Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 14

15 9 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Trường Tiểu học số An Thủy TUẦN: 14 Thứ ngày Từ ngày 26 /11 đến ngày 30 /11/ năm 2018 Buổi Tiết Sáng Hai 26/11 Chiều Năm học: 2018-2019 Môn Tên dạy Chào cờ Tiếng Việt Bài 14A Anh em phải đoàn kết ( T1) Tiếng Việt Bài 14A Anh em phải đoàn kết ( T2) Tốn Em thùc hiƯn phÐp tÝnh d¹ng 53-15; 33-5 nh thÕ nµo?(T2) Sáng Ba 27/11 Chiều Sáng Toán Bài 31 Bài 37 Em ơn lại học Tiếng Việt Bài 14A Anh em phải đồn kết ( T3) Tốn Tiếng Việt Bài 38 14 trừ số 14 – ( T1) Bài 14B Đoàn kết sức mạnh anh em gia đình ( T1) Tiếng Việt Tốn Bài 14B Đồn kết sức mạnh anh em gia đình ( T2) Bài 38 14 trừ số 14 – ( T2) Tiếng Việt Tiếng Việt Bài 14C Anh yêu em bé ( T2) Tiếng Việt Tốn ƠLT Bài 14C Anh u em bé ( T3) Bài 39 Em thực phép tính dạng 54 - 18; 34 - ( T1) Ôn luyện tiết 2( tuần 14) Bài 5, 6, 7,8 ÔLTV LVCĐ Bài : 14 Đọc sách SHTT Sinh hoạt Sao 3 Tư 28/11 Chiều Sáng Năm 29/11 Chiều Sáng Sáu 30/11 Chiều Bài 14B Đoàn kết sức mạnh anh em gia đình ( T3) Tiếng Việt Bài 14C Anh yêu em bé (T1) TUẦN 14 GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ghi Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018 BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT (T1) Tiếng Việt: I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu chuyện Câu chuyện bó đũa - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó + Giải nghĩa từ khó - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Đọc hay diễn cảm tập đọc - Giáo dục tình cảm u thương, đồn kết , đùm bọc lẫn gia đình người thân gia đình -GD KNS: xác định giá trị; thể cảm thông( hiểu cảnh ngộ tâm trạng người khác) II Chuẩn bị ĐDDH: GV: TLHDH, tranh,MT HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy - học: A Hoạt động HĐ1 Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranh miêu tả tranh theo gợi ý + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2 Nghe giáo đọc Câu chuyện bó đũa + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ3 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa sau * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho + Tiêu chí đánh giá: HS đọc lời giải nghĩa + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ4.Nghe thầy đọc mẫu đọc theo + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS giúp từ ngắt nghỉ chỗ, + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi IV hoạt động ứng dụng Đọc câu chuyện bó đũa cho người thân nghe * * * * * Tiếng Việt: BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT (T2) I.Mục tiêu: - Kiến thức: + Đọc hiểu nội dung Câu chuyện bó đũa + Hiểu ND câu chuyện: Anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn - Kĩ năng: + Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, thể giọng nhân vật GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - Thái độ : + HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - Năng lực: Trả lời câu hỏi II Chuẩn bị ĐDDH: GV: TLHDH, MH,MT HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ5 Đọc * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hồn thành đọc nối tiếp + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ, giọng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi HĐ6 thảo luận trả lời câu hỏi: Câu chuyện nói điều gì? + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nội dung + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời nắm nội dung bài.Sự đồn kết sức mạnh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi B.Hoạt động thực hành HĐ 1:Thảo luân câu hỏi 1.b Hay va chạm đồn kết 2.b.Vì ơng muốn tự thấy rõ đoàn kết sức mạnh 3.c Câu chuyện đoàn kết + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Hoạt động ứng dụng Đọc Câu chuyện bó đũa cho người thân nghe * * * * * Tốn: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 53 -15 ; 33 -5 NHƯ THẾ NÀO?(T2) I.Mục tiêu - KT: Em thực phép trừ dạng 53 -15 ; 33 -5 - KN: Tính tốn rèn kĩ giải toán liên quan đến phép trừ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5,6 tài liệu HDH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + HS hạn chế :HĐ1,2:Hướng dẫn HS đặt tính tính, ý nhớ.Giải tốn trừ nhớ.Xếp que tính Bt + HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập: Tìm x: x + 17 = 43 - x + 55 = 73 + Tiếu chí: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2).Biết cách tìm số hạng tổng (HĐ 3) Đặt tính tính tính phép tính ( HĐ 4).Giải thành thạo dạng tốn phép tính (HĐ 5).Ghép que tính để tạo thành hình (HĐ 6) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời,ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng * * * * * Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018 Tốn: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC I.Mục tiêu:Em ôn lại: - KT: Cách thực phép trừ nhớ sử dụng bảng 11, 12, 13 trừ số - KN: Tính tốn phép tính - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng để tính tốn phép tính thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP, Hình gà ghép - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học - Điều chỉnh hoạt động: Không - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (khơng có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: Giúp đỡ, yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách tính ( BT 2,3); xác định cách tìm số hạng phép tính? + HS tiếp thu nhanh: Giao thêm tập Đặt tính tính 27 + 29 65 + 18 54 + 32 70 + 18 + Tiêu chí: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2).Biết cách tìm số hạng tổng (HĐ 3) Đặt tính tính tính phép tính ( HĐ 4).Giải thành thạo dạng tốn phép tính (HĐ 5).Ghép que tính để tạo thành hình (HĐ 6) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về làm BT phần ứng dụng: * * * * * Tiếng Việt: BÀI 14A: ANH EM PHẢI ĐOÀN KẾT(T3) I.Mục tiêu GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - KT:Nói viết công việc làm anh chị em + Nhận biết dùng kiểu câu Ai làm gì? - KN: Kể việc làm anh chị em + Phân biệt mẫu câu Ai làm gì? - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Vận dụng mẫu câu học để vận dụng thực tế II: Chuẩn bị ĐDDH: GV:bảng nhóm HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ 2:Thảo luận tìm lời khuyên cha dành cho Câu chuyện bó đũa c.Anh chị em cần đồn kết, yêu thương, đùm bọc + Tiêu chí đánh giá: HS nêu đúnglời khuyên cha dành cho câu chuyện bó đũa + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 3:Chọn từ nối cột A với B, C để tạo thành câu - Anh yêu thương em - Anh chăm sóc em - Chị chăm sóc em - Anh em nhường nhị + Tiêu chí đánh giá: - HS nối mẫu câu Ai làm gì?,tạo thành câu hồn chỉnh - Làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn HĐ 4:Viết lại câu em ghép hđ Chị chăm sóc em + Tiêu chí đánh giá: HS viết câu hoàn chỉnh chấm cuối câu + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Kể tên việc mà em với anh chị em * * * * * Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 Tốn: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN BÀI : 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14- 5(T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết thực phép trừ 14-5; 14-6;…;14 -9 - KN: Em lập thuộc bảng “14 trừ số” - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 14 trừ số để tính tốn thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH -GV: TLHDH, MHTV, MT -HS: TLHDH, vở, que tính GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 III Hoạt động học - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ nhóm - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học A HOẠT ĐỘNG BẢN 1.Thao tác với que tính Việc 1: Em đọc tốn 1–SHD Lấy que tính thực theo hướng dẫn Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu kết Nhận xét, bổ sung cho bạn, báo cáo với GV kết nhóm Nghe thầy hướng dẫn + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS lập bảng 14 trừ số qua cách que tính + Nội dung: Biết thao tác que tính đếm số que tính + Phương pháp: Quan sát Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn Lập bảng trừ Việc 1: Em thao tác que tính tìm kết phép tính theo bảng trừ Ghi vào nháp kết em tính Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu kết phép tính Nhận xét, bổ sung cho bạn, thống kết chung nhóm.Báo cáo hồn thành Đọc học thuộc lòng bảng trừ Việc 1: Em đọc bảng trừ–SHD(2-3 lần).Em đọc thuộc lòng cho bạn nghe bảng trừ Việc 2: Nhận xét, bổ sung cho bạn Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn đọc thuộc lòng bảng trừ Nhận xét, bổ sung cho bạn * HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học + Nội dung: Học sinh thực việc lập bảng 13 trừ số cách khoa học, nhanh xác -HS học thuộc bảng 14 trừ số lớp + Phương pháp: PP quan sát ,, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: N/x lời (hỗ trợ HS lúng túng hoàn thành bảng trừ),ghi chép ngắn GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 B Hoạt động ứng dụng: -Đọc bảng “ 14 trừ số” cho bố mẹ nghe * * * * * Tiếng Việt: BÀI 14B: ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH (T1) I.Mục tiêu - KT: Kể nội dung câu chuyện Câu chuyện bó đũa theo tranh + Biết viết chữ M theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) + Biết viết từ, câu ứng dụng - KN: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - TĐ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tích cực - NL: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung câu chuyện theo ý II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III.Họa độngdạy - học: * Khởi động Hội đồng tự quản tổ chức cho lớp hát hát đọc thơ tình cảm anh chị em gia đình - Các em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần) CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu mục tiêu A,Hoạt động HĐ1.hát hát tình cảm anh chị em gia đình ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS hát hát theo yêu cầu + PP: Vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời Kể chuyện Câu chuyện bó đũa Việc 1: Quan sát tranh,trả lời câu hỏi gợi ý Việc 2:Một bạn kể gợi ý, đổi ngược lại kể hết câu chuyện Việc 3:NT tổ chức cho bạn kể theo gợi ý, nối tiếp đến hết Chú ý phát âm đúng, ngắt nghỉ hợp lí.NT tổ chức cho bạn nhóm nhận xét, bình chọn bạn kể hay Việc 4.HĐTQ: Chia sẻ nôi dung trước lớp Mời nhóm kể nối tiếp câu chuyện, bình chọn bạn kể hay Qua câu chuyện:Giáo dục tình cảm đẹp đẽ anh em gia đình : Anh em phải biết đùm bọc, yêu thương giúp đỡ đồn kết sức mạnh GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: + HS hạn chế: Giúp đỡ HS kể đoạn câu chuyện theo tranh + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng - Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ 3.4 Viết chữ hoa M( Như tài liệu) Việc 1:Nghe thầy hướng dẫn viết chữ hoa M - Chữ M cao ly? Rộng ly? Gồm nét? Việc 2:Viết vào bảng : M, Miệng Việc 3: Viết vào vở.Đổi soát lỗi sửa lỗi + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa L + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa L, viết câu ứng dụng + PP: vấn đáp Quan sát, + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng - Kể lại câu chuyện Câu chuyện bó đũa cho người thân nghe * * * * * Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 14 ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH(T2) I Mục tiêu: -KT + Mở rộng vốn từ tình cảm anh em + Nghe - viết đoạn văn + Luyện tập dùng dấu chấm dấu chấm hỏi - KN: + Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ + Điền dấu phẩy, dấu chấm + Tìm từ nói tình cảm anh em - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp - NL: Viết chữ đẹp II Chuẩn bị ĐDDH: GV:TLHDH, mẫu chữ, Bp - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy- học B Hoạt động thực hành HĐ 1.Tìm từ nhanh tiếng nói tình cảm yêu thương anh chị em ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS tìm đúng, nhiều từ theo u cầu - Hoạt động nhóm tích cực + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 HĐ Điền dấu châm, chấm hỏi phù hợp - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà - Nhưng biết viết thư đâu? - Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà chưa biết đọc + Tiêu chí đánh giá: HS điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 3: Chép vào đoạn văn - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hồn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng Kể việc thể tình cảm anh em * * * * * Toán: 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14- ( T2) I.Mục tiêu - KT: Tính nhanh phép tính bảng 14 trừ số - KN: Tính tốn Giải toán sử dụng bảng trừ - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 14 trừ số để tính toán giải toán thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH - Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS làm tập vận dụng bảng 14 trừ số, cách đặt tính, cách tính, cách tìm số bị trừ, nhận dạng tốn + HS tiếp thu nhanh : Làm thêm tập Đặt tính tính, biết SBT số trừ 14 5; 14 7; 12 + Nội dung: Thực hành tính nhẩm phép tính bảng 14 trừ số thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính 14 trừ số thành thạo(HĐ 2).Tính nhẩm phép tính trừ (HĐ 3) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ(HĐ 4).Tìm số để điền vào trống (HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Thực phần ứng dụng GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Tiếng Việt: Năm học: 2018-2019 * * * * * BÀI 14B: ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH CỦA ANH EM TRONG GIA ĐÌNH ( T3) I Mục tiêu: -KT: - Viết từ chứa tiếng bắt đầu băng l/ n, từ chứa tiếng tiếng vần ăc/ ăt, từ chứa tiếng i/ iê - KN: + Viết từ chứa tiếng bắt đầu băng l/ n, từ chứa tiếng tiếng vần ăc/ ăt, từ chứa tiếng i/ iê - TĐ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - NL: Phát âm từ tiếng bắt đầu l/ n sống II Chuẩn bị ĐDDH: GV:TLHDH,MHTV MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học HĐ 4.Chọn từ ngữ thích hợp vào chỗ trống ( Như tài liệu) a lên bảng, nên người, ấm no, lo lắng b mải miết, hiểu biết, chia sẻ, điểm mười c chuột nhắt, nhắc nhở, thắc mắc, HS hạn chế: Hỗ trợ HS đặt câu theo yêu cầu + Tiêu chí đánh giá: HS tìm tiếng bắt đầu l/ n,các tiếng chứa tiếng i / iê, ăt, ăc - Nắm quý tắc viết tả viết l/n, tiếng chứa tiếng i / iê, ăt/ ăc + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 5.Tìm viết vào ( Như tài liệu) a, Trái nghĩa với nóng: lạnh b Đèn pin, kiến c.Dắt, bắc + Tiêu chí đánh giá: HS tìm từ theo u cầu - Hồn thành vào + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5.Quan sát tranh thay hỏi trả lời ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS quan sát tranhvà trả lời câu hỏi theo yêu cầu + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) Cùng người thân hát hát tình cảm gia đình * * * * * Tiếng Việt: BÀI 14C TIN NHẮN (T1) I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu số tin nhắn - KN: Đọc từ ngữ, quà sáng, lồng bàn, quét nhà, que chuyền, Nghĩ sau dấu câu giu]ã cụm từ Đọc giọng thân mật tình cảm - TĐ: Giúp HS hiểu nội dung mẫu tin nhắn, u thích mơn học Tiếng Việt - NL: Vận đọc tin nhắn vào sống II Chuẩn bị ĐDDH: GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1,2: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em + Tiêu chí đánh giá: Truyền nhanh tin nội dung, nắm giong đọc tin nhắn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc từ ngữ câu toàn +HS tiếp thu nhanh: Đọc từ câu dài + Tiêu chí đánh giá: Đọc từ khó câu dài, đọc giong thân mật tình cảm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc tin nhắn cho người thân * * * * * Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 14C TIN NHẮN (T2) I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu số tin nhắn - KN: Hiểu cách viết tin nhắn - TĐ: Biết yêu thích mơn học - NL: Vận dụng đọc tin nhắn vào sống II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Hoạt đôngk dạy – học: HĐTH HĐ4,5 Như HDH BTT4(b) BTT5: (b)-(2); (c) - (1) + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc trả lời câu hỏi +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu nội dung + Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh câu hỏi tìm hiểu, hiểu cách viết tin nhắn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.thang đo HĐ6 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em đọc tin nhắn +HS tiếp thu nhanh: Đọc tin nhắn + Tiêu chí đánh giá: Đọc tin nhắn thể giọng đọc thân mật + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 * * * * * BÀI 14C TIN NHẮN (T3) Tiếng Việt: I Mục tiêu: - KT: Viết từ bắt đầu l/n Viết tin nhắn - KN: Viết tín nhắn - TĐ: thái độ u thích mơn học - NL: Vận dụng viết tin nhắn vào sống II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH,MT - HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: Như HDH(HĐTH) + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em phân biệt l/n + Tiêu chí đánh giá: Phân biệt nhanh l/n chọn từ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ2: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em viết tin nhăn + Tiêu chí đánh giá: Viết nhanh tin nhắn cho chị sử dụng từ câu xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, thang đo IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH * * * * * Tốn: BÀI : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 54 - 18; 34-8 NHƯ THẾ NÀO?(T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép trừ dạng 54 - 18; 34-8 - KN: Trình bày đặt tính tính thành thạo, xác - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính toán phép trừ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH GV: TLHDH, MHTV, MT HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học *Khởi động: + Nội dung: Tìm phép tính 14 trừ số Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 2,3 (Theo tài liệu) + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS thực trừ nhớ Khi thực qua bước tính, sử dụng bảng 14 trừ số GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Nội dung: Biết cách thực phép tính trừ nhớ nhanh xác Biết so sánh khác phép tính + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 4: Thực hành + HS tiếp thu nhanh : Làm thêm tập Điền dấu (>,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 14 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay