Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 16

16 26 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Trường Tiểu học số An Thủy TUẦN: 16 Thứ ngày Từ ngày 10 /12 đến ngày 14 /12/ năm 2018 Buổi Tiết Sáng Hai 10/12 Chiều Năm học: 2018-2019 Môn Tên dạy Chào cờ Ting Vit Bi 16A:Bạn thân bé ( T1) Ting Vit Bi 16A : Bạn thân bé ( T2) Toỏn Em thực phép tính dạng 55,56,57,58 trừ mét sè nh thÕ nµo?T2) Sáng Ba 11/12 Chiều Sáng Tư 12/12 Toỏn Em ôn lại bảng trừ Ting Vit Bi 16A: Bạn thân bé ( T3)( T3) Em thùc hiƯn phÐp tÝnh d¹ng 100 trõ ®i sè nh thÕ nµo? ( T1) Tiếng Việt Bi 16B Những ngời bạn nhỏ đáng yêu ( T1) Toán Chiều Tiếng Việt Toán Sáng Bi 16B Những ngời bạn nhỏ đáng yêu( T2) Em thực phép tính dạng 100 trừ số nh thÕ nµo? ( T2) Năm 13/12 Chiều Sáng Sỏu 14/12 Chiu Bi 16B Những ngời bạn nhỏ đáng yêu (T3) Ting Vit Bi 16C Bé thật chăm ngoan (T1) Tiếng Việt Tiếng Vit Bi 16C Bé thật chăm ngoan ( T2) Tiếng Việt Tốn ƠLT Bài 16C BÐ thËt chăm ngoan ( T3) - Tìm số trừ ( T1) Ôn luyện tiết 2( tuần 16) Bài 5, 6, 7,8 ÔLTV LVCĐ Bài : 16 Đọc sách GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ghi Trường Tiểu học số An Thủy SHTT Năm học: 2018-2019 Sinh hoạt Sao TUẦN 16 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T1) Tiếng Việt: I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu chuyệnCon chó nhà hàng xóm - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó + Giải nghĩa từ khó - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Đọc hay diễn cảm tập đọc - GD KNS: Kiểm soát cảm xúc, thể cảm thơng, trình bày suy nghĩ, tư sáng tạo, phản hồi lắng nghe tích cực, chia sẻ - II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, tranh,MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy - học: Khởi động Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi cho lớp chơi trò chơi khởi động tiết học GV giới thiệu bài, tiết học - Các em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu mục tiêu A Hoạt động HĐ1 quan sát tranh trả lời câu hỏi: Việc 1: Em quan sát tranh trả lời theo gợi ý cho Việc : Hai bạn thay hỏi đáp theo gợi ý, nhận xét, bổ sung Việc 3: NT tổ chức cho bạn chia sẻ.Báo cáo giáo hồn thành + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát trả lời câu hỏi theo gợi ý , + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2 Nghe giáo đọc câu chuyện Con chó nhà hàng xóm Thầy giáo đọc mẫu, lớp lắng nghe + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc + PP: vấn đáp GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa sau Việc 1: Em đọc từ ngữ lời giải nghĩa( lần) Việc 2: Em đọc từ cho bạn bên cạnh nghĩa từ ( đổi ngược lại ) Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc lại nghĩa từ NT thống ý kiến báo cáo với thầy giáo * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho đúng: tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động + Tiêu chí đánh giá: HS đọc lời giải nghĩa + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân tìm hát, thơ câu chuyện nói vật * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T2) I.Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu nội dung câu chuyện Con chó nhà hàng xóm + Hiểu ND câu chuyện: Tình yêu thương em bé chó nhỏ - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, thể giọng nhân vật + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: + Trả lời câu hỏi II Chuẩn bị ĐDDH: GV: TLHDH, MH,MT HS: TLHDH, III.Các hoạt động dạy - học: HĐ4.Nghe thầy đọc mẫu đọc theo + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS giúp từ ngắt nghỉ chỗ, + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ5 Đọc * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hoàn thành đọc nối tiếp + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ, giọng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ6:Thảo luân câu hỏi - Tên phù hợp với câu chuyện Con chó nhà hàng xóm: Tình bạn đặc biệt GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1.Thảo luận, trả lời câu hỏi a, Bạn bé nhà ai? - Cún bơng, chó nhà hàng xóm b,Cún làm giúp Bé Bé bị đau? - Cún chạy tìm người giúp c Vì nhiều người tới thăm bé buồn? - Vì Bé nhớ cún d,Cún làm cho bé vui cách nào? Cún mang cho bé tờ basohay bút chì, búp bê e, Bác sĩ nghĩ Bé mau lành nhờ ai? - Là nhờ Cún + Tiêu chí đánh giá: HS nêu đức tính tốt bạn Chi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Đọc Con chó nhà hàng xóm cho người thân nghe * * * * * Toán: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 55; 56; 57; 58 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO?(T2) I.Mục tiêu - Luyện tập thực phép trừ dạng 55, 56, 57, 58 trừ số - KN: Tính tốn rèn kĩ giải toán liên quan đến phép trừ nhớ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế :HĐ1,2:Hướng dẫn HS đặt tính tính, tìm thành phần chưa biết số hạng, số bị trừ, nhận dạng toán giải + HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập: Tìm x: 19 + x = 43 + x + 20 = 75 – + Tiêu chí đánh giá: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2) Tìm kết tìm số hạng chưa biết (HĐ 3) Thực phép tính điền kết vào ô trống (HĐ 4) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ(HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng * * * * * Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018 EM ÔN LẠI CÁC BẢNG TRỪ Tốn: I.Mục tiêu:Em ơn lại: - KT: Em ôn lại cách sử dụng bảng bảng trừ học - KN: Tính tốn phép tính trừ nhớ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tính tốn phép tính trừ nhớ thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MHTV, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học *Khởi động : + Tiêu chí đánh giá:: Nói đựơc nhanh phép tính bảng trừ học + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 2: ( Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá:: Thực hành điền bảng trừ học + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách tính ( BT1, 2); xác định cách tìm số hạng phép tính?(BT3) + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Tìm x biết : 34 + x = 86 – 20 x + 12 = 65 – 16 + Tiêu chí đánh giá:Thực hành tính phép tính nhớ (HĐ 1) Đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2) Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng trừ ( HĐ 3).Giải tốn phép tính trừ (HĐ 4) Xếp que tính để tạo thành hình giống mẫu cho (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dụng: * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T3) I.Mục tiêu - KT: Nghe nói tên gọi đặc điểm vật nuôi GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Viết câu theo mẫu Ai nào? - KN: Kể tên đặc điểm vật + Phân biệt mẫu câu Aithế nào? - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Vận dụng để tìm thêm từ đặc điểm vật đặt câu thực tế II: Chuẩn bị ĐDDH: - GV:MHTV, phiếu trò chơi - HS: TLHDH, III: Các hoạt động dạy - học HĐ 2: Chơi: Tìm tên vật gà trống 2, vịt 3, ngan 4, ngỗng 5, bồ câu 6, dê 7, cừu 8, thỏ 9, bò 10, trâu + Tiêu chí đánh giá: Hs chơi trò chơi tích cực, nêu tên vật + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 3: Kể thêm tên vật ni khác + Tiêu chí đánh giá: HS kể tên vật khác gia đình, sống + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 4: Viết kiểu câu Ai( gì, ) ? để khên vật tranh + Tiêu chí đánh giá: HS đặt mẫu câu theo yêu cầu + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Kể tên ích lợi vật nuôi cho người thân nghe * * * * * Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 Tốn: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN LỚP BÀI : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO?(T1) I Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép tính dạng 100 trừ số - KN: Trình bày đặt tính tính thành thạo, xác - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH,MHTV, MT, que tính - HS: TLHDH, II Hoạt động dạy - học - Ban học tập tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học Chơi trò chơi “ Kết bạn- tổng 100” GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Các bạn đeo thẻ ghi số, thẻ ghi số Mỗi người tìm bạn cho tổng số thẻ hai 100.Ai khơng tìm bạn thua Việc 2: Thực chơi Việc 3: Cả lớp tuyên dương bạn ghép nhanh Việc 4: TBHT cho bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học + Tiêu chí đánh giá: Nói đựơc nhanh phép tính tổng 100 + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A.HOẠT ĐỘNG BẢN Tính 100 - 36 = ? Nghe thầy, hướng dẫn Đọc giải thích cho cách thực phép tính 100- Việc 1: Em đọc nội dung HĐ3 sách HDH Suy nghĩ nêu cách đặt tính, cách tính phép tính 100 -5 Việc 2: Thay hỏi đáp cách đặt tính, cách tính phép tính 100 – Hai bạn nhắc lại cách đặt tính, cách tính Việc 3: NT yêu cầu 1- bạn nhắc lại bước tính NT mời bạn nhận xét,thống ý kiến nhóm + Tiêu chí đánh giá: Biết cách thực phép tính 100 trừ nhớ nhanh xác Biết so sánh khác phép tính + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời Tính Việc 1: Đọc lần yêu cầu HĐ – SHD Thực tính viết phép tính vào Việc 2: Đổi trao đổi kết quả, nhận xét làm bạn Việc 3: Nhóm trưởng hỏi, bạn đọc kết nhóm thống nhất.Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo giáo - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học + Tiêu chí đánh giá: Biết vận dụng tính thành thạo Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng - Thực giải toán phần ứng dụng * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU(T1) GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 I.Mục tiêu - KT: Kể nội dung câu chuyện Con chó nhà hàng xóm theo gợi ý + Biết viết chữ O theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) + Biết viết từ, câu ứng dụng - KN: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật Mẹ Bé Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - TĐ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tích cực - NL: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung câu chuyện theo ý II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III.Họa độngdạy - học: HĐ1: Giảu câu đố: a thỏ b.con gà trống + Tiêu chí đánh giá: Hs giải câu đố , nêu tên vật nhanh xác + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ2: Chọn câu phù hợp với trnah câu chuyện Con chó nhà hàng xóm - d , - a, - b , - c, - e HĐ3 Kể đoạn câu chuyện Con chó nhà hàng xóm theo tranh - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: + HS hạn chế: Giúp đỡ HS kể đoạn câu chuyện theo gợi ý + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng - Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ 4,5 Viết chữ hoa O( Như tài liệu) Nghe thầy hướng dẫn viết chữ hoa O - Chữ O cao ly? Rộng ly? Gồm nét? + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa O + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa O, viết câu ứng dụng + PP: vấn đáp Quan sát, + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng - Về nhà kể lại câu chuyện, viết chữ hoa O * * * * * Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU ( T2) I Mục tiêu: - KT: Luyện tập dùng từ trai Nghĩa + Nghe - viết đoạn văn + Đặt câu theo mẫu Ai ( gì, ) nào? GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ + Đặt mẫu câu Ai ( gì, gì) nào? + Tìm từ trái nghĩa - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp - NL: Viết chữ đẹp II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH, mẫu chữ, Bp - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy- học Hoạt động thực hành HĐ Chơi :Tìm từtrái nghĩa ( Như tài liệu) Vui- buồn, chăm - lười, yếu- khỏe, nhanh- chậm, khóc - cười + Tiêu chí đánh giá: HS chơi tích cực, HS tìm từ trái nghĩa nhanh ,chính xác - Hoạt động nhóm tích cực + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ Chọn từ ngoặc phù hợp với chỗ trống hoàn thành câu a) Con chó vui b) Con thỏ nhanh c) Con bò khỏe + Tiêu chí đánh giá: HS chọn từ để đặt câu hoàn chỉnh.Đặt mẫu câu Ai theo mẫu.Chép vào câu vừa đặt + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 3: Chép vào đoạn văn - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hồn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng Kể lại câu chuyện Con chó nhà hàng xóm cho người thân nghe viết đoạn văn viết * * * * * Tốn: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO?(T2) I Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép tính dạng 100 trừ số - KN: Tính tốn rèn kĩ giải tốn liên quan đến phép trừ nhớ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH + Tiêu chí đánh giá: Thực hành tính phép tính 100 trừ sơ thành thạo, xác (HĐ 1) Tính nhẩm kết phép tính 100 trừ số tròn chục (HĐ 2) Thực phép tính điền kết vào trống (HĐ3) Tìm kết tìm số hạng chưa biết, số hạng chưa biết (HĐ 4) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU ( T3) I Mục tiêu: -KT: Viết từ chứa tiếngcó vần au/ ao, , từ chứa tiếng bắt đầu ch/ tr, , từ chứa tiếng hỏi / ngã.Nói số vật - KN: Viết từ chứa tiếngcó vần au/ ao, , từ chứa tiếng bắt đầu ch/ tr, , từ chứa tiếng hỏi / ngã Nói số vật - TĐ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - NL: Phát âm từ tiếng chứa hỏi/ ngã sống II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH,MHTV MT - - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ 4,5Chơi : Thi tìm tiếng ( Như tài liệu) HS hạn chế: Hỗ trợ HS tìm từ theo yêu cầu + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ tiếng chứa vần ao/ au, tiếng bắt đầu tr/ ch, hỏi, ngã Viết vào tiếng vừa tìm + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS hát giai điệu, lời hát + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ7.Nói điều em biết vật ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS nói vật, nêu hiểu biết theo gợi ý + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) Hỏi người thân để biết thêm vật nuôi * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16C : BÉ THẬT CHĂM NGOAN (T1) GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu Thời gian biểu - KN: Đọc số Biết nghĩ sau dấu câu, cột dòng Đọc chậm rải, rõ ràng, rành mạch - TĐ: Biết thực thời gian biểu hợp lý - NL: Vận dụng thời gian biểu vòa sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1,2: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em quan sát tranh nêu thời gian biểu + Tiêu chí đánh giá: Nêu nhanh thời gian biểu, đọc giọng chậm rõ ràng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ3: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm nghĩa từ +HS tiếp thu nhanh: Đặt câu + Tiêu chí đánh giá: Nắm giọng đọc,nắm nghĩa từ đặt câu đến từ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ4,5: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc đọc trả lời câu hỏi +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh câu hỏi biết cách lập thời thời gian biểu ch hoạt động a) Buổi sáng bạn Phương Thảo học lúc b) Buổi chiều bạn Phương Thảo học lúc 14 giờ- 15 30 c) Buổi tối, bạn Phương Thảo chơi từ 18 30- 19 30 d) Bạn Phương Thảo ngủ lúc 21 Thời gian biểu dùng để giúp làm việc tuần tự, hợp lý khơng bỏ sót cơng việc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc Thời khóa biểu cho người thân nghe * * * * * Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 BÀI 16C BÉ THẬT CHĂM NGOAN (T2) Tiếng Việt: I.Mục tiêu - Kiến thức: Nghe nói lợi ích vật ni Viết từ chứa tiếng vần ui/uy - Kĩ năng: Phân biệt ui/uy, kể vật nuôi - Thái độ: HS biết yêu quý động vật - Năng lực: Vận dụng học vào sống hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐTH HĐ1 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em phân biệt ui/uy +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu từ vần + Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh tiếng vần hào hứng tham gia chơi + PP: trò chơi + Kĩ thuật: tích hợp HĐ2,3 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trọ em giải câu đố +HS tiếp thu nhanh: Giải câu đố nhanh + Tiêu chí đánh giá: Giải nhanh câu đố + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ4 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trọ em kể vật nuôi +HS tiếp thu nhanh: Kể vật nuôi lời kể mạch lạc + Tiêu chí đánh giá: Kể vật nuôi câu văn trọn ý diễn đạt trôi chảy - Em thích - Con vật lơng, đơi mắt, tai - Nó ích lợi giữ nhà, bắt chuột + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ học với người thân * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16C BÉ THẬT CHĂM NGOAN (T3) I Mục tiêu: - KT: Viết đoạn văn ngắn vật nuôi - KN: Câu văn diễn đạt trọn ý câu văn mạch lạc - TĐ: thái độ u thích mơn học - NL: Viết đoạn văn sáng tạo * Tích hợp -TH BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ lồi động vật, khơng đánh đập, bỏ đói chúng - GD KNS: Kiểm sốt cảm xúc, quản lý thời gian, lắng nghe tích cực II Chuẩn bị ĐDDH: -GV: TLHDH, MH,MT -HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ5,6 Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Hỗ trợ em kể vật nuôi +HS tiếp thu nhanh: Kể vật nuôi lời kể mạch lạc + Tiêu chí đánh giá: Kể vật ni câu văn trọn ý diễn đạt trôi chảy GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Nhà em ni mèo tên Mimi Chú gần bốn tháng Mimi ngoan bắt chuột giỏi Em quý Mimi ường chơi với lúc rảnh rổi Mimi quý em Em xem Mimi người bạn em + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo - GDHS bảo vệ động vật IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH * * * * * Tốn: TÌM SỐ TRỪ (T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách tìm số trừ chưa biết biết số bị trừ hiệu - KN: Gọi tên thành phần phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép trừ vào thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy- học: - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp + Tiêu chí đánh giá: Tìm phép tính trừ nhanh, xác Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 2,3: (Theo tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ HS tìm số trừ phép tính trừ - Muốn tìm số trừ ta làm nào? - Giúp đỡ em tập, vận dụng quy tắc vào tìm số trừ +Nội dung: Biết cách gọi tên thành phần phép trừ cách tìm số trừ chưa biết + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ (Theo tài liệu) + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Tìm x, biết: 76 - x = 34 + 23 19 - x = 13 + +Tiêu chí đánh giá:Biết vận dụng tìm thành thạo thành phần chưa biết phép trừ Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp:.Vấn đáp.Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng - Thực phần ứng dụng, * * * * * Ơ.L.Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN 16 (T2) I.Mục tiêu:- KT: Nhận biết số trừ, số bị trừ.Nhận dạng gọi tên đoạn thẳng, đường thẳng, đường thẳng qua hai điểm ghi tên đường thẳng.Thực phép trừ nhớ phạm vi 100 GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - KN: Tính tốn, giải tốn gọi tên thành phần phép cộng, phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính dạng tốn học để tính tốn sống II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách ôn luyện, III Các BT cần làm: 5,6,7,8- S.Ô.L -Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế: Hướng dẫn em hoàn thành tập, cách đặt tính thực tính BT 1,2 vận dụng bảng trừ đê hoàn thành tập - HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập + Tiêu chí đánh giá:Vận dụng để tính phép tính 100 trừ số để thực đúng, xác (HĐ4) Điền số vào trống (HĐ 5).Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ (HĐ 6).) Biết cách giải dạng toán phép tính trừ đơn vị đo(HĐ 7).Tìm thành phần phép tính cộng trừ (HĐ 8) +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn * * * * * Ô.L.T Việt LUYỆN VIẾT BÀI 16 I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ: - KT: Biết viết chữ O theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) +Biết viết từ, câu ứng dụng luyện chữ - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - NL: Viết mẫu chữ hoa nhanh đẹp II Đồ Dùng dạy học: GV: Bảng phụ, chữ mẫu HS: Bảng con, III.Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG BẢN Hướng dẫn viết chữ hoa O Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, nét chữ O Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: O Việc 3: Cho HS viết bảng - GV chỉnh sửa Hướng dẫn viết từ câu ứng dụng: Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng Giải thích nghĩa từ vựng Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết từ, câu Những chữ cao 2, ly; chữ cao ly; chữ coa 1,5 ly? Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết Chú ý khoáng cách giữ chữ nửa chữ o, k/c chữ ghi tiếng 1con chữ o Việc 4: Cho HS viết bảng - GV sửa sai * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ O GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, chữ + Tiêu chí đánh giá: Nắm quy trình viết chữ hoa O + PP: Vấn đáp Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết Luyện viết Việc 1: HS Nêu yêu cầu viết tư ngồi viết Việc 2: GV Cho học sinh viết viết theo lệnh Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn thu số nhận xét * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết tả + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp + Tiêu chí đánh giá: Nắm câu ứng dụng, nghĩa câu câu ứng dụng + PP: vấn đáp, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét Luyện viết chữ nghiêng * * * * * HĐTT: Sinh hoạt Sao I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh III Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể - HS xung phong hát cá nhân * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động tuần qua - CTHĐTQ mời bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động nhóm tuần - CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua + Trong tuần qua nhiều bạn gắng Trong học nhiều nhóm tích cực hoạt động hiệu + Tuy nhiên học hay nói chuyện riêng, chưa ý thức tự giác vệ sinh, nghịch -Mời HS phát biểu ý kiến * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt động tuần tới + CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Chăm học tập + Khơng nói chuyện học, xếp hàng vào lớp nhanh chóng Thực tốt cơng tác tự quản đầu + Thực trang phục học quy định * HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh - CTHĐTQ tổ chức cho bạn giao tiếp với tiếng anh chủ điểm tuần * Dặn dò :- HS nhà chuẩn bị cho tuần tới, tham gia trò chơi an toàn ngày nghỉ.ATĐN,ATGT, ATTP * * * * * GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Năm học: 2018-2019 ...Trường Tiểu học số An Thủy SHTT Năm học: 2 018 -2 019 Sinh hoạt Sao TUẦN 16 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2 018 BÀI 16 A: BẠN THÂN CỦA BÉ (T1) Tiếng Việt: I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu... Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 + Kĩ thuật: Nhận xét lời.Ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng * * * * * Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2 018 EM... ứng dụng - Thực giải toán phần ứng dụng * * * * * Tiếng Việt: BÀI 16 B: NHỮNG NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÁNG YÊU(T1) GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 I.Mục tiêu - KT:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 16 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay