Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 14

24 9 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:40

NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 14 - Năm TUN 14 Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018 IU CHNH TI LIU HƯỚNG DẪN HỌC Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: Kiến thức: -Thực phép chia số tự nhiên cho số thập phân Kĩ năng: kĩ chia số tự nhiên cho số thập phân Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học Năng lực: - Tự học, hợp tác nhóm, Tính toán II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng phụ Phiếu BT - HS: VBT III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Khởi động: Trò chơi: "Cùng tính so sánh" khởi động tiết học - GV giới thiệu HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu * Đánh giá: + Tiêu chí: Ơn lại cách thực chia số thập phân cho 10,100,1000… + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Em bạn đọc toán Việc 1: Cá nhân đọc toán giải toán vào Việc 2: Em bạn chia sẻ cho nghe cách thực tính phép tính toán ? Bạn nêu cách thực phép tính HĐ3 Em bạn tính Việc 1: Em thực phép tính: 75 : 6,25 vào Việc 2: Em bạn chia sẻ cho nghe cach thc hin * ỏnh giỏ: Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 + Tiờu chớ: - Nờu cách tìm chiều dài: lấy diện tích chia cho chiều rộng (52 : 6,5) - Đọc thông tin HĐ3, thảo luận cách thực phép chia 52 : 6,5 - Rút quy tắc muốn chia số tự nhiên cho số TP (HS hiểu, ghi nhớ) - HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp ? Mời bạn nêu cách đặt tính? Nhận xét nhắc lại? - Mời bạn rút quy tắc thực chia số tự nhiên cho số thập phân - Nhận xét bổ sung + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Việc 1: Cá nhân thực đặt tính tính vào Việc 2: Em trao đổi bạn Việc 3: Thống kết nhóm * Đánh giá: + Tiêu chí: thực đặt tính tính đúng: : 2,5; 26 : 6,5; : 17,5; 459 : 6,8 + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét - HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ cách làm phép tính - Chia sẻ sau tiết học: Tiết học hôm các em học gì? HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức người thân - Học thuộc quy tắc muốn chia số tự nhiên cho số thập phân *********************** Tiếng Việt: BÀI 14A: NHỮNG TẤM LÒNG CAO ĐẸP (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc - hiểu Chuỗi ngọc lam - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi ba nhân vật truyện người lòng nhân hậu, biết quan tâm đem lại niềm vui cho người khác (Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4,5) Kĩ năng: - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ - Rèn cách đọc diễn cảm văn Đọc diễn cảm toàn - Biết đọc phân biệt lời nhân vật, thể tính cách nhân vật: bé ngây thơ, hồn nhiên; Pi-e nhân hậu, tế nhị; chị bé thẳng, thật Thái độ: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Giao duc tính nhân hậu, thương người Năng lực: - Phát triển lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; cảm nhận tình người câu chuyện II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Quan sát nói ảnh * Đánh giá: + Tiêu chí: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trả lời các câu hỏi - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu loát tồn với giọng nhẹ nhàng, thể chân thành, cảm thông, chia sẻ - Giải thích nghĩa các từ bài: lễ Nô-en, giáo đường + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị gái - Câu 2: Chi tiết cho biết bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc: d Cả ba chi tiết - Câu 3: Chị bé tìm gặp Pi-e để: c Để tìm hiểu xem bé mua chuỗi ngọc - Câu 4: Pi-e nói bé trả giá cao để mua chuỗi ngọc bé mua tất lòng - Câu 5: Những nhân vật câu chuyện người nhân hậu, biết quan tâm, sẻ chia đến người khác - HS liên hệ thực tế + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xột bng li, trỡnh by ming Giáo viên: Trn Th Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm häc 2018 - 2019 IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Lan, Việt, ): Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em đọc nắm nội dung - Câu hỏi gợi mở: Hướng dẫn giọng đọc, luyện nhiều từ khó đọc? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ các bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Kể cho người thân nghe câu chuyện Chuỗi ngọc lam - Sưu tầm thêm câu chuyện khác nội dung tương tự ******************** Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 14A: NHỮNG TẤM LÒNG CAO ĐẸP (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nghe – viết chính tả đoạn văn Chuỗi ngọc lam - - Tìm tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu BT3; Làm các tập 2a/b Kĩ năng: - Nghe - viết chính tả - Trình bày hình thức viết, viết đảm bảo quy trình - phân biệt tr/ch tiếng vần ao/au Thái độ: ý thức yêu thích rèn chữ viết, cách trình bày Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ2,3 III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Kĩ viết chính tả HS - Viết chính xác từ khó: Nơ-en, nắm xu, trầm ngâm, lúi húi, Gioan, rạng rỡ,… - Viết hoa tên riêng: Gioan, Nô-en, Pi-e,… - Viết đảm bảo tốc độ, chính tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu tr/ch, ao/au - Điền vào chỗ trống vần ao/au âm đầu tr/ch để hoàn chỉnh mẩu tin - Tự học tốt, hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn + Phương pháp: viết, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dy hc: Khụng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Cường, V Quân, Cường, Tuấn Anh,…): Tiếp cận, hướng dẫn các em viết đoạn văn theo yêu cầu - Câu hỏi gợi mở: Nhắc lại quy tắc ngối viết cầm bút? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao HDH, hướng dẫn các bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Luyện viết lại bài, sửa lỗi sai ******************* Toán: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết : - Thực phép chia số tự nhiên cho số thập phân - Vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép nhân với số thập phân giải các toán lời văn Kĩ năng: Vận dụng giải các toán lời văn liên quan đến chia số tự nhiên cho số thập phân Thái độ: Rèn tính cẩn thận làm Năng lực: Tự học, vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu BT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3,4,5: * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Tính nhẩm các phép tính : a) 27 : 0,1 = 270 b) 134 : 0,1 = 1340 c) 768 : 0,01 = 76800 27 : 10 = 2,7 134 : 10 = 13,4 768 : 10 = 76,8 - BT2: Tính so sánh kết các phép tính: kết - BT3: Tìm thành phần chưa biết phép nhân (tìm x) - BT4: Giải toán: Bài giải tất số chai dầu là: (19 + 14) : 0,75 = 44 (chai) Đáp số : 44 chai dầu - BT5: Giải toán: Bài giải Diện tích mảnh đất là: 30 x 30 = 900 (m2) Chiều rộng mảnh đất là: 900 : 37,5 = 24 (m) Chu vi mảnh đất là: 37,5 + 24) x = 123 (m) Đáp số : 123 m + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tụn vinh hc Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Lan, Sương, Việt,…): HD các em thực cách đặt tính chia số TN cho số TP tìm thành phần chưa biết - Câu hỏi gợi mở: Muốn chia số tự nhiên cho số thập phân ta làm nào? - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao giúp đỡ các bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Giải toán HĐ ứng dụng vào Chia sẻ làm người thân *************************** Tiếng Việt: BÀI 14A: NHỮNG TẤM LÒNG CAO ĐẸP (TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết danh từ riêng, danh từ chung đại từ xưng hô đoạn văn Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng danh từ, đại từ xung hô vào tập Thái độ: Giáo dục yêu thích Tiếng Việt sử dụng vốn từ Năng lực: Ngôn ngữ, tư II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: Từ điển TV, bảng nhóm HĐ6 - HS: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: tìm danh từ chung danh từ riêng: - Danh từ chung: em gái, trán, tủ, cửa hàng, đồ vật - Danh từ riêng: Pi-e, Nô-en + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: viết tả tên riêng: a) Nguyễn Huệ, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Kim Đồng b) Vích-to Huy-gô, Lu-i Pa-xtơ, Pa-ri, Von-ga c) Bắc Kinh, Tây Ban Nha, Lỗ Tấn, Đỗ Phủ + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ6,7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HĐ6: Tìm các đại từ xưng hơ đoạn văn: chị, em, tơi, chúng tơi - HĐ7: Tìm câu “Ai làm gì?”, “Ai nào?”; xác định phận chủ ngữ cac cõu ú + Phng phỏp: ỏp Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 + K thut: t câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Cường, Lan, ): Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em nhận biết danh từ riêng, danh từ chung đại từ xưng hô đoạn văn - Câu hỏi gợi mở: ? Thế danh từ riêng, danh từ chung, đại từ xưng hô? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ các bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ kiến thức người thân ******************** Tiếng Việt: BÀI 14B: HẠT VÀNG LÀNG TA (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc - hiểu thơ Hạt gạo làng ta - Hiểu ý nghĩa thơ: Hạt gạo làm nên từ công sức nhiều người, lòng hậu phương góp phần vào chiến thắng tiền tuyến năm chiến tranh (Trả lời các câu hỏi, học thuộc lòng 2-3 khổ thơ) Kĩ năng: - Rèn cách đọc diễn cảm Biết đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm Thái độ: - Giáo dục HS biết yêu quý hạt gạo, hạt gạo công sức người lao động vất vả làm Năng lực: - Phát triển lực ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: kể tên thơ, câu tục ngữ, ca dao nói lúa, hạt gạo, hạt cơm + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc trơi chảy tồn thơ, ngắt nghỉ các dòng thơ, khổ thơ Chú ý đọc vắt dòng, nhấn giọng từ ngữ nói đến vị phù sa, hương sen, lời hát, bão, mưa, giọt mồ hôi chứa hạt gạo nỗi vất vả người làm hạt gạo - Đọc diễn cảm toàn thơ với giọng nh nhng, tha thit Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Giải thích nghĩa các từ bài: Kinh Thầy, hào giao thông, trành + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Hạt gạo làm nên từ vị phù sa, nước hồ, công lao mẹ a-3; b-1; c-2 - Câu 2: Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả người nông dân: Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Mẹ em xuống cấy - Câu 3: Để góp phần tạo hạt gạo, các bạn nhỏ mọi người tát nước chống hạn, bắt sâu cho lúa, gánh phân bón cho lúa - Câu 4: Ghi vào câu thơ hình ảnh em thích (HS ghi theo ý thích) - Nêu ND chính Liên hệ thực tế trách nhiệm người con, người HS người hưởng thành lao động vất vả người nông dân + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6,7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Học thuộc lòng, đọc diễn cảm thơ - Hát hát lúa, hạt gạo mà em biết + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (tiên, Thuần, ): Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em đọc nắm nội dung - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ các bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Đọc cho người thân nghe thơ Hạt gạo làng ta - Sưu tầm thêm thơ, hát nói lúa, hạt gạo ******************** Tiếng Việt: BÀI 14B: HẠT VÀNG LÀNG TA (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu biên bản, thể thức, nội dung biên (ND ghi nhớ) Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Xac nh trường hợp cần lập biên bản; Biết đặt tên cho biên cần lập Kĩ năng: Bước đầu lập biên họp Thái độ: Giáo dục tính trung thực, khách quan Năng lực: Phát triển lực tư duy, vận dụng thực hành thực tiễn II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng nhóm, phiếu HT - HS: Sách HDH, III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ8: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: Trả lời các câu hỏi: d Cách mở đầu: - Giống: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn - Khác: biên khơng tên nơi nhận, thời gian, địa điểm làm biên ghi phần ND Cách kết thúc: - Giống: tên, chữ kí người trách nhiệm - Khác: biên hợp chữ kí chủ tịch thư kí, khơng lời cảm ơn Ghi vào bảng nhóm điều cần ghi biên - Đọc hiểu ND ghi nhớ + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: biết trường hợp cần ghi biên ghi vào phiếu HT sau: Trường hợp cần ghi BB Lí ghi biên Tên biên M: Đại hội liên đội Ghi lại chương trình kết Biên Đại hội liên đội để làm chứng thực … … … + Phương pháp: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, lập bảng IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em viết biên - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ hướng dẫn các bạn nhóm để các bạn viết biên VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Lập số biên thông dụng ********************* Khoa hoc: BÀI 14: ĐÁ VÔI, XI MĂNG (T2) I Mục tiêu Kiến thức: Sau học, em: - Trình bày số tính chất đá vơi, xi mng v cụng dung ca chỳng Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Nờu c vic khai thác đá vôi, sản xuất xi măng làm ô nhiễm môi trường cần thiết phải khai thác đá vôi hợp lí Kĩ năng: Nhận biết đá vôi, xi măng thực tiễn Thái độ: Yêu thích mơn học, ham tìm tòi, khám phá Năng lực: Hợp tác nhóm, ứng dụng CNTT, tự học, hợp tác II Đồ dùng dạy học - GV: tài liệu HDH, tranh ảnh minh họa - HS: Tài liệu HDH III Hoạt động học * Khởi động: HĐTQ tổ chức cho các bạn nhắc lại kiến thức học - GV giới thiệu bài, HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu A HOẠT ĐỘNG BẢN Đọc trả lời Việc 1: Em đọc nội dung ghi nhớ sách HDH Việc 2: Em thảo luận trả lời các câu hỏi Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức thảo luận nhóm HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: - Biết nhớ tính chất nào, đá vơi dùng để tạc tượng - Nêu cách bảo quản xi măng - Kể tên số nhà máy xi măng nước ta + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Đánh giá: + Tiêu chí: Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về: khai thác đá vôi Thủy Nguyên (Hải Phòng), nhà máy xi măng Thạch Mĩ (Quảng Nam); trả lời câu hỏi: a) Vì cần khai thác đá vơi hợp lí ? b) Việc khai thác đá vơi sản xuất xi măng ảnh hưởng đến mơi trường sống ? + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức người thân - Với giúp đỡ người thân, bạn giải thích xe chở bê tông đường, thùng chứa bê tông phải quay liên tục? -✍•✍ -Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết : Thực phép chia số thập phân cho số thập phân Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 K năng: Thực thành thạo phép chia số thập phân cho số thập phân Thái độ: Giáo dục ý thức tìm tòi, u thích mơn học Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng phụ Phiếu BT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Khởi động: Trò chơi: "Cùng tính nhanh" khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: củng cố cách thực phép chia số TN cho số thập phân ngược lại + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu cách tính trung bình 1dm nặng kg: lấy cân nặng chia cho chiều dài (30,24 : 8,4) Nắm cách đặt tính tính - Đọc thông tin HĐ3, thảo luận cách thực phép chia 49,95 : 1,35 - Rút quy tắc muốn chia số TP cho số TP (HS hiểu, ghi nhớ) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: thực đặt tính tính đúng: 8,28 : 3,6; 13,632 : 6,4; 7,52 : 0,16 + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Kiên, Lan, ): HD các em nắm cách thực phép chia số thập phân cho số thập phân - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giúp đỡ các bạn nhóm gặp khó khăn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: - Chia sẻ kiến thức người thân - Học thuộc quy tắc muốn chia số thập phân cho số thập phân *********************** Khoc học: BÀI 15: GẠCH, NGÓI I Mục tiêu Kiến thức: Sau học, em : - Xác định số tính cht v cụng dung ca gch, ngúi Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Trỡnh by c s cần thiết phải xóa bỏ các lò sản xuất gạch, ngói thủ cơng để bảo vệ mơi trường Kĩ năng: Quan sát, nhận biết số vật liệu xây dụng gạch, ngói Thái độ: - Giáo dục HS yêu thích say mê tìm hiểu khoa học - BVMT: Việc sản xuất gạch, ngói dẫn tới nhiễm môi trường Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm, ứng dụng CNTT II Đồ dùng dạy học - GV: Tài liệu HDH, dụng cụ thí nghiệm - HS: Sách HDH, III Hoạt động học ⃰⃰ Khởi động: HĐTQ tổ chức cho các bạn nhắc lại kiến thức học - GV giới thiệu bài, HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu A HOẠT ĐỘNG BẢN Quan sát trả lời Việc 1: Em quan sát tranh 1-12, thực yêu cầu a, b Việc 2: Em bạn thảo luận với các câu trả lời Việc 3: Nhóm trưởng gọi các bạn trình bày; nhận xét, bổ sung * Đánh giá: + Tiêu chí: - Kể tên số gạch ngói dùng xây dựng Loại dùng để xây tường, lát nền? Loại dùng để lợp mái nhà? - Nêu quy trình sản xuất gạch dựa vào hình vẽ + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Thí nghiệm “Gạch, ngói tính chất gì?” Việc 1: Đọc thí nghiệm, đến góc học tập lấy các vật liệu ch̉n bị: Một viên gạch (ngói khơ), chậu nước Việc 2: Thực thí nghiệm Việc 3: Nhóm trưởng gọi các bạn trình bày; nhận xét, bổ sung, thống ý kiến * Đánh giá: + Tiêu chí: - Thực thí nghiệm - Quan sát giải thích tượng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Đọc trả lời câu hỏi * Đánh giá: + Tiêu chí: trả lời câu hỏi : - Gạch, ngói làm đất sét nung nhiệt độ cao - Gạch, ngói cú tinh cht: d v Giáo viên: Trn Th Ngõn – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Các lò gạch thủ cơng cần thay loại lò nung gạch đại Chúng ưu điểm nhiệt bụi thải ít + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐTQ mời bạn đọc trả lời các câu hỏi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Điền từ hoặc cụm từ cho trước khung vào chỗ chấm cho phù hợp Đọc trả lời Việc 1: Em đọc yêu cầu Việc 2: Em điền vào chỗ trống (BT1) trả lời các câu hỏi (BT2) HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: trả lời câu hỏi : - Gạch không nung loại gạch sau định hình, khơng phải sử dụng nhiệt để nung nóng mà nhờ lực ép vào viên gạch thành phần kết dính chúng để tăng độ bền - Những lí khiến Chính phủ khuyến khích việc xóa bỏ các lò gạch thủ cơng thay việc sản xuất gạch không nung: + Không dùng nguyên liệu đất sét để sản xuất, khơng làm giảm diện tích đất nông nghiệp + Không dùng nhiên liệu than, củi để đốt, vừa tiết kiệm lượng vừa khơng thải khói bụi gây nhiễm mơi trường - BVMT: Việc sản xuất gạch, ngói ảnh hưởng đến mơi trường? + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức người thân - Tìm hiểu viên gạch ngói sử dụng để làm nhà em ngơi nhà xung quanh **************************** Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 Địa lí: CƠNG NGHIỆP (t1) I Mục tiêu Kiến thức: - Trình báy sơ lược dân số gia tăng dân số nước ta - Nêu hậu dân số đông tăng nhanh Kĩ năng: - Phát triển kĩ làm việc với biểu đồ vầ bảng số liệu Thái độ: - Ý thức chấp hành chính sách dân số KHHGĐ Năng lực: - phát triển lực đọc biểu đồ, bảng số liệu: tìm hiểu dân số, giao tiếp hợp tác, tự học Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 II Chuẩn bị GV HS GV: - Tuần 14 - Năm - Tranh, ảnh các dân tộc HS:- Sách HDH Lịch sử địa lí, tranh ảnh III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng Khởi động: Trò chơi: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí đánh giá: Ghép thơng tin phù hợp HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu số dân nước ta năm 2012, số dân nước ta đứng thứ khu vực Đông Nam Á - Hiểu mật độ dân số nêu mật độ dân số nước ta số nước khu vực - Biết liên hệ nêu tên loại đất địa phương em + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Dựa vào biểu đồ số dân Việt Nam biết rút mức tăng dân số nước ta - Biết hậu dân số tăng nhanh + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - giải thích ssao năm gần tốc độ tăng dân số nước ta lại giảm - Biết chia sẻ hiểu biết công tác kế hoạch hóa gia đình + Phương pháp : vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Lan, Sương, Quân, Việt,…): Hỗ trợ, tiếp sức giúp các em lược đồ - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao ********************** Toán: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết : - Thực phép chia số thp phõn cho mt s thp phõn Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Vn dung tỡm thành phần chưa biết phép nhân với số thập phân giải các toán lời văn Kĩ năng: Vận dụng giải các toán lời văn liên quan đến chia số thập phân cho số thập phân Thái độ: Rèn tính cẩn thận làm bài, trình bày khoa học Năng lực: Tự học, vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu BT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3,4,5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Đặt tính tính các phép tính sau : a) 16,24 : 2,9 ; b) 0,592 : 0,08 ; c) 0,3968 : 0,32 - BT2: Tìm thành phần chưa biết phép nhân (tìm x) - BT3: Tính điền số thích hợp vào chỗ chấm : a) Biết 3,5l dầu cân nặng 2,66kg Vậy 9l dầu cân nặng 6,84kg (Tính lít dầu cân nặng kg, sau tính lít dầu cân nặng kg) b) Biết 4,6l dầu cân nặng 3,496kg 8l dầu chúng cân nặng 6,08kg (Tính lít dầu cân nặng kg, sau tính số lít dầu: lấy cân nặng chia cân nặng lít dầu) - BT4: Giải toán: Bài giải Thực phép chia : 371,5 : 2,8 = 132 dư 1,9 Vậy may nhiều 132 quần áo thừa 1,9 mét vải - BT5: Thực phép chia tìm số dư lấy đến hai chữ số phần thập phân thương : 158 : 2,8 = 56,42 dư 0,024 + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (LAN, Kiên…): Tiếp cận giúp các em nắm cách thực phép chia vận dụng giải toán lời văn - HS tiếp thu nhanh :Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ các bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức người thân - Trả lời câu hỏi HĐ1,2 HĐ ứng dụng vào Chia sẻ làm người thân -✍•✍ -Tiếng Việt: BÀI 14B: HẠT VÀNG LÀNG TA (TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức: Kể lại câu chuyện Pa-xtơ em bé Kĩ năng: - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện Lắng nghe thầy (cô) kể chuyện, nhớ chuyn Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - Nghe bạn kể chuyện, nhận xét lời kể bạn, kể tiếp lời bạn Thái độ: Yêu mến, biết ơn các nhà khoa học cống hiến tài sức lực cho lợi ích xã hội Năng lực: Ngôn ngữ, tư duy, tự học II Đồ dùng dạy học: - GV: tranh minh họa, bảng phụ - HS: tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS lắng nghe GV kể câu chuyện “Pa-xtơ em bé” (Đức Hoài), ghi chép nhớ ND câu chuyện + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, trình bày miệng HĐ3,4: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - HS quan sát tranh, tập kể đoạn câu chuyện dựa theo tranh kết hợp ND hướng dẫn ghi tranh - HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND tranh kết hợp ghi chép ngắn kể lại toàn ND câu chuyện Pa-xtơ em bé - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, n/x lời, kể chuyện, tôn vinh học tập HĐ5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - HS kể lại tồn câu chuyện - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Hướng, Thuần, Tiên,…): Tiếp cận, hướng dẫn giúp các em kể câu chuyện - HS tiếp thu nhanh :Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao hướng dẫn các bạn nhóm kể câu chuyện tốt VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Về nhà kể câu chuyện Pa-xtơ em bé cho người thân nghe - Sưu tầm các câu chuyện kể phát minh, cống hiến Pa-xtơ ************************** ÔN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN TUẦN 14 I.Mục tiêu: Giúp HS - Đọc hiểu truyện “Hành vi hào hiệp ” Hiểu lòng cảm thông Ga-rôn thầy giáo với Cơ-rô-xi - học sinh khuyết tật - Viết đoạn văn kể việc tốt mà em làm chứng kiến xác định các từ loi ó s dung on Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 - GD HS bit yờu thương quan tâm giúp đỡ bạn khuyết tật, bạn hồn cảnh khó khăn - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh minh họa; Bảng phụ III.Hoạt động học A Hoạt đơng bản: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho các bạn nhóm qua sát tranh thảo luận việc làm các bạn nhỏ làm tranh: - HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc “Hành vi hào hiệp ” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 73 - HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, ND truyện “Hành vi hào hiệp ” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Viết đoạn văn ngắn kể việc em bạn em làm để giúp đỡ người khác Gạch chân danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ em sử dụng đoạn văn - Yêu cầu HS đọc nội dung tập ? Bài tập yêu cầu các em làm gì? - Nhận xét kết hợp gạch chân các từ ngữ quan trọng *Gợi ý: ? Một đoạn văn hồn chỉnh gồm phần? ? Câu mở đoạn làm nhiệm vụ gì? ? Câu kết đoạn làm nhiệm vụ gì? - HD: + Phần mở đoạn: Giới thiệu việc tốt mà em làm nhìn thấy bạn làm + ND chính đoạn: Việc tốt làm việc gì? Thời gian địa điểm làm cơng việc đó? Cơng việc em làm hay làm bạn? Tâm trạng người giúp đỡ nào? Khi làm xong cơng việc tâm trạng nào? Lưu ý: Trong đoạn văn em viết phải sử dụng quan hệ từ nêu quan hệ từ + Kết đoạn: Chốt lại vấn đề nêu việc làm sau - Cá nhân thực viết đoạn văn vào ôn luyện TV trang 76 - HĐTQ tổ chức cho cac bn chia s trc lp Giáo viên: Trn Th Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm häc 2018 - 2019 - Cùng lớp nhận xét chỉnh sửa số lỗi sai dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả, *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả ngoại hình người em yêu mến cách chân thực, tự nhiên, ý riêng, ý - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng *********************** Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 14C: LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP (T1) Tiếng Việt: I Mục tiêu: Kiến thức: Luyện tập nhận biết sử dụng động từ, tính từ, quan hệ từ Kĩ năng: Biết dựa vào ý khổ thơ hai Hạt gạo làng ta để viết đoạn văn ngắn Thái độ: Giáo dục ý thức sử dụng từ loại Năng lực: Ngôn ngữ, vận dụng thực hành II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng nhóm, bảng phụ - HS: tài liệu HDH III Hoạt động học: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ Khởi động: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC - GTB, ghi đề HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu * Đánh giá: + Tiêu chí: tạo hứng thú cho HS + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời Mỗi em nói câu theo mẫu Ai làm gì? Hoặc Ai nào? Để miêu tả tranh Việc 1: Cá nhân thực viết mẫu câu cho tranh Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh câu vừa đặt Việc 3: NT điều hành cho các bạn chia sẻ câu vừa đặt Nhận xét, thống HĐTQ tổ chức cho các bạn chia s kt qu H1 * ỏnh giỏ: Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 + Tiờu chớ: HS nói câu theo mẫu “Ai làm ?” “Ai ?” để miêu tả ảnh: - Ảnh 1: Chú cá bơi lội tung tăng / Chú cá đẹp - Ảnh 2: Cánh đồng lúa rung rinh trước gió./ Cánh đồng lúa rộng bao la.+ Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Xếp từ in đậm vào ba nhóm Ghi kết vào bảng nhóm Việc 1: Cá nhân xếp vào Việc 2: Em bạn chia sẻ HĐ2 Việc 3: NT tổ chức cho các bạn xếp các từ vào bảng nhóm HĐTQ tổ chức cho các nhóm gắn bảng nhóm chia sẻ * Đánh giá: + Tiêu chí: xếp từ in đậm vào ba nhóm theo bảng: Động từ Tính từ Quan hệ từ M: trả lời,… vời vợi,… qua,… + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, lập bảng 3,4 Viết đoạn văn tả người mẹ… Việc 1: Cá nhân dựa vào thơ Hạt gạo làng ta viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa trưa hè tháng sáu nóng Việc 2: HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ đoạn văn trước lớp Tuyên dương * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc khổ thơ, kết hợp gợi ý viết đoạn văn Tìm động từ, tính từ, quan hệ từ em dùng đoạn văn - Đọc to, rõ ràng, diễn cảm đoạn viết trước lớp Nhận xét đoạn văn bạn + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, viết nhận xét - HĐTQ tổ chức cho các bạn lớp chia sẻ sau tiết học: Qua tiết học hôm bạn học điều gì? HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức em học người thân - Chỉnh sửa đoạn văn viết cho hay đọc cho người thân nghe ******************** Tốn: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ HC Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 14 Năm học 2018 - 2019 I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết : - Thực các phép tính với số thập phân - So sánh các số thập phân - Vận dụng để tìm thành phần chưa biết các phép tính với số thập phân Kĩ năng: Rèn kĩ thực các phép tính với số thập phân Thái độ: u thích mơn học, say mê tìm tòi Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm, vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu BT HĐ1,2 - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Tính các biểu thức : a) 300 + 40 + 0,05 b) 50 + 0,6 + 0,07 = 340 + 0,05 = 50,6 + 0,07 = 340,05 = 50,67 c) 200 + + d) 27 + + = 206 + 0,03 = 27 + 0,4 + 0,06 = 206,03 = 27,4 + 0,06 = 27,46 - BT2: Điền dấu >, ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 14 , Giáo án lớp 5 năm 2018 2019 cô NGÂN tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay