hướng dẫn em viết đoạn văn theo yêu cầu - Câu hỏi gợi mở: Nhắc lại tư ngối viết cầm bút? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH, hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Luyện viết lại bài, sửa lỗi sai ******************* Toán: I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết : TỈ SỐ PHẦN TRĂM (T1) - Bước đầu nhận biết tỉ số phần trăm Biết viết số phân số dạng tỉ số phần trăm Kĩ năng: - Rèn kĩ viết PS dạng tỉ số phần trăm; giải tốn liên quan đến tỉ số % Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu BT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Khởi động: Trò chơi: "Viết tỉ số thích hợp" khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: củng cố cách tính tỉ số + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 + Tiờu chớ: - Nêu cách viết tỉ số phần trăm - Viết tỉ số phần trăm 32%, 18%, 78%, 125% + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Hiểu ý nghĩa tỉ số phần trăm biết giải thíchcho bạn hiểu + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Kiên, Lan, ): HD em nắm cách tính tỉ số phần trăm - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ bạn nhóm gặp khó khăn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: - Chia sẻ kiến thức người thân *************************** Tiếng Việt: BÀI 15A: BN LÀNG ĐĨN GIÁO (TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nghĩa từ hạnh phúc (BT1) Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa với từ hạnh phúc (BT2) Xác định yếu tố quan trọng tạo nên gia đình hạnh phúc (BT4) - Biết trao đổi, tranh luận bạn để nhận thức hành phúc Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng vốn từ hạnh phúc Thái độ: Giáo dục yêu thích Tiếng Việt sử dụng vốn từ Năng lực: Ngôn ngữ, tư II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: Từ điển TV, bảng nhóm HĐ6 - HS: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Nắm nghĩa từ “hạnh phúc”.: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: + Nắm khái nim t ng ngha v t trỏi ngha Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 + Vn dng tìm từ đồng nghĩa từ trái nghĩa với từ “hạnh phúc” + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ6,7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HĐ6: Tìm viết từ ngữ chứa tiếng phúc - HĐ7: : + Nắm yếu tố quan trọng để tạo nên gia đình hạnh phúc người gia đình sống hòa thuận, u thương lẫn + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Cường, Lan, ): Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nhận biết danh từ riêng, danh từ chung đại từ xưng hô đoạn văn - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ kiến thức người thân ******************** Tiếng Việt: BÀI 15B: NHỮNG CƠNG TRÌNH MỚI (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm thơ, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự - Hiểu ND, ý nghĩa: Hình ảnh đẹp ngơi nhà xây thể đổi đất nước (TL câu hỏi 1, 2, ,4 SGK) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc đọc trôi chảy đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm Thái độ: - GDHS lòng u q Tổ quốc Việt Nam Năng lực: - Phát triển lực ngơn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Vẽ tranh ngơi nhà mơ ước mình, bình chọn bạn vẽ đẹp , ý nghĩa + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhn xột bng li Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc trơi chảy tồn thơ, ngắt nghỉ dòng thơ, khổ thơ Chú ý đọc vắt dòng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả: xây dở, nhú lên, hươ hươ, tựa vào, thở ra, nồng hăng, - Đọc diễn cảm tồn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Giải thích nghĩa từ bài: giàn giáo,trụ bê tơng, c bay + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Các chi tiết nói ngơi nhà xây là: giàn giáo tựa lồng; Trụ bê tông nhú lên; Bác thợ nề cầm bay làm việc; Ngôi nhà thở mùi vôi vữa, ngun màu vơi, gạch; Những rãnh tường chưa trát - Câu 2: Những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp nhà: Trụ bê tông nhú lên mầm cây; Ngôi nhà giống thơ làm xong; Ngơi nhà tranh ngun màu vôi, gạch; Ngôi nhà trẻ nhỏ lớn lên trời xanh - Câu 3: Hình ảnh nhân hóa: Ngôi nhà tựa vào trời sẫm biếc, thở mùi vôi vữa; Nắng đứng ngủ quên tường; Làn gió mang hương đầy rãnh tường chưa trát; Ngôi nhà lớn lên với trời xanh - Câu 4: đáp án b - Nêu ND bài: Hình ảnh đẹp ngơi nhà xây thể đổi đất nước - Liên hệ thực + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (tiên, Thuần, ): Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc nắm nội dung - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Đọc cho người thân nghe thơ Về nhà xây - Sưu tầm thêm thơ, hát nói lúa, hạt gạo ******************** Tiếng Việt: BÀI 15B: NHỮNG CƠNG TRÌNH MỚI (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể lại câu chuyện nghe, đọc nói người góp sức chống lại đói nghèo, lạc hậu, hạnh phúc nhân dõn; li k rừ rng, ngn gn Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - HS bit k chuyn biểu diễn tự tin, ngôn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể, biết nghe nhận xét lời kể bạn Kĩ năng: kĩ kể chuyện Thái độ: GDHS ý thức “mình người, người mình” Năng lực: sử dụng ngơn ngữ, tư duy, hợp tác nhóm II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng nhóm, phiếu HT - HS: Sách HDH, III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: Hiểu nắm yêu cầu đề : chọn cho câu chuyện người góp sức chống lại đói nghèo, lạc hậu, hạnh phúc nhân dân + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Lập dàn ý câu chuyện định kể : mở đầu, diễn biến, kết thúc + Phương pháp: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HĐ3: - kể câu chuyện theo dàn ý với nhóm ngơn ngữ nói kèm theo cử chỉ, điệu bộ, - Trao đổi nhóm ý nghĩa câu chuyện HĐ4: - kể câu chuyện trước lớp ngơn ngữ nói kèm theo cử chỉ, điệu bộ, Nắm ý nghĩa câu chuyện, việc cần làm để đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu, trừ tệ nạn xã hội - Bình chọn bạn kể hay + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học sinh IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em kể câu chuyện - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn bạn nhóm kể VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - kể lại câu chuyện cho người thân ********************* Khoa hoc: BÀI 16: THỦY TINH I Mục tiêu Kiến thức: Sau học, em: - Làm thí nghiệm để tìm tính chất đặc trưng thủy tinh Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - Nờu số tính chất, cơng dụng cách bảo quản đồ dùng thủy tinh Kĩ năng: Nhận biết đồ dùng thủy tinh thực tiễn Thái độ: Giữ vệ sinh môi trường sản xuất sử dụng đồ dùng thủy tinh Năng lực: - Rèn luyện lực hợp tác nhóm, vận dụng kiến thức sống II Đồ dùng dạy học - GV: tài liệu HDH, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu HDH III Hoạt động học III Điều chỉnh hoạt động học: Không * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học + Tiêu chí: Hứng thú trước học, củng cố lại kiến thức đồ dùng làm sắt,đồng,nhôm - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): + Tiêu chí:- kể đc tên số đồ dùng làm thủy tinh + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐ2: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: Liên hệ thực tế, kể tên số đồ dùng làm thủy tinh theo loại thủy tinh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ 3.HĐ3: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS quan sát ,tìm hiẻu quy tình sản xuát thủy tinh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 4.HĐ4: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS nêu tính chất thủy tinh, vật liệu làm thủy tinh, sử dụng đô dùng thủy tinh an tồn cần ý điều + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em biết số tính chất đá vôi, xi măng công dụng chúng Nhận biết đá,vơi, xi măng thực tiễn Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - HS tip thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH,tích cực hoạt động giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: - Chia sẻ kiến thức người thân C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức người thân - Với giúp đỡ người thân, bạn giải thích xe chở bê tông đường, thùng chứa bê tông phải quay liên tục? -✍•✍ -Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 Toán: TỈ SỐ PHẦN TRĂM (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết : - Đọc viết tỉ số phần trăm Kĩ năng: - Rèn kĩ viết PS dạng tỉ số phần trăm; giải tốn liên quan đến tỉ số % Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Năng lực: - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng phụ Phiếu BT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3,4,5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Viết theo mẫu : - BT2: Viết tiếp vào chổ chấm - BT3: Viết : - BT4: Viết vào ô trống: - BT5: Bài giải Tỉ số phần trăm sơ bạn thích chơi đá bóng với số học sinh toàn trường là;: 12: 100=12% + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (LAN, Kiên…): Tiếp cận giúp em nắm cách thực tỉ số phần trăm - HS tiếp thu nhanh :Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia s kin thc cựng ngi thõn *********************** Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 häc 2018 - 2019 Khoc học: BÀI 17: CAO SU , CHẤT DẺO I Mục tiêu Kiến thức: Sau học, em : - Xác định số tính chất cơng dụng cao su - Trình bày cáh bảo quản dồ dùng cao su Kĩ năng: Quan sát, nhận biết số dồ dùng cao su Thái độ: - Giáo dục HS ý thức hạn chế sử dụng túi ni long Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm, II Đồ dùng dạy học - GV: Tranh ảnh, vật thật, Tài liệu HDH, dụng cụ thí nghiệm - HS: Sách HDH, III Hoạt động học ⃰ Khởi động: HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học - GV giới thiệu bài, HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mc tiờu bi A HOT NG C BN Năm Quan sát trả lời Việc 1: Em quan sát tranh 1-12, thực yêu cầu a, b Việc 2: Em bạn thảo luận với câu trả lời Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn trình bày; nhận xét, bổ sung * Đánh giá: + Tiêu chí: - Kể tên số gạch ngói dùng xây dựng Loại dùng để xây tường, lát nền? Loại dùng để lợp mái nhà? - Nêu quy trình sản xuất gạch dựa vào hình vẽ + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Thí nghiệm “cao su tính chất gì?” Việc 1: Đọc thí nghiệm, đến góc học tập lấy vật liệu chuẩn bị: Việc 2: Thực thí nghiệm Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn trình bày; nhận xét, bổ sung, thống ý kiến * Đánh giá: + Tiêu chí: - Thực thí nghiệm - Quan sát giải thích tượng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời **************************** Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 Địa lí: CÔNG NGHIỆP (T2) I Mục tiêu Kiến thức: Sau học em bit: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - Kể tên số ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - Nêu đồ dùng ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Kĩ năng: - Kĩ đọc đồ Thái độ: - ý thức việc sử dụng bảo quản đồ dùng ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Năng lực: Năng lực tư , vận dụng liên hệ thực tế II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Tranh ảnh minh họa - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Không * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học + Tiêu chí: Hứng thú trước học, củng cố lại kiến thức - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: Viết tên ngành coongg nghiệp nghề thủ công nghiệp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ 2.HĐ 2: (Theo tài liệu): + Tiêu chí: HS hồn thành bảng chữ: than khí đồ lạnh hóa chất ô tô đường gang + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, ghi chép IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em kể tên số dụng cụ,máy móc,đồ dùng làm từ sắt,đồng,nhôm, nêu cách bảo quản đồ dùng sắt, đồng , nhơm gia đình - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH,tích cực hoạt động giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân phòng tránh bị xâm hại tình dục ********************** Tốn: GIẢI TỐN V T S PHN TRM( T1) Giáo viên: Trn Th Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm häc 2018 - 2019 I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách tìm tỉ số phần trăm hai số Giải tốn đơn giản nội dung tìm tỉ số phần trăm hai số Kĩ năng: - Rèn kĩ tìm tỉ số % hai số Giải tốn lời văn tìm tỉ số phần trăm hai số Thái độ: Rèn tính cẩn thận làm bài, trình bày khoa học Năng lực: - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu BT - HS: SHDH III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Khởi động: Trò chơi: "chuyển cách viết" khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: củng cố cách tính tỉ số phần trăm viết số thập phân + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu cách tìm tỉ số phần trăm hai số - Viết kí hiệu tỉ số phần trăm đẹp 32%, 18%, 78%, 125% + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HDD3: tìm tỉ số% 4; 16 50 Hđ4: Biết tỉ số phần trăm muối nước biển + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Lan, việt ): HD em nắm cách tính tỉ số phần trăm - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ bạn nhóm gặp khó khăn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: - Chia sẻ kiến thức người thân Tiếng Việt: I Mục tiêu: -✍•✍ -BÀI 15B: NHỮNG CƠNG TRÌNH MỚI (TIẾT 3) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 Kiến thức: - Nêu nội dung đoạn, chi tiết tả hoạt động nhân vật văn (BT1) Viết đoạn văn tả hoạt động người (BT2) Kĩ năng: - Rèn kĩ viết đoạn văn ngắn Thái độ: - Giáo dục HS tình cảm u q ơng bà, cha mẹ, yêu quý thầy giáo Năng lực: Ngôn ngữ, tư duy, tự học II Đồ dùng dạy học: - GV: tranh minh họa, bảng phụ - HS: tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: a) Xác định đoạn văn b) Nêu nội dung đoạn Các đoạn Nội dung doạn Từ đầu đến lưng bác loang -> Tả bác Tâm vá đường + Đoạn 2: Tiếp đến khéo vá -> Tả kết lao động bác Tâm áo ấy! + Đoạn 3: Phần lại -> Tả bác Tâm đứng trước mảng đường vá xong c) Tìm chi tiết tả hoạt động bác Tâm văn - Tay phải cầm búa,tay trái xếp khéo viên đá bọc nhựa đường đen nhánh -Bác đập búa đều xuống viên đá để chúng ken vào Hai tay bác - Bác đứng lên, vươn vai liền + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, trình bày miệng HĐ6: (Theo tài liệu) - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả hoạt động người mà em yêu mến cách chân thực, tự nhiên, ý riêng, ý mới, sử dụng từ gợi tả - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn, đặt câu hỏi ,viết lời nhận xét, tôn vinh HS IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Hướng, Thuần, Tiên,…): Tiếp cận, hướng dẫn giúp nắm đoạn động công nhân sửa đường viêt đoạn văn tả hot ng, Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - HS tiếp thu nhanh :Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hướng dẫn bạn nhóm viêt đoạn văn VI Híng dÉn phÇn øng dông: - Về nhà kể câu chuyện Pa-xtơ em bé cho người thân nghe - Sưu tầm câu chuyện kể phát minh, cống hiến Pa-xtơ ************************** ÔN LUYỆN TV: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 15 I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu truyện “Ê – – xơn mẹ ” Hiểu lòng thơng minh Ê-đi-xơn - Rèn luyện kĩ cảm thụ văn học - GD HS biết yêu thương quan tâm giúp đỡ bạn hồn cảnh khó khăn - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: Tranh ảnh minh họa; Bảng phụ III.Hoạt động học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc “Ê – – xơn mẹ” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 79 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, ND truyện ““Ê – – xơn mẹ” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng *********************** Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 15C: NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG (T1) Tiếng Việt: I Mục tiêu: Kiến thức: Luyện tập nhận biết sử dụng từ ngữ người, nghề nghiệp, dân tộc anh em - Nêu số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè Kĩ năng: viết đoạn văn Thái độ: Giáo dục ý thức yêu quý người thân Năng lực: Ngơn ngữ, hợp tác nhóm, tự học II Đồ dùng dạy học: - GV: tranh ảnh, bảng nhóm, bảng phụ - HS: tài liệu HDH III Hot ng hc: HOT NG THC HNH Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 15 - Năm H Khi ng: HTQ tổ chức cho lớp chơi TC - GTB, ghi đề HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu * Đánh giá: + Tiêu chí: tạo hứng thú cho HS + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ1 Việc 1: Cá nhân quan sát gọi tên nghề nghiệp tranh Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh vừa tìm Việc 3: NT điều hành cho bạn chia sẻ câu vừa đặt Nhận xét, thống HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết HĐ1 * Đánh giá: + Tiêu chí: Nêu từ người, nghề nghiệp, dân tộc Tiêu chí HTT HT CHT 1.Nêu nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí HĐ2,3: Việc 1: Cá nhân làm tập 2,3 trrang 166 sách HDHTV5 vào Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT tổ chức cho bạn thảo luận thống kết HĐTQ tổ chức cho nhóm gắn bảng nhóm chia sẻ * Đánh giá: + Tiêu chí: HĐ3: Tìm từ ngữ người gia đình, trường học, nghề nghiệp, dân tộc đất nước ta HĐ4: Nêu câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xột bng li,lp bng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tn 15 - Năm H4,: Vic 1: Cỏ nhõn lm bi tập trang 166 sách HDHTV5 vào Việc 2: HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ baì làm trước lớp Tuyên dương * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nêu từ ngưx miêu tả mái tóc, đơi mắt, khn mặt, da, vóc người - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4,: Việc 1: Cá nhân làm tập trang 167 sách HDHTV5 vào Việc 2: HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ baì làm trước lớp Tuyên dương * Đánh giá: : + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả hình dáng người thân người em quen biết cách chân thực, tự nhiên, ý riêng, ý - Phương pháp: Vấn đáp ,viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học: Qua tiết học hôm bạn học điều gì? HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức em học người thân - Chỉnh sửa đoạn văn viết cho hay đọc cho người thân nghe ******************** Tốn: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM( T2) I Mục tiêu: - Giải toán đơn giản nội dung tìm tỉ số phần trăm hai số Kĩ năng: - Rèn kĩ tìm tỉ số % hai số Giải tốn lời văn tìm tỉ số phần trăm hai số Thái độ: Rèn tính cẩn thận làm bài, trình bày khoa học Năng lực: - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu BT HĐ1,2, bangr nhóm - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3,4,5: (Theo tài liệu) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 * ỏnh giá: + Tiêu chí: - BT1: Viết thành tỉ số % : 0,68= 68% 0,4= 40% 0,173= 17,3% 1,49%= 149% - BT2: Tính tỉ số % hai số - BT3: Tính theo mẫu: a) 15% + 2,4%= 17,4% b) 45,6% - 15%= 30,6% c) 13,2% x 2= 26,4% d) 60% : 20= 3% - BT4, 5: Giải toán lời văn + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Lan, Sương, việt, Tuấn Anh ): Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách thực phép tính vận dụng tìm thành phần chưa biết - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Thực HĐ ứng dụng tài liệu HDH ******************** Tiếng Việt: BÀI 15C: NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết lập dàn ý văn tả hoạt động người (BT1) Dựa vào dàn ý lập, viết đoạn văn tả hoạt động người (BT2) - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ Kĩ năng: - Rèn kĩ viết đoạn văn ngắn Thái độ: - Giáo dục HS tình cảm yêu quý trẻ nhỏ .4 Năng lực: Tự học, quan sát, sử dụng ngôn ngữ II Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh ảnh số em bé độ tuổi tập nói, tập bảng phụ - HS: tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Lập dàn ý chi tiết cho văn tả hoạt động bạn nhỏ em bé tuổi tập đi, tập nói dựa vào kết quan sát a)Mở bài: Giới thiệu em bé định tả b)Thân bài: + Tả hình dáng: (Không phải trọng tâm) + Tả hoạt động: - Lúc chơi: lê la sàn với đống đồ chơi, xoa đầu, cười khanh khách - Lúc xem ti vi: Thấy quảng cáo bỏ chơi, khóc nín ngay; Ngồi xem, mắt chăm nhìn hình, Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - Lúc làm nũng mẹ: Kêu a a mẹ về; vịnh tay vào thành giường lẫm chẫm bước tiến phía mẹ; ơm mẹ, rúc mặt vào ngực mẹ, đòi ăn c)Kết bài: Nêu cảm nghĩ người tả - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS HĐ7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả hoạt động bạn nhỏ em bé cách chân thực, tự nhiên, ý riêng, ý - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn, tôn vinh HS IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em viết biên họp lớp - HS tiếp thu nhanh :Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Híng dÉn phÇn øng dông: - Đọc đoạn văn cho người thân ******************** ÔN LUYỆN TUẦN 15 ÔN LUYỆN TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Thực phép chia số thập phân cho số thập phân vận dụng giải tốn lời văn, biết tính tỉ số phần trăm… - HS vận dụng làm tập 1,3,4(76); BT6(77); HSKG làm thêm BTVD - Giáo dục HS cẩn thận, chịu khó, tự tin, trung thực học tập - Rèn luyện lực hợp tác, tự giải vấn đề II.Chuẩn bị: *HS: Bảng con.Vở tự ơn luyện tốn *GV: Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Xì điện” hỏi đáp phép tính chia số thập phân cho 10; 100; 1000 - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: *Bài 1(76): Đặt tính tính: -V1: Y/c nhóm bàn thảo luận làm vào tự ôn luyn toỏn trang 71 Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 - V2: Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách Thực phép chia STP cho STP mà thương STP *Bài 3(76): Viết phân số thành tỉ số phần trăm: - V1: Hai bạn ngồi cạnh thực vào tự ÔL Tốn trang 72 - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách Thực phép chia STP cho STP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết chuyển phân số thành tỉ số phần trăm xác - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 4(76): Tính tỉ số phần trăm: - V1: Cá nhân tự làm vào ơn luyện Tốn trang 76 - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết thực phép tính để tính tỉ số phần trăm - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành *Bài 6(77): Giải toán: - V1: Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm cá nhân làm vào - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Nhận xét chốt cách Giải toán liên quan đến phép chia STP cho số STP * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biêt phân tích giải tốn - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn li bi ********************* Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 GDTT: SINH HOạT LP i mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần 15, đề kế hoạch tuần tới - HS biết nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chđ tËp thĨ ii Néi dung sinh ho¹t I CTHĐTQ đánh giá tình hình tuần 15: +Đạo đức: i viên thực tơt nề nếp, mặc ®ång phơc đầy đủ, vào lớp quy định + Học tập: dùng học tập đầy đủ, ý thức chuẩn bị trớc đến lớp tốt , tích cực phát biểu xây dựng Tồn tại: Một số i viờn kĩ cộng, trừ, nhân, chia chậm, nhiều sai sót ; chữ viết cha đợc cẩn thận Hoạt động khác: Bớc đầu hoà nhập đợc phong trào lớp, đội, nhà trờng phát động Cần phát huy vai trũ ca hi đồng tự quản ban lớp * Giáo viờn ỏnhgiỏ hot ụng thỏng 11 2.GV nêu phơng hớng tuần 16: + Duy trì ổn định nề nếp lp +Phát động thi đua phong trào rèn chữ, giữ + Đi học chuyên cần + Học làm đầy đủ chất lợng + Giúp đỡ bạn yếu học tập + Dặn dò học sinh ý rèn luyện theo chủ im: Ung nc nh ngun Dặn dò HS - Đảm bảo an tồn giao thơng học Sưu tầm tranh ảnh,tryện, thơ , bì hát theo chủ điểm Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thñy ... 1: Đặt tính tính: 76, 35: 5= 15, 27 126:24= 5, 25 5 ,54 8 : 1 ,52 = 3, 65 119: 9 ,52 = 12 ,5 Bài : a ( 28,7 + 34 ,5) x 2,4 b 28,7 + 34 ,5 x 2,4 = 63,2 x 2,4 =28,7 + 82,8 = 151 ,68 = 111 ,5 Bài 3: Tìm x Bài :... ********************* Giáo viên: Trn Th Ngõn – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 GDTT: SINH HOạT LP i mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần 15, đề kế hoạch tuần tới... lời H 5: (Theo ti liu) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh + Câu 1: Cô giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 15 , Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay