Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NƯƠNG tuần 16

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Giáo viên:Mai Thị Nương Tuần 16 THỨ/NGÀY BUỔI Sáng T2 - 10/12 TIẾT Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018 MÔN NỘI DUNG BÀI DẠY Chào cờ Tiếng Việt Vần /ai/ (T1) Tiếng Việt Vần /ai/ (T2) Toán Luyện tập Toán Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Tiếng Việt Vần /ay/; /ây/ (T1) ƠL TV Luyện vần âm cuối nh/ch Tiếng Việt Vần / ay/; / ây / (T2) ÔL TV Luyện vần /ai/ Tiếng Việt Vần /ao/ (T1) Toán Luyện tập Chiều Sáng T3 - 11/12 Chiều Sáng T4- 12/12 Chiều SHCM Sáng T5 - 13/12 Chiều Toán Luyện tập chung ƠL Tốn Ơn tuần 16 (BT1,2,3,4) Tiếng Việt Vần / ao / (T2) Tiếng Việt Vần /au /; / âu / (T1) OL TV Luyện vần /ao/ ƠL Tốn Ơn tuần 16 (BT 5,6,7,8) GV: Mai Thị Nương GHI CHÚ Trường Tiểu học số An Thủy Sáng Năm học: 2018-2019 Tiếng Việt Vần / au /; / âu / (T2) Tiếng Việt Mối liện hệ vần (T1) Tiếng Việt Mối liện hệ vần (T2) Đọc sách SHTT T6 - 14/12 Chiều Sinh hoạt TUẦN 16 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 VẦN / AI / (2T) TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết cặp vần cặp âm cuối n/t; m/p; ng/c;nh/ch + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / / + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng tiếng / hai/ - Biết vần / / âm / a /, âm cuối / i / - Vẽ mơ hình vần / / đưa vần /ai / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ai/ kết hợp với - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ai, trai, giải theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : lai rai,bác khải, ; đọc Bạn gần nhà GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Nghe viết tả đoạn : Hoa mai vàng - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TOÁN : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : *KT-KN: - Thực phép tính trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - BT cần làm : 1,2(1,2),3 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán * Năng lực: Hs tự giải tập liên quan vận dụng vào thực tế rèn khả giao tiếp qua trình hoạt động với giáo viên nhóm đơi (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh tập / 85 SGK – phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi tṛò chơi : "Đi chợ " ( ôn lại bảng trừ 10) - Lớp tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, giới thiệu – ghi đầu * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng trừ phạm vi 10 nêu mối quan hệ phép cộng phép trừ - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐTH: Hoạt động : Củng cố phép cộng, trừ phạm vi 10 - Gọi học sinh đọc thuộc bảng cộng trừ phạm vi 10 GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Giáo viên nhận xét, sửa sai Củng cố tính giao hốn quan hệ cộng trừ * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng trừ phạm vi 10 nêu mối quan hệ phép cộng phép trừ Nêu nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động : Luyện tập 1,2(1,2),3 - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập o Bài : Tính ghi kết - Lưu ý : Học sinh phần b ) viết số thẳng cột hàng đơn vị - Giáo viên nhận xét, học sinh sai o Bài 2: viết số thích hợp vào chỗ chấm - Hướng dẫn học sinh dựa vào bảng cộng trừ học để điền số - học sinh lên bảng sửa - Lớp nhận xét o Bài : - Quan sát tranh, nêu tốn phép tính thích hợp a) Trong chuồng vịt thêm vịt Hỏi tất vịt ? + = 10 b) Trên 10 táo bị rụng xuống Hỏi lại táo ? 10 - = - Hướng dẫn học sinh đặt toán ghi phép tính phù hợp với tình tranh - Cho học sinh làm vào phiếu tập * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng trừ phạm vi 10 Vận dụng để điền kết số cần điền H thao tác nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, câu hỏi đóng Hoạt động : Trò chơi - Cử đại diện dãy bàn lên tham gia chơi - Viết số vào ô trống 10 - Em viết nhanh, thắng GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H vận dụng để điền kết số cần điền H thao tác nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn 3.HDƯD : - Ôn lại bảng trừ 10 - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ************************** Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018 TOÁN : BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU : * KT-KN - Thuộc bảng cộng, trừ, biết làm tính cộng, trừ phạm vi 10 - Làm quen với tóm tắt viết phép tính thích hợp với hình vẽ - BT cần làm : 1,3 *TĐ: học sinh u thích học Tốn * Năng lực: Vạn dụng kiến thức để giải bt sgk, rèn lực hợp tác nhóm hoạt động nhóm đơi (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Vẽ bảng phụ tập / 87 - / 87 ( phần b).Tranh SGK tập 3a)/ 87 + Bộ thực hành toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi tṛò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi (ôn lại bảng cộng, trừ 10 ) +Giáo viên nhận xét bổ sung 2.HĐCB : Hoạt động : Củng cố bảng cộng trừ phạm vi 10 - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 học - Hỏi miệng – gọi học sinh trả lời nhanh số phép tính - Nhận xét, tuyên dương học sinh học thuộc bảng cộng trừ * Đánh giá thường xuyên: GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Nêu nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động : Củng cố mối quan hệ phép cộng trừ - GV yêu cầu học sinh mở SGK làm phép tính, tự điền số vào chỗ chấm - GV hướng dẫn cho học sinh biết cách xếp cơng thức tính bảng vừa thành lập nhận biết quan hệ phép tính cộng trừ * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H nêu mối quan hệ bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Nêu nhanh, xác Làm phép tính liên quan - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1,3 - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập o Bài : Hướng dẫn học sinh vận dụng bảng cộng, trừ học để thực phép tính - Lưu ý học sinh viết số thẳng cột 1b) Bài : a) Treo tranh, hướng dẫn học sinh nêu toán phép tính thích hợp - Hướng dẫn HS trả lời ( nêu lời giải lời ) để bước đầu làm quen với giải tốn lời văn Hàng thuyền Hỏi tất thuyền ? 4+3=7 b) Hướng dẫn HS đọc tóm tắt nêu tốn (bằng lời ) - Lan 10 qủa bóng Lan cho bạn bóng Hỏi lan lại bóng ? -Trả lời : Số búng lan 10 – = - Hướng dẫn HS trả lời (lời giải) cho tốn ghi phép tính phù hợp (miệng ) - Giáo viên nhận xét, hướng dẫn, sửa sai để HS nhận biết trình bày tốn giải * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc, nắm bảng cộng, bảng trừ phạm vi 10 để làm tập Đặt tính theo hàng dọc phải thẳng đẹp, bước đầu biết cách giải tốn lời văn, nêu phép tính - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng, ghi chép ngắn GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 3.HĐƯD: - Đọc lại công thức cộng,trừ phạm vi 10 - Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học  TIẾNG VIỆT: VẦN / AY /, / ÂY / (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối :ai - Các vần âm cuối i kết hợp với + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ay /, /ây/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ay/, /ây/ - Biết vần / ay / âm / a /, âm cuối / y /.Vần / ây/ âm /â/, âm cuối /y/ - Biết so sánh ai/ay- mai – may - Biết phân biệt: ai/ ay; ay/ ây/ ; /ay /ây - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ay,ây,tẩy chay theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  ƠLTV: LUYỆN VẦN CĨ ÂM CUỐI NH/CH Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” Đánh giá thường xuyên: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần vần âm cuối ng/c, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr28) Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: mang,vác, đặc, thẳng, nâng, nấc - Đọc đúng, to rõ ràng: Nghỉ hè, Trang Thắng quê Quê Trang Hà Nam Về quê, Trang nhổ lạc Quê Thắng Bắc Giang Quê Thắng đặc sản mì Chũ Hè qua, Trang, Thắng thủ đô Các bạn mang vô số đặc sản quê cho bạn bè + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr23): tìm tiếng chứa vần âm cuối ng/c đọc Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - HS tìm tiếng chứa vần âm cuối ng/c đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần âm cuối ng/c + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời TIẾNG VIỆT: VẦN / AY /, / ÂY / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: ghế mây,giày vải - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả : ghế mây, máy cày ,cây cảnh - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  ÔLTV: LUYỆN VẦN /AI/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” Đánh giá thường xuyên: GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ai/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr33) Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: hái, vải - Đọc đúng, to rõ ràng: Khu đất nhà Thái dài lắm, đủ thứ quả: cam, mận,mơ, vải Hằng năm, vải sai Thái lại hái cho bạn ăn Vải vàng, đỏ Các bạn ăn,thích ghê! + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr33): viết vào ô trống bảng theo mẫu tiếng chứa vần /ai/ Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ai/, biết ghép âm đầu với vần /ai/với sẵn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ************************** Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 VẦN / AO / (T1) TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết phân biệt vần: ai/ ay/ ây; Biết tìm tiếng vần : ai/ ay/ ây + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ao / + Tiêu chí đánh giá: - Biết vần / ao / âm / a /, âm cuối / o / - Vẽ mơ hình vần / ao/ đưa vần /ao / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ao/ kết hợp với - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ao, báo,chào mào theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TOÁN : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : *KT-KN: -Thực phép cộng,trừ phạm vi 10 -Viết phép tính thích hợp với tóm tắt tốn - BT cần làm : 1(1,2,3),2(1),3(1),4 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán * Năng lực: Rèn kĩ giải vấn đề đặc biệt qua tốn lời văn Thao tác nhanh, xác (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ thực hành toán Viết bảng phụ tập / 88 , / 88 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi tṛò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( nêu nhanh phép tính bảng cộng,trừ 10) - GV nhận xét, khen HS, * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Nêu nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐTH: - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng Hoạt động : Luyện tập 1(1,2,3),2(1),3(1),4 - GV hướng dẫn học sinh làm tập o Bài : Hướng dẫn học sinh sử dụng công thức cộng, trừ phạm vi 10 để điền kết vào phép tính - Củng cố quan hệ cộng, trừ GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 o Bài 2: Giáo viên treo bảng phụ a)Hướng dẫn học sinh thực phép tính liên hồn Kết lần tính ghi vào vòng tròn - Giáo viên nhận xét, sửa sai chung b) – Hướng dẫn học sinh điền số vào chỗ chấm theo gợi ý : 10 trừ , cộng với o Bài : Hướng dẫn học sinh thực phép tính ( Tính nhẩm ) so sánh số điền dấu thích hợp vào trống - Giáo viên ghi tập lên bảng - Gọi em lên sửa o Bài : - Hướng dẫn học sinh đọc tóm tắt tốn nêu toán (Nêu điều kiện câu hỏi tốn ) từ hình thành tốn Tổ bạn, tổ bạn Hỏi tổ bạn ? Học sinh nêu lời giải : Số bạn tổ : Nêu phép tính : + = - Cho nhiều hoạt động lặp lại lời giải phép tính cho học sinh quen dần với giải tốn lời văn * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc, nắm bảng cộng, bảng trừ phạm vi 10 để làm tập Nắm cách giải tốn lời văn Tính nhẩm nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng, ghi chép ngắn 3.HDƯD : - Gọi HS đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt ************************** Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : *KT-KN: -Đếm, so sánh, thứ tự số phạm vi 10 - Biết làm tÍnh cộng, trừ phạm vi 10 -Viết phép tính thích hợp với tóm tắt toán -BT cần làm: 1,2, 3(4,5,6,7), 4,5 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán * Năng lực: Rèn kĩ giải vấn đề đặc biệt qua toán lời văn Thao tác nhanh, xác (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc phép tính theo hướng dẫn GV) GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Vẽ bảng lớp tập số + Bảng phụ ghi tóm tắt 5a), 5b) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi tṛò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng, trừ học) - GV nhận xét, khen HS - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng, bảng trừ học Nêu mối quan hệ phép cộng phép trừ - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐTH: Hoạt động : Luyện tập - Cho học sinh mở SGK hướng dẫn làm tập o Bài : Hướng dẫn học sinh đếm số chấm tròn viết số số lượng chấm tròn vào trống tương ứng -1 Học sinh lên bảng sửa o Bài 2: Đọc số từ đến 10 từ 10 đến -Giáo viên gọi học sinh lên bảng vào dãy số đọc số theo tay o Bài : - Yêu cầu học sinh tự thực tính theo cột dọc – Lưu ý học sinh viết số thẳng cột đơn vị - Cho HS lên bảng làm o Bài : -Viết số vào ô trống - Cho HS lên thực đua viết số thích hợp vào ô trống -Giáo viên sửa chung o Bài : - Yêu cầu học sinh vào tóm tắt tốn để nêu điều kiện toán Tiếp theo nêu câu hỏi tốn -a)Trên đĩa táo Bé để thêm vào đĩa tỏo Hỏi tất táo ? 5+3=8 -b) Nam viên bi Hải lấy bớt viên bi Hỏi Nam lại viên bi ? -3 = - Cho học sinh nêu lại tồn tốn qua tóm tắt sau viết phép tính phù hợp - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đặt tốn giải xác GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng, bảng trừ Vận dụng để điền kết số cần điền H thao tác nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, câu hỏi đóng 3.HĐƯD - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học  Ơ.L.TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 16 BÀI 1,2,3,4 I Mục tiêu: *KT-KN: - HS mức CHT-HT làm BT ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt tốn *TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận làm *Năng lực: Vận dụng bảng cộng để tự hoàn thành tập Rèn khả tự học giao tiếp (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc phép tính theo hướng dẫn GV) II Các hoạt động dạy học: • HĐ1: Khởi động: CTHĐTQ tổ chức trò chơi " Bắn tên " ơn lại bảng cộng trừ học Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nêu kết phép tính -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: Thang đo, nhận xét lời * HĐ2: Ôn luyện Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: +HS thực tính ghi kết vào chỗ chấm , viết số đẹp + Biết thực tính theo biểu thị hình vẽ + Thực tính phép tính liền so sánh với kết bên cạnh điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời  TIẾNG VIỆT: Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: VẦN / AO / (T2) GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ :chào mào , bồ chao , ; đọc Bạn gần nhà - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả : lao xao, táo bạo - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TIẾNG VIỆT: VẦN / AU /, / ÂU / (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vần âm âm cuối :ao - Các vần âm cuối o kết hợp với + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / au /, /âu/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / au/, /âu/ - Biết vần / au / âm / a /, âm cuối / u /.Vần / âu/ âm /â/, âm cuối /u/ - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng - Thao tác mô hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết au, âu, màu nâu theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  ÔLTV: Việc 0: Khởi động: LUYỆN VẦN /AO/ GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” Đánh giá thường xuyên: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ao/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: chạy, bẫy - Đọc đúng, to rõ ràng: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr34): Thêm dấu âm đầu để tạo thành tiếng viết lại tiếng Gạch tiếng chứa vần ây Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vào mơ hình /ao/ để tạo thành tiếng - HS tìm gạch tiếng chứa vần /ao/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ao/ vừa tìm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời  ƠL TỐN : TUẦN 16 TIẾT BÀI 5, 6, 7, 1, Mục tiêu: *KT-KN: Giúp học sinh - Biết đếm, so sánh, xếp thứ tự số từ đến 10 ; biết làm tính cộng, tính trừ số phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt toán *TĐ: Học sinh hứng thú học toán Giáo dục H tính cẩn thận làm * Năng lực: Vận dụng bảng cộng để tự hoàn thành tập Rèn khả tự học giao tiếp (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc phép tính theo hướng dẫn GV) II Các hoạt động dạy học: * HĐ1 : Ơn luyện Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Biết dựa vào tranh lập tốn viết phép tính +HS nắm bảng cộng trừ thực tính tốn nhanh, xác + Biết tìm kết phép tính so sánh cách điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời HĐ3: Vận dụng Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá + HS nhận dạng hình vng đếm số hình điền vào chỗ chấm -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời ************************** Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / AU /, / ÂU / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: lau , láu táu - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn bài: Cá sấu sợ cá mập - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TIẾNG VIỆT: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN(2T) Việc 1: Mối liên hệ vần học + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình tiếng nguyên; Vẽ MH tiếng (ba)- MH tách tiếng phần phần đầu , phần vần phân tích; vẽ MH PT mẫu: loa – vần âm đệm âm ; vẽ MH PT mẫu: lan – vần âm âm cuối + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Luyện tập: + Tiêu chí đánh giá: GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 -Nắm Mẫu 1:Vần âm chính; Mẫu 2:Vần âm đệm âm chính; Mẫu 3:Vần âm âm cuối - Viết tiếng chứa vần Mẫu 1,2,3 phân tích tiếng + PP: quan sát, vấn đáp, luyện tập + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời  SHTT: SINH HOẠT SAO I Mục đích, yêu cầu: - Đánh giá hoạt động tuần qua - Triển khai kế hoạch tuần tới Đánh giá hoạt động tuần qua: * Ưu điểm: - Duy trì nếp lớp - Duy trì hoạt động Đội - Đa số HS ý thức chuẩn bị trước đến lớp - Truy hiệu quả, hình thức đa dạng - Học sinh ý thức học - Đảm bảo vệ sinh trường, lớp - ý thức giúp đỡ bạn tiến - Trang phục quy định vào cỏc ngày tuần *Tồn tại: - Một số em ý thức học yếu: Nhi, Ánh, Minh - Hoạt động tập thể chậm, - Học chậm Tiếng Việt: Nhi, Ánh, Minh Kế hoạch tuần tới: - Duy trì nề nếp, sao, trì sĩ số - Khắc phục tồn tuần qua - Tăng cường phụ đạo HS yếu, HSKT - Vừa dạy học vừa ôn tập chuẩn bị cho thi cuối kì - Tập múa hát - Các hoạt động khác thực theo lịch trường ************************** GV: Mai Thị Nương ... Sáng Năm học: 2 018 -2 019 Tiếng Việt Vần / au /; / âu / (T2) Tiếng Việt Mối liện hệ vần (T1) Tiếng Việt Mối liện hệ vần (T2) Đọc sách SHTT T6 - 14 /12 Chiều Sinh hoạt TUẦN 16 Thứ hai ngày 10 tháng... 10 - Gọi học sinh đọc thuộc bảng cộng trừ phạm vi 10 GV: Mai Thị Nương Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 - Giáo viên nhận xét, sửa sai Củng cố tính giao hốn quan hệ cộng trừ * Đánh... trừ 10 - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ************************** Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2 018 TOÁN : BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NƯƠNG tuần 16 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NƯƠNG tuần 16 , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay