Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 13

16 6 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Trường Tiểu học số An Thủy TUẦN: 13 Thứ ngày Từ ngày 19 /11 đến ngày 24/11/ năm 2018 Buổi Tiết Sáng Hai 19/11 Chiều Năm học: 2018-2019 Môn Tên dạy Chào cờ Tiếng Việt Bài 13A - H·y yªu bè nhÐ ( T1) Tiếng Việt Bài 13A - H·y yªu bè nhÐ ( T2) Tốn Em thùc hiƯn phÐp tÝnh d¹ng 52-28; 32-8 nh nào?(T2) Toỏn Tìm số bị trừ Tiếng Việt Bài 13A - H·y yªu bè nhÐ ( T3) Tốn Tiếng Việt 13 trõ ®i mét sè 13 - ( T1) Bài 13B - Cha mÑ làm cho ( T1) Ting Vit Bi 13B - Cha mẹ làm cho Sáng Ba T4/ 21/11 Chiều Sáng Tư ST5/ 22/11 2 3 Chiều Sáng CT5/ 22/11 Năm 22/11 ( T2) Tốn 13 trõ ®i mét sè 13 - ( T2) Tiếng Việt Bài 13B - Cha mĐ lµm cho ( T3) Chiu ST7/ 24/11 Sỏng Sáu 23/11 Chiều Tiếng Việt Bài 13C - Em yªu cha mĐ cđa em ( T1) Tiếng Việt Bài 13C - Em yªu cha mĐ cña em ( T2) Tiếng Việt Bài 13C - Em yªu cha mĐ cđa em( T3) Tốn ƠLT Em thùc hiƯn phÐp tÝnh d¹ng 53-15; 33-5 nh thÕ nµo?(T1) Ơn luyện tiết 2( tuần 13) Bài 5, 6, 7,8 ÔLTV Luyện viết: Bài 13 Đọc sách SHTT Sinh hoạt lớp GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ghi Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 TUẦN 13 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 BÀI 13A: HÃY YÊU BỐ NHÉ !(T1) Tiếng Việt: I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu chuyện Bông hoa niềm vui - KN: Đọc trôi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc từ khó Giải nghĩa từ khó - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Đọc hay diễn cảm tập đọc - Giáo dục tình cảm yêu thương người thân gia đình -GD KNS: xác định giá trị; thể cảm thông( hiểu cảnh ngộ tâm trạng người khác) II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, tranh,MT - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy - học: Khởi động Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi cho lớp chơi trò chơi khởi động tiết học GV giới thiệu bài, tiết học - Các em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu mục tiêu A Hoạt động Kể với bạn bố Việc 1: Đọc yêu cầu sách HDH trang 117 Suy nghĩ trả lời câu hỏi Việc 2: NT tổ chức cho bạn kể cho bạn nghe bố mình, ( đổi nhiệm vụ) Việc 3:HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi theo gợi ý , + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời Nghe giáo đọc Bông hoa Niềm Vui Thầy giáo đọc mẫu, lớp lắng nghe + Tiêu chí đánh giá: Biết giọng đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa sau Việc 1: Em đọc từ ngữ lời giải nghĩa( lần) Việc 2: Em đọc từ cho bạn bên cạnh nghĩa từ ( đổi ngược lại ) Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc lại nghĩa từ NT thống ý kiến báo cáo với thầy giáo * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nghĩa từ khó để giải nghĩa cho + Tiêu chí đánh giá: HS đọc lời giải nghĩa + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi 4.Cùng luyện đọc từ Việc 1:Đọc nhẩm lần từ ngữ, câu sách HDH trang 45 Việc 2:Đọc cho nghe từ, câu chia sẻ cách đọc ( ngược lại) nhận xét, bổ sung Việc 3: NT mời bạn bạn nhóm đọc.NT nhận xét, thống nhóm + Tiêu chí đánh giá: HS đọc từ khó + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi Đọc Việc 1: NT phân đoạn, mời bạn đọc nối tiếp đoạn, đến hết Việc 2: NT nhận xét, bình chọn bạn đọc hay Việc 3: HĐTQ tổ chức nhóm đọc trước lớp * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hoàn thành đọc nối tiếp + Tiêu chí đánh giá: HS đọc nối đoạn đúng, đọc từ ngữ, giọng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi Đọc trả lời câu hỏi Việc 1: Đọc yêu cầu sách HDH trang 119 Suy nghĩ trả lời câu hỏi Việc 2: Chia sẻ làm với bạn nhóm, nhận xét,sửa sai (nếu có) Việc 3: HĐTQ mời 1-2 bạn chia sẻ cho nhóm nghe GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 a Đoạn cho biết CHI thương bố * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế : cần giúp HS nắm nội dung tưng đoạn + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời đings nắm nội dung đoạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi Hát hắt nói cha mẹ BVN bắt cho bạn hát hát cha mẹ GD KNS: Thể cảm thông; xác định giá trị tự nhận thức thân, tìm kiếm hỗ trợ -Giáo dục tình cảm yêu thương người thân gia đình IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Cùng người thân tìm hát, thơ câu chuyện nói gia đình * * * * * Tiếng Việt: BÀI 13A: HÃY YÊU BỐ NHÉ !(T2) I.Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu nội dung câu chuyện Bong hoa Niềm vui Hiểu ND câu chuyện: Biết tình yêu thương dành cho bố - KN: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn bài, thể giọng nhân vật Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Trả lời câu hỏi II Chuẩn bị ĐDDH: GV: TLHDH, MH,MT HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ 1:Thảo luân câu hỏi a,Chi vào vườn tìm hoa cúc màu xanh để tặng bố b, Chi chần chừ hái hoa khơng ngắt hoa vườn c, giáo cho phép Chi hái hoa dành tặng cho bố mẹ cho Chi + Đối với HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận HS đưa câu hỏi gợi mở để hs trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 2:Nêu đức tính tốt bạn Chi + Tiêu chí đánh giá: HS nêu đúngđức tính tốt bạn Chi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 3:Thi đọc nhóm + Tiêu chí đánh giá: + HS đọc diễn cảm,đúng giọng, từ + Làm việc nhóm tích cực + PP: vấn đáp, quan sát GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn IV Hoạt động ứng dụng Đọc hoa Niềm vui cho người thân nghe * * * * * Toán: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 52- 28; 32- NHƯ THẾ NÀO?(T2) I.Mục tiêu - KT: Luyện tập thực phép trừ dạng 52- 28; 32 - - KN: Tính tốn rèn kĩ giải tốn liên quan đến phép trừ - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ nhớ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, BP - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học : HĐTH 1.Thực hành làm tập vào vở: tập 1,2,3,4 tài liệu HDH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế : HĐ1,2:Hướng dẫn HS đặt tính tính, ý nhớ.Giải tốn trừ nhớ.Ghép hình BT + HS tiếp thu nhanh : Giao thêm tập: Tìm x: x + 15 = 48 + 23 + x = 23 + + Nội dung: Thực hành tính phép tính trừ nhớ thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính trừ nhớ (HĐ 2) Giải thành thạo dạng tốn phép tính trừ(HĐ 3).Ghép hình tam giác (HĐ 4) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực tập phần ứng dụng * * * * * Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018( Dạy TKB Thứ 3/tuần 13) Tốn: TÌM SỐ BỊ TRỪ I.Mục tiêu - Em biết cách tìm số bị trừ chưa biết biết số trừ hiệu - KN: Gọi tên thành phần phép trừ - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng để tìm thành phần chưa biết phép cộng vào thực tế II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III.Hoạt động dạy- học: *Khởi động: + Nội dung: Tìm phép tính trừ nhanh, xác Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN Nêu số bị trừ, số trừ ,hiệu phép trừ +Nội dung: Biết cách gọi tên thành phần phép trừ cách tìm số bị trừ + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời Cách tìm số bị trừ phép trừ + Nội dung: Biết vận dụng tìm thành thạo số bị trừ phép trừ Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Thực phần ứng dụng * * * * * Tiếng Việt: BÀI 13A: HÃY YÊU BỐ NHÉ (T3) I.Mục tiêu - KT: Nói viết công việc trẻ em làm giúp bố mẹ Nhận biết dùng kiểu câu Ai làm gì? - KN: Kể việc trẻ em giúp làm giúp bố mẹ Phân biệt mẫu câu Ai làm gì? - TĐ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực - NL: Vận dụng để đặt trả lời câu hỏi theo mẫu Ai ? sống II: Chuẩn bị ĐDDH: - GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ 4:Điền phận câu theo mẫu.( Như tài liệu) Ai? a) Cậu bé b) Cậu bé c) Họ d)Bố làm gì? nhìn lên tán òa khóc đem hạt giống trồng khắp nơi tặng nhà trường bơng hoa cúc đại đóa đẹp mê hồn + Tiêu chí đánh giá: HS điền theo mẫu + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 5: Sắp xếp lại từ ngữ để thành câu a Chi tìm bơng hoa cúc màu xanh b.Cơ giáo khen Chi lòng nhân hậu + Tiêu chí đánh giá: HS Thực xếp đúng, thành thạo hồn thành câu + Làm việc nhóm đơi tích cực + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ Tập diễn kịch GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Tiêu chí đánh giá: HS Thực động tác thể việc giúp gia đình cách xác ngắn gọn.HS đốn việc bạn làm thơng qua động tác + Làm việc nhóm đơi tích cực + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng Kể tên mộtviệc mà em làm giúp gia đình * * * * * SángThứ ngày 22 tháng 11 năm 2018( Dạy TKB Thứ 4/tuần 13) Toán: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13- ( T1) I.Mục tiêu - Em biết cách thực phép trừ dạng 13- 4; 13-5;…13-9 - KN: Em lập thuộc bảng “ 13 trừ số” - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 13 trừ số để tính tốn thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH -GV: TLHDH, MHTV, MT -HS: TLHDH, vở, que tính III Hoạt động dạy - học A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1.Thao tác với que tính + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS lập bảng 13 trừ số qua cách que tính + Nội dung: Biết thao tác que tính đếm số que tính + Phương pháp: Quan sát Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ2,3 Lập bảng trừ Đọc học thuộc lòng bảng trừ + HS tiếp thu nhanh :Làm thêm tập Điền số: 32 - < = 29 - = 59 - = 89 + Nội dung: Học sinh thực việc lập bảng 13 trừ số cách khoa học, nhanh xác -HS học thuộc bảng 13 trừ số lớp + Phương pháp: PP quan sát ,, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: N/x lời (hỗ trợ HS lúng túng hoàn thành bảng trừ B Hoạt động ứng dụng: - Đọc bảng “ 13 trừ số” cho bố mẹ nghe.” * * * * * Tiếng Việt: BÀI 13B: CHA MẸ LÀM GÌ CHO CÁC CON?( T1) I.Mục tiêu - KT: Kể nội dung câu chuyện Bông hoa niềm vui theo gợi ý Biết viết chữ L theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) Biết viết từ, câu ứng dụng - KN: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, giọng nhân vật Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ - TĐ: Chăm học tập, hoạt động nhóm tích cực GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - NL: Kể diễn cảm thể giọng đọc nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung câu chuyện theo ý - Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH , MHTV, MT HS: vở, TLHDH III.Họa động dạy – học HĐ1.Nói với bạn tranh em vẽ tặng bố ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS giói thiệu tranh lí vẽ để tặng bố + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ Kể lại đoạn câu chuyệnBông hoa niềm vui ( Như tài liệu) - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: + HS hạn chế: Giup đỡ HS kể đoạn câu chuyện + HS tiếp thu nhanh: Kể việc theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể ,mạch lạc, giọng Phối hợp tốt thành viên nhóm kể hồn thành nối tiếp câu chuyện + PP: vấn đáp quan sát + Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét lời.ghi chép ngắn HĐ 3.4 Viết chữ hoa L ( Như tài liệu) + HS hạn chế: Giúp đỡ HS nắm quy trình, điểm bắt đầu kết thúc, kích thước cỡ chữ.Viết cỡ chữ hoa L + Tiêu chí đánh giá: Viết chữ hoa L, viết câu ứng dụng + PP: vấn đáp Quan sát, + Kĩ thuật: nhận xét lời ,ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng - Kể lại câu chuyện Bông hoa niềm vui cho người thân nghe * * * * * ChiềuThứ ngày 22 tháng 11 năm 2018( Dạy TKB ST5/tuần 13) Buổi sáng: Tiếng Việt: BÀI 13B: CHA MẸ LÀM GÌ CHO CÁC CON? ( T2) I Mục tiêu: - KT: Viết từ chứa tiếng iê/ yê Nghe - viết đoạn văn Ghép từ kể nhữn việc người thân làm cho em - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình.Viết tốc độ Tìm từ chứa tiếng iê/ yê - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ sạch,luyện viết chữ đẹp - NL: Vận dụng tìm thêm từ chử đề người thân sống II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:tranh, chữ mẫu - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học B Hoạt động thực hành HĐ Điền vào chỗ trống ( Như tài liệu) GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - Bà kể chuyện hay - Bố khuên nên chăm học tập - Bé hoa phải uống hai viên thuốc ngày - Khi bố mệt, không làm phiền bố - Cần luyện viết thường xuyên chữ mói đẹp HS hạn chế: Hỗ trợ HS tìm từ để ghép câu nghĩa xác + Tiêu chí đánh giá: HS tìm tiếng, ghép câu + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 2: Đọc đoạn văn chép vào - HS hạn chế: Hỗ trợ HS viết hồn thành đoạn văn khơng sai lỗi tả - HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn + Tiêu chí đánh giá: HS viết tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày văn bản, Viết hoa chữ mở đầu số từ + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng Kể việc mà người thân làm cho em * * * * * Toán: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13- ( T2) I.Mục tiêu - KT: Tính nhanh phép tính bảng 13 trừ số - KN: Giải toán sử dụng bảng trừ - TĐ: Tích cực học tập - NL: Vận dụng phép tính 13 trừ số để tính tốn giải toán thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:bảng nhóm - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Thực hành làm tập dm vảo vở: tập 1,2,3,4,5 tài liệu HDH - Điều chỉnh hoạt động: Không - Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + HS hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS làm tập vận dụng bảng 13 trừ số, cách đặt tính, cách tính, cách tìm số bị trừ, nhận dạng tốn nhiều + HS tiếp thu nhanh : Làm thêm tập Tìm x, biết: x + 13 = 57 34 + x = 100 + Nội dung: Thực hành tính nhẩm phép tính bảng 13 trừ số thành thạo, xác (HĐ 1) Biết đặt tính tính phép tính 13trừ số thành thạo(HĐ 2).Tính nhẩm phép tính cộng trừ (HĐ 3).Biết cách tìm điền số bị trừ, hiệu (HĐ 4) Giải thành thạo dạng toán phép tính trừ(HĐ 5) + Phương pháp: Vấn đáp, quan sát GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Thực phần ứng dụng * * * * * BÀI 13B: CHA MẸ LÀM GÌ CHO CÁC CON? ( T3) Tiếng Việt: I Mục tiêu: - KT: Viết từ chứa tiếng bắt đầu băng r/ d, từ tiếng hỏi / ngã Mở rộng vốn từ công việc cha mẹ nhà Luyện dùng câu theo mẫu Ai làm gì? - KN: Viết từ chứa tiếng bắt đầu băng r/ d, từ tiếng hỏi / ngã Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? - TĐ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực - NL: Viết tả từ thường gặp sống II Chuẩn bị ĐDDH: - GV:TLHDH,MHTV MT - - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ Đặt câu để phân biệt từ cặp ( Như tài liệu) HS hạn chế: Hỗ trợ HS đặt câu theo u cầu + Tiêu chí đánh giá: HS tìm tiếng bắt đầu r/ d, hỏi / ngã - Nắm quý tắc viết tả viết r/d , hỏi / ngã + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 4.Hoie đáp mẫu câu Ai làm gì? ( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS sử dụng mẫu câu Ai làm gì? hỏi - đáp thành thạo mẫu câu + Hoạt động cặp đôi tích cực + PP: Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ Viết vào 2- câu nói việc mẹ làm cho con.( Như tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS viết câu nói việc bố mẹ làm cho - Hoàn thành vào + PP: hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng ( Như tài liệu) Kể việc làm bố mẹ làm để chăm sóc nhà * * * * * Buổi chiều: ( Dạy vào Sáng thứ 7/24/11/2018) Tiếng Việt: BÀI 13C EM YÊU CHA MẸ CỦA EM (T1) I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu Quà bố - KN: Đọc từ khó, nghĩ sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ Nhấn giong từ ngữ gợi tả gợi cảm - TĐ: Biết hiếu thảo cha mẹ GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - NL: Đọc hay diễn cảm tập đọc II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH, MH, MT - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học HĐ1,2: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể quà bố cho mà em thích + Tiêu chí đánh giá: Kể nhanh q bố cho mà thích nắm giọng đọc nhẹ nhàng vui hồn nhiên + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em nắm nghĩa từ +HS tiếp thu nhanh: Đặt dến câu + Tiêu chí đánh giá: Nắm giọng đọc,nắm nghĩa từ đặt câu đến từ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4,5: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc từ ngữ đọc đoạn, toàn +HS tiếp thu nhanh: Đọc hay diễn cảm tập đọc + Tiêu chí đánh giá: Đọc từ khó đọc giọng nhẹ nhàng, vui, hồn nhiên + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc Quà bố * * * * * Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 13C EM YÊU CHA MẸ CỦA EM (T2) I Mục tiêu: - KT: Đọc hiểu Quà bố Viết từ chứa tiếng hỏi, ngã - KN: Phân biệt hỏi ngã nắm nội dung Tình yêu thương người bố qua quà đơn sơ dành cho - TĐ: Biết hiếu thảo với bố mẹ - NL: Vận dụng nắm nội dung tập đọc hàng ngày II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học: HĐTH HĐ1,2 Như HDH a) Quà bố câu những: cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, cá sộp, cá chuối b) Quà bố cắt tóc xập xành, muỗm, dế 2) Quà bố làm anh em giàu + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc trả lời câu hỏi GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 +HS tiếp thu nhanh: Trả lời nhanh nêu nội dung + Tiêu chí đánh giá: Trả lời nhanh câu hỏi tìm hiểu thấy tình cảm q đơn sơ dành cho cho + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3 Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em phân biệt hỏi ngã +HS tiếp thu nhanh: Điền nhanh hỏi ngã + Tiêu chí đánh giá: Nắm phân biệt hỏi ngã điền nhanh tiếng sẵn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH * * * * * Tiếng Việt: BÀI 12C CÔNG ƠN CHA MẸ (T3) I Mục tiêu: - KT: Viết đoạn văn ngắn nói cha mẹ người thân gia đình - KN: Viết đoạn văn kể người thân - TĐ: thái độ thương yêu quý trọng người thân - NL: Biết viết đoạn văn ngắn diễn đạt hay sáng tạo II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: TLHDH - HS: TLHDH, III Hoạt động dạy – học: HĐ4: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể người thân theo gợi ý + Tiêu chí đánh giá: Dựa vào gợi ý kể người thân gia đình em, lời kể trọn câu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: Như HDH + HS hạn chế: Tiếp cận em viết đoạn văn kể người thân gia đình + Tiêu chí đánh giá: Viết đoạn văn ngắn kể người thân gia đình, câu văn diễn đạt trọn ý + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HDH * * * * * Tốn: BÀI : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 53 - 15; 33-5 NHƯ THẾ NÀO?(T1) I.Mục tiêu - KT: Em biết cách thực phép trừ dạng 53 - 15; 33-5 - KN: Trình bày đặt tính tính thành thạo, xác GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - TĐ: Tích cực tham gia học tập - NL: Vận dụng tính tốn phép trừ vào thực tiễn II Chuẩn bị ĐDDH GV: TLHDH, MHTV, MT HS: TLHDH, III Hoạt động dạy - học Khởi động HĐTQ tổ chức trò chơi “ kết bạn” Việc 1: GV phổ biến luật chơi: Các bạn đeo thẻ, thẻ ghi phép tính 13-4; 135, ,13-9;hoặc số 4,5,6 ,9.Mỗi người tìm bạn cảu để phép tính đúng.Ai khơng tìm bạn thua Việc 2: Thực chơi Việc 3: Cả lớp tuyên dương nhóm nhanh, Việc 4: TBHT cho bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu bài, em ghi đề vào - Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp + Nội dung: Tìm phép tính 13 trừ số Hào hứng tham gia trò chơi + Phương pháp: Tích hợp + Kĩ thuật: Trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN Tính 53- 15=? * Cách đặt tính tính Việc 1: Em suy nghĩ cách thực phép tính 53- 15 Việc 2: Giải thích cho bạn nghe thơng tin vừa nắm Đổi vai thực hiện, nhận xét, bổ sung cho bạn * GV bổ sung, củng cố kiến thức cho HS Nêu cách đặt tính, tính 33 -5 Việc 1: Em suy nghĩ cách thực phép tính 33 – Nêu cách đặt tính, cách tính phép tính 33 -5 Việc 2: Cùng trao đổi cách làm, kết với bạn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn nêu cách đặt tính tính phép tính 33 – 5.Nhận xét, bổ sung cho bạn * GV bổ sung, củng cố kiến thức cho HS + Nội dung: Biết cách thực phép tính trừ nhớ nhanh xác Biết so sánh khác phép tính + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 * Thực hành Việc 1:Em thực tính kết phép tính 63- 26; 73-7 theo cột dọc Viêc 2: NT cho bạn chia sẻ kết quả.Nhóm nhận xét, thống kết ghi vào bảng nhóm báo cáo giáo - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học + Nội dung: Biết vận dụng tính thành thạo Hợp tác tốt với bạn, khả tự học giải vấn đề toán học + Phương pháp: Quan sát.Vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG -Về nhà làm tập, ơn lại cách đặt tính, cách tính * * * * * Ơ.L.Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN TUẦN 13 (T2) I.Mục tiêu: - KT: Biết thực phép trừ dạng 13 -5, tìm x tập dạng: x –a = b, x+ c = d( a,b,c,d số không hai chữ số) - KN: Tính tốn giải tốn gọi tên thành phần phép trừ - TĐ: Tích cực hoạt động học tập - NL: Vận dụng phép tính dạng tốn học để tính tốn sống II Chuẩn bị ĐDDH -GV: SHD, BP -HS: Sách ôn luyện, III Các BT cần làm: 5,6,7,8 S.Ô.L *Ôn luyện: Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế:Hướng dẫn em hồn thành tập, cách tìm số trừ BT 5,6 - HS tiếp thu nhanh Giao thêm tập 7,8 + Nội dung: Tính tìm hiệu tìm số bị trừ (HĐ5) Biết tìm số bị trừ thành thạo (HĐ 6) Biết tính phép tính trừ dạng 13 -5 (HĐ 7,).Biết xác định dạng tốn phép tính trừ (HĐ 8) +Phương pháp : Tích hợp + Kĩ thuật: Thực hành IV.HD phần ứng dụng: -Thực lại theo sách hướng dẫn * * * * * Ô.L.T Việt LUYỆN VIẾT BÀI 13 I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ: - KT: Biết viết chữ L theo cỡ vừa nhỏ ( kiểu chữ đứng ) Biết viết từ, câu ứng dụng luyện chữ - KN: Chữ viết mẫu, nét nối chữ quy trình - TĐ: ý thức cẩn thận, giữ – luyện viết chữ đẹp - NL: Viết mẫu chữ hoa nhanh đẹp II Đồ Dùng dạy học: GV: Bảng phụ, chữ mẫu GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 HS: Bảng con, III.Các HĐDH chủ yếu: HOẠT ĐỘNG BẢN Hướng dẫn viết chữ hoa L Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, nét chữ L Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: L Việc 3: Cho HS viết bảng - GV chỉnh sửa Hướng dẫn viết từ câu ứng dụng: Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng Giải thích nghĩa từ vựng Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết từ, câu Những chữ cao 2, ly; chữ cao ly; chữ coa 1,5 ly? Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết Chú ý khoáng cách giữ chữ nửa chữ o, k/c chữ ghi tiếng 1con chữ o Việc 4: Cho HS viết bảng - GV sửa sai * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ K + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, chữ + Tiêu chí đánh giá: Nắm quy trình viết chữ hoa L + PP: Vấn đáp Quan sát, hỏi đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết Luyện viết Việc 1: HS Nêu yêu cầu viết tư ngồi viết Việc 2: GV Cho học sinh viết viết theo lệnh Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn thu số nhận xét * Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu hạn chế: cần giúp HS viết tả + Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp + Tiêu chí đánh giá: Nắm câu ứng dụng, nghĩa câu câu ứng dụng + PP: vấn đáp, hỏi đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét Luyện viết chữ nghiêng * * * * * HĐTT: Sinh hoạt lớp I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể - Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh III Các hoạt động dạy học: * HĐ1: Sinh hoạt văn nghê Ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể - HS xung phong hát cá nhân * HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động tuần qua - CTHĐTQ mời bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động nhóm tuần GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018-2019 - CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua + Trong tuần qua nhiều bạn gắng Trong học nhiều nhóm tích cực hoạt động hiệu + Tuy nhiên học hay nói chuyện riêng, chưa ý thức tự giác vệ sinh, nghịch -Mời HS phát biểu ý kiến * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt động tuần tới + CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Chăm học tập + Khơng nói chuyện học, xếp hàng vào lớp nhanh chóng Thực tốt công tác tự quản đầu + Thực trang phục học quy định * HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh - CTHĐTQ tổ chức cho bạn giao tiếp với tiếng anh chủ điểm tuần * Dặn dò - HS nhà chuẩn bị cho tuần tới, tham gia trò chơi an tồn ngày nghỉ * * * * * GV: Nguyễn Thị Tuyết Nhung ... * * SángThứ ngày 22 tháng 11 năm 2 018 ( Dạy TKB Thứ 4 /tuần 13 ) Toán: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 - ( T1) I.Mục tiêu - Em biết cách thực phép trừ dạng 13 - 4; 13 -5; 13 -9 - KN: Em lập thuộc bảng “ 13 trừ...Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 TUẦN 13 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2 018 BÀI 13 A: HÃY YÊU BỐ NHÉ !(T1) Tiếng Việt: I.Mục tiêu - KT: Đọc hiểu câu chuyện... Bông hoa niềm vui cho người thân nghe * * * * * ChiềuThứ ngày 22 tháng 11 năm 2 018 ( Dạy TKB ST5 /tuần 13 ) Buổi sáng: Tiếng Việt: BÀI 13 B: CHA MẸ LÀM GÌ CHO CÁC CON? ( T2) I Mục tiêu: - KT: Viết từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 13 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NHUNG tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay