Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 17

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 TUẦN: 17 THỨ/ NGÀY BUỔI TIẾT Sáng T2.17/12 Chiều Sáng T3.18/1 Chiều Sáng T4.19/12 Chiều Sáng T5.20/12 Chiều T6.21/12 Sáng Chiều 3 3 3 3 MÔN Tuần 17 Năm học: Từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018 ĐD CẦN SỬ NỘI DUNG BÀI DẠY DỤNG Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện tập chung Vần… Mẫu 4: oan (T1) Vần … Mẫu 4: oan (T2) B con, vbt Bảng, tập viết Sách, phiếu Toán Luyện tập chung B con, vbt Tiếng Việt Vần /oat/ (T1) Bảng, tập viết Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Tiếng Việt Vần /oat/ (T2) Vần đủ âm đệm, âm chính, Vần /oang/;/oac/ (T1) Vần /oang/;/oac/ (T2) Sách, phiếu Vở TH TViệt Bảng, tập viết Sách, phiếu Toán Luyện tập chung B con, vbt Toán OL Tốn Kiểm tra học kỳ Ơn tuần 17 Tiết (BT1,2,3,4 ) B con, vbt Vbt, OLToán Tiếng Việt OL Tốn OLTV Vần /oanh/;/oach/ (T1) Ơn tuần 17: Tiết 2: Bài 5,6,7,8 Luyện vần /oat/ Bảng,vở tập viết Vbt, OLToán Vở TH TViệt Tiếng Việt Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Đọc sách Vần /oanh/;/oach/ (T2) Vần /oai/ (T1) Luyện vần /oang/,/oac/ Vần /oai/ (T2) Sách, phiếu Bảng, tập viết Vở TH TViệt Sách, phiếu Truyện Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 SHTT Tuần 17 Năm học: Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố cấu tạo số phạm vi 10 - Viết số theo thứ tự cho biết - Xem tranh, tự nêu tốn viết phép tính thích hợp *Làm 1(cột 3,4) Bài 2,3 - Năng lực: Hs tự giải tập PV 10 vận dụng vào thực tế Rèn khả giao tiếp qua q trình hoạt động với giáo viên nhóm đôi II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mơ hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: * Khởi động: CTHĐTQ tổ chức cho bạn nêu lại phép cộng, trừ phạm vi 10 qua trò chơi “Đốn nhanh đốn đúng” - GV-HS nhận xét, chia sẻ * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng trừ phạm vi 10 Vận dụng vào chơi trò chơi - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời GT bài, ghi đề: -Giáo viên đọc mục tiêu HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS sử dụng công thức cộng, trừ phạm vi 10 để điền kết phép tính - HS tự làm chữa bài- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu b Bài 2: - GV HD HS cách gợi ý 10 trừ ? cộng ? - GV chữa bài, nhận xét c Bài 3: - Cho HS xem tranh: Hỏi HS tất bơng hoa ? - HS tự viết phép tính giải tốn vào trống 4+3=7 tất bơng hoa - GV chữa bài, nhận xét - Cho số HS nhắc lại công thức cộng, Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: -Về nhà cha sẻ với người thân gỡ học * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H vận dụng bảng cộng, trừ phạm vi 10 để làm tập H thao tác nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.9= - Kĩ thuật: Nhận xét lời, câu hỏi đóng ************** TIẾNG VIỆT: VẦN / OAN / (T1,2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nhắc lại vần hoc : Mẫu ba; Mẫu oa; Mẫu an - Biết cách làm tròn mơi ngun âm khơng tròn mơi + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oan/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần/ oan/; - Biết vần / oan / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /n / - Vẽ mơ hình vần / oan/; đưa vần /oan / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Phát âm to, rõ ràng tiếng / loan/; - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /oan/ kết hợp với -Biết làm tròn mơi số vần - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết oan theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : quán hàng , xoan, - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Hai quan - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ******************************* Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018 TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG (T3) I MỤC TIÊU: - Thực so sánh số, biết thứ tự số dãy số từ 010 - Biết cộng, trừ số phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - BT cần làm: bài1,2(a,b(1),3(1,2),4 - Năng lực: Hs tự giải tập PV 10 vận dụng vào thực tế Rèn khả giao tiếp qua trình hoạt động với giáo viên nhóm đơi Phát triển ngơn ngữ việc nêu tốn lời văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + Viết tập 1, lên bảng phụ – Tranh a, b + Các hình để xếp  , ( ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi (ôn lại bảng cộng, trừ 10 ) +Giáo viên nhận xét bổ sung - Giáo viên giới thiệu ghi đầu * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Nêu nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời 2.HĐTH : - Gọi học sinh đếm lại dãy số thứ tự từ  10 để chuẩn bị làm tập Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: Hoạt động : Luyện tập bài1,2(a,b(1),3(1,2),4 - Giáo viên cho học sinh mở SGK - Lần lượt hướng dẫn học sinh làm tập o Bài : Nối Các chấm theo thứ tự từ  10 - GV hướng dẫn mẫu - Cho HS nối chấm theo thứ tự từ  số 10 Sau cho học sinh nêu tên hình vừa tạo thành -Học sinh nối hình thứ từ số  nêu tên hình o Bài 2: Cho học sinh nêu ( miệng hay viết ) - Kết tính chữa - Viết : Bài 2a) - Miệng : 2b) - Giáo viên hướng dẫn chữa bảng o Bài : So sánh điền dấu > ,< , = : - Cho HS tự viết dấu thích hợp vào chỗ chấm chữa - Gọi em lên bảng chữa o Bài : Học sinh quan sát tranh nêu tốn đặt phép tính phù hợp - Cho học sinh tự làm chữa bảng * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc, nắm bảng cộng, bảng trừ phạm vi 10 để làm tập điền số, nối số Quan sát tranh nêu tốn đặt phép tính phù hợp Tính nhẩm nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng, ghi chép ngắn 3.HĐƯD: - Đọc lại công thức cộng,trừ phạm vi 10 - Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học ***************** TIẾNG VIỆT: VẦN /OAT/ (T1,2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nhắc lại vần hoc : Mẫu ba; Mẫu oa; Mẫu an - Biets cách làm tròn mơi ngun âm khơng tròn mơi + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: Việc 1: Học vần /oat/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần /oat/ - Biết vần / oat / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /t/ - Vẽ mơ hình vần /oat/ đưa vần /oat / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Phát âm to, rõ ràng tiếng /toat/ - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /oat/ kết hợp với , sắc nặng -Biết làm tròn mơi số vần - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết oat, soàn soạt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : loạt soạt - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Hai quan - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ, trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ****************** ƠLTV: LUYỆN VẦN CĨ ĐỦ ÂM ĐỆM - ÂM CHÍNH - ÂM CUỐI (2T) Vần /oan / , / oat / Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /oan/, /oat/ tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr38) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: tốn, soạt - Tìm mơ hình đúng, sai - Đọc đúng, to rõ ràng: Ở làng nọ, tên quan gian ác tham lam.Hắn hay bắt nạt dân lành quát tháo họ Hắn chả chăm lo cho dân mà nhăm nhe thu thuế cao Dân làng tỏ ngoan ngoãn nghe sai bảo thật căm giận Vì mà dân làng phải khổ sở,vất vả + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr38): viết vào ô trống bảng theo mẫu tiếng chứa vần /oan/, /oat/ + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /oan/, /oat/, biết ghép âm đầu với vần /oan/, /oat/ với sẵn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ************************************ Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / OANG /; /OAC/ Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nhắc lại vần hoc : /oan/, /oat/ - Đoc phân tích tiếng /loan/, phân biệt vị trí âm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / oan /; /oac/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần/ oang/; /oac/ - Biết vần / oang / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /ng / - Biết vần / oac / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /c/ - Biết làm tròn mơi vần oang, oac - Vẽ mơ hình vần / oan/; /ốt/ đưa vần /oan / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /oang/ kết hợp với - Phát âm to, rõ ràng tiếng /toác/ Vần /oac/ kết hợp với 2thanh , sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết oang, oac, soàn soạt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : haong hoác , quang quác - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Bà mà nhát - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: *************** LUYỆN TẬP CHUNG (T4) I MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Cộng, trừ cấu tạo số phạm vi 10 - So sánh số phạm vi 10 - Viết phép tính để giải tốn - Nhận dạng hình tam giác *làm 1,bài 2(dòng 1) 3,4 - Năng lực: Hs tự giải tập PV 10 vận dụng vào thực tế Rèn khả giao tiếp qua trình hoạt động với giáo viên nhóm đơi Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Khởi động3-4’ - Cho số HS nêu lại công thức cộng, trừ phạm vi 10, làm BT 1, 3; lớp làm bảng - Nhận xét cũ * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng, bảng trừ học Nêu mối quan hệ phép cộng phép trừ - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Nhận xét lời 2.HĐTH GT bài, ghi đề: -Giáo viên đọc mục tiêu bai HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS làm tính chữa - HS làm tính chữa bài, chữa HS đọc kết tính 4+6=10, đọc cộng 10 b Bài 2: - HD HS tự làm chữa - HS tự làm chữa c Bài 3: - HD HS nêu cách làm chữa - HS so sánh nhẩm nêu số lớn nhất, nêu số nhỏ d Bài 4: - Cho HS tự làm chữa 4.HDƯD 2-3’ - Cho số HS nhắc lại công thức cộng, trừ p vi 10 -Về nhà cha sẻ với người thân gỡ học * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H thuộc bảng cộng, bảng trừ Vận dụng để điền kết số cần điền H thao tác nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: - Kĩ thuật: Nhận xét lời, câu hỏi đóng ********************************* Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018 TOÁN: KIỂM TRA HỌC KỲ I MỤC TIÊU: Đánh giá kết học tập về: - Thực phép cộng, phép trừ phạm vi số đến 10 - So sánh số nắm thứ tự số dãy số từ đến 10 - Nhận dạng hình học - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt tốn - Năng lực: HS vận dụng kiến thức học để tự giải tập Rèn tính độc lập, sáng tạo ý thức tự giác làm II.ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Tính a) + b) 6–3–1= 5+4–7= -3 -6 +6 10 – + = 2+4–6= Câu 2: Số? = … + 5=…+2 10 = + … = + … Câu 3: a) Khoanh vào số lớn nhất: 7, 3, 5, 9, b) Khoanh vào số bé nhất: 6, 2, 10, 3, 10 - 10 + – = 8–3+3= 4=…+ = - … Câu 4: Viết phép tính thích hợp Đã có: Trồng thêm: tất cả: … Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: Câu 5: Số? … hình vng * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: H Vận dụng bảng cộng, bảng trừ để tự giải dạng tập học cách độc lập, sáng tạo.H thao tác nhanh, xác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, câu hỏi đóng III HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM Câu 1: điểm Phần a) (2 điểm): Mỗi phép tính cho 1/3 điểm Phần b ( điểm): Mỗi lần viết kết cho 1/2 điểm Câu 2: điểm Mỗi lần điền cho 1/6 điểm Câu 3: Phần a khoanh vào số cho 1/2 điểm Phần b khoanh vào số cho 1/2 điểm Câu 4: điểm Viết phép tính + = 10 cho điểm Câu 5: điểm Viết số vào chỗ chấm cho điểm 3.HĐƯD - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học *************** Ơ.L.TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 17 BÀI 1,2,3,4 I Mục tiêu: - HS mức CHT-HT làm BT ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt toán Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Vận dụng bảng cộng để tự hoàn thành tập Rèn khả tự học giao tiếp II Các hoạt động dạy học:  HĐ1: Khởi động: CTHĐTQ tổ chức trò chơi " Bắn tên " ơn lại bảng cộng trừ học Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nêu kết phép tính -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: Thang đo, nhận xét lời * HĐ2: Ôn luyện Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: +HS thực tính ghi kết vào chỗ chấm , viết số đẹp + Biết thực tính theo biểu thị hình vẽ + Thực tính phép tính liền so sánh với kết bên cạnh điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời ****************** TIẾNG VIỆT: VẦN / OANH /; /OACH/ (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nhắc lại vần hoc : /oang/, /oac/ - Đoc phân tích tiếng /loang/,/tốc/ phân biệt vị trí âm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / oanh /; /oach/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần/ oanh/; /oach/ - Biết vần / oanh / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /nh / - Biết vần / oach / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /ch/ - Biết làm tròn mơi vần oanh, oach - Vẽ đưa vần / oanh/; /oách/ vào mơ hình đọc trơn ,phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /oanh/ kết hợp với - Phát âm to, rõ ràng tiếng /quách/ Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: Vần /oach/ kết hợp với 2thanh , sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết oanh, oach, khoanh giò theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ****************** OL TOÁN: TUẦN 17: TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I Mục tiêu: - HS mức CHT-HT làm BT ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt tốn - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Vận dụng bảng cộng để tự hoàn thành tập Rèn khả tự học giao tiếp II Các hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động: CTHĐTQ tổ chức trò chơi " Truyền điện " ôn lại bảng cộng trừ học Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nêu kết phép tính -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: Thang đo, nhận xét lời * HĐ2: Ôn luyện Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: +HS thực tính ghi kết vào chỗ chấm , viết số đẹp + Biết thực tính theo biểu thị hình vẽ + Thực tính phép tính liền so sánh với kết bên cạnh điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: -KT: thang đo, nhận xét lờiGV giúp đỡ em cú lực tiếp thu chậm biết đếm, so sánh, xếp thứ tự số từ đến 10; Biết làm tính cộng trừ số phạm vi 10 - Biết viết phép tính thích hợp với tóm tắt tốn *************** ƠLTV: LUYỆN VẦN /OAT/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” Đánh giá thường xun: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /oat/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr35) Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: quạt bàn, máy bay cánh quạt - Đọc đúng, to rõ ràng đọc Hai quan + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr33): viết vào ô trống bảng theo mẫu tiếng chứa vần /ai/ Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /oat/, biết ghép âm đầu với vần /oat/với sắc nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời TIẾNG VIỆT: ******************************** Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 VẦN / OANH /; /OACH/ (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : , quạnh quẽ, quanh co - Đọc tốc độ theo yêu cầu Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Vẽ khó - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ***************** TIẾNG VIỆT: VẦN /OAI/ (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nhắc lại vần hoc : /oanh/, /oach/ - Đoc phân tích tiếng /loanh/,/quách/ phân biệt vị trí âm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / oai / + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần/ oai/ - Biết vần / oai / âm đệm / o /, âm /a/, âm cuối /i / - Biết làm tròn mơi vần oai, - Vẽ đưa vần / oai/ vào mơ hình đọc trơn ,phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /oai/ kết hợp với - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết oai, xồi, thoai thoải theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *************** ÔLTV: LUYỆN VẦN /oang/, /oac/ Việc 0: Khởi động: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /oang/, /oac/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr39) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: chồng, khốc - Đọc đúng, to rõ ràng: Ở phố, xe cộ lại tấp nập Bà lo Hoàng chả để ý bị xe đâm phải Vì mà qua ngã tư bà khốc tay Hồng thật chặt, Hồng chả lo xa bà Cậu khoan thai, đàng hoàng Bà thấy lại mắng Hoàng chả nghe lời bà dặn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr39): viết vào ô trống bảng theo mẫu tiếng chứa vần /oang/, /oac/ + Tiêu chí đánh giá: - HS biết viết vào ô trống bảng theo mẫu tiếng chứa vần /oang/, /oac/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /oang/, /oac/ vừa tìm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời *************** TIẾNG VIỆT: VẦN /OAI/ (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : khoan khoái quai bị - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Sư Tử , Cáo lồi thú - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 17 Năm học: **************** HĐTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: -Học sinh thấy ưu, nhược điểm tuần 17 để hướng khắc phục -HS nắm kế hoạch tuần 18 - Giáo dục học sinh ý thức tự giác sinh hoạt II.Chuẩn bị:-Nội dung sinh hoạt lớp III-Hoạt động chủ yếu: HĐ1: Thấy ưu, nhược điểm tuần 17 để hướng khắc phục (25p) Lớp sinh hoạt văn nghệ Giáo viên nhận xét: -Hầu hết em ý thức học tập tốt để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam -Đi học đầy đủ, ý thức chấp hành nội qui trường, lớp đề - Duy trì nếp lớp tốt, tham gia hoạt động vào lớp quy định.Một số bạn gương mẫu học tập, hoạt động khác học tập lớp như: Trinh, Ngọc, Hải Nhi, Thơ, -Thực ơn 20’ đầu chất lượng -Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp *Tồn tại: Một số em ngồi học hay nói chuyện như: Cường, Đạt, Nguyên, HĐ2: Kế hoạch tuần 18 (10p) *Duy trì số lượng, tăng tỉ lệ chuyên cần ngày -Đi học đầy đủ, -Thực vừa học mới, vừa ôn củ đầy đủ - Rèn đoc, rèn kĩ yếu vào buối chiều - Chấp hành tốt kỉ cương , nề nếp học tập -Có ý thức giữ gìn trường, lớp đẹp ; chăm sóc bồn hoa, cảnh ******************************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH .. .Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 SHTT Tuần 17 Năm học: Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2 018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố cấu tạo số phạm vi 10 - Viết... số thứ tự từ  10 để chuẩn bị làm tập Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 17 Năm học: Hoạt động : Luyện tập bài1,2(a,b (1) ,3 (1, 2),4 - Giáo viên cho... nhận xét Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 17 Năm học: **************** HĐTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: -Học sinh thấy ưu, nhược điểm tuần 17 để có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 17 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 17 , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay