Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 14

20 6 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 TUẦN: 14 THỨ/ NGÀY BUỔI TIẾT Sáng T2.12/11 Chiều Sáng T3.13/1 Chiều Sáng T4.14/11 Chiều Sáng T5.15/11 Chiều 3 MƠN Chào cờ Tốn Tiếng Việt Tiếng Việt Năm học: Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018 ĐD CẦN NỘI DUNG BÀI DẠY SỬ DỤNG Phép trừ phạm vi SGK, VBT Vần /ăm/, /ăp/ (T1) SGK, VBT Vần /ăm/, /ăp/ (T2) SGK, VBT Toán Luyện tập SGK Tiếng Việt Vần /âm/, /âp/ (T1) SGK Vần /âm/, /âp/ (T2) Luyện vần /am/, /ap/ SGK VBT Vần /ang/, /ac/ (T1) SGK Vần /ang/, /ac/ (T2) SGK Toán Phép cộng phạm vi SGK, VBT Tốn OL Tốn Phép trừ phạm vi Ơn tuần 14 Tiết (BT1,2,3,4 ) SGK VBT Tiếng Việt OL Tốn OLTV Vần /ăng/, /ăc/ (T1) Ơn tuần 14: Tiết 2: Bài 5,6,7,8 Luyện vần /âm/; /âp/ SGK VBT VBT Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Tiếng Việt Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: Sáng T6.16/11 Chiều Tiếng Việt Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Đọc sách SHTT Vần /ăng/, /ăc/ (T2) SGK Vần /âng/, /âc/(T1) Luyện vần /ang/, /ac/ SGK VBT Vần /âng/, /âc/ (T2) SGK Truyện Sinh hoạt Sao Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI TOÁN : I MỤC TIÊU: - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ phạm vi - Biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ - Làm BT: 1,2,3(1),4(1 phép tính.) - Năng lực: Hs giải toán liên quan đến phép trừ vi áp dụng vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các mơ hình ngơi ( SGK) + Sử dụng đd dạy toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " ( ôn lại bảng cộng 8) - Lớp tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, giới thiệu – ghi đầu * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng phạm vi Chơi nhanh nhẹn , xác + Phương pháp: Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB: Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi -Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu toán - bớt còn ? Vậy : trừ ? -GVhỏi : bớt còn lại ? Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: trừ ? - Giáo viên ghi phép tính gọi học sinh đọc lại phép tính - Tiến hành với công thức : 8–2=6; 8–5=3 8–6=2; 8–3=5; 8–4=4 * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi vận dụng mối quan hệ phép cộng phép trừ lập bảng trừ 8, đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Học thuộc cơng thức Mt : Học sinh học thuộc công thức lớp - Gọi học sinh đọc cá nhân - Học sinh đọc đt, giáo viên xoá dần - GV hỏi miệng - HS trả lời nhanh -GV tuyên dương HS đọc thuộc * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1, 2, 3(1),4 (1 phép tính.) - Hướng dẫn thực hành làm toán o Bài : Cho học sinh nêu cách làm tự làm vào bảng - Lưu ý học sinh viết số thẳng cột o Bài : Học sinh tự nêu cách làm tự làm - Giáo viên củng cố lại quan hệ phép cộng phép trừ - Giáo viên nhận xét – sửa chung o Bài : - Học sinh nêu cách làm Tìm kết phép tính thứ nhất, trừ tiếp số còn lại - Nhận xét :8 – = 8-1–3 = -2 -2= - Kết phép tính giống o Bài : Quan sát tranh đặt toán viết phép tính thích hợp +Có bưởi, bớt bưởi Hỏi còm lại bưởi ?8 - = +Có táo, bớt táo Hỏi còn táo ?5 – = Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: +Có cà Bớt cà Hỏi còn cà ?8 – = - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa học sinh qua - Giáo viên sửa bảng lớp - Tuyên dương học sinh * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm kiến thức vào thực tính lập phép tính cho tốn, tính tốn đúng, viết chữ số đẹp, trình bày + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HDƯD : - Ôn lại bảng trừ - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ************** TIẾNG VIỆT: VẦN / ĂM /, / ĂP / Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học an - Biết vần cặp âm cuối m/p: am, ap - Các vần âm cuối m kết hợp với - Các vần âm cuối p kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ăm /, /ăp/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ăm/, /ăp/ - Biết vần / ăm / âm / ă /, âm cuối / m /.Vần / ăp/ âm /ă/, âm cuối /p/ - Vẽ mơ hình tiếng / lăm /,/ lắp/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần ăm kết hợp với thanh; vần /ăp/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ăm, ăp , tháp chàm theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: răm rắp, chằm chặp - Đọc to rõ rangfsachs TV/ 32,33 theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Bé nhà - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ******************************** Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Thực phép tính cộng, trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Làm BT: 1(1,2),2,3(1,2),4 - Năng lực: HS áp dụng bảng cộng, trừ phạm vi vào làm tậptoansbieets tính tốn thực tế sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi (ôn lại bảng trừ ) +Giáo viên nhận xét bổ sung * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: 2.HĐTH : Hoạt động 1: Củng cố phép cộng trừ phạm vi - Gọi học sinh đọc lại công thức cộng trừ phạm vi - Giáo viên đưa số : 7, 1, 6, 2, 5, 3, dấu + , = , - yêu cầu học sinh lên viết phép tính - Giáo viên nhận xét sửa sai * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS học thuộc, vận dụng bảng cộng trừ để làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi Hoạt động : Luyện tập 1(1,2),2,3(1,2),4 o Bài : - Củng cố mối quan hệ cộng trừ o Bài 2: - Yêu cầu học sinh nhẩm ghi lại kết o Bài : Lưu ý cách tính - Yêu cầu học sinh nêu cách làm 4+3+1= 8–4–2= - Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh o Bài : - Cho học sinh quan sát tranh nêu tốn phép tính thích hợp Trong giỏ táo Đã lấy Hỏi giỏ còn táo ? 8–2=6 - Giáo viên nhận xét cách nêu tốn, bở sung uốn nắn cách dùng từ học sinh - Giáo viên nhận xét, sửa sai * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức học vào thực tính, biết tìm số thích hợp điền vào chỗ trống, biết lập phép tính cho tốn + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn 3.HĐƯD: - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học **************** TIẾNG VIỆT: VẦN / ÂM /, / ÂP / (T1,2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: - Biết vần cặp âm cuối m/p: am, ap; ăm ,ăp - Các vần âm cuối m kết hợp với - Các vần âm cuối p kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / âm /, /âp/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / âm/, /âp/ - Biết vần / âm / âm / â/, âm cuối / m /.Vần / âp/ âm /â/, âm cuối /p/ - Vẽ mơ hình tiếng / lâm /,/ lấp/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần âm kết hợp với thanh; vần /âp/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết âm, âp,rầm rập - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: răm rắp, chằm chặp - Đọc to rõ sách TV/ 34,35 theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Phố xá tấp lập - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ***************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: ÔLTV: LUYỆN VẦN /am/, /ap/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /am/, /ap/; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích; tìm mơ hình ghi tiếng tiếng sai theo ND VBT(Tr22) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: nam, nháp - Đọc đúng, to rõ ràng: Bố mẹ Nam làm xa, Nam bà nhà.Bà Nam già mà ham làm Bà chăn gà cắt cỏ cho bò ăn.Nam làm đỡ bà Bà cho Nam xe đạp,Nam chở bà chợ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành tập: viết vào ô trống tiếng chưa vần /am, /ap/, tìm viết tiếng chứa vần /am/, /ap/ + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần dấu tạo thành tiếng chứa vần /am/, /ap/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /am/, /ap/ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời - HS thực hành BT1, (tr25): Viết tiếng chứa vần /ang/, /ac/ vào trống.Tìm viết tiếng chứa vần /ang/, /ac/ đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu với vần ât dấu phù hợp,nắm vần ac kết hợp với hai dấu - HS tìm viết tiếng chứa vần /ang/, /ac/ đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ang/, /ac/ đọc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời **************************** Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / ANG /, / AC / (T1,2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: - Biết mẫu vần cặp âm cuối m/p: am, ap - Các vần âm cuối m kết hợp với - Các vần âm cuối p kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ang /, /ac/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ang/, /ac/ - Biết vần / ang / âm / a/, âm cuối / ng /.Vần / ac/ âm / a/, âm cuối /c/ - Vẽ mơ hình tiếng / khang /,/ khác/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần ang kết hợp với thanh; vần /ac/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ang, ac, bàng bạc - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: nhang nhác , ngụy trang, bàng - Đọc to rõ sách TV/ 36, 37 theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Nhà bé Trác - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *************** TOÁN : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : - Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng phạm vi - Biết viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Làm BT: 1,2(1,2,4),3(1),4 - Năng lực: Hs giải toán liên quan đến phép cộng vi áp dụng vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp + Mơ hình, vật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng,trừ 8) - GV nhận xét, khen HS * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS học thuộc phép cộng, trừ phạm vi để vận dụng vào tham gia trò chơi + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng HĐCB: - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng Hoạt động : Giới thiệu phép cộng phạm vi - Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu toán - mũ cộng mũ mũ ? Vậy cộng - Giáo viên ghi bảng : + = - GV ghi lên bảng : + = ? Hỏi HS: cộng ? - Giáo viên nói : +1 = + = - Cho học sinh ghi số vào chỗ chấm - Với phép tính còn lại giáo viên hình thành theo bước - Gọi học sinh đọc lại bảng cộng * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức lập bảng cộng đọc phép cộng phạm vi + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Học thuộc công thức - Cho học sinh đọc nhiều lần – Giáo viên xoá dần để học thuộc lớp - Gọi học sinh đọc thuộc - Giáo viên hỏi miệng: 8+1=; 7+… = 9… * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS đọc đọc thuộc phép cộng phạm vi lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1, 2(1,2,4), 3(1), - Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm tập o Bài 1: - Cho học sinh nêu cách làm – Chú ý: Học sinh viết số thẳng cột o Bài 2: Tính nhẩm, ghi kết - Cho học sinh làm vào - Giáo viên nhận xét, nhắc nhở học sinh còn sai o Bài 3: Tính nhẩm ghi kết - Lưu ý học sinh làm theo cột - Khi chữa cho học sinh nhận xét vào kết cột - Học sinh nêu cách làm tự làm 4+5=9 4+1+4=9 4+2+3=9 (4 + + + + + ) o Bài : - Cho học sinh nêu tốn viết phép tính tương ứng với tình tranh a) Chồng gạch viên đặt thêm viên Hỏi chồng gạch tất viên ? 8+1=9 b) bạn chơi Thêm bạn chạy đến Hỏi tất bạn ? 7+2=9 - Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm thực tính lập phép tính đúng, chữ số rõ ràng + Phương pháp: Quan sát, viết Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn 3.HDƯD : - Gọi HS đọc lại bảng cộng phạm vi - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ******************************* Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU: - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ phạm vi - Biết viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Làm BT: 1,2(1,2,3),3(1),4 - Năng lực: Hs giải toán liên quan đến phép trừ vi áp dụng vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: + Bộ đồ dùng dạy toán + Tranh giống SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng 9) - GV nhận xét, khen HS - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS thuộc BC để tham gia trò chơi + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng HĐCB: Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ phạm vi - Treo tranh cho học sinh quan sát nhận xét nêu toán - bớt còn ? - trừ ? - Giáo viên ghi : – = - Giáo viên ghi : – = ?  Cho học sinh thấy rõ : số bé cộng lại số lớn Nếu lấy số lớn trừ số bé kết số bé lại - Tiến hành tương tự với phép tính : 9–2=7 9–7=2 Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 9–3=6 9–4=5 Năm học: 9–6=3 9–5=4 * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức lập bảng trừ đọc phép trừ phạm vi + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động 2: Học thuộc cơng thức - Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần - Gọi học sinh đọc thuộc - Hỏi : – = ; – =? ; - ? = * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS đọc đọc thuộc bảng trừ phạm vi + Phương pháp: Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Hoạt động 3: Thực hành 1,2(1,2,3),3(1),4 - Cho học sinh mở SGK, nhắc lại học o Bài : - Cho học sinh làm vào toán - Lưu ý học sinh viết số thẳng cột o Bài : - Yêu cầu học sinh nhẩm ghi kết - Củng cố mối quan hệ cộng trừ o Bài : - Hướng dẫn học sinh cách làm ( dạng cấu tạo số ) - Phần : Hướng dẫn học sinh viết số thích hợp vào trống ( chẳng hạn gồm nên viết vào ô trống ) - Phần : Hướng dẫn học sinh tính viết kết vào trống thích hợp Chẳng hạn lấy (ở hàng đầu trừ = , viết vào ô trống hàng thứ , thẳng cột với , + = nên viết vào ô trống hàng thứ thẳng cột với số - Cho học sinh lên bảng làm sửa o Bài : Quan sát tranh nêu toán ghi phép tính phù đặt -Cho học sinh thảo luận để đặt đề tốn phép tính phù hợp -Trong tở ong, bay hết ong Hỏi tổ còn ong ? 9–4= * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm thực tính lập phép tính đúng, chữ số rõ ràng Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: + Phương pháp: Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn 3.HĐƯD: - Hôm em vừa học ? Đọc lại bảng trừ - Chia sẻ với người thân học **************** TUẦN 14: TIẾT 1: BÀI 1,2,3,4 ƠL Tốn: I Mục tiêu: - Giúp HS nắm thuộc công thức trừ phạm vi Vận dụng làm số tập - HSKG nắm làm tất 1,2,3,4 VBT - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Học sinh tự giải toán liên quan đến phép trừ phạm vi Rèn luyện khả giao tiếp cho hs II Chuẩn bò: - Vở BT, Phiếu tốn III Hoạt động dạy học: *HĐTH Gọi số hs đọc phép tính trừ phạm vi -KT phiếu Bài 1: Tính Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả, gv ghi bảng (Gọi hs TB, yếu) Nhận xét, uốn nắn Bài 2: Tính Y/c HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 3: Tính 8–1-3= 8–2–3= 8–0= 8–2-2= 8–1–4= 8+0= Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 4: Viết phép tính thích hợp: HDHS làm - Cho làm BT Chữa - Nhận xét - Nhận xét tiết học Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột + Biết thực so sánh phép tính cách điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Y/C học sinh đọc bảng cộng, trừ phaïm vi cho người thân nghe **************** TIẾNG VIỆT: VẦN / ĂNG /, / ĂC / (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Biết mẫu vần cặp âm cuối ng, c: ang , ac - Các vần âm cuối ng kết hợp với - Các vần âm cuối c kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ăng /, /ăc/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ang/, /ac/ - Biết vần / ăng / âm / ă/, âm cuối / ng /.Vần / ăc/ âm / ă/, âm cuối /c/ - Biết tìm tiếng đưa vào mơ hình đọc trơn , phân tích - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần ang kết hợp với thanh; vần /ac/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần ăng, ăc, - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************* ƠL Tốn: TUẦN 14: TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I Muïc tieâu: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: - Giúp HS nắm thuộc công thức cộng phạm vi Vận dụng làm số tập - HSKG nắm làm tất 5,6,7,8 VBT - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Vận dụng nhanh, xác bảng cộng để giải tập ứng dụng vào thực tế II Chuẩn bò: - Vở BT, Phiếu tốn III Hoạt động dạy học: *HĐTH Gọi số hs đọc phép tính cộng phạm vi -KT phiếu Bài 5: Tính Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả, gv ghi bảng (Gọi hs TB, yếu) Nhận xét, uốn nắn Bài 6: Tính Y/c HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 7: Tính 4+1+4= 6+1+2= 1+2+6= 4+2+3= 6+3+0= 1+5+3= Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 8: Viết phép tính thích hợp: HDHS làm - Cho làm BT Chữa - Nhận xét - Nhận xét tiết học Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột + Biết thực so sánh phép tính cách điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Y/C học sinh đọc bảng cộng phạm vi cho người thân nghe Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: - Hướng dẫn học sinh làm phần vận dụng nhận dạng hình vng; hình tam giác ****************** ƠLTV: LUYỆN VẦN /âm/, /âp/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /âm/, /âp/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr24) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: hầm, gấp - Đọc đúng, to rõ ràng: Nhà Lâm thị trấn,gần kề ngã tư,xe cộ rầm rập.Mẹ dặn Lâm qua nhớ chầm chậm để mẹ đỡ lo lần, Lâm qua bị vấp,mẹ lo ghê + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr19): viết tiếng vào ô trống theo mẫu, viết tiếng chứa vần /âm/, /âp/ đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần để tạo thành tiếng - HS tìm viết tiếng chứa vần /âm/, /âp/ đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /âm/, /âp/ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ****************************** Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / ĂNG /, / ĂC / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: phăng phắc, tắc xi, vằn vặc - Đọc to rõ sách TV/ 38, 39 theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Trăng rằm - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** TIẾNG VIỆT: VẦN /ÂNG/, /ÂC/ (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Biết mẫu vần cặp âm cuối ng, c: ăng , ăc - Các vần ăng cuối ng kết hợp với - Các vần âm cuối c kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / âng /, /âc/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / âng/, /âc/ - Biết vần / âng / âm / â/, âm cuối / ng /.Vần / âc/ âm /â/, âm cuối /c/ - Biết tìm tiếng đưa vào mơ hình đọc trơn , phân tích - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần âng kết hợp với thanh; vần /âc/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần âng, âc, câng cấc - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** ÔLTV: LUYỆN VẦN /ang/, /ac/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng chứa vần /ang/,/ac/ học; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr25) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: vàng,nhạc - Đọc đúng, to rõ ràng: Nhà Trang gần nhà Huy.Ngõ nhà Huy tán bàng mát Huy rủ Trang sang đạp xe.Mẹ Huy quý Trang Bác cho Trang đủ thứ quà: Khi bắp ngơ,củ lạc,có mận, cam, Trang Huy ăn no nê + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết ************** TIẾNG VIỆT: VẦN /ÂNG/, /ÂC/ (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: tâng hẩng, vầng trăng,dâng hoa - Đọc to rõ sách TV/ 40, 41 theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Giỗ tở - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** HĐTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu -Học sinh nhận ưu khuyết điểm tuân qua biết rút kinh nghiệm sửa chữa tồn tuần tới - Biết thực tốt nội quy trường lớp, ATGT II Đánh giá hoạt động tuần qua -CTHĐTQ yêu cầu ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá ưu khuyết điểm tuần qua -Các ban lên báo cáo ưu khuyết điểm tuần qua - CTHĐTQ nhận xét chung nhấn mạnh điểm đạt đồng thời nhắc nhở hạn chế còn tồn – rút kinh nghiệm tuần sau Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 14 Năm học: -GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương ban hoạt động tích cực ,khuyến khích động viên ban còn hạn chế phát huy để làm tốt vai trò - Ơn lại từ vựng Tiếng Anh III Phương hướng tuần tới - Phát huy ưu điểm - Khắc phục hạn chế còn tồn - Duy trì nề nếp để học tập tốt - Thực tốt ATGT, ATĐN Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH ... tư ngày 28 tháng 11 năm 2 018 TIẾNG VIỆT: VẦN / ANG /, / AC / (T1,2) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 14 Năm học: - Biết... ************* ÔL Toán: TUẦN 14 : TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 14 Năm học: - Giúp HS nắm thuộc công thức cộng phạm.. .Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 14 Năm học: Sáng T6 .16 /11 Chiều Tiếng Việt Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Đọc sách SHTT Vần /ăng/, /ăc/ (T2) SGK Vần /âng/, /âc/(T1) Luyện vần /ang/,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 14 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay