Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô LOAN tuần 15

18 4 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 16:31

Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 TUẦN 15 Thứ Ngày Buổi Sáng Hai /11 Tiết Môn Nội dung Chào cờ Tiếng việt Luyện tập vần âm cuối theo cặp ng/c(T1) Tiếng việt Luyện tập vần âm cuối theo cặp ng/c (T2) Tốn Luyện tập Toán Phép cộng phạm vi 10 Chiều Sáng Ba /11 Chiều Sáng Tư /11 Chiều Vần /anh/, /ach/(T1) Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Vần /ênh/, êch/(T1) ƠLTốn Ơn tuần 15(BT1,2,3,4 ) 3 ÔLTV Luyện tập Vần /âng/, /âc/ Vần /anh/, /ach/(T2) Tiếng việt Vần /ênh/, êch/(T2) Toán Luyện tập SHCM Toán Phép trừ phạm vi 10 ÔLTV Tiếng việt Tiếng việt ƠLT LT vần âm cuối theo cặp ng/c Vần /inh/,/ich/(T1) Vần /inh/,/ich/(T2) Ôn tuần 15:Tiết 2: Bài 5,6,7,8 Sáng Năm /11 Chiều Sáng Sáu /12 Chiều 3 Tiếng việt LT vần âm cuối theo cặp nh/c(T1) Tiếng việt ÔLTV Đọc sách SHTT LT vần âm cuối theo cặp nh/c(T2) Luyện vần /ênh/, êch/ Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP VẦN ÂM CUỐI THEO CẶP NG/C Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học theo cặp ng/c - Biết vần âm cuối ng kết hợp với - Các vần âm cuối c kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần cặp vần âm cuối /ng/, /c/:ang, ac; ăng /ăc; âng/âc - Biết tìm tiếng chứa vần học : khang khác, hăng hắc , tầng bậc - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng bảng lớp: tê giác, trăng rằm, dấu sắc ,vầng trăng - Đọc to rõ rang sách TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Giỗ tổ - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : *KT-KN : - Thực phép cộng , trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm : 1(1,2),2(1),3(1,3),4 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng cộng, trừ phạm vi vào làm tập, tính tốn thực tế sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 + Các hình tập / 80 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " ( ôn lại bảng trừ 9) - Lớp tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, giới thiệu – ghi đầu * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐTH: Hoạt động : Củng cố phép cộng trừ phạm vi - Gọi học sinh đọc thuộc bảng cộng trừ phạm vi - Giáo viên ghi điểm,nhận xét Hoạt động : Luyện Tập-Thực hành 1(1,2),2(1),3(1,3),4 - Cho học sinh mở SGK – Hướng dẫn làm tập o Bài : Cho học sinh nêu cách làm - Giáo viên củng cố tính chất giao hốn quan hệ cộng trừ qua cột tính 8+1=9 -1=8 1+8=9 -8=1 *Trong phép cộng đổi vị trí số kết khơng đổi *Phép tính trừ phép tính ngược lại với phép cộng o Bài 2: Điền số thích hợp - Cho học sinh tự nêu cách làm tự làm vào bảng (chia lớp dãy làm 3bài /dãy) - Gọi học sinh sửa bảng lớp Bài : So sánh,điền dấu < , > , = - Cho học sinh nêu cách làm - Trong trường hợp + … + Học sinh tự viết dấu = vào chỗ trống nhận thấy + = + o Bài : Quan sát tranh nêu toán phép tính thích hợp -Giáo viên gợi ý cho học sinh đặt tốn theo nhiều tình khác phép tính phải phù hợp với tốn nêu gà.Có gà bị nhốt lồng Hỏi gà ngồi lồng ? 9-3=6 Hoạt động 3: Trò chơi - Giáo viên chia học sinh thành nhiều nhóm.Mỗi nhóm giáo viên phát cho bìa nhỏ hình vng Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 - Các nhóm thi đua ghép phép tính với kết - Nhóm ghép nhanh,đúng thắng * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức học vào thực tính, biết tìm số thích hợp điền vào chỗ trống, biết lập phép tính cho toán + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn 4.HDƯD : - Ôn lại bảng cộng, trừ - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ************************** Thứ ba ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU : *KT-KN - Làm phép tính cộng phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm: 1,2,3 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng cộng phạm vi 10 vào làm tập, tính tốn thực tế sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp + Mơ hình chấm tròn phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi (ôn lại bảng cộng, trừ ) +Giáo viên nhận xét bổ sung * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng, trừ phạm vi Chơi nhanh nhẹn , xác + Phương pháp: Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời 2.HĐCB : Hoạt động : Giới thiệu phép cộng phạm vi 10 - Cho học sinh nhận xét tranh nêu toán - thêm ? - cộng ? Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 - Giáo viên ghi lên bảng, gọi học sinh đọc lại - Giáo viên ghi : + = ? - Cho học sinh nhận xét phép tính để củng cố tính giao hoán phép cộng - Cho học sinh đọc lại phép tính - Tiến hành với phép tính còn lại - Gọi học sinh đọc lại công thức cộng sau giáo viên hình thành xong * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng cộng phạm vi 10 đọc thuộc bảng cộng lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Học thuộc công thức - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuộc theo phương pháp xoá dần - Gọi đọc cá nhân ghi điểm - Giáo viên hỏi miệng * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng cộng phạm vi 10 đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1,2,3 - Cho học sinh mở SGK - Hướng dẫn làm tập o Bài :Tính viết kết vào chỗ chấm Phần a) Giáo viên hướng dẫn học sinh viết kết phép tính sau : + = 10 , ta viết số lùi trước chữ số thẳng cột với số 1, Phần b) Học sinh tự làm vào o Bài : Tính viết kết vào hình vng, tròn, tam giác -Cho học sinh tự làm chữa o Bài : - Cho học sinh xem tranh nêu tốn viết phép tính phù hợp - Giáo viên cho học sinh nêu nhiều toán khác phép tính phải phù hợp với tốn * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm kiến thức vào thực tính lập phép tính cho tốn, tính tốn đúng, viết chữ số đẹp, trình bày + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HĐƯD: - Gọi học sinh đọc lại công thức cộng phạm vi 10 Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 - Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Chia sẻ với người thân học  TIẾNG VIỆT: VẦN / ANH /, / ACH / (2T) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết vần cặp âm cuối n/t: an/at; ăn/ăt; an/ ât - Biết vần cặp âm cuối m/p: am, ap - Biết vần cặp âm cuối ng/c: ang/ac; ăng /ăc; âng/âc - Các vần âm cuối m,n,ng kết hợp với - Các vần âm cuối t,p,c kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / anh /, /ach/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / anh/, /ach/ - Biết vần / anh / âm / a /, âm cuối / nh /.Vần / ach/ âm /a/, âm cuối /ch/ - Vẽ mơ hình tiếng / lanh /,/ tách/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần anh kết hợp với thanh; vần /ach/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết anh, ach , tháp chàm theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: đành đạch, tách - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Bé sách đỡ mẹ - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TIẾNG VIỆT: VẦN / ÊNH /, / ÊCH / (T1) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết vần cặp âm cuối nh/ch: anh, ach - Các vần âm cuối nh kết hợp với - Các vần âm cuối ch kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ênh /, /êch/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ênh/, /êch/ - Biết vần / ênh / âm / ê /, âm cuối / nh /.Vần / ach/ âm /ê/, âm cuối /ch/ - Vẽ mơ hình tiếng / chênh /,/ chêch/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng mới.Vần /ênh/ kết hợp với thanh; vần /êch/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ênh, êch , theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 ƠL TỐN: TUẦN 15 TIẾT 1: BÀI 1,2,3,4 I Mục tiêu: *KT-KN - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ *TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Học sinh tự giải toán liên quan đến phép cộng, trừ phạm vi 10 Vận dụng vào tính tốn sống II Chuẩn bò: - Vở BT, Phiếu tốn III Hoạt động dạy học: *HĐTH Gọi số hs đọc phép tính cộng, trừ phạm vi 10 -KT phiếu Bài 1: Tính Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả, gv ghi bảng (Gọi hs TB, yếu) Nhận xét, uốn nắn Bài 2: Tính Y/c HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 3: Tính 6+3–5= 8–1+3= 9–3+4= Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 4: > < = HDHS làm - Cho làm BT Chữa - Nhận xét - Nhận xét tiết học Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột + Biết thực so sánh phép tính cách điền dấu < > = -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Y/C hoïc sinh đọc bảng cộng, trừ phạm vi 10 cho người thân nghe Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019  ÔLTV: LUYỆN VẦN /ÂNG/, /ÂC/ Việc 0: Khởi động: HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /âng/, /âc/; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích (Tr27) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: tầng, bậc - Đọc đúng, to rõ ràng: Bà bậc thang bị té ngã Dó lễ rằm chẳng thể lễ Phật dâng hoa.Bố, mẹ Ngân lo cho bà Bố, mẹ chở bà trạm y tế để bác sĩ khám cho bà Bác sĩ dặn nhà để bà nằm nghỉ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành tập: viết vào ô trống tiếng chưa vần /âng/, /âc/, tìm viết tiếng chứa vần /âng/, /âc/ + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vần dấu tạo thành tiếng chứa vần /âng/, /âc/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /âng/, /âc/ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ************************* Thứ tư ngày tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / ÊNH /, / ÊCH / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: chênh chếch, xềnh xệch, kênh rạch - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Họ nhà dế - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : *KT-KN - Thực phép tính cộng phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm: 1,2,3,4,5 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng cộng phạm vi 10 vào làm tập, tính tốn thực tế sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ ghi tập số 3/82 – Tranh SGK tập số III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng 10) - GV nhận xét, khen HS, * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS nắm kiến thức học vận dụng làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐTH: - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng Hoạt động : Củng cố phép cộng phạm vi 10 - Gọi đọc cá nhân - Giáo viên nhận xét tuyên dương * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí ĐGTX: HS học thuộc, vận dụng bảng cộng phạm vi 10 để làm nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi Hoạt động : Luyện tập 1,2,4,5 - Cho học sinh mở SGK giáo viên hướng dẫn làm tập o Bài : Yêu cầu học sinh tính nhẩm ghi kết - Củng cố tính giao hoán phép cộng Số kết phép trừ số giống Bài 2: Tính ghi kết - Lưu ý : Học sinh đặt số vị trí hàng chục, hàng đơn vị Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 o Bài : Yêu cầu học sinh nhẩm, dựa theo công thức học để viết số thích hợp vào chỗ chấm Giáo viên treo bảng phụ - Củng cố lại cấu tạo số - Giáo viên nhận xét sửa o Bài : Tính nhẩm -Học sinh nêu cách làm -Giáo viên ghi toán lên bảng 5+3+2= 6+3–5= 4+4+1= 5+2–6= - Giáo viên sửa sai chung o Bài : Quan sát tranh nêu tốn viết phép tính phù hợp - Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức học vào thực tính, biết tìm số thích hợp điền vào chỗ trống, biết lập phép tính cho tốn + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát, viết + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn 4.HDƯD : - Gọi HS đọc lại bảng cộng phạm vi 10 - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học ************************* Thứ năm ngày tháng 12 năm 2018 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU *KT-KN - Làm phép tính trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - Bài tập cần làm: 1,4 *TĐ: Học sinh hứng thú học Toán *Năng lực: HS áp dụng bảng trừ phạm vi 10 vào làm tập, tính tốn thực tế sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ thực hành toán – Hình chấm tròn SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ " - Lớp tham gia chơi ( mua phép tính bảng cộng 10) - GV nhận xét, khen HS - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng * Đánh giá thường xuyên: + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng phạm vi 10 Chơi nhanh nhẹn , xác Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 + Phương pháp: Quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB: Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi 10 - Quan sát tranh nêu tốn - 10 hình tròn trừ hình tròn hình tròn ? - Giáo viên ghi : 10 – = HS đọc lại - Giáo viên hỏi : 10- = Vậy 10 – = ? - Giáo viên ghi bảng :10 – =  Lần lượt giới thiệu phép tính lại tiến hành tương tự - Sau thành lập xong bảng trừ gọi học sinh đọc lại công thức * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi 10 vận dụng mối quan hệ phép cộng phép trừ lập bảng trừ 10, đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Học thuộc cơng thức - Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần - Gọi học sinh đọc thuộc cá nhân - Hỏi miệng : 10 –2 = ? ; 10 – = ? ; 10 - = ? 10 - ? = ; 10 - ? = ; * Đánh giá thường xuyên: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm bảng trừ phạm vi 10 đọc thuộc bảng trừ lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi đóng Hoạt động : Thực hành 1,4 - Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm tập o Bài : Tính viết kết vào chỗ chấm Phần a) : Giáo viên hướng dẫn viết phép tính theo cột dọc - 10 - Viết thẳng cột với số ( số 10 ) - Viết kết ( ) thẳng cột với -Phần b) : Giúp học sinh nhận xét cột tính để thấy rõ quan hệ phép cộng phép trừ o Bài : Quan sát tranh nêu tốn ghi phép tính thích hợp Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 - Cho học sinh nêu toán khác phép tính phải phù hợp với tốn * Đánh giá thường xun: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm kiến thức vào thực tính lập phép tính cho tốn, tính tốn đúng, viết chữ số đẹp, trình bày + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời 3.HĐƯD - Hơm em vừa học ? Đọc lại bảng trừ 10 - Chia sẻ với người thân học  ƠLTV: LUYỆN VẦN CĨ ÂM CUỐI NG/C Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần vần âm cuối ng/c, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr28) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: mang,vác, đặc, thẳng, nâng, nấc - Đọc đúng, to rõ ràng: Nghỉ hè, Trang Thắng quê Quê Trang Hà Nam Về quê, Trang nhổ lạc Quê Thắng Bắc Giang Q Thắng đặc sản mì Chũ Hè qua, Trang, Thắng thủ đô Các bạn mang vô số đặc sản quê cho bạn bè + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr23): tìm tiếng chứa vần âm cuối ng/c đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS tìm tiếng chứa vần âm cuối ng/c đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần âm cuối ng/c + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời  TIẾNG VIỆT: VẦN / INH /, / ICH / (2T) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học - Biết vần cặp âm cuối nh/ch: ênh, êch - Các vần âm cuối nh kết hợp với - Các vần âm cuối ch kết hợp với thanh; sắc, nặng Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / inh /, /ich/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / inh/, /ich/ - Biết vần / inh / âm / i /, âm cuối / nh /.Vần / ich/ âm /i/, âm cuối /ch/ - Vẽ mơ hình tiếng / đinh /,/ đích/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng mới.Vần /inh/ kết hợp với thanh; vần /ich/ kết hợp với thanh, sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết inh, ich , bình bịch theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: trinh trịch, xình xịch ,chích chòe - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Du lịch - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  ƠL Tốn: TUẦN 15: TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I.Mục tiêu *KT-KN Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ *TĐ: Giáo dục H tính cẩn thận làm - Năng lực: Học sinh tự giải toán liên quan đến phép cộng, trừ phạm vi 10 Vận dụng vào tính tốn sống (HSKT tiếp tục đọc, viết số từ 0-10, đọc số phép tính theo hướng dẫn GV) II Chuẩn bò - Vở BT, Phiếu tốn III Hoạt động dạy học: *HĐTH Gọi số hs đọc phép tính cộng, trừ phạm vi 10 -KT phiếu Bài 5: Tính Yêu cầu hs tính nhẩm, gọi hs nêu kết quả, gv ghi bảng (Gọi hs TB, yếu) Nhận xét, uốn nắn Bài 6: Số? Y/c HS làm vào VBT, HS làm bảng phụ Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 7: Tính 6+4-7= 10 – + = 2+ – = Nhận xét - Lưu ý hs cách tính KQ dãy tính dấu phép tính GV giúp hs nắm yêu cầu BT Bài 8: Viết phép tính thích hợp: HDHS làm - Cho làm BT Chữa - Nhận xét - Nhận xét tiết học Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: +HS nhìn vào tranh viết phép tính thích hợp vào trống + Thực tính tốn nhanh, viết số đẹp , theo cột -PP: Quan sát, vấn đáp -KT: thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Y/C học sinh đọc bảng cộng phaïm vi 10 cho người thân nghe - Hướng dẫn học sinh làm phần ứng dụng ***************************** Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2018 LUYỆN TẬP VẦN CẶP ÂM CUỐI NH/CH TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần âm âm cuối học theo cặp nh/ ch - Biết vần âm cuối nh kết hợp với - Các vần âm cuối ch kết hợp với thanh; sắc, nặng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần âm cuối nh/ ch + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần cặp vần âm cuối /nh/, /ch/ - Biết tìm tiếng chứa vần học : bành bạch , khanh khách - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng bảng lớp: gập ghènh, ngộ nghĩnh, chích chòe - Đọc to rõ rang sách TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 3: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Trăng - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét  ÔLTV: LUYỆN VẦN / ÊNH/, /ÊCH/ Việc 0: Khởi động: HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng chứa vần /ênh/,/êch/ học; tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2018-2019 Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr29) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: nghễnh,chếch - Đọc đúng, to rõ ràng: cho bé cách vẽ tranh Bé vẽ đủ thứ:hoa, quả, ếch, dế, cò.Da ếch chả xanh mà trắng bệch Chú cò lênh khênh Bé vẽ dế nghênh ngang, khệnh khạng Thú vị ghê! + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT1, (tr25): Viết tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ vào trống.Tìm viết tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ đọc + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu với vần ênh,êch dấu phù hợp,nắm vần êch kết hợp với hai dấu - HS tìm viết tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ đọc - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ênh/, /êch/ đọc + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời  SHTT: SINH HOẠT LỚP I Mơc tiªu * Học sinh nhận u , khuyết điểm tuần qua biết rút kinh nghiệm sửa chữa tồn cho tuần tới * Biết thực tốt c¸c néi quy trưêng häc *Thực tốt ATGT II Đánh giá hoạt động tuần qua - CTHDDTQ yêu cầu ban :Ban học tập , BTV, BVS nên báo cáo tình hình ưu khuyết điểm tuần qua - Các ban lên báo cáo ưu khuyết điểm tuần - CTHĐTQ nhận xét chung nhấn mạnh điểm đạt đồng thời nhắc nhở hạn chế còn tồn – rút kinh nghiệm tuần sau - GVCN : Nhận xét đánh giá chung tuyên dương ban hoạt động tích cực *Nhắc nhở -Đọc chậm Thắng, Thế Ngọc, Gia Phong - Tính tốn còn chậm : Thắng, Đức Phương - Lớp ơn nhiều hình thức CN, N2, NL, ĐT… - GV theo dõi – NX- TD III Phuơng hớng tuần tới : -Phát huy u điểm Khắc phục hạn chế tồn - Chú trọng công tác học tập tốt Tng cng rèn chữ viết, phụ đạo học sinh yếu, HSKT Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C - Thực tốt ATGT ATĐN ***************************** Giáo viên: Võ Thị Loan Năm học: 2018-2019 ...  Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2 018 -2 019 ƠL TỐN: TUẦN 15 TIẾT 1: BÀI 1, 2,3,4 I Mục tiêu: *KT-KN - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ *TĐ: Giáo. .. phạm vi 10 cho người thân nghe - Hướng dẫn học sinh làm phần ứng dụng ***************************** Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2 018 -2 019 Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2 018 LUYỆN... Tốn: TUẦN 15 : TIẾT 2: BÀI 5, 6,7, I.Mục tiêu *KT-KN Giáo viên: Võ Thị Loan Giáo án lớp 1C Năm học: 2 018 -2 019 - Thực tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ *TĐ: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô LOAN tuần 15 , Giáo án lớp 1 năm 2018 2019 cô LOAN tuần 15 , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay