Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 13

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 TUẦN: 13 THỨ/ NGÀY BUỔI Sáng T2.12/11 Chiều Sáng T3.13/1 Chiều Sáng T4.14/11 Chiều Sáng T5.15/11 Chiều T6.16/11 Sáng Chiều Tuần 13 Năm học: Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018 TIẾT 3 3 3 3 MÔN NỘI DUNG BÀI DẠY ĐD CẦN SỬ DỤNG Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Phép cộng phạm vi Vần /ăt/ (T1) Vần /ăt/ (T2) SGK, VBT SGK, VBT SGK, VBT Toán Phép trừ phạm vi SGK Tiếng Việt Vần /ân/ (T1) SGK Tiếng Việt Vần /ân/ (T2) SGK OLTV Tiếng Việt Tiếng Việt Luyện tập Vần /ăn/ Vần / ât/ (T1) Vần / ât/ (T2) VBT SGK SGK Toán Luyện tập SGK, VBT Toán OL Toán Phép cộng phạm vi Ôn tuần 13 Tiết (BT1,2,3,4 ) SGK VBT Tiếng Việt OL Tốn OLTV Luyện vần âm cuối với cặp n/ t (T1) Ôn tuần 13: Tiết 2: Bài 5,6,7,8 Luyện vần /ăt/ SGK VBT VBT Tiếng Việt Tiếng Việt OLTV Tiếng Việt Đọc sách Luyện vần âm cuối với cặp n/ t (T2) Vần /am/, /ap/ (T1) Luyện vần ân , ât Vần /am/, /ap/ (T2) SGK SGK VBT SGK Truyện Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 SHTT Năm học: Sinh hoạt Sao Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 TOÁN : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I.MỤC TIÊU: -Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng phạm vi - viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Lam tập 1, dòng 1, dòng - Năng lực: Hs giải toán liên quan đến phép cộng phạm vi áp dụng vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -BP' , BTHT ,BC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: *HĐCB Giới thiệu trực tiếp - GV đọc mục tiêu học GV Giới thiệu phép cộng, bảng cộng phạm vi a, Giới phép cộng + = 7; + = ; + = ; + = 7; + = 7; + = -Hướng dẫn HS quan sát số hình tam giác bảng: Khuyến khích HS tự nêu tốn, tự nêu phép tính Gọi HS trả lời: -GV vừa vào hình vừa nêu: thêm mấy? -Ta viết:” sáu thêm bảy” sau: + = *Hướng đẫn HS học phép cộng + 6= theo bước tương tự + = *Với hình vng HD HS học phép cộng + = 7; + =7 theo3 bước tương tự + = 7, + = *Với hình tròn HD HS học phép cộng + = 7; + = (Tương tự trên) b, Sau mục a bảng nên giữ lại công thức: 6+1=7;5+2=7; 4+3=7; 1+6=7;2+5=7; 3+4=7; Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV che xố phần tồn cơng thức, tổ chức cho HS học thuộc * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hs nêu phép tính hình thành bảng cộng, thuộc bảng cộng phạm vi - Phương pháp: Quan sát, nói - Kĩ thuật: Nhận xột lời, đặt cõu hỏi đóng *HĐTH *Bài 1/68: Cả lớp làm BT Toán ( bài1 trang 52) Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc:      GV nhận xét làm HS *Bài 2/68: Làm Toán HD HS cách làm: KL : Nêu tính chất phép cộng : Khi đổi chỗ số phép cộng kết khơng thay đổi GV nhận xét-TD *Bài3/68: Làm phiếu học tập HD HS cách làm:(chẳng hạn + + =… , ta lấy cộng 6, lấy cộng 7, ta viết sau dấu bằng, sau: + + = ) GV nhận xét HS làm *Bài : Trò chơi GV yêu cầu HS tự nêu nhiều tốn khác tự nêu phép tính thích hợp với toán GV nhận xét kết thi đua đội * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hs áp dụng bảng cộng phạm vi để làm tập Điền số đúng, nhanh đẹp - Phương pháp: Quan sát, nói, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng, ghi chép ngắn *HĐƯD -Về nhà đọc bảng cộng cho người thân nghe *************** TIẾNG VIỆT: VẦN /ĂT/ (2T) Việc 0: Vẽ mơ hình vần / ăn / đọc trơn, phân tích + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ đưa vần / ăn / vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đúng,thao dứt khốt + PP: quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ăt / + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ăn / - Biết vần / ăt / âm / ă /, âm cuối / t / - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ăt/ kết hợp với thanh: sắc, nặng - Vẽ mơ hình tiếng / bặt / đưa tiếng / bặt/ vào mơ hình đọc - Biết thay âm đầu, thay để tạo thành tiếng : cắt, giặt, ; bắt - Biết âm /ă / xuất âm cuối kèm - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ăt, mắt, khăn mặt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : khăn mặt, bát sắt, dắt, dắt màn, ; đọc : Dỗ bé - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Dỗ bé - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *************************** Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018 (Dạy CTT3- Tuần 13) TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: I.MỤC TIÊU: - Thuộc bảng trừ, Biết làm tính trừ phạm vi viết phép tính thích hợp với hình vẽ -Thái độ: Thích học tốn Làm BT:1,2,3' dòng 1' , BT - Năng lực: Hs giải toán liên quan đến phép trừ vi áp dụng vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: BTHT,BP,phiếu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: * Khởi động - Tổ chức cho học sinhđọc nối tiếp bảng cộng - Nhận xét tuyên dương Giới thiệu trực tiếp * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng trừ phạm vi nhanh nhẹn , xác + Phương pháp: Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời * HĐCB - GV đọc mục tiêu học Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi a, Hướng đẫn HS học phép trừ : - = – = - Bước 1: Hướng dẫn HS : - Bước 2:Gọi HS trả lời: GV vừa vào hình vẽ vừa nêu: bớt mấy? -Bước 3:Ta viết trừ sau: 7- = *Sau HD HS tự tìm kết phép trừ – = b, Hướng dẫn HS học phép trừ : –2 = ; – = theo bước tương tự - =6 – = c,Hướng dẫn HS học phép trừ - = ; - = (Tương tự phép trừ - = - = 1) d, Sau mục a, b, c bảng nên giữ lại công thức -1 = 6;7 - = 1;7 - = 5; - = 2; - = 4; - = GV dùng bìa che tổ chức cho HS học thuộc lòng cơng thức bảng -GV nêu số câu hỏi để HS trả lời miệng (VD: Bảy trừ mấy? Bảy trừ hai?) * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi vận dụng mối quan hệ phép cộng phép trừ lập bảng trừ , đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng *Bài 1/69: Cả lớp làm Toán Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc:      GV, nhận xét làm HS *Bài 2/69: Làm BT Toán (Bài trang 53) GV nhận xét làm HS Bài 3/69:Làm dòng Tốn GV nhận xét HS làm *Bài 4/66 : HS ghép bìa cài GV yêu cầu HS tự nêu nhiều toán khác tự nêu nhiều phép tính ứng với tốn vừa nêu GV nhận xét kết thi đua đội * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm kiến thức vào thực tính lập phép tính cho tốn, tính tốn đúng, viết chữ số đẹp ,trình bày + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời * HĐƯD **************** -Đọc ĐT bảng trừ - Kể cho người thân nghe học đươc TIẾNG VIỆT: VẦN / Ân / (T1,2) Việc 0: Vẽ mơ hình vần / ăn / đọc trơn, phân tích + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ đưa vần / ăn / vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đúng,thao dứt khốt + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ăt / + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng tiếng / lân/ - Biết vần / ân / âm / â /, âm cuối / n / - Biết âm /â/ phải âm cuối kèm - Vẽ mơ hình vần / ân / đưa vần /ân / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : cân, sân, nhân, - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ân/ kết hợp với - Thao tác mô hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ân, cân, mận theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : mận, tần mẩn, giận dữ, ; đọc Bạn gần nhà - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Bạn gần nhà - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** ÔLTV: LUYỆN VẦN /ĂN/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” Đánh giá thường xuyên: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ăn/; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát +KT: Nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích; tìm mơ hình ghi tiếng tiếng sai theo ND VBT(Tr17) Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: khăn,sắn - Tìm mơ hình mơ hình sai để điền vào ô trống Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: - Đọc đúng, to rõ ràng: Bé Văn tự bê bát ăn.Ăn no, gió mát bé lăn ngủ khì Bố mẹ chả để lo nghĩ bé + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi Việc 2: Luyện viết - HS thực hành tập: viết vào ô trống tiếng chưa vần ăn, tìm viết tiếng chứa vần ăn Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần dấu tạo thành tiếng chứa vần /ăn/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ăn/ + PP: quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn *************************** Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018 ( Dạy sáng T4 sáng T5) TIẾNG VIỆT: VẦN / ÂT / (T1,2) Việc 0: Vẽ mơ hình vần / ân / đọc trơn, phân tích + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ đưa vần / ân / vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đúng,thao dứt khốt + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ât / + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ât/ - Biết vần / ât / âm / â /, âm cuối / t / - Biết âm /â/ phải âm cuối kèm - Vẽ mơ hình tiếng / cất / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : đất, mật, lật, - Biết thay để tạo tạo thành tiếng mới: Cất, cật,, Vần /ân/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ât, tất, lật đật theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: phần phật, chân chất, sần sật, đất, đọc bài: Ngân nghỉ mát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Ngân nghỉ mát - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************* TOÁN LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Củng cố phép tính cộng, trừ phạm vi -Kĩ :Biết làm tính cộng, trừ phạm vi số học.Tập biểu thị tình tranh phép tính thích hợp + Hồn thành tập 1, ( cột 1, 2), (cột 1, 3) ( cột 1, 2) -Thái độ: Thích học Tốn - Năng lực: Rèn luyện lực hợp tác nhóm giải vấn đề cho học sinh làm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ đồ dùng học Toán lớp1, BP, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: - Tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp bảng cộng , trừ - Nhận xét tuyờn dương * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm nhanh,chính xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi *HĐTH - GV đọc mục tiêu học Hướng dẫn HS làm tập SGK Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: +Cách tiến hành : *Bài tập1/70: HS làm Toán Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc    -   GV nhận xét làm HS *Bài 2/70: Cả lớp làm Toán HD HD thực phép tính theo cột KL: Bài củng cố tính chất giao hốn phép cộng mối quan hệ phép cộng phép trừ GV nhận xét làm HS * Bài 3/70: Cả lớp làm phiếu học tập Hướng dẫn HS nêu cách làm ( chẳng hạn + … = 7, + = nên ta điền vào chỗ chấm, ta có:2 + = GV nhận xét viết HS Bài 4/70: HS làm bảng Cho HS nêu cách làm bài(thực phép tính vế trái trước, điền dấu thích hợp vào chỗ chấm) GV nhận xét làm HS GV nhận xét thi đua hai đội -Vừa học gì? * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức học vào thực tính , biết tìm số thích hợp điền vào chỗ trống , biết lập phép tính cho tốn thực trò chơi điền số vào trống nhanh xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn *HĐƯD -Xem lại tập làm - Kể cho người thân nghe học ************ Buổi chiều: (Dạy CT Sáng T5) TOÁN : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I.MỤC TIÊU: -Thuộc bảng cộng phạm vi Biết làm tính cộng phạm vi -Viết phép tính thích hợp hình vẽ - BT: Bài 1, ( cột 1, 3, 4), (dòng 1), (a) -Thái độ: Thích học tốn - Năng lực: Hs giải toán liên quan đến phép cộng phạm vi áp dụng vào thực tế Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -GV: BTHT, BC, phiếu,VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: * HĐCB Giới thiệu phép cộng, bảng cộng phạm vi - GV đọc mục tiêu học a,Giới thiệu phép cộng + = ;1 + =8 + = ; + = 8; + = 8; + = ; + = -Hướng dẫn HS quan sát số hình vng hàng thứ bảng: Khuyến khích HS tự nêu tốn, tự nêu phép tính Gọi HS trả lời: -GV vừa vào hình vừa nêu: thêm mấy? -Quan sát hình để tự nêu tốn:” hình vng thêm hình vng nữa.Hỏi tất hình vng?” -Ta viết:” thêm 8” sau: + = *Hướng đẫn HS học phép cộng + 7= theo bước tương tự + = *Với hình vng hàng thứ hai, HD HS học phép cộng + = ; + =8 theo3 bước tương tự + 1=8, + = *Với hình vuông hàng thứ ba, HD HS học phép cộng + = ; + = (Tương tự trên) *Với hình vng hàng thứ tư, HD HS học phép tính + = b, Sau mục a bảng nên giữ lại công thức: + = ; + = ; + =8 + = ; + = ; + = 8; + = Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV che xố phần tồn công thức, tổ chức cho HS học thuộc HS đọc thuộc phép cộng bảng.(CN-N-ĐT) * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức lập bảng cộng đọc phép cộng phạm vi Học thuộc bảng cộng lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng * HĐTH *Bài 1/71: Cả lớp làm Toán Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc:     4  4 GV nhận xét làm HS *Bài 2/71: Làm VBT HD HS cách làm: Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: KL : Nêu tính chất phép cộng : Khi đổi chỗ số phép cộng kết khơng thay đổi GV chấm số nhận xét *Bài3/72: Làm bảng HD HS cách làm:(chẳng hạn + + =… , ta lấy cộng 3, lấy cộng 8, ta viết sau dấu bằng, sau: + + = ) GV chấm điểm, nhận xét HS làm *Bài 4/72 : HS ghép bìa cài GV yêu cầu HS tự nêu nhiều toán khác tự nêu phép tính thích hợp với tốn GV nhận xét kết thi đua đội -Nhận xét tuyên dương * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm thực tính lập phép tính đúng, chữ số rõ ràng + Phương pháp: Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn *HDƯD -Về nhà đọc bảng cộng cho người thân nghe ************* ƠL TỐN : TUẦN 13 TIẾT BÀI 1,2,3,4 1, Mục tiêu: Giúp học sinh - Thực phép cộng với số 0, phép trừ số cho số 0, trừ phạm vi - Biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Học sinh tự giải toán liên quan đến phép cộng phạm vi Rèn luyện khả giao tiếp cho hs 2, Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở tự ơn luyện Tốn 3, Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Hoạt động cá nhân, cặp đơi, nhóm lớp 4, Điều chỉnh nội dung dạy học: - Như sách tự luyện 5, Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Gợi ý đọc tìm hiểu nội dung - Cho H làm Em tự ơn luyện Tốn Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột + Biết thực so sánh phép tính cách điền dấu < > = Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *************************** Sáng, thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Dạy CTT chiều T5) TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN ÂM CUỐI VỚI CẶP N / T (T1) Việc 1: Chiếm lĩnh khái niệm: + Tiêu chí đánh giá: - Biết vần âm cuối cập n/t : an/ at; ăn/ ăt; ân/ât - Vẽ mơ hình vần an Biết cách thay âm mơ hình thêm vần - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng chứa vần âm cuối n/t : sát sàn sạt, năn nỉ, giất màn, giận dữ, chật vật, đọc bài: Quả mận - Đọc to, rõ ràng tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Quả mận - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét **************** ƠL TỐN : TUẦN 13 TIẾT BÀI 5,6,7,8 1, Mục tiêu: Giúp học sinh - Thực phép cộng với số 0, phép trừ số cho số 0, trừ phạm vi - Biết viết phép tính thích hợp với tình hình vẽ - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Vận dụng nhanh, xác bảng trừ để giải tập ứng dụng vào thực tế 2, Chuẩn bị đồ dùng ( phương tiện, thiết bị dạy học): - Vở tự ơn luyện Tốn 3, Điều chỉnh hoạt động dạy học: - Hoạt động cá nhân, cặp đơi, nhóm lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: 4, Điều chỉnh nội dung dạy học: - Như sách tự luyện 5, Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Gợi ý đọc tìm hiểu nội dung - Cho H làm Em tự ơn luyện Tốn Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột + Biết thực so sánh phép tính cách điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời ÔLTV: LUYỆN VẦN /ĂT/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” * Đánh giá thường xuyên: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ăt/, tham gia chơi tích cực hào hứng +Phương pháp: Quan sát +Kĩ thuật: nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr14) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: mắt, mặt - Đọc đúng, to rõ ràng: Thuở bé, nhà Tuệ quê Bố mẹ để Tuệ dắt bò chăn Khi chăn bò, Tuệ chả cắt cỏ cho bò ăn mà lo bắt ve, bắt sẻ Khi về, Tuệ dắt bò qua ngõ bà Lan + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr18): viết vào ô trống theo mẫu, tìm tiếng chứa vần ăt đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần dấu tạo thành tiếng chứa vần /ăt/ - HS tìm tiếng chứa vần /ăt/ đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ăt/ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời *************************** Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018 Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN ÂM CUỐI VỚI CẶP N / T (T2) Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng chứa vần âm cuối n/t : sát sàn sạt, năn nỉ, giất màn, giận dữ, chật vật, đọc bài: Quả mận - Đọc to, rõ ràng tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Quả mận - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét **************** TIẾNG VIỆT: VẦN / AM /, / AP / (T1) Việc 0: Nêu vần âm âm cuối học + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết cặp vần âm cuối n/t - Các vần âm cuối n kết hợp với - Các vần âm cuối t kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / am /, /ap/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / am/, /ap/ - Biết vần / ap / âm / a /, âm cuối / m /.Vần / ap/ âm /a/, âm cuối /p/ - Vẽ mơ hình tiếng / lam /,/ tháp/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần am kết hợp với thanh; vần /ap/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết am, ap , tháp chàm theo mẫu in sẵn Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: ram ráp, tháp chàm, cam, dám nghỉ dám làm, ; đọc bài: Nhớ bà - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Nhớ bà - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ, trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ******************* ÔLTV: LUYỆN VẦN /ân/, /ât/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” * Đánh giá thường xuyên: +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ân/, /ât/, tham gia chơi tích cực hào hứng +Phương pháp: Quan sát +Kĩ thuật :nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr19, 20) * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: vẫn, ngân - Đọc đúng, to rõ ràng: Dù mắt bị cận thị, Mẫn nhận Ân từ xa Chú chở Mẫn thị trấn để bắt xa ca phố Nhà Mẫn sát nhà Ân Chú q Mẫn bé cần cù giản dị + PP: quan sát, vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr19, 20): viết tiếng vào ô trống theo mẫu, viết tiếng chứa vần ân, ât đọc phía * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần để tạo thành tiếng - HS tìm viết tiếng chứa vần ân, ât đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần ân, ât + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời *************** TIẾNG VIỆT: VẦN / AM /, / AP / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: ram ráp, tháp chàm, cam, dám nghỉ dám làm, ; đọc bài: Nhớ bà - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Nhớ bà - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ, trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ************** SHTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu * Học sinh nhận ưu , khuyết điểm tuần qua biết rút kinh nghiệm sửa chữa tồn cho tuần tới * Biết thực tốt nội quy trường học II Đánh giá hoạt động tuần qua - CTHDDTQ yêu cầu ban : Ban học tập , BTV, BVS báo cáo tình hình ưu khuyết điểm tuần qua - Các ban lên báo cáo ưu khuyết điểm tuần - CTHĐTQ nhận xét chung nhấn mạnh điểm đạt đồng thời nhắc nhở hạn chế cũn tồn – rỳt kinh nghiệm tuần sau Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2018 - 2019 Tuần 13 Năm học: - GVCN : Nhận xét đánh giá chung tuyên dương ban hoạt động tích cực - Nhắc nhở em chưa cú ý học tập lớp, nói chuyện riêng học : Cường, Đạt - CTHĐTQ tố chức cho bạn ôn lại từ vựng T Anh theo hình thức CN – N2 – Lớp III Phương hướng tuần tới - Phát huy ưu điểm - Khắc phục hạn chế tồn - Chú trọng cơng tác học tập tốt Thi đua học tập dành nhiều hoa điểm tốt tặng cỏc thầy giáo nhân ngày 20/11 - Thực tốt ATGTvà ATĐN *************************** Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH ... *************************** Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2 018 (Dạy CTT3- Tuần 13 ) TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 13 Năm học: I.MỤC TIÊU:... tháng 11 năm 2 018 Giáo viên: Nguyễn Thị Nga số An Thủy Trường TH Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 13 Năm học: TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI VỚI CẶP N / T (T2) Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh.. .Giáo án: Lớp 1A 2 018 - 2 019 Tuần 13 SHTT Năm học: Sinh hoạt Sao Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2 018 TOÁN : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I.MỤC TIÊU: -Thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 13 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô NGA tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay