Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 15

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 TUẦN: 15 THỨ/ NGÀY BUỔI TIẾT Sáng T2.3/12 Chiều Sáng T3.4/12 Chiều Sáng T4.5/12 Chiều Sáng T5.6/12 Chiều T6.7/12 Sáng Chiều 3 3 3 3 Tuần 15 Năm học: Từ ngày 3/12 đến ngày 7/12/2018 MÔN NỘI DUNG BÀI DẠY ĐD CẦN SỬ DỤNG Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện tập LT vần âm cuối theo cặp ng/c (T1) LT vần âm cuối theo cặp ng/c (T2) SGK, VBT SGK, VBT SGK, VBT Toán Phép cộng phạm vi 10 SGK Tiếng Việt Vần /anh/, /ach/ (T1) SGK Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Tiếng Việt Vần /anh/, /ach/ (T2) Luyện tập Vần /âng/, /âc/ Vần /ênh/, êch/ (T1) Vần /ênh/, êch/ (T2) SGK VBT SGK SGK Toán Luyện tập SGK, VBT Toán OL Toán Phép trừ phạm vi 10 Ôn tuần 15 Tiết (BT1,2,3,4 ) SGK VBT Tiếng Việt OL Tốn OLTV Vần /inh/,/ich/ (T1) Ơn tuần 15: Tiết 2: Bài 5,6,7,8 LT vần âm cuối theo cặp ng/c SGK VBT VBT Tiếng Việt Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Đọc sách Vần /inh/, /ich/ (T2) LT vần âm cuối theo cặp nh/c (T1) Luyện vần /ênh/, êch/ LT vần âm cuối theo cặp nh/c (T2) SGK SGK VBT SGK Truyện Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 SHTT Tuần 15 Năm học: Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : *KT-KN : - Thực phép cộng , trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm : 1(1,2),2(1),3(1,3),4 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng cộng, trừ phạm vi vào làm tập, tính tốn thực tế sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các hình tập / 80 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " ( ôn lại bảng trừ 9) - Lớp tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, giới thiệu – ghi đầu * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐTH: Hoạt động : Củng cố phép cộng trừ phạm vi - Gọi học sinh đọc thuộc bảng cộng trừ phạm vi - Giáo viên ghi điểm,nhận xét Hoạt động : Luyện Tập-Thực hành 1(1,2),2(1),3(1,3),4 - Cho học sinh mở SGK – Hướng dẫn làm tập o Bài : Cho học sinh nêu cách làm - Giáo viên củng cố tính chất giao hốn quan hệ cộng trừ qua cột tính 8+1=9 -1=8 1+8=9 -8=1 *Trong phép cộng đổi vị trí số kết khơng đổi *Phép tính trừ phép tính ngược lại với phép cộng o Bài 2: Điền số thích hợp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Cho học sinh tự nêu cách làm tự làm vào bảng (chia lớp dãy làm 3bài /dãy) - Gọi học sinh sửa bảng lớp Bài : So sánh,điền dấu < , > , = - Cho học sinh nêu cách làm - Trong trường hợp + … + Học sinh tự viết dấu = vào chỗ trống nhận thấy + = + o Bài : Quan sát tranh nêu tốn phép tính thích hợp -Giáo viên gợi ý cho học sinh đặt tốn theo nhiều tình khác phép tính phải phù hợp với tốn nêu gà.Có gà bị nhốt lồng Hỏi gà lồng ? 9-3=6 Hoạt động 3: Trò chơi - Giáo viên chia học sinh thành nhiều nhóm.Mỗi nhóm giáo viên phát cho bìa nhỏ hình vng - Các nhóm thi đua ghép phép tính với kết - Nhóm ghép nhanh,đúng thắng * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức học vào thực tính, biết tìm số thích hợp điền vào chỗ trống, biết lập phép tính cho tốn + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn 4.HDƯD : - Ôn lại bảng cộng, trừ - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ************** TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN ÂM CUỐI THEO CẶP NG/C Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học theo cặp ng/c - Biết vần âm cuối ng kết hợp với - Các vần âm cuối c kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần cặp vần âm cuối /ng/, /c/:ang, ac; ăng /ăc; âng/âc - Biết tìm tiếng chứa vần học : khang khác, hăng hắc , tầng bậc - Thao tác mơ hình nhanh, xác Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng bảng lớp: tê giác, trăng rằm, dấu sắc ,vầng trăng - Đọc to rõ rang sách TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Giỗ tở - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************************************** Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU : *KT-KN - Làm phép tính cộng phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm: 1,2,3 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng cộng phạm vi 10 vào làm tập, tính tốn thực tế sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp + Mơ hình chấm tròn phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi (ôn lại bảng cộng, trừ ) +Giáo viên nhận xét bổ sung Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng, trừ phạm vi Chơi nhanh nhẹn , xác + Phương pháp: Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời 2.HĐCB : Hoạt động : Giới thiệu phép cộng phạm vi 10 - Cho học sinh nhận xét tranh nêu toán - thêm ? - cộng ? - Giáo viên ghi lên bảng, gọi học sinh đọc lại - Giáo viên ghi : + = ? - Cho học sinh nhận xét phép tính để củng cố tính giao hoán phép cộng - Cho học sinh đọc lại phép tính - Tiến hành với phép tính còn lại - Gọi học sinh đọc lại công thức cộng sau giáo viên hình thành xong * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng cộng phạm vi 10 đọc thuộc bảng cộng lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Học thuộc công thức - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuộc theo phương pháp xoá dần - Gọi đọc cá nhân ghi điểm - Giáo viên hỏi miệng * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng cộng phạm vi 10 đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1,2,3 - Cho học sinh mở SGK - Hướng dẫn làm tập o Bài :Tính viết kết vào chỗ chấm Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: Phần a) Giáo viên hướng dẫn học sinh viết kết phép tính sau : + = 10 , ta viết số lùi trước chữ số thẳng cột với số 1, Phần b) Học sinh tự làm vào o Bài : Tính viết kết vào hình vng, tròn, tam giác -Cho học sinh tự làm chữa o Bài : - Cho học sinh xem tranh nêu tốn viết phép tính phù hợp - Giáo viên cho học sinh nêu nhiều tốn khác phép tính phải phù hợp với tốn * Đánh giá thường xun: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm kiến thức vào thực tính lập phép tính cho tốn, tính tốn đúng, viết chữ số đẹp, trình bày + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HĐƯD: - Gọi học sinh đọc lại công thức cộng phạm vi 10 - Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học ****************** TIẾNG VIỆT: VẦN / ANH /, / ACH / (T1, 2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết vần cặp âm cuối n/t: an/at; ăn/ăt; an/ ât - Biết vần cặp âm cuối m/p: am, ap - Biết vần cặp âm cuối ng/c: ang/ac; ăng /ăc; âng/âc - Các vần âm cuối m,n,ng kết hợp với - Các vần âm cuối t,p,c kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / anh /, /ach/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / anh/, /ach/ - Biết vần / anh / âm / a /, âm cuối / nh /.Vần / ach/ âm /a/, âm cuối /ch/ - Vẽ mơ hình tiếng / lanh /,/ tách/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần anh kết hợp với thanh; vần /ach/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết anh, ach , tháp chàm theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: đành đạch, tách - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Bé sách đỡ mẹ - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** ÔLTV: LUYỆN VẦN /ÂNG/, /ÂC/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /âng/, /âc/; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích (Tr27) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: tầng, bậc Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Đọc đúng, to rõ ràng: Bà bậc thang bị té ngã Dó lễ rằm chẳng thể lễ Phật dâng hoa.Bố, mẹ Ngân lo cho bà Bố, mẹ chở bà trạm y tế để bác sĩ khám cho bà Bác sĩ dặn nhà để bà nằm nghỉ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành tập: viết vào ô trống tiếng chưa vần /âng/, /âc/, tìm viết tiếng chứa vần /âng/, /âc/ + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần dấu tạo thành tiếng chứa vần /âng/, /âc/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /âng/, /âc/ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ************************************* Thứ tư ngày tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / ÊNH /, / ÊCH / (T1, 2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết vần cặp âm cuối nh/ch: anh, ach - Các vần âm cuối nh kết hợp với - Các vần âm cuối ch kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ênh /, /êch/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ênh/, /êch/ - Biết vần / ênh / âm / ê /, âm cuối / nh /.Vần / ach/ âm /ê/, âm cuối /ch/ - Vẽ mơ hình tiếng / chênh /,/ chêch/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng mới.Vần /ênh/ kết hợp với thanh; vần /êch/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ênh, êch , theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: chênh chếch, xềnh xệch, kênh rạch - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Họ nhà dế - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ******************************** TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: *KT-KN - Thực phép tính cộng phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm: 1,2,3,4,5 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng cộng phạm vi 10 vào làm tập, tính tốn thực tế sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ ghi tập số 3/82 – Tranh SGK tập số III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng 10) - GV nhận xét, khen HS, * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐTH: - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng Hoạt động : Củng cố phép cộng phạm vi 10 - Gọi đọc cá nhân - Giáo viên nhận xét tuyên dương * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS học thuộc, vận dụng bảng cộng phạm vi 10 để làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi Hoạt động : Luyện tập 1,2,4,5 - Cho học sinh mở SGK giáo viên hướng dẫn làm tập o Bài : Yêu cầu học sinh tính nhẩm ghi kết - Củng cố tính giao hốn phép cộng Số kết phép trừ số giống Bài 2: Tính ghi kết - Lưu ý : Học sinh đặt số vị trí hàng chục, hàng đơn vị o Bài : Yêu cầu học sinh nhẩm, dựa theo công thức học để viết số thích hợp vào chỗ chấm Giáo viên treo bảng phụ - Củng cố lại cấu tạo số - Giáo viên nhận xét sửa o Bài : Tính nhẩm -Học sinh nêu cách làm -Giáo viên ghi toán lên bảng 5+3+2= 6+3–5= 4+4+1= 5+2–6= - Giáo viên sửa sai chung o Bài : Quan sát tranh nêu toán viết phép tính phù hợp - Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức học vào thực tính, biết tìm số thích hợp điền vào chỗ trống, biết lập phép tính cho tốn + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát, viết Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn 4.HDƯD : - Gọi HS đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ********************************* Thứ năm ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU *KT-KN - Làm phép tính trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm: 1,4 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng trừ phạm vi 10 vào làm tập, tính tốn thực tế sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ thực hành tốn – Hình chấm tròn SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng 10) - GV nhận xét, khen HS - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng phạm vi 10 Chơi nhanh nhẹn , xác + Phương pháp: Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB: Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi 10 - Quan sát tranh nêu tốn - 10 hình tròn trừ hình tròn hình tròn ? - Giáo viên ghi : 10 – = HS đọc lại - Giáo viên hỏi : 10- = Vậy 10 – = ? - Giáo viên ghi bảng :10 – = Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học:  Lần lượt giới thiệu phép tính lại tiến hành tương tự - Sau thành lập xong bảng trừ gọi học sinh đọc lại công thức * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi 10 vận dụng mối quan hệ phép cộng phép trừ lập bảng trừ 10, đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Học thuộc công thức - Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần - Gọi học sinh đọc thuộc cá nhân - Hỏi miệng : 10 –2 = ? ; 10 – = ? ; 10 - = ? 10 - ? = ; 10 - ? = ; * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi 10 đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1,4 - Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm tập o Bài : Tính viết kết vào chỗ chấm Phần a) : Giáo viên hướng dẫn viết phép tính theo cột dọc 10 - - Viết thẳng cột với số ( số 10 ) - Viết kết ( ) thẳng cột với -Phần b) : Giúp học sinh nhận xét cột tính để thấy rõ quan hệ phép cộng phép trừ o Bài : Quan sát tranh nêu toán ghi phép tính thích hợp - Cho học sinh nêu tốn khác phép tính phải phù hợp với toán * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm kiến thức vào thực tính lập phép tính cho tốn, tính tốn đúng, viết chữ số đẹp, trình bày + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HĐƯD Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Hôm em vừa học ? Đọc lại bảng trừ 10 - Chia sẻ với người thân học ************** ƠL Tốn: TUẦN 15 TIẾT 1: BÀI 1,2,3,4 I Mục tiêu: *KT-KN - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ *TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Học sinh tự giải toán liên quan đến phép cộng, trừ phạm vi 10 Vận dụng vào tính tốn sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II Chuẩn bò: - Vở BT, Phiếu tốn III Hoạt động dạy học: *HĐTH Gọi số hs đọc phép tính cộng, trừ phạm vi 10 -KT phiếu Bài 1: Tính Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả, gv ghi bảng (Gọi hs TB, yếu) Nhận xét, uốn nắn Bài 2: Tính Y/c HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 3: Tính 6+3–5= 8–1+3= 9–3+4= Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 4: > < = HDHS làm - Cho làm BT Chữa - Nhận xét - Nhận xét tiết học Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào ô trống Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột + Biết thực so sánh phép tính cách điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Y/C học sinh đọc bảng cộng, trừ phạm vi 10 cho người thân nghe **************** TIẾNG VIỆT: VẦN / INH /, / ICH / (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết vần cặp âm cuối nh/ch: ênh, êch - Các vần âm cuối nh kết hợp với - Các vần âm cuối ch kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / inh /, /ich/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / inh/, /ich/ - Biết vần / inh / âm / i /, âm cuối / nh /.Vần / ich/ âm /i/, âm cuối /ch/ - Vẽ mơ hình tiếng / đinh /,/ đích/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng mới.Vần /inh/ kết hợp với thanh; vần /ich/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết inh, ich , bình bịch theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *************** ƠL Tốn: TUẦN 15: TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I.Mục tiêu Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: *KT-KN - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ *TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Học sinh tự giải toán liên quan đến phép cộng, trừ phạm vi 10 Vận dụng vào tính tốn sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II Chuẩn bò - Vở BT, Phiếu tốn III Hoạt động dạy học: *HĐTH Gọi số hs đọc phép tính cộng, trừ phạm vi 10 -KT phiếu Bài 5: Tính Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả, gv ghi bảng (Gọi hs TB, yếu) Nhận xét, uốn nắn Bài 6: Số? Y/c HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 7: Tính 6+4-7= 10 – + = 2+ – = Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 8: Viết phép tính thích hợp: HDHS làm - Cho làm BT Chữa - Nhận xét - Nhận xét tiết học Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính toán nhanh, viết số đẹp , theo cột -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Y/C học sinh đọc bảng cộng phaïm vi 10 cho người thân nghe Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Hướng dẫn học sinh làm phần vận dụng *************** ÔLTV: LUYỆN VẦN ÂM CUỐI NG/C Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần vần âm cuối ng/c, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr28) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: mang,vác, đặc, thẳng, nâng, nấc - Đọc đúng, to rõ ràng: Nghỉ hè, Trang Thắng quê Quê Trang Hà Nam Về quê, Trang nhổ lạc Quê Thắng Bắc Giang Quê Thắng đặc sản mì Chũ Hè qua, Trang, Thắng thủ Các bạn mang vô số đặc sản quê cho bạn bè + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr23): tìm tiếng chứa vần âm cuối ng/c đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS tìm tiếng chứa vần âm cuối ng/c đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần âm cuối ng/c + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ******************************* Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / INH /, / ICH / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: trinh trịch, xình xịch ,chích chòe - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Nghe viết tả đoạn : Du lịch - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN CẶP ÂM CUỐI NH/C (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học theo cặp nh/ ch - Biết vần âm cuối nh kết hợp với - Các vần âm cuối ch kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần âm cuối nh/ ch + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần cặp vần âm cuối /nh/, /ch/ - Biết tìm tiếng chứa vần học : bành bạch , khanh khách - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng bảng lớp: gập ghènh, ngộ nghĩnh, chích chòe - Đọc to rõ rang sách TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng ****************** ÔLTV: LUYỆN VẦN / ÊNH/, /ÊCH/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng chứa vần /ênh/,/êch/ học; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr29) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: nghễnh,chếch Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Đọc đúng, to rõ ràng: cho bé cách vẽ tranh Bé vẽ đủ thứ:hoa, quả, ếch, dế, cò.Da ếch chả xanh mà trắng bệch Chú cò lênh khênh Bé vẽ dế nghênh ngang, khệnh khạng Thú vị ghê! + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT1, (tr25): Viết tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ vào trống.Tìm viết tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu với vần ênh,êch dấu phù hợp,nắm vần êch kết hợp với hai dấu - HS tìm viết tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ đọc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ***************** TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN CẶP ÂM CUỐI NH/C (T2) Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Trăng - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** SHTT: SINH HOẠT LỚP I Mơc tiªu * Häc sinh nhËn ưu , khut ®iĨm tuần qua biết rút kinh nghiệm sửa chữa tồn cho tuần tới * Biết thực tèt c¸c néi quy trưêng häc *Thực tốt ATGT II Đánh giá hoạt động tuần qua - CTHDDTQ yêu cầu ban :Ban học tập , BTV, BVS nên báo cáo tình hình ưu khuyết điểm tuần qua - Các ban lên báo cáo ưu khuyết điểm tuần - CTHĐTQ nhận xét chung nhấn mạnh điểm đạt đồng thời nhắc nhở hạn chế còn tồn – rút kinh nghiệm tuần sau - GVCN : Nhận xét đánh giá chung tuyên dương ban hoạt động tích cực *Nhắc nhở Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 15 Năm học: - Đọc chậm Long, Tuấn, Trâm, - Tính tốn còn chậm : Long , Tuấn, Hồng, - Lớp ơn nhiều hình thức CN, N2, NL, ĐT… - GV theo dõi NX- TD III Phuơng hớng tuần tới : -Phát huy u điểm - Khắc phục hạn chế tồn - Chú trọng công tác học tập tèt - Tăng cường rèn chữ viết, phụ đạo học sinh yếu, HSKT - Thực tốt ATGT ATĐN *************************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH .. .Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 SHTT Tuần 15 Năm học: Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày tháng 12 năm 2 018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : *KT-KN : - Thực phép... 3.HĐƯD Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 15 Năm học: - Hơm em vừa học ? Đọc lại bảng trừ 10 - Chia sẻ với người thân học ************** ƠL Tốn: TUẦN 15 ... *************** ƠL Tốn: TUẦN 15 : TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I.Mục tiêu Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 15 Năm học: *KT-KN - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 15 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay