Đánh giá kết quả điều trị miệng niệu đạo thấp thể giữa và thể sau dương vật bằng kỹ thuật Snodgrass (FULL TEXT)

170 10 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:37

Miệng niệu đạo thấp là dị tật bẩm sinh thường gặp của dương vật với tần suất 1/300 bé trai [22], [105], [118]. Dị tật có hai thương tổn chính bao gồm miệng niệu đạo nằm lệch thấp và dương vật cong nhiều mức độ khác nhau [6]. Mục tiêu điều trị miệng niệu đạo thấp nhằm đưa vị trí miệng niệu đạo lên đỉnh quy đầu và chỉnh tật cong dương vật. Mặc dù dị tật đơn lẻ không gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi, tuy nhiên nhiều trường hợp điều trị muộn hoặc phẫu thuật có biến chứng phải phẫu thuật nhiều lần đã ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng sống của bệnh nhi [49], [87]. Lịch sử điều trị miệng niệu đạo thấp trải qua các giai đoạn và đạt được nhiều tiến bộ trong giải phẫu bệnh học, phôi thai học cũng như kỹ thuật mổ [26], [70]. Đến nay nhiều phương pháp điều trị miệng niệu đạo thấp với hơn 300 phẫu thuật được miêu tả trong y văn nhưng thực tế chỉ có khoảng 10 kỹ thuật được sử dụng thường xuyên. Tuy vậy có thể nói không có một kỹ thuật mổ nào có thể điều trị cho tất cả các loại miệng niệu đạo thấp. Việc điều trị phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, mức độ thương tổn của dị tật, kinh nghiệm cũng như thói quen của phẫu thuật viên [49]. Đối với thương tổn phức tạp như miệng niệu đạo thấp thể giữa và thể sau thì việc điều trị luôn là thách thức với các nhà niệu nhi [61], sự lựa chọn phương pháp phẫu thuật không nhiều, các phương pháp điều trị thường có độ khó về mặt kỹ thuật hoặc nếu không thì phải phẫu thuật nhiều thì [76]. Trong quan niệm mới điều trị miệng niệu đạo thấp, sàn niệu đạo giàu mạch máu được đề cao và là xu thế hiện nay. Do vậy các kỹ thuật tạo hình niệu đạo có sử dụng sàn niệu đạo được khuyến khích, các phẫu thuật viên có khuynh hướng bảo tồn tối đa sàn niệu đạo trong việc tạo hình niệu đạo [51], [125]. Năm 1994, Snodgrass [102] giới thiệu kỹ thuật cuộn ống tại chỗ có rạch sàn niệu đạo (tubularised incised plate-TIP), đây là kỹ thuật dựa trên nguyên lý sử dụng sàn niệu đạo cuộn ống của Duplay và khắc phục những khuyết điểm của kỹ thuật này bằng đường rạch làm rộng sàn niệu đạo. Kỹ thuật nhanh chóng phổ biến do tính đơn giản, tỷ lệ biến chứng thấp và tính thẩm mỹ vượt trội [49], [105]. Đây là kỹ thuật một thì và có sử dụng sàn niệu đạo trong việc tạo hình niệu đạo như xu thế hiện nay. Với những ưu điểm riêng, kỹ thuật Snodgrass đã trở thành thường quy đối với miệng niệu đạo thấp thể trước [8], [127], nhiều báo cáo trên thế giới nói lên tính khả thi của việc áp dụng kỹ thuật này đối với thể giữa và thể sau miệng niệu đạo thấp [96], [107], [115]. Ở nước ta hiện nay, kỹ thuật Snodgrass được thực hiện chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, vẫn còn khá mới mẻ nhất là nghiên cứu kỹ thuật này cho điều trị miệng niệu đạo thấp thể giữa và thể sau. Các nghiên cứu nếu có thì đề cập đến miệng niệu đạo thấp thể trước [8], hoặc mẫu nghiên cứu bao gồm cả ba thể miệng niệu đạo thấp [7], mẫu bao gồm mổ lần đầu và mổ lại hoặc mổ thì hai [13], [17], bên cạnh đó mẫu thường có số lượng ít và thời gian theo dõi ngắn [7], [9]. Tại bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị khoảng 350 trường hợp miệng niệu đạo thấp mỗi năm, trong đó chiếm hơn một nửa là thể giữa và thể sau; cụ thể trong giai đoạn 2008-2009 có 231 trường hợp miệng niệu đạo thấp thể giữa và sau được điều trị [10]. Với số lượng bệnh nhi đông, thời gian chờ đợi phẫu thuật lâu, việc ứng dụng một kỹ thuật mổ đơn giản, hiệu quả nhằm giảm thiểu thời gian mổ cũng như số lần mổ luôn là mong muốn không chỉ của chúng tôi mà là của tất cả phẫu thuật viên niệu nhi. B O V Ọ OT O Ƣ P N N P Ố Ồ MN MN Ọ T GIÁ K T QUẢ M ỆN T Ể T T N ỆU ỀU TRỊ O T ẤP ỮA V T Ể SAU ƢƠN ẰN KỸ T UẬT SNO VẬT RASS Chuyên ngành: Ngoại thận - Tiết niệu Mã số: 62720126 LUẬN N T N SĨ Ọ Người hướng dẫn khoa học: P S.TS LÊ TẤN SƠN Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 ii M CL C Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt v Thuật ngữ đối chiếu Anh - Việt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, sơ đồ viii Danh mục hình ix ẶT VẤN Ề hƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Định nghĩa miệng niệu đạo thấp 1.2 Phơi thai học hình thành miệng niệu đạo thấp 1.3 Giải phẫu học miệng niệu đạo thấp 1.4 Tỷ lệ bệnh nguyên 12 1.5 Các dị tật phối hợp 13 1.6 Phân loại giải phẫu miệng niệu đạo thấp 13 1.7 Các kỹ thuật điều trị dị tật miệng niệu đạo thấp 16 1.8 Ưu khuyết điểm kỹ thuật Snodgrass 35 1.9 Tình hình nghiên cứu nước 40 1.10 Áp dụng kỹ thuật Snodgrass bệnh viện Nhi Đồng 42 hƣơng 2: Ố TƢ N V P ƢƠN P PN ÊN ỨU 44 2.1 Thiết kế nghiên cứu 44 2.2 Đối tượng nghiên cứu 44 iii 2.3 Cỡ mẫu 45 2.4 Phương pháp chọn mẫu 45 2.5 Phương pháp thu thập số liệu 46 2.6 Biến số nghiên cứu 57 2.7 Tóm tắt tiến trình nghiên cứu 62 2.8 Vai trò người nghiên cứu 63 2.9 Xử lý phân tích số liệu 63 2.10 Y đức 64 hƣơng 3: K T QUẢ 66 3.1 Đặc điểm nhóm bệnh nhi nghiên cứu 66 3.2 Đặc điểm kỹ thuật Snodgrass 73 3.3 Kết điều trị với kỹ thuật Snodgrass 82 3.4 Các yếu tố liên quan đến kết phẫu thuật 87 hƣơng 4: N LUẬN 93 4.1 Đặc điểm nhóm bệnh nhi miệng niệu đạo thấp thể thể sau 93 4.2 Đánh giá kết điều trị cong dương vật cho bệnh nhi bị miệng niệu đạo thấp thể thể sau 103 4.3 Đánh giá kết điều trị miệng niệu đạo thấp thể thể sau kỹ thuật Snodgrass 108 4.4 Phân tích số yếu tố ảnh hưởng kết điều trị tạo hình niệu đạo 121 4.5 Thời gian theo dõi nghiên cứu 126 4.6 Đường cong học tập 126 4.7 Kinh nghiệm với kỹ thuật Snodgrass 127 iv 4.8 Điểm mạnh hạn chế nghiên cứu 127 4.9 Điểm tính ứng dụng nghiên cứu 128 K T LUẬN 129 KI N NGHỊ 131 AN M CÁC ÔN TRÌN L ÊN QUAN TÀ L ỆU T AM K ẢO P L Phụ lục Bảng thu thập số liệu Phụ lục Bảng đồng thuận tham gia nghiên cứu Phụ lục Một số hình ảnh minh họa Phụ lục Danh sách bệnh nhi Phụ lục Hội đồng Y đức bệnh viện Nhi Đồng N LUẬN N v DANH M C CÁC CHỮ VI T TẮT BN : Bệnh nhân BS : Bác sỹ CDV : Cong dương vật DV : Dương vật KT : Kỹ thuật MNĐ : Miệng niệu đạo MNĐT : Miệng niệu đạo thấp NC : Nghiên cứu NĐ : Niệu đạo PT : Phẫu thuật SNĐ : Sàn niệu đạo THA : Tinh hoàn ẩn TLT : Tiền liệt tuyến TSM : Tầng sinh mơn TVB : Thốt vị bẹn vi THUẬT NGỮ ỐI CHI U ANH - VIỆT Tiếng Anh Tiếng Việt Artificial erection test Tạo cương nhân tạo Buck’s fascia Mạc sâu Chordee Cong dương vật Corporal body disproportion Mất cân đối thể hang Corpus cavernosum Thể hang Corpus spongiosum Thể xốp Dartos fascia Mạc nông Dorsal tunica albuginea plication Khâu gấp bao trắng vùng lưng Hypospadias MNĐT Middle hypospadias MNĐT thể Penoscrotal transposition Chuyển vị dương vật bìu Posterior hypospadias MNĐT thể sau Preputial Dartos flap Mảnh mơ bao quy đầu Reflux Ngược dòng Transverse preputial island flap Vạt úp Tubularized incised plate Kỹ thuật cuộn ống có rạch SNĐ Tubularized preputial island flap Vạt ống Tunica albuginea Bao trắng Tunica vaginalis Tinh mạc Tunica vaginalis flap Mảnh tinh mạc Urethral plate Sàn niệu đạo vii DANH M C CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Mối liên quan nhóm tuổi thể giải phẫu 67 Bảng 3.2 Tình trạng rãnh niệu đạo 70 Bảng 3.3: Tương quan độ tuổi mức cong dương vật 74 Bảng 3.4 Các phương pháp điều trị cong dương vật 75 Bảng 3.5 Mối liên quan kích thước SNĐ trước sau thủ thuật Snodgrass 75 Bảng 3.6 Mối liên quan chiều dài niệu đạo tạo hình thể giải phẫu 76 Bảng 3.7 Mối liên quan thời gian phẫu thuật thể giải phẫu 77 Bảng 3.8 Mối liên quan thời gian phẫu thuật số lượng trường hợp mổ 79 Bảng 3.9 Mối liên quan thời gian lưu thông tiểu thể giải phẫu 80 Bảng 3.10 Mối liên quan thời gian nằm viện thể giải phẫu 81 Bảng 3.11 Mối liên quan biến chứng sớm thể giải phẫu 83 Bảng 3.12 Kết điều trị cong dương vật 85 Bảng 3.13 Kết điều trị tạo hình niệu đạo theo phương pháp Snodgrass 85 Bảng 3.14 Điều trị biến chứng kết 86 Bảng 3.15 Các yếu tố liên quan đến biến chứng phẫu thuật 87 Bảng 3.16 Các yếu tố liên quan đến biến chứng rò niệu đạo 89 Bảng 3.17 Mối liên quan biến chứng sớm rò niệu đạo 91 Bảng 4.1 Kích thước ống tạo hình niệu đạo chu vi thật 98 Bảng 4.2 Đối chiếu kết tạo hình niệu đạo số tác giả khác 117 Bảng 4.3 Kết số nghiên cứu kỹ thuật Snodgrass 119 Bảng 4.4 So sánh biến chứng kỹ thuật khác với Snodgrass nơi nghiên cứu 120 viii DANH M C CÁC BIỂU Ồ, SƠ Ồ Trang Biểu đồ 3.1 Phân bố tuổi 66 Biểu đồ 3.2 Phân bố địa dư 68 Biểu đồ 3.3 Phân bố thể giải phẫu 69 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ cong dương vật 70 Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ cong dương vật thể giải phẫu 71 Biểu đồ 3.6 Tỷ lệ cong dương vật theo vị trí miệng niệu đạo 71 Biểu đồ 3.7 Các dị tật phối hợp 72 Biểu đồ 3.8 Phân bố mức độ cong dương vật 73 Biểu đồ 3.9 Phân bố tỷ lệ vật liệu khâu phủ niệu đạo 77 Biểu đồ 3.10 Mối liên quan thời gian phẫu thuật theo trình tự trường hợp phẫu thuật 78 Biểu đồ 3.11 Biến chứng sớm thời gian nằm viện 82 Biểu đồ 3.12 Các biến chứng muộn sau phẫu thuật tạo hình niệu đạo 84 Biều đồ 3.13: Tỉ lệ biến chứng theo số trường hợp mổ 92 Sơ đồ 1.1 Cây phả hệ mốc lịch sử điều trị miệng niệu đạo thấp 21 Sơ đồ 1.2 Cách tiếp cận làm thẳng dương vật theo Snodgrass 22 Sơ đồ 2.1 Các bước triển khai nghiên cứu 62 ix DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Sự hình thành phận sinh dục ngồi nam Hình 1.2 Vị trí miệng niệu đạo tương ứng thời điểm gián đoạn q trình phơi thai từ tuần thứ đến tuần thứ 16 Hình 1.3 Cong dương vật thai tuần lễ thứ 16,5 tuần hết tuần lễ 24 Hình 1.4 Cắt mơ xơ mặt bụng dương vật Hình 1.5 Hình ảnh mơ học sàn niệu đạo với mơ liên kết, mạch máu bình thường, mềm mại Hình 1.6 Các nguyên nhân gây cong dương vật MNĐT Hình 1.7 Da mặt lưng lùng nhùng thiếu da mặt bụng dương vật 10 Hình 1.8 Chuyển vị dương vật bìu MNĐT 11 Hình 1.9 Phân loại miệng niệu đạo thấp 14 Hình 1.10 Tần suất MNĐT theo phân loại giải phẫu 15 Hình 1.11 Các hình thái điều trị miệng niệu đạo thấp 18 Hình 1.12 Kỹ thuật Nesbit 23 Hình 1.13 Kỹ thuật tách sàn niệu đạo Mollard 23 Hình 1.14 Kỹ thuật Devin Horton 24 Hình 1.15 Kỹ thuật Mathieu 25 Hình 1.16 Kỹ thuật Duplay 26 Hình 1.17 Kỹ thuật Snodgrass 28 Hình 1.18 Hình thái miệng niệu đạo sau mổ theo kỹ thuật Snodgrass 29 Hình 1.19 Kỹ thuật Snodgrass cho thể sau MNĐT 29 Hình 1.20 Thủ thuật Snodgrass sàn niệu đạo tách khỏi thể hang 30 Hình 1.21 Khâu phủ niệu đạo với mảnh tinh mạc 31 Hình 1.22 Kỹ thuật vạt da úp có cuống mạch 32 Hình 1.23 Kỹ thuật Duckett cuộn ống 33 x Hình 1.24 Kỹ thuật hai với da niêm bao quy đầu (Byar flap) 34 Hình 1.25 Kỹ thuật hai với kỹ thuật Bracka 35 Hình 1.26 Hình ảnh niệu đạo lành tốt nội soi niệu đạo kiểm tra sau mổ kỹ thuật Snodgrass 37 Hình 2.1 Các dụng cụ phẫu thuật 47 Hình 2.2 Đính quy đầu để kéo 48 Hình 2.3 Vẽ đường rạch da hình chữ U quanh sàn niệu đạo 48 Hình 2.4 Vẽ đường vòng quanh cách rãnh quy đầu 5mm 49 Hình 2.5 Bóc tách da thân dương vật khỏi dương vật 49 Hình 2.6 Đo độ cong dương vật 50 Hình 2.7 Đo độ rộng sàn niệu đạo trước thủ thuật Snodgrass 50 Hình 2.8 Rạch sàn niệu đạo theo thủ thuật Snodgrass 51 Hình 2.9 Đo độ rộng sàn niệu đạo sau thủ thuật Snodgrass 52 Hình 2.10 Khâu tạo hình niệu đạo với PDS 7.0 mũi liên tục 52 Hình 2.11 Phủ niệu đạo cân Dartos bao quy đầu 53 Hình 2.12 Phủ niệu đạo mảnh tinh mạc 53 Hình 2.13 Khép cánh quy đầu với Vicryl 5.0 54 Hình 2.14 Dương vật sau tạo hình niệu đạo 54 Hình 2.15 Băng dương vật 55 Hình 4.1 Đường rạch Snodgrass giúp sàn niệu đạo rộng 97 Hình 4.2 Tách sàn niệu đạo mở bao trắng 107 Hình 4.3 Khoảng cách an tồn đường rạch Snodgrass 113 multivariate analysis from a cohort of 474 patients”, J Pediatr Urol, 11 (2), 70.e1-6 118 Springer A., Krois W., Horcher E (2011), “Trends in hypospadias surgery: results of a worldwide survey”, Eur Urol, 60 (6), pp 11841189 119 Springer A., van den Heijkant M., Baumann S (2016), “Worldwide prevalence of hypospadias”, J Pediatr Urol, 12 (3), pp 152-157 120 Stanasel I., Le H.K., Bilgutay A., Roth D.R., Gonzales E.T., Janzen N., et al (2015), “Complications following Staged Hypospadias Repair Using Transposed Preputial Skin Flaps”, J Urol, 194 (2), pp 512516 121 Steven L., Cherian A., Yankovic F., Mathur A., Kulkarni M., Cuckow P (2013), “Current practice in paediatric hypospadias surgery: a specialist survey”, J Pediatr Urol, (6), pp 1126-1130 122 Stoll C., Alembik Y., Roth M.P., Dott B (1990), “Genetic and environmental factors in hypospadias”, J Med Genet, 27 (9), pp 559-563 123 Sujijantararat P., Chaiyaprasithi B (2009), “Comparative outcome between transverse island flap onlay and tubularized incised plate for primary hypospadias repair”, Asian J Surg, 32 (4), pp 229-233 124 Takahashi G (2002), “Snodgrass procedure for primary hypospadias repair”, Int J Urol, (4), pp 215-218 125 Tekgul S, Riedmiller.H, Dogan H (2016), “EAU Guidelines on Paediatric Urology of ESPU-EAU”, J Pediatr Urol, Update March 2013, pp 22-25 126 Tiryaki S., lkbrova V., Dokumcu Z., Ergun R., Tekin A., Yagmur I., et al (2016), “Unexpected outcome of a modification of Bracka repair for proximal hypospadias: High incidence of diverticula with flaps”, J Pediatr Urol, 12 (6), pp 395-398 127 Wein A., Louis K (2016), “Hypospadias”, Campbell-Walsh urology, Elsevier, Philadelphia, PA pp 3399-3429 128 Wiener J.S., Sutherland R.W., Roth D.R., Gonzales E.T (1997), “Comparison of onlay and tubularized island flaps of inner preputial skin for the repair of proximal hypospadias”, J Urol, 158 (3), pp 1172-1174 129 Wilkinson D.J., Green P.A., Beglinger S., Myers J., Hudson R., Edgar D., et al (2017), “Hypospadias surgery in England: Higher volume centres have lower complication rates”, J Pediatr Urol, 13 (5), pp 481-486 130 Yang T., Zou Y., Zhang L., Su C., Li Z., Wen Y (2014), “Byars twostage procedure for hypospadias after urethral plate transection”, J Pediatr Urol, 10 (6), pp 1133-1137 131 Zaontz M.R., Dean G.E (2016), “Dermal patch graft correction of severe chordee secondary to penile corporal body disproportion without urethral division in boys without hypospadias”, J Pediatr Urol, 12 (4), pp 204-207 T N P P 132 Dodat H (1998), “Hypospadias”, Collège Hospitalo-Universitaire de Chirurgie Pediatrique, Prog Urol, (3), pp 56-64 133 Fontaine E., Jardin A (2001), “Anomalies des organes génitaux internes masculins et retentissement sur la fertilité”, Prog Urol, 11 (4), pp 729-732 134 Paparel P., Mure P.Y., Margarian M., Feyaerts A., Mouriquand P (2001), “Approche actuelle de l’hypospade chez l'enfant”, Prog Urol, 14(6), pp 741-751 PH L C 1: BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU I Hành chánh: Họ tên (viết tắt tên): Tuổi Số hồ sơ: Địa chỉ: ………… Tỉnh  Thành phố  Điện thoại: Ngày nhập viện: Ngày xuất viện: Ngày phẫu thuật: hẩn đoán điều trị: Chẩn đoán trước mổ: Thể giữa: Thể thân DV xa  Thể thân DV  Thể DV gần  Thể sau: Thể DV bìu  Thể bìu Cong dương vật:  Dị tật phối hợp: TVB:  Nang TLT:  Dị tật hệ niệu:  Di truyền:  Thể tầng sinh môn  THA:  Lưỡng giới:  Dị tật khác:   Phẫu thuật tạo hình niệu đạo: Bao quy đầu: Bao phủ hồn tồn quy đầu  Bao phủ phần quy đầu  Niêm mạc bao quy đầu viêm dính niêm mạc quy đầu  Rãnh niệu đạo: Mềm mại, rãnh sâu  Mềm mại, rãnh nơng  Xơ hóa, phẳng  Sau bóc tách da thân dương vật khỏi dương vật: Không cong DV  Cong DV < 30 độ  Cong DV ≥ 30 độ  Làm thẳng DV: Nesbit  Mollard  Cắt sàn niệu đạo  Đường kính sàn niệu đạo trước thủ thuật Snodgrass:… mm Đường kính sàn niệu đạo sau thủ thuật Snodgrass:… mm Tạo hình thể xốp:  Vật liệu phủ niệu đạo tân tạo: Cân Dartos bao quy đầu  Mảnh tinh mạc Chiều dài niệu đạo mới: … cm Thời gian mổ: … phút Lượng máu mất: ……ml Kết quả: Thời gian hậu phẫu (ngày): Biến chứng sớm: Chảy máu: có  khơng  Nhiễm trùng: có  khơng  Sút thơng: có  khơng  Tắc thơng: có  khơng  Hoại tử da che phủ có  khơng  Rò niệu đạo: có  khơng  Tụt miệng niệu đạo: có  khơng  Hẹp miệng niệu đạo: có  không  Lúc viện:  Tái khám lần 1,2,3,4: Cong tái phát: có  khơng  Sẹo xấu: có  khơng  Rò niệu đạo: có  khơng  Hẹp miệng niệu đạo: có  khơng  Tụt miệng niệu đạo: có  khơng  Hẹp niệu đạo: có  khơng  V iều trị biến chứng Bơm rửa thông tiểu thay thông tiểu  Nong MNĐ  Mổ lại:  Mở rộng MNĐ   Tạo hình lại NĐ  Vá rò tiểu  Khác: ……………………………………………………  Kết mổ lại: …………  PH L C 2: BẢN ỒNG THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Dị tật MNĐT bao gồm miệng niệu đạo thấp, dư da vùng lưng, thiếu da vùng bụng dương vật cong nhiều mức độ Với dương vật cong cần điều trị làm thẳng dương vật trước tạo hình niệu đạo sau Phẫu thuật hoàn thiện trải qua khoảng đến lần phẫu thuật tùy theo mức thương tổn giải phẫu mức độ thành công phẫu thuật Lần 1: Tạo hình niệu đạo Lần 2: (nếu có biến chứng) xử trí biến chứng tháng sau Lần 3: sửa chữa tật chuyển vị dương vật bìu (nếu có) Tơi Bác sĩ tư vấn giải thích rõ ràng tình nguyện tham gia nghiên cứu Trong q trình điều trị có lý tơi rút khỏi nghiên cứu điều trị bình thường bệnh viện Gia đình đọc tham gia nghiên cứu Ký tên PH L C 3: M T SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Nghiệm pháp cƣơng nhân tạo Hình tạo cương nhân tạo “Nguồn: STT 111 danh sách bệnh nhi, SHS 13004109” Kỹ thuật Nesbit Hình Kỹ thuật Nesbit “Nguồn: STT 134 danh sách bệnh nhi, SHS 13075677” Kỹ thuật Mollard Hình Kỹ thuật Mollard “Nguồn: STT 69 danh sách bệnh nhi, SHS 12081674” Hình Kỹ thuật Mollard “Nguồn: STT 69 danh sách bệnh nhi, SHS 12081674” sàn niệu đạo Hình cắt sàn niệu đạo “Nguồn: STT 23 danh sách 81 trường hợp loại khỏi nghiên cứu” ình chuyển vị dƣơng vật bìu trƣớc sau mổ Hình Chuyển vị dương vật trước sau mổ “Nguồn: STT 229 danh sách bệnh nhi, SHS 14075199” ăng cố định sau mổ Hình băng cố định sau mổ “Nguồn: STT 76 danh sách bệnh nhi, SHS 12056983” PH L C 5: H ỒN ỨC BỆNH VIỆN N ỒNG ... dụng kỹ thuật thể thể sau miệng niệu đạo thấp [96], [107], [115] Ở nước ta nay, kỹ thuật Snodgrass thực chủ yếu tỉnh phía Nam, mẻ nghiên cứu kỹ thuật cho điều trị miệng niệu đạo thấp thể thể sau. .. điều trị miệng niệu đạo thấp thể thể sau với kỹ thuật Snodgrass bao nhiêu? M C TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỷ lệ điều trị thành công cong dương vật bệnh nhi bị miệng niệu đạo thấp thể thể sau Xác... vào vị trí miệng niệu đạo nằm dọc theo bụng dương vật gồm thể: 14  MN T thể trƣớc: Thể quy đầu Thể rãnh quy đầu  MN T thể giữa: Thể dương vật xa Thể dương vật Thể dương vật gần  MN T thể sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị miệng niệu đạo thấp thể giữa và thể sau dương vật bằng kỹ thuật Snodgrass (FULL TEXT), Đánh giá kết quả điều trị miệng niệu đạo thấp thể giữa và thể sau dương vật bằng kỹ thuật Snodgrass (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay