Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 18

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 TUẦN: 17 THỨ/ NGÀY BUỔI TIẾT Sáng T2.24/12 Chiều Sáng T3.25/1 Chiều Sáng T4.26/12 Chiều Sáng T5.27/12 Chiều T6.28/12 Sáng Chiều 3 3 3 3 MÔN Tuần 18 Năm học: Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018 ĐD CẦN SỬ NỘI DUNG BÀI DẠY DỤNG Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Điểm, đoạn thẳng Vần oay, oây (T1) Vần oay, oây (T2) B con, vbt Bảng, tập viết Sách, phiếu Toán Độ dài đoạn thẳng B con, vbt Tiếng Việt Luyện tập bốn mẫu vần (T1) Bảng, tập viết Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện tập bốn mẫu vần (T2) Luyện vần oai Luyện tập (T1) Luyện tập (T2) Sách, phiếu Vở TH TViệt Bảng, tập viết Sách, phiếu Toán Thực hành đo độ dài B con, vbt Tốn OL Tốn Một chục, tia số Ơn tuần 18.Tiết (BT1,2,3,4) B con, vbt Vbt, OLToán Tiếng Việt OL Tốn OLTV Kiểm tra học kì Ơn tuần 18:Tiết 2: Bài 5,6,7,8 Luyện vần oay, ôy Bìa kê, giấy nháp Vbt, OLToán Vở TH TViệt Tiếng Việt Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Đọc sách Kiểm tra học kì Kiểm tra học kì Chữa kiểm tra Kiểm tra học kì Bìa kê, giấy nháp Bìa kê, giấy nháp Bìa kê, giấy nháp Bìa kê, giấy nháp Truyện Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 SHTT Tuần 18 Năm học: Sinh hoạt Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018 ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG TOÁN: I MỤC TIÊU *KT-KN - Nhận biết “điểm”-“ đoạn thẳng” - Đọc tên điểm đoạn thẳng - Kẻ đoạn thẳng - BT cần làm : 1,2,3 *TĐ : Học sinh hứng thú với môn học *Năng lực :Học sinh nhận biết điểm, đoạn thẳng thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + Mỗi học sinh thước bút chì III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " ( ôn lại bảng cộng, trừ 10) - Lớp tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, giới thiệu – ghi đầu * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng trừ phạm vi 10 Vận dụng vào chơi trò chơi - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐCB: Hoạt động : Giới thiệu điểm ,đoạn thẳng - GV vẽ bảng điểm giới thiệu với học sinh khái niệm điểm - Đặt tên điểm A B Ta điểm A điểm B - GV dùng thước nối từ điểm A qua điểm B, giới thiệu đoạn thẳng AB - Giới thiệu tên học – ghi bảng * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H nhận biết điểm, đoạn thẳng, đọc tên đoạn thẳng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động : Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: a) Giáo viên giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng -Giáo viên nói : Muốn vẽ đoạn thẳng ta dùng thước thẳng -Cho học sinh dùng ngón tay di động theo mép thước để biết mép thước thẳng b) Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng o Bước : Dùng bút chì chấm điểm nối điểm vào tờ giấy Đặt tên cho điểm o Bước : Đặt mép thước qua điểm A, B ,dùng tay trái giữ cố định thước Tay phải cầm bút, đặt đầu bút tựa vào mép thước tỳ mặt giấy điểm A , cho đầu bút trượt nhẹ mặt giấy từ điểm A đến điểm B o Bước : Nhấc thước ta đoạn thẳng AB - GV uốn nắn sửa sai cho HS * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thực hành vẽ đoạn thẳng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động : Thực hành 1, 2, - Cho HS mở SGK Giáo viên hướng dẫn lại phần đáy khung Bài1: Gọi học sinh đọc tên điểm đoạn thẳng SGK Bài : Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng thước bút nối cặp điểm để đoạn thẳng ( SGK) Sau nối cho học sinh đọc tên đoạn thẳng -Giáo viên xem xét theo dõi học sinh vẽ hình Hướng dẫn học sinh nối đoạn thẳng cho sẵn để hình đoạn thẳng, đoạn thẳng , đoạn thẳng , đoạn thẳng Bài 3: Cho học sinh nêu số đoạn thẳng đọc tên đoạn thẳng hình vẽ * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H đọc tên điểm, đoạn thẳng thực hành vẽ đoạn thẳng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời 3.HDƯD : - Nhận xét, tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh tập vẽ đoạn thẳng đặt tên cho đoạn thẳng - Tập đếm số đoạn thẳng hình - Chia sẻ với người thân học *************** TIẾNG VIỆT: VẦN / OAY/, / UÂY / Việc 0: Phân tích vần /oai/ đưa vần vào mơ hình: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: + Tiêu chí đánh giá: - HS đưa vần /oai/ vào mơ hình ,đọc - Vẽ mơ hình đúng,thao dứt khốt + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oay/ , /uây/ • Làm tròn môi âm /ay/ , /ây/: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / oay/, /uây/ - Biết vần / oay / âm đệm /o / , âm / a /, âm cuối / y /.Vần / uây/ âm đệm /u / , âm /â/, âm cuối /y/ - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần oay,uây,bàn xoay,quầy hàng ( H biết viết chữ theo điểm tọa độ: điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : Nhã ý - Đọc tiếng, từ: (Trang 66,67/ SGK) - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác Nghe viết tả đoạn : Nhã ý viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét **************************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG TOÁN : I MỤC TIÊU : *KT- KN - biểu tượng “ dài – ngắn hơn” ,có biểu tượng độ dài đoạn thẳng - Biết so sánh độ dài đoạn thẳng trực tiếp gián tiếp - BT cần làm: 1,2,3 *TĐ: Học sinh yêu thích học Toán * Năng lực: Học sinh nhận biết độ dài đoạn thẳng thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Một số thước bút độ dài khác , màu sắc khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : + Học sinh vẽ vào bảng đoạn thẳng đặt tên cho đoạn thẳng + Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H vẽ đoạn thẳng đặt tên cho đoạn thẳng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời -Giáo viên giới thiệu ghi đầu 2.HĐCB : Hoạt động1: Giới thiệu độ dài đoạn thẳng a) Giáo viên giơ thước (độ dài khác ) Hỏi : “làm để biết dài ngắn ? “ - Gọi HS lên so sánh bút màu, que tính -u cầu học sinh xem hình vẽ SGK nói “ Thước dài thước , thước ngắn thước “ “ Đoạn thẳng AB ngắn Đoạn thẳng CD …” - GV hướng dẫn học sinh thực hành so sánh cặp đoạn thẳng tập nêu : “ Đoạn thẳng MN dài Đoạn thẳng PQ Đoạn thẳng PQ ngắn Đoạn thẳng MN “ b) Từ biểu tượng “ dài hơn- ngắn “ giúp học sinh rút kết luận * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H biểu tượng đoạn thẳng dài hơn, ngắn - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: Hoạt động : So sánh độ dài đoạn thẳng - Yêu cầu HS xem hình SGK nói “ so sánh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang tay” “Đoạn thẳng hình vẽ dài gang tay nên đoạn thẳng dài gang tay “ -Giáo viên đo đoạn thẳng vẽ sẵn bảng gang tay để học sinh quan sát - Giáo viên nói : thể đặt vng vào đoạn thẳng – đặt vng vào đoạn thẳng nên đoạn thẳng dài đoạn thẳng -Giáo viên nhận xét : “Có thể so sánh độ dài đoạn thẳng cách so sánh số vng đặt vào đoạn thẳng “ * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động : Thực hành 1, 2, Bài 1: Hướng dẫn học sinh đếm số ô vuông đặt vào đoạn thẳng ghi số ô vng thích hợp vào đoạn thẳng tương ứng Bài : Tô màu vào băng giấy ngắn - Hướng dẫn học sinh : Đếm số ô vuông băng giấy ghi số tương ứng - So sánh số vừa ghi, xác định băng giấy ngắn - Tô màu vào băng giấy ngắn - thể làm tập SGK ( Tơ màu cột cao , cột thấp ) * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh thực hành nhận biết độ dài đoạn thẳng - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời 3.HĐƯD: - Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực Tập đo độ dài sách , cạnh bàn , cửa sổ phòng học em - Chia sẻ với người thân học ****************** TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP BỐN MẪU VẦN (T1,2) Việc 1: Dùng mẫu vần học + Tiêu chí đánh giá: - Nắm bốn mẫu vần học : Mẫu 1- ba , mẫu - oa , mẫu - an ,mẫu 4- oan Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: - Biết thay âm đầu ,thay vào mơ hình để tạo thành tiếng - Nắm nguyên âm tròn môi,nguyên âm tròn môi,cách làm tròn môi nguyên âm không tròn môi - Biết mẫu vần âm âm cuối,vần âm đệm âm cuối,vần âm âm cuối - Nắm vững vần âm cuối n/t , m/p , ng//c , nh/ch , i/y , o/u ,biết cách làm tròn môi vần an - Thao tác mơ hình nhanh, xác - Nắm luật tả vị trí đặt dấu ,luật tả âm đệm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: So sánh vần, xét cấu trúc ngữ âm + Tiêu chí đánh giá: - HS mô tả cấu trúc ngữ âm vần: Mơ hình 1:Vần âm Mơ hình 2: Vần âm đệm âm Mơ hình 3:Vần âm âm cuối Mơ hình 4: Vần âm đệm,âm ,âm cuối - HS biết cần nguyên âm /a / âm kiểu vần :Thêm âm đệm vào trước a-Vần âm đệm.Thêm âm cuối vào sau a-vần âm cuối Làm tròn mơi vần an vần âm Đ, ÂC ÂC - Đọc, phân tích được,thành thạo bốn mơ hình tiếng học - Biết tìm tiếng theo mơ hình vần - Dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp,tôn vinh học tập + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời *************** LUYỆN VẦN /OAI/ ÔLTV: Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần học; tham gia chơi tích cực hào hứng Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích (Tr41) + Tiêu chí đánh giá: - HS đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích - Đọc đúng, to rõ ràng: Bé nha trẻ cho bé tô tranh Bé mang khoe mẹ Tranh bé tơ cây, quả, hoa,có đủ lồi thú như: cầy,báo, sư tủ, nai, cáo, loài cá như: cá trê, cá mè, cá thu mẹ thích lắm! Mẹ tặng cho bé xoài + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành tập: tìm viết tiếng chứa vần /oai/ + Tiêu chí đánh giá: - HS tìm viết tiếng vần /oai/ - HS viết đẹp tiếng chứa /vần oai/ vừa tìm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ****************************** Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIÊT: LUYỆN TẬP GV tự chọn nội dung ôn luyện ÔLTV: LUYỆN VẦN / OAY/, /UÂY/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /oay/, /uây/ tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr42) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: xoay, quay, khy, quầy - Tìm mơ hình đúng, sai - Đọc đúng, to rõ ràng: Bà già mà ham làm Mẹ đành xoay xở mở cho bà quầy hàng để bà bán sách Bà thích quầy hàng Sách mẹ lấy bà bán đắt hàng Bà khuây khỏa chẳng ngày nhà + PP: quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr42): HS tìm tiếng viết tiếng vần / oay/, /y/ + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp HS tìm tiếng viết tiếng vần / oay/, /uây/ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét bng li **************** Thực hành đo độ dài Toán: I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc nh: bàn HS, bảng đen, vở, hộp bút chiều dài, chiều rộg lớp học cách chọn sử dụng đơn vị đo cha chuẩn nh: gang tay, bớc chân, thớc kẻ HS, que tính, que diêm - Nhận biết đợc gang tay, bớc chân ngời khác không thiết giống Từ cã biĨu tỵng vỊ sù sai lƯch, tÝnh xÊp xØ hay ớc lợng trình đo độ dài đơn vị đo cha chuẩn - Bớc đầu thấy cần thiết phải đơn vị đo chuẩn để đo độ dài II Đồ Dùng Dạy - Häc: - Thíc kỴ HS, que tÝnh III Các hoạt ộng Dạy - Học: 1.Khi ng - So sánh độ dài đoạn thẳng, nhận xét 2.HCB -Giới thiệu -Giáo viên đọc mục tiêu * GT độ dài gang tay: - GV nói gang tay độ dài tính từ đầu ngón tay tới đầu ngón tay - HS xác định độ dài gang tay thân cách chấm điểm nơi đặt đầu ngón tay điểm nơi đặt đầu ngón tay nối điểm để đợc đoạn thẳng AB nói: độ dài gang tay em độ dài đoạn thẳng AB Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Nm hc: HD đo độ dài gang tay: -HD đo cạnh bảng gang tay - GV làm mẫu - Thực hành đo cạnh bàn gang tay em đọc kết đo - HS thực hành đo độ dài bàn, bảng, sợi dây que tính, nêu kết đo HD cách đo độ dài bớc chân - Hãy đo độ dài bục giảng bớc chân - GV làm mẫu đọc kết * ỏnh giỏ thng xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh xác định độ dài găng tay độ dài bướ chân - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời 2.HĐTH a Gióp HS nhËn biÕt: - Đơn vị đo gang tay, đo độ dài đoạn th¼ng b»ng gang tay b Gióp HS nhËn biÕt: - Đơn vị đo bớc chân - Đo độ dài đoạn thẳng bớc chân c Giúp HS biết: - Đơn vị đo độ dài que tính T.hành đo độ dài bàn, bảng d GT đơn vị đo sải tay * ỏnh giỏ thng xuyờn: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh thực hành đo độ dài găng tay độ dài bước chân - Phương pháp: Quan sát.Thực hành - Kĩ thuật: Nhận xột bng li 3.HDD - Về nhà thực hành đo độ dài đồ vật nhà **************************** Th nm ngày 27 tháng 12 năm 2018 Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: TOÁN MỘT CHỤC – TIA SỐ I MỤC TIÊU *KT - KN - Nhận biết ban đầu chục, biết quan hệ chục đơn vị - chục =10 đơn vị - Biết đọc viết số tia số - BT cần làm : 1,2,3 *TĐ : Học sinh hứng thú với môn học *Năng lực : Học sinh nhận biết chục thực tế sống Rèn khả tư hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + Tranh vẽ, bó chục que tính, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động : Củng cố thực hành đo độ dài + Gọi học sinh lên bảng đo : cạnh bảng lớp cạnh bàn gang bàn tay + em lên bảng đo bục giảng chiều dài lớp bước chân + Lớp nhận xét, sửa sai * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thực hành đo cạnh bảng lớp gang tay bước - Phương pháp: Quan sát.Thực hành - Kĩ thuật: Nhận xét lời - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng HĐCB: Hoạt động : Giới thiệu chục - GV treo tranh hỏi: cam? - GV: 10 cam còn gọi là1 chục cam - Gọi học sinh đếm số que tính bó - Giáo viên hỏi : 10 que tính còn gọi chục que tính -Vậy 10 đơn vị còn gọi chục ? - Giáo viên ghi : 10 đơn vị = chục -1 chục = đơn vị? * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh nhận biết thành thạo chục = 10 đơn vị - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: Hoạt động 2: Giới thiệu tia số - GV vẽ tia số – giới thiệu với học sinh : tia số tia số điểm gốc ( Được ghi số ) , Các điểm ( vạch ) cách ghi số ; điểm ( vạch ) ghi số theo thứ tự tăng dần ( , , , , , , , , , , 10 ) - thể dùng tia số để minh hoạ việc so sánh số , số bên trái bé số bên phải * Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh biết nhận biết tia số đọc số tia số - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động : Luyện tập 1, 2, Bài : Đếm số chấm tròn hình vẽ cho đủ chục chấm tròn - Giáo viên nhận xét, uốn nắn, sửa sai Bài : Đếm lấy chục vật hình vẽ khoanh tròn chục ( lấy chục vật bao quanh ) - Cho em lên bảng sửa Bài 3: Viết số vào vạch theo thứ tự tăng dần * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh thực hành làm thành thạo tập 1,2,3 - Phương pháp: Quan sát Thực hành - Kĩ thuật: Nhận xét lời 3.HĐƯD - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học ************** Ơ.L.TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 18 BÀI 1,2,3,4 I Mục tiêu: - HS mức CHT-HT làm BT ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT - biểu tượng dài hơn, ngắn hơn, độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng - Biết thực hành đo độ dài bảng, bàn học, lớp học - Nhận biết ban đầu chục Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Vận dụng kiến thức học để tự hoàn thành tập Rèn khả tự học giao tiếp (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc, viết số phép tính theo hướng dẫn GV) II Các hoạt động dạy học: • HĐ1: Khởi động: CTHĐTQ tổ chức trò chơi " Bắn tên " ôn lại bảng cộng trừ học Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nêu kết phép tính -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: Thang đo, nhận xét lời * HĐ2: Ôn luyện Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + biểu tượng dài hơn, ngắn hơn, độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng +Biết thực hành đo độ dài bảng, bàn học, lớp học -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời ****************** TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA HỌC KÌ ****************** ƠL TỐN: TUẦN 18: TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I Mục tiêu: * KT - KN - HS mức CHT-HT làm BT 5,6,7 HS mức HTT thêm BT - biểu tượng dài hơn, ngắn hơn, độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng - Biết thực hành đo độ dài bảng, bàn học, lớp học - Nhận biết ban đầu chục *TĐ : - Giáo dục H tính cẩn thận làm *Năng lực: Vận dụng bảng cộng để tự hoàn thành tập Rèn khả tự học giao tiếp (HSKT tiếp tục học thuộc số từ 0-10, đọc, viết số phép tính theo hướng dẫn GV) II Các hoạt động dạy học: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: HĐ1: Khởi động: CTHĐTQ tổ chức trò chơi " Truyền điện " ôn lại bảng cộng trừ học Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nêu kết phép tính -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: Thang đo, nhận xét lời * HĐ2: Ôn luyện Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Biết thực hành đo độ dài bảng, bàn học, lớp học + Nhận biết ban đầu chục -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: Thang đo, nhận xét lời ******************* ÔLTV: LUYỆN VẦN / OAY/, /UÂY/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /oay/, /uây/ tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr42) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: xoay, quay, khy, quầy - Tìm mơ hình đúng, sai - Đọc đúng, to rõ ràng: Bà già mà ham làm Mẹ đành xoay xở mở cho bà quầy hàng để bà bán sách Bà thích quầy hàng Sách mẹ lấy bà bán đắt hàng Bà khuây khỏa chẳng ngày nhà + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr42): HS tìm tiếng viết tiếng vần / oay/, /uây/ + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp HS tìm tiếng viết tiếng vần / oay/, /uây/ + PP: quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ******************************** Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIÊT: KIỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIÊT: KIỂM TRA HỌC KÌ ƠLTV: CHỮA BÀI KIỂM TRA Việc 1: - GV nhận xét lỗi sai HS còn gặp phải - Cho HS xem lại làm Việc 2: - Cho HS chữa lỗi sai còn mắc phải - Nhận xét, chốt kiến thức TIẾNG VIÊT: KIỂM TRA HỌC KÌ HĐTT: SINH HOẠT SAO I Mục tiêu: -Học sinh thấy ưu, nhược điểm tuần 18 để hướng khắc phục -HS nắm kế hoạch tuần 19 - Giáo dục học sinh ý thức tự giác sinh hoạt II.Chuẩn bị:-Nội dung sinh hoạt III-Hoạt động chủ yếu: HĐ1: Thấy ưu, nhược điểm tuần 18và để hướng khắc phục (25p) Lớp sinh hoạt văn nghệ Giáo viên nhận xét: -Hầu hết em ý thức học tập tốt để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam -Đi học đầy đủ, ý thức chấp hành nội qui trường, lớp đề - Duy trì nếp lớp tốt, tham gia hoạt động vào lớp quy định.Một số bạn gương mẫu học tập, hoạt động khác học tập lớp như: Trang, Nhung, Trâm, Thảo -Thực ơn 20’ đầu chất lượng -Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp *Tồn tại: Một số em ngồi học hay nói chuyện như: Ngọc, Nguyên, HĐ2: Kế hoạch tuần 19 (10p) *Duy trì số lượng, tăng tỉ lệ chuyên cần ngày Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 18 Năm học: -Đi học đầy đủ, -Thực vừa học mới, vừa ôn củ đầy đủ - Rèn đoc, rèn kĩ còn yếu, rèn chữ viết cho học sinh vào buối chiều - Kiểm tra cuối học kì nghiêm túc - Chấp hành tốt kỉ cương , nề nếp học tập -Có ý thức giữ gìn trường, lớp đẹp ; chăm sóc bồn hoa, cảnh ******************************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH ... **************************** Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2 018 Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 18 Năm học: TOÁN MỘT CHỤC – TIA SỐ I MỤC TIÊU *KT... nhận xét **************************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 18 Năm học: Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2 018 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG TỐN : I MỤC TIÊU.. .Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 SHTT Tuần 18 Năm học: Sinh hoạt Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2 018 ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG TOÁN: I MỤC TIÊU *KT-KN - Nhận biết “điểm”-“
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 18 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay